Albert Camus

Samenvatting

Albert Camus, geboren op 7 november 1913 in Mondovi (nu Dréan), Algerije, en bij toeval overleden op 4 januari 1960 in Villeblevin, was een Franse schrijver, filosoof, romanschrijver, toneelschrijver, essayist en schrijver van korte verhalen. Hij was ook een militante journalist die betrokken was bij het Franse verzet en, dicht bij libertaire stromingen, bij de morele strijd van de naoorlogse periode.

Zijn werk omvat toneelstukken, romans, korte verhalen, films, gedichten en essays waarin hij een humanisme ontwikkelt dat gebaseerd is op een bewustzijn van de absurditeit van de menselijke conditie, maar ook op opstand als antwoord op het absurde, een opstand die tot actie leidt en zin geeft aan de wereld en aan het bestaan. Hij kreeg de Nobelprijs voor Literatuur in 1957.

In de krant Combat nam hij een standpunt in over de kwestie van de Algerijnse onafhankelijkheid en over zijn betrekkingen met de Algerijnse communistische partij, die hij na een kort verblijf van twee jaar verliet. Hij protesteerde achtereenvolgens tegen de ongelijkheid van de moslims van Noord-Afrika, dan weer tegen de karikatuur van de uitbuitende pied-noir, of verdedigde de Spaanse ballingen, de slachtoffers van het stalinisme en de dienstweigeraars. In de marge van bepaalde filosofische stromingen was Camus in de eerste plaats een getuige van zijn tijd en hield hij nooit op te strijden tegen ideologieën en abstracties die afleidden van het menselijke. Zijn kritiek op het Sovjettotalitarisme leverde hem een anathema op van communisten en een breuk met Jean-Paul Sartre.

Oorsprong en kindertijd

Lucien Auguste Camus, de vader van Albert, werd geboren op 28 november 1885 in Ouled Fayet in het departement Algiers, Algerije. Hij was een afstammeling van de eerste Franse kolonisten in deze kolonie, die in 1834 bij Frankrijk werd ingelijfd en in 1848 in departementen werd ingedeeld. Een overgrootvader, Claude Camus, geboren in 1809, kwam uit Bordeaux, een andere overgrootvader, Mathieu Just Cormery, uit de Ardèche en zijn echtgenote uit Veymerange in Lotharingen, maar de familie meent zelf van Elzasser afkomst te zijn. Lucien Camus werkt als wijnhandelaar in een wijngaard in het gehucht Saint-Paul (het huidige Chebaïta Mokhtar), genaamd “le Chapeau du gendarme”. Dit ligt op 8 km van Mondovi, in het Arabische Dréan, op enkele kilometers van Bône (Annaba) in het departement Constantine. De kelders behoren toe aan een wijnhandelaar uit Algiers. Lucien trouwde op 13 november 1909 in Algiers met Catherine Hélène Sintès (huwelijksakte nr. 932). Zij werd op 5 november 1882 in Birkhadem geboren en haar familie was afkomstig van Menorca in Spanje. In 1910 werd hun oudste zoon Lucien Jean Étienne in Algiers geboren en op 7 november 1913 werd hun tweede zoon, Albert, in Mondovi (nu Dréan) geboren. Lucien Auguste Camus werd gemobiliseerd als 2e klas in het 1e Zouave regiment in september 1914. Hij werd in het hoofd getroffen door een granaatscherfwond die hem blind maakte en werd geëvacueerd naar de Sacré-Coeur school in Saint-Brieuc, die was omgebouwd tot een hulphospitaal, en stierf minder dan een week later, op 11 oktober 1914, 28 jaar oud. Vaderloos door de oorlog, werden de twee broers voogden van de Natie.

Camus zal alleen een paar foto”s van zijn vader kennen en één veelzeggende anekdote: zijn afkeer bij het zien van een terechtstelling.

“Ik herinnerde me op die momenten een verhaal dat mijn moeder me altijd vertelde over mijn vader. Ik kende hem niet. Alles wat ik over hem wist was misschien wat mam me toen over hem vertelde: hij was naar de executie van een moordenaar gegaan. Hij was ziek bij de gedachte om te gaan. Hij deed het wel, en op de terugweg gaf hij een deel van de ochtend over.

Haar moeder, die gedeeltelijk doof was, kon lezen noch schrijven: zij kon een spreker alleen verstaan door zijn lippen te lezen, had een zeer kleine woordenschat van 400 woorden en communiceerde met een gebaar dat eigen was aan haar familie en dat ook door haar broer Étienne werd gebruikt. Reeds vóór het vertrek van haar man naar het leger was zij met haar kinderen verhuisd naar het huis van haar moeder en haar twee broers (Etienne – doof, die als kuiper werkt – en Joseph) in de rue de Lyon in Belcourt, een volkswijk van Algiers. Ze had er een korte affaire, waar haar broer Étienne zich tegen verzette.

Albert Camus werd beïnvloed door zijn oom, Gustave Acault, bij wie hij lange tijd verbleef. Acault was een anarchist en een Voltaireaan. Bovendien frequenteerde hij de loges van de Vrijmetselaars. Een slager van beroep, hij is een gecultiveerd man. Hij helpt zijn neef om in zijn levensonderhoud te voorzien en voorziet hem van een rijke en eclectische bibliotheek.

Opleiding

Albert Camus werd opgeleid in Algiers. In 1923, toen hij nog maar 10 jaar oud was, werd hij opgemerkt door zijn leraar, Louis Germain, die hem gratis les gaf en hem op de lijst plaatste van kandidaten voor studiebeurzen in 1924, ondanks het wantrouwen van zijn grootmoeder die wilde dat hij zo snel mogelijk de kost zou verdienen. Louis Germain, veteraan van de Eerste Wereldoorlog, waarin de vader van de toekomstige schrijver om het leven kwam, las zijn leerlingen Les Croix de bois van Roland Dorgelès voor. Fragmenten daaruit ontroerden de kleine Albert, die de gruwel van de oorlog ontdekte. Camus was Louis Germain zeer dankbaar en droeg zijn Nobelprijsrede aan hem op. Albert Camus werd toegelaten tot het Lycée Bugeaud (nu het Lycée Émir Abdelkader) waar hij een half pension had. “Ik schaamde me voor mijn armoede en mijn familie. Vroeger was iedereen zoals ik en armoede leek me de lucht van deze wereld. Op de middelbare school kende ik de vergelijking,” herinnert hij zich.

In die tijd begon hij te voetballen en verwierf een reputatie als doelman. Nadat hij geslaagd was voor het eerste deel van zijn baccalaureaat, ging hij in de herfst van 1930 naar de filosofieklas. Maar in december stelden de dokters na onrustbarend hoesten van bloed tuberculose vast, en moest hij een kort verblijf in het Mustapha-ziekenhuis ondergaan. Hij verwees naar deze ervaring in zijn eerste essay, L”Hôpital du quartier pauvre, dat waarschijnlijk dateert van 1933. In 1932 of 1933 schreef hij volgens Max-Pol Fouchet, die in die jaren bevriend was met Louis Bénisti, Jean de Maisonseul, Claude de Fréminville en Louis Miquel, ook een essay, Beriha ou le rêveur, en werd hij secretaris van de Algerijnse afdeling van de Amsterdam-Pleyel-beweging. Aan zijn passie voor voetbal kwam een einde en hij kon slechts deeltijds studeren. Zijn oom en tante Acault, die een slagerij hadden in de rue Michelet (nu rue Didouche-Mourad), namen hem daarna op in de rue du Languedoc, waar hij een kamer had. Camus werd in zijn roeping als schrijver aangemoedigd door zijn leraar filosofie, Jean Grenier, die hem in contact bracht met Nietzsche. Hij zou altijd trouw blijven aan het arme arbeidersmilieu dat lange tijd het zijne was geweest, en zijn werk gaf een echte plaats aan de arbeiders en hun kwellingen. In 1936 behaalde hij zijn diploma van hogere studies in de letteren, afdeling wijsbegeerte, door het voorleggen van een proefschrift over het gedachtegoed van Plotinus en Augustinus van Hippo.

Journalistiek en literair debuut

In juni 1934 trouwde hij met Simone Hié (1914-1970), een Algerijns sterretje dat hij had overgenomen van zijn vriend Max-Pol Fouchet. Als drugsverslaafde bedroog ze hem vaak en hun huwelijk viel snel uit elkaar. In 1935 sloot hij zich aan bij de Algerijnse Communistische Partij (PCA) op aanraden van Jean Grenier. De partij, die antikoloniaal was en zich richtte op de verdediging van de onderdrukten, belichaamde enkele van zijn eigen overtuigingen.

Datzelfde jaar begon hij te schrijven aan L”Envers et l”Endroit, dat twee jaar later zou worden uitgegeven door Edmond Charlot, wiens boekhandel werd bezocht door jonge schrijvers uit Algiers, zoals Max-Pol Fouchet. Camus stichtte en leidde, onder auspiciën van de PCA, het “Théâtre du Travail”, maar de partijleiding veranderde haar lijn in 1936 en gaf voorrang aan de strijd tegen de strategie van assimilatie en Franse soevereiniteit. De militanten werden vervolgens vervolgd en gevangen gezet. Camus, die zich ongemakkelijk voelde bij cynisme en ideologische strategie, protesteerde tegen deze ommezwaai en werd in 1937 uit de Partij gezet. Bij het begin van het nieuwe schooljaar na deze definitieve onderbreking, niet in staat een strikt geëngageerd theater te aanvaarden dat niet de vrijheid van de artiest in zich droeg, richtte hij met de vrienden die hem waren gevolgd het “Théâtre de l”Équipe” op, met de ambitie een volkstheater te creëren.

Zijn eerste toneelstuk was een bewerking van het korte verhaal Le Temps du mépris (1935) van André Malraux; tijdens de repetities daarvan raakte hij bevriend met Emmanuel Roblès. Hij ging werken voor de door Pascal Pia opgerichte krant Alger Républicain, een orgaan van het Front Populaire, waar hij hoofdredacteur werd, en vervolgens voor de krant Le Soir républicain (toen de uitgave van Alger Républicain werd opgeschort), die hij en Pia in september 1939 lanceerden. Zijn onderzoek Misère de la Kabylie (juni 1939) had een daverende weerklank. Kort daarna uitgenodigd voor een privé-vertoning van de film Sierra de Teruel, die Malraux had gebaseerd op zijn roman L”Espoir, vertelde Camus hem dat hij L”Espoir acht keer had gelezen. In deze periode ontwikkelde hij een rijke reflectie over de persvrijheid en de ethiek van de journalistiek door zijn dagelijks werk in de krant die hij leidde, Le Soir républicain.

In 1945 ondertekende hij, op initiatief van François Mauriac, een petitie waarin generaal de Gaulle werd verzocht gratie te verlenen aan Robert Brasillach, een intellectueel die bekend stond om zijn collaborerende activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1946 raakte Camus bevriend met René Char, een Franse dichter en verzetsstrijder. Datzelfde jaar vertrok hij naar de Verenigde Staten en bij zijn terugkeer in Frankrijk publiceerde hij een reeks artikelen tegen het Sovjet expansionisme – dat in 1948 manifest werd, met de coup van Praag en het anathema dat tegen Tito werd gelanceerd.

In 1947 boekte hij literair succes met de roman La Peste, twee jaar later, in 1949, gevolgd door het toneelstuk Les Justes.

Wantrouwend tegenover ideologieën, “verwierp Camus reeds in 1945 elk idee van definitieve revolutie en onderstreepte hij de risico”s van revolutionaire afwijkingen”. In oktober 1951 maakte de publicatie van L”Homme révolté een einde aan elke dubbelzinnigheid over zijn standpunten ten aanzien van het communistische regime. Volgens de essayist Denis Salas bleef Camus “een man van gematigd links” die zich op een afstand plaatste van communistisch links en liberaal rechts van Raymond Aron.

Deze standpunten lokten hevige polemieken uit en Camus werd aangevallen door zijn vrienden. Hij brak met Jean-Paul Sartre in 1952, na de publicatie in Les Temps modernes van een artikel van Francis Jeanson, die de opstand van Camus bekritiseerde omdat deze “opzettelijk statisch” zou zijn. Hij brak ook met de Algerijnse dichter Jean Sénac, die hij een “kleine moordenaar” noemde vanwege zijn betrokkenheid bij de Algerijnse opstand. Hij protesteerde ook tegen de bloedige onderdrukking van de opstanden in Oost-Berlijn (juni 1953) en de Sovjetinterventie in Boedapest (oktober-november 1956), alleen gesteund door René Char, Louis Guilloux, Jules Roy en Hannah Arendt. Simone de Beauvoir liet zich door Camus inspireren voor een van de hoofdfiguren van haar sleutelroman De Mandarijnen. Camus beschuldigt de klap: “de dubieuze daden van het leven van Sartre zijn royaal op mijn rug geplakt”.

Het is actief betrokken bij mondiaal burgerschap.

In 1954 verhuisde Camus naar zijn Parijse flat op 4 rue de Chanaleilles. In hetzelfde gebouw en in dezelfde periode woont René Char.

Hij werd in 1955 lid van het weekblad L”Express, omdat hij wilde dat Pierre Mendès Frankrijk weer aan de macht zou brengen, zodat hij de situatie in Algerije kon aanpakken.

In 1956 publiceerde hij De val, een pessimistisch boek waarin hij het existentialisme aanviel zonder zichzelf te sparen.

In die tijd gaf hij ook de postume uitgave uit van de werken van de filosofe Simone Weil. Camus beschouwde zichzelf als haar “postume vriend”, zozeer zelfs dat hij een foto van Weil op zijn bureau bewaarde. Op de persconferentie van de Nobelprijs voor Literatuur in 1957 vroegen journalisten hem welke levende schrijvers het meest voor hem betekenden. Na enkele Franse en Algerijnse auteurs te hebben genoemd, voegde hij eraan toe: “En Simone Weil – want er zijn doden die dichter bij ons staan dan vele levenden. Camus liet het werk van Weil publiceren in de reeks Espoir, die hij samen met uitgever Gallimard oprichtte, omdat hij de boodschap van Weil beschouwde als een tegengif voor het hedendaagse nihilisme.

Datzelfde jaar lanceerde hij in Algiers de Appel pour une Trêve Civile (oproep tot een burgerlijk bestand), terwijl er buiten doodsbedreigingen tegen hem werden geuit. Zijn vreedzaam pleidooi voor een rechtvaardige oplossing van het conflict werd destijds zeer slecht begrepen, waardoor hij tijdens zijn leven onbekend bleef bij zijn pieds-noirs landgenoten in Algerije en vervolgens, na de onafhankelijkheid, bij de Algerijnen die hem verweten dat hij niet voor deze onafhankelijkheid had geijverd. Gehaat door de verdedigers van het Franse kolonialisme, werd hij gedwongen Algiers onder bescherming te verlaten.

Op 16 oktober 1957 kreeg hij de Nobelprijs voor Literatuur. Op de vraag van een Algerijnse studente in Stockholm of de onafhankelijkheidsstrijd van het FLN ondanks de aanvallen op burgers rechtvaardig was, antwoordde hij volgens Dominique Birman, een correspondent van Le Monde die getuige was van het tafereel: “Ik heb de terreur altijd veroordeeld. Ik moet ook een terrorisme veroordelen dat blindelings wordt uitgevoerd, in de straten van Algiers bijvoorbeeld, en dat op een dag mijn moeder of mijn familie zou kunnen treffen. Ik geloof in gerechtigheid, maar ik zal mijn moeder verdedigen voor gerechtigheid. De vertaler C.G. Bjurström meldt veel later een iets andere versie: “Op dit moment worden er bommen gegooid in de trams in Algiers. Mijn moeder zit misschien in een van die trams. Als dit gerechtigheid is, heb ik liever mijn moeder.

Vaak vervormd tot “Tussen gerechtigheid en mijn moeder, kies ik mijn moeder”, zal dit antwoord hem verweten worden. Toch past het coherent in het werk van Camus, die altijd het idee verwierp dat “alle middelen goed zijn”: dit is het hele onderwerp dat wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld in De rechtvaardigen.

Albert Camus, die de voorkeur gaf aan een verenigingsformule, was tegen de onafhankelijkheid van Algerije en schreef in 1958, in de laatste van zijn Algerijnse Kronieken, dat “nationale onafhankelijkheid een zuiver hartstochtelijke formule is”. Hij hekelde zowel het onrecht dat de moslims wordt aangedaan als de karikatuur van de “uitbuitende pied-noir”. Camus wenste dus een einde aan het koloniale systeem, maar met Algerije als Frans land, een voorstel dat misschien tegenstrijdig leek.

Een deel van de Franse literaire pers, zowel van links als van rechts, bekritiseerde zijn standpunten over de Algerijnse oorlog en de eenvoud van zijn stijl, en beschouwde zijn prijs als een begrafenismonument. Deze erkenning werd toen een last. Gekrenkt door zijn tegenstanders, met name zijn vroegere medereiziger Pascal Pia, en geplaagd door twijfel, schreef hij vanaf dat moment weinig meer.

Tegelijkertijd raakte hij betrokken bij de verdediging van het recht op dienstweigering, onder meer door zich aan te sluiten bij het door Louis Lecoin opgerichte comité, aan de zijde van André Breton, Jean Cocteau, Jean Giono en Abbé Pierre. Dit comité verkreeg in december 1963 een beperkte status voor bezwaarmakers. Anderzijds weigerde hij zich aan te sluiten bij het verzoek van verscheidene schrijvers (Jean-Paul Sartre, François Mauriac, André Malraux, Roger Martin du Gard) om opheffing van het verbod op het boek La Question, dat gewijd was aan het gebruik van folteringen in Algerije.

Over Algerije zei hij:

“Ik heb dit land, waar ik geboren ben, met hartstocht liefgehad, ik heb er alles uit geput wat ik ben en ik heb in mijn vriendschap geen van de mannen die er wonen gescheiden…”.

In 1958 kon hij met de cheque voor de Nobelprijs een huis kopen in Lourmarin, een dorp in de Luberon in de Vaucluse. In deze voormalige zijderupskwekerij herontdekte hij het licht en de kleuren van zijn geboortestreek Algerije.

Camus was niettemin bereid zichzelf uit te dagen: de Nobelprijs diende ook om zijn ambitieuze theaterbewerking van Bezetene van Fjodor Dostojevski te financieren, die hij ook regisseerde. Het stuk, dat vanaf januari 1959 in het Théâtre Antoine werd opgevoerd, was een groot succes en een artistiek en technisch hoogstandje: 33 acteurs, vier uur voorstelling, zeven decors, 24 tableaus. De muren bewegen om de grootte van elke locatie te veranderen en een enorme centrale draaischijf zorgt voor snelle veranderingen in het landschap op zicht. Camus vertrouwde de creatie van deze meervoudige en complexe decors toe aan de schilder en filmdecorateur Mayo, die reeds verscheidene van zijn werken had geïllustreerd (L”Étranger – uitgave 1948).

Privacy

Hij trouwde in 1934 met Simone Hié en vervolgens, in 1940, in een tweede huwelijk met Francine Faure (1914-1979), moeder van zijn tweeling, Catherine en Jean, geboren in 1945. Volgens zijn dochter, Catherine Camus:

“Ik weet alleen dat ze altijd van hem gehouden heeft. En hij, denk ik, ook. Er zijn andere vrouwen geweest, en andere liefdes. Maar hij heeft haar nooit verlaten.

Hij had verschillende liefdesaffaires, met name met Maria Casarès (1922-1996), de “enige echte”, die hij in 1944 ontmoette en die optrad in zijn toneelstukken Le Malentendu en Les Justes, een affaire die, vanwege het publieke karakter ervan, Francine”s depressie verergerde; met een jonge Amerikaanse studente, Patricia Blake (met de actrice Catherine Sellers) (met Mi (Mette Ivers geboren in 1933), een jonge Deense schilderes, die hij in 1957 ontmoette op het terras van de Flore in het gezelschap van Albert Cossery en Pierre Bénichou.

Dood

Albert Camus viert nieuwjaarsdag 1960 in zijn huis in Lourmarin met zijn familie en vrienden, Janine en Michel Gallimard, neef van de uitgever Gaston Gallimard, en hun dochter Anne. Op 2 januari vertrokken zijn vrouw Francine en zijn twee kinderen met de trein naar Parijs. Camus, die met hen zou terugkeren, besloot uiteindelijk te blijven en terug te keren met dit stel vrienden dat met de auto was gekomen, een krachtige en luxueuze Facel Vega FV3B uit 1956. Na een hotelovernachting in Thoissey gingen zij op 4 januari ”s morgens weer op weg en namen de Nationale 6 (van Lyon naar Sens) en vervolgens de Nationale 5 (van Sens naar Parijs). Michel Gallimard rijdt en Albert Camus zit voorin, terwijl Janine en Anne achterin zitten.

Kort na Pont-sur-Yonne, bij Villeblevin, slipte de auto op een natte ondergrond, verliet de weg en raakte de eerste plataan, stuiterde tegen een andere en brak in stukken. Het geweld van de inslag was beangstigend en stukken van de auto lagen verspreid over tientallen meters. Het horloge op het dashboard staat vast op 13:55 en de snelheidsmeter op 145 km/u. Aangezien de snelheid op dat moment vrij was, meldt het televisienieuws dat de auto te hard reed en dat een band was gesprongen. Madame Gallimard liep ernstige verwondingen aan haar benen op, terwijl haar dochter Anne over de weg werd geslingerd, zich vastklampend aan haar kussen, dat haar leven redde. Michel Gallimard liep verschillende schedelbreuken op en overleed zes dagen later in het ziekenhuis.

Albert Camus stierf ter plekke, zijn schedel gebroken en zijn nek gebroken, bekneld tussen het dashboard en de rugleuning van zijn stoel. Het duurde twee uur om hem uit het verfrommelde metaal te halen. Zijn lichaam werd overgebracht naar de vergaderzaal van het gemeentehuis van Villeblevin, die was omgebouwd tot een chapelle ardente. Hij werd op een brancard gelegd en volledig bedekt met een wit laken. De burgemeester van het dorp, de heer Chamillard, die kort na de tragedie ter plaatse kwam, verklaarde: “Het lichaam van Albert Camus was niet ontwricht, zoals men had kunnen verwachten na het afschuwelijke schouwspel dat zich aan de ogen vertoonde. In feite had hij een gat in zijn achterhoofd en bloedde. We brachten hem zo snel mogelijk weg, wat niet gemakkelijk was door het drukke verkeer. Het openbaar ministerie arriveerde kort daarna. Hij was het die de zaak in handen nam. Francine Faure, de vrouw van Camus, arriveerde rond 21.50 uur, vergezeld door haar zus en twee vrienden, en de lijkschouwer – die ook Albert Camus heette! – schreef de dood toe aan “een breuk van de schedel, de wervelkolom en een verbrijzeling van de borstkas”. In de aktetas van Camus, gevonden op de plaats van het ongeluk, zat het onvoltooide manuscript (144 p.) van zijn laatste roman, De Eerste Mens.

Op 5 januari werd zijn lichaam overgebracht naar het kerkhof van Lourmarin, waar hij werd begraven in de streek die door zijn vriend, de dichter René Char, was ontdekt.

De schrijver René Étiemble, een vriend van Camus, verklaarde: “Ik heb lang onderzoek gedaan en ik had het bewijs dat deze Facel Vega een doodskist was. Ik zocht tevergeefs naar een krant die mijn artikel zou publiceren…”

In 2011 beweerde de Italiaanse academicus Giovanni Catelli in Corriere della Sera, naar aanleiding van een onthulling in het postume dagboek van de Tsjechische dichter Jan Zábrana, Toute une vie, dat Camus was vermoord door de KGB op bevel van de Sovjetminister van Buitenlandse Zaken Dmitri Chepilov. De band die ontplofte, werd gesaboteerd met een stuk gereedschap dat de band uiteindelijk lek prikte terwijl de auto met hoge snelheid reed:

“Ik hoorde iets heel vreemds van een man die veel weet en goed ingelichte bronnen heeft. Volgens hem was het ongeluk dat Albert Camus in 1960 het leven kostte, georganiseerd door Sovjet-spionage. Zij beschadigden een van de banden van de auto met een geavanceerd apparaat dat het wiel met snelheid doorsneed of doorboorde. De opdracht werd persoonlijk door minister Shepilov gegeven als reactie op een artikel dat in maart 1957 in Franc-tireur was verschenen en waarin Camus de minister aanviel en hem expliciet noemde over de gebeurtenissen in Hongarije…”.

– Jan Zabrana

In een artikel in het maartnummer 1957 van Franc-Tireurs en tijdens een bijeenkomst ter ondersteuning van de Hongaren had Camus deze man de onderdrukking van de opstand in Boedapest hevig verweten en de “moordpartijen van Shepilov” krachtig aan de kaak gesteld, waarbij hij hem expliciet had genoemd. Volgens Giovanni Catelli kon de Russische minister het niet uitstaan, maar wat de echte aanleiding voor de aanval was, was het aanstaande bezoek aan Parijs in maart 1960 van Chroesjtsjov, toen eerste secretaris van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en voorzitter van de Raad van Ministers: De regeringen van de Sovjet-Unie en Frankrijk wilden toenadering tot elkaar zoeken, en “men kan zich de tirades voorstellen die Albert Camus tegen Chroesjtsjov zou hebben gelanceerd, en de mediawoede die hij zou hebben veroorzaakt door het imago van de Sovjets in de publieke opinie te ruïneren, zozeer zelfs dat de verstandhouding tussen de twee landen in gevaar kwam. Dit was onaanvaardbaar voor de zittende leiders. Ik denk dat het besluit om Camus te elimineren genomen is om een dergelijk fiasco te voorkomen.

De KGB zou zijn eliminatie hebben uitbesteed aan de Tsjechische geheime dienst, die indertijd zelfs de steun van de Franse regering kreeg.

Deze hypothese van een politieke moord, uitvoerig uitgewerkt in Catelli”s boek, La Mort de Camus, en door velen als onrealistisch beschouwd, wordt vandaag bijna unaniem verworpen, behalve door de schrijver Paul Auster. Ook de Franse filosoof Michel Onfray gelooft niet in deze versie. Kort voor de publicatie van zijn biografie van Camus – L”Ordre libertaire – zei hij: “Ik geloof niet dat dit aannemelijk is, de KGB had de middelen om op een andere manier een einde te maken aan Albert Camus. Die dag zou Camus eigenlijk met de trein terugkeren. Hij had zelfs zijn ticket, en het was op het laatste moment dat hij besloot terug te keren met Michel Gallimard. Bovendien was de auto van Gallimard. Dat de Sovjets hem wilden afmaken is zeker, maar niet op deze manier.

Catelli antwoordde in L”Express: “Natuurlijk was hij van tevoren van plan om met René Char per trein terug te keren, maar in de dagen voor het vertrek hadden Camus en de Gallimards tegenover velen in hun kring te kennen gegeven dat zij besloten om samen per auto terug te keren. Dit was per telefoon, brief en gesprek medegedeeld: de uitgever Fayard had Gallimard afgeraden met de auto te gaan. Iemand die Camus en de Gallimards controleert, kon gemakkelijk geweten hebben wat ze gezegd hadden. Als u het volledige document zou kunnen lezen, wordt daarin duidelijk gesproken over het feit dat de spionnen bijna drie jaar hebben moeten wachten op de gelegenheid om op te treden. Ik zou dit graag met u bespreken, en ik denk dat dit de laatste kans is om dit recht te zetten, voordat de tijd het laatste bewijs uitwist. We zijn het verschuldigd aan de nagedachtenis van Albert Camus.”

Posterity

Sinds 15 november 2000 worden de archieven van de auteur bewaard in de bibliotheek van Méjanes (Aix-en-Provence), die wordt beheerd en gepromoot door het Documentatiecentrum Albert Camus.

Op 19 november 2009 meldde het dagblad Le Monde dat president Nicolas Sarkozy overwoog de stoffelijke resten van Albert Camus naar het Pantheon over te brengen. De volgende dag al verzette zijn zoon, Jean Camus, zich tegen de overplaatsing, omdat hij van mening was dat deze in strijd was met het gedachtegoed van zijn vader. Zijn dochter, Catherine Camus, was er aanvankelijk een groot voorstander van na een eerste ontmoeting met Nicolas Sarkozy, maar nam vervolgens haar toevlucht tot stilzwijgen na de controverse die door deze affaire was ontstaan.

Camus staat bekend om zijn “luciditeit” en zijn “eis van waarheid en gerechtigheid”, die hem ertoe brengt zich te verzetten tegen Sartre en ruzie te maken met vroegere vrienden.

Volgens Herbert R. Lottman behoorde Camus niet tot een bepaalde politieke familie, hoewel hij gedurende twee jaar lid was van de Algerijnse Communistische Partij. Hij protesteerde achtereenvolgens tegen de ongelijkheden die de moslims van Noord-Afrika troffen, en vervolgens tegen de karikatuur van de uitbuitende pied-noir. Hij schoot de Spaanse ballingen te hulp die anti-fascisten, slachtoffers van het stalinisme en dienstweigeraars waren.

Camus gelooft niet in God, maar beschouwt zichzelf niet als atheïst. De filosoof Arnaud Corbic noemt niettemin het “atheïstisch humanisme” van Camus, die besloot “een manier om de wereld zonder God op te vatten” (via zijn cyclus van het absurde), “een manier om erin te leven” (de cyclus van de opstand) en “een manier om je erin te gedragen” (het thema van de liefde) aan te pakken.

De cyclus van het absurde

Het absurde is het gevoel van vermoeidheid, zelfs walging, dat de mens ervaart wanneer hij zich ervan bewust wordt dat zijn bestaan draait om repetitieve en zinloze handelingen. De zekerheid van de dood versterkt volgens Camus alleen maar het gevoel van nutteloosheid van alle bestaan.

Arnaud Corbic introduceert het Camusiaanse absurde als volgt: “Alle hoop verwerpend en elke vluchthouding afwijzend, moet de mens het absurde onder ogen zien. Want het is in deze vastberaden en onophoudelijke confrontatie met het absurde dat de mens ontdekt dat hij in opstand is gekomen, en het is in de bewustwording van het absurde (die gepaard gaat met opstand ertegen) dat de mens tot zichzelf komt en zijn waardigheid bevestigt.

Camus wilde het algemene idee van het absurde (of ”negatie”) in drie verschillende media en toonaarden behandelen: de roman (met De vreemdeling), het theater (met Caligula en Het misverstand) en het essay (met De mythe van Sisyphus).

Volgens de psychoanalytica Marie Jejcic maakt De vreemdeling, samen met De mythe van Sisyphus en Caligula, deel uit van een drieluik over het absurde, waarin wordt getracht te verwijzen naar de dood en deze “in al zijn gedaanten af te wijzen”.

De cyclus van opstand

Camus wilde revolte (of het “positieve”) uitdrukken via dezelfde drie vormen en media, namelijk de roman (met De Pest), het theater (met De Staat van Beleg en De Rechtvaardige) en het essay (met De Opstandige Mens).

Hij schrijft: “Een van de enige samenhangende filosofische standpunten is dus opstand. Opstand is dus de manier om het absurde te beleven, om ons fatale lot te kennen en het toch onder ogen te zien. Het is intelligentie die worstelt met de “onredelijke stilte van de wereld”; de veroordeelde man die weigert zelfmoord te plegen.

Rebellie betekent ook dat men zich een enorm veld van actiemogelijkheden aanbiedt, want als de absurde mens zichzelf een eeuwig leven ontzegt, bevrijdt hij zich van de beperkingen die hem door een onwaarschijnlijke toekomst worden opgelegd en wint hij aan vrijheid van handelen.

Hoewel Camus religies afwijst omdat “er geen echte problemen in te vinden zijn, omdat alle antwoorden in één keer gegeven worden”, en dat hij geen belang hecht aan de toekomst: “er is geen morgen”, is zijn opstand niet amoreel. “De solidariteit van de mensen berust op de beweging van de opstand, en deze vindt op haar beurt slechts rechtvaardiging in deze medeplichtigheid. Niet alles is geoorloofd in de opstand, de gedachte van Camus is humanistisch, de mensen komen in opstand tegen de dood, tegen het onrecht en proberen “zich te vinden in de enige waarde die hen kan redden van het nihilisme, de lange medeplichtigheid van de mensen tegenover hun lot”. Aan het eind van De pest laat hij de hoofdheld, Dr Rieux, zeggen dat hij deze kroniek heeft geschreven ”om te zeggen wat men te midden van plagen leert, namelijk dat er meer dingen in de mens zijn om te bewonderen dan om te verachten”.

Camus stelt een voorwaarde voor de opstand van de mens: zijn eigen grens. Camus” opstand is niet tegen alles en iedereen. Hij vroeg: “Heiligt het doel de middelen? Dat is mogelijk. Maar wie rechtvaardigt het einde? Op deze vraag, die het historisch denken openlaat, antwoordt de opstand: de middelen.

Roger Quilliot noemt dit deel van Camus” leven De pen en het zwaard, een pen die voor hem als een symbolisch zwaard diende, maar niet met uitsluiting van de daden die hij in zijn leven verrichtte (zie bijvoorbeeld het volgende hoofdstuk). Camus verkondigt in Brieven aan een Duitse vriend zijn liefde voor het leven: “Jij aanvaardt licht de wanhoop en ik heb er nooit in toegestemd”, waarbij hij bekent “een gewelddadige hang naar rechtvaardigheid die mij even onredelijk leek als de meest plotselinge hartstochten”. Hij wachtte niet tot het Verzet zich ermee ging bemoeien. Hij komt uit het proletariaat en zal dat altijd blijven claimen, ondanks Sartres ongenoegen; het eerste stuk dat hij in het Théâtre du Travail opvoert, Révolte dans les Asturies, roept de klassenstrijd al op.

Hij sloot zich aan bij de Communistische Partij en publiceerde in 1938 zijn beroemde verslag over de ellende in Kabylië in Alger républicain, een door de Algerijnse linkerzijde opgerichte titel, waarin Europeanen als Pascal Pia en Pierre Faure en Algerijnse persoonlijkheden als Mohand Saîd Lechani samenkwamen. Daarin hekelde hij “de abjecte logica die wil dat een man zonder kracht is omdat hij niets te eten heeft en dat hij minder betaald krijgt omdat hij zonder kracht is”. De druk waaronder hij stond dwong hem Algerije te verlaten, maar de oorlog en ziekte haalden hem in. Desondanks sloot hij zich aan bij het verzet.

Hoewel hij schreef in Combat en streed voor zaken waarin hij geloofde, voelde Camus een zekere vermoeidheid. Wat hij wil is gerechtigheid en vrijheid met elkaar kunnen verzoenen, strijden tegen elke vorm van geweld, opkomen voor vrede en vreedzaam samenleven, zijn leven lang de doodstraf aan de kaak stellen, op zijn eigen manier strijden om zich te verzetten, uit te dagen, aan de kaak te stellen.

In 2013 heeft de uitgeverij Indigène zijn “libertaire geschriften” gebundeld, gepubliceerd in Le Monde libertaire, La Révolution prolétarienne, Solidaridad Obrera, enz. Een collectie die zijn dochter, Catherine Camus, verdedigt als “essentieel”.

De Spaanse afkomst van Camus is terug te vinden in zijn werk, van De notitieboekjes tot Opstand in Asturië of De staat van beleg, bijvoorbeeld, maar ook in zijn bewerkingen van De devotie tot het kruis (Calderon de la Barca) of De ridder van Olmedo (Lope de Vega).

Als journalist is zijn houding, zijn permanente strijd tegen het Francoïsme, terug te vinden in talrijke artikelen sinds Alger républicain in 1938, in kranten zoals Combat natuurlijk, maar ook in andere minder bekende, zoals Preuves of Témoins, waar hij zijn overtuigingen verdedigt en zijn engagement bevestigt voor een Spanje dat bevrijd is van het Francoïstische juk. Hij schreef: “Spaanse vrienden, wij zijn deels van hetzelfde bloed en ik ben uw land, zijn literatuur en zijn volk, zijn traditie, een schuld verschuldigd die nooit zal worden uitgewist”. In 1952 besloot hij alle banden met de Unesco te verbreken uit protest tegen de toelating van het Spanje van Franco door de VN.

Volgens Bertrand Poirot-Delpech was er onmiddellijk na zijn dood een overvloed aan essays over zijn werk, terwijl er maar weinig over zijn leven werd geschreven. De eerste biografieën verschenen pas achttien jaar na zijn dood. De meest indrukwekkende is die van Herbert R. Lottman, een Amerikaans journalist en waarnemer van Europese literatuur voor The New York Times en Publishers Weekly.

Volgens Olivier Todd zijn zijn belangrijkste kwaliteiten helderheid en eerlijkheid.

Zijn beroemde veroordeling van het principe van aanvallen op burgers, uitgesproken bij de uitreiking van zijn Nobelprijs in 1957 in Stockholm, blijft een mijlpaal voor de 21e eeuw.

Zijn kritiek op het produktivisme en de mythe van de vooruitgang, het belang dat hij hecht aan grenzen en maten, en zijn zoektocht naar een nieuwe relatie met de natuur hebben de voorstanders van degrowth in staat gesteld hem te klasseren als een van de voorlopers van deze beweging.

Brieven van Albert Camus, een origineel werk

De dochter van Albert Camus (Catherine) heeft een veroordeling verkregen van een veilinghuis dat op het internet en in zijn catalogus een reeks ongepubliceerde brieven van haar vader heeft gereproduceerd, met miskenning van het recht van openbaarmaking dat aan de auteur of zijn rechtverkrijgenden toekomt. Deze brieven werden gekwalificeerd als originele werken die in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Lang na haar weigering om de liefdesbrieven van haar vader te publiceren (“Deze brieven zijn zeer intieme documenten.”) geeft Catherine Camus toestemming voor de publicatie van de met Maria Casarès gewisselde brieven, onder de titel Correspondance 1944-1959, waarvoor zij het voorwoord ondertekent en die op 9 november 2017 in de boekhandel zal verschijnen.

Institutionele erkenning

In 2015 is Camus de 23e meest gevierde figuur op het fronton van de 67.000 openbare instellingen in Frankrijk: 175 scholen, hogescholen en lycea dragen zijn naam.

Sinds 2018 is een middelbare school in Caïro vernoemd naar Albert Camus.

Correspondentie

Albert Camus bewerkte verschillende buitenlandse toneelstukken.

In 1975 vertaalde en bewerkte toneelmeester en acteur Nicou Nitai De Val tot een one-man-show, die meer dan 3.000 keer werd opgevoerd op de podia van het Simta Theater en het Karov Theater in Tel Aviv.

Literaire inspiratie

De vreemdeling inspireert Kamel Daoud met zijn roman Meursault, contre-enquête (Actes Sud, 2014), die het standpunt biedt van de broer van de ”Arabier”, die door Meursault wordt vermoord. Volgens zijn eerste redacteur haalt Kamel Daoud “opzettelijk Meursault en Camus door elkaar. Op sommige plaatsen ontleedt hij subtiel passages uit The Stranger”. In 2014 won het boek de prijs François-Mauriac en de Prix des cinq continents de la Francophonie. Het jaar daarop won het de Goncourtprijs voor Eerste roman 2015.

In februari 2015 verscheen bij Allary de roman La Joie van Charles Pépin, waarin de schrijver en “filosoof leent van Albert Camus, aangezien hij zich laat inspireren door het beroemde verhaal L”Étranger van de Nobelprijswinnaar. Het is hetzelfde verhaal, maar Pépin heeft het in de jaren 2000 geplaatst”, aldus de recensie in Le Figaro. Ook de recensie in het tijdschrift L”Express vermeldt het: “Charles Pépin heeft La Joie gepubliceerd, een roman waarvan de held doet denken aan Meursault van Camus.

De Franse posterijen hebben op 26 juni 1967 een postzegel met zijn beeltenis uitgegeven.

Secundaire bronnen

Bibliografie

Bron gebruikt voor dit artikel.

Externe links

Bronnen

  1. Albert Camus
  2. Albert Camus
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.