Suuri nälänhätä 1315–1317

Yhteenveto

Suuri nälänhätä vuosina 1315-1317 (toisinaan 1315-1322) oli ensimmäinen 1300-luvun alussa Eurooppaa koetelleista laajamittaisista kriiseistä. Suurin osa Euroopasta (itään Venäjälle ja etelään Italiaan asti) kärsi siitä. Nälänhätä aiheutti monia kuolemantapauksia useiden vuosien ajan ja merkitsi selvää loppua 1100-luvulta 1300-luvulle ulottuvalle kasvun ja vaurauden kaudelle.

Suuri nälänhätä alkoi huonosta säästä keväällä 1315. Satovaje jatkui vuoden 1316 kesän 1317 sadonkorjuuseen asti, ja Eurooppa toipui täysin vasta vuonna 1322. Sadonmenetykset eivät olleet ainoa ongelma, vaan karjataudit aiheuttivat lampaiden ja karjan määrän vähenemisen jopa 80 prosentilla. Ajanjaksoa leimasi äärimmäinen rikollisuus, taudit, joukkokuolemat ja jopa kannibalismi ja lapsenmurha. Kriisi vaikutti kirkkoon, valtioon, eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja 1300-luvulla tuleviin onnettomuuksiin.

Nälänhädät olivat tuttuja tapahtumia keskiajan Euroopassa. Esimerkiksi Ranskan kuningaskunnassa esiintyi 1300-luvulla paikallisia nälänhätiä vuosina 1304, 1305, 1310, 1315-1317 (suuri nälänhätä), 1330-1334, 1349-1351, 1358-1360, 1371, 1374-1375 ja 1390. Englannin kuningaskunnassa, joka oli vauraimmin kärsinyt suuresta nälänhädästä, esiintyi nälänhätää myös vuosina 1321, 1351 ja 1369. Useimmilla ihmisillä ei useinkaan ollut tarpeeksi syötävää, ja elämä oli suhteellisen lyhyttä ja raakaa kamppailua vanhuuteen asti selviytymisestä. Virallisten tietojen mukaan Englannin kuningasperheestä, joka oli esimerkki yhteiskunnan parhaista, joista pidettiin kirjaa, keskimääräinen elinajanodote syntyessään vuonna 1276 oli 35,28 vuotta. Suuren nälänhädän aikana vuosina 1301-1325 se oli 29,84 vuotta ja ruttovuosien 1348-1375 aikana vain 17,33 vuotta. Se osoittaa väestön suhteellisen jyrkän, noin 42 prosentin laskun vuosien 1348 ja 1375 välillä.

Keskiajan lämpökauden aikana (ennen vuotta 1300) Euroopan väestömäärä kasvoi räjähdysmäisesti aiempiin aikakausiin verrattuna, ja se saavutti tason, jota ei paikoin saavutettu ennen 1800-lukua. Ranskan maaseudulla on nykyäänkin vähemmän asukkaita kuin 1300-luvun alussa. Vehnän satosuhteet (siementen määrä, joka voitiin korjata ja kuluttaa istutettua siementä kohti) olivat laskeneet vuodesta 1280 lähtien, ja elintarvikkeiden hinnat olivat nousseet. Suotuisten satojen jälkeen suhde saattoi olla jopa 7:1, mutta epäsuotuisten satojen jälkeen se oli vain 2:1. Toisin sanoen jokaista istutettua siementä kohti korjattiin kaksi siementä, yksi seuraavan vuoden siemeneksi ja yksi elintarvikkeeksi. Vertailun vuoksi nykyaikaisessa maataloudessa suhde on 30:1 tai enemmän (ks. maatalouden tuottavuus).

Suuri nälänhätä alkoi keskiaikaisen lämpökauden päättymisen jälkeen. Vuosien 1310 ja 1330 välillä Pohjois-Euroopassa koettiin keskiajan pahimpia ja pitkäaikaisimpia huonoja sääjaksoja, joille olivat ominaisia ankarat talvet sekä sateiset ja kylmät kesät. Suuri nälänhätä saattoi johtua tulivuoritapahtumasta. Muuttuvat säämallit, keskiaikaisten hallitusten tehottomuus kriisien hoitamisessa ja historiallisen korkea väestömäärä tekivät siitä aikaa, jolloin elintarviketuotannossa ei ollut juurikaan virhemarginaalia.

Keväällä 1315 suuressa osassa Eurooppaa alkoi sataa epätavallisen paljon. Sateet jatkuivat koko kevään ja kesän ajan, ja lämpötila pysyi viileänä. Tällaisissa olosuhteissa vilja ei ehtinyt kypsyä, mikä johti laajoihin satovajeisiin. Vilja vietiin sisätiloihin uurniin ja ruukkuihin, jotta se pysyisi kuivana. Eläimille tarkoitettuja olkia ja heinää ei voitu kuivata, joten karjalle ei ollut rehua. Englannissa Yorkshiren ja Nottinghamin alankoja tulvi, ja Yorkshiren Foss-joen patalammikot huuhtoutuivat pois.

Elintarvikkeiden hinnat alkoivat nousta. Englannissa hinnat kaksinkertaistuivat keväästä juhannukseen. Suolaa, joka oli ainoa tapa kypsentää ja säilöä lihaa, oli vaikea saada, koska suolavettä ei voitu tehokkaasti haihduttaa kostealla säällä. Sen hinta nousi 30 shillingistä 40 shillingiin. Lothringenissa vehnän hinta nousi 320 prosenttia, mikä teki leivästä talonpoikien mahdottomaksi hankkia. Pitkäaikaisia hätätilanteita varten viljavarastoja oli vain kuninkaallisilla, lordeilla, aatelisilla, varakkailla kauppiailla ja kirkolla. Yleisen kasvaneen väestöpaineen vuoksi jopa keskimääräistä alhaisemmat sadot merkitsivät sitä, että jotkut ihmiset joutuisivat näkemään nälkää; varaa epäonnistumiseen ei juuri ollut. Ihmiset alkoivat kerätä metsistä luonnonvaraisia syötäviä juuria, ruohoja, pähkinöitä ja kuorta.

Nälänhädän laajuudesta kertovat monet dokumentoidut tapaukset. Englannin kuningas Edward II pysähtyi St Albansissa 10. elokuuta 1315, ja hänellä oli vaikeuksia löytää leipää itselleen ja seurueelleen; se oli harvinainen tapaus, jossa Englannin kuningas ei pystynyt syömään. Bristolissa kaupungin kronikat kertoivat, että vuonna 1315 vallitsi ”suuri nälänhätä ja niin suuri kuolleisuus, että elävät eivät juuri riittäneet hautaamaan kuolleita, hevosen ja koiran lihaa pidettiin hyvänä lihana, ja jotkut söivät omia lapsiaan”. Vankilassa olevat varkaat repivät ja paloittelivat juuri vankilaan joutuneita ja söivät heidät puoliksi elävinä.

Ranskalaiset yrittivät Ludvig X:n johdolla tunkeutua Flanderiin, mutta Alankomaiden alavilla alueilla pellot kastuivat, ja armeija jäi jumiin ja joutui perääntymään ja polttamaan muonavaransa siellä, minne se jätti ne, koska se ei kyennyt kuljettamaan niitä pois.

Keväällä 1316 sade jatkui Euroopan väestölle, jolla ei ollut energiaa ja varantoja itsensä elättämiseen. Kaikki yhteiskuntaryhmät aatelisista talonpoikiin kärsivät, mutta erityisesti talonpojat, jotka muodostivat 95 prosenttia väestöstä ja joilla ei ollut vararavintoa. Jonkinlaisen helpotuksen saamiseksi tulevaisuus pantiin pantiksi teurastamalla vetoeläimet, syömällä siemenvilja, jättämällä lapset selviytymään omillaan (ks. ”Hannu ja Kerttu”) ja vanhoilla ihmisillä kieltäytymällä vapaaehtoisesti ruoasta, jotta nuorempi sukupolvi voisi selviytyä. Aikakauden kronikoitsijat kirjasivat monia tapauksia, joissa esiintyi kannibalismia, vaikka ”ei voi koskaan tietää, oliko kyse vain huhupuheista”.

Nälänhätä oli pahimmillaan vuonna 1317, kun sateinen sää jatkui. Kyseisenä kesänä sää palasi normaaliin malliin. Siihen mennessä ihmiset olivat niin heikentyneet keuhkokuumeen, keuhkoputkentulehduksen ja tuberkuloosin kaltaisten tautien vuoksi, ja niin suuri osa siemenistä oli syöty, että vasta vuonna 1325 elintarvikehuolto palautui suhteellisen normaaliksi ja väestö alkoi kasvaa. Historioitsijat kiistelevät tappioiden määrästä, mutta arviolta 10-25 prosenttia monien kaupunkien ja taajamien väestöstä kuoli. Vaikka musta surma (1347-1351) tappoi enemmän ihmisiä, se pyyhkäisi usein alueen läpi muutamassa kuukaudessa, kun taas suuri nälänhätä kesti vuosia ja pidensi väestön kärsimyksiä.

Jean-Pierre Leguay totesi, että suuri nälänhätä ”aiheutti joukkoteurastusta maailmassa, joka oli jo ennestään ylikansoitettu, erityisesti kaupungeissa, jotka olivat maaseudun liikaväestön luonnollisia purkureittejä”. Arviot kuolleisuusluvuista vaihtelevat paikkakunnittain, mutta joissakin esimerkeissä Etelä-Englannissa kuolleisuus oli 10-15 prosenttia. Pohjois-Ranska menetti noin 10 prosenttia väestöstään.

Maantiede

Suuri nälänhätä rajoittui Pohjois-Eurooppaan, johon kuuluivat Brittein saaret, Pohjois-Ranska, Pohjoismaat, Skandinavia, Saksa ja Länsi-Puola. Se vaikutti myös joihinkin Baltian maihin lukuun ottamatta itäistä Itämerta, johon se vaikutti vain välillisesti. Nälänhätä rajoittui etelässä Alppeihin ja Pyreneisiin.

Suuri nälänhätä on merkittävä kuolonuhrien määrän, laajan maantieteellisen vaikutusalueen, keston ja pysyvien seurausten vuoksi.

Kirkko

Yhteiskunnassa, jossa lähes kaikkiin ongelmiin oli turvauduttu uskonnon harjoittamiseen ja kansan hurskauteen, mikään määrä rukousta ei näyttänyt tehoavan nälänhädän perimmäisiin syihin. Jotkut tutkijat ovat väittäneet, että tämä horjutti roomalaiskatolisen kirkon uskottavuutta ja saattoi auttaa luomaan perustan myöhemmille liikkeille, joita kirkko piti harhaoppisina, koska ne vastustivat paavinvaltaa ja syyttivät rukouksen epäonnistumisesta roomalaiskatolisen kirkon korruptiota ja opillisia virheitä.

Kulttuuri

Keskiajan Euroopassa 1300-luvulla sosiaalinen väkivalta oli jo laajalle levinnyttä, ja jopa kuolemalla rangaistavat teot, kuten raiskaus ja murha, olivat todistetusti paljon yleisempiä (erityisesti suhteessa väestön kokoon) kuin nykyaikana.

Nälänhätä johti rikollisuuden jyrkkään kasvuun, jopa niiden keskuudessa, jotka eivät yleensä ole taipuvaisia rikolliseen toimintaan, koska ihmiset turvautuivat mihin tahansa keinoon elättääkseen itsensä tai perheensä. Nälänhädän jälkeisinä vuosikymmeninä Eurooppa muuttui kovemmaksi ja väkivaltaisemmaksi. Siitä tuli entistäkin epäystävällisempi paikka kuin 1200- ja 1300-luvuilla. Tämä näkyi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, ja ehkä silmiinpistävimmin se näkyi tavassa, jolla sodankäyntiä käytiin 1300-luvulla sadan vuoden sodan aikana, jolloin ritarillisuus loppui, toisin kuin 1200- ja 1300-luvuilla, jolloin aateliset kuolivat todennäköisemmin vahingossa turnauspeleissä kuin taistelukentällä.

Nälänhätä horjutti luottamusta keskiaikaisiin hallituksiin, koska ne eivät kyenneet selviytymään sen aiheuttamista kriiseistä.

Väestö

Suuri nälänhätä merkitsi selkeää loppua ennennäkemättömälle väestönkasvulle, joka oli alkanut noin vuonna 1050. Vaikka jotkut uskovat, että kasvu oli hidastunut jo muutaman vuosikymmenen ajan, nälänhätä oli epäilemättä selkeä loppu suurelle väestönkasvulle. Suurella nälänhädällä oli myöhemmin seurauksia 1300-luvun tuleviin tapahtumiin, kuten mustaan surmaan, jolloin jo ennestään heikentynyttä väestöä iskettiin jälleen.

lähteet

 1. Great Famine of 1315–1317
 2. Suuri nälänhätä 1315–1317
 3. ^ Lucas, Henry S. (October 1930). ”The great European Famine of 1315, 1316, 1317”. Speculum. 5 (4): 343–377. doi:10.2307/2848143. JSTOR 2848143. S2CID 161705685.
 4. ^ a b W. Mark Ormrod (2008). ”England: Edward II and Edward III”. In Michael Jones (ed.). The New Cambridge Medieval History. Vol. 6. Cambridge University Press. p. 273.
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Ruiz, Teofilo F. ”Medieval Europe: Crisis and Renewal”. An Age of Crisis: Hunger. The Teaching Company. ISBN 1-56585-710-0.
 6. ^ Lucas, Henry S. (octombrie 1930). „The great European Famine of 1315, 1316, 1317”. Speculum. 5 (4): 343–377. doi:10.2307/2848143. JSTOR 2848143.
 7. ^ a b W. Mark Ormrod (2008). „England: Edward II and Edward III”. În Michael Jones. The New Cambridge Medieval History. 6. Cambridge University Press. p. 273.
 8. ^ a b c d e f g h i j Ruiz, Teofilo F. „Medieval Europe: Crisis and Renewal”. An Age of Crisis: Hunger. The Teaching Company. ISBN 978-1-56585-710-0.
 9. ^ Notă: valorile medii ale speranței de viață includ mortalitatea infantilă, care a fost în mod natural ridicată în comparație cu cea din epoca modernă, chiar și în anii fără foamete.
 10. ^ a b Jordan, William C. (1996). The Great Famine. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-1-4008-0417-7. Arhivat din original la 2 august 2017. Accesat în 29 august 2017.
 11. ^ Speculum: Vol 5, No 4, s. 345
 12. ^ Teofilo Ruiz, Medieval Europe: Crisis and Renewal, ISBN 1-56585-863-8
 13. ^ a b c (EN) Fabio Romanoni, Il Libro dei Censi (1315) del Monastero di San Pietro in Verzolo di Pavia. URL consultato l”8 ottobre 2019.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.