Varsovan taistelu (1920)

gigatos | 21 maaliskuun, 2022

Yhteenveto

Varsovan taistelu, jota tavallisesti kutsutaan Veiksel-joen ihmeeksi – sotilasoperaatio, joka käytiin 13.-25. elokuuta 1920 Neuvostoliiton puna-armeijan yksiköiden ja Veiksel-joelle ryhmittyneiden Puolan armeijan joukkojen välillä, Puolan ja bolševikkien sodan ratkaiseva taistelu.

Kriittisessä tilanteessa, monien odottaman tappion partaalla, Puolan armeijan yksiköt onnistuivat työntämään takaisin ja kukistamaan Mihail Tuhatševskin länsirintaman etenevät neuvostojoukot. Puolan voitto taistelussa muutti radikaalisti sodan kohtaloa, säilytti Puolan tasavallan itsenäisyyden ja peruutti Neuvostoliiton suunnitelmat hyökkäyksestä Länsi-Eurooppaan ja kansainvälisestä vallankumouksesta.

Avainasemassa oli Puolan armeijan puna-armeijaa vastaan toteuttama, Puolan armeijan yleisesikunnan päällikön Tadeusz Rozwadowskin johdolla suunniteltu ja ylipäällikkö Józef Piłsudskin toteuttama puna-armeijan sivuttaismanööveri, joka toteutettiin 16. elokuuta 1920 Wieprz-joen yläpuolella ja joka samalla sitoi bolshevikkien pääjoukot Varsovan liepeillä.

Tämä oli läpimurtohetki puolalaisille, jotka olivat joutuneet vetäytymään kaoottisesti länteen Neuvostoliiton joukkojen pakottamina Kiovan hyökkäyksen päätyttyä. Heinä- ja elokuun vaihteessa 1920 Puolan armeijan tilanne oli muuttumassa kriittiseksi. Yritys pysäyttää bolshevikkijoukkojen hyökkäys Bug-joen linjalla epäonnistui. Elokuun alussa Brestin linnoitus antautui, ja puna-armeija sai avoimen tien Varsovaan. Puolan joukot näyttivät olevan lähellä romahdusta, ja tarkkailijat ennustivat Neuvostoliiton ratkaisevaa voittoa. Elokuun 6. päivänä puolalaiset joukot saivat käskyn vetäytyä kohti Veiksel-jokea, jotta ne voisivat koota joukkonsa uudelleen, valmistella vastahyökkäystä ja organisoida pääkaupungin puolustuksen. Kenraali Józef Haller perusti vapaaehtoisarmeijan, ja kenraali Franciszek Latinikista tuli Varsovan sotilaskuvernööri.

Taistelu alkoi 13. elokuuta 1920, kun puna-armeijan joukot lähestyivät Varsovaa Mihail Tuchaczewskin komennossa. Taistelut käytiin alueella, joka ulottui etelään Bug-joen varrella sijaitsevaan Włodawaan ja pohjoiseen Dzialdowoon. Taistelujen puolustusvaihe keskittyi kenraali Józef Hallerin pohjoisrintamalle. Vaikka kenraali Franciszek Latinikin 1. armeija joutui aluksi vetäytymään Radzyminin alueella Nieporętin ja Rembertówin väliselle toiselle puolustuslinjalle, se pysäytti lopulta menestyksekkäästi neuvostohyökkäyksen Varsovan eteläpuolella, kun taas 14. elokuuta kenraali Władysław Sikorskin johtama puolalainen 5. armeija ryhtyi hyökkäyksiin Wkra-joella.

Ratkaisevan iskun neuvostoarmeijoille antoi ylipäällikkö Józef Piłsudskin johtama iskuryhmä, joka johti 16. elokuuta vastahyökkäystä Wieprz-joelta, murtautui rintaman läpi Kockin ja Cycówin kohdalla ja saavutti Varsovaan hyökkäävien neuvostoarmeijoiden selustan. Puolan joukkojen toiminta pakotti puna-armeijan vetäytymään itään järjestäytymättömänä. Puna-armeija kärsi merkittäviä tappioita. Siitä lähtien Puolan armeija oli seuraavien viikkojen ajan jatkuvassa hyökkäyksessä. Puolan joukot siirtyivät takaa-ajotoimiin ja saavuttivat peräkkäisiä voittoja.

Brittiläisen poliitikon ja diplomaatin Edgar D”Abernonin mukaan Varsovan taistelu oli yksi maailmanhistorian kahdeksastatoista merkittävimmästä taistelusta. Bolshevikkijohtaja Vladimir Lenin kutsui sitä ”valtavaksi tappioksi” hänen joukoilleen.

Puolalaisessa historiankirjoituksessa taistelun vakiintunein nimi on Varsovan taistelu tai oikeinkirjoitussääntöjen mukaan Varsovan taistelu.

On olemassa myös suosittu ilmaus Veikselin ihmeestä (Miracle on the Vistula). Sen keksi Stanisław Stroński, joka 14. elokuuta 1920 muistutti vastaavasta dramaattisesta tilanteesta Ranskassa ensimmäisen maailmansodan aikana syyskuussa 1914, jolloin saksalaisjoukkojen odottamatonta torjuntaa Pariisin liepeiltä kutsuttiin Marnen ihmeeksi. Termiä käytti julkisessa keskustelussa ensimmäisen kerran Wincenty Witos, ja Piłsudskin poliittiset vastustajat ottivat sen innokkaasti esille kyseenalaistaessaan marsalkan osuuden operaation valmistelussa ja toteuttamisessa. Samalla ilmaisu sai uskonnollisen merkityksen, sillä kirkko (joka oli myös Piłsudskille vihamielinen) tarttui hyvin nopeasti taistelun kuvaukseen ihmeenä ja päätti yhdistää sen ratkaisevan päivän 16. elokuuta Puolan kruunun kuningattaren Neitsyt Marian taivaaseenottopäivään, jota vietettiin edellisenä päivänä.

Professori Lech Wyszczelski vastustaa sekä nimeä Bitwa Warszawska (Varsovan taistelu) että nimeä Cud nad Wisłą (Ihme Veiksel-joen yli) ja ehdottaa sen sijaan Varsovan laitamilla käytävän taistelun nimeä. Kuten hän korostaa, Varsova ei ollut neuvostoarmeijoiden pääkohde, yksikään ohjus ei osunut siihen, ja sodankäyntiä käytiin 450 kilometrin alueella.

Punainen armeija

Koko puna-armeijan ylipäällikkö oli Sergei Kamenev, joka raportoi suoraan sotakomissaari Lv Trotskille, joka oli myös (Stalinin tavoin) silloisen viisijäsenisen politbyroon (Politbyro) jäsen: Lenin, Trotski, Stalin, Zinovjev, Kamenev varsinaisina jäseninä, Pjatakov ja Buharin varajäseninä.

Puna-armeija hyökkäsi kahteen operatiiviseen yhdistelmään ryhmitetyillä joukoilla:

Mihail Tuhatševskin länsirintaman osallistuminen Varsovan taisteluun poliittisen komissaarin Ivar Smilgan kanssa:

Aleksandr Jegorovin Lounaisrintama ja poliittinen komissaari Josif Stalin, joka ei osallistunut Varsovan taisteluun:

Molempien rintamien armeijat erotti aluksi toisistaan valtava Polesien suoalue, ja ne olivat erittäin löyhässä vuorovaikutuksessa keskenään. Kun ne etenivät, ryhmittymän keskellä oleva operatiivinen aukko, jonka täyttivät vain heikot kokoonpanot, laajeni entisestään.

Tämä tapahtui vastoin puna-armeijan ylimmän johdon 3. ja 11. elokuuta antamia ohjeita, joissa määrättiin lounaisrintaman huomattavien joukkojen (Budionnyn hevosarmeija ja Voskanovin 12. armeija) siirtämisestä Pienestä Puolasta ja Volhyniasta Varsovaan.

Tuhaševskin oikea siipi (4. armeija Sergejev (Shuvaev) ja Gaia-joukot) sai tehtäväkseen vallata Grudziądzin ja Toruńin alue ja pakottaa Veiksel Dobrzyńista Wloclawekiin. Corkin 15. armeijalle annettiin myös käsky ylittää Veiksel (Plockin ja Wyszogrodin välillä).

Tuhaševskin joukkojen keskus suuntautui Modliniin (Lazarjevitšin 3. armeija) ja Varsovaan (Sollohubin 16. armeija).

16. armeijan vasemman siiven suojaaminen annettiin Timothy Khviesinin Mozyr-ryhmälle, joka lähestyi Wlodawasta Veikselin varrella Deblinin pohjoispuolella.

Suurin osa länsirintaman joukoista eteni näin ollen luoteeseen – Varsovan pohjoispuolelle, kun taas suurin osa lounaisrintaman joukoista eteni lounaaseen – kohti Lwówia.

Kaikkiaan pelkästään Varsovan taisteluun osallistui noin 104 000-114 000 sotilasta, 600 tykkiä ja yli 2 450 konekivääriä.

Puolan armeija

Ensimmäinen askel kohti maan puolustusvoimien vahvistamista oli valtion puolustusneuvoston perustaminen 3. heinäkuuta 1920. ”Päätösten asioissa, joissa kansojen henki ja toimeentulo ovat vaakalaudalla, on oltava yhtä nopeita ja sähköistäviä kuin kuoleman kantajien, maan puolustajien, päätösten”. Neuvoston vetoomukseen alkoi saapua lukuisia vapaaehtoisia, jotka toivat mukanaan paitsi ”numeerista voimaa” myös moraalista voimaa, joka johtui velvollisuudesta puolustaa isänmaata. Vapaaehtoisia oli noin 80 000 sotilasta. Alun perin tarkoituksena oli muodostaa vapaaehtoisarmeija, mutta Piłsudski päätti perustaa pataljoonia ja vain yhden vapaaehtoisdivisioonan. Myös puolalaiset naiset vastasivat vetoomukseen ja perustivat Naislegioonan, joka toimi pääasiassa apupalveluissa. Lisäksi perustettiin ratsuväen operatiivinen ryhmä, ja Siperiasta saapui 5. Siperian divisioonan jäänteitä. Heinäkuussa kutsuttiin palvelukseen vuosikerrat 1890-1894, ja elokuun 1920 ratkaisevina hetkinä armeijan vahvuus oli valtavista tappioista huolimatta yli 900 000 miestä.

Puolan armeijan ylijohto vastusti neuvostoarmeijoita kuuteen armeijaan ja muodostelmaan ryhmitetyillä joukoilla, jotka vartioivat Veiksel-jokea Toruńista Wyszogródiin (20. jalkaväkidivisioona – entinen 2. liettualais-valkovenäläinen divisioona) sekä reservi- ja vapaaehtoispataljoonilla.

Puolan asevoimien ylipäällikkö oli Józef Piłsudski ja Puolan armeijan yleisesikunnan päällikkö Tadeusz Rozwadowski. Puolan joukot jaettiin kolmeen rintamaan:

Kenraali Józef Hallerin pohjoinen rintama:

Kenraali Edward Śmigły-Rydzin keskusrintama:

Kenraali Waclaw Iwaszkiewiczin etelärintama (miehitti osuuden Brodysta Romanian rajalle, ei osallistunut Varsovan taisteluun):

Puolalaisilla oli käytössään 29 jalkaväkidivisioonaa, joista yksi oli vapaaehtoinen ja yksi ukrainalainen, sekä kolme ratsuväkidivisioonaa.

Vetäytymisoperaatioiden viimeisinä päivinä muodostettiin kaksi marsalkka Józef Piłsudskin henkilökohtaisesti alaisuudessa toimivaa hyökkäysryhmää Wieprz-joen alueelle Varsovan liepeillä käytyjen puolustustaistelujen aikana. Józef Piłsudski henkilökohtaisesti.

Niihin kuului kolme divisioonaa 4. armeijasta:

ja kaksi divisioonaa 3. armeijasta:

ja eversti Feliks Jaworskin ratsuväkiprikaati.

Ensimmäinen iskuryhmä keskittyi Deblinin alueelle. Marsalkka Piłsudski itse sijoitti komentopaikkansa tähän ryhmään (kenraali Daniel Konarzewskin 14. divisioonaan). Sen vieressä, 16. divisioonan luona, oli kenraali Skierski. Kenraali Edward Śmigły-Rydz seisoi 1. legioonan jalkaväkidivisioonan rinnalla. Korkeimman tason komentajat liitettiin divisiooniin ennen kaikkea joukkojen moraalin kohottamiseksi ja niiden uskon vahvistamiseksi operaation onnistumiseen.

Varsovan taisteluun osallistuneen Puolan armeijan vahvuus oli 113-123 tuhatta sotilasta, 500 tykkiä ja yli 1780 konekivääriä, kaksi lentolaivueiden laivuetta, kymmeniä panssarivaunuja ja panssarivaunuja sekä useita panssarijunia.

Varsovan sotilaskuvernementti, jonka sotilasministeri perusti 29. heinäkuuta 1920 yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi ja puolustuksen järjestämiseksi piiritetyssä kaupungissa, toimi myös koko taistelun ajan. Kuvernööri yhdisti sotilaskomentajan ja siviilihallinnon johtajan tehtävät. Kenraali Franciszek Latinik nimitettiin Varsovan sotilaskuvernööriksi.

Elokuun 5. ja 6. päivän välisenä yönä 1920 Belvederessä laadittiin yleiskonsepti siitä, miten taistelu olisi käytävä. Neuvottelut perustuivat ajatuksiin, jotka olivat olleet koko Puolan sotilasjohdon mielessä heinäkuun lopusta lähtien. Tarkoituksena oli pysäyttää puna-armeijan hyökkäys Varsovan edustalla osalla joukoista ja luoda uudelleen operatiiviset reservit oikealle siivelle ja iskeä niillä vihollisen eteläsivulle.

Elokuun 6. päivän aamuna marsalkka Pilsudski valitsi lopulta alueen, jonne joukot keskitettäisiin vastahyökkäystä varten. Pääesikunnan päällikön Tadeusz Rozwadowskin ehdottamista vaihtoehdoista, Garwolinin alueesta tai Wieprz-joesta, marsalkka valitsi jälkimmäisen. Ranskan sotilasvaltuuskunnan edustaja, kenraali Maxime Weygand, piti parempana keskittymisaluetta lähellä Varsovaa ja matalaa, vähemmän riskialtista sivustakäyntiä, jossa puolustusta voitaisiin syventää pääkaupunkiin päin. Marsalkka päätti siirtää iskuryhmän etelään, Wieprz-joen linjan taakse, ja suorittaa syvän manööverin paitsi Neuvostoliiton länsirintaman siivillä, myös sen takana.

Elokuun 6. päivän iltapäivänä annettiin määräys nro 8358.

”Vihollisen nopea eteneminen syvälle maahan ja hänen vakavat yrityksensä murtautua Bug-joen kautta Varsovaan saavat ylimmän johdon siirtämään koillisrintaman Veikselin linjalle ja hyväksymään samalla Varsovan suuren taistelun.

Lyhyesti sanottuna suunniteltuun manööveriin kuului Puolan ja Neuvostoliiton armeijoiden äkillinen välirikko ja puolalaisten divisioonien huippusalainen ryhmittely siten, että pääkaupunki puolustettaisiin Veiksel-, Narew- ja Orzyc-jokien sekä Modlinin ja Varsovan välisen sillanpääaseman pohjalta ja että ratkaiseva vastahyökkäys käynnistettäisiin Wieprz-joen takaa. Tämä vastahyökkäys oli tarkoitus toteuttaa Bug-joella ja etelässä seisovien armeijoiden suojassa.

Elokuun 8. ja 9. päivän välisenä yönä kenraali Tadeusz Rozwadowski laati erikoisoperaatiomääräyksen nro 10 000, joka oli Varsovan taistelun suunnitelman lopullinen muutos. Siinä määrättiin pohjoisen rintaman lisävahvistuksista ja määrättiin kenraali Sikorskin 5. armeijalle puolustustehtävien lisäksi myös hyökkäystehtäviä. Käsky päättyi sanoihin: ”Puolalaisen jalkaväen jaloilla ja urhoollisuudella meidän on voitettava tämä taistelu”.

Elokuun 12. päivänä Józef Piłsudski lähti Varsovasta päämajaansa Puławyyn. Ennen lähtöään hän jätti eronpyyntönsä valtionpäällikön ja ylipäällikön virasta pääministeri Witosille. Pääministerille lähettämässään kirjeessä hän huomautti, että koska rauhanneuvottelut bolshevikkien kanssa eivät hänen mielestään olleet tuottaneet tulosta, Puolan oli luotettava entente-maiden apuun, ja nämä tekivät sen riippuvaiseksi marsalkan lähdöstä. Witos ei kuitenkaan hyväksynyt eroa.

Elokuun ensimmäisinä päivinä diplomaattisten edustustojen henkilökunta lähti Varsovasta Poznańiin, ja myös niiden arkistot evakuoitiin. Diplomaattisten edustustojen päälliköt lähtivät kaupungista 14. elokuuta. Varsovaan jäivät vain nuntsi Achilles Ratti (myöhemmin paavi Pius XI) ja italialainen sijainen.

Taistelu Varsovan liepeillä

Elokuun 13. päivänä, taistelun ensimmäisenä päivänä, kaksi neuvostoliittolaista taktista yhdistelmää, Lazarevitšin 3. armeijan divisioona ja Sollohubin 16. armeijan divisioona, hyökkäsivät äkillisesti. Ne etenivät Varsovaa kohti koillisesta suunnasta.

Kaksi puna-armeijan divisioonaa, jotka olivat hiljattain marssineet yli 600 kilometriä, iski Radzyminin lähelle, murtautui eversti Bolesław Jaźwinskin 11. divisioonan puolustuksen läpi ja valtasi Radzyminin. Sitten toinen niistä siirtyi kohti Pragaa, kun taas toinen kääntyi oikealle – kohti Nieporętiä ja Jablonnaa. Alkoi dramaattinen Radzyminin taistelu, jota puolalaisessa legendassa pidetään joskus virheellisesti ”Varsovan taisteluna”.

Tämä epäonnistuminen sai Puolan pohjoisen rintaman komentajan määräämään kenraali Sikorskin johtaman 5. armeijan käynnistämään varhaisen hyökkäyksen Modlinin alueelta vapauttaakseen kenraali Latinikin 1. armeijan, joka suojasi Varsovaa.

Seuraavana päivänä eli 14. elokuuta käytiin kiivaita taisteluita Varsovan sillan itä- ja kaakkoispuolella – Wiązownan ja Radzyminin välisellä osuudella. Puolan joukot vastustivat kaikkialla, eivätkä etenevät neuvostojoukot saavuttaneet vakavaa menestystä. Varsovan puolustuksen alueella vakaampi tilanne vallitsi Radzyminin eteläpuolella, Stara Milosnasta Wiązownan, Emówin ja Swierkin kautta kulkevalla osuudella, jossa eversti Stanislaw Wrzalinskin XXIX jalkaväkiprikaatin yksiköt tarjosivat kiivasta ja tehokasta vastarintaa 13.-16. elokuuta.

Elokuun 15. päivänä puolalaisten divisioonien (kenraali Zeligowskin 10. divisioona ja kenraali Jan Rządkowskin 1. liettualais-valkovenäläinen divisioona) keskitetty hyökkäys tuotti koko päivän kestäneiden kiivaiden taistelujen jälkeen suuren menestyksen. Radzymin vallattiin takaisin, ja puolalaiset yksiköt palasivat kaksi päivää aiemmin menetettyihin asemiin. 16. elokuuta Varsovan etualan taistelulinjoilla käytiin edelleen kiivaita taisteluita, mutta puolalaisten joukkojen tilanne oli osittain parantumassa.

Myöskään Modlinin alueella sotilasoperaatiot eivät aluksi johtaneet selkeään ratkaisuun.

Taistelut Wkra-joella

Kenraali Sikorskin 5. armeija, joka Pohjoisen rintaman komentajan käskystä siirtyi hyökkäämään Nasielskin suuntaan 14. elokuuta, eteni. Nämä olivat kuitenkin paikallisesti merkittäviä onnistumisia.

Vain kaksi päivää myöhemmin eli 16. elokuuta Sikorskin armeijan keskitetty hyökkäys, joka käynnistettiin Modlinin kaakkoislinnoituksista ja Wkra-joen yläpuolelta, johti Nasielskin valtaamiseen. Se antoi mahdollisuuden jatkaa toimintaa Serockissa ja Pultuskissa.

Puolan rintaman vasemmalla siivellä puna-armeijan etu kävi ilmeiseksi. Shuvaevin 4. armeija ja Gaian 3. ratsuväkijoukot etenivät Plockin, Wloclawekin ja Brodnican alueilla, ja Nieszawan alueella ne olivat jo aloittaneet Veiksel-joen valtaamisen.

Vastahyökkäys Wieprz-joen suunnasta

Varsovan, Włocławekin ja Brodnican alueelta tulleiden uutisten vaikutuksesta Puolan armeijan ylipäällikkö päätti käynnistää hyökkäysmanööverin Wieprz-joen alajuoksulta.

Józef Piłsudski johti vastahyökkäystä Wieprz-joelta 16. elokuuta 1920 viiden divisioonan voimin. Hänen henkilökohtaisesti johtamaansa 4. armeijaan kuuluivat 14. Poznańin divisioona, 16. Pommerin divisioona ja 21. Podhalen divisioona. Sen joukkoihin kuului 27 500 jalkaväen sotilasta, 950 ratsumiestä, 461 konekivääriä ja 90 kenttätykkiä.

Hyökkäysryhmän divisioonat, joilla oli valtava etulyöntiasema heikkoon neuvostoliittolaiseen Mozyrskaja-ryhmään nähden, etenivät laajalla rintamalla ja saavuttivat Varsova-Brześć-tien jo toisena hyökkäyspäivänä. Tämä ennusti neuvostojoukkojen saapumista Varsovan lähelle. Hyökkäyksen oikeaa siipeä suojasi 3. legioonan jalkaväkidivisioona, joka marssi kohti Włodawaa ja Brześćia. Lähellä Varsovaa neuvostojoukkoja sitoi osan puolalaisjoukkojen voimakas hyökkäys etusillalta, jota tukivat Minsk Mazowieckin suuntaan hyökkäävät panssarivaunut, Stanislaw Wrzalinskin niin sanottu 2. hyökkäysryhmä.

Jo ensimmäisenä hyökkäyspäivänä saavutettu edistys oli huomattavaa. Legioonan 3. jalkaväkidivisioona miehitti Włodawan. Legioonien 1. jalkaväkidivisioona miehitti osuuden Wisznice – Wohyń, kun taas 21. vuoristojalkaväkidivisioona ja suurpohjalaiset divisioonat 14 ja 16 saavuttivat Wilga-joen rajan, valtasivat Garwolinin ja etenivät partioita Wiązownan lähellä. Veikselin länsirannalta siirretty 2. legioonan jalkaväkidivisioona otti hätäjoukkojen reservin roolin.

Elokuun 17. päivänä puolalaiset joukot saavuttivat linjan Biała Podlaska – Międzyrzec – Siedlce – Kaluszyn – Minsk Mazowiecki.

Piłsudski matkusti Varsovaan ja antoi 18. elokuuta asianmukaiset käskyt ryhmittymistä varten. Uudelleen ryhmittymisen tarkoituksena oli luoda takaa-ajoryhmä, jonka oli tarkoitus – erityisesti oikealla sivustalla – katkaista vihollisen vetäytyminen linjalle Brest-on-the-Bug – Bialystok – Osowiec ja siten vangita se. Osana keskusrintamaa, edelleen ylipäällikön henkilökohtaisen komennon alaisena, muodostettiin uusi 2. armeija kenraali Rydz-Smiglyn komennossa. Siihen kuuluivat: 1DP Leg., 3DP Leg., 4 BK, 21 DP, 1 DLit.-Bialy. (1. armeijasta), 41 sivua (5. armeijasta) ja ”Jaworskin ratsastuksesta”. Tämä armeija sai käskyn jatkaa Międzyrzecz-Bialystok-akselia pitkin ja samanaikaisesti Brześć nad Bugiemin varuskuntaa. 4. armeijan oli määrä johtaa takaa-ajoa Kaluszyn-Mazowieck-akselia pitkin. Koillissuunnassa, akselilla Varsova – Ostrow – Lomza, takaa-ajoa johti 1. armeija, joka oli supistettu 8 DP:hen ja 10 DP:hen. Viidennen armeijan oli määrä toimia Przasnysz-Mlawan suunnassa ja katkaista ja lopulta hajottaa vihollisen 4. ja 15. armeijat sekä Gaian ratsuväkijoukot. 3. armeijan (7DP ja 2 DP Leg.), joka kuljetettiin rautateitse Lubliniin, oli määrä kattaa operaatiot idästä. Lyhyesti voidaan sanoa, että ylipäällikön johtoajatuksena oli operaatio, joka ”heittäisi” vihollisen Saksan rajalle ja katkaisisi sen itään johtavien teiden yhteyden. Tämä ohje ei kuitenkaan toteutunut täysin, sillä 1. armeija viivytteli toimintaansa ja suuntasi lopulta 5. armeijan toiminnan koillissuuntaan (luoteeseen) sijaitseviin kaupunkeihin, jolloin 3. ja 15. neuvostoarmeijat pääsivät vetäytymään itään.

Näin Piłsudski kuvaa kirjassaan taistelun loppuvaihetta: Ei huono juoksu, vaan raivokas laukka oli sodan musiikkia! Päivä ei eronnut päivästä, vaan tunti erosi tunnista! Kaleidoskooppi raivoisan galopin rytmissä ei sallinut kenenkään neuvostokomentajan pysähtyä minkään tanssittujen hahmojen kohdalla. Ne murtuivat hetkessä, toivat kauhistuneiden silmien eteen täysin uusia hahmoja ja uusia tilanteita, jotka ylittivät täysin kaikki oletukset, suunnitelmat ja aikomukset.

Samaan aikaan muu Puolan armeija ryhtyi vastahyökkäykseen koko rintaman pituudelta. Wkra-joen yläpuolelta 5. armeija iski 15. ja 3. bolshevikkien armeijaa vastaan. Koska (jäljempänä selitettävän) yhteydenpito komentoon oli puutteellista ja sotilaat väsyneitä, suurin osa neuvostojoukoista vetäytyi koordinoimattomasti. Osa neuvostojoukoista, 3. Gaia Khanin ratsuväkijoukot (kaksi divisioonaa) ja osa 4. ja 15. armeijasta (6 divisioonaa), jotka eivät kyenneet murtautumaan itään, ylittivät Saksan rajan 24. elokuuta 1920 ja heidät internoitiin Itä-Preussin alueelle.

Puna-armeijan salakirjoituksen murtaminen

Viime vuosina löydettyjen ja elokuussa 2005 sotilasarkiston keskusarkiston julkistamien asiakirjojen mukaan luutnantti Jan Kowalewski mursi puna-armeijan salakirjoitukset jo syyskuussa 1919. Puolan vastahyökkäysmanööveri onnistui siis muun muassa sen ansiosta, että puolalainen johto tunsi neuvostoliittolaiset suunnitelmat ja käskyt ja pystyi hyödyntämään näitä tietoja.

Kuten Mieczysław Ścieżyński kirjoitti puolalaisen radiotiedustelun toiminnasta kyseisen konfliktin aikana, ”vihollinen itse piti komentokeskuksemme perinpohjaisesti ajan tasalla moraalisesta ja aineellisesta tilastaan, lukumääristään ja tappioistaan, liikkeistään, voitoistaan ja tappioistaan, aikeistaan ja käskyistään, komentopaikkojensa sijainnista sekä divisiooniensa, prikaatiensa ja rykmenttiensä siirtymisalueista.

Yksi Puolan tiedustelupalvelun tärkeimmistä onnistumisista Varsovan taistelun aikana oli 16. armeijan johdon 13. elokuuta lähettämän Varsovan valtausta koskevan radiolähetyksen sieppaaminen ja purkaminen:

Kartta ja tilaus

Näin syvälle menevää operaatiota koskevan suunnitelman onnistuminen riippuu pitkälti siitä, että sen sisältö pidetään salassa.

Jo 13. elokuuta puna-armeijan ylijohto sai haltuunsa puolalaisten operaatioiden suunnitelman Dubienkan lähellä. Stefan Batoryn vapaaehtoisten rykmentin komentaja, majuri Wacław Drohojowski, sai siellä surmansa. Hänen mukanaan löydettiin karttakirja, jossa oli taistelumääräys ja kartta. Venäläiset tulivat kuitenkin siihen tulokseen, että kyseessä oli puolalainen mystifikaatio, jonka oli tarkoitus pakottaa heidät peittämään hyökkäysryhmän vasen siipi ja siten pysäyttää hyökkäys Varsovaan.

Radioaseman hankinta

Yksi Varsovan taistelun tärkeimmistä tapahtumista oli se, että Kaliszissa sijaitseva 203. ratsuväkirykmentti, jota komensi majuri Zygmunt Podhorski, valtasi 15. elokuuta 4. neuvostoarmeijan päämajan Ciechanówissa ja sen mukana armeijan kanslian, varastot ja toisen niistä kahdesta radioasemasta, joita armeija käytti yhteydenpitoon Mińskin komentokeskuksen kanssa. Puolalaiset tiesivät, että toinen radioasema oli tuolloin kytketty pois päältä, koska se oli siirtymässä toiseen paikkaan. Tuolloin rintaman komentaja Mihail Tuchaczewski määräsi 4. armeijan kääntymään takaisin kaakkoon ja iskemään kenraali Sikorskin armeijaan, joka taisteli Nasielskin lähellä.

Koska puolalaiset tulkitsivat käskyn nopeasti ja tehokkaasti, tilanne voitiin analysoida ja Varsovan lähetin viritettiin nopeasti neuvostoliittolaisen radioaseman taajuudelle ja aloitettiin paljon kauempana sijaitsevien Minskin lähettimien tehokas häirintä. Sillä Varsova lähetti samalla taajuudella kahden päivän ajan taukoamatta Pyhän Kirjoituksen tekstejä – ainoat riittävän laajat tekstit, jotka Puolan lähettimen sijaintipaikkana olleen Citadellan komentaja oli onnistunut antamaan radioasemien operaattoreille jatkuvaa lähetystä varten.

Harkittiin myös mahdollisuutta antaa vääriä käskyjä Pommerissa vaeltaville neuvostojoukoille, mutta tästä ajatuksesta luovuttiin, koska ei haluttu paljastua Neuvostoliiton salakirjoituksen rikkojiksi.

Kun optimaalinen 4. armeija menetti esikuntansa ja yhteyden etulinjan komentoon, se menetti operaatioiden koordinoinnin. Koska armeija ja sen kuusi divisioonaa eivät saaneet Minskistä käskyjä (tarkemmin sanottuna: eivät kuulleet niitä), jotka olisivat muuttaneet sen toimintasuunnan, se jatkoi liikkumistaan viimeisimmän käskyn määräämää linjaa pitkin, joka johti sen aina Toruńin nykyiseen itäosaan asti (myöhemmin jotkut sotahistorioitsijat totesivat ironisesti, että tämä armeija ei tuolloin taistellut Puolaa vaan Versaillesin rauhansopimusta vastaan). Näin se poistettiin Varsovasta käytävästä taistelusta.

Unkarin aineellinen apu – ampumatarvikkeet

Liittoutuneiden apu Ranskasta ei saapunut, koska Saksa, Itävalta ja Tšekkoslovakia, jotka miehittivät Zaolzien 28. heinäkuuta 1920, saartoivat sen. Toinen sosialistinen internationaali, joka tuki bolsevikkeja, kiihotti satamatyöläisiä ja merimiehiä estämään Puolaan meritse Gdanskin sataman kautta saapuvien tarvikkeiden uudelleenlastauksen. Heinäkuun alussa 1920 pääministeri Pál Telekin johtama Unkarin hallitus päätti auttaa Puolaa toimittamalla sodan kriittisellä hetkellä sotatarvikkeita ilmaiseksi ja omalla kustannuksellaan Romanian kautta ja edelleen Czerniowce-Kolomyja-Stryj-rataa pitkin: 48 miljoonaa Mauser-kiväärin patruunaa, 13 miljoonaa Mannlicherin patruunaa, tykistön ammuksia, 30 000 Mauser-kivääriä ja useita miljoonia varaosia, 440 kenttäkeittiötä, 80 kenttäuunia. Elokuun 12. päivänä 1920 Manfréd Weissin tehtaalta Czepelistä saapui Skierniewiceen tätä reittiä 22 miljoonan Mauser-patruunan kuljetus.

Varsovan taistelun (ja sitä seuranneen Niemanin taistelun) seurauksena Puolan ja Neuvostoliiton valtuuskunnat solmivat 15. lokakuuta Riiassa aselevon, ja maaliskuussa 1921 solmittiin sen pohjalta rauhansopimus, joka sääteli Puolan ja Neuvostoliiton välisiä suhteita kahdeksantoista ja puolen vuoden ajan ja määritteli Puolan itärajan siihen asti, kunnes Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan 17. syyskuuta 1939.

Tappiot

Puolalaisten tappiot olivat noin 4 500 kaatunutta, 22 000 haavoittunutta ja 10 000 kadonnutta. Neuvostoliitolle aiheutuneita vahinkoja ei tunneta. Oletettavasti noin 25 000 bolshevikkia kuoli, 60 000 joutui puolalaisten vangiksi ja 45 000 saksalaisten internoimaksi.

Ristiriita

Tuhaševski syytti Josif Stalinia Venäjän armeijan tappiosta Varsovan taistelussa. Hän väitti, että juuri Stalin esti Kamenevin direktiivin 1. hevosarmeijan ja 12. armeijan siirtämisestä Lounaisrintamalta hänen komentoonsa.

Toiset väittivät (Shaposhnikov, Budionny, Tulenev, Golikov, Timoshenko, Voroshilov), että todellinen vastuu oli Tukhachevskilla, joka organisoi huonosti Varsovan valtaamisoperaation.

On merkittävää, että kaikki nämä upseerit selvisivät vuodesta 1937, saavuttivat korkeat arvot ja elivät pitkän iän. Ne, jotka väittivät Stalinin olevan syyllinen, lopettivat henkensä marsalkka Tuhaševskin kanssa vuonna 1937 osana niin sanottua suurta puhdistusta.

Vuonna 1920 Puolassa syntyi kiista Varsovan taistelun suunnitelman tekijyydestä ja voittajan nimestä. Puhtaasti teknisestä näkökulmasta katsottuna suunnitelman laatija oli kenraali Rozwadowski, mutta marsalkka Piłsudski ylipäällikkönä piti itseään Varsovan voiton rakentajana. Monet historioitsijat myöntävät myös, että taistelukonsepti kuului marsalkalle ja että kenraali Rozwadowski pani sen myöhemmin paperille. Piłsudskin hirvittävästä mielentilasta on kuitenkin runsaasti todisteita.

Kaikissa 12.-16. elokuuta annetuissa operatiivisissa käskyissä on kenraali Rozwadowskin allekirjoitus, ja jotkut historioitsijat pitävät häntä bolshevikeista saavutetun voiton pääarkkitehtina. Lisäksi kiistaa herättää se, että Piłsudski jätti 12. elokuuta pääministeri Witosille eronpyyntönsä ja meni 12.-13. elokuuta yöllä Bobowan kartanoon tyttäriensä ja tulevan vaimonsa Aleksandran luo. On kuitenkin huomattava, että 13. elokuuta klo 10.00 hän oli jo Deblinissä, jossa hän piti tiedotustilaisuuden kenraalien Śmigły-Rydzin ja Skierskin kanssa, ja vietti 14. ja 15. elokuuta tarkastamalla keskusrintaman rykmenttejä.

Oppositio teki tilanteesta vielä monimutkaisemman esittämällä useita ehdokkaita Piłsudskin, jolle puolalaisten oletettiin olevan velkaa Varsovan taistelun voiton, halventamiseksi, Rozwadowskin lisäksi muun muassa Hallerin, Weygandin tai Sikorskin. Tämä tehtiin myös korostamalla Veikselin voiton ”ihmeellisyyttä”.

Nykyään voidaan varmuudella sanoa, että voiton tekijöitä on edelleen kaksi: Rozwadowski ja Piłsudski; valitettavasti koko kiistasta ei ole olemassa objektiivista näkemystä, sillä se on hyvin kiistanalainen ja sisältää useita epätarkkuuksia. Pelkästään operatiiviset käskyt, koulutus ja suunnittelutaidot puhuvat Rozwadowskin puolesta, mutta 15. elokuuta päivätty kirje viittaisi Piłsudskiin. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että Puola voitti maan ylimmän johdon yksimielisen yhteistyön ansiosta, sillä ylimmän johdon onnistui peittää kaunansa ja henkilökohtaiset vastenmielisyytensä maan kannalta kriittisellä hetkellä.

Sotataidon historiassa Varsovan taistelu on kuitenkin esimerkki ratkaisevasta manööveristä, jonka lopputulos saavutettiin komentajan tarkan ajattelun, esikunnan ahkeran työn sekä upseerien ja sotilaiden korkean taidon ansiosta taistelukentällä.

Sodan ja sotahistorian popularisoija Simon Goodough listasi vuonna 1979 julkaistussa kirjassaan Tactical Genius in Battle (Taktinen nero taistelussa) Józef Piłsudskin maailmanhistorian 27 suurimman taistelun voittajien joukkoon. Hän luetteli hänet sellaisten strategien joukkoon kuin Themistokles, Aleksanteri Suuri, Caesar, Kustaa Aadolf tai Condeus.

Varsovan taistelun merkitys on edelleen historiallisen tutkimuksen kohteena. Lordi Edgar Vincent D”Abernon, Britannian suurlähettiläs sotaa edeltäneessä Puolassa, kutsui sitä kirjansa otsikossa ”maailmanhistorian kahdeksastoista ratkaiseva taistelu”. Elokuussa 1930 julkaistussa artikkelissa hän kirjoitti: ”Moderni sivilisaatiohistoria tuntee vain harvoja tapahtumia, joilla olisi suurempi merkitys kuin Varsovan taistelulla vuonna 1920, eikä se tunne yhtäkään vähemmän arvostettua…. tapahtumaa. Jos Varsovan taistelu olisi päättynyt bolshevikkien voittoon, se olisi ollut käännekohta Euroopan historiassa, koska ei ole epäilystäkään siitä, että Varsovan kaatumisen myötä Keski-Eurooppa olisi ollut avoin kommunistiselle propagandalle ja Neuvostoliiton hyökkäykselle (…). Poliittisten kirjoittajien tehtävä… on selittää eurooppalaiselle yleisölle, että Puola pelasti Euroopan vuonna 1920”.

Puolalainen historioitsija ja Puolan ja Venäjän suhteiden asiantuntija, professori Andrzej Nowak kirjassaan Klęska imperium zła. Vuosi 1920 todistaa teesin, jonka mukaan Puolan voitto pelasti Länsi-Euroopan kommunistiselta vallankumoukselta: ”Leninin kirjeenvaihdossa Stalinin kanssa heinäkuun lopussa 1920 on systemaattinen teema: jos tapamme Puolan, saamme Lvovin – tämä oli Stalinin näkökulma, joka oli rintamallaan juuttunut Varsovan sankarilliseen puolustamiseen, mutta ei Lvoviin. Stalin sanoi, että he valloittaisivat ensin Lvovin, sitten koko Galicia Krakovaan asti olisi bolshevikkien hallussa, ja venäläiset jatkaisivat murskaamalla Böömin, Unkarin ja Romanian, tunkeutumalla Wieniin ja lopulta neuvostoliittolaisiksi myös Italiassa. Stalin mainitsee nämä maat, jotka joutuivat Neuvostoliiton etenevän hyökkäyksen uhreiksi jo vuonna 1920. Kunnianhimoiset suunnitelmat käytännössä koko Euroopan mantereen valloittamiseksi raunioituivat. Ne joutuivat tuhoon, koska Puola pysäytti ne.”

Ranskalainen kenraali Louis Faury vertasi vuonna 1928 julkaistussa artikkelissaan Varsovan taistelua Wienin taisteluun: ”Kaksisataa vuotta sitten Puola pelasti Wienin muurien alla kristillisen maailman turkkilaisvaaralta; Veikselillä ja Niemenillä tämä jalo kansakunta teki jälleen sivistyneelle maailmalle palveluksen, jota ei ollut riittävästi arvostettu.”

Brittiläinen historioitsija J.F.C. Fuller kirjoitti kirjassaan The Battle of Warsaw 1920: ”Suojaamalla Keski-Eurooppaa marxilaiselta rutolta Varsovan taistelu käänsi bolshevikkien kellon viisarit taaksepäin (…), pysäytti mahdollisen yhteiskunnallisen tyytymättömyyden puhkeamisen lännessä ja teki bolshevikkien kokeilun melkein tyhjäksi”.

Vuonna 1930 lyötiin Varsovan rahapajan liikkeeseen laskema ja Stefan Rufin Koźbielewskin suunnittelema muistomitali, jonka teksti on seuraava: Veikselin ihmeen kymmenes vuosipäivä (kääntöpuoli) ja Pyhä isä Pius XI ei lähtenyt Varsovasta vuonna 1920 (etupuoli).

Varsovan taistelun 100-vuotisjuhlan yhteydessä sekä Puolan Sejmin 8. vaalikauden 13. kesäkuuta 2019 antamalla päätöslauselmalla että Puolan senaatin 9. vaalikauden 18. lokakuuta 2019 antamalla päätöslauselmalla vuosi 2020 julistettiin Varsovan taistelun teemavuodeksi. Vuoden 2020 suojelijat omistivat Sejm Chronicle -lehden erikoisnumeron.

Varsovan taistelun 100-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 21. elokuuta 2020 paljastettiin Varsovassa Krakowskie Przedmieście -katu 64:ssä sijaitsevan Resursa Obywatelskan rakennuksessa muistolaatta Varsovan sotilaskuvernementin ja kuvernööri Franciszek Latinikin toiminnasta Varsovan taistelun aikana elokuussa 1920.

Vuonna 2020 Puolan keskuspankki otti Varsovan taistelun 100-vuotisjuhlan yhteydessä käyttöön 20 zlotyn keräilysetelin Varsovan taistelun 100-vuotisjuhlan yhteydessä.

Lähteet

Tutkimukset

lähteet

  1. Bitwa Warszawska
  2. Varsovan taistelu (1920)
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.