Ioniërs

gigatos | december 23, 2021

Samenvatting

De Ioniërs (Grieks: Ἴωνες, Íōnes, enkelvoud Ἴων, Íōn) waren een van de vier grote stammen waarin de Grieken zich in de oudheid onderverdeeld achtten; de andere drie waren de Doriërs, de Eoliërs en de Achaeërs. Het Ionische dialect was een van de drie grote taalafdelingen van de Helleense wereld, samen met de Dorische en Eolische dialecten.

Wanneer naar bevolkingsgroepen wordt verwezen, worden met “Ionisch” verschillende groepen in het klassieke Griekenland aangeduid. In de engste zin verwees de term naar de regio Ionië in Klein-Azië. In ruimere zin kan de term worden gebruikt om alle sprekers van het Ionische dialect aan te duiden, waartoe behalve de bevolking van Ionië zelf ook de Griekse bevolking van Euboea, de Cycladen en vele door Ionische kolonisten gestichte steden behoorden. Tenslotte zou het in de ruimste zin gebruikt kunnen worden om al diegenen te beschrijven die talen spraken van de Oost-Griekse groep, waartoe ook het Attisch behoorde.

De stichtingsmythe die in de Klassieke periode de ronde deed, suggereerde dat de Ioniërs genoemd waren naar Ion, zoon van Xuthus, die in de noord-Peloponnesische streek Aigialeia woonde. Toen de Doriërs de Peloponnesos binnenvielen, verdreven zij de Achaeërs uit Argolid en Lacedaemonia. De verdreven Achaeërs trokken naar Aigialeia (later bekend als Achaea) en verdreven op hun beurt de Ioniërs uit Aigialeia. De Ioniërs trokken naar Attica en vermengden zich met de plaatselijke bevolking van Attica, en velen emigreerden later naar de kust van Klein-Azië en stichtten daar de historische regio Ionië.

In tegenstelling tot de sobere en militaristische Doriërs, staan de Ioniërs bekend om hun liefde voor filosofie, kunst, democratie en plezier – Ionische trekken die het meest bekend zijn geworden door de Atheners.

De etymologie van het woord Ἴωνες of Ἰάϝoνες is onzeker. Frisk isoleert een onbekende wortel, *Ia-, uitgesproken als *ya-. Er zijn echter enkele theorieën:

In tegenstelling tot “Aeoliërs” en “Doriërs” komt “Ioniërs” voor in de talen van verschillende beschavingen rond het oostelijke Middellandse-Zeegebied en zo ver oostelijk als het Indiase subcontinent. Zij zijn niet de vroegste Grieken die in de oorkonden voorkomen; die onderscheiding komt toe aan de Dananen en de Achaeërs. Het spoor van de Ioniërs begint in de Myceense Griekse verslagen van Kreta.

Myceense

Een fragmentarisch Lineair B tablet uit Knossos (tablet Xd 146) draagt de naam i-ja-wo-ne, door Ventris en Chadwick geïnterpreteerd als mogelijk de datief of nominatief meervoudsvorm van *Iāwones, een etnische naam. De Knossos-tabletten zijn gedateerd op 1400 of 1200 v. Chr. en dateren dus van vóór de Dorische overheersing op Kreta, als de naam betrekking heeft op Kretenzers.

De naam komt in de Griekse literatuur voor het eerst voor bij Homerus als Ἰάονες, iāones, bij een enkele gelegenheid gebruikt voor enkele lang geklede Grieken die door Hector werden aangevallen en blijkbaar met Atheners werden vereenzelvigd, en deze Homerische vorm schijnt identiek te zijn met de Myceense vorm, maar zonder de *-w-. Deze naam komt ook voor in een fragment van een andere vroege dichter, Hesiod, in het enkelvoud Ἰάων, iāōn.

Bijbels

In het Boek Genesis van de Engelse Bijbel is Javan een zoon van Jafeth. Bijna alle bijbelgeleerden denken dat Javan de Ioniërs voorstelt, dat wil zeggen dat Javan Ion is. Het Hebreeuws is Yāwān, meervoud Yəwānīm.

Bovendien, maar minder zeker, kan Jafeth taalkundig verwant zijn met de Griekse mythologische figuur Iapetus.

De locaties van de Bijbelse stamlanden zijn het onderwerp geweest van eeuwen van onderzoek en blijven toch in verschillende mate open vragen. Het Boek Jesaja geeft een mogelijke hint door de opsomming van “de volken … die mijn roem niet hebben gehoord” met inbegrip van Javan en onmiddellijk na “de verafgelegen eilanden”. Deze eilanden kunnen worden beschouwd als een aanvulling op Javan of als het laatste item in de reeks. In het eerste geval wordt de uitdrukking typisch gebruikt voor de bevolking van de eilanden in de Egeïsche Zee.

De datum van het Boek Jesaja kan niet voorafgaan aan de datum van de man Jesaja, in de 8e eeuw v. Chr.

Assyrisch

Sommige brieven van het Neo-Assyrische Rijk in de 8e eeuw v. Chr. vermelden aanvallen van wat Ioniërs schijnen te zijn op de steden van Phoenicië:

Een inval van de Ioniërs (ia-u-na-a-a) op de Phoenicische kust wordt bijvoorbeeld gemeld aan Tiglath-Pileser III in een brief uit de jaren 730 v. Chr. die in Nimrud werd ontdekt.

Het Assyrische woord, dat wordt voorafgegaan door de landdeterminatief, is gereconstrueerd als *Iaunaia. Meer voorkomend is ia-a-ma-nu, ia-ma-nu en ia-am-na-a-a met de landbepaler, gereconstrueerd als Iamānu. Sargon II verhaalde dat hij deze laatste als vissen uit de zee haalde en dat zij afkomstig waren uit “de zee van de ondergaande zon”. Als de identificatie van Assyrische namen juist is, kwamen ten minste enkele van de Ionische plunderaars uit Cyprus:

Sargon”s Annalen voor 709, waarin wordt beweerd dat eerbetoon aan hem werd gezonden door “zeven koningen van Ya (ya-a”), een district van Yadnana waarvan de verre verblijfplaatsen zich op een reis van zeven dagen in de zee van de ondergaande zon bevinden”, wordt bevestigd door een gedenksteen die te Citium op Cyprus is opgericht “aan de voet van een bergravijn … van Yadnana”.

Iraans

Ioniërs komen in een aantal Oudperzische inscripties van het Achaemenidische rijk voor als Yaunā (bijvoorbeeld een inscriptie van Darius op de zuidmuur van het paleis te Persepolis rekent tot de provincies van het rijk “Ioniërs die van het vasteland zijn en (….”). In die tijd strekte het rijk zich waarschijnlijk uit rond de Egeïsche Zee tot Noord-Griekenland.

Indicator

Geïnspireerd door de Achaemenidische Iraniërs, komen de Ioniërs in de Indische literatuur en documenten voor als Yavana en Yona. In documenten verwijzen deze namen naar de Indo-Griekse koninkrijken, d.w.z. de staten die door de Macedoniërs, hetzij Alexander de Grote, hetzij zijn opvolgers, op het Indische subcontinent werden gevormd. De vroegste documentatie in dit verband is de Edicten van Ashoka, gedateerd op 250 v.C., binnen 10 of 20 jaar.

Andere talen

De meeste moderne talen van het Midden-Oosten gebruiken de termen “Ionia” en “Ionisch” om te verwijzen naar Griekenland en de Grieken. Dat geldt voor het Hebreeuws (Yavan ”Griekenland” Yevani fem. Yevania ”een Griek”), Huyn ”een Griek”), en de Klassiek Arabische woorden (al-Yūnān ”Griekenland” Yūnānī fem. Yūnāniyya pl. Yūnān ”een Griek”) worden gebruikt in de meeste moderne Arabische dialecten, waaronder het Egyptisch, en ook in het moderne Perzisch (Yūnānestān ”Griekenland” Yūnānī pl. YūnānīhāYūnānīyān ”Griek”) en het Turks via het Perzisch (Yunanistan ”Griekenland” Yunan ”een Griek” pl. Yunanlar ”Grieks volk”).

Ionisch Grieks was een subdialect van de Attisch-Ionische of Oosterse dialectgroep van het Oudgrieks.

De literaire bewijzen van de Ioniërs gaan terug tot het Griekse vasteland in de Myceense tijd, voordat er sprake was van een Ionië. De klassieke bronnen lijken vastbesloten dat zij toen al Ioniërs werden genoemd, naast andere namen. Dit kan niet met inscripties worden gestaafd, en toch lijken de literaire bewijzen, die duidelijk althans gedeeltelijk legendarisch zijn, een algemene mondelinge traditie te weerspiegelen.

Herodotus

Herodotus van Halicarnassus beweert:

allen zijn Ioniërs die van Atheense afkomst zijn en het feest Apaturia houden.

Hij legt het verder uit:

De hele Helleense bevolking was toen klein, en de laatste van al haar takken en de minst gewaardeerde was de Ionische, want zij had geen belangrijke stad behalve Athene.

De Ioniërs verspreidden zich van Athene naar andere plaatsen in de Egeïsche Zee: Sifnos en Serifos, Maar ze kwamen niet alleen uit Athene:

Deze Ioniërs woonden, zolang zij in de Peloponnesus waren, in wat nu Achaea heet, en voordat Danaus en Xuthus naar de Peloponnesus kwamen, zoals de Grieken zeggen, werden zij Aegialiaanse Pelasgen genoemd. Zij werden Ioniërs genoemd naar Ion, de zoon van Xuthus.

Achaea was verdeeld in 12 oorspronkelijk Ionische gemeenschappen: Pellene, Aegira, Aegae, Bura, Helice, Aegion, Rhype, Patrae, Phareae, Olenus, Dyme en Tritaeae. De meest oorspronkelijke Ioniërs waren van Cynuria:

De Cynuriërs zijn inheems en schijnen de enige Ioniërs te zijn, maar zij zijn gedorianiseerd door de tijd en door de Argive heerschappij.

Strabo

In Strabo”s verslag over de oorsprong van de Ioniërs, arrangeerde Hellen, zoon van Deucalion, stamvader van de Hellenen, koning van Phthia, een huwelijk tussen zijn zoon Xuthus en de dochter van koning Erechtheus van Athene. Xuthus stichtte vervolgens de Tetrapolis (“Vier Steden”) van Attica, een landelijk district. Zijn zoon, Achaeus, ging in ballingschap in een land dat later naar hem Achaea werd genoemd. Een andere zoon van Xuthus, Ion, veroverde Thracië, waarna de Atheners hem koning van Athene maakten. Attica werd na zijn dood Ionia genoemd. De Ioniërs koloniseerden Aigialia, waardoor ook de naam veranderde in Ionië. Toen de Heracleidae terugkeerden dreven de Achaeërs de Ioniërs terug naar Athene. Onder leiding van de Codridae trokken zij naar Anatolië en stichtten 12 steden in Caria en Lydia naar het model van de 12 steden van Achaea, het vroegere Ionië.

Tijdens de 6e eeuw v. Chr. werden Ionische kuststeden, zoals Miletus en Efeze, het brandpunt van een revolutie in het traditionele denken over de natuur. In plaats van natuurverschijnselen te verklaren met een beroep op de traditionele godsdienstmythe, was het culturele klimaat van dien aard dat mensen hypothesen begonnen te vormen over de natuurlijke wereld op basis van ideeën die zowel uit persoonlijke ervaring als uit diepgaande reflectie waren verkregen. Deze mensen – Thales en zijn opvolgers – werden fysiologoi genoemd, zij die over de natuur spraken. Zij stonden sceptisch tegenover religieuze verklaringen voor natuurverschijnselen en zochten in plaats daarvan naar zuiver mechanische en natuurkundige verklaringen. Aan hen wordt toegeschreven dat zij van cruciaal belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de “wetenschappelijke houding” ten opzichte van de studie van de natuur.

Bronnen

  1. Ionians
  2. Ioniërs
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.