Hannibál (karthágói hadvezér)

Dimitris Stamatios | április 4, 2023

Összegzés

Hannibál Barca (Kr. e. 247-183), akit csak Hannibál néven ismertek, karthágói hadvezér és államférfi volt. A történelem egyik legnagyobb katonai stratégájaként tartják számon.

Hannibál élete abban a konfliktusokkal teli időszakban játszódott, amikor Róma a Földközi-tenger medencéjében kiépítette felsőbbrendűségét, legyőzve más hatalmakat (magát a Karthágói Köztársaságot, Makedóniát, Szirakuszákat és a Szeleukida Birodalmat). Ő volt a második pun háború legaktívabb hadvezére, amelyben az ókor egyik legmerészebb haditettét hajtotta végre: Hannibál és harmincnyolc harci elefántot is felvonultató serege elhagyta Hispániát, és a Pireneusokon és az Alpokon átkelve meghódította Észak-Itáliát. Ott olyan nagy csatákban győzte le a rómaiakat, mint a Trebia folyónál, a Trasimene-tónál és Cannae-nál vívott csaták, amelyeket ma is tanulmányoznak a katonai akadémiákon. Ragyogó hadjárata ellenére Hannibál valójában nem szállta meg Rómát. Ennek okai megoszlanak a történészek között, az ostromhoz szükséges anyagok hiányától kezdve az olyan politikai megfontolásokig, hogy Hannibálnak nem Róma elfoglalása, hanem megadásra kényszerítése volt a célja. Ennek ellenére Hannibálnak sikerült több mint egy évtizeden át Itáliában tartania seregét, és csak csekély erősítést kapott. Scipio afrikai inváziója után a karthágói szenátus visszahívta őt Karthágóba, ahol végül a zamai csatában Scipio legyőzte.

A Róma elleni háború után belépett a karthágói közéletbe. Szembeszállt az uralkodó oligarchiával, amely azzal vádolta, hogy összejátszik III. Antiochus Szeleukidával, amiért Kr. e. 190-ben száműzetésbe kellett vonulnia. Ez utóbbi uralkodó szolgálatába állt, akinek parancsára ismét szembeszállt a Római Köztársasággal az eurümédoni csatában, ahol vereséget szenvedett. Ismét száműzetésbe vonult, és I. Prusztiasz, Bithünia királyának udvarában talált menedéket. A rómaiak követelték, hogy a bithyniaiak adják át Karthágót, amibe a király beleegyezett. Mielőtt azonban elfogták volna, Hannibál az öngyilkosságot választotta.

Theodore Ayrault Dodge hadtörténész a „stratégia atyjának” nevezte. Még ellenségei is csodálták – Cornelius Nepos „a legnagyobb hadvezérnek” nevezte. Még legnagyobb ellensége, Róma is saját stratégiai vívmányaihoz igazította katonai taktikájának bizonyos elemeit. Katonai öröksége szilárd hírnevet szerzett neki a modern világban, és olyan katonai nagyságok, mint Napóleon vagy Arthur Wellesley, Wellington hercege nagy katonai stratégának tartották. Életéről számos könyv, film és dokumentumfilm készült.

A név portugál formája a latinból származik. A görög történészek a nevet Anníbas Bárkas (Ἀννίβας Βάρκας) néven írták.

Hannibal volt az írói álneve. Hannibál neve a karthágói forrásokban ḤNBʻL (pun nyelven: 𐤇𐤍𐤁𐤏𐤋). A pontos vokalizációja továbbra is vita tárgyát képezi. A javasolt olvasatok között szerepel a Ḥannibaʻl vagy Ḥannibaʻal, „Ba’al kegyes”, vagy „Ba’al kegyes volt”; vagy Ḥannobaʻal, ugyanezzel a jelentéssel.

Barca (𐤁𐤓𐤒, brq) arisztokrata családjának vezetékneve volt, jelentése „fényes” vagy „villám”.

Ez aztán megfelel az arab Barq névnek vagy a héber Barak névnek, illetve az ókori görög keraunos melléknévnek, amelyet a hellenisztikus korban általában katonai parancsnokoknak tulajdonítottak.

A történészek Amilcar családját Bárcidas névvel jelölik, hogy elkerüljék az összetévesztést más hasonló nevű karthágói családokkal (Hannibál, Asdrubal, Amilcar, Magon stb.) A görög nevekhez és a római szokásokhoz hasonlóan a patrónusnevek a karthágói nevezéktanban is gyakoriak voltak, így Hannibált „Hannibál, Amilcar fia” néven is ismerték volna.

A Kr. e. 3. század közepén Karthágó városát, ahol Hannibál született, erősen befolyásolta a Nagy Sándor birodalmának maradványaiból származó hellenisztikus kultúra. Karthágó ekkor fontos helyet foglalt el a Földközi-tenger medencéjének kereskedelmi forgalmában, különösen Szicília, Szardínia, valamint Ibéria és Észak-Afrika partjainak birodalmaiban. A városnak fontos hadiflottája is volt, amely megvédte tengeri útvonalait, és aranyat szállított a Guineai-öbölből és ónt a brit partokról.

A kor másik mediterrán hatalma Róma volt, amellyel Karthágó húsz éven át háborúzott az első pun háború néven ismert konfliktusban, az első olyan nagy háborúban, amelyben Róma győzött. A Római Köztársaság és Karthágó közötti összecsapást egy másodlagos szirakúzai konfliktus váltotta ki, és három szakaszban zajlott szárazföldön és tengeren: harcok Szicíliában (i. e. 264-256), harcok Afrikában (i. e. 256-250) és ismét Szicíliában (i. e. 250-241). Ez utóbbi szakaszban született meg Amilcar Barca híre, aki Kr. e. 247-től vezette a Róma elleni háborút. A Szicíliától északnyugatra fekvő Aegadas-szigeteknél elszenvedett nagy tengeri vereséggel a karthágóiak Kr. e. 241 tavaszán kénytelenek voltak aláírni a lutatiusi szerződést Gaius Lutatius Cátulo konzullal. A szerződésben Karthágóra kiszabott feltételek között szerepelt Szicília és a közte és az afrikai partok közötti kisebb szigetek területeinek átengedése, valamint költséges háborús jóvátétel.

Az első pun háború végén, az Amilcar Barca által tett óvintézkedések ellenére Karthágónak gondot okozott a zsoldosok fegyveres ezredeinek szétoszlatása, akik hamarosan megrohamozták a várost, és polgárháborús méretű konfliktust idéztek elő. Ez a történelmi epizód a zsoldosok háborúja néven ismert. Amilcarnak három év múlva sikerült lecsendesítenie a lázadást, miután i. e. 237-ben a Bagradas folyónál, majd a Sierra-hágónál vívott csatában nagy véráldozatok árán ismét legyőzte a lázadókat. Róma a maga részéről kihasználta az ellenállás hiányát, és elfoglalta a korábban karthágói kézben lévő Szardíniát. Miután Karthágó tiltakozott e manőver ellen, amelyet a nemrég aláírt békeszerződés megsértésének tekintett, Róma hadat üzent, de felajánlotta, hogy lemondja azt, ha nemcsak Szardíniát, hanem Korzikát és további gazdasági kártérítést is feladják. A karthágóiak tehetetlenül kénytelenek voltak engedni, és i. e. 238-ban mindkét sziget római birtokba került. E kudarc ellensúlyozására Amilcar Ibériába vonult, ahol hatalmas területeket foglalt el az ország délkeleti részén. Amilcar egy évtizeden át vezette Dél-Ibéria meghódítását, katonailag és logisztikailag veje, Asdrubal támogatásával. Ez a hódítás helyreállította Karthágó gazdasági helyzetét, köszönhetően az ezüst- és ónbányák kiaknázásának.

Ifjúság

Hannibal Barca valószínűleg i. e. 247-ben született Karthágóban. Amilcar Barca hadvezér és ibériai felesége legidősebb fia volt. A görög-római szerzők keveset jegyeztek fel Hannibál neveltetéséről. Annyit tudni, hogy egy Sosilos nevű spártai tanítótól tanulta a görög betűket, Nagy Sándor történetét és a hadművészetet. Így sajátította el azt a gondolkodás- és cselekvésmódot, amelyet a görögök métisznek neveztek, és amely az intelligencián és a ravaszságon alapult.

Miután területét kiterjesztette, Amilcar meggazdagította családját, és ezen keresztül Karthágót is. E cél elérése érdekében Gadir városában (a mai Cadiz, Spanyolország), a Gibraltári-szoros közelében telepedett le, és megkezdte az ibériai törzsek leigázását. Ebben az időben Karthágó annyira elszegényedett, hogy a haditengerészete képtelen volt hadsereget szállítani Hispaniába. Amilcar hamarosan arra kényszerült, hogy seregével a Herkules-oszlopokhoz vonuljon, hogy ott hajóval keljen át a Gibraltári-szoroson, a mai Marokkó és Spanyolország között.

Titus Livius római történetíró megemlíti, hogy amikor Hannibál felkereste apját, és könyörgött neki, hogy engedje meg neki, hogy vele tartson, az azzal a feltétellel fogadta el, hogy megesküdött, hogy egész élete során soha nem lesz Róma barátja. Más történetírók megemlítik, hogy Hannibál kijelentette apjának:

Taktikai tanonckodását apja égisze alatt kezdte, és sógorától, Szép Asdrubaltól tanulta tovább. Asdrubal Amilcar utódja volt, aki az ibériai lázadók elleni csatában halt meg. Asdrubal által a lovasság élére kinevezett Hannibál azonnal megmutatja kitartását, hidegvérét és azt a képességét, hogy katonái értékelik és csodálják. Asdrubal az ibériai érdekek karthágói megszilárdítására irányuló politikát folytatott. Ennek érdekében feleségül adta Hannibált egy ibériai hercegnőhöz, akitől fia született. Ezt a házassági szövetséget azonban valószínűtlennek tartják, és nem mindenki tanúsítja. Kr. e. 227-ben Asdrubal megalapította Hispániában az új karthágói fővárost, Qart Hadasht, a mai Cartagenát. Kr. e. 226-ban. Asdrubal szerződést kötött Rómával, amellyel az Ibériai-félszigetet két befolyási övezetre osztották. Az Ebro folyó volt a határ: Karthágó nem terjeszkedhetett ettől a folyótól északra, ugyanilyen mértékben Róma sem terjeszkedhetett a folyó folyásától délre.

Legfelsőbb parancsnok

Asdrubal halála után az Ibériai-félszigeten állomásozó karthágói hadsereg Hannibált választotta utódjául a főparancsnoki posztra. Hannibált később a karthágói kormány a Hanon (egy gazdag arisztokrata) által vezetett ellenállás ellenére megerősítette hivatalában. Hannibál ekkor 25 éves volt. Titus Livius rövid leírást ad a fiatal hadvezérről:

Miután átvette a parancsnokságot, Hannibál két évet töltött a karthágói hispániai területek feletti hatalom megszilárdításával és az Ebro folyótól délre fekvő területek meghódításának befejezésével. Kr. e. 221-ben, első hadjáratában a Hispaniai karthágói erők élén a Közép-fennsík felé vette az irányt, és megtámadta az olkádokat, elfoglalva annak fő városát, Althiát. Ez a hódítás a punok uralmát a Tajo folyó környékére is kiterjesztette. A következő évi, i. e. 220-as hadjáratában nyugat felé nyomult előre, és a vótok ellen lépett fel, megtámadva Helmantica és Arbocala városát. Amikor az expedíció nagy zsákmánnyal tért vissza Qart Hadashtba, a Carpetanos vezette koalíció, Váceos és Olcades kontingenseivel, támadást indított a Tejo folyó közelében, de a fiatal karthágói hadvezér katonai ügyessége miatt vereséget szenvedett.

A karthágóiak növekvő hispaniai jelenlététől tartva Róma szövetséget kötött Sagunto városával, és a várost protektorátussá nyilvánította. Sagunto az Ebro folyótól jelentős távolságra, a déli részen feküdt, olyan területen, amelyet a rómaiak a karthágóiak befolyási területének ismertek el. Ez a politikai manőver feszültséget teremtett a két hatalom között: míg a rómaiak azzal érveltek, hogy a Kr. e. 241-ben aláírt szerződés értelmében a karthágóiak nem támadhatják meg Róma szövetségesét, addig a punok a dokumentum azon záradékára hivatkoztak, amely elismerte a karthágói hispán fennhatóságot az Ebro folyótól délre fekvő területek felett.

Hannibál úgy döntött, hogy Sagunto ellen vonul. A Valencia városában a közelmúltban (2008) végzett ásatások során többek között egy palánkvárat találtak a Túria folyó bal partja közelében, amely valószínűleg egy katonai tábor része volt, Hannibál kaszárnyája Sagunto felé való előrenyomulásakor. és Kr. e. 219-ben, nyolc hónapos ostrom után megadta magát. Róma reagált az általa a szerződés durva megszegésének tekintett eseményre, és igazságszolgáltatást követelt a karthágói kormánytól. Hannibál nagy népszerűsége és a hispániai presztízsvesztés veszélye miatt az oligarchikus kormány elutasította a római kérvényeket, és még abban az évben meghirdette a hadvezér által megálmodott háborút, a második pun háborút. Hannibál eltökélte, hogy a háborút Hispánián és Dél-Gallián keresztül gyors meneteléssel Itália szívébe viszi.

Előkészületek

Miután a karthágóiak ostromolták és elpusztították Saguntót, Róma úgy döntött, hogy két fronton támad: Észak-Afrikában és Hispániában. Szicíliából indultak el, egy szigetről, amely hadműveleti bázisként szolgált. Hannibál azonban váratlan stratégiával felforgatta a római terveket: a háborút az itáliai félsziget belsejébe vitte, és gyorsan átvonult Hispánián és Dél-Gallián.

Hannibál tudatában annak, hogy tengeri flottája messze alulmaradt a rómaiakéval szemben, úgy döntött, hogy nem a tengeren keresztül támad, hanem a sokkal nehezebb és hosszabb szárazföldi utat választotta, amely azonban taktikailag sokkal érdekesebb volt, mivel így sok zsoldos katonát vagy szövetségest toborozhatott a rómaiak ellen harcolni kész kelta népek közül. Indulása előtt Hannibál ügyesen elosztotta erőit, és több ibériai kontingenst küldött Észak-Afrikába, míg líbiai-föníciai katonákat rendelt, hogy biztosítsák Karthágó hispaniai birtokainak biztonságát.

Hannibál csak i. e. 218 késő tavaszán hagyta el Cartagenát.

A hadvezér mozgásba hozta a sereget, és képviselőket küldött, hogy tárgyaljanak a Pireneusokon való átkelésről, és szövetségeket kössenek az útvonalán kívül jelen lévő népekkel. Titus Livius szerint Hannibál 90 000 katonával és 12 000 lovassal kelt át az Ebro folyón, és egy 10 000 katonából és 1000 lovasból álló különítményt hagyott Hispánia védelmére, amelyhez még 11 000 ibériai csatlakozott, akik nem voltak hajlandók feladni területüket. A Pireneusokon való átkelés után 70 000 katonája és 10 000 lovasa volt. Más források szerint Hannibál 40 000 katonával és 12 000 lovassal érkezett Galliába. Nehéz megállapítani a tényleges létszámára vonatkozó hozzávetőleges számadatot. Egyes becslések szerint 80 000 fős haderőt vezetett. Itáliába érkezésekor a források szerint 20 000 katona és 6 000 lovas állt az élén. Másrészt Karthágó több alkalommal (vagy legalábbis a háború kezdetén) erősítést küldött Hannibálnak. Seregéhez más törzsekből is sok harcos csatlakozott. A háború során mintegy 40 000 walesi csatlakozott a karthágói sereghez.

Hannibál hadseregében hatalmas hadielefánt-kontingens volt, olyan állatok, amelyek fontos szerepet játszottak a kor hadseregeiben, és a rómaiak jól ismerték őket, mivel már találkoztak velük, amikor Epirus királya, Pyrrhus csapatainak részét képezték. A valóságban a Hannibál seregében lévő 38 elefánt elenyésző számot jelent a hellenisztikus idők seregeiben lévő elefántokhoz képest. Legtöbbjük az Alpokon átvezető út során a nedvesség és az etruszk marizmus áldozatául esett. Az egyetlen életben maradt állatot maga a hadvezér használta lovasként. Hannibál elvesztette a jobb szemét, és ezt a közlekedési eszközt használta, hogy elkerülje a vízzel való érintkezést. Más történészek szerint Hannibál szemhéjgyulladásban szenvedett.

Utazás Olaszországba

Hannibál Gallián keresztül haladt előre, óvatosan elkerülve a mai Katalónia területén fekvő görög városok megtámadását. Úgy tartják, hogy miután átkelt a Pireneusi-hegységen a mai Cerdanián keresztül, és tábort vert Illibéris (a mai Elne, Perpignan közelében) városánál, egyenletesen haladt tovább, amíg el nem érte a Rhone folyót, ahová szeptemberben érkezett, mielőtt a rómaiak megakadályozhatták volna 38 000 katonája, 8000 lovasa és 37 harci elefántja átkelését.

Miután kikerülte a helyi lakosságot, amely megpróbálta megakadályozni az előrenyomulását, Hannibál kénytelen volt elmenekülni a Földközi-tenger partjáról a Rhône folyó völgyén felfelé tartó római sereg elől. Az a tény, hogy a rómaiak a meghódított ciszalpinai Galliából érkeztek, reményt adott Hannibálnak, hogy az észak-itáliai gallok között szövetségesekre találhat.

Átkelés az Alpokon

Hannibál útvonala vitatott: az Alpokat a Kis-Szent-Bernard-hágó, a Mont Cenis-hágó vagy a Montgenèvre-hágó is szegélyezhette volna. Egyes szerzők szerint Hannibál a Clapier-hágón vagy – délebbre – a Larche-hágón kelt át.

Polybius feljegyzései nagyon pontatlanok. Továbbá nincs olyan régészeti bizonyíték, amely Hannibál útvonalát megdönthetetlenül bizonyítja. A szakemberek által megfogalmazott összes hipotézis Polybius és Titus Livius szövegeire épül (a témáról már közel ezer könyvet írtak).

Az egyik legelfogadottabb hipotézis az, amely a Padana-síkság közelében lévő, Hannibál által szegélyezett hágóra utal. Kétségtelen, hogy Hannibál azzal biztatta éhes és demoralizált katonáit, hogy hamarosan megtalálják a Pó folyót. Az Északi-Alpokban, a Montgenèvre és a Nagy-Szent-Bernátusban csak a Savine-Coche-hágó és a Larche-hágó támasztja alá ezt a véleményt. Azok azonban, akik a Kis-Szent-Bernard hágón keresztül történő átkelésben hisznek, megkérdőjelezik Polybius e szakaszának jelentését:

Meg kell jegyezni, hogy az ókori történetírók körében gyakori volt, hogy történelmi személyiségeknek tulajdonított, valósághű beszédeket képzeltek el, ami miatt nincs okunk hinni e jelenet abszolút hitelességében és az azt kísérő szónok magatartásában. A különböző lehetséges utak összehasonlítása nem teszi lehetővé a végleges következtetés levonását. A források szerint Hannibál 3 000 és 20 000 ember között veszítette el embereit ezen az átkelésen. Az Itáliát elérő túlélők éheztek és fáztak.

Ezt az átjárót számos festmény és rajz ábrázolta, többek között Francisco de Goya. A Szent Kis-Bernáton átvezető átjáró védelmezői azt állítják, hogy a Pó-síkságon gyakran felszálló ködök miatt nem lehet látni. Ezt a síkságot azonban már sokszor látták és fényképezték. A Stanford Egyetem régészprofesszorának, Patrick Huntnak a honlapján van egy példa, amely annak az átjárónak a keresésének szenteli magát, amelyen keresztül Hannibál Itáliába érkezett volna. Megjegyzi, hogy Clapier átjárója az egyetlen, amely tökéletesen egyezik az ókori szövegekkel. Polybius egy másik nagyon fontos információt is feljegyzett:

Az Északi-Alpokban csak a Clapier-hágó felel meg ennek a két feltételnek: kilátás a Pó-síkságra és a turini lakosság. Amióta Perrin ezredes 1883-ban ezt a kijelentést tette, számos szerző elfogadta ezt a hipotézist. Az egyetlen releváns kivétel Sir Gavin de Beer 1955-ben közzétett hipotézise, amely a Traversette-hágót javasolja a déli Alpokban, a Viso-hegy közelében (Kozsi-Alpok). Az útvonal nem haladt át az Alóbroges területén, és ezt a hipotézist hevesen vitatják, de Angliában elfogadják, és mellette szól, hogy 2016-ban nagy mennyiségű Clostridia baktériumot tartalmazó (lóürülékkel kapcsolatos) ősi trágyamaradványokat, a lovak parazita férgeire utaló jeleket és bizonyítékokat találtak arra, hogy a talajt egy természetes vízlelőhely körül nagyszámú ló taposta intenzíven.

Bármelyik útvonalat is választották, az Alpokon való átkelés az ókor legfontosabb taktikai döntése volt. Hannibálnak sikerült átkelnie a hegyeken az éghajlat, a terepviszonyok, a helyi lakosság támadásai és a különböző népcsoportokból származó, különböző nyelveket beszélő katonákból álló hadsereg vezetésének nehézségei ellenére.

A másik ok, ami miatt az átkelés fontos, stratégiai jellegű. Róma kontinentális hatalom volt, Karthágó pedig tengeri hatalom. Nyilvánvalónak tűnt, hogy a karthágói flotta bárhol az Itáliai-félszigettől délre vagy Szicíliában támadhatott és partra szállhatott emberekkel, mivel elegendő erőforrással rendelkezett ahhoz, hogy ne kelljen az Alpokon átkelést keresnie. Hannibál azonban nyíltan dacolva és a római csapatokat meglepve a szárazföldön keresztül támadott. Hirtelen megjelenése a Pó völgyében, miután átkelt Gallián és áthaladt az Alpokon, lehetővé tette számára, hogy megtörje egyes helyi törzsek kényszerű békéjét, mielőtt Róma reagálni tudott volna a lázadások ellen. Hannibál nehézkes menetelése római területre vezetett, és meghiúsította ellensége azon kísérleteit, hogy a konfliktust idegen területen rendezze.

Ticino-i csata

Publius Cornelius Scipio, a Hannibál elfogására hivatott római erők élén álló konzul nem számított arra, hogy a karthágói hadvezér megpróbál átkelni az Alpokon. A rómaiak az Ibériai-félszigeten készültek szembeszállni vele. Miután Scipio kudarcot vallott Hannibál elfogására tett kísérletében a Rhône folyónál, testvérét, Cneót Hispániába küldte konzuli seregének nagy részével, míg ő egy csökkentett létszámú különítményével Pisába (Etruriába) vonult, és csatlakozott a Lucius Magnius Vulsion Longo és Gaius Attilius Serranus által vezetett galliai praetorok seregéhez. Az ilyen döntések és gyors mozgások lehetővé tették számára, hogy időben elérje Placenciát, hogy utolérje Hannibált.

Miután csapatait megtizedelve átkelt az Alpok hegyvonulatán, és sikerült legyőznie a taurinus törzset, Hannibál és serege kelet felé haladt, és a Ticino folyó mellett találkozott a római sereggel Galliában. A ticinói csata, a Publius Cornelius Scipio konzul által felszabadított római lovasság és a karthágói lovasság egyszerű összecsapása először mutatta meg Hannibál katonai kvalitásait itáliai földön. A pun hadvezér könnyű lovasságát, a numídiaiakat használta fel a római erők kijátszására, míg nehéz hispán lovassága frontálisan összecsapott a (rómaiakkal szövetséges) gall lovassággal, a vellitákkal és az itáliai-római lovasság többi részével. A konzul megsebesült, és egy liguriai származású rabszolga mentette meg, de más források szerint megmentője tizenhét éves fia, Scipio volt, aki később a Hannibál felett Zamánál aratott döntő győzelme nyomán az Africano családnevet kapta.

Miután a rómaiak táborba vonultak, elhagyták Ticino területét, és a Pó folyó közelében, Emilia-Romagna tartományban táboroztak le. Hannibál lovassága fölényének köszönhetően a rómaiakat a lombardiai síkság kiürítésére kényszerítette.

Trebia-i csata

Mielőtt Ticino vereségének híre elérte volna Rómát, a római szenátus utasította Tiberius Sempronio Longo konzulját, hogy hozza el csapatait Szicíliából, hogy csatlakozzanak Scipióhoz és szálljanak szembe Hannibállal.

Bár ez csak egy kis győzelem volt, a ticinói összecsapás eredménye arra ösztönözte a gallokat és a ligurokat, hogy csatlakozzanak a karthágóiakhoz, ami a pun sereg létszámát 40 000 főre növelte, amelyből 14 000 gall volt.

Scipio, aki súlyosan megsebesült, és szembesült azzal, hogy a római hadseregbe sorozott gallok egy része dezertált, a Tiberius folyó mentén fekvő magaslatra vonult vissza, hogy új tábort üssön, és így megvédje embereit. Ott várta Tiberius seregének megérkezését.

Hannibál ügyes manőverezésének köszönhetően olyan helyzetben volt, hogy ellenállhatott Tiberius Semproniusnak, mivel ő ellenőrizte a Placenciából Riminibe vezető utat, amelyen a konzulnak végig kellett mennie, ha csatlakozni akart Scipióhoz. A helyzetet kihasználva Hannibál a lombardiai Clastidium, a mai Casteggio árulására kényszerítette, ahol nagy mennyiségű utánpótlást talált az emberei számára. Ez a siker azonban nem volt teljes, mert a karthágóiak zavarát kihasználva Tiberius előrenyomult, és sikerült egyesülnie Scipióval. Amint Tiberius megérkezett a térségbe, lovassága kedvező összecsapást vívott a pun felderítőkkel, ami bizalmat adott neki.

Kr. e. 218-ban, a téli napforduló napján, miután numidiai lovasságával ostromolta a római tábort, Hannibál harcra bírta ellenségeit. Előző nap gyalogságával és lovasságával Magon testvérét egy bokros területen rejtette el a csatatér közelében. A trebiai csata akkor kezdődött, amikor a római sereg átkelt a folyón, és összecsapott a karthágói katonákkal. A pun lovasság az elefántokkal arra összpontosított, hogy bekerítse a római őrséget, és megfutamítsa az ellenséges lovasságot. Az oldalukon erősen szorongatva, hátulról is támadásba lendültek Magon bujkáló erői. A minden oldalról körülzárt római gyalogság közepének sikerült átjárót nyitnia a karthágói vonal közepét alkotó gallokon és Hispaniánokon. Így a római csapatok egy részének sikerült elmenekülnie. Hannibál ismét fontos győzelmet aratott, ezúttal miután két római sereggel került szembe, amelyeket a két konzul irányított.

Csata a Trasimene-tónál

A ticinói és trebiai győzelmek után a karthágóiak Bolognába vonultak vissza, majd folytatták menetelésüket Róma felé. Miután győzelmeinek köszönhetően megszilárdította pozícióját Észak-Itáliában, Hannibál a téli szállásait a gallok területére helyezte át, akiknek a támogatása csökkenni látszott. Kr. e. 217 tavaszán a karthágói hadvezér úgy döntött, hogy egy biztonságosabb, déli fekvésű hadműveleti bázist hoz létre. Mivel úgy vélték, hogy Hannibál eltökélten folytatja az előrenyomulását Róma felé, Cneu Servilius Geminus és Gaius Flaminus, az új konzulok megindították seregeiket, hogy elzárják a Hannibál által elfoglalható keleti és nyugati útvonalakat. A másik útvonal Közép-Itálián keresztül az Arno folyó torkolatánál húzódott. Ez az útvonal egy nagy mocsáron vezetett keresztül, amely az évnek ebben az időszakában a szokásosnál jobban el volt merülve. Bár Hannibál tudta, hogy ez az útvonal a legbonyolultabb, azt is tudta, hogy ez a legbiztonságosabb és leggyorsabb útvonal Közép-Itáliába. Amint a történetíró, Polibiosz jelzi, Hannibál emberei négy nap és három éjszaka meneteltek „egy olyan útvonalon, amely víz alatt volt”, és szörnyű fáradtságtól szenvedtek, amelyet főként az alváshiány okozott.

A tábornok ellenállás nélkül kelt át az Apennineken és az Arnón. A síksági mocsarakban azonban Hannibál elvesztette erőinek nagy részét, beleértve utolsó elefántjait is. Etruriába (a mai Toszkána) érve Hannibál elhatározta, hogy a római fősereget (Flaminio parancsnoksága alatt) nyílt csatába vonja, és feldúlja azokat a területeket, amelyeket a konzulnak kellett volna megvédenie. Polybius írta:

Hannibál ugyanakkor megpróbálta megszakítani Róma és szövetségesei kapcsolatát, megmutatva nekik, hogy Flaminio képtelen megvédeni őket. Ennek ellenére Flaminio a kisujját sem mozdította Arezzóban maradt. Mivel nem tudta Flaminiót csatába rángatni, Hannibál úgy döntött, hogy keményen ellenfele balszárnya ellen vonul, megakadályozva annak visszavonulását Róma felé. Ezt a manővert a történelem első bekerítő hadmozdulataként ismerik el.

Hannibál ezután üldözőbe vette Flaminiót Etruria hegyein keresztül. Június 21-én a Trasimeno-tó partján egy szurdokban lepte meg. Az ezt követő csatában Hannibál a dombok és a tópart között teljesen megsemmisítette a seregét. 15 000 római halt meg, további 10 000 pedig fogságba esett. Egy 5 000 fős csoportot, amelynek sikerült áttörnie a karthágói vonalakat, végül egy közeli dombon a Maárbal parancsnoksága alatt álló pun lovasság bekerített, és a szabadságukért cserébe beleegyeztek a megadásba. Hannibál nem ismerte el alárendeltje hatáskörét egy ilyen döntés meghozatalára, és az utóbbiakat is foglyul ejtette.

Csata a Plestia mocsarakért

Két nappal később kelet felé folytatta útját, átkelve Umbrián. A mocsaras Plestia közelében egy 8000 fős római kontingens érkezett Rómából, amelyet Apiano feljegyzése szerint Gaius Centenius praetor küldött. Hannibál elrendelte, hogy lovassága Maárbal parancsnoksága alatt megkerülje a római csapatok által elfoglalt blokádállást, és gyalogságával és lovasságával hátba támadta őket frontálisan, megsemmisítve ezt a Róma felé való előrenyomulást akadályozó szárazföldi erőt, és megölve parancsnokukat. azt állították, hogy ez a római haderő mindössze 4000 lovasból állt, és hogy valójában Servilius Geminus konzuli seregének lovassága volt, aki a Trasimenónál elért eredményről mit sem tudva utasította őket, hogy Flaminio megsegítésére nyomuljanak előre. Ez a 4000-es szám nem egyezik meg a konzuli sereg lovasságával. Ezért az a feltevés, hogy ez egy Rómából küldött kontingens volt (ahogy i. e. 207-ben két városi légiót küldtek, hogy elzárják a Nar folyón való átkelést Narni körül, amikor Asdrubal Barca az Adria partvidékét ostromolta), hihetőnek tűnik.

Az összecsapás után Hannibál Spoleto ellen vonult, célját a város egyik kapuja mellett visszaverte, amely e tettek emlékére jelenleg a „Menekülőkapu” nevet őrzi, a mellette álló torony pedig az „Oleum-torony” nevet, mert feltehetően onnan dobáltak forró olajat a támadókra. Ezután továbbment Narniába, ahol a Nar folyó feletti hidat elzárták, és miután feldúlta a vidéket, Umbrián keresztül Piceno felé vette az irányt. Győzelme ellenére Hannibál tisztában volt azzal, hogy ostromfegyverek nélkül nem tudja bevenni a fővárost, és miután a Nar folyón átvezető hidat és feltehetően a többi Rómába vezető csatornát is elzárta, jobbnak látta, ha győzelmét kihasználva az itáliai Adria partvidékére vonul, területeket és mezőket pusztít el, és általános lázadást szít az örök város hatalma ellen. Nem hiába, Trasimeno után Hannibál bejelentette itáliai foglyainak:

A két trasimenói és plestiai vereség után a rómaiak úgy döntöttek, hogy Fabius Maximust nevezik ki diktátornak. A római katonai hagyományokat figyelmen kívül hagyva Fabius egy új stratégia alkalmazása mellett döntött, amely a későbbiekben Fabius-stratégia néven vált ismertté, és amely abból állt, hogy elkerülte a frontális csatát az ellenféllel szemben, miközben több sereget osztott szét körülötte, hogy körülvegye a támadóit és korlátozza a mozgását.

Campo Falerno-i csata

Miután a karthágói sereg átkelt a pikentínai, marruki és frontániai területeken, elérte Apulia északi részét, és mindent elpusztított, ami az útjába került. Ez utóbbi területre érkezett meg a Fabius vezette római sereg, miután Servilio konzul Geninus seregével és a Trasimenónál elvesztett emberek pótlására frissen besorozottakkal újjáépítették. Mivel Fabiust nem tudta rávenni, hogy bedőljön provokációinak, Hannibál átkelt a Samnión, elfoglalta Telesiát, és elérte Campaniát, Itália egyik leggazdagabb és legtermékenyebb vidékét, abban a reményben, hogy a terület feldúlása harcra kényszeríti a diktátort. Fabius azonban úgy döntött, hogy tovább követi Hannibált, de anélkül, hogy harcba szállna a karthágóiakkal. A siker ellenére a fábiusi stratégia nagyon népszerűtlen volt a rómaiak körében, akik gyávának tartották. Hannibál bevonult Campo Falerno (Ager Falernus) körzetébe, amely Cales, Tarracina és a Volturno folyó között fekszik. Ott kezdte meg pusztítását, de Fabiusnak sikerült megállítania azzal, hogy elzárta a terület összes kijáratát. Hogy Fabius lépésére válaszoljon, Hannibál egy csellel becsapta a rómaiakat, amely abból állt, hogy égő fáklyákat helyezett ökrök szarvára, és az éjszaka közepén közelharcban dobálta őket a terület fölé, ahol azt akarta elhitetni a rómaiakkal, hogy megpróbálja megtörni az ostromot. A rómaiak előrenyomultak, hogy megerősítsék ezt a pontot, miközben Hannibál elmenekült az egyik hágón keresztül, amelyet a rómaiak elhagytak, hogy megtámadják a csalit. Hannibál és serege ellenállás nélkül kelt át a hágón. Ezek az események alkotják az úgynevezett Campo Falerno-i csatát. Innen észak felé, Puglia felé vette az irányt, átkelve az Appennineken a Sâmnión. A megtámadott diktátor úgy döntött, hogy folytatja stratégiáját, és üldözőbe vette. Azon a télen Hannibál Larino térségében, a Samnio és Puglia északi része közötti határon telepedett le. Az a pompás mód, ahogyan Hannibál ilyen kedvezőtlen helyzetben felállította seregét, Adrian Goldsworthy hírnevet szerzett: „az ókori hadtörténelem klasszikus lépése, amely minden olyan hadtörténeti elbeszélésben helyet kap, amelyet a későbbi katonai kézikönyvek is felhasználtak”.

Geroniumi csata

Hannibál elfoglalta Geronius városát, és ott alakította ki hadműveleti bázisát. Fabius harminc kilométerrel délebbre, Larinum városában táborozott le seregével, bár nem sokkal később visszahívták Rómába, hogy részt vegyen néhány vallási szertartáson.

Fabius távollétében Marcus Minutius Rufus lovassági mester vette át a csapatok parancsnokságát, és úgy döntött, hogy előrenyomul a karthágóiak felé. Utóbbiak viszont a rómaiak táborához közel egy második előretolt tábort hoztak létre, miközben Geronius táborát is megtartották. Rufus egy merész lépéssel lovasságát és könnyűgyalogságát az azt a területet védő pun felderítő csapatok ellen indította, miközben nehézgyalogságával bekerítette a karthágói előretolt tábort. Tekintettel arra, hogy csapatainak nagy része gyűjtőmunkát végzett, Hannibál alig tudta megfékezni a tábor közelében lévő légiósokat, akik már a paliszádokhoz értek. Mivel a felderítők gyorsan visszatértek Geronius karthágói táborába, Asdrubal, Hannibál egyik alárendeltje egy 4 000 fős erősítő kontingenst állított össze, és sikerült időben megérkeznie, hogy Hannibál segítségére legyen az előretolt táborban, így a rómaiak kénytelenek voltak átcsoportosulni. Mivel Geroniónál, ahol a logisztikai támogatása volt, őrizetlenül hagyta a táborát, Hannibál úgy döntött, hogy elhagyja az előretolt tábort, és visszatér Geroniónba. A lovassági mesternek sikerült számos veszteséget okoznia a karthágói felderítőknek, és arra kényszerítette őket, hogy elhagyják egyik táborukat. Ennek a hőstettnek nagy visszhangja volt Rómában. A római szenátus, türelmetlenkedve Fabius Maximusszal szemben, akinek tekintélye súlyos csapást szenvedett Hannibál Campo Falernónál végrehajtott manővere után, törvényt hozott, amely Minucio Rufus rangját egyenlővé tette a Cunctatoréval, így a római történelemben először fordult elő, hogy két diktátor létezett egymás mellett. E törvény következtében a római hadsereg két részre oszlott, az egyik Fabius, a másik Rufus parancsnoksága alá került.

Ennek tudatában Hannibál csapdát készített Rufusnak Geronius városa előtt. Ahogy Plutarkhosz feljegyezte, „a város előtti terep sík volt, mégis volt néhány csatorna és barlang”, amelyeket előző éjszaka 5000 katonával és lovassal töltött meg. Másnap reggel felderítőket küldött Rufó táborába, amely azonnal könnyű csapatokkal támadt. Hannibál támogatást küldött a felderítőknek, majd lovasságot küldött, amelyre Rufónak szüksége volt, hogy a sajátjaival ellentámadást indíthasson. Amikor a római lovasságot legyőzték, Rufo harcrendbe állította valamennyi légióját, és leereszkedett a völgybe. A pun hadvezér megvárta, amíg átkel a völgyön, majd parancsot adott a rajta ülő csapatoknak, amelyek megtámadták a római sereg szárnyait és hátát. Rufus serege a numidiai lovasok üldözésével visszavonulót fújt, és csaknem teljesen megsemmisült, ha nem lép közbe Fabius Maximus, aki seregével megjelent és visszavonulásra kényszerítette a punokat. A geroniusi csata után Rufus lemondott tisztségéről, és légióit „Róma pajzsának” parancsnoksága alá helyezte. Miután Fabius diktatúrájának hat hónapja lejárt, a római hadsereg ismét Servilius Genminus konzul és a néhai Flaminius helyére kinevezett Marcus Attilius Regulus de facto konzul kezébe került. Ők folytatták a fábiánus stratégiát a hivatali idejükből hátralévő néhány hónapban, és már a Kr. e. 216-os konzulság első hónapjaiban prokonzulokként. A római polgárok által megválasztott új konzulok, Lucius Emilius Paulus és Gaius Terentius Varro csapatokat toboroztak és elintézték az ügyeket Rómában.

Canasi csata

Hannibál, akinek eleinte nem állt szándékában megtámadni Rómát, Apulia területeit szándékozott kifosztani. Kr. e. 216 tavaszán a hadvezér támadást indított a fontos utánpótlási raktár, Cannae ellen. Ezzel a kezdeményezéssel a római seregek és fő élelemforrásaik közé állt volna. A győzelemben bízva az új konzulok a hadsereget mintegy 100 000 fősre növelték, ami a legnagyobb létszám volt a történelem során. A konzulok így lemondtak a lassú, de hatékony konfliktuskerülési taktikáról, és helyette a frontális támadást választották.

A Hannibál legfőbb taktikai vívmányának tartott csatát végül i. e. augusztus 2-án vívták meg az Ofanto folyó bal partján (Dél-Itáliában). A két konzul a parancsnokság átvétele óta úgy döntött, hogy naponta váltják egymást a hadsereg vezetésében. Varro, a haderő parancsnoka aznap eltökélte, hogy legyőzi Hannibált. a karthágói hadvezér kihasználta a rómaiak lendületét, és csapdába vezette, amelyben megsemmisítette a seregét. Hannibál beburkolta őket, csökkentette a csatatér területét, és ezzel megszüntette számbeli fölényüket. Hispán és gall gyalogsága domború félkörívben helyezkedett el, az afrikai gyalogsággal a szárnyakon. Az Ofanto folyó oldalán a balszárnyon 6 000 hispán-galliai lovast osztott szét Asdrubal parancsnoksága alatt, a jobbszárnyon pedig mintegy 4 000 numidiai lovast Maárbal parancsnoksága alatt. A római jobbszárnyon a római lovasság 2 000 lovasát helyezték el Emilio Paulo parancsnoksága alatt, a balszárnyon pedig 4 500 lovast Varro parancsnoksága alatt. A harcok azzal kezdődtek, hogy Emilio Paulo római lovassága a folyó partján vereséget szenvedett. Eközben a mintegy másfél mérföldön át húzódó római légiók előrenyomultak a pun sereg ellen, amely szabályozottan visszavonult, domború alakját homorú U alakra változtatva, csapdába ejtve a légiókat. Asdrubal lovassága (nem tévesztendő össze Asdrubal Barcával), miután a balszárnyon kiiktatta római ellenfeleit, megkerülte a római csapatokat, és megtámadta Varro lovasságát, amely addig egyenrangú harcban maradt a numidiai lovassággal. Ez a manőver megfutamította az italiai lovasságot, amelyet a numidiaiak azonnal üldözőbe vettek, így a római gyalogság védtelenül maradt. Ugyancsak kihasználva a római front ellen kitört poros szélvihart, amely megakadályozta őket abban, hogy az akkori helyzetet átlássák, Hannibál elrendelte, hogy az afrikai gyalogság szárnyai 90°-kal forduljanak el, hogy bekerítsék a rómaiak szárnyait. Hátulról a nehéz hispán-galliai lovasság fejezte be az ostromot. A római sereget bekerítették, majd megkezdődött a légiósok lemészárlása, ami szinte teljes megsemmisülésüket jelentette volna.

A csata végeztével Hannibál visszaszerezte a gyűrűket a csatában elesett római lovasok holttestéből. Ezekkel cáfolhatatlan bizonyítékot tudott szolgáltatni a karthágói kormánynak a cannae-i győzelméről.

Zseniális taktikájának köszönhetően Hannibál a római seregeket számbeli alulmaradásuk ellenére szinte teljesen megsemmisítette. A cannae-i csatát Róma addigi legsúlyosabb vereségének tartották. A római veszteségeket 25 000-re becsülik, a halottak között volt Lucius Emilius Paulus konzul, két korábbi konzul, két quaestor, 29-48 katonai tribunus és 80 szenátor (a teljes létszám 25-30%-a). Ezenkívül 10 000 római katona került Hannibál fogságába. A canasi csata a történelem egyik legvéresebb csatája volt az egy nap alatt elszenvedett veszteségek számát tekintve. A karthágói hadseregnek mindössze 6000 áldozatot kellett meggyászolnia.

Hannibál győzelme nemcsak a csata során alkalmazott taktikával magyarázható, hanem a karthágóiak pszichológiai képességével is, aki kihasználta ellenfelei hibáit. Hannibál azzal provokálta a konzulokat, akik többször is a csapdájába estek, mint például a Trasimenei-tó esetében, hogy még hivatali idejének lejárta előtt győzelmet akart aratni. Stratégiáinak kidolgozásához Hannibálnak alaposan ismernie kellett a római intézményeket és a köztársasági politikusok ambícióit. Ehhez felbecsülhetetlen volt a pun kémek segítsége, akik gyakran egyszerű kereskedők álcája mögé bújtak.

Cannae után a rómaiak már nem voltak annyira eltökéltek abban, hogy közvetlenül szembeszálljanak Hannibállal, inkább visszatértek Fabius Maximus stratégiájához: számbeli fölényükre és az utánpótláshoz való gyors hozzáférésükre alapozva kimerítő háborúval igyekeztek legyőzni az ellenfelet. Nem igaz, hogy – ahogyan egyes szerzők gondolják – Hannibál és Róma a háború végéig nem találkozott újra ütközetben itáliai területen. Voltak olyan római hadvezérek, akik egyenlőtlen szerencsével mertek harcba szállni a karthágóiak ellen. Róma nem volt hajlandó megadni magát vagy fegyverszüneti tárgyalásokat folytatni, és visszatért új csapatok toborzásához, hogy folytassa a háborút.

A nagy karthágói győzelem hatására számos dél-itáliai város döntött úgy, hogy csatlakozik Hannibál ügyéhez. Ahogy Titus Livius írta, „a canasi katasztrófa volt a legsúlyosabb az előzőek közül, és a szövetségesek eddig szilárdan kitartó hűségét megingatta, aminek nem volt más biztos oka, mint hogy elvesztették a köztársaságba vetett bizalmukat”. Két évvel később a szicíliai görög városok fellázadtak a római politikai ellenőrzés ellen, és V. Fülöp makedón király Kr. e. 215-ben szövetséget kötött Hannibállal, ami az első makedón háború kitörését váltotta ki. Hannibál emellett szövetséget kötött Szirakúza új királyával, Jeromosszal.

Gyakran állították, hogy ha Hannibál megkapta volna a szükséges felszerelést Karthágótól, akkor közvetlen támadást indított volna Róma ellen. Ő azonban megelégedett a neki hevesen ellenálló erődök ostromával, és mindezek ellenére csak néhány itáliai terület, például Capua, Itália második városa, amelyet a karthágóiak új támaszpontjukká alakítottak át, sikerült eltérítenie. A Hannibál által felforgatni remélt itáliai városok közül csak kevesen egyeztek bele. J. F. Lazenby szerint Hannibál sikertelensége a város megtámadásában nem a felszerelés hiányának, hanem az ellátási kapacitás bizonytalanságának és saját politikai helyzetének instabilitásának volt köszönhető.

Hannibál szándéka Szicília visszafoglalásán kívül az volt, hogy Rómát nem annyira mint várost, hanem mint politikai egységet pusztítsa el, ezért utasította vissza a város elfoglalását a cannai csata után, és ezért mondta a híres mondást, amelyet a numidiai lovassági főnökének, Maárbalnak tulajdonítanak:

Hannibál győzelmeivel igyekezett a Rómának alávetett városokat magához vonzani. A foglyokat például két csoportra osztotta. Római polgárok – akiket rabszolgává tettek vagy a fogolycserében használtak fel – és latin polgárok vagy szövetségesek, akik visszatérhettek otthonaikba.

Közép- és Dél-Itália számos városa igyekezett csatlakozni Karthágóhoz. Kr. e. 216-ban Brutia (a mai Calabria), valamint Kr. e. 215-ben Locros Epizephyrios (a mai Locros) és Crotona is átállt. Kr. e. 212-ben a Tarentumi-öbölben lévő Metaponto, a Sybaris melletti Turius és az apuliai Tarentum lázadása következett be. Ezekhez a városokhoz csatlakoztak a cisalpinai és capuai gallok. A latinok, etruszkok, pikentínusok, marsiak, szabinok, peligiaiak, márkiak, frentínusok és umbriaiak a háború alatt végig hűségesek maradtak Rómához, bár némelyikük bizonyos ideig felügyelet alatt maradt.

Meg kell jegyezni, hogy Hannibál a római modellnél kevésbé kötelező szövetségi rendszert tudott javasolni, amely lehetővé tette, hogy a különböző népek egy sor jogot tartsanak fenn. A római modell gazdasági kérdésekben túlságosan elnyomóvá vált, és csökkentette az őslakosok részvételét a közigazgatásban.

A rómaiakkal ellentétben Hannibált a görög modell inspirálta, vagyis a homogén város gondolata, amely garantálta szövetségesei biztonságát, akiknek egyfajta szabadságot biztosított. Rendszere elfogadását keresve Hannibál beszédet írt, amelyben a görögök szabadságát dicsérte. Ezt az eszmét, amelyet az ő idejében Antigonus Monophthalmus védett, állítólag V. Fülöp makedóniai királytól származott. Ennek köszönhetően a karthágói hódító elérte, hogy a rómaiakat egyes szicíliai és dél-itáliai (Magna Grecia) görögök barbároknak tekintsék.

Kr. e. 215-től a rómaiak ismét Fabius Maximus stratégiáját alkalmazták, és igyekeztek elkerülni a Hannibállal való szembeszállást. Azzal a politikával növelték erejüket, hogy rabszolgákat és 17 év alatti fiatalokat toboroztak. A rómaiak megértették, hogy milyen mértékben kell politikai és ideológiai terepen offenzívát folytatni. Egy görög betűkre szakosodott szenátor, Quintus Fabius Pictor parancsnoksága alatt megírták Róma antipunista történetét. Pictor művében Hannibált és a karthágóiakat megbízhatatlan, gonosz és kegyetlen embereknek írja le. Ezzel szemben a rómaiakat a szerződéseikhez hűséges, jámbor és toleráns embereknek mutatja be. Így indult el az „ősök szokásának”, a mos maiorumnak a meghatározása, amely a Római Köztársaság végére erkölcsi hivatkozási normává vált.

Capua finomságok

Nem sokkal a Kr. e. 217-ben a Trasimenei-tónál lezajlott csata után Hannibál felszabadított három capuai lovagot, akik nem sokkal később azt javasolták, hogy vegyék birtokba a várost. Hannibál sok időt töltött azzal, hogy megpróbálta elnyerni a város előkelőségeinek bizalmát, amit a canasi csata befejezése után sikerült is megszereznie. A város (ma Santa Maria Capua Vetere néven ismert) „számtalan élvezetet kínált a karthágói katonáknak, amelyek enyhítették erejüket”. A híres „Capua gyönyörei” kifejezés jelentése azonban nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. A Titus Livius által elbeszélt események részletes rekonstrukciója a canasi csatától Casilino elestéig azt mutatja, hogy a hadseregnek nem volt elég ideje a megalakulásra. A csatától a casilinói hadműveletek megkezdéséig eltelt három hónap alatt Hannibál elfoglalta Apulia északi városait, amelyek helyőrségeket hátrahagyva átálltak a maga oldalára; lovasságával megtámadta Canusiót; Compsa felé vonult (seregét Magon vezetésével egy kontingenssel megosztotta, amely délre ment; előrenyomult Campaniába, megtámadta Neapolist, anélkül, hogy sikerült volna a várost a maga oldalára döntenie. Onnan Capuába ment, ahol szövetséget kötött a város vezetőivel, és ezzel beteljesítette a város oldalváltását. Ezt követően ismét sikertelenül közelítette meg Neapolist, majd Nolába vonult, ahol nem tudta rávenni őket az oldalváltásra, amikor Marcellus csapatokkal érkezett. Hannibál harmadszor is visszatért Neapoliszba, anélkül, hogy biztosította volna az átállást. Ezután megostromolta és elfoglalta a közeli Nuceria városát, ahonnan visszatért Nolába. Sikertelenül vívta meg az első nolai csatát Marcellus ellen, majd visszavonult Acerra felé, amelyet a lakosság elhagyott és a punok elpusztítottak. Ezután a Volturno folyónál fekvő Casilino felé vette az irányt, ahová Marcus Junius Pera diktátor serege érkezett.

Egyszer Casilinóban éjjel megtámadta a római tábort, és menekülésre késztette őket. Azzal, hogy eltávolította őket a területről, meg tudta kezdeni a város ostromát. Több sikertelen támadás után bekerítette a várost, és megkezdte az ostromot. Casilino megadása egybeesett a diktátor Rómába vonulásával, hogy ott tartsa a konzuli választásokat, amire általában január végén került sor, ami azt jelentette, hogy az ostrom körülbelül két hónapig tartott. Ez alatt az idő alatt a karthágói hadsereg nagy része felvonult, hogy a telet a Tifata-hegyen lévő táborban töltse. Ez a tábor Capua városától mintegy három kilométerre feküdt.

Nagyon nehéz, hogy az a kis mozgástér, ami a pihenésre rendelkezésére állt (nem sokkal több mint két hét), azt jelentette, hogy a serege legalább Casilino elestéig állt. Ezt követően maga Hannibál Brutiushoz ment, hogy csatlakozzon a Hannam parancsnoksága alatt álló sereghez, és megkezdje Petellia városának ostromát. A következő említés Hannibál hadseregének hadműveleteiről már Kr. e. 215 folyamán történt, amikor Capuából a közeli Cumas városába indul, hogy Tiberius Sempronius Graco konzul seregét üldözze. Ez utóbbi akkor kezdte meg hadműveleteit, amikor Rómából Sinuessába érkezett 25 000 szövetséges katonával, csatlakozva Junius Pera 25 000 fős seregéhez.

Ez az egyesülés lehetővé tette, hogy két konzuli hadsereget alakítsanak ki, egyet magának Gracónak, egyet pedig a tényleges konzulnak, Fabius Maximusnak. Fontos megjegyezni, hogy Fabius Calesnél állomásoztatta az embereit, míg Graco serege Sinuessánál maradt, az egyik az Appiai-, a másik a Latinus utat zárta el. Ezek az utak Hannibál számára a ma ismert Campo Falernón (Ager Falernus) keresztül egy lehetséges útvonalat jelentettek Latiumba, mivel Casilino karthágói kézben volt, és így biztosította a Volturno folyó átkelőhelyét egy esetleges Campaniába való visszavonuláshoz. Az új konzulok március végi beiktatásának (a megválasztott Marcellus konzul részt vett a csapatok rotációjában, amely a szicíliai Canasból elvitte a veteránokat), a szövetséges csapatok Rómába érkezésének, a Rómából Rómába Gracótól Sinuessáig (ahol Junius Pera serege a telet töltötte) tartó útnak, a Volturno folyón való átkelésnek a part mentén, hogy Campaniába jusson, valamint a campaniaiak elleni hadműveletnek a Hamasban való véghezvitelének az eseménysora aligha tehette Hannibált április vége előtt Cumasba. Ez feltételezi, hogy Casilino január végi elestétől egészen addig Capua közelében maradt. Körülbelül három inaktív hónap, amelyből az első másfél hónap a tél végének felel meg. És valószínűleg ez az az időszak, a háború néhány kulcspillanatában, amelyet a rómaiak „Capua gyönyöreinek” neveztek. De az is igaz, hogy a már a térségben jelen lévő két római sereg, Junius Pera és Marcellus hadserege ekkor még nem ismert hadműveletekről, így a felvonulást nem tekinthetjük valami kivételesnek. Ezek a „capuai örömök” római propagandakísérletnek tűnnek, amely mind Hannibált, mind az áruló Capua városát igyekezett lejáratni, amely város ezzel az elképzeléssel a könnyelműség és a perverzió fészkének tűnt, így a Rómába való átállás valami hitványságot, a Rómához való hűség pedig az erény szinonimáját jelentette.

Cumas-i csata

Kr. e. 215-ben Hannibál szövetséges seregét meglepték táborában, Hamasnál (Campania). Tiberius Graecus konzuli seregének éjszakai támadása súlyos veszteségeket okozott. A Tifata-hegyen szállásolt Hannibál üldözőbe vette a rómaiakat, akik a közeli tengerparti Cumas városba menekültek. Mivel az ostromhoz szükséges felszerelés nem állt rendelkezésére, megparancsolta embereinek, hogy menjenek Capuába, és hozzák el a szükséges eszközöket. Amikor megkapta azokat, felfegyverzett egy rohamtornyot azzal a szándékkal, hogy megtámadja és beveszi a várost. A rómaiak viszont egy torony építésébe kezdtek a falakon, hogy segítsék a pun fenyegetés elleni védekezést. A városfalakhoz közeledve a védőknek sikerült felgyújtaniuk a karthágói tornyot. A benne tartózkodók menekülés közben szökést hajtottak végre, ami a punoknak veszteségeket okozott. Másnap Hannibál megszervezte az embereit, hogy megpróbáljanak szembeszállni a konzuli sereggel, de Graco a városfalakon belül maradt. Végül a karthágói hadvezér felhagyott az ostrommal, és visszatért a Tifata-hegyen lévő táborába.

A Kr. e. 215-ben Hannibál és V. Fülöp macedón király által aláírt szerződést a rómaiak akkor fedezték fel, amikor az Adriai-tenger vizein elfogták az egyik követet, aki a szerződést hivatalos formába akarta önteni. Ez új harci frontot kényszerített volna a meggyengült római hadseregre. Róma egy 25 hajóból álló flottát és egy légiót küldött Salentinóba, hogy megerősítsék a pozíciót a bekövetkezendő eseményekre való tekintettel.

2. nolai csata

Az itáliai karthágói erők 4000 lovast és 40 elefántot kaptak Karthágóból, amelyeket Bomilcar hozott. Nem sokkal később Hannibál panaszokat kapott a szamniták és a hürpinusok szövetségeseitől, hogy a Nolából tevékenykedő Marcus Claudius Marcellus folyamatosan fosztogatja a területeiket. A szövetségesek segítséget kértek védelmükhöz. Ezek az események arra késztették, hogy ismét megpróbálja elfoglalni Nolát, amelyet néhány hónappal korábban az immár proconsul Marcellus védett. Ehhez megparancsolta beosztottjának, Hanonnak, hogy hozza el az újonnan érkezett elefántokat Brutiából. Csapataival a város közelében került sor az első összecsapásra, amelyet az eső szakított félbe. Megérkezése harmadik napján, kihasználva, hogy a karthágói csapatok nagy része éppen járőrözött, Marcellus megparancsolta embereinek, hogy vívjanak csatát a pun táborral. Hannibál a rendelkezésre álló embereket csatába rendelte, a távolmaradókat pedig behívta. A két sereg összecsapott a 2. nolai csatában, amely ismét súlyos veszteségeket okozott a karthágói seregnek. A táborába visszavonulásra kényszerült, számos embert és elefántot vesztett. Másnap a karthágói lovasságból egy csapat numidiai és hispániai lovas dezertált. Hannibál végül elhagyta a környéket, és Pugliába ment.

A nyár folyamán a punok expedíciót küldtek Szardínia szigetére, hogy támogassák a helyi törzsek által a rómaiak ellen indított lázadást, de még a partraszállás előtt, a Rómából érkező erősítésnek köszönhetően két egymást követő csatában, Cagliarinál és Cornónál vereséget szenvednek.

3. nolai csata

Az i. e. 214-es hadjáratban a karthágói hadvezér kifosztotta a Cumas melletti tábort, és sikertelenül támadta meg a szintén Campaniában található Pozzuoli kikötővárost. Ezt követően ismét megpróbálta bevenni Nolát, és Marcellus ellen vívta a 3. nolai csatát, ismét visszaverte táborába. Másnap a város oldalán megtagadta, hogy szembeszálljon a rómaiakkal. E kudarc után úgy döntött, hogy megváltoztatja a hadműveleti területet, és Salentino felé vette az irányt. Mindkét konzul kihasználta, hogy Hannibál már nem tartózkodott Campaniában, és sikerült visszaszerezniük Casilinót.

Szicíliai háború

Ezzel párhuzamosan a karthágóiak Szicília felé fordították figyelmüket, amely sziget az első pun háborúban elszenvedett vereségük óta kiemelt céljuk volt. Szirakúza fiatal zsarnoka, Jeromos, aki II. Hieron király halála után frissen került hatalomra, Kr. e. 214-ben felhagyott a római szövetséggel.

Az év közepén Jeromost és több rokonát meggyilkolták az örökösödési politikai zavargások után. Ezután két karthágói ügynök, Hippokratész és Epikidész ragadta magához a hatalmat. A szirakúzai királyság nyíltan szövetkezett Karthágóval, ami arra kényszerítette Rómát, hogy erőforrásokat vonjon el az Itáliai-félszigeten folyó fő harctól.

A rómaiak Marcus Claudius Marcellus konzul parancsnoksága alatt egy konzuli sereget telepítettek át Campaniából a szigetre, hogy kezeljék a helyzetet. Csatlakozott hozzájuk Canas száműzött serege, amely már Kr. e. 215 tavasza óta jelen volt a szigeten. Marcellus megkezdte Szirakúza ostromát, miután sikertelenül próbálta ostrommal bevenni.

A karthágóiak a maguk részéről Himilcon Phameas parancsnoksága alatt csapatokat küldtek a szigetre, 20 000 gyalogost, 3000 lovast és 12 elefántot szállítva partra. A pun partraszállási terület mellett fekvő Eraclea Minoa és Agrigento városai elfogadták a szövetséget a karthágóiakkal, akik seregükkel Szirakúszába vonultak, hogy sikertelenül megpróbálják felszabadítani azt az ostrom alól.

Műveletek Illyriában

Ugyanezen év közepén, i. e. 214-ben V. Fülöp megkezdte Illyria elleni hadműveleteit, elfoglalta Orico falut, ahol helyőrséget hagyott. Ezt követően Apollonia ellen vonult be, ahol felállította táborát, és megkezdte a város ostromát. A rómaiak Marcus Valerius Levino praetort küldték oda a flottával és a szalentínai légiójával együtt, hogy ellentámadást indítson. Miután partra szálltak, sikerült gyorsan visszafoglalniuk Oricót, és az ostromlott Apollonia segítségére indultak, ahová sikerült észrevétlenül behatolniuk. Egy meglepő éjszakai támadás után, az apollóniai csatában elfoglalták az ellenséges tábort, megsemmisítve az ostromgépezetet, és arra kényszerítették a makedónokat, hogy visszavonuljanak a saját területükre, a folyó partján hagyva a birremeséből álló flottájukat.

Az i. e. 213. évi hadjárat.

Kr. e. 213-ban Tiberius Sempronio Graco és Quintus Fabius, Fabius Maximus fia, Quintus Fabius lett konzul. Utóbbi átvette az apja által az előző évben átvett konzuli sereg irányítását, és az apuliai Arpos városába ment. Egy esős éjszakát kihasználva a római csapatoknak sikerült megmászniuk a falakat, és behatolniuk a városba, ahol ellenálltak a lakosság nagy csoportjának és egy erős karthágói helyőrségnek. Az arpiniai védők és egy csapat Hispániából származó ember dezertált a pun kontingens elől. Megállapodtak abban, hogy a karthágói helyőrség a közeli Salapia városába evakuálódhat, ahol újra csatlakoztak Hannibál seregéhez.

Galliában az új praetornak, Publius Sempronio Tuditanusnak sikerült elfoglalnia Atrino városát. A karthágói hadvezér nyári hadműveleteit a Salentine vidékére összpontosította, és sikerült e terület jó részét meghódítania. Lucaniában Graco konzulnak sikerült elfoglalnia néhány kisebb várost, kisebb harcokat vívva. Eközben Brutusban a pun parancsnokság alatt álló Cosence és Turius városai ismét a rómaiak oldalára álltak, hogy elkerüljék Graco seregének Lucaniából történő kifosztását. Az egyik ilyen fosztogatás során Hannibál parancsnoka, Hannam meglepte Graco seregének italiai támadását, és mintegy 15 000 embert ölt meg vagy ejtett fogságba, beleértve az e csapatokat irányító magisztrátus, Titus Pomponius fogságba esését.

Szicíliában néhány település, például Murgancia átállt a karthágóiak oldalára, ami arra ösztönözte a rómaiakat, hogy figyelmeztetésként lemészárolják Ena lakosságát, hogy megakadályozzák a további dezertálásokat. Rómában Taranto és Túrios városaiból túszok kerültek próbaidőre. Megpróbáltak megszökni a városból, de elfogták őket, mielőtt Campaniába jutottak volna. Rómába való visszatérésük után kivégezték őket, ami Róma-ellenes hangulatot keltett a városaikban. Ez arra késztetett egy tarantinói nemesi párt, hogy árulást ajánljon fel Hannibálnak a város megváltoztatására. Ez már az akkori hadjárat vége volt, és a karthágói hadvezérnek az árulók által a két városkapu őrségei ellen végrehajtott támadással megtámogatva, egy éjszakai támadással sikerült bevennie Tarantót (a fellegvár kivételével) az 1. tarantói csatában.

Kr. e. 212-es hadjárat.

Kr. e. 212-ben a karthágóiak Lucaniában kezdték meg hadműveleteiket, ahol több, számukra kedvező népesség lázadása után sikerült rajtaütniük Tiberius Sempronius Graco római prokonzul kíséretén, és megölték őt. Eközben Apius Claudius Pulcro és Quintus Fulvio Flaco római konzulok Benevento közelében elfoglaltak egy pun tábort. Ezt követően tettek egy első kísérletet a lázadó Capua városának ostromára, amelyet Hannibál érkezése hiúsított meg az 1. capuai csatában.

Graco halála miatt a seregében lévő felszabadított rabszolga katonák egy része dezertált, ami arra kényszerítette Appius Claudius konzult, hogy a római jelenlét fenntartása érdekében helyőrséget állítson a területre. Ott Marcus Centenius Penula váltotta fel posztjáról, aki új erősítésekkel a római hadsereg parancsnoka volt azon a területen, míg a konzul visszatért Campaniába. A capuai sikerek után a karthágói hadvezér Lucania felé helyezte át hadműveleteit, ahol több várost is sikerült elfoglalnia tőle északra, a silarói csatában legyőzte Marco Centenio Penula praetort és megsemmisítette seregét. Hannibál folytatta offenzíváját északra, Apuliába, ahol az 1. herdoni csatában meglepte és megsemmisítette Fulvio Flaco praetor seregét. Az év vége előtt serege dél felé vonult, de nem sikerült elfoglalnia Taranto fellegvárát és Brindisi városát, hogy megpróbálja teljesen uralma alá hajtani Salentinót. Ez a régió kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy megkönnyítse egy makedón sereg Illyriából való érkezését.

Az év végén, és miközben a pun hadsereg korábbi hadműveletekkel volt elfoglalva, Gaius Claudius Nero szuessulai praetor segítségével a két római konzulnak végül sikerült befejeznie Capua ostromát, megkezdve egy hosszú ostromot. Ez egybeesik a szicíliai Szirakúza kétéves ostrom után bekövetkezett elestével. Marcellusnak sikerült a város egy részét rohamra bevennie, és egy árulásnak köszönhetően befejezni az ostromot.

Ebben az időben, kihasználva, hogy a karthágóiak Hispániába küldték kontingensük egy részét, hogy Észak-Afrikában harcoljanak a numidiai Siphax király ellen, a rómaiak megpróbáltak ellentámadást indítani az Ibériai-félszigeten Publius Cornelius Scipio és testvére, Cneu Cornelius Scipio Calvo (a Hispániában lévő római hadsereg prokonzuljai Kr. e. 217 és 211 között) parancsnoksága alatt. A félsziget keleti részét sikerült meghódítaniuk Sagunto Kr. e. 212-ben történt elfoglalásával. Csapataik Oretániában tevékenykedtek, amikor Asdrubal Barca visszatért Afrikából. A két proconsul két egymást követő csatában esett el, amelyek i. e. 211 elején Castulusnál és Ilorcosnál folytak. Ez jelentette a rómaiak visszavonulását az Ebro-folyótól, és megerősítette annak lehetőségét, hogy Asdrubal, Hannibál testvére újabb itáliai expedíciót indíthat. Ez arra kényszerítette Rómát, hogy sürgősen erősítést küldjön Hispaniába, hogy megpróbálja megakadályozni ezt a lehetőséget.

Kr. e. 211-es hadjárat (Hannibal ad portas)

A Kr. e. 211-es hadjárat a punok számára kedvező forgatókönyv szerint zajlott: Lukánia szinte teljes egészében az uralmuk alatt állt; Hispania szinte teljes területét az Ebro folyótól délre uralták, és az ott maradt néhány római túlélő elszigetelődött; Tarentum városának birtoklása (és a szirakúzai királyság római uralom alatt. Az új római konzulok megválasztása és pro-konzulokként a campaniai fővárost előző évben ostromló korábbi konzulok seregeinek parancsnokságának meghosszabbítása után következett be Hannibál sikertelen kísérlete Capua megsegítésére Kr. e. 211 kora tavaszán a 2. capuai csatában. Ebben a római prokonzul Appius Claudius súlyosan megsebesült. Közvetlenül e csata után Hannibál seregével rajtaütést intézett maga ellen Rómán. Az volt a szándéka, hogy a Capuát ostromló római seregeket bevonja, hogy fővárosuk, Róma védelmére induljanak. A Capuát körülvevő összes seregből azonban Róma csak 15 000 embert küldött a prokonzul Quintus Fulvio Flaco parancsnoksága alatt, és Appius Claudius parancsnoksága alatt fenntartotta Capua ostromát. Róma lerohanása során Hannibál feldúlta a vidéket és a városokat, amelyeken áthaladt, valamint a feróniai Luco templomát. Miután Róma közelébe ért, lovasságával a város falaihoz érkezett, és még a római lovassággal is összecsapott. A karthágói sereg jelenléte, amely az Anion folyó mellett táborozott néhány kilométerre a falaktól, pánikot keltett a lakosság körében, ami a híres Hannibal ad portas kifejezést is megalkotta. A római gyalogság még csatára is felsorakozott, de a harcra nem került sor, és Hannibál a visszavonulást választotta. Campaniába való visszatérése során üldözőbe vette a támogató római sereg, amely az Anion folyón való átkelés során sikeresen támadta, visszaszerezve a támadások során szerzett zsákmány egy részét. A Rómából való távozását követő ötödik napon meglepetésszerű éjszakai támadást intézett üldözői tábora ellen, anélkül, hogy sikerült volna őket az általa tervezett csapdába csalnia. Miután nem sikerült megsemmisítenie ezt a kontingenst, lemondott a Capuába való visszatérésről, és észak felé, Apulia felé vette az irányt. Ezek az ellenséges főváros közelében történt események egybeestek azzal, amikor a szkíták katasztrófája után az első római erősítőkontingens Hispániába indult. Kr. e. 211 nyarán Capua városa végül megadta magát Quintus Fulvio Flaco prokonzulnak, akárcsak a közeli Atella és Calacia városai. A rómaiak campaniai győzelme lehetővé tette, hogy jelentősen csökkentsék az ottani három hadseregből mozgósított csapatok létszámát, bár egy részüket azonnal Hispániába küldték (Kr. e. 211 közepén) az új praetor, Gaius Claudius Nero parancsnoksága alá.

A hadjárat hátralévő részében Hannibál észak felé, Apuliába vonult, amelyet a két új konzul, Cneu Fulvio Centulicus Maximus és Publius Sulpicius Galba Maximus két konzuli serege védett. A telet Lucaniában töltötte, majd visszafoglalta Thysia városát, a római oldalra átállt Rhegium-Calabriával együtt.

Közben Szicíliába érkezett egy pun lovassági kontingens, amelyet Hannibál küldött, és amelynek parancsnoka egy Mutines nevű numidiai származású beosztott volt. E vezér hatékonysága félelmet keltett a szigeten lévő pun erők élén álló karthágói hadvezér, Hanon félelmét, aki úgy döntött, hogy a numidákat háttérbe szorítja. Marcus Claudius Marcellus megpróbált döntő összecsapást kikényszeríteni, hogy megsemmisítse a szigeten lévő ellenséges erők maradványait. Az összecsapásra a Himera folyó közelében, Szicília középső részén került sor. A karthágói táboron belüli belső vitáknak köszönhetően a numidiaiak visszavonultak, és nem vettek részt a harcokban. Ez megkönnyítette a karthágói sereg és szövetségesei megsemmisítését Szirakuszában, és arra kényszerítette a kevés túlélőt, hogy az utolsó erődítményben, Agrigentóban keressenek menedéket. Ezt követően, mivel nyár volt, Marcellus visszatért Itáliába, és helyére Marco Cornelio Dolabela praetor érkezett. Ez utóbbi lázadásba ütközött Marcellus seregének katonái részéről, akik parancsnokukkal együtt kívántak visszatérni Itáliába. Karthágó, kihasználva a körülményeket, 8000 fős kontingenst küldött, és ezzel életben tartotta a háborút Szicíliában.

V. Fülöp görögországi előrenyomulása előtt a rómaiak Kr. e. 211-ben úgy döntöttek, hogy a makedón királlyal való szembeszállás érdekében szövetségre lépnek az Etoliai Ligával. Ez utóbbi ugyanis az itáliai helyzetet kihasználva Illyria meghódítására próbálta felhasználni. A több fronton támadott fiatal királyt Róma és görög szövetségesei gyorsan semlegesítették. Az Etoliai Ligával kötött megállapodás azt is lehetővé tette, hogy a következő év elején visszaszerezzék az ott működő római légiót.

I. e. 211 végén vagy i. e. 210 elején az afrikai Scipio erősítéssel érkezett Hispániába, és átvette a római kontingens új parancsnokságát. Ő volt a Kr. e. 211 elején elhunyt korábbi proconsulok fia és unokaöccse. Vele érkezett Marcus Junius Silanus praetor is, aki feladta Nérót a posztján.

Hannibál a Kr. e. 211-es hadjárat kezdetén egyértelműen kedvező körülmények között indult. Hispaniában a római hadsereg szinte megsemmisült, és az azt irányító prokonzulokat megölték. Az előző évben (i. e. 212-ben) Turius, Metaponto és Heracleia elfoglalásával sikerült szinte egész Magna Grecia fölött átvennie az ellenőrzést, valamint Lucania nagy részét, és két teljes római sereget semmisített meg. Róma gazdaságilag fuldoklott, és a legutóbbi kudarcok után komoly toborzási nehézségekkel küzdött, ami az előző évi sorozást késleltette. Ezzel szemben Szicíliában Szirakúza elestével a dolgok a rómaiak oldalán lógtak. Capuát ostrom alá vették, miközben megpróbálták befejezni a Salentine meghódítását. E hadjárat nagy kihívása az volt, hogy megtörje a campaniai főváros ostromát, és mind a Róma megközelítésére tett közvetlen, mind a közvetett kísérlete kudarcot vallott. Ezek az események jelentik a háború fordulópontját és a Dél-Itália feletti végleges pun területi ellenőrzést. Ettől kezdve megkezdődött a karthágói erők lassú visszavonulása.

A karthágóiak visszavonulása és a háború vége Szicíliában

Kr. e. 210-ben Marcellus konzul befejezte Samnio visszafoglalását azzal, hogy az észak-apuliai Salapia, Meles és Maroneia városok elárulását kikényszerítette, és visszahozta őket római kézre. Nem sokkal később Hannibál ismét bizonyította taktikai fölényét, és Herdoniánál (a mai Ordona) súlyos vereséget mért Cneu Fulvio Centummalus prokonzuli seregére. Sikere ellenére, mivel ez volt az egyetlen pun szövetséges település Észak-Apuliában, Hannibál stratégiai okokból úgy döntött, hogy kiüríti és elpusztítja, lakosságát pedig Metapontóba telepíti át. Még az év vége előtt Marcellus serege követni kezdte, és Numistróban (Lucania) egy bizonytalan kimenetelű csatában szembekerült vele. Ezt követően Marcellus követte őt Apuliába, kisebb összecsapásokat tartva.

Kr. e. 210 elején érkezett Szicíliába az új konzul, Marcus Valerius Levino. Miután Marcellus seregét feladta, és helyére egy újonnan érkezett ciszalpin-galliai sereg lépett, Levino végül sikeresen elfoglalta Agrigentót, és ezzel véget vetett a pun haderőnek Szicíliában. Ez lehetővé tette, hogy a szigeten tartózkodó két római sereg közül az egyiket felszabadítsák, hogy a következő évben Salentinóba küldjék, és folytassák a Hannibál elleni harcot. Emellett Levino zsoldosokból álló kontingenst toborzott, amelyet Kr. e. 209-ben Regiusba, az Itáliai-félsziget délnyugati részére küldött.

Éppen Kr. e. 209-ben Hannibál két egymást követő csatában harcolt Marcellus serege ellen Apuliában, Canusius körül. Az elsőt megnyerte, a másodikat elvesztette, majd Cauloniába (Brutus) ment, hogy sikeresen segítsen egy szövetséges városon, amelyet a szicíliai római zsoldoskontingens ostromolt. De nem tudta megakadályozni abban a nagyszerűen megtervezett tervben, amellyel ellenségei Kr. e. 209-ben Manduria és Tarento elfoglalásával visszafoglalták Salentinót. Mindkettőt Fabius Maximus konzul szerezte vissza a Levinus által Szicíliából küldött konzuli sereggel. Az év másik konzuljának, Quintus Fulvio Flacónak sikerült visszafoglalnia Volces városát és más városokat Észak-Lukániában (a mai Basilicata). Eközben Hispaniában Scipio villámhadjáratban elfoglalta Carthage Nova-t (a mai Cartagenát, amelyet a karthágóiak Qart Hadashtnak neveztek).

Hannibál fokozatosan vesztett teret, és alig tudott megbirkózni a Dél-Itáliában működő különböző római seregek egyidejű támadásaival. Kr. e. 208-ban sikerült kikényszerítenie Titus Quintius Capitolinus konzuli seregének visszavonulását Locros (Lokroi Epizephyrioi) ostromából. Crispino seregének segítségére ebben a városban egy szicíliai és egy szalentinói római haderő érkezett. Ez utóbbit Hannibál Petelliánál elfogta, megtizedelte és megfutamította. Hannibál legjelentősebb akciója ebben az évben az volt, hogy Venusia közelében rajtaütött egyik eddigi legnagyobb ellenségén, Marcellus konzulon, Szirakúza meghódítóján, és Marcellus gyűrűjét is hozzáadta a gyűjteményéhez. Ebben az akcióban Crispino konzult is sikerült súlyosan megsebesítenie. Korábban Trasimenónál és Canasnál megölte Flaminius és Emilio Paulus konzulokat, valamint Servilius Geminus, Tiberius Graco és Cneu Fulvio Centummalus prokonzulokat. A két konzul elleni meglepetésszerű támadás sikere megbénította a római hadvezetés döntéseit, és arra késztette, hogy megkísérelje a manővert, hogy visszaszerezze az ellenőrzést Salapia felett, kihasználva azt, hogy Marcellus konzuli gyűrűje a birtokában volt. A haldokló Crispino által küldött hírnökök riasztották Rómát, és a hadművelet kudarcot vallott, ami veszteségeket okozott Hannibál seregében.

Közben a hispaniai római erőknek sikerült betörniük Bétikába, és a béculai csatában legyőzték az Asdrubal (Hannibál testvére) által vezetett sereget. Ez az esemény azonban meggyőzte Asdrubalt arról, hogy a lehető leghamarabb el kell hagynia Hispaniát a helyi csapatokkal együtt, amelyek hűsége egyre inkább kétségessé vált. Még az év vége előtt sikerült újjáépítenie a csapatokat, csatlakozva az Ibériai-félszigeten lévő másik két karthágói sereghez, testvére, Magão Barca és Asdrúbal Giscão seregéhez, akikkel a Tajo folyó mentén találkozott. Működőképes hadseregével és bőséges erőforrásokkal készülődött arra, hogy szárazföldi úton megkezdje útját Itália felé, utánozva azt, amit bátyja, Hannibál tett tizenegy évvel korábban. Sikerült átkelnie a Pireneusokon, legyőzve a római csapatokat az Ebro folyótól északra, és miután új csapatokat toborzott a transzalpin Galliában, megvárta a telet, hogy seregével átkeljen az Alpokon. Hannibál számára ismét lehetőség kínálkozott. Egy újabb pun sereg az Itáliai-félszigettől északra új hadszínteret jelentett volna Róma számára, ami megosztotta volna a csapatokat, és nagyobb cselekvési szabadságot biztosított volna délen. Ha pedig össze tudna fogni a testvérével, az jelentős létszámnövekedést jelentene.

Asdrubal halála és Brutio visszavonulása

A következő évben (i. e. 207) Hannibál seregét Grumentónál megbüntette az újonnan megválasztott konzul, Gaius Claudius Nero, aki egészen Venusziáig (Apulia) üldözte. Ott ismét összecsaptak, és a rómaiak kerekedtek felül. Miután Metapontóban erősítést kapott, Hannibál visszament Apuliába, ahol várta testvére, Asdrubal Barca érkezését, hogy Róma ellen vonulhasson. Mielőtt azonban egyesíthette volna seregét Hannibáléval, Asdrubal meghalt Umbriában, a Metaurus partján. Asdrubal seregét legyőzte és megsemmisítette a galliai praetor, Lucius Porcius Licinius, Livius Livius Salinator konzul és a Gaius Claudius Nero konzul által vezetett kisebb erősítés együttes fellépése, aki Hannibalt figyelte, és kollégájához csatlakozva szállt szembe Asdruballal. Amikor Hannibál értesült testvére vereségéről és haláláról (a rómaiak Asdrubal levágott fejét a karthágóiak táborába dobták), Brutiusba vonult vissza, ahol a következő néhány évre elszállásolta seregét.

Ezen események együttese Hannibál itáliai sikereinek végét jelentette. Kr. e. 206-ban a Hispániában folyó harcok a rómaiak javára értek véget, akik az ilipai csatában aratott döntő győzelem után elfoglalták a területet. Közben Hannibál Brutiusnál, egy erdő mellett rajtaütött Lucius Vetruvius Philon és Quintus Cecilius Metellus konzuli seregén, akik Cosencia térségében pusztítottak, de nem tudta visszaszerezni a zsákmányt.

A következő évben, i. e. 205-ben Hannibál öccsének, Magnónak, miután Hispániában vereséget szenvedett, sikerült csapatokat partra szállnia Liguriában, és ezzel ismét háborús frontot nyitott Észak-Itáliában. Ezt a kontingenst Karthágó a tengeren keresztül több ezer emberrel és elefántokkal erősíthette meg. Ugyanebben az évben a rómaiak az újonnan megválasztott konzul, Publius Cornelius Scipio parancsnoksága alatt visszafoglalták a brutuszi Locri kikötőjét, anélkül, hogy Hannibál ezt meg tudta volna akadályozni. Az év végén pestisjárvány sújtotta Hannibál seregét és Publius Licinius Crasso Dives római konzult, aki kénytelen volt a szenátustól szabadságot kérni csapatai számára, amelyeket az új konzulság kezdetén új csapatokkal adtak át.

Kr. e. 204-ben az új konzul, Publius Sempronius Tuditanus a krotonai csatában szembeszállt Hannibál seregével, és vereséget szenvedett. Másnap, amikor Publius Licinius Crasso prokonzul serege megérkezett, ismét szembeszállt Hannibállal, és ezúttal győzelmet aratott, arra kényszerítve a punokat, hogy Crotonában keressenek menedéket. A Brutiában lévő Clampetia, Cosentia és Pandosia városok római kézre kerültek.

Magiont i. e. 203 végén Marcus Cornelius Cetego prokonzul és Publius Quintilius Varo praetor seregei legyőzték. A csatában súlyosan megsebesült, miután Karthágó visszahívta, a megmaradt csapatokkal felszállva megpróbált csatlakozni testvéréhez Afrikában, de útközben elpusztult.

Ugyanebben az évben, Kr. e. 203-ban Titus Livius – bár kétséges formában – feljegyzett egy lehetséges összecsapást Crotona közelében Servilius Caspianus konzul és Hannibál között, amelyben az utóbbi súlyos veszteségeket szenvedett.

Zamai csata

A rómaiak Scipio vezetésével i. e. 206-ban fontos diplomáciai sikert értek el, amikor megszerezték a numidiai Massinissa herceg szolgálatait. Karthágó korábbi hispaniai szövetségese személyes konfliktusba került Siphaxszal, Karthágó egyik numidiai szövetségesével. Kr. e. 204-ben a rómaiak partra szálltak Észak-Afrikában azzal a céllal, hogy Hannibált Itáliából való menekülésre kényszerítsék, és a harcokat saját földjükre helyezzék át. Kr. e. 203-ban, közel 15 évnyi itáliai harc után Scipio afrikai földön haladt előre, és a karthágóiak a Nagy Hannibál vezette békét támogatták. Megpróbált fegyverszünetet kötni a rómaiakkal, miközben megnehezítette Hannibál számára, hogy erősítést küldjön. Utóbbit a kormány behívta, és úgy döntött, hogy a háború irányítását magára és testvérére, Magonra bízza, aki a visszaúton meghalt. Miután katonai expedíciójáról egy pun és ógörög nyelven írt metszet hagyott nyomot a krotonai Juno templomban, Hannibál afrikai földek felé vette az irányt. A hajók Lepcis Minorban (a mai Lamta) kötöttek ki, és Hannibál kétnapos út után Hadrumetóban alakította ki téli szállását. Visszatérése fellendítette a karthágói sereg morálját, amelyet Hannibál az Itáliában toborzott zsoldosokból és helyi újoncokból álló haderő élére állított. Kr. e. 202-ben Hannibál találkozott Scipióval, hogy megpróbáljon békét kötni a köztársasággal. Kölcsönös csodálatuk ellenére a tárgyalások kudarcba fulladtak, mert a rómaiak azzal vádolták a karthágóiakat, hogy Sagunto megtámadásával és a Tuniszi-öbölben állomásozó római flotta kifosztásával megszegték az első pun háború után kötött szerződést. A rómaiak azonban békeszerződést javasoltak, amely kikötötte, hogy Karthágónak legfeljebb észak-afrikai területeket kell birtokolnia, Massinissa királysága független lesz, Karthágónak csökkentenie kell a flottáját és kártérítést kell fizetnie. A karthágóiak, akik Hannibál visszatérése és az utánpótlás megérkezése által megerősödve elutasították a feltételeket.

A konfliktus döntő csatájára Zamánál, a Konstantinápoly és Tunézia között fekvő Numídiában, Kr. e. 202. október 19-én került sor. A második pun háború során vívott csaták többségétől eltérően a rómaiaknak jobb volt a lovasságuk, mint a karthágóiaknak, akik jobb gyalogsággal rendelkeztek. A rómaiak fölénye a numidiai lovasság Massinissa általi felosztásának volt köszönhető. Hannibál, akinek az itáliai hadjáratok évei miatt súlyosan megromlott az egészsége, még mindig 80 harci elefánt és 15 000 itáliai veterán harcos előnye volt, bár seregének többi részét kelta zsoldosok vagy gusztustalan karthágói polgárok alkották. Hannibál ugyanazt a stratégiát próbálta alkalmazni, amelyet Cannae-nál is alkalmazott. A rómaiak taktikája azonban 14 év elteltével fejlődött, és a bezárkózási kísérlet kudarcot vallott. A karthágóiak végül vereséget szenvedtek.

Hannibál mintegy 40 000 embert vesztett Zamánál (szemben a rómaiak 1500 emberével), és elvesztette népe tiszteletét, amely a konfliktus utolsó és legfontosabb csatájában legjobb hadvezérét látta legyőzve. A pun város kénytelen volt békét kötni Rómával és Scipióval, aki a háború után felvette az afrikai becenevet. A szerződésben kikötötték, hogy a Földközi-tenger egykor legnagyobb hatalma lemond hadiflottájáról és hadseregéről, és 50 évig adót fizet.

Politikai karrier

Kr. e. 201-ben Hannibál kénytelen volt békét kötni Rómával, ami megfosztotta Karthágót korábbi birodalmától. Hannibál 46 éves volt, és úgy döntött, hogy a demokratikus párt vezetésével belép a karthágói politikai életbe.

A várost két fontos ideológiai áramlat osztotta meg. Az elsőt a barbidák által vezetett demokratikus párt vezette, amely a numidák kárára az afrikai hódítások folytatása mellett kötelezte el magát. A második ideológiai-politikai áramlat a konzervatív oligarcha köré szerveződött, amely a kereskedelemre, a kikötői adókra és a Karthágónak alárendelt városok adóira alapozott gazdasági jólétre törekedett. Ez az áramlat Nagy Hanon körül csoportosult. Az i. e. 196-ban szuffetává választott Hannibál helyreállította az állam tekintélyét és hatalmát, és ezzel fenyegetést jelentett az oligarchákra, akik azzal vádolták, hogy elárulta hazáját, amikor nem foglalta el Rómát, amikor lehetősége lett volna rá.

Hannibál olyan intézkedést hozott, amely helyrehozhatatlan kárt okozott az oligarcháknak. Az öreg hadvezér elhatározta, hogy a Róma által a háború után Karthágóra kirótt kártérítés ne a kincstárból, hanem az oligarcháktól származzon rendkívüli adók útján. Az oligarchák nem léptek fel közvetlenül a suffeták ellen, de hét évvel Zama veresége után felhívással fordultak a rómaiakhoz, akiket megrémített Karthágó újbóli felvirágzása. Róma Hannibál megadására szólította fel, azzal az ürüggyel, hogy ez utóbbi levelező viszonyban állt III Antiochusszal. Hannibál önként döntött úgy, hogy száműzetésbe vonul.

Száműzetés Ázsiában

Hannibál Türoszon (a mai Libanonban található város), Karthágó alapító városán keresztül kezdte meg útját. Később Efezusba ment, ahol katonai tiszteletadással fogadta őt a Róma elleni háborúra készülő szíriai király, III Magnus Antiochus. Hannibál hamar rájött, hogy a szíriai hadsereg nem veheti fel a versenyt a római hadsereggel. Ezért az öreg karthágói hadvezér azt tanácsolta a királynak, hogy szereljen fel egy flottát és egy szárazföldi csapattestet Dél-Itáliában, és felajánlotta, hogy ő lesz e kontingens parancsnoka. De nem tudta rávenni az uralkodót, hogy adja neki ezt a posztot, mert Apiano szerint féltékenység és irigység uralkodott az udvaroncok és a hadvezérek között, akik attól tartottak, hogy a punoké lesz a győzelem minden dicsősége.

Kr. e. 190-ben Hannibál egy föníciai flottát irányított, de a tengeri harcban kényelmetlenül érezte magát, és az Eurümédon folyónál vereséget szenvedett a rómaiaktól és rodoszi szövetségeseiktől. A III. Antiokhosz által aláírt békeszerződés végén Hannibál a megadástól tartva elmenekült az udvarból, és az ezt követő útja meglehetősen bizonytalan.

Úgy tartják azonban, hogy Krétán járt, míg Plutarkhosz és Sztrabón szerint az Örmény Királyságba utazott, és I. Artaxias király elé állt, aki megbízta őt az Artaxata főváros tervezésének és építésének felügyeletével. Nem sokkal Kis-Ázsiába való visszatérése után Hannibál I. Prusztiasz bithyniai királynál keresett menedéket, aki háborúban állt Róma szövetségesével, II. eumenész pergamosi királlyal.

„Hellenisztikus uralkodó”

Hannibál ebben a háborúban I. Prusztiasz szolgálatába állt. Egyik győzelmét II Eumenész rovására aratta a tengeren. Állítólag ő volt az egyik első, aki biológiai hadviselést alkalmazott: kígyókkal teli üstöket dobált az ellenséges hajókra.

Katonai tehetségei közé tartozott az is, hogy I. Pruszja király kérésére valószínűleg megalapította Prusa városát (a mai Bursa Törökországban). Ez az alapítás, az örményországi Artaxatával együtt, Hannibált a „hellenisztikus uralkodó” rangjára emelte. A görög világban Kr. e. 185 és 180 között elterjedt prófécia azt szorgalmazta, hogy Ázsiából érkezik egy király, aki megfizetteti a rómaiakkal a görögökre és a makedónokra kényszerített alávetettséget. Sokan ragaszkodtak ahhoz, hogy ez a szöveg Hannibálra vonatkozott. Emiatt a görögök szemében barbárnak számító karthágói tökéletesen beilleszkedett a hellenista világba. A rómaiak nem hagyhatták figyelmen kívül ezt a fenyegetést, és nem sokkal később diplomáciai kíséretet küldtek Prusztiaszhoz.

Hannibál kellemetlen vendéggé vált, és a bithyniai király úgy döntött, hogy elárulja vendégét, aki a Márvány-tenger keleti partján fekvő Libisában lakott. A fenyegetés hatására, hogy átadják Titus Quintius Flaminus római követnek, Hannibál Kr. e. 183 telén az öngyilkosság mellett döntött, amely állítólag már régóta a gyűrűjében volt. Mindazonáltal nem teljesen világos, hogy pontosan melyik évben halt meg. Ha, ahogy Titus Livius feltételezi, (ugyanabban az évben, mint nagy ellensége, az afrikai Scipio), akkor az idős karthágói hadvezér 63 éves lett volna.

Temetés

Sixtus Aurelius Victor írta, hogy teste egy kőkoporsóban fekszik, amelyen a következő felirat olvasható: „Itt rejtőzik Hannibál.

A Hannibál sírjának menedékhelyeként számon tartott helyszínek között van egy kis, számos ciprusfával borított domb, amely néhány romban található Diliskelesi közelében, amely ma egy ipari terület a törökországi Libisa (ma Gebze) város közelében, Kocaeliben. A hadvezér sírjának tekintik, és 200-ban az eredetileg Leptis Magna (ma Líbia) városából származó Septimius Severus császár restauráltatta, aki elrendelte, hogy a sírhelyet fehér márványtáblával fedjék be. A hely ma már romokban hever. Az 1906-ban tapasztalt régészek, köztük Theodor Wiegand által végzett ásatások olyan bizonyítékokat tártak fel, amelyek alapján kételkedtek a sír tényleges helyében.

Paradox egyensúly

A karthágóiakkal eltűnt a Római Köztársaság eddigi legnagyobb ellensége. Hannibál személyes egyensúlya tehát kudarcba fulladt. A Földközi-tenger nyugati része „római tóvá” vált, amelytől Karthágó el volt vágva, miközben Róma kiterjesztette uralmát a görög világra és Ázsiára.

Ugyanakkor (és ebben rejlik egyensúlyának paradoxona) Hannibál (a városok szabadságáról szóló beszédeivel) megpróbálta megtörni Róma szövetségeit a görög városokkal. A hadvezér így arra kényszerítette a köztársaságot, hogy legitimálja tetteit, és imperialista nagyhatalomként viselkedjen. Emiatt Hannibál a görög és a római történelem középpontjában maradt.

Antik

Hannibál neve még jóval halála után is a Római Köztársaságot fenyegető örökös fenyegetés fantomját jelentette. Azt írták, hogy megtanította a rómaiakat a félelem jelentésére azoknak, akik Mars leszármazottainak vallották magukat.

A római matrónák még nemzedékeken át meséltek szörnyű történeteket a tábornokról a gyerekeknek, ha azok rosszul viselkedtek. Hannibál olyannyira szimbolizálta a félelmet, hogy bármilyen katasztrófával szembesültek is, gyakran előfordult, hogy a római szenátorok Hannibal ad portas („Hannibál a kapunk előtt áll!”) felkiáltással fejezték ki aggodalmukat. Az ilyen kifejezések Hannibál jelenlétének az itáliai római kultúrára gyakorolt pszichológiai hatásából erednek.

Ebben az összefüggésben a római történetírók, Titus Livius és Juvenal írásaiban (kényszerű) csodálat jelenik meg. Másrészt a rómaiak még szobrokat is állítottak a karthágói hadvezérnek Róma utcáin, hogy ábrázolják az impozáns ellenfél arcát, akit seregeik legyőztek.

A második pun háború során azonban a rómaiak nem voltak hajlandóak megadni magukat, és elutasítottak minden békekezdeményezést; és nem voltak hajlandóak váltságdíjat fizetni a cannai csatában elfogott foglyok szabadon bocsátásáért.

Ráadásul a történelmi szövegek feljegyezték, hogy a római szenátuson belül nem volt olyan csoport, amely békét akart volna, nem történt olyan római árulás, amely a karthágóiaknak előnyhöz juttatta volna, és nem történt olyan államcsíny sem, amely diktatúra létrehozásához vezetett volna. Éppen ellenkezőleg, a római patríciusok egymással versengtek a legjobb parancsnoki posztokért, hogy megküzdhessenek a legveszélyesebb ellenséggel, amellyel Róma valaha is szembenézett. Hannibál katonai zsenialitása azonban nem volt elég ahhoz, hogy megzavarja a köztársasági politikai és katonai szervezetet. Ahogy Lazenby írja:

Titus Livius szerint a rómaiak soha nem féltek szembenézni Hannibállal, még akkor sem, amikor az i. e. 211-ben megindult Róma ellen:

A szenátus számára ez a hír „az egyes szenátorok jelleme szerint” hatott. A szenátus úgy döntött, hogy fenntartja Capua ostromát, noha a főváros védelmére 15 000 katonát és 1000 lovast különített el. Titus Livius szerint a Hannibál serege által a város környékén elfoglalt földeket a rómaiak tisztességes áron eladták. Ez lehet, hogy igaz, de lehet, hogy nem, ahogy Lazenby megállapította, „lehet, hogy így volt, mert nemcsak a rómaiak végső győzelembe vetett legfőbb bizalmát mutatja, hanem azt is, hogy milyen módon törekedtek a normális élet látszatára”. A cannai csata után a rómaiak jelentős erőt mutattak a megpróbáltatásokkal szemben. Róma magabiztosságának tagadhatatlan jele az a tény, hogy a kánai katasztrófa után a köztársasági főváros gyakorlatilag a védelmére szolgáló csapatok nélkül maradt; a szenátus mégis úgy döntött, hogy egyetlen helyőrséget sem vonultat el a provinciáiból a város védelmére. Sőt, a provinciális csapatokat megerősítették, és a külföldi hadjáratok is megmaradtak, amíg a végső győzelmek meg nem történtek Szicíliában Marcus Claudius Marcellus és Hispaniában Scipio Africano vezetésével. Bár Hannibál háborújának hosszú távú következményei tagadhatatlanok, Róma történelmének kétségtelenül ez volt a „legszebb órája”.

A Hannibál alakjáról rendelkezésre álló történészi források többsége római eredetű. Őt tartották a legnagyobb ellenségnek, akivel Róma valaha is szembenézett. Titus Livius történetíró művében azt állítja, hogy a karthágói rendkívül kegyetlen volt. Ugyanezen a véleményen volt Cicero történetíró is, aki Róma két legnagyobb ellenségéről szólva a „becsületes” Pyrrhusról és a kegyetlen Hannibálról ír. Azonban más források is eljutottak hozzánk, amelyek más képet festenek. Amikor sikerei több római konzul halálához vezettek, Hannibál hiába kereste Gaius Flaminius holttestét a Trasimene-tó partján, Lucio Emilio Paulus tiszteletére rituális szertartásokat szervezett, és Marcus Claudius Marcellus hamvait Rómába küldte családjának. A történetíró Polybius úgy tűnt, szimpátiát érez Hannibál iránt. Meg kell jegyezni, hogy Polybius hosszú ideig túszként élt Itáliában, és főként római forrásokra támaszkodott. Lehetséges, hogy Polybius a római propaganda elemeit reprodukálta.

Modernitás

A „Hannibál” ma már meglehetősen gyakori név, és a tábornokra való utalások a populáris kultúrában is bőségesen előfordulnak. A történelem más nagy hadvezérekhez hasonlóan Hannibálnak is a túlerőben lévő ellenség felett aratott győzelmei és a vesztes ügyért folytatott állandó küzdelmei adtak olyan hírnevet, amely túlmutat hazája határain.

Az Alpokon átvezető útja az ókor egyik leghihetetlenebb katonai hőstette maradt, és számos művészeti alkotás, például regények, sorozatok vagy filmek formájában is megmozgatja az emberek fantáziáját.

Hannibált már az ókortól kezdve bizonyos tulajdonságokkal ruházták fel: vakmerőség, bátorság és harci szellem. Ezeket alkalmazzák a Lyonból Torinóba induló kalandsport során, amely az Alpok eme átkelésének állít emléket, és amely az ő nevét viseli: a Hannibál-út.

Hannibál másik öröksége az olajfaligetekből áll, amelyek Észak-Afrika nagy részét borították, katonáinak munkájának köszönhetően, amit a karthágói állam és tábornokai káros „törésnek” tekintettek.

Katonai történelem

Néhány évvel a második pun háború után, amikor Hannibál a Szeleukida Birodalom politikai tanácsadója volt, az afrikai Scipiót diplomáciai küldetésre küldték Rómából Efezusba. Plutarkhosz és Apianosz feljegyzett egy ilyen találkozót, de a pontos dátum nem ismert:

Hannibál eredményeit, és különösen a canasi győzelmét a világ katonai akadémiái tanulmányozták és elemezték. Az 1911-es Encyclopaedia Britannica 1911-es enciklopédiájában a Hannibálnak szentelt cikk szerzője így méltatja a hadvezért:

Még a római krónikások is legfőbb hadvezérnek tartották, és azt írták, hogy „soha nem követelt mástól olyasmit, amit ő maga nem tett meg”. Polybius szerint „bölcs uralkodóként tudta, hogyan kell megelégíteni és leigázni népét, megadva nekik, amire szükségük volt, és soha nem lázadtak fel ellene, és nem kíséreltek meg lázadást. Bár hadserege különböző országokból származó katonákból állt (afrikaiak, hispánok, ligurok, gallok, karthágóiak, olaszok és görögök), akiknek sem törvényeik, sem szokásaik, sem nyelvük nem volt közös, Hannibál mégis sikerrel járt, mert képes volt mindezeket a különböző népeket összehozni, és alávetni őket a vezetésének, rájuk erőltetve a nézeteit”.

Alfred von Schlieffen katonai tanulmányai alapján kidolgozott dokumentum (Schlieffen-terv címmel) nagymértékben támaszkodik a karthágóiak által alkalmazott katonai technikákra, amelyekkel sikeresen bekerítették és megsemmisítették a római sereget a cannai csatában. George Patton azt hitte, hogy ő maga Hannibál reinkarnációja (más reinkarnációk mellett Patton azt hitte, hogy római légiós és Bonaparte Napóleon katonája volt). A Hannibál idejében alkalmazott hadviselési elveket azonban ma is alkalmazzák.”.

Végül Theodore Ayrault Dodge hadtörténész szerint:

Filmográfia

Cikkforrások

 1. Aníbal
 2. Hannibál (karthágói hadvezér)
 3. Políbio o referencia como o desfiladeiro da Serra, mas Gustave Flaubert (Salammbô), que utiliza a tradução de Vincent Thuillier (1727-1730), o chama de Desfiladeiro do Machado.
 4. ^ a b Plutarch, Life of Titus Flamininus 21.3–4. Plutarch adds that „when asked what his choices would be if he had beaten Scipio, he replied that he would be the best of them all”. However, Plutarch gives another version in his Life of Pyrrhus, 8.2: „Pyrrhus, Scipio, then myself”.
 5. ^ Huss (1985), p. 565.
 6. ^ Brown, John Pairman. 2000. Israel and Hellas: Sacred institutions with Roman counterparts. P.126–128
 7. ^ a b Benz, Franz L. 1982. Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions. P.313-314
 8. a b c d e f g h i et j Cornélius Népos, « Hannibal », Les Vies des grands capitaines.
 9. Alfred John Church et Arthur Gilman, The Story of Carthage, éd. Biblo & Tannen, 1998, p. 269.
 10. (en) Christopher S. Mackay, Ancient Rome. A Military and Political History, éd. Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 68.
 11. John Francis Lazenby, Hannibal’s war: a military history of the Second Punic War, éd. University of Oklahoma Press, Norman, 1998.
 12. Ayrault Dodge, Theodore. Hannibal: A History of the Art of War Among the Carthaginians and Romans Down to the Battle of Pydna, 168 BC (англ.). — Da Capo Press, 1995.
 13. 1 2 Benz, Franz L. 1982. Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions. P. 313—314
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.