Puolan toinen jako

Alex Rover | 1 helmikuun, 2023

Yhteenveto

Termi Puolan jako viittaa ensisijaisesti Puolan ja Liettuan tasavallan jakoon ja sen jälkeiseen hajoamiseen 1700-luvun lopulla. Vuosina 1772, 1793 ja 1795 naapurivaltiot Venäjä, Preussi ja Itävalta jakoivat Puolan ja Liettuan vähitellen keskenään, joten Euroopan kartalla vuodesta 1796 ensimmäisen maailmansodan päättymiseen vuonna 1918 ei ollut yli 120 vuoteen olemassa suvereenia Puolan tai Liettuan valtiota.

Voitettuaan Preussin Tilsitin rauhassa vuonna 1807 Napoleon Bonaparte perusti Varsovan herttuakunnan Ranskan satelliittivaltioksi Preussin toisen ja kolmannen jakoalueen alueista. Vuonna 1809 Schönbrunnin rauhassa hän laajensi herttuakuntaa Länsi-Galitsian, Itävallan vuonna 1795 jakaman alueen, alueeseen. Vapaussodissa kärsityn tappion jälkeen Wienin kongressi pienensi vuonna 1815 herttuakunnan kokoa siten, että siihen kuuluivat Posen ja Krakova. Herttuakunnasta tuli perustuslaillinen ”Puolan kuningaskunta”, jota Venäjän itsevaltainen keisari hallitsi henkilökohtaisessa liitossa ”Puolan kuninkaana”.

Viitaten Puolan kolmeen jakoon on olemassa termi Puolan neljäs jako, jota käytettiin myöhemmin Puolan kansallisen alueen erilaisiin supistuksiin.

Kun Puola-Liettua, joka oli dualistinen ja liittovaltiomuotoinen valtio, jonka valtionpäämiehenä oli aristokratian vapaalla äänestyksellä valitsema kuningas, oli 1700-luvun jälkipuoliskolla heikentynyt vakavasti lukuisten sotien ja sisäisten konfliktien (esim. konfederaatioiden) seurauksena, maa joutui Venäjän vallan alle vuodesta 1768 alkaen. Tsaaritar Katariina II vaati niin sanottujen toisinajattelijoiden, kuten Puolan-Liettuan lukuisaa ortodoksista itäslaavilaista väestöä, mutta myös protestantteja tuolloin kutsuttiin, oikeudellista ja poliittista tasa-arvoa. Tämä herätti kuitenkin vastarintaa Puolan katolisen aateliston keskuudessa (vrt. baariliitto 1768-1772).

Preussi käytti tätä levotonta tilannetta hyväkseen ja neuvotteli Venäjän kanssa Puolaa koskevasta strategiasta. Lopulta kuningas Fredrik II ja tsaaritar Katariina II onnistuivat puhtaasti diplomaattisin keinoin saamaan aikaan laajojen alueiden liittämisen Puolaan Itävallan, Venäjän ja Preussin kanssa. Preussin pitkään tavoittelema tavoite maasillan luomisesta Itä-Preussiin toteutui näin vuonna 1772.

Ensimmäisen jaon jälkeen jäljelle jäänyt valtio toteutti sen sisällä erilaisia uudistuksia, kuten keisarillisen valtiopäivien yksimielisyysperiaatteen (liberum veto) kumoamisen, jonka avulla Puola pyrki saamaan takaisin toimintakykynsä. Uudistukset huipentuivat lopulta liberaalin perustuslain hyväksymiseen 3. toukokuuta 1791. Tällainen Ranskan vallankumouksen ajatusten vaikutuksesta syntynyt uudistusintoilu oli kuitenkin ristiriidassa absolutististen naapurivaltioiden ja konservatiivisen puolalaisen ylhäisön etujen kanssa (vrt. Targowican liitto 1792) ja edisti vuonna 1793 tapahtunutta uutta jakoa, johon osallistuivat myös Preussi ja Venäjän keisarikunta.

Uusi jako kohtasi kiivasta vastarintaa, joten alemman aateliston edustajat liittyivät porvariston ja talonpoikien osien kanssa Tadeusz Kościuszkon ympärille syntyneeseen kansannousuun. Kun jakovallat olivat kukistaneet Kościuszkon kansannousun, Preussi ja Venäjä päättivät vuonna 1795 – nyt jälleen Itävallan osallistuessa – jakaa Puolan-Liettuan aatelisvaltion kokonaan.

Jo 1600-luvun alkupuoliskolla Puola-Liettua ajautui pitkään, enimmäkseen tahattomiin aseellisiin konflikteihin naapureidensa kanssa. Erityisesti toistuvat yhteenotot Osmanien valtakunnan (vrt. Osmanien ja Puolan sodat), Ruotsin (vrt. Ruotsin ja Puolan sodat) ja Venäjän (vrt. Venäjän ja Puolan sodat) kanssa rasittivat unionivaltion vakautta.

Toinen pohjoismainen sota

Unionivaltiota vakavasti ravistelleet sotaisat selkkaukset alkoivat vuonna 1648 Ukrainan kasakoiden laajamittaisesta Khmielnicki-kapinasta, joka johti Länsi-Venäjän puolalaista hallintoa vastaan kapinoivien ukrainalaisten kasakoiden kapinaan. Perejaslavin sopimuksessa kasakat asettuivat tsaarin Venäjän suojelukseen, mikä käynnisti Venäjän ja Puolan sodan vuosina 1654-1667. Venäläisten ja ukrainalaisten kasakoiden voitot ja eteneminen Chmielnickin johdolla aiheuttivat myös ruotsalaisten hyökkäyksen Puolaan vuodesta 1655 alkaen (vrt. toinen Pohjan sota), joka tunnetaan puolalaisessa historiankirjoituksessa nimellä ”verinen” tai ”ruotsalainen tulva”. Toisinaan ruotsalaiset etenivät jopa Varsovaan ja Krakovaan asti. Vuoden 1650-luvun loppupuolella Ruotsi heikkeni ja joutui puolustuskannalle muiden valtojen liittyessä sotaan, joten Puola pystyi neuvottelemaan status quo ante -tilanteen Olivan rauhassa vuonna 1660. Kiistat Venäjän kanssa kuitenkin jatkuivat ja johtivat lopulta vuonna 1667 Puolan kannalta epäedulliseen aseleposopimukseen, jonka myötä Rzeczpospolita menetti suuria osia alueestaan (Smolensk, vasemmanpuoleinen Ukraina Kiovan kanssa) ja miljoonia asukkaita Venäjän tsaarikunnalle.

Puola oli nyt heikentynyt paitsi alueellisesti. Ulkopoliittisesti unionivaltio oli yhä toimintakyvyttömämpi, ja taloudellisesti sodan seuraukset merkitsivät katastrofia: Puolet väestöstä kuoli sotien myllerryksessä tai joutui siirtymään kotiseudultaan, ja 30 prosenttia kylistä ja kaupungeista tuhoutui. Maataloustuotteiden väheneminen oli dramaattista, sillä pelkästään viljan tuotanto oli vain 40 prosenttia sotaa edeltävästä tasosta. 1700-luvun alkuun mennessä Puola oli jäänyt jälkeen yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä, jota se ei pystynyt kuromaan kiinni ennen seuraavaa vuosisataa.

Suuri pohjoinen sota

Uusi vuosisata alkoi kuitenkin uudella tuhoisalla sodalla, kolmannella eli Suurella Pohjan sodalla vuosina 1700-1721, jota pidetään nykyään usein Puolan jakohistorian alkupisteenä. Itämeren alueen herruudesta käyty kiista kesti yli 20 vuotta. Useimmat rantavaltiot liittyivät Preobraženskojen sopimuksessa yhteen ja muodostivat ”Pohjoisen liiton”, joka lopulta kukisti Ruotsin. Nystadin rauha vuonna 1721 sinetöi Ruotsin lopun merkittävänä aluevaltauksena.

Puola-Liettuan rooli tässä konfliktissa paljasti tasavallan heikkouden aivan liian selvästi. Jo ennen sodan alkua aatelinen tasavalta ei ollut enää tasavertainen Baltian suurvaltojen joukossa. Pikemminkin Puola-Liettua joutui yhä enemmän ja enemmän Venäjän hegemonian alaisuuteen. Puolan uusi kuningas ja Saksin vaaliruhtinas August II pyrki kuitenkin hyötymään ”Dominium maris balticia” koskevista kiistoista ja vahvistamaan sekä omaa että Wettinin talon asemaa. Näiden ponnistelujen taustalla lienee ollut erityisesti aikomus antaa dynastinen signaali, jotta hän voisi pakottaa saksalais-puolalaisen personaaliunionin siirtämisen todelliseksi unioniksi ja perinnölliseksi monarkiaksi, jota hän toivoi (Puola-Liettua oli ollut vaalimonarkia perustamisestaan 1569 lähtien).

Sen jälkeen kun Venäjä oli voittanut ruotsalaiset joukot Pultavassa vuonna 1709, ”Pohjoinen liitto” siirtyi lopullisesti tsaarivaltakunnan johtoon. Puolalle tämä päätös merkitsi huomattavaa merkityksen menetystä, sillä se ei enää voinut vaikuttaa sodan kulkuun. Venäjä ei enää pitänyt Puola-Liettuan kaksoisvaltiota potentiaalisena liittolaiskumppanina, vaan ainoastaan imperiuminsa ”etukenttänä”. Venäjän poliittinen laskelmointi tähtäsi siihen, että jalo tasavalta saataisiin hallintaan siinä määrin, että se pysyisi poissa kilpailevien valtojen vaikutusvallan piiristä. Puola siirtyi näin suvereniteettikriisin aikakauteen.

Tilanne valtion sisällä oli yhtä vaikea kuin ulkopoliittinenkin: sen lisäksi, että Saksin valitsijamies August II pyrki Puolan uutena kuninkaana saamaan tunnustusta ulkoisesti, hän pyrki uudistamaan tasavaltaa omien etujensa mukaisesti ja laajentamaan kuninkaan valtaa. Hänellä ei kuitenkaan ollut sisäistä valtaa eikä riittävää tukea tasavallan sisällä, jotta hän olisi voinut viedä läpi tällaisen absolutistisen uudistuksen Puolan vaikutusvaltaista aatelistoa vastaan. Päinvastoin: heti kun hän ilmestyi paikalle uudistuspyrkimyksineen, aateliston keskuudessa syntyi vastarintaa, joka johti lopulta Tarnogródin konfederaation muodostamiseen vuonna 1715. Elokuun vallankaappaus johti avoimeen konfliktiin. Venäjä käytti sisällissodan tarjoaman tilaisuuden hyväkseen ja varmisti lopulta pidempiaikaisen vaikutusvallan väliintulollaan.

Suuren Pohjan sodan päättyessä vuonna 1721 Puola oli yksi virallisista voittajista, mutta tämä voitto peittää alleen yhä etenevän prosessin, jossa tasavalta alistettiin naapurivaltioiden hegemonisten etujen alaisuuteen, mitä aiheutti ja edisti ”sisäisen kriisin ja ulkopoliittisen konstituution muuttuminen”. De iure Puola ei tietenkään ollut vielä Venäjän protektoraatti, mutta de facto suvereniteetin menetys oli selvästi havaittavissa. Seuraavina vuosikymmeninä Venäjä määräsi Puolan politiikan.

Riippuvuus ulkomaisista maista ja vastarinta kotimaassa

Riippuvuuden laajuus muista Euroopan valtioista näkyi kruununperimyspäätöksessä August II:n kuoltua vuonna 1733. Päätöstä eivät tehneet ainoastaan szlachta eli puolalainen maaomistus. Naapurivaltioiden lisäksi myös Ranska ja Ruotsi puuttuivat kruununperintökeskusteluun ja yrittivät saada Stanisław Leszczyńskin valtaistuimelle. Kolme naapurivaltiota, Preussi, Venäjä ja Itävalta, pyrkivät kuitenkin estämään Leszczyńskin nousun valtaistuimelle ja sitoutuivat jo ennen August II:n kuolemaa vastavuoroisesti omaan yhteiseen ehdokkaaseensa (Löwenwoldesches Traktat eli Kolmen mustan kotkan liittosopimus). Wettinin ehdokas oli suljettava pois. Puolan aatelisto ei kuitenkaan välittänyt naapurivaltioiden päätöksestä ja äänesti enemmistöllä Leszczyńskin puolesta. Venäjä ja Itävalta eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä tähän päätökseen, vaan ajoivat läpi vastaäänestyksen. Vastoin sopimuksia ja neuvottelematta Preussin kanssa he nimittivät edesmenneen kuninkaan pojan, Wettin August III:n. Seurauksena oli kolmivuotinen perimyssota, jossa Dzikówin Wettin-vastainen liitto hävisi ja jonka päätteeksi Leszczyński luopui vallasta. ”Tyynen valtakunnan päivänä” vuonna 1736 saksi August III lunasti lopulta itselleen kuninkaan arvonimen luopumalla omista mahdollisuuksistaan muokata valtiota ja päätti näin interregnumin.

Sotivat liittoutumat halvaannuttivat tasavallan lähes koko 1700-luvun ajaksi. Erilaiset ryhmittymät, joilla oli erilaisia intressejä, kohtasivat toisensa ja tekivät uudistusten toteuttamisen mahdottomaksi yksimielisyysperiaatteeseen perustuvassa järjestelmässä. ”Liberum veto” mahdollisti sen, että jokainen yksittäinen szlachtan jäsen saattoi kaataa aiemmin neuvotellun kompromissin vastustamalla sitä. Naapurivaltioiden vaikutus voimisti entisestään tasavallan sisäistä hajaannusta niin, että esimerkiksi koko August III:n hallituskauden aikana vuosina 1736-1763 ei saatu aikaan yhtään keisarillista valtiopäivää eikä näin ollen myöskään yhtään lakia. Myös edeltävien vuosien keisarillisten valtiopäivien saldo osoittaa yksimielisyysperiaatteen lamaannuttavan vaikutuksen: vuosina 1717-1733 pidetyistä yhteensä 18 keisarillisesta valtiopäivistä yksitoista pelkästään ”räjäytettiin”, kaksi päättyi ilman päätöstä ja vain viidessä saavutettiin tuloksia.

August III:n kuoleman jälkeen erityisesti kaksi puolalaista aatelissukua, Czartoryski ja Potocki, pyrkivät valtaan. Mutta kuten vuoden 1733 interregnumissa, kruununperimyksestä tuli jälleen Euroopan laajuinen kysymys. Jälleen kerran perimystä eivät suinkaan määrittäneet Puolan aateliset puolueet vaan Euroopan suurvallat, erityisesti suuret naapurivaltiot. Vaikka kuninkaanvaalien tulos oli täysin Venäjän hyväksi, myös Preussilla oli ratkaiseva rooli.

Preussin kuningas Fredrik II yritti yhä enemmän ajaa omia etujaan. Kuten jo hänen testamenteissaan vuodelta 1752 ja 1768 on kuvattu, hän aikoi luoda maayhteyden Pommerin ja Itä-Preussin, ”valtakuntansa”, välille hankkimalla Puolan ”Preussin kuninkaallisen osuuden”. Tämän hankinnan tärkeydestä kertoo se, kuinka usein Frederick toistuvasti uudisti tämän toiveen. Vielä vuonna 1771 hän kirjoitti: ”Puolan Preussi olisi vaivan arvoinen, vaikka Danzigia ei otettaisikaan mukaan”. Sillä meillä olisi Veiksel ja vapaa yhteys valtakuntaan, mikä olisi tärkeä asia.”

Puola Venäjän hegemonian alla

Koska Venäjä ei olisi helposti hyväksynyt tällaista Preussin valtaannousua, Preussin kuningas pyrki liittoutumaan Venäjän keisarinna Katariina II:n kanssa. Ensimmäinen tilaisuus tällaisen venäläis-venäläisen sopimuksen solmimiseen oli Puolan uuden kuninkaan nimittäminen huhtikuussa 1764. Preussi hyväksyi Venäjän valitseman ehdokkaan valinnan Puolan valtaistuimelle. Itävalta jäi tämän päätöksen ulkopuolelle, joten Venäjä päätti käytännössä yksin kruununperimyksestä.

Venäjän päätös kruununperijästä oli tehty jo kauan sitten. Jo elokuussa 1762 tsaaritar varmisti kruununperimyksen Britannian entiselle lähetystösihteerille Stanisław August Poniatowskille ja sopi Czartoryskien aatelissuvun kanssa heidän tuestaan. Hänen valintansa osui henkilöön, jolla ei ollut kotimaista valtaa ja jolla oli vain vähän poliittista painoarvoa. Tsaarittaren mielestä heikko, venäläismielinen kuningas tarjosi ”parhaan takuun siitä, että Varsovan hovi alistuu Pietarin ohjeisiin”. Sillä, että Poniatowski oli Katariina II:n rakastaja, oli luultavasti toissijainen rooli päätöksessä. Poniatowski oli kuitenkin enemmän kuin vain kiusallinen valinta, sillä vasta 32-vuotiaalla valtaistuimelle pyrkijällä oli laaja koulutus, suuri kielitaito ja laaja tietämys diplomatiasta ja valtioteoriasta. Poniatowski valittiin valtaistuimelle hänen valintansa jälkeen 6. toukokuuta.

Poniatowski ei kuitenkaan osoittautunut niin lojaaliksi ja kuuliaiseksi kuin tsaaritar oli toivonut. Vain lyhyen ajan kuluttua hän aloitti kauaskantoiset uudistukset. Varmistaakseen myös uuden kuninkaan toimintamahdollisuudet valintansa jälkeen keisarillinen valtiopäivät päätti 20. joulukuuta 1764 muuttua yleiseksi liittovaltioksi, jonka oli määrä kestää vain interregnumin ajan. Tämä merkitsi sitä, että tulevat keisarilliset valtiopäivät vapautettiin ”liberum veto” -oikeudesta ja että enemmistöpäätökset (pluralis votorum) riittivät päätöslauselmien hyväksymiseen. Tällä tavoin Puolan valtio vahvistui. Katariina II ei kuitenkaan halunnut luopua Puolan poliittisen elämän pysyvän saartamisen, niin sanotun ”Puolan anarkian”, eduista ja etsi keinoja estää toimivan ja uudistuskykyisen järjestelmän syntyminen. Tätä varten hän mobilisoi joitakin venäläismielisiä aatelisia ja liittoutui ortodoksisten ja protestanttisten toisinajattelijoiden kanssa, jotka olivat kärsineet syrjinnästä vastarevoluution jälkeen. Vuonna 1767 ortodoksiset aateliset liittyivät yhteen ja muodostivat Sluzkin konfederaation ja protestanttiset Thornin konfederaation. Radomin konfederaatio muodostettiin katolisena vastauksena näille kahdelle konfederaatiolle. Konfliktin päätteeksi solmittiin uusi Puolan ja Venäjän välinen sopimus, jonka keisarillinen valtiopäivät hyväksyivät pakollisesti 24. helmikuuta 1768. Tämä niin sanottu ”ikuinen sopimus” sisälsi yksimielisyysperiaatteen, Venäjän takuun Puolan alueelliselle koskemattomuudelle ja poliittiselle ”suvereniteetille” sekä uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja oikeudellis-poliittisen tasa-arvon toisinajattelijoille keisarillisessa valtiopäivillä. Tämä sopimus ei kuitenkaan kestänyt kauan.

Laukaisijat: Venäjän vastainen kansannousu ja Venäjän ja Turkin välinen sota.

Poniatowskin uudistusyritykset asettivat tsaaritar Katariina Katariinan pulman eteen: jos hän halusi pysäyttää uudistukset pysyvästi, hänen olisi ryhdyttävä sotilaalliseen toimintaan. Tämä kuitenkin provosoisi kahta muuta Puolaan rajoittuvaa suurvaltaa, jotka eivät voimatasapaino-opin mukaisesti hyväksyisi Venäjän selvää hegemoniaa Puolassa. Kuten historioitsija Norman Davies kirjoittaa, alueelliset myönnytykset Puolan kustannuksella tarjottiin ”lahjuksena”, jotta Puola pysyisi hiljaa. Vuosi 1768 oli erityisen suotuisa Puolan ensimmäiselle jaolle. Preussin ja Venäjän liitto sai konkreettisempia muotoja. Ratkaisevia tekijöitä tähän olivat Puolan sisäiset vaikeudet sekä ulkopoliittiset ristiriidat, joita Venäjä joutui kohtaamaan: Puolan kuningaskunnan sisällä Puolan aateliston paheksunta Venäjän protektoraattihallintoa ja suvereniteetin avointa halveksuntaa kohtaan voimistui. Vain muutama päivä ”ikuisen sopimuksen” hyväksymisen jälkeen 29. helmikuuta 1768 perustettiin Itävallan ja Ranskan tukemana Venäjän vastainen Barin konfederaatio. ”Uskon ja vapauden” puolustamisen iskulauseen alla katoliset ja puolalaiset tasavaltalaiset miehet yhdistivät voimansa pakottaakseen ”ikuisen sopimuksen” peruuttamisen, jopa väkisin, ja taistellakseen Venäjän ylivaltaa ja venäläismielistä kuningas Poniatowskia vastaan. Sen jälkeen venäläiset joukot hyökkäsivät jälleen Puolaan. Uudistustahto voimistui, kun Venäjä lisäsi tukahduttamistoimiaan.

Tätä seurasi vain muutamaa kuukautta myöhemmin syksyllä Osmanien valtakunnan sodanjulistus Venäjän tsaarinvallan keisarikuntaa vastaan (ks. Venäjän ja Turkin sota 1768-1774), joka sai alkunsa Puolan sisäisistä levottomuuksista. Osmanien valtakunta oli jo pitkään paheksunut Venäjän vaikutusvaltaa Puolassa ja käytti levottomuuksia osoittaakseen solidaarisuutta kapinallisia kohtaan. Venäjä joutui nyt sotaan kahdella rintamalla.

Konfliktin uhkaavan kansainvälistymisen vuoksi sota oli osasyynä Puolan ensimmäiseen jakoon vuonna 1772: ottomaanit olivat liittoutuneet puolalaisten kapinallisten kanssa, joita myös Ranska ja Itävalta kannattivat. Venäjä puolestaan sai tukea Ison-Britannian kuningaskunnalta, joka tarjosi neuvonantajia Venäjän keisarilliselle laivastolle. Kun Itävalta kuitenkin harkitsi virallista osallistumista sotaan ottomaanien rinnalla, kietoutuneet liittojärjestelmät uhkasivat kansainvälistää konfliktin, johon osallistuivat viisi Euroopan suurvaltaa.

Preussi, joka Venäjän kanssa vuonna 1764 solmitun puolustusliiton jälkeen oli ollut velvollinen antamaan sotilaallista apua tsaarin valtakunnalle esimerkiksi Itävallan hyökätessä, yritti purkaa räjähdysaltista tilannetta. Tämä oli tarkoitus saavuttaa rohkaisemalla vastapuolia Venäjää ja Itävaltaa liittämään Puolan alueita, Puolan ensimmäinen jako, ja osallistumaan siihen itse.

Preussin ja Venäjän väliset sopimukset

Preussin laskelmointi, jonka mukaan Hohenzollernit toimivat Venäjän apureina saadakseen vapaat kädet Puolan Preussin liittämisessä, näytti toimivan. Ruton leviämisen estämisen varjolla kuningas Fredrik antoi Länsi-Puolan halki rajanauhan. Vuonna 1770, kun hänen veljensä Henry

Täytäntöönpano alkuperäisistä varauksista huolimatta

Vaikka Venäjä ja Itävalta aluksi periaatteessa torjuivat Puolan alueiden liittämisen, ajatus jakamisesta nousi yhä enemmän pohdintojen keskiöön. Ratkaiseva johtoajatus oli halu säilyttää vallan tasapaino ja samalla säilyttää ”aateliston anarkia”, joka ilmeni Liberum Vetossa ja sen ympärillä Puolan-Liettuan aatelisvaltakunnassa.

Sen jälkeen kun Venäjä oli siirtynyt hyökkäykseen konfliktissa ottomaanien valtakunnan kanssa vuonna 1772 ja Venäjän laajentuminen Kaakkois-Euroopassa oli käynyt ennakoitavaksi, sekä Hohenzollernit että Habsburgit tunsivat tsaarin valtakunnan mahdollisen kasvun uhkana. He hylkäsivät tällaisen yksipuolisen aluevoiton ja siihen liittyvän Venäjän vallan kasvun, mikä johti suunnitelmiin, jotka koskivat kokonaisvaltaista aluekompensaatiota. Fredrik II näki nyt tilaisuuden toteuttaa agrandissement-suunnitelmansa ja tehosti diplomaattisia ponnistelujaan. Hän viittasi jo vuonna 1769 esitettyyn ehdotukseen, niin sanottuun Lynar-projektiin, ja näki siinä ihanteellisen ratkaisun voimatasapainon muuttumisen välttämiseksi: Venäjän oli luovuttava Moldovan ja Valakian ruhtinaskuntien miehittämisestä, mikä oli ennen kaikkea Itävallan etujen mukaista. Koska Venäjä ei suostuisi tähän ilman vastaavaa vastapalvelusta, tsaarin valtakunnalle oli tarjottava kompromissina alueellinen vastine Puolan kuningaskunnan itäosassa. Samaan aikaan Preussin oli määrä saada tavoittelemiaan alueita Itämerellä. Jotta myös Itävalta suostuisi tällaiseen suunnitelmaan, Puolan galicialaiset osat oli lopulta tarkoitus liittää Habsburgien monarkiaan.

Samalla kun Friderician politiikka tähtäsi edelleen Länsi-Preussin alueen vahvistamiseen, Itävallalle tarjottiin mahdollisuutta pieneen korvaukseen Sleesian menetyksestä vuonna 1740 (vrt. Sleesian sodat). Maria Teresan mukaan hänellä oli kuitenkin ”moraalisia epäilyksiä” ja hän vastusti ajatusta antaa korvausvaatimustensa toteutua ”viattoman kolmannen osapuolen” ja vieläpä katolisen valtion kustannuksella. Kuitenkin juuri Habsburgien monarkia loi ennakkotapauksen tällaiselle jakamiselle jo syksyllä 1770, kun 13 kaupunkia tai kauppakaupunkia ja 275 kylää liitettiin uudelleen osaksi Piispan lääniä. Unkarin kuningaskunta oli luovuttanut nämä kylät Puolalle vuonna 1412, eikä niitä myöhemmin lunastettu takaisin. Historioitsija Georg Holmstenin mukaan tämä sotatoimi oli varsinaisten jakotoimien alku. Vielä Habsburg-Lothringenin talon päämiehen neuvotellessa jakoa kannattaneen poikansa Joosef II:n ja valtakunnankansleri Wenzel Anton Kaunitzin kanssa Preussi ja Venäjä tekivät erillisen jakosopimuksen jo 17. helmikuuta 1772 ja painostivat näin Itävaltaa. Lopulta monarkin huoli vallan ja vaikutusvallan siirtymisestä tai jopa menettämisestä oli suurempi kuin kahden vallan vastakkainasettelun riski. Puolan aluetta ei haluttu jakaa vain niiden kesken, minkä vuoksi Itävalta liittyi jakosopimukseen. Vaikka Habsburgien monarkia epäröi tässä asiassa, valtakunnankansleri von Kaunitz oli jo 1760-luvun lopulla yrittänyt tehdä Preussin kanssa vaihtokauppaa, jossa Itävalta saisi Sleesian takaisin ja tukisi vastineeksi Preussia sen Puolan Preussin vahvistamissuunnitelmissa. Itävalta ei siis ollut vain hiljainen edunsaaja, sillä sekä Preussi että Itävalta osallistuivat aktiivisesti jakoon. Venäjän suunnitelmat tulivat heille tarpeeseen, kun otetaan huomioon suunnitelmat, jotka olivat olleet liikkeellä jo vuosia aiemmin, ja ne tarjosivat tervetulleen tilaisuuden toteuttaa omia etujaan.

Lopulta 5. elokuuta 1772 allekirjoitettiin jakosopimus Preussin, Venäjän ja Itävallan välillä. Pietarin sopimus julistettiin ”toimenpiteeksi” Puolan ”rauhoittamiseksi”, ja se merkitsi Puolalle yli kolmanneksen väestömäärän sekä yli neljänneksen sen aiemmasta kansallisesta alueesta, mukaan lukien taloudellisesti niin tärkeä yhteys Itämerelle Veikselin suulla. Preussi sai sen, mitä se oli niin kauan tavoitellut: Danzigin ja Thornin kaupunkeja lukuun ottamatta koko Preussin kuninkaallisen osuuden alue sekä niin sanottu Netzedistrict tulivat osaksi Hohenzollernin monarkiaa. Näin ollen se sai pienimmän osuuden sekä kooltaan että väestömäärältään. Strategisesti se sai kuitenkin haltuunsa tärkeimmän alueen ja hyötyi siten huomattavasti Puolan ensimmäisestä jakamisesta.

Tulevaisuudessa kuningas sai siis kutsua itseään myös ”Preussin kuninkaaksi” eikä vain ”Preussin kuninkaaksi”. Venäjä luopui Moldovan ja Valakian Tonavan ruhtinaskunnista, mutta sai Puolan Liivinmaan alueen ja Valko-Venäjän alueet Dünaan asti. Itävalta sai haltuunsa Galician alueen, jonka keskuksena oli Lembergin kaupunki ja osia Pienestä Puolasta.

Euroopan valtarakenteen vakauttaminen

Puolan kuningaskunnalle, Venäjän jälkeen Euroopan suurimmalle aluevaltiolle, sen alueen paloittelu merkitsi kausaria. Puolasta tuli naapureidensa leikkikalu. Kolmen mustan kotkan liitto piti valtakuntaa neuvotteluvälineenä. Fredrik II kuvasi Puolan jakamista vuonna 1779 uudenlaisen kriisinhallinnan erinomaiseksi menestykseksi.

Suurvaltojen välinen etujen tasapaino säilyi lähes 20 vuotta, aina Ranskan vallankumoukseen asti. Suurvaltojen väliset suuret sotilaalliset yhteenotot alkoivat Euroopassa uudelleen vasta koalitiosotien puhkeamisen jälkeen. Ranskan väliintulo Isoa-Britanniaa vastaan Amerikan itsenäisyyssodassa ja lähes veretön ”perunasota” (1778).

Huolimatta ensimmäisen jaon alueellisista voitoista Preussin vastuuhenkilöt eivät olleet täysin tyytyväisiä tulokseen. Vaikka neuvottelijat yrittivät kovasti, he eivät onnistuneet liittämään Danzigin ja Thornin kaupunkeja osaksi Preussin aluetta, kuten puolalainen osapuoli oli jo Puolan ja Preussin välisessä liitossa luvannut, minkä vuoksi Hohenzollernin monarkia pyrki vielä lisäkierrätykseen. Jopa Maria Teresia, joka oli aluksi kaihtanut jakoa, ilmaisi yhtäkkiä kiinnostuksensa. Hän oli sitä mieltä, että jakamalla saadut alueet olivat riittämättömiä, kun otetaan huomioon Sleesian menetys ja Preussilta saatujen alueiden verrattain suuri strateginen merkitys.

Sisäpoliittiset kiistat

Puolan sisäpoliittista tilannetta leimasi aluksi edelleen toisaalta kuninkaan ja hänen kannattajiensa ja toisaalta suuriruhtinaskunnan opposition välinen kilpailu. Venäjä pyrki ylläpitämään tätä kilpailua ja samalla turvaamaan roolinsa suojeluvaltana. Puolan heikkouden oli määrä jatkua. Tavoitteena oli siis pitää vastakkain olevat aateliset puolueet pattitilanteessa ja säilyttää voimatasapaino, jossa kuninkaalle uskollisella puolella eli ennen kaikkea Czartoryskillä oli lievä ylivoima. Vuosien 1773 ja 1776 keisarillisilla päivillä tämä institutionalisoitiin ja hyväksyttiin kuninkaan asemaa vahvistavia uudistuksia. Aristokraattinen oppositio kuitenkin hylkäsi joka tapauksessa toimeenpanovallan vahvistamisen ja kuninkaan etuoikeuksien laajentamisen, ja näin ollen heidän uudistustensa vastustus voimistui, kun otetaan huomioon, että päätöslauselmat olivat seurausta Poniatowskin yhteistyöstä Venäjän kanssa. Magnaattien ensisijaisena tavoitteena oli nyt kumota vuosien 1773 ja 1776 keisarillisen valtiopäivien päätökset. Tämä olisi kuitenkin ollut mahdollista vain muodostamalla liittokokous, jossa päätökset olisi voitu tehdä yksinkertaisella enemmistöllä ilman, että liberum veto olisi kaatanut ne. Tällainen valtakunnansääty kohtasi kuitenkin huomattavaa vastustusta suojelija Venäjän taholta. Näin ollen perustuslain muuttaminen oli mahdotonta. Magnattioppositio ei myöskään saanut aikaan vuosien 1773 ja 1776 päätöslauselmien tarkistamista, eikä Poniatowski voinut ajaa läpi kauaskantoisempia uudistuksia, varsinkin kun Venäjä tuki viimeisiä uudistuksia kuninkaan vahvistamiseksi, mutta torjui kaikki toimet, jotka merkitsivät irtautumista vallitsevasta tilanteesta. Vaikka Katariina II rohkaisi häntä, Puolan kuningas jatkoi Puolan valtion uudistamista ja lujittamista koskevia toimenpiteitä ja pyrki omalta osaltaan myös muodostamaan tätä varten liittovaltiokuningaskunnan. Vuonna 1788 Poniatowskilla oli siihen tilaisuus, kun Venäjän joukot olivat mukana kahden rintaman sodassa Ruotsia ja Turkkia vastaan (vrt. Venäjän ja Itävallan turkkilainen sota 1787-1792 ja Venäjän ja Ruotsin sota 1788-1790), minkä vuoksi Venäjän sotilaallisia keinoja voitiin suunnata vähemmän Puolaa vastaan.

Voimakas uudistushenki, joka oli ominaista tälle kauan odotetulle keisarilliselle valtiopäiville, paljasti jalon tasavallan uuden toimintakyvyn alun, mikä ei voinut olla Venäjän tsaarittaren etujen mukaista. Klaus Zernack kuvasi tilannetta ”ensimmäisen jakolinjan shokkivaikutukseksi”, joka ”muuttui nopeasti omanlaisekseen lähtöasetelmaksi”. Stanisław August Poniatowskin tavoittelemien muutosten aristokraattisen tasavallan hallinnossa ja poliittisessa järjestelmässä oli tarkoitus poistaa vaalimonarkian aiheuttama poliittinen lamaannus, muuttaa maata sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti sekä johtaa nykyaikaiseen valtioon ja kansalliseen hallintoon. Venäjä ja Preussi suhtautuivat tähän kehitykseen kuitenkin epäluuloisesti. Tsaarittaren aluksi tukema Poniatowski osoittautui yhtäkkiä liian uudistusmieliseksi erityisesti venäläiseen makuun, joten Katariina II pyrki lopettamaan suunnitellun modernisoinnin. Siksi hän käänsi omalta osaltaan merkit ja tuki nyt avoimesti uudistusten vastaista suurpääoman oppositiota.

Perustuslaki 3. toukokuuta 1791

Preussi toimi kuitenkin ristiriitaisesti suhtautuessaan kielteisesti uudistuksiin: sen jälkeen kun Preussin myötämielisyys Puolassa oli nopeasti loppunut ensimmäisen jaon jälkeen, näiden kahden valtion väliset suhteet paranivat. Lähestymiset johtivat jopa Preussin ja Puolan liittoon 29. maaliskuuta 1790. Muutamien ystävällisten julistusten ja myönteisten signaalien jälkeen puolalaiset tunsivat olonsa turvalliseksi ja itsenäiseksi suhteessa Preussiin, ja he pitivät Fredrik Vilhelm II:ta jopa suojelijanaan. Puola toivoi, että liittouman tarkoituksena oli myös varmistaa uudistukset erityisesti ulkopolitiikassa. Preussin rooli ensimmäisessä jakomatkassa näytti unohdetulta. Preussin politiikka ei kuitenkaan ollut niin epäitsekästä kuin se oli toivonut, sillä myös Preussin kannalta oli totta, että ”aateliston anarkia” ja valtatyhjiö olivat kaikin keinoin haluttuja, minkä vuoksi oli sekä Preussin että Venäjän etujen mukaista torjua edellä mainittuja uudistuspyrkimyksiä. Ponnistelut eivät kuitenkaan onnistuneet. Tärkeimpiin uudistuksiin kuuluivat aateliston verovapautusoikeuden poistaminen ja 100 000 miehen pysyvän kruununarmeijan perustaminen sekä kansalaisuuslainsäädännön uudistaminen.

Naapurivaltioiden jatkuvasti kasvavan paineen ja väliintulon pelon vuoksi kuningas tunsi pakotetuksi toteuttamaan uudistushankkeensa mahdollisimman nopeasti. Valtiopäivien istunnossa 3. toukokuuta 1791 Poniatowski esitteli sen vuoksi kansanedustajille luonnoksen Puolan uudeksi perustuslaiksi, jonka valtiopäivät hyväksyivät vain seitsemän tunnin käsittelyn jälkeen. Nelivuotisen Sejmin päättyessä Euroopan ensimmäinen nykyaikainen perustuslaki oli siis valmis.

Perustuslaki, joka tunnettiin nimellä ”Hallituksen ohjesääntö”, koostui vain yhdestätoista artiklasta, jotka kuitenkin toivat mukanaan kauaskantoisia muutoksia. Rousseaun ja Montesquieun teosten vaikutuksesta kansansuvereenisuuden ja vallanjaon periaatteet vahvistettiin. Perustuslaissa säädettiin enemmistöperiaatteen käyttöönotosta liberum veto -periaatteen sijaan, ministerivastuusta ja valtion toimeenpanovallan, erityisesti kuninkaan, vahvistamisesta. Lisäksi hyväksyttiin talonpoikien suojelua koskevia valtion suojalausekkeita, joiden tarkoituksena oli suojella maaorjien joukkoa mielivaltaisuudelta ja kiristykseltä. Kaupunkilaisille taattiin myös kansalaisoikeudet. Katolisuus julistettiin vallitsevaksi uskonnoksi, mutta muiden uskontokuntien vapaa harjoittaminen oikeutettiin.

Varmistaakseen aatelisvaltion toimintakyvyn myös kuninkaan kuoleman jälkeen ja estääkseen interregnumin, kansanedustajat päättivät lisäksi lakkauttaa vaalimonarkian ja ottaa käyttöön perinnöllisen dynastian – ja uudeksi hallitsijasuvuksi Wettinit. Puolasta tuli näin parlamentaarinen perustuslaillinen monarkia. Kompromissitahto kuitenkin esti vielä kauaskantoisemmat uudistukset: Suunniteltu maaorjuuden lakkauttaminen ja talonpoikien henkilökohtaisten perusoikeuksien käyttöönotto epäonnistui konservatiivien vastustuksen vuoksi.

Suurten valtioteoreetikoiden teosten vaikutuksesta, valistuksen ilmapiirin ja sen diskurssien muovaamana sekä Ranskan vallankumouksen tapahtumien ja jakobiinien aatteiden vaikutuksesta Puolasta tuli yksi 1700-luvun lopun moderneimmista valtioista. Vaikka kansanedustajat pyrkivät perustuslain hyväksymisen jälkeen panemaan täytäntöön myös uudet perustuslailliset periaatteet, saavutukset eivät kestäneet kauan.

Naapurivaltioiden reaktiot

Perustuslaillinen loukkaus sai pian naapurivaltiot toimimaan. ”Venäjän Katariina II oli raivoissaan perustuslain hyväksymisestä ja raivostui, että tämä asiakirja oli juonittelua, pahempaa kuin Ranskan kansalliskokous olisi voinut keksiä, ja lisäksi se oli omiaan riistämään Puolan Venäjän esiliinasta.” Venäjä tuki nyt Puolassa niitä joukkoja, jotka vastustivat toukokuun perustuslakia ja olivat jo taistelleet vuosien 1773 ja 1776 keisarillisen valtiopäivien päätöslauselmia vastaan. Tsaarittaren tuella Targovican liitto ryhtyi nyt kiivaasti toimiin kuningasta ja hänen kannattajiaan vastaan. Kun Venäjän ja Osmanien välinen konflikti lopulta päättyi tammikuussa 1792, sotilaalliset voimat vapautuivat jälleen, mikä mahdollisti Katariina II:n väliintulon (vrt. Venäjän ja Puolan sota 1792). Vuosi nelivuotiskauden päättymisen jälkeen venäläiset joukot tunkeutuivat Puolaan. Puolan armeija oli alakynnessä, minkä lisäksi Preussi jätti yksipuolisesti Venäjää vastaan suunnatun Puolan ja Preussin puolustusliiton vuodelta 1790, ja Poniatowski joutui alistumaan tsaarittarelle. Toukokuun 3. päivän perustuslaki kumottiin, ja Venäjä sai takaisin asemansa järjestysvaltana. Tapahtumien valossa Katariina II osoitti nyt olevansa avoin Puolan jakamiselle edelleen:

Myös Preussi tunnisti tilaisuuden hyötyä tästä tilanteesta saadakseen haltuunsa himoitut Danzigin ja Thornin kaupungit. Venäjä, joka yksin tukahdutti uudistuspyrkimykset Puolassa, ei kuitenkaan ollut kovinkaan halukas noudattamaan Preussin toivetta. Sen vuoksi Preussi yhdisti Puolan kysymyksen Ranskan kysymykseen ja uhkasi vetäytyä vallankumouksellista Ranskaa vastaan käytävästä eurooppalaisesta koalitiosodasta, jos sille ei maksettaisi vastaavaa korvausta. Valinnan edessä Katariina II päätti pitkän epäröinnin jälkeen säilyttää liiton ja suostui Puolan alueiden uudelleenjakoon Preussin kesken ”korvauksena Ranskan kapinallisia vastaan käydyn sodan kustannuksista”, mutta Itävalta jäi tsaarittaren vaatimuksesta tämän jakoasiakirjan ulkopuolelle.

Tammikuun 23. päivänä 1793 tehdyssä jakosopimuksessa Preussi sai nyt hallintaansa Danzigin ja Thornin sekä Suur-Puolan ja osan Mazoviaa, jotka yhdistettiin uudeksi Etelä-Preussin maakunnaksi. Venäjän alue laajeni kattamaan koko Valko-Venäjän sekä laajoja alueita Liettuassa ja Ukrainassa. Tämän teon laillistamiseksi Reichstagin kansanedustajia painostettiin suostumaan maansa jakoon vain muutamaa kuukautta myöhemmin Grodnossa jakovaltojen aseiden ja raskaiden lahjusten uhalla.

Kun Puolan ensimmäisen jaon jälkeen oli ollut naapurivaltioiden etujen mukaista vakauttaa valtakunta uudelleen ja perustaa se sitten heikoksi ja kyvyttömäksi jäännösvaltioksi, merkit muuttuivat vuoden 1793 toisen jaon jälkeen. Kysymystä jäljelle jääneen Puolan valtion olemassaolon jatkumisesta ei otettu esille. Sen enempää Preussi kuin Venäjäkään eivät pyrkineet valtakunnan olemassaolon jatkumiseen uusilla rajoilla. Puolan toinen jako mobilisoi valtakunnan vastarintajoukot. Aatelisto ja papisto vastustivat miehittäjiä. Vastarintaliikkeeseen liittyivät myös porvarilliset älymystön voimat sekä talonpoikien yhteiskunnallinen vallankumouksellinen väestö. Muutamassa kuukaudessa Venäjän vastainen oppositio sai suuren osan väestöstä puolelleen. Vastaliikkeen johtajana toimi Tadeusz Kościuszko, joka oli jo taistellut George Washingtonin rinnalla Yhdysvaltain itsenäisyyssodassa ja palasi Krakovaan vuonna 1794. Samana vuonna vastarinta huipentui hänen mukaansa nimettyyn Kościuszkon kansannousuun.

Kapinallisten ja jakovaltojen väliset yhteenotot kestivät kuukausia. Vastarintajoukot onnistuivat kerta toisensa jälkeen. Lopulta miehitysjoukot kuitenkin voittivat, ja 10. lokakuuta 1794 venäläiset joukot vangitsivat Kościuszkon vakavasti haavoittuneena. Naapurivaltioiden silmissä kapinalliset olivat pelanneet pois toisenkin oikeuden olla olemassa Puolan valtiona.

Venäjä pyrki nyt jakamaan ja hajottamaan jäljelle jääneen valtion, ja tätä varten se pyrki ensin yhteisymmärrykseen Itävallan kanssa. Vaikka Preussi oli siihen asti ollut liikkeellepaneva voima, sen oli nyt asetettava vaatimuksensa taka-alalle, sillä sekä Pietari että Wien olivat sitä mieltä, että Preussi oli hyötynyt eniten kahdesta aiemmasta jaosta.

Katariina II ja Habsburgien keisari Franz II allekirjoittivat 3. tammikuuta 1795 jakosopimuksen, johon Preussi liittyi 24. lokakuuta. Tämän sopimuksen mukaan kolme valtiota jakoivat loput Puolasta Memel-, Bug- ja Pilica-jokien varrella. Venäjä siirtyi lännemmäksi ja miehitti kaikki Bugin ja Memelin itäpuoliset alueet, Liettuan sekä koko Kurlannin ja Semgallin. Habsburgien valtakunta laajeni pohjoiseen Lublinin, Radomin, Sandomierzin ja erityisesti Krakovan tärkeiden kaupunkien ympärille. Preussi puolestaan sai Varsovan kanssa loput Bug- ja Memel-jokien länsipuoliset alueet, joista tuli myöhemmin osa uutta Itä-Preussin maakuntaa, sekä Krakovasta pohjoiseen sijaitsevan Uuden Sleesian. Kun Stanisław August luopui vallasta 25. marraskuuta 1795, jakovallat julistivat Puolan kuningaskunnan lakkautetuksi kaksi vuotta Puolan kolmannen ja lopullisen jaon jälkeen.

Puolalaiset eivät hyväksyneet valtiollisen aseman puuttumista. Puolan legioonan muodostamisen yhteydessä Ranskan armeijan yhteydessä syntyi vuonna 1797 taistelulaulu ”Puola ei ole vielä menetetty”, joka säesti seuraavan vuosisadan eri kansannousuja ja josta tuli lopulta ensimmäisen maailmansodan 1914-1918 seurauksena syntyneen Puolan toisen tasavallan kansallislaulu.

Alueelliset tilastot

Jakojen seurauksena yksi Euroopan suurimmista valtioista pyyhkiytyi pois kartalta. Asukkaiden kokoa ja lukumäärää koskevat tiedot vaihtelevat suuresti, minkä vuoksi Puolan valtion tappioita tai jakovaltojen voittoja on vaikea arvioida tarkasti. Roosin tietojen perusteella Venäjä hyötyi jakamisesta määrällisesti eniten: Tsaarikunta sai 62,8 prosentin osuudellaan alueesta noin kolme kertaa niin paljon kuin Preussi 18,7 prosentin osuudellaan tai Itävalta 18,5 prosentin osuudellaan. Lähes joka toinen Puolan asukas, yhteensä noin 47,3 prosenttia, asui jakamisen jälkeen Venäjän alueilla. Itävallan pinta-alan kasvu oli pienin, mutta vastaperustettu Galician ja Lodomeren kuningaskunta oli tiheään asuttu alue, minkä vuoksi lähes kolmannes Puolan väestöstä (31,5 prosenttia) lisättiin Habsburgien monarkiaan. Preussi oli saanut hieman suuremman alueen kuin Itävalta, mutta vain 21,2 prosenttia väestöstä asui siellä.

Jakautumisalueiden etninen koostumus

Etnisestä koostumuksesta ei voida antaa tarkkoja tietoja, koska väestötilastoja ei ollut saatavilla. Varmaa on kuitenkin se, että Venäjään liitetyillä alueilla asuneet puolalaiset olivat vain pieni vähemmistö. Suurin osa väestöstä oli kreikkalaisortodoksisia ukrainalaisia ja valkovenäläisiä sekä katolisia liettualaisia. Monissa Venäjän jakoalueen kaupungeissa, kuten Vilnassa (puolaksi Wilno), Hrodnassa (puolaksi Grodno), Minskissä tai Homelissa, oli kuitenkin lukumääräisesti ja kulttuurisesti merkittävä puolalaisväestö. Siellä oli myös suuri juutalaisväestö. Venäjän kansallinen historiankirjoitus käytti myöhemmin ortodoksisten itäslaavilaiskansojen ”vapauttamista” Puolan katolisesta suvereniteetista perustellakseen alueellisia liittämisiä. Preussiin liitetyillä alueilla oli lukumäärällisesti merkittävää saksalaisväestöä Warmiassa, Pomereliassa ja uuden Etelä-Preussin läänin läntisillä reuna-alueilla. Länsi-Preussin kaupunkien, erityisesti vanhojen hansakaupunkien Danzigin ja Thornin, porvaristo oli jo ammoisista ajoista lähtien ollut pääosin saksankielistä. Puolan alueiden liittämisen myötä Preussin, Itävallan ja Venäjän juutalaisväestö lisääntyi. Vaikka Preussi luopui Wienin kongressissa vuonna 1815 noin puolesta alueistaan, jotka se oli hankkinut Venäjän hyväksi tehdyissä jaoissa, yli puolet kaikista Preussin juutalaisista asui edelleen entisillä Puolan Pomerelian ja Posenin alueilla. Kun Wienin kongressin jälkeen vuonna 1815 perustettiin uudelleen Puolan kuningaskunta, joka oli henkilökohtaisessa liitossa Venäjän keisarikunnan kanssa (”kongressin Puola”), siihen kuului vain osa entisistä preussilaisista ja itävaltalaisista jakoalueista. Venäjälle siirtyneet alueet jäivät Venäjälle. Näin ollen vuonna 1815 82 prosenttia entisen Puolan ja Liettuan alueista kuului Venäjälle (mukaan lukien kongressin Puola), 8 prosenttia Preussille ja 10 prosenttia Itävallalle.

Saksan historiantutkimuksessa Puolan ja Liettuan jako on toistaiseksi ollut marginaalinen aihe. Michael G. Müllerin teos ”Die Teilungen Polens” (Puolan jakaminen), joka on luultavasti tärkein yleiskatsausteos, julkaistiin vuonna 1984, eikä sitä ole sen jälkeen painettu uudelleen. Sen historiallinen merkitys ei kuitenkaan ole mitenkään vähäinen. Müller huomauttaa: ”Puolan jako on tavallista paitsi puolalaisten myös ranskalaisten ja anglosaksisten historioitsijoiden keskuudessa luokitella Puolan jako varhaismodernin Euroopan käänteentekevien tapahtumien joukkoon, toisin sanoen antaa sille samanlainen painoarvo kuin kolmikymmenvuotiselle sodalle tai Ranskan vallankumoukselle. Siitä huolimatta 30 vuotta Müllerin lausunnon jälkeen on edelleen totta, että ”objektiiviseen asiaan nähden” saksalainen historiankirjoitus on ”ottanut aivan liian vähän osaa” Puolan jakamiseen. Uusista tutkimuspyrkimyksistä huolimatta (erityisesti Trierin ja Gießenin yliopistoissa) aihe on edelleen osittain saksalaisen tutkimuksen toivomus. Uusimmat tutkimustulokset esitellään vuonna 2013 ilmestyneessä kokoomateoksessa Die Teilungen Polen-Litauens (Puolan ja Liettuan väliseinät). Kuten odotettua, aihetta on tutkittu paljon laajemmin puolalaisessa kirjallisuudessa.

Lähdetilanne sen sijaan on paljon parempi. Merkittävimmät kokoelmat löytyvät Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitzistä (GStA PK) Berlin-Dahlemissa ja Archiwum Główne Akt Dawnychista (AGAD) Varsovassa. Muokattu lähdekokoelma on Novum Corpus Constitutionum (NCC), johon voi tutustua verkossa ja joka sisältää pääasiassa julkisia ilmoituksia.

Puolan jako on myös hyvin dokumentoitu kartoilla. Laajojen alueellisten muutosten seurauksena ajantasaisille kartoille oli suuri tarve. Esimerkiksi saksankielisissä maissa Johannes Walchin kustantamo julkaisi Puolan kartan, jota hän joutui mukauttamaan useita kertoja poliittisten olosuhteiden mukaan. Edelleen puuttuu kuitenkin edes likimain täydellinen bibliografia kaikista Puolan jakokartoista.

Thornin kaupungissa ja sen lähistöllä on yhä nähtävissä entisen Preussin ja Venäjän välisen rajan jäänteitä. Se on 3-4 metriä leveä syvennys maassa, jonka molemmilla puolilla on kaksi korkeaa vallia.

Dreikaisereck on nimitys Myslowitzin lähellä sijaitsevalle pisteelle, jossa Preussin, Itävallan ja Venäjän rajat yhtyivät vuosina 1846-1915.

Prehoryłen kylässä Hrubieszówin piirikunnassa, noin 100 metrin päässä Ukrainan rajalta, on tienvarsiristi, jonka alempi pitkä varsi oli vanha itävaltalainen raja-asemarakennus. Alimmassa osassa näkyy sana ”Teschen”, joka on nykyisen Cieszynin kaupungin nimi, jossa raja-asemat rakennettiin. Bug-joki, joka muodostaa nykyisin Puolan ja Ukrainan välisen rajan, oli Itävallan ja Venäjän välinen rajajoki Puolan kolmannen jaon jälkeen.

lähteet

  1. Teilungen Polens
  2. Puolan jaot
  3. Ein Teil des von Österreich annektierten Westgaliziens wurde vom Wiener Kongress in die dem Protektorat von Russland, Preußen und Österreich unterstehende Republik Krakau umgewandelt und wurde erst 1846 wieder österreichisch.
  4. Qui en tant que roi est appelé « Stanislas Auguste » ou « Stanislas II ».
  5. Jerzy Lukowski et Hubert Zawadzki, Histoire de la Pologne, Perrin, 2006, p. 161.
  6. Cf. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, « Le Code Napoléon et son héritage en Pologne », dans Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré, Mélanges offerts à Jacques Vanderlinden, Bruxelles, Bruylant, 2004, pages 77-100. Cet ouvrage est présent dans de nombreuses bibliothèques universitaires. Par ailleurs, la Bibliothèque polonaise de Paris dispose de plusieurs éditions du Code civil du royaume de Pologne, dont une de 1914 (en polonais).
  7. ^ Although the full name of the partitioned state was the Polish–Lithuanian Commonwealth, while referring to the partitions, virtually all sources use the term Partitions of Poland, not Partitions of the Polish–Lithuanian Commonwealth, as Poland is the common short name for the state in question. The term Partitions of the Polish–Lithuanian Commonwealth is effectively not used in literature on this subject.
  8. Bideleux, Robert· Jeffries, Ian (1998). A History of Eastern Europe: Crisis and Change. Routledge. σελ. 156.
  9. Batt, Judy· Wolczuk, Kataryna (2002). Region, State and Identity in Central and Eastern Europe. Routledge. σελ. 153.
  10. Sinkoff, Nancy (2004). Out of the Shtetl: Making Jews Modern in the Polish Borderlands. Society of Biblical Literature. σελ. 271.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.