Puolan–Neuvosto-Venäjän sota

Delice Bette | 6 maaliskuun, 2023

Yhteenveto

Puolan ja Neuvostoliiton sota (loppusyksy 1918)

Keskusvaltojen romahdettua ja 11. marraskuuta 1918 solmitun aselevon jälkeen Vladimir Leninin Venäjä kumosi 13. marraskuuta 1918 Brest-Litovskin sopimuksen (jonka se oli allekirjoittanut keskusvaltojen kanssa maaliskuussa 1918) ja alkoi pian siirtää joukkojaan hitaasti lännen suuntaan saadakseen takaisin ja turvatakseen saksalaisten joukkojen tyhjentämät alueet, jotka Venäjän valtio oli menettänyt sopimuksen nojalla. Lenin näki vastikään itsenäistyneen Puolan (joka muodostettiin loka-marraskuussa 1918) siltana, jonka hänen puna-armeijansa olisi ylitettävä auttaakseen muita kommunistisia liikkeitä ja saadakseen aikaan lisää eurooppalaisia vallankumouksia. Samaan aikaan Puolan johtavat, eri suuntaukset omaavat poliitikot pyrkivät yleisesti palauttamaan maan vuotta 1977 edeltävät rajat. Tämän ajatuksen innoittamana Puolan valtionpäällikkö Józef Piłsudski (virassaan 14. marraskuuta 1918 alkaen) alkoi siirtää joukkojaan itään.

Vuonna 1919, kun Neuvostoliiton puna-armeija oli vielä keskittynyt Venäjän sisällissotaan vuosina 1917-1922, Puolan armeija valtasi suurimman osan Liettuasta ja Valko-Venäjältä. Heinäkuuhun 1919 mennessä puolalaiset joukot olivat ottaneet hallintaansa suuren osan Länsi-Ukrainaa ja olivat selviytyneet voittajina Puolan ja Ukrainan sodasta, joka kesti marraskuusta 1918 heinäkuuhun 1919. Ukrainan itäosassa, joka rajoittui Venäjään, Symon Petliura yritti puolustaa Ukrainan kansantasavaltaa, mutta kun bolsevikit saivat yliotteen Venäjän sisällissodassa, he etenivät länteen kohti kiistanalaisia ukrainalaisia alueita ja pakottivat Petliuran joukot vetäytymään. Lännessä oli vain pieni määrä alueita, ja Petliuran oli pakko hakea liittoa Piłsudskin kanssa, joka solmittiin virallisesti huhtikuussa 1920.

Piłsudski uskoi, että Puolan paras tapa turvata suotuisat rajat oli sotilaallinen toiminta ja että hän voisi helposti kukistaa puna-armeijan joukot. Hänen Kiovan hyökkäyksensä, jonka katsotaan aloittaneen Puolan ja Neuvostoliiton sodan sensu stricto, alkoi huhtikuun lopulla 1920 ja johti Puolan ja liittoutuneiden ukrainalaisten joukkojen Kiovan valtaukseen 7. toukokuuta. Alueella olleet heikommat neuvostoarmeijat eivät olleet kärsineet tappiota, sillä ne välttivät suurempia yhteenottoja ja vetäytyivät.

Puna-armeija vastasi Puolan hyökkäykseen vastahyökkäyksillä: 5. kesäkuuta alkaen eteläisellä Ukrainan rintamalla ja 4. heinäkuuta alkaen pohjoisella rintamalla. Neuvostoliiton operaatio työnsi puolalaiset joukot takaisin länteen aina Puolan pääkaupunkiin Varsovaan asti, kun taas Ukrainan direktoraatti pakeni Länsi-Eurooppaan. Pelko neuvostojoukkojen saapumisesta Saksan rajoille lisäsi länsivaltojen kiinnostusta ja osallistumista sotaan. Keskikesällä Varsovan kaatuminen näytti varmalta, mutta elokuun puolivälissä tilanne oli kääntynyt uudelleen puolalaisten joukkojen saavutettua odottamattoman ja ratkaisevan voiton Varsovan taistelussa (12.-25. elokuuta 1920). Seuraavan Puolan itään etenemisen seurauksena Neuvostoliitto pyysi rauhaa, ja sota päättyi tulitaukoon 18. lokakuuta 1920.

Riian rauhassa, joka allekirjoitettiin 18. maaliskuuta 1921, jaettiin kiistanalaiset alueet Puolan ja Neuvosto-Venäjän kesken. Sota ja sopimusneuvottelut määrittelivät Neuvostoliiton ja Puolan välisen rajan loppusodan ajaksi. Puolan itärajaksi vahvistettiin noin 200 kilometriä itään Curzon-linjasta (vuonna 1920 tehty brittiläinen ehdotus Puolan rajaksi, joka perustui Ententen johtajien vuonna 1919 hyväksymään versioon Puolan itäisen laajentumisen rajaksi). Ukraina ja Valko-Venäjä jaettiin Puolan ja Neuvosto-Venäjän kesken, joka perusti omat neuvostotasavallat alueilleen.

Rauhanneuvottelut – joita Puolan puolella kävivät pääasiassa Piłsudskin vastustajat ja vastoin hänen tahtoaan – päättyivät kahden neuvostotasavallan viralliseen tunnustamiseen, ja niistä tuli sopimuksen osapuolia. Tämä lopputulos ja sovittu uusi raja estivät Piłsudskin kaavaileman Puolan johtaman Intermarium-valtioliiton muodostamisen tai muiden itäpoliittisten tavoitteiden saavuttamisen. Joulukuussa 1922 perustettu Neuvostoliitto käytti myöhemmin Ukrainan neuvostotasavaltaa ja Valko-Venäjän neuvostotasavaltaa vaatien yhdistymistä Kresyn alueiden osiin, joissa itäslaavilaisten määrä oli suurempi kuin puolalaisten ja jotka olivat jääneet Riian rauhan jälkeen Puolan puolelle ilman minkäänlaista autonomiaa.

Sota tunnetaan useilla eri nimillä. ”Puolan ja Neuvostoliiton sota” on yleisin, mutta muita nimiä ovat ”Venäjän ja Puolan sota” (tai ”Puolan ja Venäjän sota”) ja ”Puolan ja bolševikkien sota”. Viimeksi mainittu termi (tai vain ”bolševikkisota” (puolaksi Wojna bolszewicka)) on yleisin puolalaisissa lähteissä. Joissakin puolalaisissa lähteissä siihen viitataan myös nimellä ”vuoden 1920 sota” (Wojna 1920 roku).

Sodan ajankohdista on erimielisyyttä. Encyclopædia Britannica aloittaa artikkelinsa ”Venäjän ja Puolan sota” vuosiluvuilla 1919-1920, mutta toteaa sitten: ”Vaikka maiden välillä oli ollut vihollisuuksia jo vuoden 1919 aikana, konflikti alkoi, kun Puolan valtionpäämies Józef Piłsudski liittoutui ukrainalaisen kansallismielisen johtajan Symon Petljuran kanssa (21. huhtikuuta 1920), ja niiden yhdistetyt joukot alkoivat vallata Ukrainaa ja miehittivät Kiovan 7. toukokuuta.” Jotkut länsimaiset historioitsijat, kuten Norman Davies, pitävät helmikuun 1919 puoliväliä sodan alkamisajankohtana. Sotilaallisia yhteenottoja virallisesti puolalaisiksi katsottavien joukkojen ja puna-armeijan välillä käytiin kuitenkin jo loppusyksystä 1918 ja tammikuussa 1919. Esimerkiksi Vilnan kaupunki joutui neuvostoliittolaisten haltuun 5. tammikuuta 1919.

Sekaannus johtuu siitä, että vaikka tulitauko tuli voimaan 18. lokakuuta 1920, virallinen sopimus sodan lopettamisesta allekirjoitettiin 18. maaliskuuta 1921. Vaikka vuosien 1918 ja 1919 lopun tapahtumia voidaan kuvata rajakonfliktiksi ja vasta keväällä 1920 molemmat osapuolet ryhtyivät täysimittaiseen sotaan, huhtikuun 1920 lopulla käyty sota oli puolitoista vuotta aiemmin alkaneiden taistelujen kärjistymistä.

Sodan tärkeimmät kiistanalaiset alueet sijaitsevat nykyisen Ukrainan ja Valko-Venäjän alueella. Ne olivat 1300-luvun puoliväliin asti osa keskiaikaista Kievan Rusin valtiota. Sisällissotien ja vuoden 1240 mongolien hyökkäyksen jälkeen alueesta tuli Puolan kuningaskunnan ja Liettuan suuriruhtinaskunnan laajentumisen kohde. Kiovan ruhtinaskunnasta ja Dnepr-, Pripjat- ja Daugava-jokien (Länsi-Dvina) välisistä alueista tuli 1300-luvun alkupuoliskolla osa Liettuan suuriruhtinaskuntaa. Vuonna 1352 Puola ja Liettua jakoivat Galicia-Volhynian kuningaskunnan keskenään. Vuonna 1569 Puolan ja Liettuan välisen Lublinin unionin ehtojen mukaisesti osa Ukrainan maista siirtyi Puolan kruunulle. Vuosien 1772 ja 1795 välisenä aikana monet itäslaavilaiset alueet tulivat Puolan ja Liettuan jakojen yhteydessä osaksi Venäjän keisarikuntaa. Vuonna 1795 (Puolan kolmas jako) Puola menetti muodollisen itsenäisyytensä. Wienin kongressin 1814-1815 jälkeen suuri osa Varsovan herttuakunnan alueesta siirrettiin Venäjän hallintaan ja siitä tuli autonominen Kongressi-Puola (virallisesti Puolan kuningaskunta). Kun nuoret puolalaiset kieltäytyivät tammikuun kansannousun aikana vuonna 1863 värväyksestä Venäjän keisarilliseen armeijaan, tsaari Aleksanteri II riisti Kongressi-Puolalta sen erillisen perustuslain, yritti pakottaa venäjän kielen yleiseen käyttöön ja vei puolalaisilta laajoja maa-alueita. Kongressi-Puola liitettiin suoremmin keisarilliseen Venäjään jakamalla se kymmeneen maakuntaan, joista jokaiselle nimitettiin venäläinen sotilaskuvernööri ja jotka kaikki olivat täysin Varsovassa toimivan venäläisen kenraalikuvernöörin valvonnassa.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Keski- ja Itä-Euroopan kartta muuttui rajusti. Saksan keisarikunnan tappio teki tarpeettomiksi Berliinin suunnitelmat Itä-Euroopan saksalaisvaltaisten valtioiden (Mitteleuroopan) luomisesta, johon kuului myös Puolan kuningaskunnan toinen versio. Venäjän keisarikunta romahti, mikä johti Venäjän vallankumoukseen ja Venäjän sisällissotaan. Venäjän valtio menetti alueita Saksan hyökkäyksen ja syntyvän Neuvosto-Venäjän allekirjoittaman Brest-Litovskin sopimuksen vuoksi. Useat alueen kansat näkivät mahdollisuuden itsenäisyyteen ja tarttuivat tilaisuuteen. Saksan hävittyä lännessä ja Saksan joukkojen vetäydyttyä idässä Neuvosto-Venäjä irtisanoutui sopimuksesta ja ryhtyi ottamaan takaisin monia Venäjän keisarikunnan entisiä alueita. Sisällissodan työllistämänä sillä ei kuitenkaan ollut resursseja reagoida nopeasti kansallisiin kapinoihin.

Marraskuussa 1918 Puolasta tuli suvereeni valtio. Puolan toisen tasavallan käymien useiden rajasotien joukossa oli menestyksekäs Suur-Puolan kansannousu (1918-1919) Saksaa vastaan. Historialliseen Puolan-Liettuan kansainyhteisöön kuului laajoja alueita idässä. Ne oli liitetty Venäjän keisarikuntaan vuosina 1772-1795, ja ne olivat luoteisalueena pysyneet sen osina ensimmäiseen maailmansotaan asti. Sodan jälkeen niistä kiistelivät Puolan, Venäjän, Ukrainan, Valko-Venäjän, Liettuan ja Latvian edut.

Juuri itsenäistyneessä Puolassa Józef Piłsudski vaikutti voimakkaasti politiikkaan. Keskusvaltojen asettama Puolan kuningaskunnan regenttineuvosto nimitti Piłsudskin Puolan asevoimien johtajaksi 11. marraskuuta 1918. Tämän jälkeen monet puolalaiset poliitikot tunnustivat hänet väliaikaiseksi valtionpäämieheksi, ja hän käytti käytännössä laajaa valtaa. Helmikuun 20. päivänä 1919 annetun pienen perustuslain nojalla hänestä tuli valtionpäämies. Sellaisena hän raportoi lainsäädäntöneuvostolle (Sejm).

Venäjän ja Saksan miehitysviranomaisten romahdettua lähes kaikki Puolan naapurit alkoivat taistella rajoista ja muista kysymyksistä. Suomen sisällissota, Viron itsenäisyyssota, Latvian itsenäisyyssota ja Liettuan itsenäisyyssodat olivat kaikki käyty Itämeren alueella. Venäjä joutui sisäisten taistelujen valtaan. Maaliskuun alussa 1919 Moskovassa perustettiin Kommunistinen internationaali. Unkarin neuvostotasavalta julistettiin maaliskuussa ja Baijerin neuvostotasavalta huhtikuussa. Winston Churchill kommentoi sarkastisesti keskustellessaan pääministeri David Lloyd Georgen kanssa: ”Jättiläisten sota on päättynyt, pygmien sodat alkavat.” Puolan ja Neuvostoliiton sota oli kansainvälisistä sotatoimista pisimpään kestänyt.

Puolaksi muuttuneen Puolan alue oli ollut merkittävä taistelukenttä ensimmäisen maailmansodan aikana, ja uudelta valtiolta puuttui poliittinen vakaus. Se oli voittanut kovia taisteluita vaatineen Puolan ja Ukrainan sodan Länsi-Ukrainan kansantasavaltaa vastaan heinäkuuhun 1919 mennessä, mutta oli jo sotkeutunut uusiin konflikteihin Saksan kanssa (Sleesian kansannousut 1919-1921) ja tammikuun 1919 rajaselkkaukseen Tšekkoslovakian kanssa. Samaan aikaan Neuvosto-Venäjä keskittyi estämään vastavallankumouksen ja liittoutuneiden vallanpitäjien väliintulon 1918-1925. Ensimmäiset yhteenotot Puolan ja Neuvostoliiton joukkojen välillä tapahtuivat syksyllä ja talvella 1918.

Länsivallat pitivät Puolan merkittävää alueellista laajentumista Venäjän tai Saksan kustannuksella erittäin haitallisena ensimmäisen maailmansodan jälkeiselle järjestykselle. Länsiliittoutuneet eivät muun muassa halunneet antaa tyytymättömälle Saksalle ja Venäjälle syytä salaliittoon. Tunnustamattoman bolshevikkihallinnon nousu vaikeutti tätä perustelua.

Versaillesin sopimus, joka allekirjoitettiin 28. kesäkuuta 1919, sääteli Puolan länsirajaa. Pariisin rauhankonferenssi (1919-1920) ei ollut tehnyt lopullista päätöstä Puolan itärajasta, mutta 8. joulukuuta 1919 liittoutuneiden korkein sotaneuvosto antoi väliaikaisen rajan (sen myöhempi versio tunnettiin nimellä Curzon-linja). Siinä pyrittiin määrittelemään alueet, joilla oli ”kiistatta puolalainen etninen enemmistö”. Pysyvä raja riippui länsivaltojen tulevista neuvotteluista Valkoisen Venäjän kanssa, jonka oletettiin voittavan Venäjän sisällissodan. Piłsudski ja hänen liittolaisensa syyttivät pääministeri Ignacy Paderewskia tästä lopputuloksesta ja aiheuttivat hänen erottamisensa. Katkeroitunut Paderewski vetäytyi politiikasta.

Venäjän uuden bolshevikkihallituksen johtaja Vladimir Lenin pyrki saamaan takaisin haltuunsa alueet, joista Venäjä oli luopunut Brest-Litovskin sopimuksessa maaliskuussa 1918 (Venäjä kumosi sopimuksen 13. marraskuuta 1918), ja perustamaan neuvostohallituksia entisen Venäjän keisarikunnan länsiosiin syntyviin maihin. Kunnianhimoisempi tavoite oli saavuttaa myös Saksa, jossa hän odotti sosialistisen vallankumouksen puhkeavan. Hän uskoi, että Neuvosto-Venäjä ei voisi selviytyä ilman sosialistisen Saksan tukea. Loppukesästä 1919 neuvostoliittolaiset olivat vallanneet suurimman osan Itä- ja Keski-Ukrainasta (joka oli aiemmin kuulunut Venäjän keisarikuntaan) ja ajaneet Ukrainan direktoraatin pois Kiovasta. Helmikuussa 1919 he perustivat Liettuan ja Valko-Venäjän sosialistisen neuvostotasavallan (Litbel). Sen hallitus oli hyvin epäsuosittu sen harjoittaman terrorin ja armeijalle suunnatun elintarvikkeiden ja tavaroiden keräämisen vuoksi. Virallisesti neuvostohallitus kiisti syytökset yrityksestä valloittaa Eurooppa.

Puolan ja Neuvostoliiton sodan edetessä, erityisesti kun Puolan Kiovan hyökkäys oli torjuttu kesäkuussa 1920, Neuvostoliiton poliittiset päättäjät, Lenin mukaan lukien, näkivät sodan yhä enemmän mahdollisuutena levittää vallankumousta länteen. Historioitsija Richard Pipesin mukaan neuvostoliittolaiset olivat valmistelleet omaa iskuaan Galitšiaan (jonka kiistellyn itäosan Puola oli saanut haltuunsa Puolan ja Ukrainan sodan aikana vuosina 1918-1919) jo ennen Kiovan hyökkäystä.

Vuoden 1919 lopusta lähtien Lenin, jota rohkaisivat puna-armeijan sisällissodan voitot Valko-Venäjän antikommunistisista joukoista ja niiden läntisistä liittolaisista, alkoi visioida maailmanvallankumouksen tulevaisuutta entistä optimistisemmin. Bolshevikit julistivat proletariaatin diktatuurin tarvetta ja ajoivat maailmanlaajuista kommunistista yhteisöä. He aikoivat yhdistää Venäjän vallankumouksen toivomaansa kommunistiseen vallankumoukseen Saksassa ja auttaa muita kommunistisia liikkeitä Euroopassa. Voidakseen antaa suoraa fyysistä tukea vallankumouksellisille lännessä puna-armeijan olisi ylitettävä Puolan alue.

Historiantutkija Andrzej Chwalban mukaan tilanne oli kuitenkin erilainen vuoden 1919 lopulla ja talvella-keväällä 1920. Neuvostoliitto, jonka vallankumousinnostus Euroopassa oli vähenemässä ja joka joutui hoitamaan Venäjän omia ongelmia, yritti solmia rauhaa naapureidensa, myös Puolan, kanssa.

Aviel Roshwaldin mukaan (Piłsudski) ”toivoi sisällyttävänsä suurimman osan lakkautetun Puola-Liettuan kansainyhteisön alueista tulevaan Puolan valtioon rakentamalla sen Puolan johtamaksi monikansalliseksi liittovaltioksi”. Piłsudski oli halunnut hajottaa Venäjän keisarikunnan ja perustaa nimellisesti itsenäisten valtioiden Intermarium-liiton: Puola, Liettua, Valko-Venäjä, Ukraina ja muut Keski- ja Itä-Euroopan maat, jotka olivat syntyneet ensimmäisen maailmansodan jälkeen murenevista keisarikunnista. Piłsudskin visiossa Puola korvaisi typistetyn ja huomattavasti pienentyneen Venäjän Itä-Euroopan suurvaltana. Hänen suunnitelmansa sulki pois neuvottelut ennen sotilaallista voittoa. Hän toivoi, että uudesta Puolan johtamasta liitosta tulisi vastapaino Venäjän tai Saksan mahdollisille imperialistisille aikeille. Piłsudski uskoi, että itsenäistä Puolaa ei voisi olla ilman Venäjän hallinnasta vapaata Ukrainaa, joten hänen pääintressinsä oli Ukrainan irrottaminen Venäjästä. Hän käytti sotilaallista voimaa laajentaakseen Puolan rajoja Galitsiassa ja Volhyniassa ja murskatakseen ukrainalaisten itsemääräämisoikeuspyrkimyksen Curzonin linjan itäpuolella sijaitsevilla kiistanalaisilla alueilla, joilla oli merkittävä puolalainen vähemmistö. Helmikuun 7. päivänä 1919 Piłsudski puhui Puolan tulevista rajoista: ”Tällä hetkellä Puola on periaatteessa ilman rajoja, ja kaikki, mitä voimme saavuttaa tässä suhteessa lännessä, riippuu ententeistä – siitä, missä määrin se haluaa puristaa Saksaa. Idässä asia on toinen; täällä on ovia, jotka avautuvat ja sulkeutuvat, ja se riippuu siitä, kuka ne aukaisee ja kuinka pitkälle”. Puolan asevoimat olivat siis lähteneet laajentumaan kauas itään päin. Kuten Piłsudski kuvitteli: ”Sulkeutuneena 1500-luvun rajojen sisään, eristyksissä Mustaltamereltä ja Itämereltä, vailla etelän ja kaakon maa- ja mineraalirikkauksia, Venäjä voisi helposti siirtyä kakkosvallan asemaan. Puola, uusista valtioista suurimpana ja vahvimpana, voisi helposti luoda vaikutuspiirin, joka ulottuu Suomesta Kaukasukselle”.

Piłsudskin ajatukset vaikuttivat edistyksellisiltä ja demokraattisilta verrattuna kilpailevan kansallismielisen demokratian ajatukseen kiisteltyjen itäisten alueiden suorasta yhtiöittämisestä ja polonisoinnista, mutta hän käytti ”federaatio”-ajatustaan välineellisesti. Kuten hän kirjoitti läheiselle yhteistyökumppanilleen Leon Wasilewskille huhtikuussa 1919, (toistaiseksi) ”en halua olla imperialisti enkä federalisti. … Ottaen huomioon, että tässä Jumalan maailmassa tyhjä puhe ihmisten ja kansojen veljeydestä sekä amerikkalaiset pikkuopit näyttävät voittavan, olen mielelläni federalistien puolella”. Chwalban mukaan Piłsudskin ja hänen kilpailijansa, kansallismielisten demokraattien johtajan Roman Dmowskin Puolan-vision väliset erot olivat enemmän retorisia kuin todellisia. Piłsudski oli antanut monia hämääviä lausuntoja, mutta ei koskaan ilmaissut konkreettisesti näkemyksiään Puolan itärajoista tai poliittisista järjestelyistä, joita hän aikoi alueelle.

Alustavat vihollisuudet

Vuoden 1917 loppupuolelta lähtien Venäjällä muodostettiin puolalaisia vallankumouksellisia sotilasyksiköitä. Ne yhdistettiin läntiseksi kivääridivisioonaksi lokakuussa 1918. Kesällä 1918 Moskovaan perustettiin Stefan Heltmanin johtama lyhytaikainen puolalainen kommunistihallitus. Sekä sotilas- että siviilirakenteiden tarkoituksena oli helpottaa kommunismin mahdollista käyttöönottoa Puolassa Puolan neuvostotasavallan muodossa.

Saksan joukkojen vetäydyttyä Valko-Venäjältä ja Liettuasta ja puna-armeijan odotetun saapumisen vuoksi Puolan itsepuolustus oli syksyllä 1918 järjestäytynyt suurten puolalaisten asutuskeskittymien, kuten Minskin, Vilnan ja Grodnon, ympärille. Se perustui Puolan sotilasorganisaatioon, ja se tunnustettiin osaksi Puolan asevoimia Puolan valtionpäämiehen Piłsudskin 7. joulukuuta 1918 antamalla asetuksella.

Ober Ostin saksalainen sotilasneuvosto ilmoitti 15. marraskuuta, että sen toimivalta Vilnassa siirretään puna-armeijalle.

Loppusyksystä 1918 puolalainen 4. kivääridivisioona taisteli puna-armeijaa vastaan Venäjällä. Divisioona toimi Puolan Ranskan armeijan ja kenraali Józef Hallerin alaisuudessa. Poliittisesti divisioona taisteli Puolan kansalliskomitean (KNP) alaisuudessa, jonka liittoutuneet tunnustivat Puolan väliaikaiseksi hallitukseksi. Tammikuussa 1919 Piłsudskin päätöksellä 4. kivääridivisioonasta tuli osa Puolan armeijaa.

Neuvostoliitto kukisti Puolan itsepuolustusjoukot useissa paikoissa. Venäjän länsiarmeija valtasi Minskin 11. joulukuuta 1918. Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta julistettiin siellä 31. joulukuuta. Kolme päivää kestäneiden raskaiden taistelujen jälkeen läntisen kivääridivisioonan kanssa itsepuolustusjoukot vetäytyivät Vilnasta 5. tammikuuta 1919. Puolan ja Neuvostoliiton väliset kahakat jatkuivat tammi- ja helmikuussa.

Puolan asevoimat muodostettiin kiireesti taistelemaan useissa rajasodissa. Venäjän rintamalla oli helmikuussa 1919 kaksi suurta kokoonpanoa: pohjoinen, jota johti kenraali Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański, ja eteläinen, jota johti kenraali Antoni Listowski.

Puolan ja Ukrainan sota

Lokakuun 18. päivänä 1918 Itä-Galitsiassa, joka oli edelleen osa Itävalta-Unkarin keisarikuntaa, perustettiin Ukrainan kansallisneuvosto, jota johti Jevhen Petrushevitsh. Ukrainan valtion perustaminen julistettiin marraskuussa 1918; se tunnettiin nimellä Länsi-Ukrainan kansantasavalta, ja se vaati pääkaupungikseen Lviviä. Venäjään liittyvien poliittisten näkökohtien vuoksi Ukrainan pyrkimykset eivät saaneet Entente-valtojen tukea.

Ukrainalaiset valtasivat Lvivin keskeiset rakennukset 31. lokakuuta 1918. Marraskuun 1. päivänä kaupungin puolalaiset asukkaat kävivät vastahyökkäykseen, ja Puolan ja Ukrainan sota alkoi. Lviv oli puolalaisten hallinnassa 22. marraskuuta alkaen. Puolalaisille poliitikoille Puolan vaatimus Lvivistä ja Itä-Galitsiasta oli kiistaton; huhtikuussa 1919 lakiasäätävä Sejm julisti yksimielisesti, että koko Galitsian oli liityttävä Puolaan. Huhti-kesäkuussa 1919 saapui Ranskasta kenraali Józef Hallerin johtama Puolan sininen armeija. Siihen kuului yli 67 000 hyvin varustettua ja hyvin koulutettua sotilasta. Sininen armeija auttoi ajamaan ukrainalaiset joukot itään Zbruch-joen ohi ja vaikutti ratkaisevasti sodan lopputulokseen. Länsi-Ukrainan kansantasavalta oli lyöty heinäkuun puoliväliin mennessä, ja Itä-Galitsian alue oli joutunut Puolan hallinnon alaisuuteen. Länsi-Ukrainan kansantasavallan tuhoaminen vahvisti monien ukrainalaisten uskomuksen, että Puola oli heidän kansakuntansa päävihollinen.

Tammikuusta 1919 alkaen taisteluita käytiin myös Volhyniassa, jossa puolalaiset kohtasivat Symon Petliuran johtaman Ukrainan kansantasavallan joukot. Puolalaisten hyökkäys johti maakunnan länsiosan valtaamiseen. Puolalais-ukrainalainen sodankäynti siellä lopetettiin toukokuun lopusta lähtien, ja syyskuun alussa allekirjoitettiin aselepo.

Liittoutuneiden korkein sotaneuvosto antoi 21. marraskuuta 1919 kiistanalaisten neuvottelujen jälkeen Puolan valtuudet hallita Itä-Galitsian aluetta 25 vuodeksi ja taata Ukrainan väestölle autonomian. Suurlähettiläskonferenssi, joka korvasi korkeimman sotaneuvoston, tunnusti maaliskuussa 1923 Puolan vaatimuksen Itä-Galitsiasta.

Puolan tiedustelupalvelu

Jan Kowalewski, polyglotti ja salakirjoituksen harrastaja, mursi Länsi-Ukrainan kansantasavallan armeijan ja kenraali Anton Denikinin valkovenäläisten joukkojen koodit ja salakirjoitukset. Elokuussa 1919 hänestä tuli Puolan yleisesikunnan kryptografiaosaston päällikkö Varsovassa. Syyskuun alkuun mennessä hän oli koonnut Varsovan yliopistosta ja Lvivin yliopistosta ryhmän matemaatikkoja (joista merkittävimpiä olivat Puolan matematiikkakoulun perustajat Stanisław Leśniewski, Stefan Mazurkiewicz ja Wacław Sierpiński), jotka onnistuivat murtamaan myös Neuvosto-Venäjän salakirjoitukset. Puolan ja Neuvostoliiton välisen sodan aikana puna-armeijan radioviestien puolalainen salakirjoituksen purkaminen mahdollisti Puolan sotavoimien tehokkaan käytön Neuvosto-Venäjän joukkoja vastaan ja voitti monia yksittäisiä taisteluita, tärkeimpänä Varsovan taistelu.

Konfliktin varhainen eteneminen

Puna-armeija valtasi Vilnan 5. tammikuuta 1919, minkä seurauksena Liettuan ja Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta (Litbel) perustettiin 28. helmikuuta 1919. Neuvosto-Venäjän ulkoasiain kansankomissaari Georgij Tšitšerin kirjoitti 10. helmikuuta Puolan pääministerille Ignacy Paderewskille ja ehdotti erimielisyyksien ratkaisemista ja suhteiden solmimista näiden kahden valtion välille. Kirje oli yksi kahden hallituksen vuosina 1918 ja 1919 vaihtamien noottien sarjasta.

Helmikuussa puolalaiset joukot marssivat itään neuvostoliittolaisia vastaan; Puolan uusi parlamentti julisti, että ”Puolan koilliset maakunnat ja niiden pääkaupunki Wilno” oli vapautettava. Kun saksalaiset ensimmäisen maailmansodan joukot oli evakuoitu alueelta, käytiin Bereza Kartuskan taistelu, puolalais-neuvostoliittolainen kahakka. Se tapahtui 13.-16. helmikuuta kenraali Antoni Listowskin johtaman puolalaisen paikallishyökkäyksen aikana Bjarozan lähellä Valko-Venäjällä. Tapahtuma on esitetty puolalaisten puolelta vapautussodan tai venäläisten puolalaisten hyökkäyksen alkuna. Helmikuun loppuun mennessä Neuvostoliiton hyökkäys länteen oli pysähtynyt. Matalan tason sodankäynnin jatkuessa puolalaiset yksiköt ylittivät Nemanjoen, valtasivat Pinskin 5. maaliskuuta ja pääsivät Lidan laitamille. 4. maaliskuuta Piłsudski määräsi, että lisäliikkeet itään pysäytetään. Neuvostoliiton johto oli joutunut miettimään sotilaallisen avun antamista Unkarin neuvostotasavallalle ja Aleksandr Koltshakin johtaman valkoisen armeijan Siperian-hyökkäystä.

Puolan ja Ukrainan välisessä sodassa Puolan armeijat eliminoivat Länsi-Ukrainan kansantasavallan heinäkuuhun 1919 mennessä. Piłsudski valmisteli salaa hyökkäystä Neuvostoliiton hallussa olevaan Vilnaan ja pystyi huhtikuun alussa siirtämään osan Ukrainassa käytetyistä joukoista pohjoiselle rintamalle. Ajatuksena oli luoda toteutunut tosiasia ja estää länsivaltoja myöntämästä Puolan vaatimia alueita Valkoisen liikkeen Venäjälle (valkoisten odotettiin voittavan Venäjän sisällissodan).

Puolan uusi hyökkäys alkoi 16. huhtikuuta. Viisituhatta sotilasta Piłsudskin johdolla suuntasi kohti Vilnaa. Puolalaiset joukot etenivät itään ja valtasivat Lidan 17. huhtikuuta, Novogrudokin 18. huhtikuuta, Baranavitšin 19. huhtikuuta ja Grodnon 28. huhtikuuta. Piłsudskin ryhmä tunkeutui Vilnaan 19. huhtikuuta ja valtasi kaupungin kahden päivän taistelujen jälkeen. Puolan toiminta ajoi Litbelin hallituksen pois julistetusta pääkaupungistaan.

Vilnan valtauksen jälkeen Piłsudski antoi 22. huhtikuuta Liettuan entisen suuriruhtinaskunnan asukkaille julistuksen liittovaltiotavoitteidensa toteuttamiseksi. Hänen kilpailijansa kansallismieliset demokraatit arvostelivat sitä jyrkästi, sillä he vaativat entisen suuriruhtinaskunnan maiden suoraa liittämistä Puolaan ja ilmaisivat vastustavansa Piłsudskin alueellisia ja poliittisia käsityksiä. Piłsudski oli siis ryhtynyt palauttamaan Puolan-Liettuan kansainyhteisön historiallisia alueita sotilaallisin keinoin ja jättänyt tarvittavat poliittiset ratkaisut myöhemmäksi.

Huhtikuun 25. päivänä Lenin määräsi länsirintaman komentajan valtaamaan Vilnan takaisin mahdollisimman pian. Puolalaisia joukkoja vastaan hyökänneet puna-armeijan joukot kukistettiin Edward Rydz-Śmigłyn joukkojen toimesta 30. huhtikuuta ja 7. toukokuuta välisenä aikana. Samalla kun puolalaiset laajensivat asemiaan entisestään, puna-armeija, joka ei kyennyt saavuttamaan tavoitteitaan ja jonka taistelut valkoisten joukkojen kanssa muualla kiihtyivät, vetäytyi asemistaan.

Puolalainen ”Liettuan ja Valko-Venäjän rintama” perustettiin 15. toukokuuta ja asetettiin kenraali Stanisław Szeptyckin komentoon.

Toukokuun 15. päivänä hyväksytyssä säädöksessä Puolan Sejm vaati itäisten rajakansojen liittämistä Puolan valtioon autonomisina kokonaisuuksina. Tarkoituksena oli tehdä myönteinen vaikutelma Pariisin rauhankonferenssin osanottajiin. Konferenssissa pää- ja ulkoministeri Ignacy Paderewski julisti Puolan tukevan itäisten kansojen itsemääräämisoikeutta Woodrow Wilsonin opin mukaisesti ja pyrki varmistamaan länsimaiden tuen Puolan Ukrainan, Valko-Venäjän ja Liettuan politiikalle.

Puolan hyökkäys lopetettiin ensimmäisen maailmansodan aikaisten saksalaisten juoksuhautojen ja linnoitusten linjan ympärillä, koska oli erittäin todennäköistä, että Puola joutuisi sotaan Saksan kanssa alueellisista ja muista kysymyksistä. Puolet Puolan sotilaallisesta voimasta oli kesäkuun puoliväliin mennessä keskitetty Saksan rintamalle. Hyökkäystä idässä jatkettiin kesäkuun lopussa Versaillesin sopimuksen jälkeen. Saksan allekirjoittama ja ratifioima sopimus säilytti Länsi-Puolassa vallitsevan tilanteen.

Eteläisellä rintamalla Volhyniassa puolalaiset joukot kohtasivat toukokuussa ja heinäkuussa puna-armeijan, joka oli työntämässä Petliuran ukrainalaisia yksiköitä pois kiistellyiltä alueilta. Alueen ortodoksinen maaseutuväestö suhtautui vihamielisesti Puolan viranomaisiin ja tuki aktiivisesti bolševikkeja. Myös Podoliassa ja lähellä Galician itäosaa Puolan armeijat etenivät hitaasti kohti itää joulukuuhun asti. Ne ylittivät Zbruch-joen ja syrjäyttivät neuvostojoukkoja useilta paikkakunnilta.

Puolan joukot valtasivat Minskin 8. elokuuta. Berezina-joki saavutettiin 18. elokuuta. Elokuun 28. päivänä panssarivaunut otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön ja Babruyskin kaupunki vallattiin. Syyskuun 2. päivään mennessä puolalaiset yksiköt saavuttivat Daugava-joen. Barysaw vallattiin 10. syyskuuta ja osia Polotskista 21. syyskuuta. Syyskuun puoliväliin mennessä puolalaiset saivat haltuunsa Daugavan varrella sijaitsevan alueen Dysna-joelta Daugavpilssiin. Rintamalinja oli levinnyt myös etelään Polesian ja Volhynian läpi; Zbruch-jokea pitkin se saavutti Romanian rajan. Puna-armeijan hyökkäys Daugava- ja Berezina-jokien välissä torjuttiin lokakuussa, ja rintama oli muuttunut suhteellisen passiiviseksi, ja kohtaamisia oli vain satunnaisesti, kun Piłsudskin pohjoisessa Puolan operaation päämääräksi määrittelemä linja oli saavutettu.

Syksyllä 1919 sejm äänesti valloitettujen alueiden liittämisestä Puolaan Daugava- ja Berezina-jokiin asti, Minsk mukaan lukien.

Puolan menestys kesällä 1919 johtui siitä, että neuvostoliittolaiset asettivat etusijalle sodankäynnin valkoisten joukkojen kanssa, mikä oli heille tärkeämpää. Menestykset loivat illuusion Puolan sotilaallisesta ylivoimasta ja Neuvostoliiton heikkoudesta. Kuten Piłsudski asian ilmaisi: ”En ole huolissani Venäjän voimasta; jos haluaisin, voisin mennä nyt vaikkapa Moskovaan, eikä kukaan pystyisi vastustamaan voimaani …”. Piłsudski hillitsi hyökkäystä loppukesällä, koska hän ei halunnut parantaa etenevien valkoisten strategista tilannetta.

Alkukesästä 1919 valkoinen liike oli saanut aloitteen, ja sen Anton Denikinin johtamat, vapaaehtoisarmeijana tunnetut joukot marssivat Moskovaan. Piłsuski kieltäytyi liittoutuneiden interventiosta Venäjän sisällissotaan, koska hän piti valkoisia Puolalle uhkaavampana kuin bolsevikkeja. Piłsudskin vihamielinen suhde tsaarin Venäjään juonsi juurensa hänen uransa varhaisempiin vaiheisiin. Hän kävi sotaa Neuvosto-Venäjän kanssa Puolan ylipäällikkönä toimimisensa alusta lähtien. Tämän kokemuksen perusteella hän aliarvioi bolshevikkien voiman. Piłsudski myös uskoi saavansa Puolalle paremman sopimuksen bolsevikeilta kuin valkoisilta, jotka edustivat hänen mielestään vanhaa venäläistä keisarillista politiikkaa, joka oli vihamielinen vahvalle Puolalle ja Venäjästä riippumattomalle Ukrainalle, Piłsudskin päätavoitteille. Bolševikit olivat julistaneet Puolan jakamisen pätemättömäksi ja ilmoittaneet kannattavansa Puolan kansan itsemääräämisoikeutta. Piłsudski spekuloi näin ollen, että Puola pärjäisi paremmin internationalististen bolshevikkien kanssa, jotka olivat myös vieraantuneet länsivalloista, kuin palautetun Venäjän keisarikunnan, sen perinteisen nationalismin ja sen kumppanuuden länsimaisen politiikan kanssa. Kieltäytymällä liittymästä hyökkäykseen Leninin kamppailevaa hallitusta vastaan hän jätti huomiotta kolmoisliittoutuman johtajien voimakkaan painostuksen ja mahdollisesti pelasti bolshevikkihallituksen kesästä syksyyn 1919, vaikka puolalaisten täysimittainen hyökkäys Denikinin tueksi ei olisi ollut mahdollinen. Mihail Tuhatševski kommentoi myöhemmin, että bolševikeille olisi todennäköisesti ollut katastrofaalisia seurauksia, jos Puolan hallitus olisi ryhtynyt sotilaalliseen yhteistyöhön Denikinin kanssa tämän edetessä Moskovaan. Myöhemmin julkaisemassaan kirjassa Denikin osoitti Puolaa bolshevikkien vallan pelastajaksi.

Denikin vetosi Piłsudskiin kahdesti, kesällä ja syksyllä 1919. Denikinin mukaan ”Etelä-Venäjän tappio saa Puolan kohtaamaan voiman, josta tulee onnettomuus puolalaiselle kulttuurille ja joka uhkaa Puolan valtion olemassaoloa”. Piłsudskin mukaan ”Pienempi paha on helpottaa Valkoisen Venäjän tappiota Punaiselle Venäjälle. … Minkä tahansa Venäjän kanssa me taistelemme Puolan puolesta. Puhukoon kaikki saastainen länsi mitä haluaa, meitä ei vedetä mukaan ja käytetä hyväksi taistelussa Venäjän vallankumousta vastaan. Päinvastoin, Puolan pysyvien etujen nimissä haluamme helpottaa vallankumouksellisen armeijan toimintaa vastavallankumouksellista armeijaa vastaan.” Joulukuun 12. päivänä puna-armeija työnsi Denikinin pois Kiovasta.

Puolan ja Valko-Venäjän omat edut olivat ristiriidassa keskenään. Piłsudski halusi hajottaa Venäjän ja luoda voimakkaan Puolan. Denikin, Aleksandr Koltshak ja Nikolai Judenitš halusivat ”yhden, suuren ja jakamattoman Venäjän” alueellista koskemattomuutta. Piłsudski piti bolševikkien sotavoimia vähäisenä ja piti Puna-Venäjää helposti voitettavana. Sisällissodan voittaneet kommunistit oli tarkoitus työntää kauas itään ja riistää Ukrainasta, Valko-Venäjältä, Baltian maista ja Etelä-Kaukasukselta; ne eivät enää muodostaisi uhkaa Puolalle.

Puolalaiset ja venäläiset osapuolet olivat julistaneet konfliktin alusta lähtien useita rauhanaloitteita, mutta ne oli tarkoitettu vain peitetarinaksi tai ajan viivyttämiseksi, kun kumpikin osapuoli keskittyi sotilaallisiin valmisteluihin ja siirtoihin. Yksi puolalais-neuvostoliittolaisten neuvottelujen sarja alkoi Białowieżassa kesän 1919 sotatoimien päätyttyä; ne siirrettiin marraskuun alussa 1919 Mikševitšiin. Piłsudskin kumppani Ignacy Boerner tapasi siellä Leninin lähettilään Julian Marchlewskin. Neuvostohallitus hylkäsi joulukuussa armeijoidensa Venäjän sisällissodassa saavuttaman menestyksen innoittamana Puolan tiukat aselepoa koskevat ehdot. Piłsudski keskeytti Mikševitšin neuvottelut kaksi päivää sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli vallannut Kiovan, mutta suuria sotatoimia ei ollut aloitettu uudelleen. Neuvottelujen alkuvaiheessa Boerner ilmoitti Marchlewskille, että Puolalla ei ollut aikomusta uudistaa hyökkäystään; se salli Neuvostoliiton siirtää Puolan rintamalta neljäkymmentäkolmetuhatta sotilasta taistelemaan Denikiniä vastaan.

Ainoa poikkeus Puolan rintaman vakauttamispolitiikkaan syksystä 1919 lähtien oli talvihyökkäys Daugavpilssiin. Edward Rydz-Śmigłyn aiemmat yritykset vallata kaupunki kesällä ja alkusyksystä olivat epäonnistuneet. Puolan ja Latvian väliaikaisen hallituksen edustajat allekirjoittivat 30. joulukuuta salaisen poliittisen ja sotilaallisen sopimuksen yhteisestä hyökkäyksestä Daugavpilssiin. Tammikuun 3. päivänä 1920 puolalaiset ja latvialaiset joukot (30 000 puolalaista ja 10 000 latvialaista) aloittivat yhteisen operaation yllätettyä vihollista vastaan. Bolshevikkien 15. armeija vetäytyi eikä sitä ollut ajettu takaa; taistelut päättyivät 25. tammikuuta. Daugavpilsin valtaus onnistui pääasiassa Rydz-Śmigłyn johtaman 3. legioonan jalkaväkidivisioonan avulla. Sen jälkeen kaupunki ja sen ympäristö luovutettiin latvialaisille. Kampanjan lopputulos häiritsi Liettuan ja Venäjän joukkojen välisiä yhteyksiä. Puolalainen varuskunta oli Daugavpilsissä heinäkuuhun 1920 asti. Samaan aikaan Latvian viranomaiset jatkoivat rauhanneuvotteluja Neuvostoliiton kanssa, jotka johtivat alustavan aselevon allekirjoittamiseen. Piłsudskille ja Puolan diplomatialle ei ilmoitettu eikä se ollut tietoinen tästä kehityksestä.

Vuoden 1919 taistelut johtivat hyvin pitkän rintamalinjan muodostumiseen, mikä historioitsija Eugeniusz Duraczyńskin mukaan suosi Puolaa tässä vaiheessa.

Vuoden 1919 lopulla ja vuoden 1920 alussa Piłsudski ryhtyi jättiläismäiseen tehtäväänsä hajottaa Venäjä ja luoda Intermarium-maablokki. Koska Liettua ja muut itäisen Baltian alueen maat kieltäytyivät osallistumasta hankkeeseen, hän otti kohteekseen Ukrainan.

Epäonnistunut rauhanprosessi

Loppusyksystä 1919 monista puolalaisista poliitikoista näytti siltä, että Puola oli saavuttanut strategisesti toivotut rajat idässä ja että sen vuoksi taistelut bolsevikkeja vastaan olisi lopetettava ja rauhanneuvottelut aloitettava. Rauhan tavoittelu hallitsi myös kansantunteita, ja sodanvastaisia mielenosoituksia oli järjestetty.

Neuvosto-Venäjän johdolla oli tuolloin edessään useita kiireellisiä sisäisiä ja ulkoisia ongelmia. Jotta vaikeuksiin voitaisiin puuttua tehokkaasti, he halusivat lopettaa sodankäynnin ja tarjota rauhaa naapureilleen toivoen pääsevänsä ulos kansainvälisestä eristyksestä, johon he olivat joutuneet. Neuvostoliiton kosiskelemat Puolan mahdolliset liittolaiset (Liettua, Latvia, Romania tai Etelä-Kaukasian valtiot) eivät halunneet liittyä Puolan johtamaan Neuvostoliiton vastaiseen liittoon. Koska vallankumouksellinen kiihko Euroopassa väheni, neuvostoliittolaiset olivat taipuvaisia lykkäämään tunnusomaista hankettaan, Euroopan neuvostotasavaltaa, johonkin epämääräiseen tulevaisuuteen.

Venäjän ulkoministeri Georgi Tšitšerinin ja muiden Venäjän hallintoelinten joulukuun 1919 lopun ja helmikuun 1920 alun välisenä aikana Varsovaan lähettämiin rauhantarjouksiin ei ollut vastattu. Neuvostoliittolaiset ehdottivat Puolalle suotuisaa joukkojen rajaviivaa, joka olisi sopusoinnussa nykyisten sotilasrajojen kanssa, jättäen pysyvän rajan määrittelyn myöhemmäksi.

Vaikka Neuvostoliiton lähentelyt herättivät huomattavaa kiinnostusta sosialistien, maatalousväestön ja nationalistien poliittisissa leireissä, Puolan Sejmin yritykset estää jatkosodat osoittautuivat turhiksi. Józef Piłsudski, joka hallitsi armeijaa ja huomattavassa määrin myös heikkoa siviilihallitusta, esti kaiken liikkeen kohti rauhaa. Helmikuun lopulla hän määräsi Puolan edustajat aloittamaan teennäiset neuvottelut Neuvostoliiton kanssa. Piłsudski ja hänen avustajansa korostivat Puolan sotilaallista etumatkaa puna-armeijaan nähden ja uskoivat, että sotatila oli luonut erittäin suotuisat olosuhteet Puolan taloudelliselle kehitykselle.

Kenraali Władysław Sikorski aloitti 4. maaliskuuta 1920 uuden hyökkäyksen Polesiassa; Puolan joukot olivat iskeneet kiilan Neuvostoliiton joukkojen väliin pohjoisessa (Valko-Venäjä) ja etelässä (Ukraina). Neuvostoliiton vastahyökkäys Polesiassa ja Volhyniassa työnnettiin takaisin.

Puolan ja Venäjän väliset rauhanneuvottelut maaliskuussa 1920 eivät tuottaneet tulosta. Piłsudski ei ollut kiinnostunut konfliktin neuvotteluratkaisusta. Vihollisuuksien laajamittaisen uudelleen aloittamisen valmisteluja viimeisteltiin, ja vastikään (parlamentin kansanedustajien enemmistön vastalauseesta huolimatta) julistautunut marsalkka ja hänen lähipiirinsä odottivat suunnitellun uuden hyökkäyksen johtavan Piłsudskin federalististen ajatusten toteutumiseen.

Tšitšerin syytti 7. huhtikuuta Puolaa Neuvostoliiton rauhantarjouksen hylkäämisestä ja ilmoitti liittoutuneille kielteisestä kehityksestä kehottaen niitä estämään Puolan tulevan hyökkäyksen. Puolan diplomatia väitti, että Valko-Venäjällä oli välttämätöntä torjua Neuvostoliiton hyökkäyksen välitön uhka, mutta länsimainen mielipide, jolle Neuvostoliiton perustelut vaikuttivat järkeviltä, hylkäsi Puolan kertomuksen. Neuvostoliiton joukot Valko-Venäjän rintamalla olivat tuolloin heikot, eikä bolsevikeilla ollut suunnitelmia hyökkäystoimista.

Piłsudskin liitto Petliuran kanssa

Kun Piłsudski oli ratkaissut Puolan aseelliset konfliktit kehittyvien Ukrainan valtioiden kanssa Puolaa tyydyttävällä tavalla, hän pystyi valmistelemaan Puolan ja Ukrainan liittoa Venäjää vastaan. Joulukuun 2. päivänä 1919 Andriy Livytskyi ja muut ukrainalaiset diplomaatit ilmoittivat olevansa valmiita luopumaan Ukrainan vaatimuksista Itä-Galitsian ja Länsi-Volhynian osalta vastineeksi siitä, että Puola tunnustaisi Ukrainan kansantasavallan (UPR) itsenäisyyden. Varsovan sopimus, Piłsudskin ja maanpaossa olleen ukrainalaisen kansallismielisen johtajan Hetman Symon Petliuran sekä kahden muun Ukrainan direktoraatin jäsenen välinen sopimus, allekirjoitettiin 21. huhtikuuta 1920. Se vaikutti Piłsudskin suurelta menestykseltä, joka saattoi merkitä hänen pitkään hallussaan olleiden suunnitelmiensa onnistuneen toteuttamisen alkua. Petliura, joka muodollisesti edusti Ukrainan kansantasavallan hallitusta, jonka bolsevikit olivat tosiasiassa kukistaneet, pakeni joidenkin ukrainalaisten joukkojen kanssa Puolaan, josta hän sai poliittisen turvapaikan. Hänen määräysvaltansa ulottui vain pieneen alueeseen Puolan hallitsemien alueiden läheisyydessä. Petljuralla ei siis ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä puolalainen liittolaisuustarjous, suurelta osin Puolan ehdoilla, jotka määräytyivät näiden kahden kansakunnan välisen viimeaikaisen sodan tuloksen perusteella.

Tekemällä sopimuksen Piłsudskin kanssa Petliura hyväksyi Puolan aluevoitot Länsi-Ukrainassa ja Puolan ja Ukrainan tulevan rajan Zbruch-joen varrella. Vastineeksi Ukrainan aluevaatimuksista luopumisesta hänelle luvattiin Ukrainan itsenäisyys ja Puolan sotilaallinen apu hänen hallituksensa palauttamiseksi Kiovaan. Koska sotaväsyneessä Puolassa vastustettiin voimakkaasti Piłsudskin itäpolitiikkaa, neuvottelut Petliuran kanssa käytiin salassa, ja 21. huhtikuuta tehdyn sopimuksen teksti pysyi salassa. Puola tunnusti siinä Ukrainan oikeuden osaan entisen Puola-Liettuan kansainyhteisön alueesta (se asetti ukrainalaiset yksiköt Puolan komentoon. Toukokuun 1. päivään mennessä neuvoteltiin Puolan ja Ukrainan välinen kauppasopimus. Sitä ei ollut allekirjoitettu, jotta sen pitkälle menevät määräykset, jotka ennakoivat Ukrainan hyväksikäyttöä Puolan toimesta, eivät paljastuisi ja aiheuttaisi katastrofaalista vahinkoa Petliuran poliittiselle maineelle.

Piłsudskille liittouma antoi hänen Intermariumin federaatiokampanjalleen todellisen lähtökohdan ja mahdollisesti tärkeimmän federaatiokumppanin, tyydytti hänen vaatimuksensa, jotka koskivat ehdotetun Ukrainan valtion kannalta merkityksellisiä Puolan itärajan osia, ja loi perustan Puolan hallitsemalle Ukrainan valtiolle Venäjän ja Puolan välissä. Richard K. Debon mukaan Petliura ei voinut antaa todellista voimaa Puolan hyökkäykseen, mutta Piłsudskille liitto tarjosi jonkinlaisen naamioinnin ”alastomalle aggressiolle”. Petliuralle se oli viimeinen mahdollisuus säilyttää Ukrainan valtiollisuus ja ainakin teoreettinen itsenäisyys Ukrainan ydinalueilla, vaikka hän hyväksyi Länsi-Ukrainan alueiden menettämisen Puolalle.

Britit ja ranskalaiset eivät tunnustaneet UPR:ää ja estivät sen liittymisen Kansainliiton jäseneksi syksyllä 1920. Ukrainan tasavallan kanssa tehty sopimus ei tuottanut Puolalle kansainvälistä tukea. Se aiheutti uusia jännitteitä ja konflikteja erityisesti maan itsenäisyyteen pyrkineissä ukrainalaisliikkeissä.

Molemmat johtajat kohtasivat tekemänsä sopimuksen osalta voimakasta vastustusta omissa maissaan. Piłsudski kohtasi kovaa vastustusta Roman Dmowskin kansallismielisten demokraattien taholta, jotka vastustivat Ukrainan itsenäisyyttä. Vastalauseena liitolle ja tulevalle Ukrainan sodalle Stanisław Grabski luopui Puolan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuudesta, jossa kansallismieliset demokraatit olivat hallitseva voima (heidän hyväksyntäänsä tarvittaisiin tulevan poliittisen ratkaisun viimeistelyyn). Monet ukrainalaiset poliitikot arvostelivat Petliuraa siitä, että hän oli solminut sopimuksen puolalaisten kanssa ja hylännyt Länsi-Ukrainan (Länsi-Ukrainan kansantasavallan tuhoamisen jälkeen Länsi-Ukraina oli – heidän näkökulmastaan – Puolan miehittämä).

UPR:lle tarkoitetun alueen miehityksen aikana puolalaiset virkamiehet tekivät pakkolunastuksia, joista osa oli tarkoitettu joukkojen varustamiseen, mutta myös laajamittaista ryöstelyä Ukrainassa ja sen väestössä. Se vaihteli korkeimmalla tasolla hyväksytyistä ja edistetyistä toimista, kuten laajalle levinneistä tavarajunien varastamisista, puolalaisten sotilaiden tekemiin ryöstöihin Ukrainan maaseudulla ja kaupungeissa. Kenraali Kazimierz Sosnkowskille ja pääministeri Leopold Skulskille 29. huhtikuuta ja 1. toukokuuta lähettämissään kirjeissä Piłsudski korosti, että rautatieryöstö oli ollut valtavaa, mutta hän ei voinut kertoa enempää, koska määrärahat käytettiin Puolan ja Ukrainan välisen sopimuksen vastaisesti.

Liittoutuminen Petliuran kanssa antoi Puolalle Kiovan kampanjan alussa 15 000 liittoutunutta ukrainalaista sotilasta, jotka kasvoivat sodan aikana 35 000:een rekrytoimalla ja neuvostoliittolaisista sotilaskarkureista. Chwalban mukaan alkuperäiseen hyökkäykseen osallistui 60 000 puolalaista sotilasta ja 4 000 ukrainalaista; puolalaisten ruoka-annoslistalla oli 1. syyskuuta 1920 vain 22 488 ukrainalaista sotilasta.

Kiovan hyökkäyksestä aselepoon

Puolan armeija koostui sotilaista, jotka olivat palvelleet jakavien valtakuntien armeijoissa (erityisesti ammattiupseereista), sekä monista uusista värvätyistä ja vapaaehtoisista. Sotilaat olivat tulleet eri armeijoista, kokoonpanoista, taustoista ja perinteistä. Piłsudskin Puolan legioonien ja Puolan sotilasjärjestön veteraanit muodostivat etuoikeutetun kerroksen, mutta Suur-Puolan armeijan ja Ranskan puolalaisen armeijan integroiminen kansallisiin joukkoihin toi mukanaan monia haasteita. Kenraali Józef Dowbor-Muśnickin johtaman Suur-Puolan armeijan (120 000 sotilaan arvostettu joukko) ja kenraali Józef Hallerin johtaman Ranskan puolalaisen armeijan yhdistäminen Józef Piłsudskin johtamaan Puolan pääarmeijaan oli saatettu päätökseen 19. lokakuuta 1919 Krakovassa järjestetyssä symbolisessa seremoniassa.

Nuoressa Puolan valtiossa, jonka jatkuva olemassaolo oli epävarmaa, monien ryhmien jäsenet vastustivat asevelvollisuutta. Esimerkiksi puolalaiset talonpojat ja pikkukaupunkilaiset, juutalaiset tai Puolan hallinnassa olevilta alueilta kotoisin olevat ukrainalaiset pyrkivät eri syistä välttämään palvelusta Puolan asevoimissa. Puolan armeija oli ylivoimaisesti etnisesti puolalainen ja katolinen. Kesällä 1920 kärjistynyt karkuriongelma johti siihen, että elokuussa otettiin käyttöön kuolemanrangaistus karkuruudesta. Sotilasoikeudenkäynnit ja teloitukset pidettiin usein samana päivänä.

Naispuoliset sotilaat toimivat vapaaehtoisen naislegioonan jäseninä; heille annettiin yleensä avustavia tehtäviä. Upseerien ja sotilaiden sotilaskoulutusjärjestelmä perustettiin Ranskan Puolassa toimivan sotilasoperaation merkittävällä avulla.

Puolan ilmavoimilla oli noin kaksituhatta konetta, joista suurin osa oli vanhoja. Niistä 45 prosenttia oli kaapattu viholliselta. Vain kaksisataa saattoi olla ilmassa kerrallaan. Niitä käytettiin moniin eri tarkoituksiin, myös taisteluihin, mutta enimmäkseen tiedusteluun. 150 ranskalaista lentäjää ja suunnistajaa lensi osana Ranskan operaatiota.

Norman Daviesin mukaan vastapuolten vahvuuden arvioiminen on vaikeaa, ja jopa kenraaleilla oli usein epätäydelliset raportit omista joukoistaan.

Puolan joukot kasvoivat vuoden 1918 loppuun mennessä noin 100 000:sta yli 500 000:een vuoden 1920 alussa ja 800 000:een saman vuoden keväällä. Ennen Varsovan taistelua armeijan kokonaisvahvuus oli noin miljoona sotilasta, mukaan lukien 100 000 vapaaehtoista.

Puolan asevoimia avustivat länsimaisten lähetystöjen, erityisesti Ranskan sotilaslähetystön, sotilaalliset jäsenet. Puolaa tukivat liittoutuneiden ukrainalaisten joukkojen (yli kaksikymmentätuhatta sotilasta) lisäksi venäläiset ja valkovenäläiset yksiköt sekä monikansalliset vapaaehtoiset. Kościuszkon laivueessa palveli kaksikymmentä amerikkalaista lentäjää. Heidän panostaan keväällä ja kesällä 1920 Ukrainan rintamalla pidettiin ratkaisevan tärkeänä.

Venäjän bolševikkivastaiset yksiköt taistelivat Puolan puolella. Noin tuhat valkoista sotilasta taisteli kesällä 1919. Suurinta venäläistä muodostelmaa tuki Venäjän poliittinen komitea, jota edusti Boris Savinkov ja jota komensi kenraali Boris Permikin. ”3. venäläinen armeija” saavutti yli kymmenentuhannen taistelukelpoisen sotilaan vahvuuden, ja lokakuun alussa 1920 se lähetettiin rintamalle taistelemaan Puolan puolelle; he eivät osallistuneet taisteluihin tuolloin voimaan tulleen aselevon vuoksi. Kuusi tuhatta sotilasta taisteli urhoollisesti Puolan puolella ”kasakka”-venäläisissä yksiköissä 31. toukokuuta 1920 alkaen. Erilaiset pienemmät valkovenäläiset kokoonpanot taistelivat vuosina 1919 ja 1920. Venäläisillä, kasakka- ja valkovenäläisillä sotilasjärjestöillä oli kuitenkin omat poliittiset agendansa, ja niiden osallistuminen on jäänyt Puolan sotakertomuksessa marginaaliin tai se on jätetty pois.

Neuvostoliiton tappiot ja puolalaisten vapaaehtoisten oma-aloitteinen värväys mahdollistivat armeijoiden lukumääräisen tasavertaisuuden; Varsovan taisteluun mennessä puolalaiset saattoivat saada lievän lukumäärällisen ja logistisen etulyöntiaseman. Yksi puolalaisten suurimmista kokoonpanoista oli ensimmäinen puolalainen armeija.

Vuoden 1918 alussa Lenin ja Leon Trotski aloittivat Venäjän asevoimien uudelleenrakentamisen. Kansankomissaarien neuvosto (Sovnarkom) perusti 28. tammikuuta uuden puna-armeijan, joka korvasi kotiutetun keisarillisen Venäjän armeijan. Trotskista tuli sotakomissaari 13. maaliskuuta, ja Georgij Tšitšerin otti Trotskin entisen tehtävän ulkoministerinä. Huhtikuun 18. päivänä perustettiin komissaarien toimisto; se aloitti käytännön, jossa poliittiset komissaarit määrättiin sotilasmuodostelmiin. Miljoona saksalaista sotilasta miehitti läntisen Venäjän keisarikunnan, mutta 1. lokakuuta, kun ensimmäiset merkit Saksan tappiosta lännessä olivat tulleet, Lenin määräsi yleisen asevelvollisuuden tarkoituksenaan rakentaa miljoonien ihmisten armeija. Valkoiseen vapaaehtoisarmeijaan oli liittynyt yli 50 000 entistä tsaarin upseeria, mutta kesään 1919 mennessä 75 000 heistä päätyi bolševikkien puna-armeijaan.

Venäjän tasavallan vallankumouksellinen sotilasneuvosto perustettiin syyskuussa 1918. Sen puheenjohtajana toimi Trotski. Trotskilla ei ollut sotilaallista kokemusta tai asiantuntemusta, mutta hän osasi mobilisoida joukkoja ja oli sotapropagandan mestari. Tasavallan neuvoston alaisuuteen sijoitettiin tiettyjen rintamien ja armeijoiden vallankumoukselliset sotaneuvostot. Järjestelmä oli tarkoitettu kollektiivisen johtajuuden ja sotilasasioiden hallinnan käsitteen toteuttamiseksi.

Puna-armeijan ylipäällikkönä toimi heinäkuusta 1919 lähtien Sergei Kamenev, jonka Josif Stalin asetti tehtävään. Kamenevin kenttäesikuntaa johtivat entiset tsaarin kenraalit. Sotilasneuvoston oli hyväksyttävä jokainen hänen päätöksensä. Varsinainen komentokeskus oli sijoitettu panssarijunaan, jota Trotski käytti matkustamiseen rintama-alueilla ja sotilaallisen toiminnan koordinointiin.

Sadattuhannet alokkaat karkasivat puna-armeijasta, mikä johti 600 julkiseen teloitukseen vuoden 1919 jälkipuoliskolla. Armeija suoritti kuitenkin operaatioita useilla rintamilla ja oli edelleen tehokas taistelujoukko.

Virallisesti puna-armeijassa oli 1. elokuuta 1920 viisi miljoonaa sotilasta, mutta vain 10-12 prosenttia heistä voitiin laskea varsinaisiin taistelujoukkoihin. Naispuoliset vapaaehtoiset palvelivat taisteluissa samoin perustein kuin miehet, myös Budjonnyn 1. ratsuväkiarmeijassa. Puna-armeija oli erityisen heikko logistiikan, tarvikkeiden ja viestinnän aloilla. Valkoisten ja liittoutuneiden joukoista oli kaapattu suuria määriä länsimaisia aseita, ja sotatarvikkeiden kotimainen tuotanto lisääntyi koko sodan ajan. Silti varastot olivat usein kriittisen niukat. Kuten Puolan armeijassa, saappaat olivat olleet vähissä, ja monet taistelivat paljain jaloin. Neuvostoliittolaisia lentokoneita oli suhteellisen vähän (länsirintamalla korkeintaan 220), ja puolalaiset ilmavoimien muodostelmat alkoivat pian hallita ilmatilaa.

Kun puolalaiset aloittivat Kiovan hyökkäyksensä, Venäjän lounaisrintamalla oli noin 83 000 neuvostoliittolaista sotilasta, joista 29 000 oli rintamajoukkoja. Puolalaisilla oli jonkinlainen lukumääräinen ylivoima, jonka arvioitiin olevan 12 000-52 000 henkeä. Neuvostoliiton vastahyökkäyksen aikana vuoden 1920 puolivälissä kaikilla rintamilla neuvostoliittolaisia oli noin 790 000, ainakin 50 000 enemmän kuin puolalaisia. Mihail Tuhatševski arvioi, että hänellä oli 160 000 taisteluvalmista sotilasta, kun taas Piłsudski arvioi Tuhatševskin joukkojen määräksi 200 000-220 000.

Vuonna 1920 puna-armeijan henkilöstömäärä Neuvostoliiton länsirintamalla oli 402 000 ja lounaisrintamalla Galiciassa 355 000, Daviesin mukaan. Grigori F. Krivosheev antaa länsirintamalle 382 071 ja lounaisrintamalle 282 507 sotilasta heinä-elokuussa.

Sen jälkeen, kun läntinen kivääridivisioona järjestettiin uudelleen vuoden 1919 puolivälissä, puna-armeijassa ei ollut erillisiä puolalaisia yksiköitä. Sekä länsi- että lounaisrintamalla oli ollut venäläisten yksiköiden lisäksi erillisiä ukrainalaisia, latvialaisia ja saksalais-unkarilaisia yksiköitä. Lisäksi monet eri kansallisuuksia edustavat kommunistit, esimerkiksi kiinalaiset, taistelivat integroiduissa yksiköissä. Liettuan armeija tuki neuvostojoukkoja jonkin verran.

Puna-armeijan hyökkäystä johtaneisiin komentajiin kuuluivat Semjon Budjonny, Leon Trotski, Sergei Kamenev, Mihail Tuhatševski (länsirintaman uusi komentaja), Aleksandr Jegorov (lounaisrintaman uusi komentaja) ja Hayk Bzhishkyan.

Molempien armeijoiden logistiikka oli erittäin huono, ja niiden tukena käytettiin kaikenlaista kalustoa, joka oli jäänyt jäljelle ensimmäisestä maailmansodasta tai jota voitiin kaapata. Puolan armeija käytti esimerkiksi viidessä maassa valmistettuja tykkejä ja kuudessa maassa valmistettuja kiväärejä, joista kussakin käytettiin erilaisia ammuksia. Neuvostoliitolla oli käytössään monia sotilasvarastoja, jotka Saksan armeijat olivat jättäneet jälkeensä vetäytymisensä jälkeen vuosina 1918-1919, sekä nykyaikaista ranskalaista aseistusta, jota oli kaapattu runsaasti valkovenäläisiltä ja liittoutuneiden retkikuntajoukoilta Venäjän sisällissodan aikana. He kärsivät silti aseiden puutteesta, sillä sekä puna-armeija että Puolan joukot olivat länsimaisiin standardeihin nähden erittäin alivarustettuja.

Puna-armeijalla oli kuitenkin käytössään laaja arsenaali ja täysin toimiva aseteollisuus, joka oli keskittynyt Tulaan ja jotka molemmat olivat perintöä tsaarin Venäjältä. Puolassa ei ollut yhtään asetehdasta, ja kaikki, myös kiväärit ja ampumatarvikkeet, oli tuotava maahan. Sotatuotteiden valmistuksessa oli edistytty vähitellen, ja sodan jälkeen Puolassa oli 140 sotatarvikkeita valmistavaa teollisuuslaitosta.

Puola-Neuvostoliittoa vastaan ei taisteltu juoksuhaudoissa vaan liikkuvien muodostelmien avulla. Rintaman kokonaispituus oli 1500 kilometriä, ja se oli miehitetty suhteellisen pienillä joukoilla. Varsovan taistelun aikaan ja sen jälkeen neuvostoliittolaiset kärsivät liian pitkistä kuljetuslinjoista eivätkä olleet pystyneet toimittamaan joukkojaan ajoissa.

Vuoden 1920 alkuun mennessä puna-armeija oli menestynyt hyvin valkoisten liikettä vastaan. Tammikuussa 1920 neuvostoliittolaiset alkoivat keskittää joukkoja Puolan pohjoisrintamalle Berezina-joen varrelle. Britannian pääministeri David Lloyd George määräsi Neuvosto-Venäjän Itämeren saarron poistettavaksi. Viro allekirjoitti 3. helmikuuta Venäjän kanssa Tarton sopimuksen, jossa tunnustettiin bolshevikkihallitus. Eurooppalaiset asekauppiaat jatkoivat neuvostoliittolaisten toimittamista armeijan tarvitsemilla tavaroilla, joista Venäjän hallitus maksoi keisarillisista varastoista otetulla ja yksityishenkilöiltä takavarikoidulla kullalla ja arvoesineillä.

Vuoden 1920 alusta lähtien sekä puolalaiset että neuvostoliittolaiset olivat valmistautuneet ratkaiseviin yhteenottoihin. Lenin ja Trotski eivät kuitenkaan olleet vielä kyenneet eliminoimaan kaikkia valkoisten joukkoja, erityisesti etelästä uhkaavaa Pjotr Wrangelin armeijaa. Piłsudski, jota tällaiset rajoitukset eivät rajoittaneet, pystyi hyökkäämään ensimmäisenä. Vakuuttuneena siitä, että valkoiset eivät enää olleet uhka Puolalle, hän päätti huolehtia jäljellä olevasta vihollisesta, bolsevikeista. Kiovan retkikunnan suunnitelmana oli lyödä puna-armeija Puolan eteläisellä sivustalla ja asettaa Ukrainaan puolalaismielinen Petliuran hallitus.

Victor Sebestyen, vuonna 2017 julkaistun Leninin elämäkerran kirjoittaja, kirjoitti: ”Vastikään itsenäistyneet puolalaiset aloittivat sodan. Englannin ja Ranskan tuella he hyökkäsivät Ukrainaan keväällä 1920.” Jotkut liittoutuneiden johtajat eivät olleet tukeneet Puolaa, mukaan lukien Britannian entinen pääministeri H. H. Asquith, joka kutsui Kiovan retkikuntaa ”puhtaasti aggressiiviseksi seikkailuksi, mielivaltaiseksi yritykseksi”. Sebestyen luonnehti Piłsudskia ”puolalaiseksi nationalistiksi, ei sosialistiksi”.

Puolan yleisesikunta määräsi 17. huhtikuuta 1920 asevoimat ottamaan hyökkäysasemat. Puna-armeija, joka oli ryhmittynyt 10. maaliskuuta lähtien, ei ollut täysin valmis taisteluun. Sotilasoperaation päätavoitteena oli luoda muodollisesti itsenäinen mutta Puolan suojeluksessa oleva Ukrainan valtio, joka erottaisi Puolan Venäjästä.

Huhtikuun 25. päivänä Piłsudskin komennossa oleva Puolan eteläinen armeijaryhmä aloitti hyökkäyksen Kiovan suuntaan. Puolan joukkoja avustivat tuhannet ukrainalaiset sotilaat Ukrainan kansantasavaltaa edustaneen Petliuran johdolla.

Venäjän lounaisrintaman komentajalla Aleksandr Jegorovilla oli käytössään 12. ja 14. armeija. Ne kohtasivat hyökkäävät joukot, mutta ne olivat pieniä (15 000 taistelukelpoista sotilasta), heikkoja ja huonosti varustettuja, ja Venäjän talonpoikaiskapinat olivat häirinneet niiden toimintaa. Jegorovin armeijoita oli vähitellen vahvistettu sen jälkeen, kun neuvostoliittolaiset olivat saaneet tietää Puolan sotavalmisteluista.

Huhtikuun 26. päivänä Piłsudski kertoi ”Kutsussaan Ukrainan kansalle” kuulijoilleen, että ”Puolan armeija pysyy täällä vain niin kauan kuin on tarpeen, kunnes Ukrainan laillinen hallitus ottaa oman alueensa hallintaansa”. Vaikka monet ukrainalaiset olivat kommunisminvastaisia, monet olivat myös puolalaisvastaisia ja paheksuivat Puolan etenemistä.

Edward Rydz-Śmigłyn johtama hyvin varustettu ja erittäin liikkuva Puolan 3. armeija kukisti nopeasti puna-armeijan Ukrainassa. Neuvostoliiton 12. ja 14. armeija olivat suurimmaksi osaksi kieltäytyneet taisteluista ja kärsineet vähäisiä tappioita; ne vetäytyivät tai työnnettiin Dneprin ohi. Rydz-Śmigłyn johtamat Puolan ja Ukrainan yhdistetyt joukot kohtasivat 7. toukokuuta vain vähäistä vastarintaa, kun ne tunkeutuivat Kiovaan, jonka neuvostojoukot olivat enimmäkseen hylänneet.

Neuvostoliitto aloitti ensimmäisen vastahyökkäyksensä länsirintaman joukkoja käyttäen. Leon Trotskin käskystä Mihail Tuhatševski käynnisti hyökkäyksen Valko-Venäjän rintamalla ennen puolalaisten joukkojen (puolalaisen komennon suunnittelemaa) saapumista Ukrainan rintamalta. Hänen joukkonsa hyökkäsivät 14. toukokuuta hieman heikompia puolalaisia armeijoita vastaan ja tunkeutuivat puolalaisten hallussa oleville alueille (Daugava- ja Berezina-jokien väliset alueet) 100 kilometrin syvyyteen. Kun kaksi puolalaista divisioonaa oli saapunut Ukrainasta ja uusi reserviarmeija oli koottu, Stanisław Szeptycki, Kazimierz Sosnkowski ja Leonard Skierski johtivat puolalaista vastahyökkäystä 28. toukokuuta alkaen. Sen tuloksena puolalaiset saivat takaisin suurimman osan menetetyistä alueista. Kesäkuun 8. päivästä lähtien rintama oli vakiintunut Avuta-joen läheisyyteen ja pysyi toimettomana heinäkuuhun asti.

Puolalaisten hyökkäys Ukrainaan johti puna-armeijan vastahyökkäyksiin 29. toukokuuta alkaen. Jegorovin lounaisrintamaa oli tuolloin vahvistettu huomattavasti, ja hän aloitti hyökkäysmanööverin Kiovan alueella.

Semjon Budjonnyn 1. ratsuväkiarmeija (Konarmia) suoritti toistuvia hyökkäyksiä ja mursi Puolan ja Ukrainan rintaman 5. kesäkuuta. Neuvostoliittolaiset asettivat liikuteltavia ratsuväkiyksiköitä häiritsemään puolalaista jälkijoukkoa ja kohdistamaan hyökkäyksensä tietoliikenteeseen ja logistiikkaan. Kesäkuun 10. päivään mennessä puolalaiset armeijat olivat vetäytymässä koko rintamalla. Piłsudskin käskystä kenraali Rydz-Śmigły ja hänen komennossaan olevat puolalaiset ja ukrainalaiset joukot luovuttivat Kiovan (kaupunkia vastaan ei hyökätty) puna-armeijalle.

Venäjän bolshevikkikommunistisen puolueen keskuskomitea vetosi 29. huhtikuuta 1920 vapaaehtoisten värväämiseen sotaan Puolaa vastaan, jotta Venäjän tasavaltaa voitaisiin puolustaa Puolan anastusta vastaan. Vapaaehtoisarmeijan ensimmäiset yksiköt lähtivät Moskovasta ja suuntasivat rintamalle 6. toukokuuta. Toukokuun 9. päivänä neuvostoliittolainen Pravda-sanomalehti painoi artikkelin ”Go West!”. (venäjäksi На Запад!): ”Valkoisen Puolan raadon kautta on tie maailman helvettiin”. Pistimillä me viemme onnea ja rauhaa työtätekevälle ihmiskunnalle”. Kenraali Aleksei Brusilov, viimeinen tsaarin ylipäällikkö, julkaisi 30. toukokuuta 1920 Pravdassa vetoomuksen ”Kaikille entisille upseereille, missä tahansa he ovatkin” ja kehotti heitä antamaan anteeksi menneet epäkohdat ja liittymään puna-armeijaan. Brusilov piti kaikkien venäläisten upseerien isänmaallisena velvollisuutena värväytyä bolševikkihallitukseen, jonka hän katsoi puolustavan Venäjää ulkomaisia hyökkääjiä vastaan. Lenin ymmärsi venäläiseen nationalismiin vetoamisen merkityksen. Neuvosto-Venäjän vastahyökkäys saikin vauhtia Brusilovin osallistumisesta: Puna-armeijaan värväytyi tai palasi 14 000 upseeria ja yli 100 000 alempien sotilasarvojen sotilasta; myös tuhannet siviilivapaaehtoiset osallistuivat sotatoimiin.

3. armeija ja muut puolalaiset joukot välttyivät tuhoutumiselta pitkän perääntymisensä aikana Kiovan rajalta, mutta jäivät sidottuina Länsi-Ukrainaan. Ne eivät voineet tukea Puolan pohjoisrintamaa eivätkä vahvistaa Piłsudskin suunnitelmien mukaisesti puolustusta Avuta-joella.

Puolan 320 kilometriä pitkällä pohjoisrintamalla oli 120 000 sotilaan ohut rintamalinja, jota tuki noin 460 tykistökappaletta, eikä strategisia reservejä ollut. Tämä lähestymistapa asemien pitämiseen muistutti ensimmäisen maailmansodan aikaisia käytäntöjä, joissa oli tarkoitus perustaa linnoitettu puolustuslinja. Puolan ja Neuvostoliiton välinen rintama ei kuitenkaan muistuttanut juurikaan tuon sodan olosuhteita, sillä se oli heikosti miehitetty, sitä tuettiin riittämättömällä tykistöllä eikä sillä ollut juuri lainkaan linnoituksia. Tällainen järjestely mahdollisti sen, että neuvostoliittolaiset saavuttivat lukumääräisen ylivoiman strategisesti ratkaisevissa paikoissa.

Puolan linjaa vastaan puna-armeija kokosi länsirintamansa nuoren kenraali Mihail Tuhatševskin johdolla. Sen vahvuus oli yli 108 000 jalkaväkeä ja 11 000 ratsuväkeä, joita tuettiin 722 tykistöaseella ja 2 913 konekiväärillä.

Chwalban mukaan Tuhatševskin 3., 4., 15. ja 16. armeijalla oli yhteensä 270 000 sotilasta ja 3:1 etu puolalaisiin nähden länsirintaman hyökkäysalueella.

Neuvostoliiton vahvempi ja paremmin valmistautunut toinen pohjoinen hyökkäys käynnistettiin 4. heinäkuuta Smolensk-Brest-akselia pitkin ja se ylitti Avuta- ja Berezina-joet. Tärkeässä asemassa oli 3. ratsuväkiosasto, joka tunnettiin ”hyökkäysarmeijana” ja jota johti Hayk Bzhishkyan. Ensimmäisenä taistelupäivänä puolalaisten ensimmäinen ja toinen puolustuslinja kukistettiin, ja 5. heinäkuuta puolalaiset joukot aloittivat täydellisen ja nopean vetäytymisen koko rintamalla. Puolan ensimmäisen armeijan taisteluvoima väheni 46 prosenttia ensimmäisen taisteluviikon aikana. Perääntyminen muuttui pian kaoottiseksi ja epäjärjestäytyneeksi pakenemiseksi.

Liettuan neuvottelut Neuvostoliiton kanssa alkoivat 9. heinäkuuta. Liettualaiset käynnistivät sarjan hyökkäyksiä puolalaisia vastaan ja hajottivat puolalaisten joukkojen suunnitellun siirtämisen. Puolan joukot vetäytyivät Minskistä 11. heinäkuuta.

Vanhojen saksalaisten juoksuhautojen ja ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitusten linjalla vain Lidaa puolustettiin kaksi päivää. Bzhishkyanin yksiköt yhdessä liettualaisten joukkojen kanssa valtasivat Vilnan 14. heinäkuuta. Etelässä, Itä-Galitsiassa, Budjonnyn ratsuväki lähestyi Brodya, Lviviä ja Zamośćia. Puolalaisille oli käynyt selväksi, että Neuvostoliiton tavoitteet eivät rajoittuneet Kiovan sotaretken vaikutusten torjumiseen, vaan Puolan itsenäinen olemassaolo oli vaakalaudalla.

Neuvostoliiton armeijat etenivät kohti länttä huomattavaa vauhtia. Bzhishkyan valloitti Grodnon rohkealla manööverillä 19. heinäkuuta; Bzhishkyanin 3. ratsuväkijoukko valtasi strategisesti tärkeän ja helposti puolustettavan Osowiecin linnoituksen 27. heinäkuuta. Białystok kaatui 28. heinäkuuta ja Brest 29. heinäkuuta. Puolalaisten Piłsudskin tavoittelema vastahyökkäys kariutui Brestin yllättävään kaatumiseen. Puolan ylijohto yritti puolustaa Bug-joen linjaa, jonka venäläiset saavuttivat 30. heinäkuuta, mutta Brestin linnoituksen nopea menetys pakotti Piłsudskin suunnitelmat perumaan. Narew-joen ylitettyään 2. elokuuta länsirintama oli enää noin 100 kilometrin päässä Varsovasta.

Puolalaisten vastarinta kuitenkin voimistui tuolloin. Lyhennetty rintama mahdollisti puolalaisjoukkojen suuremman keskittymisen puolustusoperaatioihin; niitä vahvistettiin jatkuvasti puolalaisten asutuskeskusten läheisyyden ja vapaaehtoisten tulon vuoksi. Puolalaisten huoltolinjat olivat lyhentyneet, kun taas vihollisen logistiikka oli päinvastainen. Koska kenraali Sosnkowski kykeni luomaan ja aktivoimaan 170 000 uutta puolalaista sotilasta muutamassa viikossa, Tuhaševski totesi, että sen sijaan, että hänen joukkonsa olisivat saattaneet tehtävänsä odotetun nopeasti päätökseen, hänen joukkonsa kohtasivat päättäväistä vastarintaa.

Lounaisrintama työnsi puolalaiset joukot pois suurimmasta osasta Ukrainaa. Stalin teki tyhjäksi Sergei Kamenevin käskyt ja ohjasi Budjonnyn komennossa olevat muodostelmat sulkemaan Zamośćin ja Lvivin, Itä-Galitsian suurimman kaupungin ja Puolan 6. armeijan varuskunnan. Lvivin pitkällinen taistelu alkoi heinäkuussa 1920. Stalinin toiminta oli haitaksi Tuhaševskin joukkojen tilanteelle pohjoisessa, sillä Tuhaševski tarvitsi apuvoimia Budjonnilta Varsovan lähellä, jossa elokuussa käytiin ratkaisevia taisteluita. Sen sijaan, että olisi suoritettu keskitetty hyökkäys Varsovaan, Neuvostoliiton kaksi rintamaa etääntyivät toisistaan. Piłsudski käytti syntynyttä tyhjiötä käynnistääkseen vastahyökkäyksensä 16. elokuuta Varsovan taistelun aikana.

Brodyn ja Berestechkon taistelussa (29. heinäkuuta-3. elokuuta) puolalaiset joukot yrittivät pysäyttää Budjonnyn etenemisen Lviviin, mutta Piłsudski keskeytti ponnistelut ja kokosi kaksi divisioonaa osallistuakseen lähestyvään taisteluun Puolan pääkaupungista.

Elokuun 1. päivänä 1920 Puolan ja Neuvostoliiton valtuuskunnat tapasivat Baranavitšissa ja vaihtoivat muistiinpanoja, mutta aseleponeuvottelut eivät johtaneet tuloksiin.

Länsiliittoutuneet suhtautuivat kriittisesti Puolan politiikkaan ja olivat tyytymättömiä siihen, että Puola kieltäytyi yhteistyöstä liittoutuneiden puuttuessa Venäjän sisällissotaan, mutta tukivat kuitenkin puna-armeijaa vastaan taistelevia puolalaisia joukkoja toimittamalla Puolaan aseita, myöntämällä luottoja ja tukemalla maata poliittisesti. Ranska oli erityisen pettynyt, mutta myös erityisen kiinnostunut bolshevikkien kukistamisesta, joten Puola oli luonnollinen liittolainen tässä suhteessa. Brittiläiset poliitikot edustivat Puolan ja Venäjän välisestä kysymyksestä erilaisia mielipiteitä, mutta monet heistä suhtautuivat Puolan politiikkaan ja toimiin erittäin kriittisesti. Tammikuussa 1920 Yhdysvaltain sotaministeri Newton D. Baker syytti Puolaa keisarillisesta politiikasta Venäjän kustannuksella. Puolan käytöksestä ärtyneet liittoutuneet harkitsivat alkukeväällä 1920 ajatusta siirtää Bug-joen itäpuoliset maat liittoutuneiden hallintaan Kansainliiton suojeluksessa.

Syksyllä 1919 pääministeri David Lloyd Georgen johtama Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus suostui toimittamaan Puolalle aseita. Puolan vallattua Kiovan 17. toukokuuta 1920 kabinetin tiedottaja vakuutti alahuoneessa, että ”Puolan hallitukselle ei ole annettu eikä anneta mitään apua”.

Kiovan retkikunnan ensimmäinen menestys aiheutti Puolassa valtavaa euforiaa, ja useimmat poliitikot tunnustivat Piłsudskin johtavan roolin. Vuoroveden kääntyessä Puolaa vastaan Piłsudskin poliittinen valta kuitenkin heikkeni ja hänen vastustajiensa, kuten Roman Dmowskin, valta kasvoi. Piłsudskin liittolaisen Leopold Skulskin hallitus erosi kesäkuun alussa. Pitkällisen kiistelyn jälkeen Władysław Grabskin muodostama ulkoparlamentaarinen hallitus nimitettiin 23. kesäkuuta 1920.

Länsiliittoutuneet olivat huolissaan bolshevikkien armeijoiden etenemisestä, mutta syyttivät tilanteesta Puolaa. Puolan johtajien toiminta oli heidän mielestään seikkailunhaluista ja merkitsi typerää leikkiä tulella. Se saattoi johtaa Pariisin rauhankonferenssin työn tuhoutumiseen. Länsimaiset yhteiskunnat halusivat rauhaa ja hyviä suhteita Venäjään.

Kun neuvostoarmeijat etenivät, neuvostojohdon itseluottamus kasvoi. Lenin huudahti sähkeessään: ”Meidän on suunnattava kaikki huomiomme länsirintaman valmisteluun ja vahvistamiseen. On julistettava uusi iskulause: Valmistautukaa sotaan Puolaa vastaan”. Neuvostoliiton kommunistinen teoreetikko Nikolai Buharin toivoi Pravda-sanomalehteen kirjoittaessaan voimavaroja kampanjan viemiseksi Varsovan ulkopuolelle, ”aina Lontooseen ja Pariisiin asti”. Kenraali Tuhatševskin kehotuksen mukaan ”Valkoisen Puolan ruumiin yllä kulkee tie maailmanpaloon …”. … Varsovaan! Eteenpäin!” Kun voitto näytti yhä varmemmalta, Stalin ja Trotski ryhtyivät poliittisiin juonitteluihin ja kiistelivät Neuvostoliiton päähyökkäyksen suunnasta.

Puolan ja Neuvostoliiton välisen konfliktin huippuvaiheessa puolalaiset joukot, jotka pitivät juutalaisia potentiaalisena uhkana ja joita usein syytettiin bolshevikkien tukemisesta, joutuivat juutalaisväkivallan kohteeksi. Tapahtuneiden pogromien tekijöiden motiivina olivat Żydokomuna-syytökset. Varsovan taistelun aikana Puolan viranomaiset internoivat juutalaisia sotilaita ja vapaaehtoisia ja lähettivät heidät internointileirille.

Neuvostoliiton välittömän uhan torjumiseksi Puolassa mobilisoitiin kiireesti kansallisia voimavaroja, ja kilpailevat poliittiset ryhmittymät julistautuivat yhtenäisiksi. Heinäkuun 1. päivänä nimitettiin valtion puolustusneuvosto. Heinäkuun 6. päivänä Piłsudski sai neuvostossa äänet pois, minkä seurauksena pääministeri Grabski matkusti Belgiassa pidettyyn Spa-konferenssiin pyytääkseen liittoutuneiden apua Puolalle ja heidän välitystään rauhanneuvottelujen aloittamiseksi Neuvosto-Venäjän kanssa. Liittoutuneiden edustajat esittivät useita vaatimuksia osallistumisensa ehdoiksi. Grabski allekirjoitti sopimuksen, joka sisälsi useita liittoutuneiden vaatimia ehtoja: Puolan joukot vetäytyisivät Puolan itäisen etnografisen rajan rajaamiseksi tarkoitetulle rajalle, jonka liittoutuneet julkaisivat 8. joulukuuta 1919, Puola osallistuisi myöhemmin pidettävään rauhankonferenssiin ja Vilnan, Itä-Galitsian, Cieszynin Sleesian ja Danzigin suvereniteettikysymykset jätettäisiin liittoutuneiden ratkaistavaksi. Vastineeksi luvattiin liittoutuneiden mahdollista apua Puolan ja Neuvostoliiton välisen konfliktin sovittelussa.

Britannian ulkoministeri George Curzon lähetti 11. heinäkuuta 1920 sähkeen Georgi Tšitšerinille. Siinä pyydettiin neuvostoliittolaisia pysäyttämään hyökkäyksensä Curzon-linjana tunnetulla alueella ja hyväksymään se väliaikaiseksi rajaksi Puolan kanssa (Bug- ja San-jokien varrella), kunnes pysyvä raja voitaisiin vahvistaa neuvotteluissa. Lontoossa ehdotettiin neuvotteluja Puolan ja Baltian maiden kanssa. Jos Neuvostoliitto kieltäytyisi, britit uhkasivat avustaa Puolaa määrittelemättömillä toimenpiteillä. Roman Dmowskin reaktio oli, että Puolan ”tappio oli suurempi kuin puolalaiset olivat tajunneet”. Neuvostoliiton 17. heinäkuuta antamassa vastauksessa Tšitšerin hylkäsi brittien välityksen ja ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan vain suoraan Puolan kanssa. Sekä britit että ranskalaiset reagoivat tähän lupaamalla Puolalle konkreettisemmin apua sotatarvikkeilla.

Kommunistisen internationaalin toinen kongressi kokoontui Moskovassa 19. heinäkuuta – 7. elokuuta 1920. Lenin puhui yhä suotuisammista mahdollisuuksista toteuttaa maailmanproletaarinen vallankumous, joka johtaisi maailman neuvostotasavaltaan; edustajat seurasivat innokkaasti päivittäisiä raportteja rintamalta. Kongressi esitti vetoomuksen kaikkien maiden työläisille ja pyysi heitä estämään hallitustensa pyrkimykset auttaa ”valkoista” Puolaa.

Piłsudski hävisi toisen äänestyksen puolustusneuvostossa, ja 22. heinäkuuta hallitus lähetti valtuuskunnan Moskovaan pyytämään aseleponeuvotteluja. Neuvostoliitto ilmoitti olevansa kiinnostunut vain rauhanneuvotteluista, joista Puolan valtuuskunnalla ei ollut valtuuksia keskustella.

Neuvostoliiton tukema Puolan väliaikainen vallankumouskomitea (Polrewkom) perustettiin 23. heinäkuuta järjestämään puna-armeijan valtaamien Puolan alueiden hallinto. Komiteaa johti Julian Marchlewski; sen jäseninä olivat muun muassa Feliks Dzierżyński ja Józef Unszlicht. He saivat vain vähän tukea Neuvostoliiton hallitsemassa Puolassa. Heinäkuun 30. päivänä Białystokissa Polrewkom määräsi Puolan ”herrasväestön ja porvariston” hallituksen lopun. Białystokissa 2. elokuuta pidetyssä Polrewkom-kokouksessa sen edustajia tervehti Neuvosto-Venäjän, bolševikkipuolueen ja puna-armeijan puolesta Mihail Tuhaševski. Galician vallankumouskomitea (Galrewkom) perustettiin jo 8. heinäkuuta.

Heinäkuun 24. päivänä perustettiin Puolan puoluepuolueiden yhteinen maanpuolustushallitus, jonka johtajina toimivat Wincenty Witos ja Ignacy Daszyński. Se hyväksyi innokkaasti radikaalin maareformiohjelman, jolla oli tarkoitus torjua bolshevikkien propagandaa (luvatun uudistuksen laajuutta supistettiin huomattavasti, kun Neuvostoliiton uhka oli väistynyt). Hallitus yritti käydä rauhanneuvotteluja Neuvosto-Venäjän kanssa; uusi puolalainen valtuuskunta yritti ylittää rintaman ja ottaa yhteyttä neuvostoliittolaisiin 5. elokuuta alkaen. Kenraali Kazimierz Sosnkowskista tuli 9. elokuuta sotilasministeri.

Poliitikot Dmowskista Witosiin arvostelivat Piłsudskia ankarasti. Hänen sotilaallinen pätevyytensä ja arvostelukykynsä kyseenalaistettiin, ja hän osoitti merkkejä henkisestä epävakaudesta. Enemmistö maanpuolustusneuvoston jäsenistä, jota Piłsudski oli pyytänyt päättämään hänen sopivuudestaan armeijan johtamiseen, ilmaisi kuitenkin nopeasti ”täyden luottamuksensa”. Pettynyt Dmowski erosi neuvoston jäsenyydestä ja lähti Varsovasta.

Puola kärsi sabotaasista ja sotatarvikkeiden toimitusten viivästymisestä, kun Tšekkoslovakian ja Saksan työntekijät kieltäytyivät kuljettamasta kyseisiä tarvikkeita Puolaan. Kun Gdańskissa 24. heinäkuuta Saksan aloittaman satamatyöntekijöiden lakon vuoksi Britannian virkamies ja liittoutuneiden edustaja Reginald Tower käytti sotilaitaan purkamaan Puolaan meneviä hyödykkeitä, kun hän oli neuvotellut asiasta Britannian hallituksen kanssa. Elokuun 6. päivänä Britannian työväenpuolue painoi pamflettiin, että brittiläiset työläiset eivät osallistuisi sotaan Puolan liittolaisina. Työväen Internationaalin ranskalainen osasto julisti sanomalehdessään L”Humanité: ”Ei miestä, ei souta, ei kuorta taantumukselliselle ja kapitalistiselle Puolalle. Eläköön Venäjän vallankumous! Kauan eläköön työväen internationaali!”. Saksa, Itävalta ja Belgia kielsivät Puolaan tarkoitettujen materiaalien kauttakulun alueensa kautta. Puolan hallitus julkaisi 6. elokuuta ”vetoomuksen maailmalle”, jossa kiistettiin syytökset Puolan imperialismista ja korostettiin Puolan uskoa itsemääräämisoikeuteen ja bolshevikkien hyökkäyksen vaaroja Eurooppaan.

Unkari tarjoutui lähettämään Puolan avuksi 30 000 sotilaan ratsuväkiosaston, mutta Tšekkoslovakian presidentti Tomáš Masaryk ja ulkoministeri Edvard Beneš vastustivat Puolan avustamista, ja Tšekkoslovakian hallitus kieltäytyi päästämästä heitä läpi. Tšekkoslovakia julisti 9. elokuuta 1920 puolueettomuutensa Puolan ja Neuvostoliiton sodassa. Puolaan saapui kuitenkin huomattavia määriä sotilas- ja muita kipeästi tarvittavia tarvikkeita Unkarista. Puolan johtava komentaja Tadeusz Rozwadowski puhui unkarilaisista syyskuussa 1920: ”Te olitte ainoa kansakunta, joka todella halusi auttaa meitä”.

Neuvostoliitto esitteli aselepoehdot liittoutuneille 8. elokuuta Britanniassa. Sergei Kamenev vakuutti Neuvostoliiton tunnustavan Puolan itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden, mutta hänen esittämissään ehdoissa vaadittiin Puolan valtion antautumista. Pääministeri David Lloyd George ja Britannian alahuone hyväksyivät Neuvostoliiton vaatimukset oikeudenmukaisina ja kohtuullisina, ja Britannian suurlähettiläs Varsovassa esitti ulkoministeri Eustachy Sapiehalle Yhdistyneen kuningaskunnan kategorisen neuvon tässä asiassa. Elokuun 14. päivänä Puolan valtuuskunta matkusti lopulta Minskissä sijaitsevaan Tuhatševskin päämajaan virallisia rauhanneuvotteluja varten. Georgij Tšitšerin esitti heille 17. elokuuta ankarat rauhanehdot. Varsovan liepeillä käytiin jo ratkaisevia taisteluita. Useimmat ulkomaiset edustustot ja liittoutuneiden valtuuskunnat olivat lähteneet Puolan pääkaupungista Poznańiin.

Kesällä 1919 Liettua oli käynyt aluekiistoja ja aseellisia kahakoita Puolan kanssa Vilnan kaupungista sekä Sejnyn ja Suwałkin alueista. Piłsudskin yritys ottaa Liettua hallintaansa vallankaappauksella elokuussa 1919 huononsi osaltaan suhteita. Neuvostoliiton ja Liettuan hallitukset allekirjoittivat 12. heinäkuuta 1920 Neuvostoliiton ja Liettuan välisen rauhansopimuksen, jossa Vilna ja laajemmat alueet tunnustettiin osaksi ehdotettua Suur-Liettuaa. Sopimus sisälsi salaisen lausekkeen, joka salli neuvostojoukkojen rajoittamattoman liikkumisen Liettuassa Neuvostoliiton mahdollisen sodan aikana Puolaa vastaan, mikä herätti kysymyksiä Liettuan puolueettomuudesta käynnissä olleen Puolan ja Neuvostoliiton sodan aikana. Liettualaiset antoivat Neuvostoliitolle myös logistista tukea. Sopimuksen jälkeen puna-armeija miehitti Vilnan; Neuvostoliitto palautti kaupungin takaisin Liettuan hallintaan juuri ennen kuin puolalaiset joukot valtasivat sen takaisin elokuun lopulla. Neuvostoliittolaiset olivat myös rohkaisseet omaa kommunistista hallitustaan, Litbeliä, ja suunnittelivat Neuvostoliiton tukemaa Liettuan hallintoa, kun he voittaisivat sodan Puolaa vastaan. Neuvostoliiton ja Liettuan välinen sopimus oli Neuvostoliiton diplomaattinen voitto ja Puolan tappio; sillä oli, kuten venäläinen diplomaatti Adolph Joffe ennusti, epävakauttava vaikutus Puolan sisäpolitiikkaan.

Neljäsataa jäsentä käsittänyt Ranskan sotilasvaltuuskunta saapui Puolaan vuonna 1919. Se koostui enimmäkseen ranskalaisista upseereista, mutta mukana oli myös muutama brittiläinen neuvonantaja Adrian Carton de Wiartin johdolla. Kesällä 1920 operaatioon kuului tuhat upseeria ja sotilasta kenraali Paul Prosper Henrysin johdolla. Ranskalaisoperaation jäsenet edistivät toteuttamiensa koulutusohjelmien ja rintamalle osallistumisen kautta Puolan joukkojen taisteluvalmiutta. Ranskalaisiin upseereihin kuului muun muassa kapteeni Charles de Gaulle. Puolan ja Neuvostoliiton sodan aikana hän sai Puolan korkeimman sotilasansiomerkin, Virtuti Militarin. Ranskassa de Gaulle oli värväytynyt kenraali Józef Hallerin ”siniseen armeijaan”. Ranska helpotti armeijan siirtymistä Puolaan vuonna 1919. Sinisen armeijan joukot olivat enimmäkseen puolalaista alkuperää, mutta niihin kuului myös kansainvälisiä vapaaehtoisia, jotka olivat olleet Ranskan komennossa ensimmäisen maailmansodan aikana. 1920 Ranska oli haluton auttamaan Puolaa Puolan sodassa Neuvosto-Venäjää vastaan. Vasta kun Neuvostoliiton aselepoehdot oli esitetty 8. elokuuta, Ranska ilmoitti Varsovassa olevan edustajansa välityksellä aikovansa tukea Puolaa moraalisesti, poliittisesti ja aineellisesti sen itsenäisyystaistelussa.

25. heinäkuuta 1920 laajennettu liittoutuneiden maiden välinen Puolan-valtuuskunta saapui Varsovaan. Sitä johti brittidiplomaatti Edgar Vincent, ja siihen kuuluivat myös ranskalainen diplomaatti Jean Jules Jusserand ja Maxime Weygand, voittoisan Ententen ylipäällikön, marsalkka Ferdinand Fochin, esikuntapäällikkö. Liittoutuneiden poliitikot odottivat ottavansa Puolan ulko- ja sotilaspolitiikan hallintaansa, ja Weygandista tuli sodan ylin sotilaskomentaja. Sitä ei sallittu, ja kenraali Weygand hyväksyi neuvoa-antavan aseman. Liittoutuneiden valtuuskunnan lähettäminen Varsovaan oli osoitus siitä, että länsi ei ollut luopunut Puolasta, ja antoi puolalaisille syyn uskoa, ettei kaikki ollut vielä menetetty. Operaation jäsenet antoivat merkittävän panoksen sotaponnisteluihin. Varsovan ratkaisevan tärkeän taistelun kävivät ja voittivat kuitenkin pääasiassa puolalaiset. Monet lännessä uskoivat virheellisesti, että liittoutuneiden oikea-aikainen saapuminen oli pelastanut Puolan; Weygandilla oli keskeinen rooli syntyneessä myytissä.

Puolan ja Ranskan yhteistyön jatkuessa Puolaan toimitettiin ranskalaisia aseita, kuten jalkaväen aseistusta, tykistöä ja Renault FT -panssarivaunuja, vahvistamaan Puolan armeijaa. Ranska ja Puola sopivat 21. helmikuuta 1921 virallisesta sotilasliitosta. Neuvostoliiton ja Puolan välisten neuvottelujen aikana Puolan ulkoministeriö kiinnitti erityistä huomiota siihen, että liittoutuneet pidettiin ajan tasalla niiden kulusta ja että ne tunsivat olevansa osasyyllisiä lopputulokseen.

Neuvostoliiton painopiste oli vähitellen siirtynyt maailmanvallankumouksen edistämisestä Versailles”n sopimuksen purkamiseen, joka Leninin sanoin oli ”voitokkaan maailmanimperialismin” sopimus. Lenin esitti tämänsuuntaisia huomautuksia Venäjän kommunistisen puolueen RKP(b):n yhdeksännessä konferenssissa, joka kutsuttiin koolle 22.-25. syyskuuta 1920. Hän viittasi toistuvasti Neuvostoliiton sotilaalliseen tappioon, josta hän epäsuorasti piti itseään suurelta osin vastuussa. Trotski ja Stalin syyttivät toisiaan sodan lopputuloksesta. Stalin torjui jyrkästi Leninin syytökset, jotka koskivat Stalinin harkintakykyä ennen Varsovan taistelua. Leninin mielestä Varsovan valloitus, joka ei sinänsä ollut kovin tärkeä, olisi mahdollistanut sen, että Neuvostoliitto olisi voinut romuttaa Versaillesin eurooppalaisen järjestyksen.

Puna-armeijan ylipäällikön Sergei Kamenevin 20. heinäkuuta 1920 laatiman suunnitelman mukaan kaksi neuvostorintamaa, läntinen ja lounainen, aikoivat hyökätä keskitetysti Varsovaan. Kuultuaan länsirintaman komentajaa Tuhaševskia Kamenev kuitenkin totesi, että länsirintama yksin voisi hoitaa Varsovan valtauksen.

Tuhaševskin tarkoituksena oli tuhota Puolan armeijat Varsovan alueella. Hänen suunnitelmansa oli, että yksi hänen armeijoistaan hyökkäisi Puolan pääkaupunkiin idästä, kun taas kolmen muun armeijan oli määrä tunkeutua Veikselin yli pohjoisemmaksi, Modlinin ja Toruńin välille. Osia tästä muodostelmasta oli tarkoitus käyttää Varsovan ohittamiseen lännestä. Hän antoi tätä koskevan käskyn 8. elokuuta. Tuhaševskille oli pian käynyt selväksi, että hänen suunnitelmansa eivät tuottaneet toivottua tulosta.

Lounaisrintama sai tehtäväkseen hyökätä Lviviin. Tämän mukaisesti (ja omien aiemmin ilmaisemiensa näkemysten mukaisesti) Stalin, joka oli Lounaisrintaman vallankumousneuvoston jäsen, määräsi Budjonnyn käynnistämään hyökkäyksen Lviviin, jonka tavoitteena oli kaupungin valtaaminen (Budjonnyn 1. ratsuväkiarmeijan ja muiden Lounaisrintaman joukkojen oli alun perin tarkoitus suunnata pohjoiseen Brestin suuntaan, jotta ne voisivat yhdessä Tuhatševskin armeijan kanssa hyökätä Varsovaan). Budjonnyn joukot taistelivat Lvivin lähistöllä 19. elokuuta asti. Tällä välin, jo 11. elokuuta, Kamenev määräsi 1. ratsuväkiarmeijan ja Lounaisrintaman 12. armeijan etenemään luoteissuuntaan kohti länsirintama-aluetta taistelemaan siellä Tuhaševskin komennossa. Kamenev toisti käskynsä 13. elokuuta, mutta Budjonny kieltäytyi Stalinin ohjeita noudattaen tottelemasta. Elokuun 13. päivänä Tuhatševski pyysi turhaan Kameneviä kiirehtimään molempien lounaisarmeijoiden ohjaamista hänen taistelualueelleen. Tällaiset olosuhteet johtivat Neuvostoliiton epäedulliseen asemaan Varsovan ratkaisevan tärkeän taistelun ollessa alkamassa.

Leon Trotski tulkitsi Stalinin toimet niskoitteluksi, mutta historioitsija Richard Pipes väittää, että Stalin ”lähes varmasti toimi Leninin käskystä”, kun hän ei siirtänyt joukkoja kohti Varsovaa. Stalinin elämäkerran kirjoittajan Duraczyńskin mukaan Stalin osoitti Leninille osoittamastaan omistautumisesta huolimatta suurta aloitteellisuutta ja rohkeutta. Toisin kuin muut neuvostovirkamiehet, Lenin mukaan lukien, hän ei ollut euforisoitunut Neuvostoliiton voitoista. Hän kuitenkin korosti Lounaisrintaman toiminnan poikkeuksellista merkitystä, joka osoittautui Neuvostoliitolle kalliiksi.

Stalinin motiivina saattoi olla Leninin 23. heinäkuuta hänelle kirjoittama kirje. Koska Puolan armeijoiden tappio oli jo käytännössä saavutettu, neuvostojohtaja ehdotti Neuvostoliiton pääponnistusten suuntaamista uudelleen lounaaseen, Romaniaan, Unkariin, Itävaltaan ja lopulta Italiaan. Stalin oli samaa mieltä, ja hän näki matkalla olevan Lvivin valloituksen sopivan hyvin yleiseen suunnitelmaan.

Piłsudski oli laatinut vastahyökkäyssuunnitelmansa 6. elokuuta mennessä. Hän päätti vahvistaa Varsovan ja Modlinin aluetta, sitoa neuvostoliittolaiset hyökkäysjoukot siellä ja käyttää sitten rintamalta otettuja ja muita divisioonia riskialttiissa manööverissä hyökkäämällä Tuhaševskin joukkojen selustaan Wieprz-joen alueelta. Neuvostoliittolaiset löysivät kopion Piłsudskin käskystä, mutta Tuhaševski piti sitä huijauksena. Viimeisessä paraatissa, jonka Piłsudski sai ennen hyökkäystä, noin puolet hänen kuluneista ja alivarustetuista sotilaistaan marssi paljain jaloin.

Elokuussa 1919 Puolan sotilastiedustelu purki ensimmäisen kerran puna-armeijan radioviestit. Puolan ylijohto oli keväästä 1920 lähtien ollut tietoinen Neuvostoliiton ajankohtaisista liikkeistä ja suunnitelmista, jotka saattoivat vaikuttaa ratkaisevasti sodan lopputulokseen.

8. elokuuta 1920 Tuhaševski määräsi osan neuvostojoukoista ylittämään Veiksel-joen Toruńin ja Płockin alueella. 4. armeijan ja Hayk Bzhishkyanin komennossa olevien muodostelmien oli tarkoitus vallata Varsova lännestä, kun taas päähyökkäys tuli idästä. Kovien taistelujen jälkeen neuvostoliittolaiset torjuttiin 19. elokuuta Płockista ja Włocławekista. Bzhishkyanin joukot olivat lähellä ylittää Veikselin, mutta vetäytyivät lopulta Itä-Preussia kohti. Neljästä idästä hyökänneestä neuvostoarmeijasta yksikään ei ollut onnistunut pääsemään joen yli.

Puolalainen esikuntapäällikkö Tadeusz Rozwadowski, joka oli yksi hyökkäyssuunnitelman laatijoista, määräsi 10. elokuuta kaksoishyökkäyksen Wkra- ja Wieprz-joilta.

Piłsudski, jota arvosteltiin edelleen ankarasti, jätti 12. elokuuta pääministeri Witosille erokirjeen ylipäällikön virasta. Witos kieltäytyi käsittelemästä eroa ja piti asian omana tietonaan.

Elokuun 12. päivänä Tuhatševskin 16. ja 3. armeija aloittivat hyökkäyksensä Varsovaan idästä. Kenraali Franciszek Latinikin johtama puolalainen 1. armeija vetäytyi ensin, mutta saatuaan vahvistuksia pysäytti vihollisen Radzyminin taistelussa ja aloitti 15. elokuuta omat hyökkäyksensä. Läheisellä paikalla 13.-14. elokuuta käydystä Ossówin varikkotaistelusta tuli Puolan ensimmäinen selkeä voitto Varsovan alueella.

Kenraali Władysław Sikorskin johtama Puolan 5. armeija teki vastahyökkäyksen 14. elokuuta Modlinin linnoituksen alueelta ja ylitti Wkra-joen. Se kohtasi Neuvostoliiton 3. ja 15. armeijan yhdistetyt joukot, jotka olivat lukumääräisesti ja materiaalisesti ylivoimaisia. Hyökkäys jakoi neuvostorintaman kahteen osaan. Neuvostoliiton eteneminen kohti Varsovaa ja Modlinia pysähtyi ja oli pian muuttunut perääntymiseksi, mikä osaltaan edesauttoi Piłsudskin komennossa olevan Wieprz-joen alueelta tulleen puolalaisen päämuodostelman etenemisen onnistumista.

Elokuun 16. päivään mennessä puolalaisten vastahyökkäykseen oli liittynyt Piłsudskin ryhmä, joka oli tulossa Wieprzistä, Varsovan kaakkoispuolelta. Heikko Mozyr-ryhmä, jonka oli tarkoitus suojella neuvostorintamien välistä yhteyttä, tuhoutui. Puolalaiset jatkoivat hyökkäystään pohjoiseen ja saavuttivat Tuhaševskin joukkojen selustan. Neuvostoliiton armeijat eivät kyenneet kommunikoimaan keskenään; Tuhaševski ja Kamenev menivät sekaisin ja antoivat tilanteeseen sopimattomia käskyjä. Venäläisten nopea takaa-ajo seurasi ja jatkui Preussin rajalle ja Neman-joelle. Länsirintaman neljästä armeijasta kaksi hajosi; 4. armeija ratsuväkiosastoineen ylitti Itä-Preussin, jossa heidät internoitiin.

Tuhaševski käski 18. elokuuta Minskissä sijaitsevassa päämajassaan myöhässä joukkojensa jäänteitä ryhmittymään uudelleen. Hän toivoi voivansa oikaista rintamalinjan, pysäyttää puolalaisten hyökkäyksen ja saada aloitteen takaisin, mutta se oli liian myöhäistä, ja 19. elokuuta hän määräsi armeijansa vetäytymään koko rintamalla.

Puolalaisten joukkojen uudelleenorganisoimiseksi ennen uusia operaatioita perääntyvien venäläisten takaa-ajo lopetettiin 25. elokuuta. Suuri osa lyödyistä neuvostojoukoista oli otettu vangeiksi (yli 50 000) tai internoitu Preussiin (45 000). Neuvostoliiton kahdestakymmenestäkahdestakahdestakymmenestäkahdesta divisioonasta kaksitoista jäi henkiin. Edward Rydz-Śmigłyn muodostelmat miehittivät uutta rintamalinjaa, joka kulki Brestistä Grodnoon. Voiton ansiosta puolalaiset saivat aloitteen takaisin ja ryhtyivät uusiin sotilaallisiin hyökkäyksiin.

Puolan pääkaupungista käytävän taistelun lopputulos suretti Moskovan johtoa sekä kommunisteja ja heidän kannattajiaan kaikkialla maailmassa. Clara Zetkin puhui vallankumouksen kukan jäätymisestä.

Piłsudskin sotilaallisten saavutusten ja hänen roolinsa Varsovan pelastamisessa vähättelemiseksi Varsovan taistelua kutsuttiin hänen puolalaisten vihamiestensä yllyttämänä ”Veikselin ihmeeksi”, ja sanonta on sittemmin säilynyt katolisessa ja yleisessä käytössä Puolassa. ”Ihmeen” katsottiin johtuneen Neitsyt Mariasta.

Piłsudskin ja hänen väkensä mukaan sen sijaan ihmeen teki ainoastaan marsalkka. Vuoden 1926 toukokuun vallankaappauksen jälkeen Sikorskin tai Rozwadowskin mahdollisesti korvaamatonta panosta ei enää koskaan mainittu koulujen oppikirjoissa tai virallisissa selonteoissa. Myyttiä suuresta marsalkasta levitettiin ja siitä tuli hallitseva Sanation muistipolitiikan avulla. Lännessä lähinnä Maxime Weygandille oli annettu sellainen veni, vidi, vici -rooli, vaikka Weygand itse oli rehellisesti kieltänyt tällaisen vaikutuksen.

Neuvostojoukkojen eteneminen eteläisellä rintamalla Ukrainassa oli hitaampaa kuin pohjoisessa. Semjon Budjonnyn 1. ratsuväkiarmeijan tappiot Brodyn ja Berestechkon taisteluissa viivästyttivät sen etenemistä Lviviin. Elokuun 16. päivänä armeija pääsi liikkeelle ja ilmoitti pian olevansa 15 kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Elokuun 17. päivänä Zadwórzen taistelussa puolalainen pataljoona uhrautui pysäyttääkseen Budyonnyn. Budjonnyn ratsuväki lopetti 20. elokuuta myöhässä hyökkäyksensä Lvivin alueella tullakseen Varsovasta vetäytyvien neuvostojoukkojen avuksi. 1. armeijan yksiköt siirtyivät Zamośćiin 29. elokuuta, mutta puolalaiset ja ukrainalaiset joukot puolustivat kaupunkia menestyksekkäästi. Elokuun 31. päivänä eversti Juliusz Rómmelin johtama puolalainen ratsuväki kukisti huomattavasti pienentyneen 1. ratsuväkiarmeijan Komarówin taistelussa Hrubieszówin lähellä. Se oli suurin puolalaisen ratsuväen taistelu sitten vuoden 1831. Budyonnyn armeijan jäänteet vetäytyivät kohti Volodymyria 6. syyskuuta ja 29. syyskuuta ne vedettiin pois Puolan rintamalta.

Puolan 3. armeija Władysław Sikorskin johtamana ylitti Bug-joen itään Volhyniaan ja valtasi 13. syyskuuta Kovelin. Puolan 6. armeija Józef Hallerin johdolla aloitti yhdessä Ukrainan kansanarmeijan kanssa hyökkäyksensä Itä-Galitsiasta. Syyskuun loppuun mennessä rintama saavutti Pinsk-Sarny-Khmelnytskyi-Yampil -linjan. Lokakuussa Juliusz Rómmelin ratsuväki saapui Korosteniin Ukrainaan.

Koska Neuvostoliiton välitön uhka oli torjuttu, maanpuolustusneuvosto äänesti Puolan hyökkäyksen jatkamisesta. Syyskuun 15. päivään mennessä joukot oli koottu ”Niemen-operaatiota” varten. Tuolloin Puolan armeijoilla oli Neuvostoliiton länsirintamaan nähden etulyöntiasema miesvahvuudessa (209 000 sotilasta 145 000:een nähden) ja aseistuksessa.

Mihail Tuhaševski perusti 26. elokuuta alkaen uuden rintamalinjan, joka kulki Puolan ja Liettuan raja-alueelta pohjoisessa Polesiaan ja jonka keskipisteenä oli Neman- ja Svislach-jokien linja. Neuvostoliiton komentaja käytti kolmen viikon taukoa taisteluissa organisoidakseen uudelleen ja vahvistaakseen runneltuja joukkojaan, joiden odotettiin olevan valmiita hyökkäämään syyskuun loppuun mennessä. Puolalaiset iskivät jo 20. syyskuuta ja joutuivat pian Niemenjoen taisteluun, joka oli kampanjan toiseksi suurin taistelu. Raskaiden taistelujen jälkeen he saivat Grodnon haltuunsa 26. syyskuuta. Edward Rydz-Śmigły johti sieltä käsin sivuttaismanööveriä, jonka seurauksena Lida vallattiin ja puna-armeijan selusta horjutettiin. Puolan rintamahyökkäykset seurasivat, neuvostojoukkojen yksiköt hajosivat ja vetäytyivät nopeasti. Taistelun jälkeen neuvostojoukot menettivät kykynsä tehokkaaseen vastarintaan, ja puolalaiset käynnistivät jatkuvan takaa-ajon. Puolalaiset yksiköt saavuttivat Daugava-joen ja tunkeutuivat lokakuun puolivälissä Minskiin.

Etelässä Petljuran ukrainalaiset joukot kukistivat bolshevikkien 14. armeijan ja ottivat Zbruch-joen vasemman rannan haltuunsa 18. syyskuuta. Lokakuussa ne siirtyivät itään Jaruha-Sharhorod-Bar-Lityn-linjalle. Niiden vahvuus oli nyt 23 000 sotilasta, ja ne hallitsivat alueita välittömästi Puolan hallitsemien alueiden itäpuolella. Ne olivat suunnitelleet hyökkäystä Ukrainaan 11. marraskuuta, mutta bolsevikit hyökkäsivät niihin 10. marraskuuta. Useiden taistelujen jälkeen ne ajettiin 21. marraskuuta Puolan hallitsemalle alueelle.

Rauhanneuvottelut aloitettiin Minskissä elokuun puolivälissä 1920. Aluksi Neuvostoliitto esitti Puolan puolelle ankaria vaatimuksia, joiden toteuttaminen tekisi Puolasta Neuvostoliitosta riippuvaisen valtion. Varsovan taistelun häviön jälkeen Adolph Joffesta tuli Neuvostoliiton pääneuvottelija, ja Neuvostoliiton alkuperäiset aselepoa koskevat ehdot peruttiin. Neuvottelut siirrettiin Riikaan 21. syyskuuta. Talven lähestyessä, eikä konfliktia ollut saatu sotilaallisesti ratkaistua (puna-armeijaa ei monista tappioista huolimatta ollut tuhottu), molemmat osapuolet päättivät lopettaa taistelut. Puolan maanpuolustusneuvosto päätti Piłsudskin ja hänen kannattajiensa vaatimuksesta, että Puolalla ei ollut varaa jatkaa sotaa. ”Puolan on solmittava rauha jopa ilman takeita sen kestävyydestä” – julisti ulkoministeri Eustachy Sapieha. Nykyisen hyökkäyksen rajoitettu jatkaminen sallittiin (välirauhaan asti) Puolan neuvotteluaseman parantamiseksi. Neuvostoliittoa painostivat taistelutappioidensa lisäksi tapahtumat, jotka edellyttivät sotilaidensa käyttöä muualla, kuten Turkin ja Armenian sodan kehitys, Pjotr Wrangelin valkoisen armeijan edelleen Krimiä miehittämä Krim tai talonpoikaiskapinat Venäjällä.

Alustava rauhansopimus ja välirauhan ehdot allekirjoitettiin 12. lokakuuta, ja välirauha tuli voimaan 18. lokakuuta. Ratifioinnit vaihdettiin Liepājassa 2. marraskuuta. Tämän jälkeen käytiin rauhansopimusneuvottelut, jotka saatiin päätökseen Puolan sekä Neuvosto-Ukrainan, Neuvosto-Venäjän ja Neuvosto-Venäjän välillä 18. maaliskuuta 1921. Tuona päivänä allekirjoitetussa Riian rauhassa määriteltiin Puolan ja Neuvostoliiton välinen raja ja jaettiin kiistanalaiset alueet Valko-Venäjällä ja Ukrainassa Puolan ja (pian virallisesti perustettavan) Neuvostoliiton kesken. Sopimuksessa säänneltiin myös useita muita Puolan ja Neuvostoliiton suhteisiin liittyviä näkökohtia. Se täydensi Versaillesin sopimusta ja loi perustan Itä-Euroopan suhteellisen rauhanomaiselle rinnakkaiselolle, joka kesti vajaat kaksi vuosikymmentä.

Välirauhan alustavissa määräyksissä edellytettiin, että liittoutuneiden ulkomaisten joukkojen oli poistuttava Puolasta. Allekirjoittaessaan sopimuksen neuvostotasavaltojen kanssa Puolan oli peruutettava tunnustuksensa Petljuran Ukrainan kansantasavallalle ja muille Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän ”valkoisten” hallituksille ja järjestöille; näiden kolmen kansallisuuden Puolassa olevat liittoutuneiden sotilasyksiköt lakkautettiin. Ukrainan kansanarmeija ylitti aselepolinjan ja taisteli puna-armeijaa vastaan kuukauden ajan. Sen jäänteet palasivat Puolan alueelle, jossa ne internoitiin.

Yleisvenäläinen toimeenpaneva keskuskomitea hyväksyi Riian rauhan 14. huhtikuuta 1921, Puolan Sejm 15. huhtikuuta ja Neuvosto-Ukrainan toimeenpaneva keskuskomitea 17. huhtikuuta. Loppukesään 1939 asti Neuvostoliitto pidättäytyi virallisesti kyseenalaistamasta Riian rauhansopimusta, mutta oli ymmärretty, että Neuvostoliiton poliittisena tavoitteena oli sen kumoaminen.

Puolan ja Neuvostoliiton sodan aikana kuoli noin 100 000 ihmistä. Ratkaisematta jäi sotavankien monimutkainen ongelma. Molemmilla puolilla aiheutui suuria tuhoja ja taloudellisia menetyksiä sekä syviä psykologisia traumoja. Piłsudskin tavoitetta Ukrainan erottamisesta Venäjästä ei saavutettu, ja saavutettu Puolan ja Neuvostoliiton kompromissiraja viittasi tulevaan epävakauteen.

Venäjä

Vuosien 1917 ja 1921 välisenä aikana Venäjällä tapahtui tuhansia talonpoikien levottomuuksia ja kapinoita. Helmi-maaliskuussa 1920 järjestetty Pitchfork-kapina häiritsi suuresti Neuvostoliiton johtoa ja vaikutti kielteisesti sen sotilaalliseen valmiuteen Ukrainassa ja Valko-Venäjällä ennen Puolan Kiovan-retkeä. Lenin piti talonpoikien vastarintaa viljan rekvisiittoja ja muita sotakommunismin puutteita vastaan uhkaavampana Neuvosto-Venäjälle kuin valkoisten liikettä. Viimeinen ja mahdollisesti suurin talonpoikaiskapina oli Tambovin kapina vuosina 1920-1921. Akuutti elintarvikepula ulottui myös Moskovaan ja Pietariin ja vaikutti osaltaan Kronstadtin kapinan puhkeamiseen maaliskuussa 1921.

Neuvosto-Venäjä ei pystynyt saavuttamaan monia poliittisia tavoitteita sodassaan Puolaa vastaan. Saksan tuesta huolimatta se ei kyennyt tuhoamaan Versaillesin määräämää eurooppalaista järjestelmää, ja molempien suurvaltojen oli odotettava uutta tilaisuutta korjata epäkohtia.

Jan Dąbskin johtama Puolan valtuuskunta keskittyi rauhanneuvotteluissa aselepolinjaan ja tulevaan rajaan. Neuvostoliitolle nämä olivat toissijaisia huolenaiheita. Ukrainan ja Valko-Venäjän neuvostotasavaltojen valtiollinen asema oli äärimmäisen tärkeä, ja niiden tunnustaminen oli Puolan neuvottelijoiden kohtalokkain myönnytys.

Englannin ja Neuvostoliiton välinen kauppasopimus, joka allekirjoitettiin 16. maaliskuuta 1921, oli ensimmäinen tällaisista kansainvälisistä sopimuksista. Se katkaisi Neuvosto-Venäjän diplomaattisen eristyksen. Tästä johtuva ulkomaisten aseiden ja tarvikkeiden tulva edisti osaltaan Mihail Tuhatševskin johtaman ja heinäkuuhun mennessä loppuun saatetun partisaanien vastaisen hyökkäyksen onnistumista Tambovin maakunnassa.

Viljan takavarikointikäytännöt korvattiin lopulta uudella talouspolitiikalla, jonka Lenin ilmoitti 23. maaliskuuta 1921. Se edusti osittaista kompromissia kapitalismin kanssa.

Venäjä ja Saksa allekirjoittivat 16. huhtikuuta 1922 Rapallon sopimuksen. Diplomaattiset suhteet solmittiin ja venäläiset neuvottelijat saivat myönteisen ratkaisun taloudellisiin huolenaiheisiinsa.

Riian rauhan jälkeen Neuvosto-Venäjä vetäytyi cordon sanitairen taakse. Sen johtajat hylkäsivät todellisuudessa kansainvälisen vallankumouksen asian. Tuloksena oli stalinistinen ”sosialismi yhdessä maassa” -ajattelu. Neuvostoliitto siirtyi voimakkaan teollistumisen kauteen, josta tuli lopulta maailman toiseksi suurin teollisuusvalta.

Puola

Neuvostoliiton tappiot Varsovan taistelun aikana ja sen jälkeen saivat Neuvostoliiton tarjoamaan Puolan rauhanvaltuuskunnalle huomattavia alueellisia myönnytyksiä, mukaan lukien Minsk ja muut Puolan joukkojen miehittämät alueet. Puolan resurssit olivat myös ehtyneet, ja Puolan yleinen mielipide halusi ratkaisua. Piłsudski ja hänen leirinsä vastustivat rauhanprosessia ja halusivat sodankäynnin jatkuvan, jotta Intermarium-konseptin toteuttaminen olisi mahdollista. Piłsudskin alueellisten ja poliittisten ajatusten toteutuminen estyi kuitenkin jo 11. syyskuuta 1920, kun puolustusneuvosto äänesti Puolan rajaodotuksista. Varsovan taistelun myönteisestä lopputuloksesta huolimatta Piłsudskin poliittinen asema pysyi heikkona, eikä hän kyennyt estämään kehitystä, joka merkitsi tuhoa hänen pitkään vaalimalleen visiolle suuresta Puolan johtamasta liitosta.

Roman Dmowskin kansandemokraatit hallitsivat neuvotteluja. Kansallisdemokraatit halusivat liittää haluamansa maat suoraan Puolan valtioon. Puolan parlamenttia (Sejm) hallitsivat Dmowskin liittolaiset, joiden käsitykset Puolan valtion luonteesta ja sen rajojen järjestämisestä olivat sittemmin pysyvästi vallalla.

Epäonnistuneen Kiovan retkikunnan vuoksi Piłsudski oli menettänyt kykynsä toimia keskeisenä toimijana, manipuloida ihmisiä ja tapahtumia Puolan politiikassa. Yksimielisyys hänen hallitsevasta roolistaan oli kadonnut. Tämän seurauksena hän sai voittaa sodan, mutta rauhan ehdot määrittivät jo hänen vastustajansa.

Kansallisdemokraatit, joita Riian neuvotteluissa johti Stanisław Grabski, halusivat vain alueet, joita he pitivät ”etnisesti tai historiallisesti puolalaisina” (joissa oli puolalaisvaltaisia kaupunkeja) tai jotka heidän mielestään voitiin polonisoida. Idässä puolalainen kulttuuri oli kuitenkin heikosti edustettuna jopa kaupungeissa, lukuun ottamatta muutamia kiisteltyjen alueiden länsiosassa sijaitsevia kaupunkeja, ja Grabski pidättäytyi tavoittelemasta rajaa niin sanotulla Dmowskin linjalla, jota hänen liikkeensä oli aiemmin ajanut. Huolimatta puna-armeijan tappiosta ja Neuvostoliiton pääneuvottelijan Adolph Joffen halukkuudesta luovuttaa suurin osa puolalaisten joukkojen miehittämistä alueista, kansandemokraattinen politiikka mahdollisti sen, että neuvostoliittolaiset saivat takaisin osan puolalaisten armeijoiden kampanjan aikana saamista alueista. Kansallisdemokraatit olivat huolissaan siitä, että Puola ei pystyisi hallitsemaan liian laajoja alueita, joita hallitsivat kansalliset vähemmistöt; Grabski halusi maita, joissa puolalaiset voisivat olla vallitsevia. Puolan armeijan evakuoimien alueiden joukossa oli Minsk pohjoisessa ja Kamianets-Podilskyi sekä muita Zbruch-joen itäpuolisia alueita etelässä. ”Grabskin käytävä”, maakaistale, joka lisättiin erottamaan Liettua Venäjästä ja yhdistämään Puola Latviaan, mahdollisti Piłsudskin niin sanotun Żeligowskin kapinan ja Vilnan alueen liittämisen Puolaan. Kansallisdemokraatit olivat myös tietoisia siitä, että heidän äänestäjäasemansa heikkenisi, jos he liittäisivät itselleen lisää muiden kuin puolalaisten etnisten ryhmien hallitsemia alueita. Epäonnistunutta federalistista suuntausta edusti Riiassa Piłsudskin työtoveri Leon Wasilewski.

Pitkällä aikavälillä kansallisdemokraattien suunnitelma ei ollut aivan onnistunut, koska ”Riian ratkaisulla luotiin Puola, joka oli liian läntinen ollakseen liittovaltio, mutta ei tarpeeksi läntinen pysyäkseen kansallisvaltiona”. Puolassa oli lopulta suurin etnisten vähemmistöjen osuus kaikista sotienvälisen Euroopan yhtenäisvaltioista (vain noin kaksi kolmasosaa Puolan kansalaisista piti itseään etnisesti puolalaisina tai Puolan kansalaisia). Silti itäisimpien alueiden hylkääminen hyödytti kansallismokraattien vaalinäkymiä. Sodan päättyminen oli siis antanut kuoliniskun Intermarium-hankkeelle.

Puolan ja Neuvostoliiton sodan lopputulos johti muun muassa siihen, että Puolan eliitti sai liioitellun kuvan maan sotilaallisista voimavaroista. Länsimaiset tarkkailijat eivät olleet samaa mieltä tästä näkökulmasta ja korostivat, että Puola pystyi puolustautumaan vain liittoutuneiden taloudellisen, logistisen ja materiaalisen tuen ansiosta.

99 000 puolalaista sotilasta kuoli tai katosi, ja maa kärsi valtavia muita tappioita ja tuhoa.

Ukraina

Riian rauhassa Ukraina jaettiin ja annettiin osa sen alueesta Puolalle (Itä-Galitsian alue ja suurin osa Volhyniasta) ja toinen osa Neuvostoliitolle. Puola tunnusti Ukrainan neuvostotasavallan ja Valko-Venäjän neuvostotasavallan. Historioitsija Timothy Snyder kirjoittaa: ”Se, että vuonna 1922 perustettuun Neuvostoliittoon kuului Ukrainan SSR, oli tärkein seuraus yrityksistä perustaa itsenäinen Ukrainan valtio vuosina 1918-1920.”

Puolan ja Ukrainan hallituksen välinen Varsovan sopimus oli mitätöity. Riian sopimus rikkoi Puolan ja Ukrainan kansantasavallan välisen aikaisemman liiton henkeä. Neuvottelujen alusta lähtien Puolan osapuoli tunnusti tosiasiallisesti Ukrainan SNT:n, ja aseleposopimuksessa määrättiin tuen lopettamisesta toista osapuolta vastaan liittoutuneille ulkomaisille joukoille. Puolan viranomaiset internoivat nyt Puolan kanssa solmitun liiton hyväksyneet ja siinä taistelleet ukrainalaisryhmän jäsenet. Ukrainan poliitikot ja sotilasjohtajat tuomitsivat ja arvostelivat katkerasti rauhanneuvottelut ja niiden tulokset. Koska puolalainen demokratia oli ”vieras, epäedustava ja lopulta supistettu”, oli sotien välisenä loppuvuonna syntynyt suurta mielipahaa, koska Puolan hallitukset olivat harjoittaneet sortopolitiikkaa Rigan jälkeisessä Puolassa asuvia ukrainalaisia kohtaan.

1920-luvulla Neuvostoliiton politiikkana oli auttaa luomaan moderni ukrainalainen kulttuuri. Kommunistisen puolueen käyttöön ottamia ukrainalaisia älymystön edustajia rohkaistiin luomaan ukrainan kielellä, ja tuloksena oli kulttuurin elpyminen ja suuren tuottavuuden kausi. Lapsia koulutettiin, ja useimmat kirjat ja sanomalehdet julkaistiin äidinkielellä. Ukrainan autokefaalinen ortodoksinen kirkko perustettiin. Liberaali politiikka päättyi Josif Stalinin vallan aikana, jolloin uusi kirkko kiellettiin ja ukrainalainen älymystö tuhottiin massiivisissa puhdistuksissa.

Olosuhteet huomioon ottaen Puolan itäisestä Galitsiasta oli 1930-luvulla tullut Ukrainan poliittisen ja kulttuurisen toiminnan keskus. Huolimatta Neuvosto-Ukrainassa tapahtuneista julmuuksista ukrainalaiset aktivistit pitivät Puolaa päävihollisena. He tunsivat pettymystä epäonnistuneen liiton ja Riian petoksen vuoksi, ja heitä ärsytti Puolan viranomaisten ja paikallisen puolalaisen eliitin päivittäinen ylivalta. Monet kokivat Neuvostoliiton ensisijaisesti Ukrainan valtion, Ukrainan SSR:n, luojana.

Valko-Venäjä

Neuvostojoukot tunkeutuivat Minskiin 11. heinäkuuta 1920, ja 1. elokuuta 1920 perustettiin virallisesti Valko-Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta. Valko-Venäjä jaettiin Ukrainan tavoin Puolan ja Neuvostoliiton kesken Riian rauhan jälkeen. Valko-Venäjän neuvostotasavallan politiikka määräytyi Moskovan mukaan.

Toisin kuin Liettuan ja Ukrainan tapauksessa, Piłsudski tai hänen liittolaisensa eivät olleet ehdottaneet Valko-Venäjän valtiota, joka liittyisi Puolaan, ennen Riian neuvotteluja, jolloin he halusivat vaatia Minskiä Valko-Venäjän kansantasavallan pääkaupungiksi.

Ukrainan Petliuran joukkojen tavoin Valko-Venäjällä kenraali Stanisław Bułak-Bałachowiczin johtama vapaaehtoinen liittoutuneiden armeija hyökkäsi neuvostoliittolaisia vastaan välirauhan jälkeen. Bułak-Bałachowiczin joukot aloittivat hyökkäyksensä 5. marraskuuta ja joutuivat väliaikaisten menestysten jälkeen vetäytymään takaisin Puolan hallitsemalle alueelle 28. marraskuuta. Puolan viranomaiset internoivat myös valkovenäläiset sotilaat.

Valkovenäläiset aktivistit pitivät Riian rauhan tuloksia traagisena petoksena. Ilman Minskiä puolalaiset valkovenäläiset jäivät lähinnä maaseudulla asuvaksi, syrjäytyneeksi ryhmäksi. Monille heistä idässä sijaitseva neuvostotasavalta vaikutti houkuttelevalta vaihtoehdolta. Vuonna 1922 Neuvostoliitto perustettiin virallisena tasavaltojen liittona. Sen politiikkaan kuului Valko-Venäjän SNT:n laajentaminen siten, että siihen kuuluisivat myös Puolan hallinnassa olevat Valko-Venäjän alueet. Puolassa perustettu Länsi-Valkovenäjän kommunistinen puolue oli Neuvostoliiton valvonnassa. Valko-Venäjän SNT:n aluetta laajennettiin itään vuosina 1923, 1924 ja 1926 Venäjän tasavallalta otetuilla mailla. Puolan sortopolitiikasta poiketen Neuvostoliitto tuki 1920-luvulla valkovenäläistä kulttuuria; useita merkittäviä kansallisia instituutioita ja tuhansia valkovenäläisiä kouluja oli perustettu. Virallinen valkovenäläinen edistys tuhoutui kuitenkin suurimmaksi osaksi Stalinin aikana 1930-luvulla.

Valkovenäläiset aktivistit pitivät syksyllä 1921 Prahassa edustajakokouksen, jossa keskusteltiin Riian rauhasta ja sen seurauksista Valko-Venäjälle. Vera Maslovskaja lähetettiin sinne Białystokin alueen edustajana, ja hän ehdotti päätöslauselmaa Valko-Venäjän yhdistymisen puolesta taistelemisesta. Hän vaati kaikkien Valko-Venäjän maiden itsenäisyyttä ja tuomitsi jakamisen. Vaikka kokous ei hyväksynyt ehdotusta aseellisen konfliktin aloittamisesta, se hyväksyi Maslovskajan ehdotuksen, mikä johti Puolan viranomaisten välittömiin vastatoimiin. He soluttautuivat Valko-Venäjän yhdistymisen puolesta taistelevaan maanalaiseen verkostoon ja pidättivät osallistujat. Maslovskaja pidätettiin vuonna 1922 ja asetettiin syytteeseen vuonna 1923 yhdessä 45 muun osallistujan, enimmäkseen talonpoikien, kanssa. Pidätettyjen joukossa oli myös Maslovskajan sisar ja veli sekä useita opettajia ja ammattilaisia. Maslovskaja otti kaiken vastuun maanalaisesta järjestöstä, mutta totesi nimenomaisesti, ettei hän ollut syyllistynyt mihinkään rikokseen, sillä hän oli toiminut vain suojellakseen Valko-Venäjän etuja ulkomaisia miehittäjiä vastaan poliittisessa eikä sotilaallisessa toiminnassa. Koska oikeus ei pystynyt osoittamaan, että johtajat olisivat osallistuneet aseelliseen kapinaan, se totesi heidät syyllisiksi poliittisiin rikoksiin ja tuomitsi heidät kuudeksi vuodeksi vankilaan.

Liettua

Entente-valtojen painostuksesta Puola ja Liettua allekirjoittivat Suwałkin sopimuksen 7. lokakuuta 1920; välirauhan linja jätti Vilnan Liettuan puolelle. Puolan sotilaallinen toiminta, erityisesti kaksi päivää Suwałkin sopimuksen jälkeen käynnistetty Żeligowskin kapina, antoi Puolalle kuitenkin mahdollisuuden vallata Vilnan alueen, jonne muodostettiin puolalaisjohtoinen Keski-Liettuan hallintokomitea. Puolan armeija järjesti 8. tammikuuta 1922 paikalliset parlamenttivaalit, mutta juutalaiset, valkovenäläiset ja liettualaiset boikotoivat niitä. Tuloksena syntynyt Vilnan kokous äänesti ”Keski-Liettuan” liittämisen puolesta Puolaan 20. helmikuuta 1922, ja Puolan Sejm hyväksyi liittämisen 24. maaliskuuta. Länsivallat tuomitsivat Puolan toimet, mutta 15. maaliskuuta 1923 suurlähettiläskonferenssi, joka oli vakuuttunut Liettuan ja Neuvostoliiton välisen maantieteellisen eron toivottavuudesta, hyväksyi Puolan itäiset rajat, jotka Kansainliitto oli jo määritellyt helmikuun alussa (tapahtumat ja liittäminen huononsivat Puolan ja Liettuan välisiä suhteita vuosikymmeniksi eteenpäin. Alfred E. Sennin mukaan, vaikka Liettua menetti alueita Puolalle, vasta Puolan voitto Neuvostoliitosta Puolan ja Neuvostoliiton välisessä sodassa suisti Neuvostoliiton länsilaajentumissuunnitelmat raiteiltaan ja antoi Liettualle sotien välisen itsenäisyyden ajan.

Latvia

Latvian taistelut bolshevikkien kanssa päättyivät Latvian ja Neuvostoliiton rauhansopimukseen 11. elokuuta 1920. Sen jälkeen käytiin neuvottelut Riian rauhasta, jossa vahvistettiin Puolan ja Latvian välinen raja Daugavpilsin alueelle. Samana vuonna Latvia hyväksyi kattavan maareformin ja otti vuonna 1922 käyttöön demokraattisen perustuslain. Latvian, Viron, Suomen ja Puolan ulkoministerit allekirjoittivat Varsovan sopimuksen 17. maaliskuuta 1922. Rapallon sopimus, joka allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 1922, asetti kuitenkin Baltian maat tosiasiallisesti Saksan ja Neuvostoliiton vaikutuspiiriin.

Chwalban siteeraamien lähteiden mukaan 80-85 tuhannesta neuvostosotavangista 16-20 tuhatta kuoli puolalaisessa vankeudessa. Puolan 51 tuhannesta vangista 20 tuhatta kuoli. Puolalaisten upseerien suhteeton tappaminen jatkui toisen maailmansodan aikana, jolloin tapahtui Katynin joukkomurhana tunnettu teloitussarja.

Sota ja sen jälkimainingit johtivat kiistoihin, kuten sotavankien tilanteesta Puolassa sekä Neuvosto-Venäjällä ja Liettuassa, siviiliväestön kohtelusta tai joidenkin komentajien, kuten Semjon Budjonnyn, Stanisław Bułak-Bałachowiczin, käytöksestä, Puolan armeijan raportoimat juutalaisiin kohdistuneet pogromit aiheuttivat sen, että Yhdysvallat lähetti Henry Morgentaun johtaman komission tutkimaan asiaa.

Puolan ja Neuvostoliiton sota vaikutti Puolan sotilasoppiin; Piłsudskin johdolla se korosti eliittijoukkojen liikkuvuutta. Se vaikutti myös Charles de Gaulleen, joka toimi Puolan armeijan kouluttajana majurin arvossa ja taisteli useissa taisteluissa, kuten Varsovan taistelussa. Hän ja Władysław Sikorski ennustivat sodan aikana saamiensa kokemusten perusteella oikein manööverin ja mekanisoitumisen merkityksen seuraavassa sodassa. Vaikka he eivät olleet onnistuneet sotien välisenä aikana vakuuttamaan omia sotilaslaitoksiaan ottamaan huomioon näitä opetuksia, toisen maailmansodan aikana he nousivat maanpaossa olevien asevoimiensa komentajiksi.

Huolimatta neuvostojoukkojen lopullisesta vetäytymisestä ja kolmen neuvostoarmeijan tuhoamisesta historioitsijat eivät ole yhtä mieltä voitosta. Lenin puhui Neuvosto-Venäjän kärsimästä suuresta sotilaallisesta tappiosta. Sebestyen kirjoitti: ”Puolalaiset löivät raskaasti ja nolasivat neuvostovaltiota – yksi Leninin suurimmista takaiskuista”. Konflikti nähdään kuitenkin myös Puolan sotilaallisena voittona yhdistettynä poliittiseen tappioon. Rauhansopimuksessa Puola luopui virallisesti pyrkimyksistään auttaa itsenäisen Ukrainan ja Valko-Venäjän rakentamisessa ja tunnusti nämä kaksi valtiota Moskovan riippuvuussuhteiksi. Piłsudskin kaavailemat maat Puolan johtaman Intermariumin federaation jäseniksi olivat sen sijaan Leninin ja Stalinin aikana liittyneet Neuvostoliittoon.

Syksyllä 1920 molemmat osapuolet olivat ymmärtäneet, etteivät ne pystyisi saavuttamaan ratkaisevaa sotilaallista voittoa. Sisäisesti vastikään uudelleen perustettu Puolan valtio oli osoittanut elinkelpoisuutensa, sillä ylivoimainen enemmistö sen kansasta osallistui maan puolustamiseen ja osoittautui epäherkäksi bolshevikkien vetoomuksille liittyä vallankumoukseen. Kumpikaan päähenkilöistä ei kyennyt saavuttamaan päätavoitettaan. Piłsudskin tavoitteena oli luoda uudelleen jossain muodossa Puolan-Liettuan kansainyhteisö. Leninin tavoitteena oli aiheuttaa Euroopan kapitalistisen rakennelman kaatuminen helpottamalla vallankumousprosesseja lännen keskeisissä valtioissa.

Venäläiset ja puolalaiset historioitsijat pyrkivät antamaan voiton omalle maalleen. Ulkopuoliset arvioinnit vaihtelevat lähinnä Puolan voiton tai epävarman tuloksen välillä. Puolalaiset väittivät, että he puolustivat valtiotaan menestyksekkäästi, mutta neuvostoliittolaiset väittivät, että puolalaisten hyökkäys Ukrainaan ja Valko-Venäjälle oli torjuttu, ja he katsoivat sen olevan osa Venäjän sisällissodan ulkopuolista väliintuloa. Jotkut brittiläiset ja amerikkalaiset sotahistorioitsijat väittävät, että Neuvostoliiton epäonnistuminen Puolan armeijan tuhoamisessa lopetti Neuvostoliiton pyrkimykset kansainväliseen vallankumoukseen.

Andrzej Chwalba luettelee useita tapoja, joilla Puolan sotilaallinen voitto osoittautui todellisuudessa tappioksi (perustavanlaatuinen status quo – Puolan suvereeni olemassaolo – oli säilynyt). Puolaa pidettiin hyökkääjänä, mikä vahingoitti maan mainetta. Historiantutkijat ja tiedemiehet niin lännessä kuin idässäkin ovat esittäneet maan itäpolitiikan negatiivisesti, vastuuttomana ja seikkailunhaluisena. Vuonna 1920 ja sen jälkimainingeissa menetettiin todennäköisesti satojatuhansia ihmishenkiä ilman, että Puola sai mitään alueellista tai poliittista hyötyä.

Allekirjoitettuaan aselevon Puolan kanssa lokakuussa 1920 Neuvostoliitto siirsi joukkojaan kohti Krimiä ja hyökkäsi Perekopin kannakselle. Pjotr Wrangelin valkoinen armeija kukistui siellä lopulta. Marraskuun 14. päivään mennessä 83 000 sotilasta ja siviiliä oli evakuoitu ranskalaisilla ja venäläisillä laivoilla Istanbuliin (Britannian hallitus kieltäytyi antamasta apua), kun taas 300 000 valkoista kollaboranttia oli jäänyt jäljelle. Sen jälkeen puna-armeija ohjasi joukkonsa Tambovin alueelle Keski-Venäjälle murskaamaan bolševikkien vastaisen talonpoikaiskapinan.

Syyskuussa 1926 allekirjoitettiin Neuvostoliiton ja Liettuan välinen hyökkäämättömyyssopimus. Neuvostoliitto tunnusti uudelleen Liettuan vaatimukset Vilnan alueesta. Vuonna 1939, Neuvostoliiton hyökättyä Puolaan, Stalin antoi Vilnan Liettualle. Vuonna 1940 Liettua liitettiin Neuvostoliittoon neuvostotasavaltana. Tämä järjestely, jonka keskeytti Liettuan saksalaismiehitys vuosina 1941-44, oli kestänyt Liettuan itsenäisen valtion palauttamiseen asti vuonna 1990. Liettuan sosialistisen neuvostotasavallan aikana Vilnasta tuli etnisten liettualaisten hallitsema kaupunki.

Neuvostoliiton hyökättyä Puolaan syyskuussa 1939 Valko-Venäjän ja Ukrainan jako päättyi Neuvostoliiton ehdoilla. Operaatio Barbarossan ja natsi-Saksan miehityksen jälkeen Neuvostoliitto palasi vuonna 1944, ja nämä kaksi neuvostotasavaltaa saivat pysyvästi takaisin sen, mikä oli ollut Puolan Kresy vuosina 1920-1939. Toisen maailmansodan jälkeisten mukautusten jälkeen tasavaltojen rajat olivat pysyneet vakaina lukuun ottamatta Krimin siirtämistä vuonna 1954 Venäjän SFSR:ltä Ukrainan SSR:lle. Neuvostotasavaltojen rajat olivat säilyneet itsenäisten Valko-Venäjän ja Ukrainan rajoina Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Toisen maailmansodan aikana vuonna 1943 Puolan itärajoja koskeva kysymys otettiin uudelleen esille ja siitä keskusteltiin Teheranin konferenssissa. Winston Churchill kannatti vuoden 1920 Curzon-linjaa Riian rauhan rajojen sijasta, ja liittoutuneet pääsivät tästä sopimukseen Jaltan konferenssissa vuonna 1945. Länsiliittoutuneet jättivät Puolan Neuvostoliiton vaikutuspiiriin, vaikka niillä oli liittosopimukset Puolan kanssa ja vaikka Puola oli osallistunut sotaan. Liittoutuneet sallivat, että Puolalle korvattiin itäiset aluemenetykset suurimmalla osalla Saksan entisistä itäisistä alueista. Sodan jälkeinen järjestely tunnettiin monien puolalaisten keskuudessa lännen petturuutena.

Toisen maailmansodan päättymisestä vuoteen 1989 kommunistit pitivät Puolassa valtaa, ja Puolan ja Neuvostoliiton välinen sota jätettiin pois tai sitä vähäteltiin Puolan ja muiden neuvostoblokin maiden historiankirjoissa, tai se esitettiin ulkomaisena väliintulona Venäjän sisällissodan aikana.

Puolalainen luutnantti Józef Kowalski oli viimeinen elossa oleva sotaveteraani. Puolan presidentti Lech Kaczyński myönsi hänelle Polonia Restituta -ristin 110-vuotispäivänään. Hän kuoli 7. joulukuuta 2013 113-vuotiaana.

Muut kuin englanninkieliset

lähteet

 1. Polish–Soviet War
 2. Puolan–Neuvosto-Venäjän sota
 3. ^ Battle of Daugavpils
 4. ^ Il numero degli effettivi, così come quello delle perdite, soprattutto dalla parte sovietica, è di difficile determinazione. Secondo John Erickson (Cfr. Erickson, p. 101) l”Armata Rossa nel 1920 poteva nominalmente disporre di più di 5000000 uomini, di questi però solo 700000/800000 erano effettivamente a disposizione del comando sovietico. Sul fronte occidentale potevano essere mobilitati 581000 uomini: 360000 per il fronte occidentale di Tuchačevskij e 221000 per quello sud-occidentale di Egorov; ma in realtà i combattenti effettivamente a disposizione dei due fronti erano valutabili in 160000. Le incertezze sono dovute anche alle continue diserzioni di massa in ambo gli schieramenti; ad esempio il bollettino nº 823 della 16ª armata segnalava che, dal 14 maggio al 15 giugno 1920, 24615 uomini avevano disertato, di questi 10357 erano stati ripresi e 14258 si erano consegnati spontaneamente; mentre il 26 giugno il 29º reggimento polacco cercò di passare dalla parte sovietica attraversando le linee al canto de L”Internazionale (Cfr. Erickson, p. 93 e Davies, p. 151).
 5. ^ La parola fronte (in russo фронт) nella terminologia militare sovietica equivale a gruppo d”armate.
 6. ^ «Zitomir, 3.6.20… Il pogrom di Zitomir, organizzato dai polacchi, e dopo, naturalmente, sono arrivati i cosacchi. Dopo la comparsa delle nostre avanguardie i polacchi sono entrati in città e ci sono rimasti per 3 giorni. Un pogrom di ebrei, hanno tagliato le barbe, e questa è un”abitudine, al mercato hanno preso 45 ebrei, li hanno portati al mattatoio, li hanno torturati, hanno tagliato loro la lingua, grida fin sulla piazza. Hanno bruciato 6 case… guardo intorno chi si è salvato dalla mitraglia, hanno infilzato con la baionetta il portinaio nelle cui braccia una madre aveva gettato il figlioletto da una finestra in fiamme, un prete ha appoggiato una scala al muro posteriore, e così si sono salvati… Komarov, 28.8.20… Voci di orrori. Vado nella cittadina. Terrore e disperazione indescrivibili. Mi raccontano. Di nascosto nella piccola casa, hanno paura che ritornino i polacchi. Qui ieri ci sono stati i cosacchi dell”esaul Jakovlev. Pogrom». Nota 86 al Diario: «…facevano parte della brigata cosacca dell”esaul Jakovlev anche truppe di polacchi bianchi.» Cfr. Babel”.«Il passaggio di questa brigata nelle cittadine ebraiche fu segnato da violenti pogrom. Nel villaggio di Komarov seppellimmo intere famiglie di ebrei, tutti sgozzati da questi ”combattenti”. Nello stesso villaggio furono violentate più di cento donne e fanciulle.»Cfr. S. Orlovskij Il grande anno. Diario di un cavalleggere, Mosca, 1930, cit. in: Babel”, nota 86 al diario.
 7. 14 czerwca 1919 roku Józef Piłsudski z inicjatywy Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego po zgodzie Rady Najwyższej podporządkował Armię Polską zwierzchnictwu marszałka Ferdynanda Focha, Marek Orłowski, Generał Józef Haller 1873–1960, Kraków 2007, s. 296.
 8. W jego opinii państwo polskie walczyło nie tylko z bolszewikami, ale z armią złożoną z przedstawicieli wielu narodów zamieszkujących Rosję, wśród których bolszewicy stanowili niewielki procent. Zarazem w szeregach Armii Czerwonej walczyli przeciwnicy bolszewików, zmobilizowani do walki w 1920 roku przy użyciu rosyjskich nacjonalistycznych haseł obrony niepodległości i jedności Rosji. Zdaniem Lecha Wyszczelskiego formacje rosyjskie walczące po stronie polskiej oraz polscy komuniści walczący po stronie bolszewików stanowili znikome, symboliczne siły, bez żadnego wpływu na rezultat konfliktu. Lech Wyszczelski, Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, Warszawa 2010, wyd. Bellona, s. 12, ISBN 978-83-11-11934-5.
 9. W rękach niemieckich pozostawało np. przez dłuższy czas Grodno.
 10. Po kilku tygodniach udała się do Taganrogu również polska misja handlowa pod przewodnictwem ministra Jerzego Iwanowskiego.
 11. ^ a b Istoricii ruși și polonezi sunt tentați să acorde victoria țărilor din care provin. Majoritatea istoricii din alte țări consideră că victoria polonezilor a fost neconcludentă. Lenin a afirmat în raportul secret de al Conferința a 9-a a Partidului Bolșevic de pe 20 septembrie septembrie că rezultatul războiului este „Într-un cuvânt, o gigantică, nemaiauzită înfrângere”. Lenin 1996, p. 106. )
 12. ^ De exemplu: 1) Cisek 1990. Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku. Wybór dokumentów. 2) Szczepański 1995. Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu 3) Sikorski 1991. Nad Wisłą i Wkrą. Studium do polsko–radzieckiej wojny 1920 roku
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.