Beleg van Antwerpen (1584-1585)

gigatos | januari 18, 2022

Samenvatting

Het beleg van Antwerpen door troepen van de Spaanse koning Filips II vond plaats tussen juli 1584 en augustus 1585 als onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog, waarin de oorspronkelijke Zeventien Provinciën van de Spaanse Nederlanden – waaronder Antwerpen – in opstand kwamen tegen de heerschappij van de Spaanse koning.

Na de Reformatie waren er hevige religieuze spanningen geweest en pogingen tot centralisatie onder de katholieke koning Filips II, wat leidde tot een reeks opstanden en gevechten tegen de Spanjaarden vanaf 1568. In september 1575 moest koning Filips II het staatsbankroet van Spanje afkondigen. De Spaanse troepen die in het graafschap Vlaanderen waren gestationeerd, bleven lange tijd zonder soldij, muitten na de dood van de Spaanse landvoogd Luis de Zúñiga y Requesens in maart 1576 en trokken plunderend door de Nederlanden. Op 4 november 1576 vielen zij als de Spaanse Furiën Antwerpen binnen, op dat moment de rijkste stad van de Spaanse Nederlanden met ongeveer 100.000 inwoners, en richtten een drie dagen durend bloedbad aan. Reeds op 8 november 1576 eisten bijna alle Nederlandse provincies in de Gentse Pacificatie de terugtrekking van alle Spanjaarden uit de Nederlanden.

Confessionele verschillen leidden echter tot de vorming van de Unie van Arras (Nederlands: Unie van Atrecht) van de katholieke Franstalige zuidelijke provincies op 6 januari 1579, waarop de noordelijke protestantse provincies reageerden met de ondertekening van de Unie van Utrecht (Nederlands: Unie van Utrecht) op 23 januari 1579. Een aantal andere provincies en steden, waaronder Antwerpen, sloot zich later aan bij de Unie van Utrecht, die zich in 1581 met het Plakkaat van Verlatinghe onafhankelijk verklaarde en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (ook: Republiek der Verenigde Nederlanden of Staten-Generaal) oprichtte. Dit bezegelde de scheiding in de Staten-Generaal en de Spaanse Nederlanden.

In de strijd van Filips II tegen de onafhankelijkheid van de Staten-Generaal werden delen van de zuidelijke provincies, deels na moeizame belegeringen, door de Spanjaarden onderworpen onder de nieuwe landvoogd Alexander Farnese, de zoon van Margaretha van Parma en latere hertog van Parma.

Belegeringsringen

De Spaanse troepen waren onder Alexander Farnese voortdurend versterkt en telden in 1584 uiteindelijk 61.000 man. Alexander Farnese had ervoor gezorgd dat de Spaanse aanvoerlijnen werden beschermd door op regelmatige afstanden gebouwde forten en dat de troepen op betrouwbare wijze werden bevoorraad. Bij het begin van het beleg van Antwerpen waren de Spaanse troepen dus goed uitgerust. Aanvankelijk werden belegeringsringen rond Antwerpen gebouwd en forten langs de Schelde opgetrokken zonder dat grote aanvallen tegen de versterkte stad werden ondernomen. Het was echter niet mogelijk de stad, die in een halve cirkel langs de brede Schelde lag, volledig te omsluiten. Op de rivier konden de Antwerpenaren de belegering steeds weer omzeilen, vooral ”s nachts en bij gunstig tij.

Scheepsbrug over de Schelde

Alexander Farnese besloot daarom de Schelde onder Antwerpen volledig af te sluiten door een brug voor schepen te bouwen, en zo de verbinding van de stad met haar bondgenoten af te snijden. De brug werd gebouwd tussen Callo, het huidige Kallo, district Beveren, en Oordam (vandaag verdwenen in het uitgestrekte gebied van de haven van Antwerpen) ongeveer 8 km onder de oude stad Antwerpen. De Schelde zou in die tijd ongeveer 720 m breed en 18 m diep zijn geweest, waarbij nog een getijdenverschil van 3,6 m werd opgeteld. Vanaf het fort van Callo werd eerst een houten jukbrug zo ver mogelijk (60 m) in de rivier gebouwd, waarvan het uiteinde een rechthoekig platform vormde. Beide werden verschillende malen versterkt met extra palen en dwarsverbindingen. De jukbrug was 3,60 m breed, d.w.z. voldoende voor 8 soldaten die dicht naast elkaar marcheerden, het platform was ongeveer 12 m × 15 m. Brug en platform waren voorzien van 1,50 m hoge zijwanden van sterke planken als borstwering en een 60 cm breed stormdak tegen vijandelijk musketvuur. Op de andere oever werd vanaf het fort Oordam een vergelijkbare, maar aanzienlijk langere brug en platform gebouwd. Kanonnen werden op de platforms geplaatst om de brug te verdedigen. Het resterende gat van ongeveer 380 m werd gedicht met een drijvende brug van schepen, die echter met veel moeite binnengebracht moesten worden. Uiteindelijk bestond de brug uit 31 schepen, elk iets minder dan 20 m lang en 3,60 m breed en 6,60 m uit elkaar geplaatst met ankers voor en achter en aan elkaar vastgemaakt met touwen en kettingen. Boven en onder de brug werden extra drijvende barrières van mastbomen en balken verankerd, die naar de stroom toe met ijzeren spijkers werden versterkt. De schepen waren bemand met gewapende soldaten en kanonnen; samen met de kanonnen op de brugplatforms waren er in totaal 97 kanonnen van verschillend kaliber op de brug in gebruik. Bovendien lagen er 40 bewapende schepen klaar om aanvallen van de Nederlanders af te slaan.

Tegenmaatregelen van de Antwerpse

Als tegenmaatregel tegen de omsingeling door de Spanjaarden zetten de Nederlanders de laaggelegen gebieden aan weerszijden van de Schelde onder water. Dit was bedoeld om de Spaanse forten onder water te zetten of op zijn minst te isoleren; de Nederlanders hoopten de controle over de Schelde terug te krijgen met de mogelijkheid om ondiepe schepen op de ondergelopen velden te laten varen. De goed getrainde soldaten in de Spaanse stellingen wisten echter meestal stand te houden in soms hevige gevechten. De Nederlanders probeerden de brug te beschadigen met branders, maar de Spanjaarden slaagden er meestal in de brandende schepen weg te duwen, hoewel er aanzienlijke verliezen waren toen de schepen ontploften. Een met helse motoren uitgerust schip van Federigo Giambelli bereikte de brug in de nacht van 4 op 5 april. Hoewel de explosie de brug aanzienlijk beschadigde en naar verluidt 1.000 Spaanse soldaten het leven kostte, was zij niet in staat de barrière te doorbreken.

Zelfs de Finis Belli, een speciaal uitgerust oorlogsschip dat met zijn talrijke kanonnen en een bemanning van ongeveer duizend man de doorbraak moest forceren, liep bij zijn eerste missie aan de grond en mislukte. Door hongersnood en gedemoraliseerd na de val van Brussel, beschouwden de Antwerpenaren hun zaak uiteindelijk als verloren. Naar schatting zijn aan hun kant 8.000 mensen omgekomen door gevechten of verhongering.

Surrender

Op 17 augustus 1585 capituleerde Antwerpen. Alexander Farnese stationeerde ervaren Castiliaanse troepen in Antwerpen om te voorkomen dat de stad opnieuw in handen van de vijand zou vallen. Hij had plundering door de soldaten streng verboden, die zich, tot grote verbazing van de inwoners, ook gedisciplineerd gedroegen na hun ervaringen met de Spaanse furie. Ook Alexander Farnese stelde slechts ingehouden eisen; de protestanten kregen twee jaar de tijd voordat zij de stad moesten verlaten. Sommige inwoners keerden terug naar het katholieke geloof, maar velen verlieten de stad om naar het noorden te trekken. Van de oorspronkelijke bevolking van ongeveer 100.000 bleven er slechts 40.000 over. Veel van de goed opgeleide en ervaren emigranten droegen bij tot de bloei van de noordelijke provincies en hun Gouden Eeuw.

De Nederlandse vloot handhaafde haar blokkade van de Schelde tegen de Spanjaarden, waardoor Antwerpen werd afgesneden van de internationale zeehandel. Dit en de beperking van de Antwerpse economie als gevolg van de exodus maakten een einde aan de bloeiperiode van de stad. De zeeblokkade werd gehandhaafd in de Vrede van Westfalen en werd pas in 1795 en 1815 opgeheven, het “Scheldetarief” in 1863.

A. von Tromlitz behandelde het onderwerp tweemaal in de literatuur – in zijn “historisch-romantische” verhaal Het beleg van Antwerpen (1826) en in Het beleg van Antwerpen. Trauerspiel in fünf Abtheilungen (postuum 1841).

Bronnen

  1. Belagerung von Antwerpen (1584–1585)
  2. Beleg van Antwerpen (1584-1585)
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.