August III van Polen

Mary Stone | januari 15, 2023

Samenvatting

Augustus III (17 oktober 1696 – 5 oktober 1763) was koning van Polen en groothertog van Litouwen van 1733 tot 1763, alsmede keurvorst van Saksen in het Heilige Roomse Rijk, waar hij bekend stond als Frederik Augustus II (Duits: Friedrich August II).

Hij was de enige wettige zoon van Augustus II de Sterke, en bekeerde zich in 1712 tot het rooms-katholicisme om zijn kandidatuur voor de Poolse troon veilig te stellen. In 1719 trouwde hij met Maria Josepha, dochter van Jozef I, de Heilige Roomse Keizer, en werd na de dood van zijn vader in 1733 keurvorst van Saksen. Augustus wist de steun van Karel VI te verwerven door in te stemmen met de Pragmatische Sanctie van 1713 en kreeg ook erkenning van de Russische keizerin Anna door de Russische aanspraak op de regio Koerland te steunen. Hij werd op 5 oktober 1733 door een kleine minderheid tot koning van Polen gekozen en verbande vervolgens de voormalige Poolse koning Stanisław I. Hij werd op 17 januari 1734 in Krakau gekroond.

Augustus steunde Oostenrijk tegen Pruisen in de Oostenrijkse Successieoorlog (1742) en opnieuw in de Zevenjarige Oorlog (1756), die er beide toe leidden dat Saksen werd verslagen en bezet door Pruisen. In Polen werd zijn bewind gekenmerkt door de toenemende invloed van de families Czartoryski en Poniatowski en door de inmenging van Catharina de Grote in Poolse aangelegenheden. Zijn bewind verdiepte de sociale anarchie in Polen en vergrootte de afhankelijkheid van het land van zijn buren, met name Pruisen, Oostenrijk en Rusland. Het Russische Rijk weerhield hem ervan zijn familie op de Poolse troon te installeren en steunde in plaats daarvan de aristocraat Stanisław August Poniatowski, de minnaar van Catharina de Grote. Gedurende zijn hele bewind stond Augustus bekend als meer geïnteresseerd in gemak en plezier dan in staatszaken; deze opmerkelijke mecenas liet het bestuur van Saksen en Polen over aan zijn belangrijkste adviseur, Heinrich von Brühl, die op zijn beurt het Poolse bestuur voornamelijk overliet aan de machtige familie Czartoryski.

Koninklijke titels in het Latijn: Augustus tertius, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniæ, Russiæ, Prussiæ, Masoviæ, Samogitiæ, Kijoviæ, Volhiniæ, Podoliæ, Podlachiæ, Livoniæ, Smolensciæ, Severiæ, Czerniechoviæque, nec non-hæreditarius dux Saxoniæ et princeps elector enz.

Engelse vertaling: August III, bij de gratie Gods, koning van Polen, groothertog van Litouwen, Roethenië, Pruisen, Mazovië, Samogitië, Kiev, Volhynië, Podolië, Podlachië, Livonië, Smolensk, Severia, Tsjernihiv, en tevens erfelijk hertog van Saksen en keurvorst, enz.

Vroeg leven en onderwijs

Augustus was de enige wettige zoon van Augustus II de Sterke, keurvorst van Saksen en heerser van het Pools-Litouwse Gemenebest, die behoorde tot de Albertijnse lijn van het Huis Wettin. Zijn moeder was Christiane Eberhardine van Brandenburg-Bayreuth, dochter van Christian Ernst, markgraaf van Brandenburg-Bayreuth. In tegenstelling tot zijn vader, bleef Christiane haar hele leven een fervent protestant en zette nooit een voet in het katholieke Polen tijdens haar 30-jarige dienst als koningin-gemalin. Ondanks de druk van Augustus II werd zij nooit gekroond in Wawel in Krakau en had zij alleen de titel van koningin. Deze stap werd door de Poolse adel gezien als een provocatie en vanaf het begin werd de prins in Polen met vooroordelen behandeld.

Vanaf zijn jonge jaren werd Augustus klaargestoomd om koning van Polen-Litouwen te worden; de beste leermeesters werden uit het hele continent ingehuurd en de prins studeerde Pools, Duits, Frans en Latijn. Hij leerde Russisch, maar kon het niet vloeiend spreken, en exacte wetenschappen zoals wiskunde, scheikunde en aardrijkskunde. In zijn jeugd beoefende hij ook de paardensport. Terwijl zijn vader in Polen verbleef, werd de jonge Augustus overgelaten aan de zorg van zijn grootmoeder, prinses Anna Sophie van Denemarken, die hem aanvankelijk Luthers opvoedde. Dit was bijzonder ongunstig voor de Polen, die een protestantse vorst niet wilden aanvaarden of tolereren. Bijgevolg organiseerde de onrustige Augustus II voor zijn zoon een rondreis door katholieke landen in Europa, waarvan hij hoopte dat die hem dichter bij het katholicisme zou brengen en de band tussen hem en zijn controlerende grootmoeder zou verbreken. In Venetië verijdelde de Poolse entourage een ontvoeringspoging georganiseerd door Britse agenten van koningin Anne om te voorkomen dat hij zich zou bekeren. Hij was ook getuige van de kroning van Karel VI in 1711 na de dood van zijn broer en voorganger, Jozef I.

Augustus bekeerde zich uiteindelijk tot het rooms-katholicisme in november 1712, terwijl hij een uitgebreide rondreis maakte door Italië en zijn culturele en religieuze erfgoed. Hij stond toen onder toezicht van de Jezuïeten, die daar zeker toe hebben bijgedragen. De openbare bekendmaking van de bekering in 1717 leidde tot onvrede onder de protestantse Saksische aristocratie. Geconfronteerd met een erfelijke katholieke opvolging voor Saksen, probeerden Pruisen en Hannover Saksen uit het directeurschap van het protestantse orgaan in de Rijksdag van het Heilige Roomse Rijk te zetten, maar Saksen slaagde erin het directeurschap te behouden.

Op 26 september 1714 werd Augustus in Versailles hartelijk ontvangen door Lodewijk XIV van Frankrijk. Lodewijk verheugde zich toen hij hoorde dat Augustus zich tot het katholicisme bekeerde en stond hem toe aan het koninklijk hof en in Parijs te verblijven. De jonge prins nam deel aan bals, maskerades en privé-feesten die door de Zonnekoning zelf werden georganiseerd. In deze periode verbeterde Augustus zijn kennis van de Franse taal en leerde hij hoe hij politiek en diplomatie moest aanpakken. In juni 1715 verliet hij Versailles en reisde door Frankrijk, waarbij hij Bordeaux, Moissac, Toulouse, Carcassonne, Marseille en Lyon bezocht. Naast sightseeing was het doel van deze reis te begrijpen hoe steden en dorpen functioneren. Opgegroeid in grote rijkdom, was Augustus zich er niet helemaal van bewust hoe groot de armoede en slechte levensomstandigheden op het platteland kunnen zijn.

Huwelijk en huwelijk

Op 20 augustus 1719 trouwde Augustus in Wenen met Maria Josepha van Oostenrijk. Zij was de dochter van de overleden keizer Jozef I en het nichtje van Karel VI van het Heilige Roomse Rijk, bij wiens kroning de jonge Augustus aanwezig was. Dit huwelijk was geen toeval; Augustus II de Sterke orkestreerde het om de macht van de Saksen binnen het Heilige Roomse Rijk te behouden. Het bondgenootschap met de katholieke Karel zou vruchtbaar blijken in geval van vijandige of gewapende tegenstand van de protestantse staten binnen het Rijk. Tien dagen eerder, op 10 augustus 1719, was Maria Josepha gedwongen afstand te doen van haar aanspraak op de troon van Oostenrijk ten gunste van de dochter van haar oom, Maria Theresia. Volgens de Pragmatische Sanctie van 1713 van Karel zou een vrouwelijke erfgenaam of de oudste dochter de troon van Oostenrijk mogen erven. Augustus II hoopte ook Saksen in een betere positie te brengen, mocht er een opvolgingsoorlog om de Oostenrijkse gebieden ontstaan.

Het huwelijksfeest in Dresden was een van de prachtigste en duurste van de barok in Europa. Meer dan 800 gasten waren uitgenodigd voor een twee weken durend feest. Het hoofdbanket werd gehouden in een kamer die was omgetoverd tot een kunstmatige zilvermijn om de genodigden te verbazen. Naast exotische gerechten werden meer dan 500 herten uit het bos van Białowieża aangevoerd voor het feest. Voor deze gelegenheid werd ongeveer 4 miljoen thaler uitgegeven.

Opvolging

Augustus II stierf plotseling op 1 februari 1733, na een zitting van de Sejm (het Poolse parlement) in Warschau. Augustus III erfde het Saksische electoraat zonder problemen, maar zijn verkiezing op de Poolse troon was veel gecompliceerder. Kort voor de dood van de zieke koning sloten Pruisen, Oostenrijk en Rusland een pact, bekend als het Verdrag van de Drie Zwarte Adelaars, waardoor Augustus III en Stanisław Leszczyński de Poolse troon niet zouden kunnen erven. De koninklijke verkiezingen in Polen en de electieve monarchie in het algemeen verzwakten het land en gaven andere mogendheden de mogelijkheid zich met Poolse zaken te bemoeien. De buurlanden die het verdrag ondertekenden gaven de voorkeur aan een neutrale monarch zoals Infante Manuel, graaf van Ourém, broer van Johannes V van Portugal, of een levend familielid van de Piast dynastie. In de overeenkomst was bepaald dat alle drie de mogendheden het erover eens waren dat het in hun eigen belang was dat hun gemeenschappelijke buur, het Pools-Litouwse Gemenebest, geen hervormingen zou doorvoeren die het Gemenebest zouden kunnen versterken en tot expansionisme zouden kunnen aanzetten. De nieuwe koning zou ook vriendschappelijke betrekkingen met deze landen moeten onderhouden.

Het verdrag werd al snel ondoeltreffend omdat Pruisen Leszczyński begon te steunen en hem een veilige doorgang van Frankrijk naar Polen door Duitse landen toestond. Als gevolg daarvan ondertekenden Oostenrijk en Rusland op 19 augustus 1733 het Verdrag van Löwenwolde, genoemd naar Karl Gustav von Löwenwolde. De voorwaarden van het Verdrag van Löwenwolde waren direct; Rusland koos voor een tegenprestatie – het zou troepen leveren om Augustus III tot koning te laten kiezen en op zijn beurt zou Augustus Anna Ivanovna erkennen als keizerin van Rusland, waardoor de Poolse aanspraken op Livonia en Koerland zouden worden opgegeven. Oostenrijk kreeg de belofte dat Augustus als koning zou afzien van elke aanspraak op de Oostenrijkse opvolging en de Pragmatische Sanctie van 1713 zou blijven naleven.

Oorlog van de Poolse Successie

Augustus werd bij zijn kandidatuur voor de Poolse troon tegengewerkt door Stanisław I Leszczyński (Stanislaus I), die zich tijdens de Grote Noordse Oorlog met Zweedse steun de troon had toegeëigend. Stanisław regeerde van 1706 tot 1709 en werd na de Zweedse nederlaag bij Poltava ten val gebracht. Terugkerend uit ballingschap in 1733 met de steun van Lodewijk XV van Frankrijk en Spanje, ontketende Stanisław de Poolse Successieoorlog.

Gedurende de lente en zomer van 1733 begon Frankrijk troepen te mobiliseren en te stationeren langs zijn noordelijke en oostelijke grenzen, terwijl Oostenrijk troepen verzamelde aan de Poolse grens en daartoe garnizoenen in het hertogdom Milaan afbouwde. Prins Eugene van Savoye beval de keizer een meer oorlogszuchtige houding aan tegen zijn oude rivaal, Frankrijk. Hij stelde voor de Rijnvallei en Noord-Italië te versterken met meer troepen, maar er werden slechts minimale stappen ondernomen om de keizerlijke verdediging aan de Rijn te verbeteren. In juli 1733 stemde Augustus in met de voorwaarden van Oostenrijk en Rusland per verdrag van Löwenwolde. Tijdens de verkiezingssejm in augustus trokken Russische troepen van 30.000 man onder leiding van Peter Lacy Polen binnen om de opvolging van Augustus veilig te stellen. De verkiezing werd de jure gewonnen door Stanisław, met 12.000 stemmen. Augustus kreeg er 3.000, maar hij had de steun van de invloedrijkste, rijkste en meest corrupte magnaten van Polen, zoals Michael Servacy Wiśniowiecki.

De Frans-Spaanse coalitie verklaarde op 10 oktober de oorlog aan Oostenrijk en Saksen. Ook de Italiaanse staten Savoye-Sardinië en Parma sloten zich aan bij de strijd tegen de Oostenrijkse overheersing in Noord-Italië. De meeste gevechten vonden plaats buiten Polen en het zwaartepunt van de oorlog lag bij persoonlijke belangen en het demonstreren van superioriteit. De Russisch-Saksische troepen achtervolgden Stanisław tot hij op 22 februari 1734 werd belegerd bij Gdańsk (Danzig). Toen de garnizoenen in Gdańsk zich in juni overgaven, vluchtte Stanisław naar Königsberg en vervolgens terug naar Frankrijk. De Pacificatie Sejm in 1736 bevestigde de facto Augustus III als koning van Polen en groothertog van Litouwen.

Tot op heden bestaat het aforisme en de uitdrukking od Sasa do Lasa (letterlijk: van de Saksische naar Leszczyński) in de Poolse taal en wordt het gebruikt om twee volledig tegengestelde dingen in het dagelijks leven te beschrijven.

Regering en diplomatie

Als koning was Augustus niet geïnteresseerd in de zaken van zijn Pools-Litouwse heerschappij. In plaats daarvan richtte hij zich op de jacht, de opera en de verzameling kunstwerken in de Gemäldegalerie Alte Meister. Hij bracht minder dan drie jaar van zijn dertigjarig bewind door in Polen, waar politieke twisten tussen het Huis van Czartoryski en de Potocki de Sejm (Liberum veto) verlamden, de interne politieke anarchie bevorderden en het Gemenebest verzwakten. Augustus delegeerde de meeste van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het Gemenebest aan Heinrich von Brühl, die in feite diende als onderkoning van Polen. Brühl liet op zijn beurt de politiek in Polen over aan de machtigste magnaten en edelen, wat leidde tot grootschalige corruptie. Onder Augustus was Polen niet betrokken bij grote conflicten, waardoor zijn positie in Europa verder werd verzwakt en de buurlanden konden profiteren van de wanorde. Elk verzet werd met geweld neergeslagen door Brühl, die gebruik maakte van Saksische of Russische troepen die permanent in het land gelegerd waren.

Brühl was een bekwaam diplomaat en strateeg; Augustus kon alleen via hem worden bereikt als er een belangrijke politieke vete ontstond. Hij was ook het hoofd van het Saksische hof in Dresden en was dol op verzamelobjecten, zoals gadgets, juwelen en Meissen-porselein, waarvan het beroemdste het Zwanenservies is, bestaande uit 2.200 afzonderlijke stukken, gemaakt tussen 1737 en 1741. Het is beschreven als mogelijk “het mooiste tafelservies ooit geproduceerd” en een deel ervan wordt tentoongesteld in het Nationaal Museum in Warschau. Hij bezat ook de grootste collecties horloges, vesten, pruiken en hoeden in Europa, hoewel dit niet nauwkeurig kan worden beoordeeld. Brühl werd door zijn rivalen afgeschilderd als een nouveau-riche materialist, die zijn rijkdom gebruikte om steun te verwerven. Zijn uitbundige uitgaven werden vereeuwigd door Augustus” gemelde vraag aan de onderkoning “Brühl, heb ik geld?”.

In 1748 voltooide Augustus III de uitbreiding van het Saksische Paleis in Warschau en leverde belangrijke bijdragen aan de verbouwing van het Koninklijk Paleis. In 1750 kocht von Brühl een woning naast het grotere Saksische Paleis en veranderde deze in een rococo meesterwerk, dat later bekend werd als het Brühl Paleis. Beide gebouwen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest door de nazi”s.

Door het huwelijk met de Oostenrijkse prinses Maria Josepha was Augustus verplicht de opvolging van haar nicht, Maria Theresia, als Heilige Roomse Keizerin te aanvaarden. Saksen bemiddelde tussen de bevriende Franse factie en de Habsburgse factie van Maria Theresia. Tussen 1741 en 1742 was Saksen bondgenoot van Frankrijk, maar veranderde met behulp van Oostenrijkse diplomaten van kant.

In de eerste dagen van december 1740 verzamelden de Pruisen zich langs de Oder en op 16 december viel Frederik zonder formele oorlogsverklaring Silezië binnen. De Oostenrijkse troepen die toen in Silezië gelegerd waren, waren slecht bevoorraad en in de minderheid omdat de Habsburgers hun oppermacht op Hongarije en Italië concentreerden. Ze behielden de forten Glogau, Breslau en Brieg, maar lieten de rest van de regio in de steek en trokken zich terug in Moravië. Door deze veldtocht kreeg Pruisen de controle over de meeste van de rijkste provincies van het Habsburgse Rijk, met het handelscentrum Breslau en de mijn-, weef- en verfindustrie. Silezië was ook rijk aan natuurlijke hulpbronnen zoals steenkool, krijt, koper en goud.

Saksen sloot zich aan bij Oostenrijk in de Tweede Silezische Oorlog, die uitbrak nadat Pruisen het behoud van Karel VII als Heilige Roomse Keizer had afgekondigd en op 15 augustus 1744 Bohemen was binnengevallen. De ware oorzaak van de invasie waren Frederiks persoonlijke expansionistische ideeën en doelen. Op 8 januari 1745 verenigde het Verdrag van Warschau Groot-Brittannië, de Habsburgse Monarchie, de Nederlandse Republiek en Saksen in wat bekend werd als de “Viervoudige Alliantie”, die tot doel had de Oostenrijkse troon veilig te stellen voor Maria Theresia. Kort daarna stierf Karel VII in München aan jicht, wat de Pruisen verzwakte. Pruisen behield echter nog steeds het militaire overwicht; de succesvolle veldslagen van Hennersdorf en Kesselsdorf openden de weg naar Dresden, dat Frederik op 18 december bezette. Het Verdrag van Dresden werd uiteindelijk afgerond op eerste kerstdag (25 december) en Saksen moest een miljoen rixdollar aan herstelbetalingen aan de Pruisische staat betalen. Het verdrag beëindigde de Tweede Silezische Oorlog met een status quo ante bellum.

Maria Theresia werd uiteindelijk erkend als keizerin met het Verdrag van Aix-la-Chapelle in 1748, dat een pyrrusoverwinning bleek voor Augustus III, maar het conflict maakte Saksen bijna failliet. Ondertussen bleven de zaken in Polen sterk verwaarloosd.

Het keurvorstendom Saksen was betrokken bij de Zevenjarige Oorlog van 1756 tot 1763. De Saksen waren geallieerd met Oostenrijk en Rusland tegen Frederik de Grote van Pruisen, die Saksen zag als een potentieel gebied voor expansie. Saksen was toen slechts een bufferzone tussen Pruisen en het Oostenrijkse Bohemen en Silezië, dat Frederik in zijn geheel probeerde te annexeren. Bovendien werden Saksen en Polen gescheiden door een strook land in Silezië en Lausitz, wat het verplaatsen van troepen nog moeilijker maakte. Frederiks plannen behelsden ook de annexatie van het hertogdom Hannover, maar aansluiting bij Frankrijk zou een Oostenrijks-Russische aanval en bezetting uitlokken. Op 29 augustus 1756 viel het Pruisische leger preventief Saksen binnen, waarmee de Derde Silezische Oorlog begon, een toneel van de Zevenjarige Oorlog. Saksen werd leeggezogen en maximaal uitgebuit om de oorlogsinspanningen van Pruisen te ondersteunen. Het op 15 februari 1763 ondertekende Verdrag van Hubertusburg maakte een einde aan het conflict met de overwinning van Frederik en Saksen deed afstand van zijn aanspraken op Silezië.

Dood

In april 1763 keerde Augustus ziek en verzwakt uit Polen terug naar Dresden met zijn naaste adviseurs, waarbij hij primaat Władysław Aleksander Łubieński achterliet om de zaken in het Gemenebest te regelen. Hij stierf plotseling op 5 oktober 1763 in Dresden aan apoplexie (beroerte). In tegenstelling tot zijn vader, die rust in Wawel in Krakau, werd Augustus III begraven in de kathedraal van Dresden en blijft hij een van de weinige Poolse vorsten die buiten Polen werden begraven.

Augustus” oudste overlevende zoon, Frederik Christiaan van Saksen, volgde zijn vader op als keurvorst, maar stierf twee en een halve maand later.

In het Gemenebest werd op 7 september 1764, met de kleine deelname van de door de Czartoryski”s geïnitieerde szlachta en de sterke steun van Rusland, Stanisław August Poniatowski gekozen tot koning van Polen en groothertog van Litouwen. Hij regeerde onder de naam Stanisław II Augustus en was de zoon van de oudere Stanisław Poniatowski, een machtige Poolse edelman en een voormalig agent van Stanisław I; in zijn jeugd was hij een minnaar van Catharina II van Rusland en genoot als zodanig sterke steun van het hof van die keizerin.

Beschermheer van de kunst

Augustus III was een groot beschermheer van kunst en architectuur. Tijdens zijn bewind werd de barokke katholieke kerk van het Koninklijk Hof in Dresden (de huidige Dom van Dresden) gebouwd, waarin hij later als een van de weinige Poolse koningen werd begraven buiten de Wawel-kathedraal in Krakau. Hij breidde de kunstgalerij van Dresden aanzienlijk uit, zodanig dat deze in 1747 een nieuwe locatie kreeg in het huidige Johanneum, waar zij bleef tot 1855, toen zij werd verplaatst naar de nieuw gebouwde Semper Gallery. In 1748 stichtte hij het Operahuis (Operalnia) in Warschau en het Collegium medico-chirurgicum, de eerste medische school in Dresden. Tijdens zijn bewind werd de uitbreiding van het Saksische Paleis in Warschau, begonnen door zijn vader Augustus II, voltooid en de reconstructie van de oostelijke gevel van het Koninklijk Kasteel werd bevolen, waardoor de zogenaamde Saksische Gevel ontstond, een iconisch onderdeel van het Vistula panorama van de Oude Stad van Warschau.

In 1733 droeg de componist Johann Sebastian Bach de Kyrie-Gloria-mis in B-klein, BWV 232 I (vroege versie), op aan Augustus ter ere van diens opvolging in het Saksische keurvorstendom, met de hoop op een benoeming tot hofcomponist, een titel die Bach drie jaar later kreeg. Bachs titel van Koeniglicher Pohlnischer Hoff Compositeur (Koninklijke Poolse Hofcomponist, en hofcomponist van de keurvorst van Saksen) staat gegraveerd op de titelpagina van Bachs beroemde Goldbergvariaties. Augustus III was ook de beschermheer van componist Johann Adolph Hasse, die in 1731 van zijn vader, Augustus II, de titel Koninklijk-Pools en Electoraal-Saksisch Kapellmeister kreeg, en dankzij Augustus III werd dezelfde titel in 1716 verkregen door componist Johann David Heinichen.

Persoonlijk leven en kritiek

In 1732 stichtte de Franse priester Gabriel Piotr Baudouin het eerste weeshuis in Polen, gelegen in de Oude Stad van Warschau. De faciliteit werd later verplaatst naar het nabijgelegen Warecki Plein (nu Warschau Opstand Plein), en in 1768 besloot Augustus III dat de nieuwe instelling de naam Szpital Generalny Dzieciątka Jezus (het Algemeen Ziekenhuis van Kind Jezus) kreeg. Het nieuw opgerichte ziekenhuis breidde zijn activiteiten uit en behandelde niet alleen wezen, maar ook zieken en armen. Augustus bleef zijn hele leven een liefdadig man en doneerde aan het ziekenhuis. Zijn opvolger, Stanisław Augustus, droeg ook bij aan de zaak.

Ondanks zijn liefdadigheid werd Augustus in Polen gezien als een impotente monarch, zwaarlijvig, mollig, lelijk en een luie sybariet zonder interesse in de staatszaken. Dergelijke harde kritiek en opvattingen bestaan nog steeds. Anderzijds kon historicus Jacek Staszewski eind jaren tachtig in de archieven van Dresden een beschrijving van Augustus” karakter vinden; hij werd beschouwd als een eerlijk en hartelijk man, die tijdens zijn bewind alom gerespecteerd werd door zowel de Saksen als de Polen. In zijn persoonlijke leven was Augustus een toegewijde echtgenoot van Maria Josepha, met wie hij zestien kinderen kreeg. In tegenstelling tot zijn vader, die een beruchte vrouwenversierder was, was hij nooit ontrouw en bracht hij graag tijd door met zijn echtgenote, wat in die tijd ongebruikelijk was onder de koninklijke familie. Hij hield ook van de jacht.

Augustus III werd geportretteerd door Ernst Dernburg in de film Friedemann Bach uit 1941.

Op 20 augustus 1719 trouwde Augustus met aartshertogin Maria Josepha van Oostenrijk, het oudste kind van Jozef I, de Heilige Roomse Keizer. Zij kregen zestien kinderen, maar slechts veertien of vijftien daarvan worden door historici erkend:

Bronnen

 1. Augustus III of Poland
 2. August III van Polen
 3. ^ “Augustus III | king of Poland and elector of Saxony”. Encyclopædia Britannica.
 4. ^ Clarissa Campbell Orr: Queenship in Europe 1660–1815: The Role of the Consort. Cambridge University Press (2004)
 5. So sagt z. B. Marcin Matuszewicz (1714–1773), zitiert von Marian Drozdowski in: Sachsen und Polen zwischen 1697 und 1765 (ISBN 978-0-01-437043-6), dass er ein „beispielhafter römischer Katholik war, durchaus fromm“, „auch Musik und Oper, und Komödie zugeneigt, nicht gierig und ein sehr großzügiger Unterstützer“, und dass er „jegliche Arbeit und Bemühungen um das Wohl des Staates gemieden“ hat „und von nichts wissen wollte und sich in allem auf seine Minister verlassen hat.“ Giacomo Casanova schrieb über ihn: „Niemals war ein Monarch ein so abgesagter Feind der Sparsamkeit; er lachte über die Schelme, die ihn bestahlen, und gab viel aus, um viel lachen zu können. Da er nicht Geist genug hatte, um über die Dummheiten anderer Fürsten und über die Lächerlichkeiten des menschlichen Geschlechtes lachen zu können, so hatte er vier Spaßmacher in seinem Lohn“, https://www.projekt-gutenberg.org/casanova/band02/chap11.html Graf Poniatowski bemerkte: „Während der Jagd, vor allem während einer glücklichen Jagd, schien der König sich selbst unähnlich: lustig, entgegenkommend, gesprächig, so daß alle […] beinahe bezweifelten, es könnte derselbe stolze, ernste, schweigsame König sein, den man sonst nur von einer strengen, fast jede Annäherung verhindernde Etikette umgeben sah.“ Memoiren S. 57 books.google
 6. siehe dazu auch: Ingrid S. Weber: Planetenfeste August des Starken zur Hochzeit des Kronprinzen 1719. Battenberg, München 1985
 7. Stasz., S. 172.
 8. Für weiterführende Infos zur Souveränitätskrise und Reformpolitik unter August III. siehe z. B. Michael G. Müller: Polen zwischen Preussen und Russland, Berlin 1983.
 9. W ten sposób Rzeczpospolita pośrednio finansowała koszty pruskiej wojny ; prof. J. K. Hoensch oszacował ogólne straty polskie w toku wojny siedmioletniej na 30–35 mln talarów (Stanisław Salmonowicz, Fryderyk II, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 92).
 10. Tematykę tę szerzej i dokładniej przedstawiono w: „Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący…”. Szkice i studia z czasów saskich (pod red. Jacka Staszewskiego), Ośrodek Badań Naukowych, Olsztyn 1997.
 11. Portrait de son épouse
 12. Le futur Auguste III n”a pas été peint dès 1700 par Rigaud, contrairement à ce qui est spécifié en note 3, p. 136 du catalogue de l”exposition de Dijon. Le portrait du prince de Saxe, produit alors pour 150 livres cette année-là, est un buste bien connu de Jean-Guillaume de Saxe-Gotha-Altenbourg (de) (1677-1707). Voir Stéphan Perreau, « Dix nouveaux Rigaud inédits », PERTER, septembre 2008, no 1, p. 25.
 13. Montaiglon, 1875-1892, t. 6 (1885), p. 159.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.