Siperian kaanikunta

gigatos | 1 huhtikuun, 2022

Yhteenveto

Siperian kaanikunta (sib. tataari: Seber Khanlygy, Seber Yorty) oli Länsi-Siperiassa sijainnut tataarien feodaalivaltio, joka muodostettiin 1400-luvun lopulla Kultaisen ordenin romahdettua. Siperian kaanikunta rajoittui Permin maahan, Nogai-hortaan, Kazakstanin kaanikuntaan ja Teleutseihin. Pohjoisessa se ulottui Ob-joen alajuoksulle, ja idässä se rajoittui Pegaijan hordeihin.

Alkuperä (1220-1374)

Ehkä ensimmäistä kertaa termi ”Siperia” mainitaan vuonna 1240 laaditussa ”Mongolien pyhässä tarinassa” (”Yuan-chao mi-shi”), jossa viitataan Shibirin eteläpuolella sijaitsevien metsäisten juchi-heimojen valloitukseen vuonna 1206. Tutkijat eivät kuitenkaan pysty paikallistamaan tätä aluetta varmuudella; on ehdotettu, että ”ehkä tämä oli Obin ja Irtyšin välisen Baraba-tasangon pohjoisreunan nimi” (Palladius).

Varmemmin se voidaan samaistaa Tobol-Irtyšin Siperian ja Irtyšin välisiin alueisiin, jotka Egyptin sulttaanin Al-Omarin sihteeri mainitsi XIV vuosisadan alkupuoliskolla osana Kultaista Hordaa. Samalla vuosisadalla Siperian tulevan kaanikunnan kaupunkeja esiintyy länsieurooppalaisilla kartoilla: Kashlik esiintyy Sebur-muodossa venetsialaisten veljesten Pizziganin kartalla (1367), ja Chingi-Tura esiintyy Singui-muodossa katalonialaisessa atlaksessa (1375).

Historioitsijat eivät ole yksimielisiä siitä, mikä hallinnollinen ja poliittinen yksikkö oli Tjumenin (Siperian) kaanikunnan perustana. Siitä on kaksi lähes samanlaista versiota ja yksi alkuperäinen versio.

Akateemikko G.F.Milleriltä peräisin olevan version mukaan, joka puolestaan perustui 1600-luvun niin sanottuihin ”Siperian vuosilukuihin” (Yesipovskaja, Remezovskaja ja voivodi Pietari Godunov), tulevan kaanikunnan maat kuuluivat alun perin vuonna 1220 perustettuun Taybuginskin jurttaan, joka oli Siperian ruhtinas Taybugin perinnöllinen omaisuus. Toisin kuin muut Kultaisen ordenin uluset, Taybuginskin jurtta oli itsenäinen. Tämän version kannattajat antoivat Taybugineille jopa kaanien aseman eli rinnastivat heidät Tšingisideihin. Siksi Taibuginskin jurttaa olisi kutsuttava varsinaiseksi Tjumenin kaanikunnaksi.

Taybugin legendaa käsitellään tiettävästi myös uzbekistanilaisen historioitsijan Shibanid Khan Abulgazin teoksessa ”Genealogy of the Turks”. Tämä teos on kuitenkin laadittu samaan aikaan kuin Siperian vuosikerrat eli 400 vuotta kuvattujen tapahtumien jälkeen. Valitettavasti se ei ole tänään saatavilla.

Nykytutkijoista esimerkiksi G.L. Fayzrakhmanov puolustaa Taibuginin perheen kaanien versiota. Näkökulmaansa johdonmukaisesti kehittäen hän toteaa useiden muiden historioitsijoiden (Z.Ya. Boyarshinova, N.N.Stepanov, N.G.Apollova) tavoin, että shibanidien kaanien Haji-Muhammadin, Abu-l Khairin ja jopa Ibakin pääkaupunki ei ollut Chingi-Tura vaan Kyzyl-Turan kaupunki (nykyisin Ust-Ishimin kylä), jossa Ishim virtaa Irtyš-jokeen. Ibak-kaani valloitti Tšingi-Turan vasta 1480-luvun alussa, mikä merkitsi hänen valtaannousuaan Tjumenin kaanikunnan valtaistuimelle.

Useat seikat puhuvat tätä versiota vastaan:

Juchin viides poika, Shiban, sai uluksen kahdesti. Ensimmäiseksi Tšingis-kaanit, jotka ratkaisivat vuonna 1227 Batu- ja Horde-ruhtinaiden välisen kiistan Jochi-uluksen herruudesta, jakoivat uluksen kolmeen osaan, joista Shiban sai niin sanotun ”harmaan jurtan” (Boz Horde, Yuz Horde). Jurttien värit määräsivät omistajien keskinäisen hierarkian. Vuonna 1246, mongolien läntisen sotaretken päätyttyä, Batu muutti alkuperäistä jakoa ja jakoi Ulusin 14 osaan. Shibanin uusi Ulus kattoi Keski- ja Pohjois-Kazakstanin maat sekä Ili- ja Syr Darja -jokien välisen alueen. Monet historioitsijat (V.V.Bartold, A.Yu.Yakubovsky, M.G.Safargaliev, L.N.Gumilev, G.A.Fjodorov-Danilov, V.L.Egorov, N.A.Mazhitov) ovat sitä mieltä, että myös Ulus Shiban olisi liitettävä tähän tai tuohon Länsi-Siperian osaan.

Ulusin koostumus ja rajat muuttuivat tämän jälkeen toistuvasti, mutta shibanidit onnistuivat yleensä säilyttämään entisen ulusinsa (jurtan). Shibanidien ulus oli ainoa Kultaisen ordenin alueista, joka säilytti alueensa ja asemansa kaani Uzbekin hallinnollis-territoriaalisen uudistuksen jälkeen:

Ulusta on kuvaus XIV vuosisadan viimeiseltä neljännekseltä – XV vuosisadan ensimmäiseltä neljännekseltä, josta käy ilmi, että tulevan Siperian kaanikunnan maa-alue oli tuolloin kokonaan shibanidien hallinnassa:

Tiettyä valoa Ulus Shibanin ja Taybugin jurtan välisiin suhteisiin tuo ”Valitut vuosiluvut voittojen kirjasta” (Tavarikh-i guzide nusrat nama) -teoksen viesti, jonka mukaan yhden neljästä alistetusta Shiban-heimosta johtajan nimi oli Burkutsin Taybug (joka liittyy Kungiratseihin), ja toisen heimon johtaja oli Tumenin Tukbug. Kun Abu-l-hair vuonna 1428 otti Chingi-Turan haltuunsa, sen hakimeja (kuvernöörejä) olivat Adadbek ja Kebek-khoja-biy Burkut-heimosta, joka oli edellä mainitun Taibugan sukua.

Ж. M. Sabitov yhdistää Taybuginit Alatai Saljiutin jälkeläisiin, joka on yksi Khan Uzbekin neljästä emiiristä, ja perustelee tätä sillä, että hän on ainoa emiiri, jonka jälkeläisistä ei tiedetä mitään. Eräässä Chinggis-Naman luettelossa Alatai on myös nimetty burqutiksi.

J.M.Sabitovin versio Alataista on mielenkiintoinen myös siksi, että uzbekit antoivat Alataille tehtäväksi hallita erästä mingien heimoa, eli mangitteja (tulevia nogaiseja). Ja kuten A.Z.Validi totesi, ”Chingiz-nimen” täydellisessä versiossa Chingi-Turaa kutsutaan Haji-Muhammad Khanin aikana Mangyte-asutukseksi. Monien Uzbekistanin ja Siperian kaanien riippuvuus Nogai Murzista tunnetaan hyvin, ja Siperian kaanikunnan häviön jälkeen Taibuginsky-jurtista tuli osa Nogai-hordia.

J.M. Sabitovin logiikan mukaan Taibuginin jurtta syntyi ”suuren hiljaisuuden” aikana Kultaisen orden sirpaleena, jonka loivat Alatayn emiirin jälkeläiset, jotka toimivat analogisesti muiden Uzbekin kaanin emiirien – Isatain, Nangudain ja Kutluk-Timurin – jälkeläisten kanssa, jotka alkoivat hallita Kultaisen ordenin eri osia nukke-Chingizid-kaanien takana. Mangitsien vahvistuessa Kultaisessa ordissa nukkekaanien asema laajeni myös shibanideihin, mikä ilmaistiin kaavalla:

Muinaisista ajoista nykypäivään asti jokainen kaani, joka on julistautunut mangyttien emiiriksi, on antanut mangyttien tahtoa valtiossa. Jos kaani nyt myös toimii muinaisen tapamme mukaan, hyvä, mutta jos ei, .

Chingi-Tura Vilayet (1375-1468)

Vuonna 1359 alkaa Kultaisen ordenin suuri ahdistus, johon shibanidit osallistuvat aktiivisesti.

Chingiz-naman mukaan prinssi Tokhtamysh, jonka Urus-khan ja hänen jälkeläisensä ensin kukistivat, kääntyi Shibanid-klaanin johtajan Kaganbekin puoleen saadakseen apua. Kaganbek ei ole antanut apua Tokhtamyshille, mutta apua on tullut Kaganbek Arab-shahin serkulta. Jälkimmäisen ansiosta Tokhtamysh pystyi kukistamaan sekä Uruskhanidit että Mamayn ja yhdistämään Kultaisen orden ensimmäistä kertaa sitten ”suuren hiljaisuuden” alun. Kiitokseksi Tokhtamysh siirsi Ulus Shibanin vallan Arab Shahille.

Kuten edellä on jo kerrottu, Arab-saahi ja hänen veljensä vaelsivat kesällä Yaik-joen yläjuoksun ja talvella Syr-Darya-joen suun välillä. Tamerlanen ensimmäiset iskut Tokhtamyshia vastaan kohdistuivat juuri Ulus Shibaniin. Nizam ad-Din Shami todistaa, että vuonna 1389 Tamerlan lähetti Jahan Shah Bahadurin, Omar Bahadurin ja Uch-Kara Bahadurin ”kohti Irtysiä etsimään vihollista”. Nojonit saavuttivat Irtyšin ja ryöstivät Vilayetin täysin. Tamerlanin kampanja, joka päättyi huhtikuussa 1391 Ulytaun vuoriston lähellä Karagandan alueella sijaitsevan röykkiön pystyttämiseen, johon on kaiverrettu seuraava kaiverrus, tunnetaan myös:

On myös mahdotonta jättää huomiotta kaksi vuonna 1903 julkaistua käsikirjoitusta, joiden yleisnimike on ”Sheikki Bagautdinin oppilaiden uskonnollisista sodista Länsi-Siperian ulkomaalaisia vastaan”. Näiden käsikirjoitusten mukaan vuosina 1394-1395 366 sheikkiä ja 1700 ratsumiestä lähti Shibanid-kaanin johdolla Bukharasta Irtyšiä pitkin Kashlykiin asti suuntautuvalle sotaretkelle, jonka tavoitteena oli käännyttää paikallinen väestö islamiin. Kampanjassa kuoli 300 sheikkiä ja 1448 ratsumiestä, eikä vastapuolen tappioita voida laskea:

He teurastivat suuren joukon pakanoita ja tataareja ja taistelivat niin, ettei Irtyš-joen rannoilla ollut yhtään puroa tai jokea, jossa he eivät olisi taistelleet, eivätkä he antaneet pakanoille tilaisuutta paeta…”.

Kampanjan yksityiskohdat osoittavat, että joko vuosi tai kaanin nimi on sekaisin. Kun otetaan huomioon, että yksi teoksen sankareista, sheikki Bahauddin Naqshband, kuoli vuonna 1389 ja että Tamerlanelle oli ominaista syyttää vihollisiaan luopumuksesta ja käyttää yleensä uskonnollisia motiiveja kampanjoidensa perustelemiseksi, kampanjan ajankohta näyttää enemmänkin Tamerlanen aikakaudelta.

Nimi Tjumen mainitaan kuitenkin ensimmäisen kerran venäläisissä kronikoissa Tukatimuridien kaanin Tokhtamyshin edustajan yhteydessä, kun vuonna 1408 eräs kronikoitsija kirjoitti ylös

Tokhtomysh tapetaan Siperian maalla lähellä Tjumenia.

”Vuosikokoelman” ja Siperian vuosilukujen analyysistä käy ilmi, että Siperian kaanikunnan perustaja oli Siperian kaaniksi vuonna 1420 julistetun Shaiban Haji-Muhammedin jälkeläinen. Sen jälkeen kaanikunnassa alkoi pitkäaikainen sisäinen taistelu, joka päättyi vasta vuonna 1495, kun Siperian kaupunki (Kashlyk) julistettiin valtion pääkaupungiksi.

Tjumenin maakunta-aseman keskeytti pitkään shibanidi Abu-l-Hair, joka teki Tšingi-Turasta perustamansa Uzbekistanin kaanikunnan pääkaupungin. Tässä ominaisuudessa kaupunki oli olemassa vuodesta 1428 vuoteen 1446 (yhteensä 18 vuotta). Samaan aikaan mainittiin ensimmäisen kerran ”Chingi-Turan vilayet”, johon Abu-l-khayrin kaani nimitti kuvernöörejä (darugi). ”Chingiz-name” ja ”Nusrat-name” mainitsevat, että Tjumenin kaanit olivat tuona aikana Kazanin alaisia.

Tjumenin kaanikunta (1468-1495)

Tjumenin kaanikunta muodostui itsenäiseksi valtioksi 1300-luvulla, mutta sitä ennen se oli osa Kultaista Hordaa nimellä ”Ibir”. Se sijaitsi Tobol-joen keskijuoksulla ja sen sivujokien, Tavdan ja Turan, yhtymäkohdassa. Valkoisen ordenin hallitsijoiden, shibanidien ja paikallista aatelistoa edustaneiden taibuginien välisen pitkän taistelun tuloksena vallan valtiossa otti haltuunsa shibanidi Ibak. Tjumenin kaanikunta saavutti suurimman vaikutusvaltansa veljesten Ibakin ja Mamukan aikana, jotka vuodesta 1480 lähtien uskalsivat kamppailla Suuren Horden valtaistuimesta. Vuonna 1495 Ibakin murhasi Taibugin Makhmet, joka siirsi kaanikunnan pääkaupungin Siperian linnoitettuun kaupunkiin (Kashlyk), josta tuli uuden Siperian kaanikunnan pääkaupunki. Tjumenin kaanikunnan maista tuli osa Siperian kaanikuntaa 1500-luvun alussa.

Iskerin jurtta (1495-1582)

Vuonna 1495 Muhammad Taybuga (Makhmet) kukisti Tjumenin kaanikunnan ja tappoi shibanidikaani Ibakin. Sen jälkeen pääkaupunki siirrettiin Kashlykiin, ja kaanikunta tunnettiin Siperian kaanikuntana. Sen hallitsijoiksi tuli Taybugidien ruhtinasdynastia.

Vuonna 1555 Taybugan kaani Yediger tunnusti vasalliriippuvuutensa Venäjän keisarikunnasta.

Kutšumin Siperian kaanikunta (1563-1582)

Vuonna 1563 Ibakin pojanpoika Shibanid Khan Kuchum otti kuitenkin vallan. Hän teloitutti uskontoverinsa, veljekset Jedigerin ja Bekbulatin. Tjumenin kaanikunnasta tuli osa Siperian kaanikuntaa. Khan Kuchum on lakannut maksamasta veroa Moskovalle, mutta vuonna 1571 hän lähetti täyden yasakin 1000 sapelia. Vuonna 1572 hän katkaisi kokonaan verovelkasuhteet. Vuonna 1573 Kuchum lähetti veljenpoikansa Makhmetkulin seurueineen tiedustelumatkoille kaanikunnan ulkopuolelle. Makhmut Kuli saapui Permiin ja häiritsi Stroganovien omaisuutta. Kuchum ponnisteli huomattavasti islamin merkityksen vahvistamiseksi Siperiassa.

Venäjän Siperian valloitus (1582-1598)

Vuonna 1582, 26. lokakuuta, Kuchumin voiton jälkeen atamaani Jermakin joukot valtasivat Kashlykin kaanikunnan pääkaupungin. Kolmen vuoden ajan kasakkaosastot kampanjoivat ja alistivat paikalliset heimot. Vuonna 1585 Ermak kuitenkin kuoli kuchumanien äkillisessä hyökkäyksessä. Samaan aikaan uudet venäläiset joukot alkoivat jo tunkeutua Siperiaan, ja pian Siperian kaanikunnan alueelle rakennettiin venäläisiä linnoituksia Tjumenissa, Tobolskissa, Tarassa, Berjozovissa, Obdorskissa ja muualla. Vuonna 1588 Tobolskin voivodi Danila Tšulkov vangitsi useita tataariprinssejä, minkä jälkeen kapinalliset tataarit hylkäsivät lopulta Kashlykin ja ratsastivat aroille.

Kuchum vaelsi myös etelään ja vastusti venäläisiä joukko-osastoja vuoteen 1598 asti. Elokuun 20. päivänä 1598 hänet kukisti Tarskin voevoda Andrei Voyeikov Ob-joen rannalla (Novosibirskin alueen nykyisen Hordynskin piirin alueella), ja erään version mukaan hän ratsasti pois Nogai-horteen, toisen mukaan itään ja kuoli muutamaa vuotta myöhemmin.

Kutšumin pojanpoika Arslan Alejevitš, joka otettiin vangiksi vuonna 1598, asui Kasimovissa, ja hänet julistettiin Kasimovin kaaniksi vuonna 1614.

Siperian kaanikunta oli monietninen poliittinen yhdistys. Valtion päämies oli kaani, jonka valitsi aristokraattinen eliitti – bekit, murzat ja tarkhanit. Valtion rakenne oli luonteeltaan puolisotilaallinen. Hallinnossaan kaania avustivat hänen visierinsä, karatša ja neuvonantajansa. Siperian kaanit puuttuivat vain vähän ulusien asioihin, joita hallitsivat aateliset murzat ja bekit. Sotien aikana murzat ja heidän joukkonsa osallistuivat sotaretkiin, sillä he olivat kiinnostuneita sotasaaliista, jotka olivat tärkeä tulonlähde tataarilaisille feodaaliherroille. Feodaaliherroihin kuului myös pieni osa ostjakkien (hanttien) ja vogulien (mansien) feodaalisesta yläluokasta. Muu ei-tartaariväestö (ostjakit, vogulit ja samojedit) oli alisteisessa asemassa, mikä aiheutti sisäisiä ristiriitoja kaanikunnan sisällä ja heikensi sen valtaa.

Siperian kaanikunnan tataarit elivät paikallaan ja puolinomadisesti. He olivat karjankasvattajia, hevos- ja lammaskasvattajia sekä kalastajia ja metsästäjiä. Tästä huolimatta Tobolin ja Irtyšin tulvatasangoilla oli pieniä maatalousalueita. Kotimainen teollisuus kehittyi vakituisissa asutuskeskuksissa: keramiikka, kudonta, sulatus ja metallin työstö.Hallinnollisia ja sotilaallisia keskuksia olivat muun muassa Kyzyl-Turan (Ust-Ishim), Kasim-Turan, Yavlu-Turan (Yalutorovsk) ja Tonturin (nykyisin Voznesenkan kylä Vengerovon piirissä, Novosibirskin alueella) kaupungit.

Kaanikunnassa kehittyivät feodaalisuhteet. Ulusin omistajilla oli omaisuutta laidunten, karjan ja orjien muodossa. ”Mustat” ulusilaiset kuuluivat yhteiskunnan alempaan kerrokseen. He maksoivat vuosittain veroja ulusin omistajille ja suorittivat myös sotapalvelusta joukko-osastoissaan. Siperian kaanit alistivat väkisin Uralilla, Irtyšin ja Obin alajuoksulla asuvat hanty-mansi-heimot ja pakottivat ne maksamaan heille veroa (yasak). Kutšum-kaani onnistui myös alistamaan barabinkit ja heidän naapuriheimonsa sekä joitakin baskiiriheimoja.

Siperialaisten joukkojen lisäksi Siperian kaanikunnan armeijaan osallistui kampanjoiden aikana kaanikunnan alaisuudessa olevien paikallisten heimojen sotilaita. Siperian armeijan määrää on vaikea arvioida, mutta tiedetään, että Abalak-järven taistelun aikana Tsarevitš Mametkul komensi tumenia, joka oli teoreettisesti 10 000 sotilaan yksikkö. Kaanikunnan asevoimat olivat hajallaan, minkä yhteydessä Kuchum Venäjän armeijoiden väliintulon yhteydessä ei koskaan onnistunut keräämään niitä yhtenäiseen nyrkkiin. Kuchumilla itsellään oli käytettävissään nogain vartijat. Suurimmalla osalla Siperian ruhtinaista oli omia vahvistettuja kaupunkeja, joissa sijaitsi varuskuntia. Taistelukentällä siperialaissoturit käyttivät perinteistä nomadien taktiikkaa, jossa hevosmuodostelmassa manööveröitiin ja täytettiin vastustaja nuolilla. Siperian soturit osasivat taistella myös jalkaisin. Tiedustelulla oli tärkeä rooli turkkilaisten sotataidossa, jonka ansiosta siperialaiset joukot pystyivät väijymään ja yllättämään vihollisen.

Siperialaissotureiden aseistukseen kuuluivat jouset ja nuolet pääasiallisena aseena, keihäät, tikat, sapelit, leveämiekat, tikarit ja taistelukirveet. Suojapanssareina käytettiin rengastettuja turkiksia, kypäriä ja haarniskoja. Siperian soturit käyttivät särmikkäiden aseiden lisäksi myös tykistöä.

Siperian legendaariset hallitsijat

Ennen vuotta 1035 Länsi-Siperian eteläosa oli osa Kimakin kaganaattia.

Artikkelit

lähteet

  1. Сибирское ханство
  2. Siperian kaanikunta
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.