Arthur van Connaught en Strathearn

gigatos | februari 24, 2022

Samenvatting

Prins Arthur, hertog van Connaught en Strathearn (1 mei 1850 – 16 januari 1942), was het zevende kind en de derde zoon van Koningin Victoria en Prins Albert. Hij was gouverneur-generaal van Canada, de tiende sinds de Canadese Confederatie en de enige Britse prins die dit ambt bekleedde. In 1910 werd hij benoemd tot Groot-Prior van de Orde van Sint Jan en bekleedde deze functie tot 1939.

Arthur kreeg zijn opleiding van privé-leraren voordat hij op 16-jarige leeftijd naar de Royal Military Academy in Woolwich ging. Na zijn afstuderen werd hij benoemd tot luitenant in het Britse leger, waar hij zo”n 40 jaar diende en in verschillende delen van het Britse Rijk. In die tijd werd hij ook koninklijk hertog, hertog van Connaught en Strathearn, en graaf van Sussex. In 1900 werd hij benoemd tot opperbevelhebber van het Britse leger in Ierland, wat hij betreurde; zijn voorkeur ging uit naar de campagne tegen de Boeren in Zuid-Afrika. In 1911 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van Canada, ter vervanging van graaf Grey als onderkoning. Hij bekleedde deze functie tot hij in 1916 werd opgevolgd door de hertog van Devonshire. Hij trad op als vertegenwoordiger van de koning, en dus van de Canadese opperbevelhebber, tijdens de eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog.

Na afloop van zijn viceregala-periode keerde Arthur terug naar het Verenigd Koninkrijk en vervulde daar, evenals in India, diverse koninklijke functies, terwijl hij ook weer militaire taken op zich nam. Hoewel hij zich in 1928 uit het openbare leven terugtrok, bleef hij tot ver in de Tweede Wereldoorlog in het leger actief, voordat hij in 1942 overleed. Hij was de laatste overlevende zoon van Koningin Victoria.

Arthur werd op 1 mei 1850 in Buckingham Palace geboren als zevende kind en derde zoon van koningin Victoria en prins Albert van Saksen-Coburg en Gotha. De prins werd op 22 juni gedoopt door de aartsbisschop van Canterbury, John Bird Sumner, in de privékapel van het paleis. Zijn peetouders waren Prins William van Pruisen (de schoonzus van zijn oudoom, Prinses Bernard van Saksen-Weimar-Eisenach) en de Hertog van Wellington, met wie hij zijn geboortedag deelde en naar wie hij werd genoemd. Net als zijn oudere broers kreeg Arthur zijn vroege opvoeding van privé-leraren. Naar verluidt werd hij het lievelingskind van de koningin.

Al op jonge leeftijd ontwikkelde Arthur belangstelling voor het leger en in 1866 gaf hij gevolg aan zijn militaire ambities door zich in te schrijven aan het Royal Military College te Woolwich, waar hij twee jaar later afstudeerde en op 18 juni 1868 werd benoemd tot luitenant bij het Corps of Royal Engineers. Op 2 november 1868 werd hij overgeplaatst naar het Royal Regiment of Artillery en op 2 augustus 1869 naar de Rifle Brigade, het regiment van zijn vader, waarna hij een lange en uitmuntende carrière als legerofficier doormaakte, onder meer in Zuid-Afrika, Canada in 1869, Ierland, Egypte in 1882 en in India van 1886 tot 1890.

In Canada volgde Arthur, als officier bij het Montrealse detachement van de Rifle Brigade, een jaar training en hield hij zich bezig met de verdediging van de Dominion tegen de Fenian Raids; aanvankelijk was men bezorgd dat zijn persoonlijke betrokkenheid bij de verdediging van Canada de Prins in gevaar zou kunnen brengen door Fenians en hun aanhangers in de Verenigde Staten, maar men besloot dat zijn militaire plicht voorrang had. Na zijn aankomst in Halifax maakte Arthur een rondreis van acht weken door het land en in januari 1870 bracht hij een bezoek aan Washington, D.C., waar hij een ontmoeting had met president Ulysses S. Grant. Tijdens zijn diensttijd in Canada werd hij ook door de Canadese samenleving vermaakt; hij woonde onder meer een investituurceremonie in Montreal bij, was te gast op bals en tuinfeesten en woonde de opening van het parlement in Ottawa bij (en werd het eerste lid van de koninklijke familie dat dit deed), wat allemaal werd vastgelegd op foto”s die werden teruggestuurd om door de koningin te worden bekeken. Arthur was echter niet alleen betrokken bij sociale en staatsfuncties; op 25 mei 1870 was hij betrokken bij het afweren van Feniaanse indringers tijdens de Slag om Eccles Hill, waarvoor hij de Feniaanse medaille ontving.

Arthur maakte indruk op velen in Canada. Hij kreeg op 1 oktober 1869 van de Iroquois van het Grand River Reservaat in Ontario de titel Chief van de Six Nations en de naam Kavakoudge (wat betekent de zon die van oost naar west vliegt onder leiding van de Grote Geest), waardoor hij zitting kon nemen in de raden van de stam en kon stemmen over zaken die het bestuur van de stam betroffen. Omdat hij het 51ste stamhoofd in de raad werd, verbrak zijn benoeming de eeuwenoude traditie dat er slechts 50 stamhoofden van de Six Nations mochten zijn. Over de prins merkte Lady Lisgar, echtgenote van de toenmalige gouverneur-generaal van Canada, Lord Lisgar, in een brief aan Victoria op dat de Canadezen hoopten dat prins Arthur op een dag zou terugkeren als gouverneur-generaal.

Arthur werd op 14 juni 1871 bevorderd tot de eren rang van kolonel, in 1876 tot luitenant-kolonel, op 1 april 13 jaar later werd hij generaal. Hij deed militaire ervaring op als opperbevelhebber van het leger van Bombay van december 1886 tot maart 1890. De prins had gehoopt zijn verre achterneef, de bejaarde prins George, hertog van Cambridge, te kunnen opvolgen als opperbevelhebber van het Britse leger, toen deze in 1895 met pensioen ging. Deze wens werd Arthur echter ontzegd, en in plaats daarvan kreeg hij tussen 1893 en 1898 het bevel over het district Aldershot.

In augustus 1899 vroeg het 6de Bataljon, Rifles van de Canadian Non-Permanent Active Militia, gevestigd in Vancouver, Brits Columbia, aan Prins Arthur om zijn naam aan het regiment te geven en als ere-kolonel op te treden. Het regiment was onlangs omgevormd tot de infanterierol van het 2e Bataljon, 5e Regiment Brits-Columbia van de Canadese Artillerie. Met instemming van de prins werd de eenheid op 1 mei 1900 omgedoopt tot 6th Regiment, Duke of Connaught”s Own Rifles (DCORs). Vervolgens werd hij in 1923 benoemd tot opper-kolonel van het regiment, dat toen bekend stond als The British Columbia Regiment (Duke of Connaught”s Own). Hij behield die aanstelling tot aan zijn dood.

Op 26 juni 1902 werd hij bevorderd tot veldmaarschalk en bekleedde daarna verschillende belangrijke functies, waaronder die van opperbevelhebber van Ierland, van januari 1900 tot 1904, met vanaf oktober 1901 de dubbelfunctie van bevelhebber van het Derde Legerkorps, en die van inspecteur-generaal van de Strijdkrachten, van 1904 tot 1907.

Op de verjaardag van zijn moeder (24 mei) in 1874 werd Arthur benoemd tot koninklijk edele, met de titel Hertog van Connaught en Strathearn en Graaf van Sussex. Enkele jaren later kwam Arthur in de rechtstreekse lijn van de erfopvolging van het hertogdom Saksen-Coburg en Gotha in Duitsland, na het overlijden in 1899 van zijn neef, prins Alfred van Edinburgh, de enige zoon van zijn oudere broer, prins Alfred, hertog van Edinburgh. Hij besloot echter af te zien van zijn eigen erfrechten en die van zijn zoon op het hertogdom, dat vervolgens overging op zijn andere neef, prins Charles Edward, de postume zoon van prins Leopold, hertog van Albany.

In St. George”s Chapel in Windsor Castle trouwde Arthur op 13 maart 1879 met Prinses Louise Margaretha van Pruisen, de dochter van Prins Frederik Karel en een achternicht van de Duitse Keizer, Arthurs peetvader, Wilhelm I. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Prinses Margaret Victoria Charlotte Augusta Norah (geboren op 15 januari 1882), Prins Arthur Frederick Patrick Albert (geboren op 13 januari 1883), en Prinses Victoria Patricia Helena Elizabeth (geboren op 17 maart 1886), die allen opgroeiden in het buitenhuis van de Connaughts, Bagshot Park, in Surrey, en na 1900 in Clarence House, de residentie van de Connaughts in Londen. Door de huwelijken van zijn kinderen werd Arthur de schoonvader van kroonprins Gustaf Adolf van Zweden; prinses Alexandra, hertogin van Fife; en Sir Alexander Ramsay. Arthur”s eerste twee kinderen zijn hem voorgegaan; Margaret was zwanger van zijn zesde kleinkind. Arthur onderhield vele jaren een relatie met Leonie, Lady Leslie, zuster van Jennie Churchill, terwijl hij trouw bleef aan zijn vrouw.

Naast zijn militaire carrière bleef de hertog koninklijke taken vervullen die buiten het leger vielen of er slechts vaag verband mee hielden. Hij vertegenwoordigde ook de monarchie in het hele keizerrijk. Na zijn terugkeer van een post in Indië, maakte hij in 1890, ditmaal samen met zijn echtgenote, een rondreis door Canada, waarbij hij alle grote steden in het land aandeed. In januari 1903 vertegenwoordigden de hertog en hertogin de nieuwe koning Edward VII op de Delhi Durbar van 1903, ter gelegenheid van zijn troonsbestijging. Op weg naar India kwam het paar door Egypte, waar de hertog op 10 december 1902 de Assuan-dam opende.

In 1910 reisde Arthur aan boord van het Union-Castle Line schip Balmoral Castle naar Zuid-Afrika, om het eerste parlement van de pas gevormde unie te openen, en op 30 november legde hij in Johannesburg een gedenksteen bij het Rand Regiments Memorial, gewijd aan de Britse soldaten die tijdens de Tweede Boerenoorlog waren gesneuveld.

Prins Arthur was vrijmetselaar en werd tot Grootmeester van de Verenigde Grootloge van Engeland verkozen toen zijn oudere broer zich genoodzaakt zag dit ambt neer te leggen bij zijn aantreden in 1901 als Koning Edward VII. Hij werd vervolgens nog eens 37 keer herkozen vóór 1939, toen de Prins bijna 90 jaar oud was.

Op 6 maart 1911 werd bekendgemaakt dat Koning George V, in opdracht onder het koninklijk teken, zijn goedkeuring had gehecht aan de aanbeveling van zijn Britse eerste minister, H.H. Asquith, om Arthur te benoemen tot gouverneur-generaal van Canada, de vertegenwoordiger van de vorst. Zijn zwager, de hertog van Argyll, was eerder gouverneur-generaal van het land geweest, maar toen Arthur op 13 oktober 1911 in de salon rouge van de parlementsgebouwen van Quebec werd beëdigd, werd hij de eerste gouverneur-generaal die lid was van de Britse koninklijke familie.

Naar Canada bracht Arthur zijn vrouw en zijn jongste dochter mee, die een zeer populaire figuur bij de Canadezen zou worden. De gouverneur-generaal en zijn gezin reisden door het hele land en voerden constitutionele en ceremoniële taken uit, zoals de opening van het parlement in 1911 (waarvoor Arthur zijn veldmaarschalkuniform droeg en de hertogin van Connaught de toga die zij het jaar daarvoor bij de kroning van de koning had gedragen) en, in 1917, het leggen van dezelfde hoeksteen in het pas herbouwde Centre Block op Parliament Hill, die zijn oudere broer, wijlen koning Edward VII, op 1 september 1860 had gelegd, toen het oorspronkelijke gebouw nog in aanbouw was. De familie doorkruiste het land een aantal keren en de gouverneur-generaal maakte nog een reis naar de Verenigde Staten in 1912, toen hij president William Howard Taft ontmoette.

In Ottawa hield Connaught er een routine van vier dagen per week op na in zijn kantoor op Parliament Hill en hield hij kleine, besloten recepties voor leden van alle politieke partijen en hoogwaardigheidsbekleders. De hertog leerde schaatsen en organiseerde schaatsfeesten in de koninklijke en onderkoninglijke residentie – Rideau Hall – waaraan de Connaughts tijdens Arthurs ambtstermijn als gouverneur-generaal veel fysieke verbeteringen aanbrachten. De koninklijke familie ging ook kamperen en andere buitensporten beoefenen, zoals jagen en vissen.

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit, waarbij de Canadezen te wapen werden geroepen tegen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Arthur bleef een bredere rol spelen in het keizerrijk – hij was bijvoorbeeld van 1912 tot aan zijn dood kolonel van het Cape Town Highlanders Regiment – maar de Connaughts bleven in Canada na het begin van het wereldconflict. Arthur benadrukte de noodzaak van militaire training en paraatheid voor Canadese troepen die naar de oorlog vertrokken en gaf zijn naam aan de Connaught Cup voor de Royal North-West Mounted Police, om de schietvaardigheid voor pistolen bij rekruten aan te moedigen. Hij was ook actief in ondersteunende oorlogsdiensten en liefdadigheidsinstellingen en legde ziekenhuisbezoeken af. Hoewel goed bedoeld, trok Arthur bij het uitbreken van de oorlog onmiddellijk zijn veldmaarschalkuniform aan en ging zonder advies of begeleiding van zijn ministers naar oefenterreinen en kazernes om de troepen toe te spreken en uit te zwaaien voor hun reis naar Europa. Dit was tot grote ergernis van premier Robert Borden, die vond dat de prins de grondwettelijke conventies overtrad. Borden legde de schuld bij de militaire secretaris, Edward Stanton (die Borden als “middelmatig” beschouwde), maar vond ook dat Arthur “gebukt ging onder de handicap van zijn positie als lid van de koninklijke familie en zich nooit bewust was van zijn beperkingen als Gouverneur-Generaal”. Tegelijkertijd zette de hertogin van Connaught zich in voor St John Ambulance, het Rode Kruis en andere organisaties om de oorlogszaak te steunen. Ze was ook Kolonel-in-Hoofd van de Hertogin van Connaught”s Own Irish Canadian Rangers bataljon, een van de regimenten in de Canadese Expeditie Strijdkrachten, en Prinses Patricia leende ook haar naam en steun aan de oprichting van een nieuw Canadees leger regiment- Prinses Patricia”s Canadian Light Infantry.

Zijn ambtstermijn als gouverneur-generaal van Canada eindigde in 1916.

Na de oorlog liet Arthur ter nagedachtenis aan de gesneuvelden van Canada een glas-in-loodraam maken dat zich bevindt in de St. Bartholomew”s Church in Ottawa, waar de familie regelmatig kwam.

Na zijn jaren in Canada bekleedde de hertog geen soortgelijke openbare ambten meer, maar ondernam hij wel een aantal openbare engagementen. In 1920 reisde hij naar Zuid-Afrika om Chapman”s Peak Drive te openen. Het jaar daarop reisde hij naar India, waar hij de nieuwe Centrale Wetgevende Vergadering, de Raad van State en de Kamer van Prinsen officieel opende. Tijdens zijn verblijf in India was de eerste satyagraha van het Indiase Nationale Congres aan de gang; in het kader hiervan werden winkels gesloten en woonden maar weinig Indiërs de officiële plechtigheden bij toen hij in datzelfde jaar Calcutta bezocht. Als voorzitter van de Boy Scouts Association en een van de vrienden en bewonderaars van Lord Baden-Powell verrichtte hij de officiële opening van de 3e World Scout Jamboree in Arrowe Park.

De hertog keerde ook terug in militaire dienst en ging daarmee door tot ver in de Tweede Wereldoorlog, waar hij door aspirant-recrutanten werd gezien als een grootvaderfiguur. De hertogin, die ziek was geweest tijdens hun jaren in Rideau Hall, was in maart 1917 overleden, en Arthur trok zich in 1928 grotendeels terug uit het openbare leven; zijn laatste formele verbintenis was de opening van de Connaught Gardens in Sidmouth, Devon, op 3 november 1934.

Prins Arthur overleed op 16 januari 1942 in Bagshot Park, 91 jaar oud, 8 maanden en 16 dagen oud, even oud als zijn oudere zuster, Prinses Louise, Hertogin van Argyll, die twee jaar en een maand eerder was overleden. Op 23 januari werd in St George”s Chapel, Windsor Castle een begrafenisdienst voor de hertog gehouden, waarna zijn lichaam tijdelijk werd bijgezet in de koninklijke grafkelder onder St George”s Chapel in Windsor. Hij werd op 19 maart 1942 herbegraven in de Royal Burial Ground, Frogmore.

Als lid van de koninklijke familie en als onderkoning bezat Prins Arthur tijdens zijn leven een aantal titels en stijlen. Hij ontving ook vele onderscheidingen, zowel in binnen- als buitenland. Hij was actief in het leger, bereikte uiteindelijk de rang van veldmaarschalk en diende als persoonlijk adjudant van vier opeenvolgende vorsten.

Armen

Genoemd naar hem:

Bronnen

  1. Prince Arthur, Duke of Connaught and Strathearn
  2. Arthur van Connaught en Strathearn
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.