Kalmarin unioni

gigatos | 22 helmikuun, 2022

Yhteenveto

Kalmarin liitto oli Tanskan, Norjan ja Ruotsin kuningaskuntien välinen Skandinavian liitto, joka muodostettiin vuonna 1397 ja joka kesti 6. kesäkuuta 1523 asti. Liittoon kuuluivat siis muun muassa Suomi, Islanti, Grönlanti, Färsaaret, Orkneysaaret ja Shetlandinsaaret, ja se käsitti Skandinavian historian suurimman poliittisesti yhtenäisen alueen. Ruotsin lähdettyä liitosta Tanska ja Norja pysyivät liitossa vuoteen 1814 asti, ja liiton muotoon tehtiin merkittäviä muutoksia vuonna 1536.

Unioni perustettiin Kalmarissa vuonna 1397 pidetyssä kokouksessa, jossa kolmen maan aristokratia kokoontui kruunaamaan Erik Pommerin kolmen maan kuninkaaksi (ja kuningatar Margareta oli aluksi kanssakuningas). Tästä kokouksesta on säilynyt niin sanottu liittokirje. Historioitsijat ovat eri mieltä siitä, miten kirjettä tulisi tulkita. Joidenkin mielestä se ei ollut oikeudellisesti sitova sopimus. Kolmea valtakuntaa hallitsi kuitenkin sama hallitsija. Erikin seuraaja oli Baijerin Kristofer. Kun hän kuitenkin kuoli äkillisesti tammikuussa 1448, seuraaja puuttui, ja Tanska ja Ruotsi valitsivat kumpikin itselleen sijaisen. Vasta vuonna 1457 kolmea kuningaskuntaa hallitsi jälleen sama kuningas, Kristian I. Tämä jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, ja seuraajat, kuten Hans ja Kristian II, hallitsivat Ruotsia vain lyhyen aikaa. Ruotsissa unioni pysyi poliittisena vaihtoehtona, kunnes Kustaa Vaasa valittiin kuninkaaksi vuonna 1523.

Historiantutkija Gottfrid Carlsson luonnehtii unionia ”liittovaltioksi”, vaikka Kalmarin unionilla ei ollut lainsäädäntövaltaa liittovaltiotasolla. Unioni oli pinta-alaltaan Euroopan suurin valtio. Historioitsija Dick Harrison kuvailee unionia seuraavasti:

Historiantutkija Erik Lönnroth näki unionin poliittisena ja taloudellisena välttämättömyytenä Saksan pohjoiseen suuntautuvan laajentumisen hillitsemiseksi 1300-luvulla. Kun aiemmat ulkopoliittiset uhat, Hansaliitto, Teutoninen ritarikunta ja Pohjois-Saksan ruhtinaat, hävisivät 1500-luvulla, myös ajatus unionista heikkeni.

Ruotsi ja Norja liitossa

Ruotsi ja Norja yhdistyivät yhden kruunun alle kuninkaiden Magnus Erikssonin ja Hakan Magnussonin aikana. Tanskan Kristofer II oli luvannut Skånen Holsteinin Johannekselle vuonna 1329, mutta siellä puhkesi kapina vuonna 1332, ja saman vuoden marraskuussa Johannes päätti luovuttaa Skånen ja Blekingen Ruotsin kuninkaalle lunnaita vastaan. Magnus tunnusti Skånen itsenäiseksi kruununmaaksi, kun taas skanialaiset tunnustivat Folkungarnan kuninkaalliseksi hoviksi. Magnus kutsui itseään Ruotsin, Norjan ja Skånen kuninkaaksi. Tanskan kuningas Valdemar Atterdag valloitti kuitenkin Skånen, Blekingen ja eteläisen Hallandin vuonna 1360. Kesällä 1361 hän valloitti Gotlannin. Skånen menetys sai Ruotsin aristokratian kääntymään Magnus Erikssonia vastaan, ja vuonna 1361 hänen oma poikansa Hakan Magnusson vangitsi hänet. Hakan valittiin Ruotsin kuninkaaksi Moran kivillä helmikuussa 1362. Hakan ja hänen isänsä pääsivät kuitenkin sovintoon keväällä 1362, ja he sopivat Ruotsin ja Norjan yhteishallinnoinnista. Ruotsin aristokratian kukistamiseksi he kääntyivät Tanskassa Valdemar Atterdagin puoleen. Vuonna 1359 Hakan Magnusson oli kihlautunut Valdemarin kuusivuotiaan tyttären Margaretan kanssa. Ruotsin aristokratian painostuksesta Hakan oli purkanut kihlauksen ja kihlautunut sen sijaan holsteinilaisen prinsessa Elisabetin kanssa. Kun prinsessa matkusti joulukuussa 1362 Ruotsiin tapaamaan tulevaa aviomiestään, tuuli ajoi hänen laivansa Bornholmiin, jossa hänet vangittiin. Magnus Eriksson ja hänen poikansa kiirehtivät Kööpenhaminaan, ja 9. huhtikuuta 1363 Hakan avioitui Margaretan kanssa. Holsteinin prinsessa vapautettiin sen jälkeen vankilasta; hän eli loppuelämänsä luostarissa.

Valdemar Atterdagin ainoa poika Kristofer oli haavoittunut vakavasti heinäkuussa 1362 taisteluissa Skånessa ja kuollut seuraavana kesänä. Valdemarilla oli kaksi tytärtä, Ingeborg ja Margareta, ja siinä tilanteessa kumpikin heistä voitiin valita kruunun seuraajaksi. Ingeborg oli naimisissa Mecklenburgin Henrik Bödelnin kanssa, joka oli Mecklenburgin Albrekt Suuren ja Eufemia Eriksdotterin (Ruotsin kuningas Magnus Erikssonin sisar) poika. Ruotsissa Hakan Magnussonia vastustanut suurmiesoppositio yhdisti voimansa Albrektin kanssa asettaakseen hänen ja Euphemia Eriksdotterin toisen pojan, Albrektin Mecklenburgin, Ruotsin valtaistuimelle. Valdemar Atterdag lähti vuoden 1363 jälkipuoliskolla pitkälle Euroopan-matkalle, eivätkä hänen liittolaisensa Magnus ja Hakan voineet odottaa apua Tanskalta. Marraskuussa 1363 suuri saksalainen armeija purjehti Ruotsiin tehdäkseen yllätyshyökkäyksen Volksungarnaa vastaan, joka onnistui. Helmikuussa 1364 Albrektia voitiin siis juhlia Ruotsin kuninkaana Moran kivillä. Kansan kaksi poikaa, Magnus ja Hakan, pitivät edelleen hallussaan Norjaa ja Länsi-Ruotsia, josta käsin he aloittivat sotilaallisen hyökkäyksen itäiseen Sveenimaahan, mutta kärsivät tappion vuonna 1365 Gataskogenin taistelussa Västmanlandin ja Upplandin rajalla. Valdemar Atterdag hyökkäsi vuonna 1366 ja onnistui aluksi hyvin. Mecklenburgin, Holsteinin ja hansalaisten joukot hyökkäsivät kuitenkin lopulta hänen kimppuunsa, ja hänet pakotettiin tekemään rauha. Vuonna 1371 Valdemarin oli pakko suostua siihen, että hänen pojanpoikansa Albrekt IV Mecklenburgin perijäksi Tanskan valtaistuimelle. Magnus Erikssonia vangittiin kuudeksi vuodeksi vuoteen 1371 asti, mutta hänet vapautettiin sen jälkeen, kun kansa oli luvannut, että sen hallussa olevat Länsi-Ruotsin läänitysalueet luovutettaisiin Albrektille Magnus Erikssonin kuoltua.

Tanskan ja Norjan liitto

Kun Magnus Eriksson kuoli vuonna 1374, näitä alueita ei kuitenkaan luovutettu, ja kun Valdemar Atterdag kuoli lokakuussa 1375, Albrekt IV:tä ei nimitetty Tanskan kuninkaaksi. Sen sijaan Hakan Magnusson asetti kilpailevan ehdokkaan, oman poikansa Olofin. Hakanilla oli Tanskan vaikutusvaltaisimpien aatelisten tuki, ja toukokuussa 1376 Slagelseissa pidetyssä parlamentin kokouksessa Olof nimitettiin Tanskan regentiksi. Samalla päätettiin, että hallitusta hoitaisivat hänen vanhempansa Hakan ja hänen vaimonsa Margareta. Merkittävää oli, että sekä Hakan että Margareta olivat olleet Tanskassa työskentelemässä poikansa ehdokkuuden puolesta, mutta myös se, että vain Margaretan voitiin katsoa edustavan Tanskan kuninkaallista dynastiaa; hänen sisarensa Ingeborg oli siihen mennessä kuollut. Vahvistaakseen valtaistuinvaatimustaan hän alkoi kutsua itseään ”Tanskan, Ruotsin ja Norjan kuningattareksi” ennen poikansa valitsemista kuninkaaksi.

Olofin nimityksen myötä Tanskan ja Norjan liitto oli luonut suuren valtakunnan, johon kuului näiden kahden maan lisäksi myös muita niiden hallitsemia alueita, kuten Skåne ja Gotlanti. Kun Hakan kuoli vuonna 1380, myös Olofista tuli Norjan kuningas, mutta Margareta toimi hänen holhoojanaan. Ruotsin kuningas Albrekt Mecklenburgin ei ollut toimettomana, vaan yritti valloittaa Skånen vuosina 1380-1384, mutta joutui tyytymään eteläiseen Hallandiin. Albrechtin yritys yhdistää Skania ja Ruotsi yhden kruunun alle sai laajaa kannatusta myös skandialaisen aateliston keskuudessa. Kuninkaiden vaikutusvaltaa Skånessa heikensi myös se, että Länsi-Skåne oli vuodesta 1370 lähtien ollut sidoksissa Saksan hansaliittoon. Vuonna 1385 Olof Håkansson saapui kuitenkin Lundiin, jossa skånelaiset tervehtivät häntä sen jälkeen, kun hän oli vahvistanut perinteiset etuoikeudet Skånen kansalle. Muutamaa viikkoa myöhemmin Hansaliitto luovutti läntisessä Skånessa sijaitsevat linnansa Tanskan kuninkaalle. Alkukesästä 1385 Olof Håkansson alkoi käyttää titteliä ”Ruotsin kuningaskunnan todellinen perillinen”, jolloin hän saattoi ryhtyä aseistamaan itseään sotaa varten puolustuksen sijasta.

Sota Albrektia vastaan

Albrecht Mecklenburgin asema Ruotsin kuninkaana oli ajan myötä heikentynyt. Avukseen hän oli kutsunut saksalaisia toimimaan herroina ja ulosottomiehinä ruotsalaisen aristokratian sijasta. Yksi Albrechtia tukeneista ja palkkasotureita vastustaneista aatelismiehistä oli Bo Jonsson (Grip), osittain siinä toivossa, että Albert voisi valloittaa Skånen takaisin Valdemar Atterdagilta. Bo Jonsson oli paitsi valtakunnan ruhtinas myös sen suurin maanomistaja. Huhtikuussa 1384 hän oli matkalla Skåneen osallistuakseen sotaretkeen, mutta Vadstenassa hän teki testamentin, jossa hän ilmoitti viimeiseksi toiveekseen, että hänen kuolemansa jälkeen kaikkia hänen Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevia läänityksiään hallinnoisi kahdeksan nimettyä aatelismiestä, ja esti näin kuningas Albrektia saamasta läänityksiä hallintaansa. Bo Jonssonin mecklenburgilainen vaimo ja hänen lapsensa jäivät maakuntien valvonnan ulkopuolelle. Bo Jonssonin ja Albrektin välisestä suhteesta myöhempinä vuosina ei ole tietoa; luultavasti Albrektin kyvyttömyys valloittaa Skånea ei hyödyttänyt häntä. Kun Bo Jonsson kuoli elokuussa 1386, testamentti tuli julki, ja Albrekt julisti itsensä lesken ja lasten holhoojaksi yrittäen kumota testamentin. Albrekt onnistui myös ottamaan haltuunsa joitakin linnakkeita. Ruotsissa syntyneessä sisäpoliittisessa kriisissä Ruotsin aateliset hakivat nyt tukea Margaretilta. Osa heistä tapasi Olofin ja Margaretan Skånessa kesällä 1387.

Margaret oleskeli Ystadissa, kun Olof sairastui yllättäen vakavasti kuumeeseen ja kuoli Falsterbon linnassa 3. elokuuta 1387. Margaret huolehti kuitenkin nopeasti siitä, että häntä kunnioitettiin Tanskan regenttinä, ensin hautajaismessussa Lundissa 10. elokuuta, sitten lääninhallituksessa Ringstedissä, Fynin lääninhallituksessa Odensessa ja luultavasti myös Jyllannin lääninhallituksessa Viborgissa. Margaret matkusti myös Norjaan, jossa hänet palkittiin Norjan regenttinä Oslossa helmikuussa 1388 pidetyssä lordien kokouksessa. Norjan-vierailunsa jälkeen hän tapasi Bo Jonssonin toimeenpanijat Dalaborgissa. Dalaborgin sopimuksessa Margit tunnustettiin Ruotsin ”täysivaltaiseksi vaimoksi ja oikeutetuksi rakastajattareksi”, jonka kokoontunut aristokratia tunnusti. He lupasivat antaa Ruotsin linnamaat hänen käyttöönsä ja antaa hänelle sotilaallista tukea vallan valtaamiseksi kuningas Albrechtilta.

Kuningas Albrecht ei katsonut toimettomana vierestä, kun hänen vastustuksensa voimistui. Loppukesästä 1388 hän matkusti Mecklenburgiin keräämään huomattavan määrän palkkasotilasjoukkoja. Albrecht ja hänen palkkasoturijoukkonsa palasivat uudenvuoden 1388 tienoilla –

Tanskalais-ruotsalaiset joukot saivat nopeasti haltuunsa mecklenburgilaisten hallussa olleet linnat, muun muassa Kalmarin linnan. Margit toimi nopeasti myös kruununperimysasioissa; juhannuksena 1389 Helsingborgiin kokoontui suuri lordien kokous, jossa Margit esitteli kruununperijän, Pommerin Erikin, Margitin veljentyttären Marian pojan. Siellä Norjan edustajat tunnustivat hänet Norjan perinnölliseksi kuninkaaksi, vaikka Margaret olikin hänen holhoojansa, kun hän oli alaikäinen. Erikin asema Tanskassa ja Ruotsissa kesti useita vuosia; Erik valittiin Tanskan kuninkaaksi Viborgissa pidetyssä valtuustossa uudenvuodenpäivänä 1396, ja Ruotsissa häntä kunnioitettiin Moran kivillä Ruotsin kuninkaana 23. heinäkuuta 1396.

Margareta ja Erik tapasivat Ruotsin kansallisneuvoston Nyköpingissä saman vuoden syyskuussa. Merkittävin päätös oli kaiken kruunun omaisuuden vähentäminen, joka oli siirretty aatelistolle ja feodaalilordeille Albrecht Mecklenburgin kuninkaana ollessaan, ellei kruunu myöntänyt poikkeusta. Ne, joista oli tullut tavallisia kansalaisia tuona aikana, menettäisivät tämän aseman. Kokouksessa päätettiin myös, että kaikki tänä aikana rakennetut linnoitukset ja linnat purettaisiin, ellei kruunu päättäisi toisin. Margareta sai Östergötlandin ja Skaran piispanistuimen, Rumlaborgin linnan ja läänin Jönköpingin kanssa, Västeråsin linnan ja kaupungin Norbohäradin ja Taalainmaan kanssa. Lama julistettiin 23. syyskuuta 1396, ja historioitsija Erik Lönnroth tulkitsee sen Ruotsin suurpääomaluokan murskatappioksi, sillä se menetti kaiken, mitä se oli saavuttanut Magnus Erikssonin vastaisen kapinan jälkeen. Kokouksessa päätettiin myös, että kolmen valtakunnan johtavat magnaatit kokoontuisivat uudelleen ja tekisivät sopimuksen maiden välisestä ikuisesta rauhasta.

Ensimmäinen selkeä todiste siitä, että Margareta halusi luoda liiton niistä kolmesta kuningaskunnasta, joiden kuningas Erik oli, on Nyköpingin lama vuonna 1396. Henkilökohtaisen liiton ollessa käsillä kokoontuneet sopivat liittokokouksesta, jossa kolmen valtakunnan edustajat sopisivat liitosta, liitosta, joka mainittiin valtakuntien välisen rauhan edellytyksenä. Tämä yhteispohjoismainen liittokokous pidettiin Kalmarissa kesällä 1397. Kokouksen olisi pitänyt kestää vähintään neljä viikkoa, ja se alkoi kruunajaisseremonialla, jossa Lundin ja Uppsalan arkkipiispat kruunasivat Erikin kuninkaaksi. Norjalaisten piispojen puuttuminen Kalmarista saattaa viitata siihen, että Erik kruunattiin Norjan kuninkaaksi jo vuonna 1392. Kokouksen tuloksena laadittiin liiton kirje, jossa sovittiin kolmen kuningaskunnan tulevista suhteista, sekä kruunajaiskirje, jossa todettiin, että Erik oli kruunattu Tanskan, Norjan ja Ruotsin kuninkaaksi Kalmarissa. Siitä, miten liittokirjettä tulisi tulkita, on käyty paljon tieteellistä keskustelua.

Kruunajaiskirje

Kruunajaiskirjeessä ilmoitetaan, että Erikin kruunajaiset on suoritettu Kalmarissa. Allekirjoittajat vannovat uskollisuudenvalan kuningas Erikille ja antavat Margaretille täyden vastuuvapauden. Kruunajaiskirjeessä ei aseteta kuninkaalle mitään erityisiä velvoitteita, vaan siinä on vain yleisluonteinen kohta ”oc han gøre widh oss alle som hanom bør at gøre”. Lönnroth huomauttaa myös, että kruunajaiskirjeessä, jonka allekirjoittajat tunnustavat Erikin kuninkaaksi, ei mainita kuninkaanvaalia tai vallan siirtymistä alamaisilta kuninkaalle. Kruunajaiskirjeessä todetaan myös, että Erik on kuningas Jumalan armosta.

Unionin uutiskirje

Unionin kirjeessä esitetään unionin viisi keskeistä periaatetta:

Unionikirjeestä on käyty tieteellistä keskustelua siitä, annettiinko unionikirje todella. Liiton kirje on kirjoitettu paperille eikä pergamentille, kuten oli tapana. Kirjeessä todetaan myös, että sitä olisi painettava kuusi kappaletta, mutta ei ole todisteita siitä, että näin olisi tehty. Tämä viittaisi siihen, että unionin kirje on pelkkä tapausehdotus. Seitsemäntoista henkilöä on nimetty asiakirjan sinetöijiksi, mutta vain kymmenen sinettiä on kiinnitetty. Sinetit on painettu eikä, kuten tekstissä todetaan, sinettien alla olevilla sineteillä. Lisäksi sinetöinti on huolimatonta, kirjoittaja on sotkenut tekstin ja joitakin kirjoitusvirheitä on jätetty sisään. Historiantutkija Lauritz Weibull korostaa suurta tarkkuutta, joka yleensä oli ominaista keskiaikaisille valtiosäädöksille: ”Tämän kirjeen poikkeuksellisen tärkeää valtiosäädöstä ei voi sen puutteellisen ulkoisen luonteen vuoksi arvostaa korkeammalle kuin puhtaasti väliaikaiseksi säädökseksi.”

Weibull tulkitsee unionikirjeen kuninkaallisen vallan ja kolmen kuningaskunnan neuvostojen väliseksi sopimukseksi. Kirjeen sinetöineitä 17:ää ei mainita valtakunnan neuvoston jäseninä, eivätkä he sinetöineet liittokirjettä valtakunnan neuvostojen edustajina, mutta heidän arvonimiään, kuten arkkipiispa, ritari, profeetta, käytettiin. Valtiosääntöoikeudellisesti pätevä sopimus olisi edellyttänyt myös, että toinen osapuoli, kuninkaallinen valta, sinetöi kirjeen.

Historioitsija Erik Lönnroth väittää myös, että Kalmarin kokouksessa ei koskaan tehty oikeudellisesti sitovaa sopimusta kolmen maan välisen liiton muodossa. Vastuu liittymiskirjeen antamatta jättämisestä on Margaretilla. Kun kruunajaiskirje sisältää valtioteorian, jossa valta on ruhtinaskunnan vallalla (regime regale), liiton kirjeeseen sisältyy valtioteoria, jossa kuninkaallinen valta on sidottu lakeihin (regime politicum). Jälkimmäinen oli se valtioteoria, jota aristokratia valtioneuvostoissa myöhemmin omaksui. Koska unionikirje ei koskaan tullut voimaan, kirjeessä mainitut rajoitukset eivät koskaan sitoneet kuninkaallista valtaa. Näiden kahden periaatteen välinen kamppailu leimasi unionin historiaa.

Historiantutkija Gottfrid Carlsson tulkitsee unionin kirjeen niin, että seitsemäntoista liikkeeseenlaskijaa vahvisti, mitä kokouksessa todella päätettiin. Carlsson katsoo, että nämä seitsemäntoista, neljä tanskalaista ja viisi ruotsalaista ritaria, Norjan kansleri ja kolme norjalaista ritaria, Lundin ja Uppsalan arkkipiispat sekä Linköpingin ja Roskilden piispat, olivat Kalmarin kokouksen arvokkaimmat. Varsinainen Kalmarin liiton kirje, joka oli laadittu kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti pergamentille, on kadonnut viimeistään 1500-luvulla. Carlsson olettaa, että säilynyt kirje oli tarkoitettu luovutettavaksi Norjan liittokanslerille, joka halusi esittää oikeaksi todistetun jäljennöksen unionin päätöksestä. Tämä selittäisi sen, miksi norjalaisten liikkeeseenlaskijoiden sinetit eivät näy liiton kirjeessä – he olisivat voineet vahvistaa Norjan valtioneuvostolle suullisesti, että kirje oli aito jäljennös.

Jälkipolvien näkemys kuningatar Margaretista ja hänen unionipolitiikastaan on vaihdellut. Varhaiset ruotsalaiset historioitsijat, kuten Olaus Petri ja Ericus Olai, arvostelivat häntä siitä, että hän ei pitänyt lupauksiaan, ja Vadstenadissa häntä arvosteltiin hänen tekemistään kartanovähennyksistä ja verorasituksesta. 1800-luvun skandinavismissa korostettiin Margaretan roolia Pohjoismaiden yhdistämisessä. Tanskalainen historioitsija Kristian Erslev kuitenkin väitti, että liitto oli hänelle keino saavuttaa ensisijainen päämäärä, vahva kuninkaallinen valta aristokratian vaikutusvallan kustannuksella.

Margareta teki vähennyksiä pelastajan maasta sekä Tanskassa että Ruotsissa, sillä veromaiden siirtäminen pelastajan maaksi uhkasi vakavasti kruunun verotuloja. Sen jälkeen kun Ruotsin droytti Bo Jonsson (Grip) kuoli vuonna 1386, Tanskan droytti Henning Podebusk kuoli vuonna 1388 ja Norjan droytti Ogmund Finsson kuoli vuonna 1388, Margareta ei nimittänyt uusia droytteja. Jopa marsalkan virka jäi hänen aikanaan avoimeksi. Margitia on myös arvosteltu siitä, että hän on asettanut ulkomaisia ulosottomiehiä Ruotsin linnoihin, mikä on vastoin Magnus Erikssonin kansallisia lakeja. Erslevin mukaan hän asetti aina tanskalaisia ulosottomiehiä Ruotsin ja Norjan kreivikuntiin, kun taas Carlsson väittää, että ainoa selkeä esimerkki tästä on Tukholman Tre Kronorin linna, joka oli hänen henkilökohtaista omaisuuttaan, mutta muuten ”Ruotsin linnanmaita pitivät lähes aina hallussaan henkilöt, jotka olivat lain tarkoittamassa mielessä alkuasukkaita”. Hänen nimitystensä lopullinen arviointi riippuu siitä, voidaanko linnanhaltijoita pitää syntyperäisinä miehinä vai ei.

Myös kirkollisten virkojen nimittämisessä Margareta jatkoi isänsä politiikkaa, jonka mukaan piispoiksi nimitettiin käsin valittuja henkilöitä, jotta kruunu voisi lainata rahaa kirkolta. Tätä helpotti myös paavin heikkous tuolloin. Jo arkkipiispan kirkolliskokouksessa vuonna 1396 kirkko asettui vastustamaan Margitia verotaakan vuoksi ja vertasi olosuhteita juutalaisten orjuuteen Egyptissä. Arcin kirkolliskokous protestoi vuonna 1412 kirkon omaisuuden vähentämistä vastaan ja uhkasi kieltotuomiolla, jos olosuhteet eivät muuttuisi.

Margaretan kuoleman jälkeen vuonna 1412 absoluuttista monarkiaa lievennettiin jonkin verran, ja Tanskan valtioneuvosto sai enemmän vaikutusvaltaa Tanskassa. Ruotsin osalta Erik päätti refektoriumista, mikä merkitsi sitä, että aiemmasta kartanoiden pienentämisestä luovuttiin jossain määrin. Piispojen nimittäminen tapahtui ilman avoimia konflikteja. Tanskan hovi kutsuttiin koolle vuonna 1413. Vuoden 1398 jälkeen Margareta näyttää viettäneen enemmän aikaa Ruotsissa kuin Tanskassa. Erik sen sijaan vietti ensimmäiset vuodet vuoden 1412 jälkeen säännöllisesti Ruotsissa, mutta sen jälkeen hänen vierailunsa Ruotsiin kävivät yhä harvemmin. Erik ei näytä käyneen Norjassa lainkaan vuoden 1412 jälkeen. Kaiken kaikkiaan Erik jatkoi Margaretan unionipolitiikkaa. Hän lahjoitti rahaa Vadstenan luostarille mutta asetti omat miehensä piispoiksi. Norjan keisarillisen neuvoston vaikutusvalta väheni, ja sen jäsenillä ei ollut muuta vaikutusvaltaa kuin oikeudellisissa tehtävissään. Norjassa tanskalaiset nimitettiin piispoiksi, ja tanskalaiset vartijat ottivat haltuunsa Bohusin, Akershusin, Tunsberghusin ja Bergenhusin linnat. Erikin kunnianhimoisena tavoitteena näyttää olleen kolmen unionimaan yhdentyminen. Kööpenhaminassa pidettiin unionin kokouksia, joihin osallistui kolmen maan neuvostoja, ja Kööpenhaminassa laadittiin unionin lippu ja vaakuna sekä kolmen valtakunnan yhteinen heraldikko.

Ruotsissa Erik asetti tanskalaisia ja saksalaisia linnojen ulosottomiehiksi. 1434 saksalaiset Hans Kröpelin oli Tukholman linnan ulosottomiehenä ja Hans Ebersteinin Hans Gripsholmin linnassa, tanskalaiset Anders Nielsen Axevallassa, Jens Grim Kalmarin linnassa ja Jösse Eriksson Västeråsin linnassa. Myös Älvsborgin, Nyköpingshusin ja Ringstaholmin linnoissa oli saksalaisia tai tanskalaisia ulosottomiehiä. Vain muutamissa Suomen linnoissa oli ruotsalaisen aateliston jäseniä ulosottomiehinä.

Ruotsissa kesällä 1434 puhjenneen Eerikin vastaisen kapinan, Engelbrektin kapinan, motiiviksi on esitetty joitakin suoria syitä. Ruotsin valtioneuvosto lähetti 12. syyskuuta 1434 kiertokirjeen Teutonialaisen ritarikunnan yliherroille, hansakaupungeille ja Norjan valtioneuvostolle. Neuvosto huomautti useista puutteista, muun muassa siitä, että Erik oli nimittänyt piispoiksi sopimattomia miehiä, luovuttanut linnoja ulkomaalaisille ja yrittäessään nimittää setänsä pojan Bogislav IX:n Pommerista kruununperilliseksi hän ei kunnioittanut valtakuntien vaalioikeuksia. Tavalliset ihmiset on pakotettu maksamaan ahdistavia veroja, kaupungit kohtuuttomia tullimaksuja ja aristokratia on pakotettu osallistumaan ulkomaisiin sotiin.

Marraskuussa 1434 osapuolet sopivat neuvotteluista. Ne pidettiin Halmstadissa huhti-toukokuussa 1435. Ruotsin neuvostosta osallistuivat arkkipiispa Olof, piispat Knut ja Sigge, ritari Nils Erengislesson sekä orjat Knut Jonsson ja Magnus Gren. Erikin edustajina osallistuivat Roskilden piispa Jens, Axel Pedersson, Erik Nielsson, Sten Basse, Morten Jensson ja dekaani Hans Laxmand. Kokouksessa sovittiin, että valtioneuvosto nimittäisi ulosottomiehet niihin linnoihin, joita kuningas vielä hallitsi, ja että kuningas ja valtioneuvosto päättäisivät yhdessä veroista. Kuningas lupasi myös nimittää droteja ja marsalkoita Ruotsissa, että Rikshövitsmannen Engelbrekt Engelbrektsson saisi Örebron linnan ja läänin eliniäksi ja Erik Puke saisi Rasbo Hundaren eliniäksi. Kesäkuussa Riksrat kokoontui Uppsalassa ja ratifioi Halmstadin sopimuksen, mutta ratifiointikirjeessä Riksrat täsmensi, miten se tulkitsi sopimusta: kuningas hallitsisi valtakuntaa Riksratin ja lain mukaisesti.

Syksyllä 1435 Erik saapui Tukholmaan, ja 14. lokakuuta saavutettiin sovinto, jossa Erik tunnustettiin kuninkaaksi, jos hän takaisi kuninkaanvaalissa antamansa lupaukset ja noudattaisi Ruotsin oikeudellista hallintojärjestelmää. Erik lupasi myös nimittää droteja ja marshaleita. Kuninkaalla olisi oikeus nimittää tanskalaisia tai norjalaisia Tukholman, Nyköpingin ja Kalmarin linnojen ulosottomiehiksi. Muiden linnojen osalta kuningas kysyi neuvoston mielipidettä, mutta jos asiasta ei päästäisi yksimielisyyteen, kuningas tekisi lopullisen päätöksen siitä, kenestä ruotsalaisesta tulisi ulosottomies. Kuningas nimitti uskollisen Krister Nilssonin (Vasa) drotsiksi ja Karl Knutssonin (Bonde) marsalkaksi.

Kapina Ruotsissa puhkesi kuitenkin pian uudelleen, ja osapuolet tapasivat Kalmarissa heinäkuussa 1436. Kalmarissa käydyistä neuvotteluista on tullut ehdotus uudeksi unionisäädökseksi, joka näyttää tulleen Ruotsin puolelta. Carlsson (1945) arvelee, että alullepanija oli Strängnäsin piispa Tomas Simonsson, kun taas Lönnroth (1969) arvelee, että kyseessä oli joku Ruotsin kirkon jäsen, jolla oli yhteyksiä tuolloin käynnissä olleeseen Baselin kirkolliskokoukseen. Ehdotus perustuu selvästi vuoden 1397 unionin kirjeeseen. Ehdotuksesta puuttuvat kuningatar Margaretan oikeuksia koskevat kohdat, mutta lisäykset koskevat kolmen valtion sisäisen riippumattomuuden takaamista, niiden ulkopoliittisen vaikutusvallan turvaamista ja vallan keskittämisen estämistä. Kussakin valtakunnassa olisi keskushallinto, jossa olisi kuningas ja marsalkka; kuningas toimisi varakuninkaana kuninkaan poissa ollessa ja vastaisi oikeudenkäytöstä, kun taas marsalkka olisi sotavoimien ylipäällikkö. Kussakin valtakunnassa oli myös kuninkaan kamreeri ja hovikansleri. Kuningas vietti neljä kuukautta vuodessa kussakin valtakunnassa, ja hänellä oli aina mukanaan kaksi neuvonantajaa kustakin valtakunnasta. Sodassa kolme valtakuntaa toimivat yhdessä, mutta hyökkäyssodat edellyttivät kaikkien kolmen valtakunnan neuvostojen suostumusta. Kun uusi unionikuningas on valittu, Halmstadiin on kutsuttava koolle yhteispohjoismainen unionikokous, johon osallistuu neljäkymmentä jäsentä kustakin valtakunnasta. Nämä jäsenet edustaisivat koko väestöä, kirkon ja aristokratian lisäksi myös kaupunkeja ja talonpoikia. Unionin kokous valitsisi ensisijaisesti yhden kuolleen kuninkaan pojista uudeksi kuninkaaksi. Jos tällaista kuningasta ei ollut, unionin kokous saattoi etsiä uuden kuninkaan muualta.

Ehdotus uudeksi unionin säädökseksi ei mennyt läpi. Syyskuun 1. päivänä sovittiin, että Erik tunnustetaan jälleen Ruotsin kuninkaaksi, mutta että hän hallitsee Ruotsia kansallisneuvoston ja valtioneuvoston jälkeen. Kysymykset rahvaan verojen alentamisesta ja ulosottomiesten rankaisemisesta jätettiin syrjään. Ruotsin neuvosto ja Erik olivat sopineet tapaavansa Söderköpingissä syyskuussa päättääkseen läänien hallinnosta ja muista asioista. Erik ei kuitenkaan osallistunut, ja valtuustot jakoivat linnan maat oma-aloitteisesti, ja kuninkaan vartijat erotettiin. Erik itse ei hyväksynyt päätöstä eikä tullut uusiin kokouksiin neuvoston kanssa. Tanskassa Erikin ja neuvoston välillä syntyi ristiriitoja, kun hän pääsiäisenä 1438 myönsi neljä tanskalaista linnaa pommerilaisille sukulaisilleen ja yritti saada neuvoston tunnustamaan Bogislavin maaherran aseman, mutta neuvosto kieltäytyi. Hän pakotti Seelannin rahvaan vannomaan uskollisuudenvalan Bogislaville ja purjehti sitten Gotlantiin valtiovarojen kanssa.

Tanskan ja Ruotsin valtuustot kokoontuivat heinäkuussa 1438 Kalmarissa, jossa ne vahvistivat kolmen kuningaskunnan välisen ikuisen rauhan liiton, keskinäisen avunannon sodassa ja kummankin valtakunnan itsenäisyyden. Kuninkaiden valinnasta sovittiin, että yksikään valtakunta ei valitsisi uutta kuningasta yksin neuvottelematta ensin muiden valtakuntien kanssa. Sopimus vahvistettiin toisessa kokouksessa Jönköpingissä marraskuussa 1439, jossa sovittiin, että Kalmarissa kokoonnutaan juhannukseen 1440 mennessä sopimaan uudesta perustuslaista ja valitsemaan unionikuningas.

Erikin yritykset solmia liitto itsensä, Preussin ja Burgundin hallitsijan Filip Hyvän välillä Helsingborgin ja Helsingörin valloittamiseksi nähtiin Tanskassa uhkaavina, ja siksi Erikin 24-vuotias veljenpoika Kristofer Baijerilainen valittiin Tanskan kuninkaaksi 9. huhtikuuta 1440. Ruotsin neuvosto onnistui saamaan Kristoferin antamaan joitakin takeita siitä, että aiemmat olosuhteet eivät toistuisi. Lupauksessaan Kristofer lupasi hallita Ruotsia neuvoston tahdon mukaisesti, ja neuvosto sai läpi perustuslaillisen ohjelmansa, regime politicumin, jonka puolesta se oli taistellut. Hänet kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi 14. elokuuta 1441 Uppsalan tuomiokirkossa. Hänet kruunattiin Norjan kuninkaaksi Oslossa vuonna 1442 ja sen jälkeen Tanskassa Riben katedraalissa järjestetyssä seremoniassa. Tanskan kruunajaisista on olemassa todistus, jonka mukaan Kristofer kruunattiin archirexiksi eli arkkikuninkaaksi.

Kristofer avioitui Brandenburgin Dorothean kanssa Kööpenhaminassa vuonna 1445, ja hänet kruunattiin unionin kuningattareksi kolmen kuningaskunnan piispojen läsnä ollessa.

Kristofer jakoi aikansa tasan Tanskan ja Ruotsin välillä, mutta ei voida todistaa, että hän olisi käynyt Norjassa Oslossa pidettyjen kruunajaisten jälkeen. Hän oli uskollisuudenlupauksessaan luvannut jakaa aikansa tasan kolmen kuningaskunnan kesken, mutta Norjan osalta tätä lupausta ei täytetty. Norjan neuvostolla oli itsenäisyys, joka on muuten ainutlaatuinen Norjan myöhäiskeskiaikaisessa historiassa. Norjalaisneuvosto koostui syntyperäisistä norjalaisista tai norjalaisperheistä polveutuvista miehistä. Käytännön syistä se jaettiin kahtia, joista toisen kotipaikka oli Oslossa ja toisen Bergenissä. Ruotsissa veronkanto oli tiukasti Ruotsin valtuuston käsissä, kun taas Norjassa verorahat siirrettiin Kööpenhaminan kuninkaalliseen kansliaan.

Carlsson (1945) väittää, että on olemassa uskottavia todisteita siitä, että Kristoferin ollessa unionin hallitsijana annettiin todellakin uusi unionikirje, joka oli lähellä vuoden 1436 unionilakiehdotusta, ja että tämä unionikirje annettiin Tukholmassa. Tapahtui näin tai ei, Kristoferin valtakaudelle oli ominaista regiimipoliticum, jossa hallinto toteutettiin kunkin valtakunnan lakien mukaisesti ja yhteistyössä valtakunnan neuvostojen kanssa. Norjassa ja Ruotsissa ei ollut muita kuin syntyperäisiä lääninhallitsijoita. Ruotsissa hän suosi unionia kannattavia aatelisia ja nimitti poissa ollessaan hallituskollegion, johon kuuluivat arkkipiispa Nils Ragvaldsson, Bengt Jönsson (Oxenstierna), Erengisle Nilsson nuorempi ja Magnus Gren. Kristofer kunnioitti myös kirkon vapautta, ja aiemmin vallinnut kirkollinen vastustus valtiovaltaa vastaan puuttui tältä kaudelta.

Koko hallituskautensa ajan Kristofer oli huolissaan Gotlannin saamisesta haltuunsa, sillä siellä syrjäytetty kuningas Erik johti Visborgin linnoitusta tukikohtanaan käyttävää merirosvolaivastoa, joka teki tuhojaan Itämerellä. Erikin liittolaiset Filip Hyvä ja Alankomaiden merikaupungit hylkäsivät hänet sen jälkeen, kun Kristofer oli tehnyt kauppasopimuksen heidän kanssaan kesällä 1441. Vuonna 1443 Erik sai sen sijaan tukea wendiläisiltä hansakaupungeilta, koska Kristofer oli kieltäytynyt vahvistamasta niiden kauppaan liittyviä etuoikeuksia Ruotsissa ja Norjassa. Kun Kristofer lopulta vahvisti heidän etuoikeutensa vuonna 1445, he ottivat etäisyyttä Erikiin, ja hän haki sen sijaan tukea saksalaiselta ritarikunnalta. Elokuussa 1446 Kristofer purjehti Gotlantiin 2 000 sotilaan ja kolmen valtakunnan neuvostojen kanssa ja tapasi Erikin Västergarnissa neuvotteluissa. Erik vaati Gotlantia ja Linköpingin hiippakuntaa tai Gotlantia ja 200 000 lodenia vastineeksi siitä, että hän tunnustaisi Gotlannin kuuluvan Ruotsille. Tämä hylättiin, ja neuvottelut kariutuivat, vaikka 18 kuukauden aselevosta sovittiinkin. Tammikuussa 1447 unioni liittoutui Teutonisen ritarikunnan mestarin kanssa sotaan venäläisiä vastaan. Järjestöt lähtivät kuitenkin yksin sotaan Novgorodriaa vastaan, ja niiden vaikutusvalta Gotlannin kiistassa väheni huomattavasti. Kristofer oli siis onnistunut eristämään Erikin unionin ulkopolitiikalla. Uusi tilaisuus ratkaisuun tarjoutui vuonna 1447, kun Erikin serkku Bogislav IX kuoli ja Erikistä tuli Pommerin ja Stolpin herttua, ja Larssonin (1997) mukaan näin oli mahdollisuus saada Erik luopumaan Gotlannista. Kristofer sairastui kuitenkin äkillisesti jouluna 1447 ja kuoli tammikuun alussa 1448.

Ruotsissa Tukholmaan kutsuttiin koolle valtiopäivät, ja hieman epäselvissä olosuhteissa Karl Knutsson (Bonde) valittiin Ruotsin kuninkaaksi 20. kesäkuuta 1448. Larsson (1997) tulkitsee tämän nopean käänteen tarkoittavan, että Karl halusi tulla valituksi Ruotsin kuninkaaksi voidakseen asettua ehdokkaaksi Tanskan valtaistuimelle.

Tanskan neuvostossa oli erilaisia mielipiteitä siitä, tulisiko unionin kuninkaan tulla pohjoismaisesta aatelistosta vai sen ulkopuolelta. Yksi neuvoston ryhmä kääntyi Holsteinin Adolf VIII:n puoleen, sillä Adolfin valitseminen Tanskan kuninkaaksi yhdistäisi Schleswigin herttuakunnan Tanskan kuningaskuntaan. Sen sijaan Adolf ehdotti omaa veljenpoikaansa Kristiania, Oldenburgin kreiviä. Kristianin valitseminen ratkaisisi myös ongelman, joka liittyi suureen aamulahjaan, joka lankeaisi leskikuningatar Dorothealle hänen miehensä kuoltua: jos Kristian menisi hänen kanssaan naimisiin, tämä ei olisi tarpeen. Kristian vahvisti 28. kesäkuuta niin sanotun Constitutio Valdemarianan, Valdemar III:n vuonna 1326 antaman peruskirjan, jolla taattiin, että Schleswigin herttuakuntaa ja Tanskan kuningaskuntaa ei koskaan yhdistettäisi yhden hallitsijan alaisuuteen. Kristian valittiin Tanskan kuninkaaksi 28. syyskuuta Viborgin lääninvaltuustossa, ja kuukautta myöhemmin hänet kruunattiin Kööpenhaminassa samalla, kun hän meni naimisiin 18-vuotiaan leskikuningattaren kanssa.

Tätä seurasi taistelu Norjan kuninkaaksi nimittämisestä. Akershusin lääninrovasti Hartvig Krummedige ja Tanskan piispa Jens Jakobsson olivat Norjan neuvoston johtajia, ja maaliskuussa 1449 he saivat neuvoston enemmistön kutsumaan Kristianin neuvotteluihin Norjan kuninkaanvaaleista. Kristian saapui Marstrandiin juhannuksena 1449 ja hänet valittiin Norjan kuninkaaksi. Tämän jälkeen hän nimitti arkkipiispa Aslak Boltin ja aatelismies Sigurd Jonssonin kuninkaan hoitajiksi ja lupasi palata seuraavana kesänä kruunattavaksi. Pieni joukko neuvonantajia halusi Kaarlesta sen sijaan kuninkaan, ja kesän 1449 aikana hänet nimitettiinkin kuninkaaksi useissa Itä-Norjan kreivikuntien kokouksissa. Lokakuussa 1449 Kaarle saapui 500 ratsumiehen kanssa Norjaan, jossa häntä juhlittiin kuninkaana eri paikoissa. Norjan arkkipiispa kruunasi Kaarlen Norjan kuninkaaksi Nidaron katedraalissa 20. marraskuuta. Uudenvuoden aikaan Kaarle yritti valloittaa Oslon alueen ja Akershusin linnoituksen suurilla ratsuväellä. Sotilaallinen valloitus osoittautui nopeasti mahdottomaksi, ja sovittiin aselevosta.

Muutama viikko sen jälkeen, kun Kaarle oli tullut Ruotsin kuninkaaksi, hän yritti valloittaa myös Gotlannin Erikiltä. Maaseutu vallattiin nopeasti, ja joulukuun alussa 1448 ruotsalaiset joukot onnistuivat valtaamaan Visbyn, mutta eivät Visborgin linnoitusta. Erik lupasi luopua Visborgista 20. huhtikuuta 1449, jos hän saisi Borgholmin linnan ja Öölannin elinikäiseksi läänitykseksi. Samaan aikaan Erik oli kuitenkin yhteydessä Kristianiin, joka tarjosi hänelle kolmea tanskalaista linnaa ja 10 000 guldenia vuodessa, jos hän antaisi Visborgin hänelle. Tanskan laivasto saapui Visbyhyn vahvistusten kanssa, ja huhtikuussa 1449 Erik luovutti Visborgin tanskalaiselle markiisi Olof Axelssonille (Tott). Tämä johti ruotsalaisten uuteen yritykseen valloittaa Visborg. Tanskan laivasto aloitti saaren saartamisen, mikä johti lopulta siihen, että ruotsalaiset lähtivät saarelta. Kysymys siitä, mikä maa saisi saaren hallintaansa, siirrettiin neuvotteluihin Halmstadissa toukokuussa 1450.

Halmstadissa käytyjen neuvottelujen tuloksena Tanska ja Ruotsi sopivat, että maiden välillä vallitsee ikuinen rauha 29. heinäkuuta 1450 alkaen. Ruotsin ja Tanskan neuvoston edustajat sopivat myös uudesta liittosopimuksesta, joka perustui Kalmarin sopimukseen vuodelta 1438: ikuinen rauha kolmen valtakunnan välillä, keskinäinen apu sodassa ja kunkin valtakunnan itsenäisyys. Kokouksessa sovittiin myös siitä, miten ratkaistaan tilanne, jossa unionin kolmessa maassa on kaksi kuningasta. Kun joko Kaarle tai Kristoffer kuoli, kaksitoista neuvostoa kummastakin kuningaskunnasta kokoontui Halmstadiin päättämään, valitaanko eloonjäänyt unionin kuningas. Jos sopimukseen ei päästä, nimitetään kuninkaattoman maan kuningas, ja kun myös elossa oleva kuningas on kuollut, he kokoontuvat uudelleen Halmstadiin valitsemaan unionin kuninkaan. Jos on sopivia kuninkaallisia poikia, yksi heistä valitaan. Ulkomaalaista ei voida valita unionin kuninkaaksi, vaan hänen on oltava syntynyt Tanskassa tai Ruotsissa. Lönnroth (1969) kutsuu tätä ”yhdeksi Pohjoismaiden pyhimmistä valtiollisista toimista 1400-luvulla”, kun taas Harrison (2002) väittää, että ”tämä päätös oli käytännössä täysin epärealistinen”. Muussa tapauksessa kokous päätti, että Kaarle luovuttaa Norjan Kristianille; Gotlannin tulevaisuutta koskevaa kysymystä lykättiin.

Kaarle ratifioi Halmstadin kokouksen Norjaa koskevan päätöksen kesäkuussa 1450, mutta sillä varauksella, että hän halusi säilyttää Norjan kuninkaallisen tittelinsä. Se, että Kaarle luopui Norjasta niin helposti, selittyy sillä, että Kristian sai Norjan neuvoston enemmistön tuen, hänellä oli hallussaan kaikki tärkeät Norjan linnat ja hän pystyi puolustamaan vaatimuksiaan sotilaallisin keinoin. Kristian kruunattiin 29. heinäkuuta 1450 Nidaron katedraalissa koko Norjan neuvoston läsnä ollessa. Tanskan ja Norjan välillä allekirjoitettiin 29. elokuuta unionisopimus, jossa nämä kaksi maata sopivat pysyvänsä yhdistyneinä yhden kuninkaan alaisuudessa. Lisäksi sovittiin, että kun kuningas kuolisi, molempien maiden neuvostot kokoontuisivat Halmstadiin valitsemaan uudeksi kuninkaaksi ensinnäkin vainajan pojan tai toiseksi jonkun muun sopivaksi katsomansa henkilön.

Halmstadin kokouksessa tehty sopimus Tanskan ja Ruotsin välisestä ikuisesta rauhasta kariutui nopeasti, ja seuraavina vuosina maiden välillä oli usein sotilaallisia yhteenottoja. Ruotsissa Kaarlen vastustus kasvoi, ja helmikuussa 1457 hän päätti lähteä maanpakoon Danzigiin. Muutamaa viikkoa myöhemmin keisarillinen neuvosto valitsi johtajikseen arkkipiispa Jöns Bengtssonin (Oxenstierna) ja Erik Axelssonin (Tott). Maaliskuun lopussa 1457 Kristian julisti itsensä Ruotsin kuninkaalliselle valtaistuimelle pyrkijäksi ja tunnusti siten kaikki olemassa olevat etuoikeudet ja lait, että Ruotsin aatelisto saisi takaisin Tanskassa ja Norjassa omistamansa tilat ja tunnustaisi Ruotsin suvereniteetin Gotlannissa, Öölannissa ja Älvsborgissa. Kristian saapui Tukholmaan kesäkuussa, ja 2. heinäkuuta hänet valittiin Ruotsin kuninkaaksi. Kristian vahvisti kuninkaallisessa julistuksessaan, että aiempia liittosopimuksia sovelletaan edelleen.

Tammikuussa 1458 kolmen valtakunnan neuvostot kokoontuivat Skarassa, jossa Norjan ja Ruotsin neuvostot valitsivat Kristianin pojan Hansin Norjan ja Ruotsin kruunun seuraajaksi. Tanskan neuvosto oli aiemmin antanut saman lupauksen.

Maaliskuussa Kristian valittiin Holsteinin kreiviksi ja Schleswigin herttualle, ja näin hän saavutti sen, mitä Pommerin Erik ei koskaan saavuttanut: hän otti haltuunsa nämä kaksi maakuntaa. Mutta hinta tästä oli 123 000 Reinin guldenia, mikä vastaa kuutta tonnia hopeaa. Tämän maksamiseksi vaadittiin uusia veroja, mikä johti kapinoihin Ruotsissa vuosina 1463-1464 ja siihen, että Kaarle valittiin uudelleen Ruotsin kuninkaaksi vuosina 1464-1465 ja 1467-1470. Neuvottelut Kristianin palauttamisesta Ruotsin kuninkaaksi eivät johtaneet mihinkään, ja hän yritti tukea vaatimustaan Ruotsin valtaistuimelle sotatoimilla Ruotsissa. 1460-luvun jälkipuoliskolla sisällissota riehui yhtäältä Oxenstiernan suvun ja Kristiania tukeneen raja-aateliston muodostaman ryhmittymän ja toisaalta Kaarlen ja hänen sukulaistensa sekä vaikutusvaltaisten Akselin poikien välillä.

Karl Knutssonin kuoltua vuonna 1470 kuninkaan kuvernööriksi valittiin Sten Sture vanhempi, Karl Knutssonin sisarpuolen poika. Kesäkuussa Kristian vaati oikeuttaan Ruotsin kruunuun. Ruotsalaiset ja tanskalaiset tapasivat Kungsäterissä neuvotteluihin, joiden lopputulos on kiistanalainen. Ruotsalaisten säilyneen rauhansopimusehdotuksen mukaan heidän oli määrä tavata uudelleen Stegeborgin linnassa ratkaistakseen Kristianin ja akselipoikien välisen konfliktin, minkä jälkeen Kristian oli määrä tunnustaa unionin kuninkaaksi ehdoilla, joista kolmen valtakunnan valtuustot voisivat sopia. Kesäkuussa Kristian saapui Tukholmaan Tanskan laivaston kanssa. Osapuolet sopivat tulitauosta. Samaan aikaan kun Sten Sture rekrytoi talonpoikaisarmeijaa Närkeen ja Östergötlantiin, Kristian antoi Upplandin lääninvaltuuston kutsua itsensä Ruotsin kuninkaaksi. Lokakuun 10. päivänä 1471 osapuolet kohtasivat sotilaallisessa yhteenotossa, Brunkebergin taistelussa, jonka Kristian hävisi.

Historiantutkija Gottfrid Carlsson on väittänyt, että vuoden 1471 jälkeen Ruotsissa ei ollut puoluetta, joka olisi kannattanut pohjoismaisen liiton periaatetta sen itsensä vuoksi; myöhemmässä vaiheessa liiton tukeminen perustui opportunistisiin syihin, joilla haluttiin suojautua vallanhimoiselta hallitsijalta.

Kristianin ainoa mahdollisuus saada Ruotsin kuninkaallinen valtaistuin takaisin oli neuvottelujen kautta. Osapuolet tapasivat uusiin neuvotteluihin Kalmarissa vuonna 1476, johon Sten Sture itse osallistui Kristianin jäädessä Ronnebyyn. Kalmarissa he sopivat kapinauslausekkeesta, joka antoi aatelisille oikeuden kapinoida kuningasta vastaan tietyin edellytyksin, ja siitä, että jos kuningas kuolisi, kolmen valtakunnan edustajat kokoontuisivat joko Halmstadiin tai Nya Lödöseen valitsemaan uuden kuninkaan. Kysymys siitä, pitäisikö Kristian tunnustaa kuninkaaksi, eteni Strängnäsissä kesällä 1476 pidettyyn parlamenttikokoukseen, jossa päätös Kristianin tunnustamisesta hylättiin.

Kristian kuoli 21. toukokuuta 1481.Hänen poikansa Hans oli jo valittu kruunun seuraajaksi sekä Norjassa että Ruotsissa, mutta kun Norjan valtuusto kokoontui elokuussa 1481, kävi selväksi, että Kristianin hallintoon oltiin tyytymättömiä. Norja halusi saada takaisin Shetlandin ja Orkneysaaret, jotka oli pantattu Skotlannille vuonna 1469, kieltää ulkomaalaisten kauppalaivaliikenteen Islantiin ja olla tyytymätön Norjan linnojen ja kreivikuntien myöntämiseen ulkomaalaisille. Elokuussa 1482 Kalmarissa pidettiin uusi liittokokous, johon norjalaiset eivät kuitenkaan osallistuneet. Kokouksessa sovittiin uudesta unionisopimuksesta, joka perustui aiempaan Kalmarissa vuonna 1476 pidettyyn kokoukseen ja sitoi unionin kuninkaan tiukoilla takuilla aateliston vaikutusvaltaa vastaan. Tämän uuden unionisopimuksen myötä Ruotsin valtioneuvosto saattoi myös suostua tunnustamaan uudelleen kolmen kuningaskunnan välisen unionin. Kalmar päätti myös kokoontua uudelleen Halmstadiin tammikuussa 1483 valitsemaan unionin kuninkaan.

Kolmen kuningaskunnan edustajat kokoontuivat Halmstadissa tammikuussa 1483 valitsemaan Hansin unionin kuninkaaksi vuoden 1482 unionisopimuksen mukaisesti. Kun Ruotsin edustajat saapuivat paikalle, heillä ei ollut valtuuksia valita kuningasta, mutta Hans valittiin kuitenkin Tanskan ja Norjan kuninkaaksi. Sovittiin, että kokoonnutaan uudelleen Kalmarissa seuraavana vuonna. Vuoden 1483 Kalmarin istunnossa sovittiin ehdoista, joilla Ruotsi liittyisi takaisin unioniin. Sopimuksessa on 50 kohtaa, joissa kuninkaan on kunnioitettava kummankin kuningaskunnan lakeja ja tapoja, kunnioitettava aateliston ja kirkon etuoikeuksia, työskenneltävä pantattujen saarten palauttamiseksi Norjalle ja niin edelleen. Ainoa ehto liiton voimaantulolle oli, että Hans tulisi seuraavana kesänä Kalmariin, jossa hänet valittaisiin Ruotsin kuninkaaksi. Tämäkin kokous pidettiin, mutta Hans ei ollut paikalla. Ei tiedetä, mistä syystä Hans ei osallistunut, mutta Larssonin (1997) mukaan on todennäköistä, että hän piti kihlauksen ehtoja liian ankarina.

Hans tyytyi toistaiseksi olemaan Tanskan ja Norjan kuningas. Vaikka hänet oli pakotettu vannomaan kuninkaallinen vala, joka antoi suuren vallan valtioneuvostolle, kuninkaana hän huolehti siitä, että hän rekrytoi miehiä alemman aateliston ja porvariston jäsenistä kansliaan ja edunvalvontakamariinsa tai ulosottomiehiksi ja piispoiksi. Ruotsin kuvernöörillä Sten Sture vanhemmalla oli huomattavasti enemmän valtaa kuin Kalmarin recessi olisi antanut unionin kuninkaalle, ja Ruotsin aateliston on täytynyt olla tietoinen tästä. Sten Sture ajautui ristiriitaan kirkon kanssa muun muassa kirkollisista virka-asioista ja oikeudesta testamentata kruunun maata kirkolle, ja luultavasti juuri Ruotsin vastustus johti siihen, että Sten Sture aloitti vuonna 1494 Uudessa Lödösessä neuvottelut Ruotsin liittymisestä takaisin unioniin. Siellä sovittiin kokoontumisesta Kalmarissa juhannuksena 1495 Kalmarin tauon vahvistamiseksi. Elokuussa 1494 Ruotsin valtioneuvosto hyväksyi neuvottelutuloksen. Myös Linköpingin valtiopäivät maaliskuussa 1495 hyväksyivät tämän, mutta eivät halunneet, että Hansia valittaisiin unionin kuninkaaksi. Hans tuli Kalmarin kokoukseen tanskalaisen valtuuskunnan kanssa, mutta odotettuaan kuusi viikkoa ruotsalaisia he palasivat kotiin.

Venäläiset olivat hyökänneet Ruotsin rajalla sijaitsevaan Viborgin linnoitukseen vuonna 1495, mutta ruotsalaiset joukot olivat kyenneet vastahyökkäykseen esimerkiksi Ingermanlandissa. Sten Sture halusi kuitenkin rauhaa Venäjän kanssa vastatakseen Tanskan sotilaalliseen uhkaan, sillä Hans oli uhannut hyökätä, jos ruotsalaiset eivät voisi taata, että he valitsisivat hänet kuninkaaksi. Maaliskuussa 1497 Ruotsin valtiopäivät kokoontuivat Tukholmassa. Oppositio halusi erottaa Sten Sturen kuvernöörin virasta, mutta hän kieltäytyi siitä sillä perusteella, että valtuusto ei ollut valinnut häntä, vaan Arbogan kokous vuonna 1471, ja että vain tällainen kokous saattoi erottaa hänet. Sisällissota syttyi kesäkuussa, mutta Sten Sturen kokoama talonpoikaiskapina kukistui Hanin saksalaisten palkkasotajoukkojen toimesta Rotebron taistelussa. Neuvottelujen jälkeen osapuolet sopivat 6. lokakuuta 1497, että Sten Sture luopuu kuninkaan tehtävästä ja Hans valitaan kuninkaaksi Kalmarin laman mukaisesti. Hans valittiin 25. marraskuuta ja kruunattiin seuraavana päivänä Storkyrkanissa. Ruotsin keisarillisen neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa Hans sai oikeuden nimittää tanskalaisia ja norjalaisia ulosottomiehiä omiin läänityksiinsä. Neuvosto sopi myös, että Hansin poika Kristian tunnustetaan Ruotsin kruunun seuraajaksi.

Sten Sture sai korvaukseksi koko Turun hiippakunnan ja Nyköpingin läänin elinikäiseksi edunvalvojaksi, ja kuningas valitsi hänet myös hovimestarikseen. Yhdessä arkkipiispa Jakob Ulvssonin, Linköpingin piispa Henrik Tidemanssonin ja maaherra Svante Nilssonin (Sture) kanssa, neljänneksen, jossa oli suuria sisäisiä ristiriitoja, hän kuului siihen ryhmään, joka hallitsi valtakuntaa kuninkaan ollessa ulkomailla. Tyytymättömyys Hanin hallintoon levisi pian, erityisesti tanskalaisten ulosottomiesten käytökseen, ja entiset viholliset Sten Sture, arkkipiispa ja Svante Nilsson pystyivät pian liittoutumaan kuningasta vastaan. Kun Ruotsin valtuusto kokoontui kesäkuussa 1501, valtuusto vaati, että vain ruotsalaiset saisivat pitää linnoja Kalmarin resessin mukaisesti, vaikka valtuuston pääjäsenet olivat sopineet poikkeuksista. Kuningas kieltäytyi hyväksymästä tätä

Elokuun alussa seitsemän valtuustolaista, muun muassa Sten Sture, Svante Nilsson, Hemming Gadh ja norjalainen ritari Knut Alvsson (Tre Rosor), kokoontuivat Vadstenassa, jossa he Kalmarin recessin kapinapykälään viitaten vannoivat uskollisuutta kuninkaalle ja julistivat kapinan. Sten Sture valittiin kansalliseksi johtajaksi. Tukholman linna piiritettiin, ja kuningatar Kristina joutui antautumaan toukokuussa 1502. Maaliskuussa 1502 Knut Alvsson hallitsi Tunsberghusia ja Akershusia ja piiritti Bohusin linnoitusta, jota hallitsi Henrik Krummedige. Kuningas Hans oli keväällä värvännyt saksalaisia ja skotlantilaisia palkkasotilasjoukkoja, jotka valtasivat Bohusin linnoituksen ja sitten Älvsborgin linnoituksen. Henrik Krummedigen johdolla Tunsbergshus vallattiin takaisin ja Akershus piiritettiin. Knut Alvsson tuli Osloon aloittamaan neuvottelut Henrik Krummedigen kanssa. Neuvottelut käytiin Krummedigen aluksella 18. elokuuta, mutta vapaasta kädestä huolimatta Knut Alvsson sai surmansa. Hänen kuolemansa myötä Norjan kapina päättyi.

Jälkipolvien kuva Knut Alvssonista on vaihdellut. Povl Helgesenin 1500-luvun Skibbyn kronikassa hän on keskinkertainen mies, jota ruotsalaiset kapinalliset käyttävät hyväkseen, kun taas norjalainen kirjailija Henrik Ibsen näki hänet kansallisena marttyyrina. Knut Alvssonin taistelu on tulkittu taisteluksi ruotsalais-norjalaisen aatelisliiton puolesta, yritykseksi irrottaa Norja liitosta Tanskan kanssa tai yksinkertaisesti taisteluksi takavarikoitujen kartanoidensa takaisin saamiseksi.

Kuningatar Kristina oli jäänyt vangiksi, kun Tukholma valloitettiin vuonna 1502. Lyypekin kauppiaat halusivat taistelujen loppuvan, ja heidän välityksellään osapuolet suostuivat vapauttamaan kuningattaren. Hänet luovutettiin Tanskan ja Ruotsin rajalla joulukuussa 1503, mutta matkalla takaisin Jönköpingiin kuninkaan hovimestari Sten Sture sairastui ja kuoli. Uudeksi kuninkaaksi valittiin Svante Nilsson. Tanska ja Ruotsi tapasivat toukokuussa 1504 Kööpenhaminassa rauhanneuvotteluissa, joissa sovittiin, että kolmen kuningaskunnan neuvostot kokoontuisivat Kalmarissa kesäkuussa 1505 ratkaisemaan riidat neuvottelemalla tai oikeudenkäynnillä. Helmikuussa 1505 Ruotsin valtuusto ilmoitti Tanskan valtuustolle, että neuvotteluja oli lykättävä. Tanskan valtuusto ei ottanut tätä huomioon, ja kesäkuussa Hans saapui Kalmariin Tanskan ja Norjan valtuustojen, Skotlannin Jaakko IV:n, Brandenburgin Jaakko I:n, Saksan keisarin edustajien ja joidenkin pohjoissaksalaisten kaupunkien kanssa. Koska ruotsalaiset eivät tulleet, tanskalainen ja norjalainen neuvosto nimittivät tuomioistuimen. Hans syytti Sten Sturea, Svante Nilssonia ja heidän kannattajiaan rikoksista majesteettia vastaan. Tuomioistuin totesi vastaajat syyllisiksi ja tuomitsi heidät menettämään kunniansa, vapautensa, etuoikeutensa ja omaisuutensa. Tuomioistuin pyysi Saksan keisaria vahvistamaan tuomion ja kieltämään kaikkia kristittyjä käymästä kauppaa, neuvottelemasta tai millään tavoin tukemasta syyllisiä. Tuomion yhteydessä useita kalmarilaisia teloitettiin, mikä on jäänyt historiaan Kalmarin verilöylynä.

Ruotsin kansallisneuvosto vastusti päätöstä ja ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan. Osapuolet tapasivat Malmössä kesällä 1506, jolloin ruotsalaiset saivat valita kolmesta vaihtoehdosta: tunnustaa Hans jälleen kuninkaaksi, tunnustaa hänen poikansa Kristian kuninkaaksi tai maksaa vuotuinen vero. Kokous päättyi ilman tuloksia. Kalmarin tuomiosta valitettiin lokakuussa Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan kamarioikeuteen, jossa kymmenen ruotsalaista tuomittiin kapinallisiksi ja kaikki Ruotsin asukkaat ”valtakunnan toimesta” eli karkotettiin. Tuomiossa kiellettiin saksalaisia kaupunkeja käymästä kauppaa Ruotsin kanssa. Elokuussa 1507 Lyypekin kauppavaltuuskunta saapui Tukholmaan ilmoittamaan, että kauppa oli nyt keskeytetty, ja tarjoutui samalla sovittelemaan. Vuosina 1508 ja 1509 osapuolten välillä solmittiin aselepo ja käytiin neuvotteluja. Kööpenhaminan rauhassa 17. elokuuta 1509 tunnustettiin Hanin periaatteellinen oikeus Ruotsin kruunuun, ja ruotsalaiset lupasivat maksaa 13 000 markan vuotuisen veron.

Ruotsin Riksratissa oli kuitenkin erimielisyyttä rauhansopimuksesta. Touko-kesäkuussa 1510 neuvosto kokoontui Tukholmassa ja päätti kieltäytyä maksamasta veroa. Tanskan ja Ruotsin välillä syttyi jälleen sota. Ruotsissa vallitsi sotaväsymys, ja neuvosto kehotti Svante Nilssonia eroamaan vuonna 1511. Hän kuitenkin kieltäytyi. Svante Nilssonin äkillinen kuolema 2. tammikuuta 1512 mahdollisti rauhanneuvottelut, ja huhtikuussa 1512 osapuolet solmivat jälleen rauhan. Ehtona oli, että Ruotsi tunnustaisi Kööpenhaminan rauhan ja että uusi liittokokous pidettäisiin kesällä 1513 Kööpenhaminassa.

Ruotsi eroaa unionista

Kuningas Hans kuoli helmikuussa 1513, ja liittokokousta lykättiin kahdella vuodella kesäkuuhun 1515. Myös tätä kokousta lykättiin kahdella vuodella, kunnes helmikuussa 1517 pidettiin kokous Halmstadissa. Ruotsin edustajat kieltäytyivät valitsemasta, tunnustaisivatko he Kristian II:n kuninkaaksi vai maksaisivatko he vuotuisen kunnianosoituksen. Stäketin purkamisen yhteydessä Lundin arkkipiispa Birger Gunnersen oli kirottu Ruotsin maaherra Sten Sture nuoremman kirkonkiroukseen. Kristian saattoi siis lähteä sotaan sillä perusteella, että se oli kristillinen velvollisuus. Tammikuussa 1520 kuvernööri haavoittui vakavasti Åsundenin jäätaistelussa ja kuoli pian sen jälkeen. Ruotsin valtioneuvoston ryhmä aloitti neuvottelut Kristianin kanssa, ja 6. maaliskuuta 1520 hänet tunnustettiin Ruotsin kuninkaaksi. Edesmenneen kuvernöörin kannattajat, Sturen puolue, eivät kuitenkaan kannattaneet tätä sopimusta, ja Kristian joutui lupaamaan armahduksen ennen kuin Sturen puolue luovutti Tukholman linnan syyskuussa 1520.

Kristian kruunattiin Tukholmassa marraskuussa 1520, ja kolme päivää kestäneiden kruunajaisjuhlien jälkeen seurasi Tukholman verilöyly, jossa Sturen puolue ja sen kannattajat teloitettiin harhaoppisina. Kristian lähti Ruotsista tammikuussa 1521 ja luovutti vastuun valtioneuvostolle, johon kuuluivat hänen kätyrinsä Didrik Slagheck, Odensen ja Strängnäsin piispa Jens Beldenak, arkkipiispa Gustav Trolle ja Västeråsin piispa Otto Svinhuvud. Smålandissa puhkeaa kapina. Kesäkuussa 1521 keisarillinen neuvosto pidätti Didrik Slagheckin, ja Gustav Trolle nimitettiin hänen tilalleen kuvernööriksi. Myös Värmlannissa puhkesi kapina, ja elokuussa 1521 Kustaa Vaasa, Taalainmaan päällikkö, valittiin Vadstenan raatihuoneessa kuvernööriksi.

Tanskassa Kristiania uhkasi aateliskapina, jossa aatelisto kerääntyi hänen setänsä Frederick Holsteinin ympärille. Maaliskuussa 1523 hänet valittiin Tanskan uudeksi kuninkaaksi, ja Kristian pakeni ulkomaille. Kuninkaanvaaleissa ehdotettiin uutta liittokokousta liiton uudistamiseksi. Näin ei tapahtunut, mutta Ruotsissa Kustaa Vaasa valittiin kuninkaaksi 6. kesäkuuta 1523. Fredrik ja Kustaa tapasivat Malmössä elokuussa 1524, jolloin Ruotsi ilmoitti vaatimuksensa Bohusläniin, Blekingeen ja Gotlantiin, kun taas Fredrik ilmoitti vaatimuksensa Ruotsin valtaistuimelle.

Historioitsija Erik Lönnroth asettaa liiton hajoamisen laajempaan kontekstiin ja väittää, että Skandinavian maailman muutokset heikensivät ajatusta liitosta. Ajatus unionista oli hyötynyt vihamielisyydestä ulkomaailmaa kohtaan, mutta 1500-luvun alkuun mennessä tämä oli muuttunut. Hollantilaiset kauppiaat olivat jossain määrin neutralisoineet Hansaliiton suuren vaikutusvallan, Teutoninen ritarikunta oli hajoamassa, aiemmin niin vaikutusvaltaisilla Pohjois-Saksan ruhtinailla ei ollut sotilaallisia voimavaroja, eikä Ruotsi pitänyt venäläisiäkään erityisenä uhkana.

Norja menettää itsenäisyytensä

Tanskan ja Norjan välillä vuonna 1450 tehty unionisopimus oli edelleen voimassa, ja elokuussa 1523 kaksi tanskalaista neuvonantajaa, Vincens Lunge ja Henrik Krummedige, tulivat Norjaan saadakseen Frederikin tunnustetuksi Norjan kuninkaaksi. Vuonna 1524 neuvosto löysi kuitenkin voimakkaan johtajan juuri nimitetystä arkkipiispasta Olav Engelbrektssonista, joka sai neuvoston vaatimaan liittoa, jossa kuningas lupasi, että Norjan kirkko olisi vapaa ”luterilaisesta harhaopista” ja että vain norjalaiset tai syntyperäiset tanskalaiset saisivat läänityksiä. Kuningas suostui; Vincens Lungesta tuli Bergenhusin herra, norjalaisesta aatelismiehestä Olav Gallesta Akershusin linnoituksen herra. Heti kun kuningas tunsi olevansa turvassa valtaistuimella, hän nimitti kuitenkin jälleen tanskalaisia herroiksi. Heistä tuli myös valtioneuvoston jäseniä, ja arkkipiispan vaikutusvalta valtioneuvostossa väheni.

Vuonna 1529 kruununprinssi Kristian saapui Norjaan 14 laivan ja 1500 miehen voimin, jotka ryöstivät Oslon Pyhän Marian kirkon aarteet. Kaikki Norjan apotit ja abbedissat syrjäytettiin, ja luostarit luovutettiin kuninkaan uskollisille. Tämän uhan edessä arkkipiispa pyysi apua syrjäytetyltä kuninkaalta Kristian II:lta, joka saapui Osloon laivojen ja 2 000 palkkasotilaan voimin. Etelä-Norjan neuvostot nimittivät Kristian II:n kuninkaaksi, mutta hänen joukkonsa eivät kyenneet valtaamaan Akershusin tai Bergenhusin linnoituksia, ja keväällä 1532 hänet kukisti Osloon saapunut tanskalais-saksalainen 6000 miehen joukko. Kristian II:lle luvattiin vapaa vuokrasopimus, mutta sen sijaan hänet vangittiin ja vangittiin loppuelämäksi, aluksi Soenderborgin linnaan.

Fredrikin kuoltua vuonna 1533 Tanskassa syttyi sisällissota, kreivin riita, jossa molemmat osapuolet taistelivat luterilaisen kruununhakijan, Kristian II:n ja Kristian III:n, puolesta. Norjassa valtioneuvosto otti vallan, ja suurin osa Norjan kansasta kannatti Kristian III:ta, mutta ei piispat, jotka pitivät hänen protestanttisuuttaan uhkana katoliselle kirkolle. Sen sijaan Norjan arkkipiispa ajoi Kristian II:n vävyä, Pfalzin Frédéric II:ta, ehdokkaaksi valtaistuimelle ja yritti käynnistää Etelä-Norjassa kapinan, joka murskattiin raa”asti. Lokakuussa 1536 Kristian III valittiin Tanskan kuninkaaksi, ja virkaanastujaisissaan Kristian lupasi, että Norja ei olisi enää itsenäinen kuningaskunta vaan osa Tanskaa ja että Norjan keisarillinen neuvosto lakkautettaisiin. Keväällä 1537 tanskalaiset joukot pystyivät valtaamaan Norjan arkkipiispan Steinviksholmin linnan, rankaisemaan kaikkia arkkipiispaa tukevia henkilöitä ja takavarikoimaan kirkon omaisuuden. Pian Kristian III pystyi myös nimittämään luterilaisia piispoja Norjaan.

Norjassa valtioneuvosto oli jakautunut sekä etujen että maantieteellisen sijainnin mukaan. Norjan kreivikunnat oli aiemmin myönnetty tanskalaisille aatelisille, ja kauppasopimuksista Hansa-liiton kanssa Bergenin etuoikeuksista päätettiin Tanskassa. Tämä saattaa selittää, miksi Norjan muuttaminen itsenäisestä kuningaskunnasta kruununmaaksi ei kohdannut voimakkaampaa vastustusta; Kristian III:n päätös oli vain vallitsevan käytännön virallistamista.

Erik Gustaf Geijer julkaisi vuonna 1832 teoksen Ruotsin kansan historia, jossa hän kirjoitti Kalmarin liitosta: ”Tapahtuma, joka näyttää ajatukselta”, ja väitti, että liitto vaikutti jälkipolville suunnitellulta, vaikka todellisuudessa se syntyi sattumalta.

Kuninkaallisen kirjaston pääkirjastonhoitaja Gustaf Edvard Klemming julkaisi vuosina 1866-1868 Karlskrönikanin ja Sturekrönikanin, ja niiden taipuvainen näkemys unionista vaikutti oppineisuuteen vielä pitkään. 1800-luvun puolivälistä lähtien Tanskan, Norjan ja Ruotsin arkistoista julkaistiin myös runsaasti keskiaikaisia alkuperäisiä asiakirjoja, diplomatariumeja, ja tämä merkitsi sitä, että historioitsijoilla, kuten Carl Gustaf Styffellä, Carl Ferdinand Allenilla, Caspar Paludan-Müllerillä ja muilla, oli käytössään yksityiskohtaista tietoa, joka aiemmin puuttui. Skandinavismin yleisyys tuolloin merkitsi sitä, että nämä historioitsijat käyttivät Skandinavian historiasta kirjoittaessaan tiettyä lähtökohtaa, jota myöhemmiltä historioitsijoilta puuttui. Heidän vaikutuksensa ruotsalaisiin riimukronikoihin merkitsi myös sitä, että he tulkitsivat Ruotsin tapahtumat kansalliseksi vapautustaisteluksi, jossa rahvaan edustajat taistelivat Tanskan unionin kuninkaan väkivaltaista hallintoa vastaan.

Noin vuodesta 1900 lähtien tutkijat alkoivat kiinnostua lähdeasiakirjojen kriittisestä tarkastelusta. Kristian Erslevin, Gottfrid Carlssonin, Arnold Heisen ja Absalon Tarangerin kaltaiset historioitsijat perustivat havaintonsa usein lähdeasiakirjojen tulkintoihin, kun taas kerronnalliset lähteet jäivät toiseksi. 1920-luvulta lähtien henkilökuvaukset muuttuvat vivahteikkaammiksi ja vähemmän sankariksi tai roistoksi. Näkemys, jonka mukaan unionin sisäiset ongelmat johtuivat yhtäältä Tanskan kuninkaan ja hänen kannattajiensa Ruotsin aristokratian ja toisaalta Karl Knutssonin tai Sturen puolueen ja ruotsalaisen rahvaan tuen välisestä kamppailusta, säilyi pitkälle tulevaisuuteen. Historioitsija Erik Lönnroth kyseenalaisti riimikronikan arvon lähteenä ja katsoi, että unionin ongelmat johtuivat kahden valtioteorian välisestä ristiriidasta: regime regale, jossa valta on kuninkaalla, ja regime politicum, jossa kuningasta kontrolloivat hänen neuvostonsa ja hänen kätensä. Useimmat tutkijat ovat aikanaan hyväksyneet Lönnrothin perusnäkemyksen siitä, miten poliittiset kamppailut tulisi ymmärtää.

Lönnrothin teoria kahden valtioteorian välisestä kamppailusta lanseerattiin selittämään tapahtumia ja toimijoiden motiiveja vuosina 1397-1448. Tämän jälkeiseltä ajalta puhutaan usein puolueista: raja-aatelisto, akselipojat, Oxenstiernit ja Sture-puolue, mutta eräät tutkijat ovat varoittaneet sijoittamasta toimijoita liian kategorisesti näihin luokkiin.

Kalmarin liiton hallitsijat:

lähteet

  1. Kalmarunionen
  2. Kalmarin unioni
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.