Gestapo

gigatos | 6 tammikuun, 2022

Yhteenveto

Geheime Staatspolizei (suom. Salainen valtiollinen poliisi), lyhennettynä Gestapo, oli natsi-Saksan ja Saksan miehittämän Euroopan virallinen salainen poliisi.

Hermann Göring perusti joukot vuonna 1933 yhdistämällä Preussin eri turvallisuuspoliisiviranomaiset yhdeksi organisaatioksi. Gestapon valvonta siirtyi 20. huhtikuuta 1934 SS:n päällikölle Heinrich Himmlerille, jonka Hitler nimitti Saksan poliisipäälliköksi vuonna 1936. Sen sijaan, että Gestapo olisi ollut yksinomaan Preussin valtion virasto, siitä tuli turvallisuuspoliisin (Sicherheitspolizei) alainen kansallinen virasto. Syyskuun 27. päivästä 1939 alkaen sitä hallinnoi valtakunnan turvallisuuspoliisin päävirasto (RSHA). Sen nimeksi tuli Amt (turvallisuuspalvelu). Toisen maailmansodan aikana Gestapolla oli keskeinen rooli holokaustissa. Euroopan sodan päätyttyä kansainvälinen sotarikostuomioistuin (IMT) julisti Gestapon rikollisjärjestöksi Nürnbergin oikeudenkäynneissä.

Kun Adolf Hitleristä tuli Saksan liittokansleri, Hermann Göring – Luftwaffen tuleva komentaja ja natsipuolueen kakkosmies – nimitettiin Preussin sisäministeriksi. Näin Göring sai komentoonsa Saksan suurimmat poliisivoimat. Pian tämän jälkeen Göring irrotti poliisista poliittiset ja tiedusteluosastot ja täytti niiden rivit natseilla. Huhtikuun 26. päivänä 1933 Göring yhdisti nämä kaksi yksikköä Geheime Staatspolizei -nimiseksi yksiköksi, jonka postin virkailija lyhensi postimerkkiä varten ja joka tuli tunnetuksi nimellä ”Gestapo”. Hän halusi alun perin nimetä sen Geheimes Polizeiamt (Salainen poliisivirasto), mutta saksankieliset nimikirjaimet ”GPA” olivat liian samanlaiset kuin Neuvostoliiton valtiollisen poliittisen direktoraatin (Gosudarstvennoye Politicheskoye Upravlenie, eli GPU) nimikirjaimet.

Gestapon ensimmäinen komentaja oli Rudolf Diels, Göringin suojatti. Diels nimitettiin Preussin salaisen poliisin Abteilung Ia:n (osasto 1a) päälliköksi. Diels tunnettiin parhaiten Marinus van der Lubben ensisijaisena kuulustelijana Reichstagin palon jälkeen. Vuoden 1933 lopulla valtakunnan sisäministeri Wilhelm Frick halusi yhdistää kaikki Saksan osavaltioiden poliisivoimat hallintaansa. Göring päihitti hänet poistamalla Preussin poliittiset ja tiedusteluosastot valtion sisäministeriöstä. Göring otti Gestapon haltuunsa vuonna 1934 ja kehotti Hitleriä laajentamaan viraston toimivallan koko Saksaan. Tämä merkitsi radikaalia poikkeamista saksalaisesta perinteestä, jonka mukaan lainvalvonta oli (enimmäkseen) osavaltioiden ja paikallisviranomaisten asia. Tässä asiassa hän joutui ristiriitaan Schutzstaffelin (SS) päällikön Heinrich Himmlerin kanssa, joka oli Saksan toiseksi vaikutusvaltaisimman osavaltion, Baijerin, poliisipäällikkö. Frickillä ei ollut poliittista valtaa käydä yksin Göringiä vastaan, joten hän liittoutui Himmlerin kanssa. Frickin tuella Himmler (jota hänen oikea kätensä Reinhard Heydrich vauhditti) otti osavaltion poliittisen poliisin haltuunsa osavaltio toisensa jälkeen. Pian jäljellä oli enää Preussi.

Koska Göring oli huolissaan siitä, että Diels ei ollut tarpeeksi häikäilemätön torjumaan tehokkaasti Sturmabteilungin (SA) valtaa, hän luovutti Gestapon johtamisen Himmlerille 20. huhtikuuta 1934. Samana päivänä Hitler nimitti Himmlerin myös Preussin ulkopuolisen Saksan poliisin päälliköksi. Heydrich, jonka Himmler nimitti Gestapon päälliköksi 22. huhtikuuta 1934, jatkoi myös SS:n turvallisuuspalvelun (SD) johtajana. Himmler ja Heydrich alkoivat kumpikin välittömästi asettaa valikoiduille paikoille omaa henkilöstöään, joista useat tulivat suoraan Baijerin poliittisesta poliisista, kuten Heinrich Müller, Franz Josef Huber ja Josef Meisinger. Monet vastaperustetuissa virastoissa työskentelevistä Gestapon työntekijöistä olivat nuoria ja korkeasti koulutettuja monilla eri akateemisilla aloilla, ja lisäksi he edustivat kansallissosialistien uuden sukupolven kannattajia, jotka olivat ahkeria, tehokkaita ja valmiita viemään natsivaltiota eteenpäin poliittisten vastustajiensa vainoamisen kautta.

Kevääseen 1934 mennessä Himmlerin SS hallitsi SD:tä ja Gestapoa, mutta Himmlerin kannalta oli vielä ongelma, sillä teknisesti SS (ja sen kautta Gestapo) oli alisteinen SA:lle, joka oli Ernst Röhmin komennossa. Himmler halusi vapautua kokonaan Röhmistä, jota hän piti esteenä. Röhmin asema oli uhkaava, sillä yli 4,5 miljoonaa miestä joutui hänen komentoonsa, kun miliisit ja veteraanijärjestöt oli sulautettu SA:han, mikä ruokki Röhmin pyrkimyksiä; hänen unelmansa SA:n ja Reichswehrin yhdistämisestä oli heikentämässä Hitlerin suhteita Saksan asevoimien johtoon. Useat natsipäälliköt, muun muassa Göring, Joseph Goebbels, Rudolf Hess ja Himmler, aloittivat yhteisen kampanjan saadakseen Hitlerin ryhtymään toimiin Röhmiä vastaan. Sekä SD että Gestapo julkaisivat tietoja SA:n lähestyvästä vallankaappauksesta. Kun Hitler oli saanut heidät vakuuttuneiksi, hän ryhtyi toimeen ja käynnisti Himmlerin SS:n, joka murhasi yli 100 Hitlerin tunnistamaa vastustajaa. Gestapo toimitti tietoja, jotka saattoivat SA:n epäilyksenalaiseksi ja joiden ansiosta Himmler ja Heydrich pystyivät lopulta irtautumaan kokonaan järjestöstä. Gestapon kannalta Röhmiin ja SA:han kohdistunutta vallankaappausta kuvaavan ”pitkien veitsien yön” jälkeiset kaksi vuotta olivat ”kulissien takana käytyä poliittista kamppailua poliisitoiminnasta”.

Hitler määräsi 17. kesäkuuta 1936 Saksan kaikkien poliisivoimien yhdistämisestä ja nimitti Himmlerin Saksan poliisipäälliköksi. Tällä toimella poliisi sulautettiin SS:ään ja poistettiin se Frickin valvonnasta. Himmler oli nimellisesti Frickin alainen poliisipäällikkönä, mutta Reichsführer-SS:nä hän vastasi vain Hitlerille. Tämä siirto antoi Himmlerille myös operatiivisen määräysvallan koko Saksan etsiväkunnasta. Gestaposta tuli kansallinen valtion virasto. Himmler sai myös määräysvallan kaikkiin Saksan virkapukuisiin lainvalvontaviranomaisiin, jotka yhdistettiin uuteen Ordnungspolizei (järjestyspoliisi) -virastoon, josta tuli SS-kenraali Kurt Daluegen alainen kansallinen virasto. Pian tämän jälkeen Himmler perusti Heydrichin alaisuuteen Kriminalpolizei (turvallisuuspoliisi). Heinrich Müller oli tuolloin Gestapon operaatiopäällikkö. Hän vastasi Heydrichille; Heydrich vastasi vain Himmlerille ja Himmler vain Hitlerille.

Gestapolla oli valtuudet tutkia maanpetos-, vakoilu- ja sabotaasitapauksia sekä rikollisia hyökkäyksiä natsipuoluetta ja Saksaa vastaan. Hallituksen vuonna 1936 hyväksymä Gestapo-peruslaki antoi Gestapolle valtuudet toimia ilman oikeudellista valvontaa – käytännössä se asetettiin lain yläpuolelle. Gestapo vapautettiin nimenomaisesti vastuusta hallintotuomioistuimissa, joissa kansalaiset tavallisesti saattoivat haastaa valtion oikeuteen, jotta se noudattaisi lakeja. Jo vuonna 1935 preussilainen hallintotuomioistuin oli päättänyt, että Gestapon toimia ei voitu tutkia oikeudellisesti. SS-upseeri Werner Best, Gestapon oikeudellisten asioiden entinen päällikkö, tiivisti tämän politiikan sanomalla: ”Niin kauan kuin poliisi toteuttaa johdon tahtoa, se toimii laillisesti”.

Syyskuun 27. päivänä 1939 natsi-Saksan turvallisuus- ja poliisiviranomaiset – järjestyspoliisia lukuun ottamatta – yhdistettiin Heydrichin johtamaksi valtakunnan turvallisuuspäävirastoksi (RSHA). Gestaposta tuli RSHA:n Amt IV (osasto IV), ja Mülleristä tuli Gestapon päällikkö, jonka välittömänä esimiehenä toimi Heydrich. Heydrichin murhan jälkeen vuonna 1942 Himmler otti RSHA:n johtoonsa tammikuuhun 1943 asti, jolloin Ernst Kaltenbrunner nimitettiin päälliköksi. Müller pysyi Gestapon päällikkönä. Hänen suora alaisensa Adolf Eichmann johti Gestapon uudelleensijoittamisvirastoa ja sen jälkeen juutalaisasioiden virastoa (Referat IV B4 eli alaosasto IV, osasto B4). Holokaustin aikana Eichmannin osasto Gestapossa koordinoi Euroopan juutalaisten joukkokarkotuksia natsien tuhoamisleireille.

Gestapon valtaan kuului niin sanotun Schutzhaft-”suojeluvartioinnin” käyttö, joka oli kiertoilmaus oikeudelle vangita ihmisiä ilman oikeudenkäyntiä. Erikoista järjestelmässä oli se, että vangin oli allekirjoitettava oma Schutzhaftbefehl, määräys, jossa ilmoitettiin, että henkilö oli pyytänyt vangitsemista – oletettavasti henkilökohtaisen vahingon pelossa. Lisäksi poliittiset vangit kaikkialla Saksassa – ja vuodesta 1941 lähtien myös koko miehitetyillä alueilla yö ja sumu -asetuksen (saksaksi Nacht und Nebel) nojalla – katosivat yksinkertaisesti Gestapon huostassa ollessaan. Huhtikuun 30. päivään 1944 mennessä ainakin 6 639 henkilöä oli pidätetty Nacht und Nebel -määräysten nojalla. Tämän asetuksen seurauksena kadonneiden henkilöiden kokonaismäärää ei kuitenkaan tiedetä.

Toisen maailmansodan aikana Lontoossa maanpaossa ollut Puolan hallitus sai arkaluonteista sotilaallista tietoa natsi-Saksasta eri puolilla Eurooppaa olevilta agenteilta ja tiedonantajilta. Kun Saksa oli valloittanut Puolan syksyllä 1939, Gestapon virkamiehet uskoivat, että he olivat neutralisoineet Puolan tiedustelutoiminnan. Tietyt puolalaiset tiedot saksalaisten poliisi- ja SS-yksiköiden liikkeistä itään Saksan hyökätessä Neuvostoliittoon syksyllä 1941 olivat kuitenkin samankaltaisia kuin tiedot, joita brittiläinen tiedustelupalvelu sai salaa kuuntelemalla ja purkamalla saksalaisten poliisi- ja SS-joukkojen radiosähkötysviestejä.

Vuonna 1942 Gestapo löysi Prahasta puolalaisten tiedusteluasiakirjojen kätkön ja huomasi yllätyksekseen, että puolalaiset agentit ja tiedonantajat olivat keränneet yksityiskohtaisia sotilaallisia tietoja ja salakuljettaneet niitä Budapestin ja Istanbulin kautta Lontooseen. Puolalaiset tunnistivat ja jäljittivät Saksan sotilasjunia itärintamalle ja tunnistivat neljä lokakuussa 1941 Neuvostoliiton miehitetyille alueille lähetettyä järjestyspoliisin pataljoonaa, jotka syyllistyivät sotarikoksiin ja joukkomurhiin.

Puolalaiset agentit keräsivät myös yksityiskohtaisia tietoja saksalaisten sotilaiden moraalista idässä. Paljastettuaan näytteen puolalaisten raportoimista tiedoista Gestapon virkamiehet päättelivät, että puolalainen tiedustelutoiminta muodosti erittäin vakavan vaaran Saksalle. Vielä 6. kesäkuuta 1944 Heinrich Müller, joka oli huolissaan tietojen vuotamisesta liittoutuneille, perusti Sonderkommando Jerzy -nimisen erikoisyksikön, jonka tehtävänä oli kitkeä Puolan tiedusteluverkosto Länsi- ja Lounais-Euroopassa.

Itävallassa oli edelleen Habsburgeille uskollisia ryhmiä, jotka, toisin kuin suurin osa koko Saksan valtakunnan alueella, vastustivat päättäväisesti natseja. Nämä ryhmät joutuivat Gestapon erityiskohteeksi, koska niiden kapinalliset tavoitteet – natsihallinnon kukistaminen, itsenäisen Itävallan palauttaminen Habsburgien johtoon – ja Hitlerin viha Habsburgien perhettä kohtaan johtivat niihin. Hitler torjui kiivaasti vuosisatoja vanhat Habsburgien moniarvoisuuden periaatteet ”elä ja anna elää” etnisten ryhmien, kansojen, vähemmistöjen, uskontojen, kulttuurien ja kielten suhteen. Habsburgien uskollisen Karl Burianin (joka myöhemmin teloitettiin) suunnitelma räjäyttää Gestapon päämaja Wienissä oli ainutlaatuinen yritys toimia aggressiivisesti Gestapoa vastaan. Burianin ryhmä oli myös perustanut salaisen kuriiripalvelun Otto von Habsburgille Belgiaan. Heinrich Maierin johtamiin itävaltalaisiin vastarintaryhmiin kuuluneet henkilöt onnistuivat myös välittämään liittoutuneille V-1- ja V-2 -rakettien, Tiger-panssarivaunujen ja lentokoneiden (Messerschmitt Bf 109, Messerschmitt Me 163 Komet jne.) suunnitelmat ja tuotantolaitosten sijainnit. Maierin ryhmä tiedotti hyvin varhain juutalaisten joukkomurhista. Vastarintaryhmä, jonka Gestapo löysi myöhemmin Abwehrin kaksoisagentin takia, oli yhteydessä Allen Dullesiin, Yhdysvaltain strategisten palvelujen toimiston johtajaan Sveitsissä. Vaikka Maieria ja muita ryhmän jäseniä kidutettiin ankarasti, Gestapo ei onnistunut paljastamaan vastarintaryhmän olennaista osallisuutta operaatio Crossbow”hun ja operaatio Hydraan.

Hallinnon alkuvaiheessa poliittisiin vastustajiin ja natsioppeja vastustaviin henkilöihin, kuten Saksan kommunistisen puolueen jäseniin, kohdistettiin ankaria toimenpiteitä (alun perin SA:n rooli, kunnes SD ja Gestapo heikensivät niiden vaikutusvaltaa ja ottivat valtakunnan turvallisuuden haltuunsa). Koska Gestapo vaikutti kaikkitietävältä ja kaikkivoipaiselta, sen luoma pelon ilmapiiri johti siihen, että sen vaikutusvaltaa ja voimaa yliarvioitiin; tämä virhearviointi haittasi maanalaisten vastarintajärjestöjen operatiivista tehokkuutta.

Ammattiliitot

Pian sen jälkeen kun natsit olivat päässeet valtaan, he päättivät hajottaa Saksan yleisen ammattiyhdistysliiton 28 liittoa, koska Hitler – huomattuaan niiden menestyksen yritysneuvostojen vaaleissa – aikoi yhdistää kaikki Saksan työläiset natsihallituksen hallinnon alaisuuteen, minkä päätöksen hän teki 7. huhtikuuta 1933. Tämän toimen esipuheena Hitler määräsi toukokuun 1. päivän kansalliseksi työn juhlapäiväksi saksalaisten työläisten kunniaksi, mihin ammattiyhdistysjohtajat suhtautuivat myönteisesti. Hitler piti ammattiyhdistyslippujensa liehuessa Berliinin Tempelhofer Feldille kokoontuneelle 1,5 miljoonalle ihmiselle valtakunnallisesti lähetetyn innostavan puheen, jossa hän ylisti kansakunnan elpymistä ja työväenluokan solidaarisuutta. Seuraavana päivänä vastaperustetut Gestapon virkamiehet, jotka olivat varjostaneet noin 58 ammattiyhdistysjohtajaa, pidättivät heidät kaikkialla, mistä he löysivät heidät – monet heidän kodeistaan. Samaan aikaan SA ja poliisi valtasivat ammattiyhdistysten päämajat, pidättivät toimihenkilöitä ja takavarikoivat niiden omaisuuden ja varallisuuden; kaikki tämä tehtiin tarkoituksella, jotta Saksan työväenrintama (DAF), Robert Leyn johtama natsijärjestö, voisi korvata sen 12. toukokuuta. Gestapo puolestaan toimi ensimmäistä kertaa uudella nimellään sen jälkeen, kun se perustettiin 26. huhtikuuta 1933 Preussissa.

Uskonnollinen toisinajattelu

Monissa osissa Saksaa (Gestapo havaitsi muutoksen Würzburgin kaltaisissa konservatiivisissa kaupungeissa, joissa ihmiset suostuivat hallintoon joko mukautumalla, tekemällä yhteistyötä tai yksinkertaisesti mukautumalla. Uskonnollisten vastalauseiden lisääntyminen natsien politiikkaa vastaan johti siihen, että Gestapo alkoi valvoa tarkoin kirkollisia järjestöjä. Suurimmaksi osaksi kirkon jäsenet eivät esittäneet poliittista vastarintaa, vaan halusivat vain varmistaa, että järjestön oppi säilyi koskemattomana.

Natsihallinto pyrki kuitenkin tukahduttamaan kaikki muut ideologian lähteet kuin omansa ja pyrki vaientamaan tai murskaamaan kirkot niin sanotussa Kirchenkampfissa. Kun kirkon johtajat (papisto) ilmaisivat epäilyksensä eutanasiaohjelmasta ja natsien rotupolitiikasta, Hitler vihjasi pitävänsä heitä ”kansan pettureina” ja meni jopa niin pitkälle, että kutsui heitä ”Saksan tuhoajiksi”. Natsien äärimmäinen antisemitismi ja uuspakanalliset harhaopit saivat jotkut kristityt suorastaan vastustamaan natseja, ja paavi Pius XI antoi enkyylin Mit Brennender Sorge, jossa hän tuomitsi natsismin ja varoitti katolilaisia liittymästä puolueeseen tai tukemasta sitä. Jotkut pastorit, kuten protestanttinen pappi Dietrich Bonhoeffer, maksoivat vastustuksestaan hengellään.

Pyrkiessään torjumaan hengellisen vastarinnan voimaa ja vaikutusvaltaa natsien asiakirjat paljastavat, että Gestapon Referat B1 valvoi piispojen toimintaa hyvin tarkkaan ja määräsi, että jokaiseen hiippakuntaan oli asetettava agentteja, että piispojen kertomukset Vatikaanille oli hankittava ja että piispojen toiminta-alueet oli selvitettävä. Dekaanit oli määrä ottaa kohteeksi ”piispojen silmiksi ja korviksi” ja perustaa ”laaja verkosto” tavallisen papiston toiminnan valvomiseksi: ”Tämän vihollisen merkitys on niin suuri, että turvallisuuspoliisin ja turvallisuuspalvelun tarkastajat tekevät tästä ihmisryhmästä ja heidän käsittelemistään kysymyksistä erityisen huolensa”.

Dachaussa: Paul Berben kirjoitti, että papistoa tarkkailtiin tarkoin ja että se usein ilmiannettiin, pidätettiin ja lähetettiin natsien keskitysleireille: ”Eräs pappi vangittiin Dachaussa sen vuoksi, että hän oli todennut, että Englannissakin on hyviä ihmisiä; toinen kärsi saman kohtalon, koska hän oli varoittanut tyttöä, joka halusi mennä naimisiin SS-miehen kanssa katolisen uskon hylkäämisen jälkeen; ja vielä yksi toinen siksi, että hän toimitti jumalanpalveluksen kuolleelle kommunistille”. Toiset pidätettiin yksinkertaisesti sillä perusteella, että heitä ”epäiltiin valtiolle vihamielisestä toiminnasta” tai että oli syytä ”olettaa, että hänen liiketoimistaan voisi olla haittaa yhteiskunnalle”. Pelkästään Dachaussa vangittiin yli 2 700 katolista, protestanttista ja ortodoksista pappia. Kun Heydrich (joka oli vakaasti katolilaisten ja kristittyjen vastainen) murhattiin Prahassa, hänen seuraajansa Ernst Kaltenbrunner lievensi joitakin menettelytapoja ja lakkautti sitten Gestapon IVB-osaston (uskonnonvastaiset).

Homoseksuaalisuus

Väkivalta ja pidätykset eivät rajoittuneet ainoastaan poliittisten puolueiden vastustamiseen, ammattiyhdistysten jäsenyyteen tai uskonnollisten mielipiteiden vastustamiseen, vaan myös homoseksuaalisuuteen. Hitler suhtautui siihen kielteisesti. Homoseksuaaleja pidettiin vastaavasti uhkana Volksgemeinschaftille (kansanyhteisölle). Siitä lähtien, kun natsit nousivat kansalliseen valtaan vuonna 1933, homoseksuaaleja vastaan annettujen tuomioiden määrä kasvoi jatkuvasti ja väheni vasta toisen maailmansodan alettua. Vuonna 1934 Berliiniin perustettiin Gestapon erityistoimisto käsittelemään homoseksuaalisuutta.

Vaikka miesten homoseksuaalisuutta pidettiin suurempana vaarana ”kansalliselle eloonjäämiselle”, lesboutta pidettiin niin ikään mahdottomana hyväksyä – sitä pidettiin sukupuolittuneena – ja Gestapon tiedostoista löytyy useita lesboja koskevia yksittäisiä raportteja. Vuosina 1933-1935 pidätettiin noin 4 000 miestä, ja vuosina 1936-1939 tuomittiin 30 000 miestä. Jos homoseksuaalit osoittivat merkkejä myötätunnosta natsien tunnistamia rotuvihollisia kohtaan, heitä pidettiin vielä suurempana vaarana. Gestapon tapaustiedostojen mukaan suurin osa homoseksuaalisuudesta pidätetyistä oli 18-25-vuotiaita miehiä.

Opiskelijoiden vastustus

Kesäkuun 1942 ja maaliskuun 1943 välisenä aikana opiskelijoiden mielenosoituksissa vaadittiin natsihallinnon lopettamista. Niihin kuului muun muassa Hans ja Sophie Schollin, Valkoinen ruusu -opiskelijaryhmän johtajien, väkivallaton vastarinta. Vastarintaryhmiä ja niitä, jotka vastustivat natseja moraalisesti tai poliittisesti, jarrutti kuitenkin Gestapon kostotoimien pelko. Sisäisen vallankaappauksen pelossa Gestapon voimat päästettiin valloilleen oppositiota vastaan. Valkoisen ruusun kaltaiset ryhmät ja muut, kuten Edelweiss-piraatit ja Swing Youth, asetettiin Gestapon tarkan tarkkailun alaisiksi. Jotkut osallistujat lähetettiin keskitysleireille. Poliisi pidätti näistä ryhmistä tunnetuimman, Valkoisen ruusun, johtavat jäsenet ja luovutti heidät Gestapolle. Useiden johtajien rangaistus oli kuolema. Vuoden 1943 viiden ensimmäisen kuukauden aikana Gestapo pidätti tuhansia vastarintatoiminnasta epäiltyjä ja suoritti lukuisia teloituksia. Opiskelijoiden oppositiojohtajia teloitettiin helmikuun lopulla, ja merkittävä oppositiojärjestö, Osterin piiri, tuhottiin huhtikuussa 1943. Ponnistelut natsihallinnon vastustamiseksi olivat hyvin vähäisiä ja niillä oli vain vähäiset mahdollisuudet onnistua, varsinkin kun suuri osa Saksan kansasta ei kannattanut tällaisia toimia.

Yleinen oppositio ja sotilaallinen salaliitto

Vuosien 1934 ja 1938 välillä alkoi syntyä natsihallinnon vastustajia ja heidän kanssakulkijoitaan. Ensimmäisten joukossa olivat uskonnolliset toisinajattelijat, mutta heidän vanavedessään seurasivat kasvattajat, aristokraattiset liikemiehet, toimistotyöntekijät, opettajat ja muut lähes kaikista elämänalueista. Useimmat ihmiset oppivat nopeasti, että avoin vastustaminen oli vaarallista, sillä Gestapon ilmiantajia ja agentteja oli laajalti. Silti merkittävä osa heistä työskenteli edelleen kansallissosialistihallitusta vastaan.

Toukokuussa 1935 Gestapo hajotti ja pidätti ”Markwitzin piirin” jäsenet, jotka olivat Otto Strasseriin yhteydessä olleita entisiä sosialisteja, jotka pyrkivät Hitlerin kukistamiseen. 1930-luvun puolivälistä 1940-luvun alkuun erilaiset kommunisteista, idealisteista, työväenluokan ihmisistä ja äärioikeistolaisista konservatiivisista oppositiojärjestöistä koostuvat ryhmät taistelivat salaa Hitlerin hallitusta vastaan, ja useat niistä lietsoivat salaliittoja, joihin kuului Hitlerin salamurha. Lähes kaikki niistä, kuten Römer-ryhmä, Robby-ryhmä, Solf Circle, Schwarze Reichswehr, Radikaalin keskiluokan puolue, Jungdeutscher Orden, Schwarze Front ja Stahlhelm, joko paljastuivat tai Gestapo soluttautui niihin. Tämä johti vastaaviin pidätyksiin, keskitysleireille lähettämiseen ja teloituksiin. Yksi Gestapon käyttämistä menetelmistä näiden vastarintaryhmien torjumiseksi oli ”suojavankeus”, joka helpotti toisinajattelijoiden toimittamista keskitysleireille ja jota vastaan ei ollut oikeudellista puolustusta.

Varhaiset pyrkimykset vastustaa natseja ulkomaisen avun avulla vaikeutuivat, kun opposition rauhantunnustelut länsiliittoutuneille eivät tuottaneet tulosta. Tämä johtui osittain 9. marraskuuta 1939 sattuneesta Venlon tapauksesta, jossa SD:n ja Gestapon agentit, jotka esiintyivät Alankomaissa natsien vastustajina, kidnappasivat kaksi brittiläisen salaisen tiedustelupalvelun (SIS) upseeria houkuteltuaan heidät tapaamiseen, jossa oli tarkoitus keskustella rauhanehdoista. Tämä sai Winston Churchillin kieltämään kaikenlaisen yhteydenpidon Saksan oppositioon. Myöhemmin britit ja amerikkalaiset eivät halunneet olla tekemisissä natsien vastaisten kanssa, koska he pelkäsivät, että Neuvostoliitto uskoisi heidän yrittävän tehdä sopimuksia selkänsä takana.

Saksan oppositio oli loppukeväästä ja alkukesästä 1943 kadehdittavassa asemassa. Toisaalta heidän oli lähes mahdotonta syrjäyttää Hitleriä ja puoluetta, ja toisaalta liittoutuneiden vaatimus ehdottomasta antautumisesta ei merkinnyt mahdollisuutta kompromissirauhaan, mikä jätti sotilaille ja hallintoa vastustaneille konservatiivisille aristokraateille (heidän mielestään) vain sotilaallisen taistelun jatkamisen. Vaikka oppositio pelkäsi Gestapoa kevään joukkopidätysten ja teloitusten jälkeen, se juonitteli ja suunnitteli edelleen. Yksi kuuluisimmista suunnitelmista, operaatio Valkyrie, johon osallistui useita korkea-arvoisia saksalaisia upseereita ja jonka toteutti eversti Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Yrittäessään salamurhata Hitlerin Stauffenberg sijoitti pommin Wolf”s Lairin kenttäpäämajan kokouspöydän alle. Salamurhayritys epäonnistui, ja Hitler loukkaantui vain lievästi. Raporttien mukaan Gestapo ei tiennyt tästä juonesta, koska sillä ei ollut riittäviä suojauksia asianmukaisissa paikoissa eikä se ryhtynyt mihinkään ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Stauffenberg ja hänen ryhmänsä ammuttiin 21. heinäkuuta 1944; sillä välin Gestapo keräsi hänen salaliittolaistoverinsa ja lähetti heidät keskitysleirille. Tämän jälkeen järjestettiin Roland Freislerin valvoma näytösoikeudenkäynti, jonka jälkeen heidät teloitettiin.

Jotkut saksalaiset olivat vakuuttuneita siitä, että heidän velvollisuutensa oli käyttää kaikkia mahdollisia keinoja sodan lopettamiseksi mahdollisimman nopeasti. Abwehrin (sotilastiedustelun) johtoon kuuluneet jäsenet ryhtyivät sabotaasiponnisteluihin, sillä he värväsivät ihmisiä, joiden tiedettiin vastustavan natsihallintoa. Gestapo kävi Saksassa, kuten kaikkialla muuallakin, säälimättömästi käsiksi toisinajattelijoihin. Oppositiosta tuli vaikeampaa. Pidätykset, kidutus ja teloitukset olivat yleisiä. ”Valtionvihollisia” vastaan suunnatusta terrorista oli tullut siinä määrin elämäntapa, että Gestapon läsnäolo ja menetelmät olivat lopulta normalisoituneet natsi-Saksassa asuvien ihmisten mielissä.

Tammikuussa 1933 Hitlerin salkuton ministeri Hermann Göring nimitettiin Preussin poliisin päälliköksi ja hän alkoi täyttää Preussin salaisen poliisin poliittisia ja tiedusteluyksiköitä natsipuolueen jäsenillä. Vuosi järjestön perustamisen jälkeen Göring kirjoitti brittiläisessä julkaisussa perustaneensa järjestön omasta aloitteestaan ja olevansa ”päävastuussa” Saksaan ja Preussiin kohdistuvan marxilaisen ja kommunistisen uhan eliminoimisesta. Kuvaillessaan järjestön toimintaa Göring ylpeili Saksan elpymisen vaatimalla täydellisellä häikäilemättömyydellä, keskitysleirien perustamisella tätä tarkoitusta varten ja jopa väitti, että alussa tehtiin ylilyöntejä, ja kertoi, kuinka siellä täällä ja täällä tapahtui pahoinpitelyjä. Huhtikuun 26. päivänä 1933 hän organisoi voimien Amt III:n uudelleen Gestapoksi (joka tunnetaan paremmin nimellä Gestapo), salaiseksi valtiolliseksi poliisivoimaksi, jonka tarkoituksena oli palvella natsien asiaa. Alle kaksi viikkoa myöhemmin, toukokuun alussa 1933, Gestapo muutti Berliinin päämajaansa osoitteeseen Prinz-Albrecht-Straße 8.

Vuonna 1936 Gestapo yhdistettiin Kripon (turvallisuuspoliisi) kanssa, minkä seurauksena se luokiteltiin virallisesti valtion virastoksi. Himmlerin nimitys Saksan poliisin päälliköksi (Chef der Deutschen Polizei) ja asema Reichsführer-SS:nä tekivät hänet riippumattomaksi sisäministeri Wilhelm Frickin nimellisestä valvonnasta.

SiPo asetettiin Reinhard Heydrichin suoraan alaisuuteen, joka oli jo natsipuolueen tiedustelupalvelun Sicherheitsdienstin (SD) päällikkö. Ajatuksena oli, että puoluetiedustelupalvelu (SD) ja valtion tiedustelupalvelu (SiPo) yhdistettäisiin täysin. Suurin osa SiPon jäsenistä liittyi SS:ään ja oli molempien järjestöjen palveluksessa. Käytännössä SD:n ja Gestapon välillä oli kuitenkin päällekkäisiä toimivaltuuksia ja toiminnallisia ristiriitoja.

Syyskuussa 1939 SiPo ja SD yhdistettiin vasta perustetuksi Reichssicherheitshauptamtiksi (valtakunnan turvallisuuspäävirasto). Sekä Gestaposta että Kriposta tuli erillisiä osastoja RSHA:ssa. Vaikka Sicherheitspolizei lakkautettiin virallisesti, termiä SiPo käytettiin kuvaannollisesti RSHA:n henkilöstöstä koko loppusodan ajan. Nimeämiskäytäntöjen muutosten sijasta SiPon, Gestapon ja Kripon alkuperäistä rakennetta ei voida täysin ymmärtää ”erillisinä kokonaisuuksina”, koska ne muodostivat lopulta ”konglomeraatin, jossa kukin oli sidoksissa toisiinsa ja SS:ään sen turvallisuuspalvelun, SD:n, kautta”.

RSHA:n perustaminen merkitsi sen suhteen virallistamista ylimmällä tasolla, että SD toimi turvallisuuspoliisin tiedustelupalveluna. Paikallistoimistoissa oli samanlainen koordinointi. Saksassa ja alueilla, jotka liitettiin valtakuntaan siviilihallintoa varten, Gestapon, rikospoliisin ja SD:n paikallistoimistot olivat muodollisesti erillisiä. Paikallisten ylempien SS- ja poliisijohtajien esikunnissa toimivat turvallisuuspoliisin ja SD:n tarkastajat kuitenkin koordinoivat niitä, ja yksi SD:n paikallisyksiköiden tärkeimmistä tehtävistä oli toimia paikallisten Gestapon yksiköiden tiedustelupalveluna. Miehitetyillä alueilla Gestapon, rikospoliisin ja SD:n paikallisten yksiköiden muodollinen suhde oli hieman läheisempi.

Gestaposta tuli RSHA Amt IV (”osasto tai toimisto IV”), jonka päällikkö oli Heinrich Müller. Tammikuussa 1943 Himmler nimitti Ernst Kaltenbrunnerin RSHA:n päälliköksi; lähes seitsemän kuukautta Heydrichin murhan jälkeen. Amt IV:n erityiset sisäiset osastot olivat seuraavat:

Vuonna 1941 muodostettiin Gestapon keskusjohtokunta Referat N. Nämä sisäiset osastot säilyivät kuitenkin edelleen, ja Gestapo oli edelleen RSHA:n alainen osasto. Gestapon paikallistoimistot, jotka tunnettiin nimellä Gestapo Leitstellen ja Stellen, vastasivat paikalliselle komentajalle, jota kutsuttiin nimellä Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD (”Turvallisuuspoliisin ja turvallisuuspalvelun tarkastaja”), joka puolestaan oli sekä Gestapon Referat N:n että paikallisen SS- ja poliisijohtajan alainen.

Gestapon aluetoimistoja oli Saksan osavaltioissa yhteensä noin viisikymmentäneljä. Gestapolla oli myös toimistoja kaikilla natsien keskitysleireillä, se oli SS:n ja poliisipäälliköiden esikunnassa ja toimitti tarvittaessa henkilöstöä Einsatzgruppenin kaltaisiin ryhmiin. Näihin aputehtäviin määrätty henkilöstö oli usein poistettu Gestapon komentoketjusta ja kuului SS:n osastojen alaisuuteen. Gestapon päällikkö, SS-Brigadierführer Heinrich Müller, piti Hitlerin ajan tasalla Neuvostoliiton tappooperaatioista ja antoi neljälle Einsatzgruppenille käskyn, että niiden jatkuva työ idässä oli ”esitettävä Führerille”.

Naisen rikostutkinnan ura

Valtakunnan turvallisuuspäämajan vuonna 1940 antamien määräysten mukaan sosiaalialan koulutuksen saaneita tai vastaavan koulutuksen saaneita naisia voitiin palkata naisetsiviksi. Naisnuoriso-ohjaajat, lakimiehet, sosiaalialan kokemusta omaavat liikkeenjohtajat, Reichsarbeitsdienstin naisjohtajat ja Bund Deutscher Mädelin henkilöstöhallinnon hoitajat palkattiin etsiviksi vuoden mittaisen kurssin jälkeen, jos heillä oli usean vuoden työkokemus. Myöhemmin sairaanhoitajat, lastentarhanopettajat ja koulutetut naispuoliset kaupalliset työntekijät, joilla oli taipumusta poliisityöhön, palkattiin naispuolisiksi etsiviksi kaksivuotisen kurssin jälkeen Kriminaloberassistentiniksi, ja he saattoivat edetä Kriminalsekretäriniksi. Kun naisetsivä oli toiminut vielä kaksi tai kolme vuotta kyseisessä palkkaluokassa, hän saattoi edetä Kriminalobersekretäriniksi. Kriminalkommissariksi ja kriminalrätiniksi oli myös mahdollista ylentyä.

Vuonna 1933 Saksan poliisivoimia ei puhdistettu. Valtaosa Gestapon virkamiehistä tuli Weimarin tasavallan poliisivoimista; SS:n, SA:n ja NSDAP:n jäseniä liittyi myös Gestapoon, mutta heitä oli vähemmän. Maaliskuuhun 1937 mennessä Gestapo työllisti arviolta 6 500 henkilöä viidessäkymmenessäneljässä alueellisessa toimistossa eri puolilla valtakuntaa. Henkilöstöä lisättiin maaliskuussa 1938 Itävallan liittämisen seurauksena ja lokakuussa 1938 Sudeettimaiden haltuunoton myötä. Vuonna 1939 Gestapon 20 000:sta miehestä vain 3 000 oli SS:n palveluksessa, ja useimmissa tapauksissa nämä olivat kunniatehtävissä. Eräs Preussin Gestapossa vuonna 1933 palvellut mies muisteli, että useimmat hänen työtoverinsa ”eivät suinkaan olleet natseja. Suurimmaksi osaksi he olivat nuoria virkamiehiä, jotka olivat ammattimaisia virkamiehiä…”. Natsit arvostivat poliisin pätevyyttä enemmän kuin politiikkaa, joten yleisesti ottaen vuonna 1933 lähes kaikki Weimarin tasavallan aikana eri valtiollisissa poliisivoimissa palvelleet miehet pysyivät tehtävissään. Würzburgissa, joka on yksi niistä harvoista paikoista Saksassa, joissa suurin osa Gestapon arkistoista on säilynyt, jokainen Gestapon jäsen oli urapoliisi tai hänellä oli poliisitausta.

Kanadalainen historioitsija Robert Gellately kirjoitti, että suurin osa Gestapon miehistä ei ollut natseja, mutta he eivät myöskään vastustaneet natsihallintoa, jota he olivat halukkaita palvelemaan missä tahansa tehtävässä. Ajan mittaan Gestapon jäsenyyteen kuului myös ideologista koulutusta, erityisesti sen jälkeen, kun Werner Best otti johtavan roolin koulutuksessa huhtikuussa 1936. Best käytti biologisia metaforia ja korosti oppeja, jotka kannustivat Gestapon jäseniä pitämään itseään ”kansallisen ruumiin” ”lääkäreinä” taistelussa ”taudinaiheuttajia” ja ”tauteja” vastaan; vihjeitä tauteja olivat muun muassa ”kommunistit, vapaamuurarit ja kirkot – ja kaikkien näiden yläpuolella ja takana olivat juutalaiset”. Heydrich ajatteli samansuuntaisesti ja kannatti sekä puolustus- että hyökkäystoimia Gestapon taholta, jotta estettäisiin kaikki kansallissosialistisen elimen kumouksellisuus tai tuhoaminen.

Olivatpa Gestapon agentit alun perin koulutettuja poliiseja tai eivät, heidän sosiaalipoliittinen ympäristönsä muokkasi heitä itseään. Historioitsija George C. Browder väittää, että käytössä oli neliosainen prosessi (valtuutus, vahvistaminen, rutinoituminen ja epäinhimillistäminen), joka oikeutti psykososiaalisen ilmapiirin, joka muokkasi Gestapon jäsenet radikalisoituneeseen väkivaltaan. Browder kuvaa myös sandwich-vaikutusta, jossa ylhäältä käsin Gestapon agentit joutuivat alttiiksi ideologisesti suuntautuneelle rasismille ja rikosbiologisille teorioille, ja alhaalta käsin Gestapoa muokkasi SS-henkilöstö, jolla ei ollut asianmukaista poliisikoulutusta, mikä näkyi heidän taipumuksenaan hillittömään väkivaltaan. Tämä sekoitus muokkasi varmasti Gestapon julkisuuskuvaa, jota se pyrki ylläpitämään kasvavasta työtaakastaan huolimatta; tämä kuva auttoi sitä tunnistamaan ja eliminoimaan natsihallinnon vihollisia.

Toisin kuin yleisesti luullaan, Gestapo ei ollut Saksan yhteiskunnan kaikkialle ulottuva ja kaikkivoipa virasto. Itse Saksassa monissa kaupungeissa oli alle 50 virallista Gestapon työntekijää. Esimerkiksi Stettinissä ja Frankfurt am Mainissa oli vuonna 1939 yhteensä vain 41 Gestapon miestä. Düsseldorfin paikallisessa Gestapon toimistossa oli vain 281 miestä, jotka vastasivat koko Ala-Reinin alueesta, jossa asui 4 miljoonaa ihmistä. ”V-miehiä”, kuten Gestapon peiteagentteja kutsuttiin, käytettiin Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) ja kommunististen oppositioryhmien soluttautumiseen, mutta tämä oli enemmän poikkeus kuin sääntö. Saarbrückenin Gestapon toimistossa oli 50 täysiaikaista ilmiantajaa vuonna 1939. Nürnbergin piiritoimisto, jonka vastuualueeseen kuului koko Pohjois-Baijeri, työllisti vuosina 1943-1945 yhteensä 80-100 vakoojaa. Suurin osa Gestapon ilmiantajista ei ollut peitetehtävissä toimivia vakoilijoita, vaan tavallisia kansalaisia, jotka päättivät ilmiantaa muita ihmisiä Gestapolle.

Kanadalaisen historioitsijan Robert Gellatelyn paikallisista toimistoista laatiman analyysin mukaan Gestapo koostui suurimmaksi osaksi byrokraateista ja toimistotyöntekijöistä, jotka olivat riippuvaisia kansalaisten tekemistä ilmiannoista. Gellately väitti, että koska saksalaiset olivat laajalti valmiita ilmoittamaan toisistaan Gestapolle, Saksa oli vuosina 1933-1945 erinomainen esimerkki panoptisismista. Gestapo oli ajoittain hukkua ilmiantoihin, ja suurin osa sen ajasta kului uskottavien ilmiantojen erotteluun vähemmän uskottavista. Monissa paikallisissa toimistoissa oli liian vähän henkilökuntaa ja ne olivat ylityöllistettyjä, ja ne kamppailivat monien ilmiantojen aiheuttaman paperikuorman kanssa. Gellately on myös esittänyt, että Gestapo oli ”reaktiivinen organisaatio, joka oli rakennettu saksalaisen yhteiskunnan sisällä ja jonka toiminta oli rakenteellisesti riippuvainen Saksan kansalaisten jatkuvasta yhteistyöstä”.

Poliittisista tapauksista 61 henkilöä tutkittiin epäiltynä kuulumisesta KPD:hen, 44 henkilöä SPD:hen ja 69 henkilöä muihin poliittisiin puolueisiin. Suurin osa poliittisista tutkimuksista tehtiin vuosina 1933-1935, ja kaikkien aikojen korkein luku oli 57 tapausta vuonna 1935. Tämän vuoden jälkeen poliittiset tutkimukset vähenivät, ja vuonna 1938 niitä tehtiin vain 18, vuonna 1939 13, vuonna 1941 kaksi, vuonna 1942 seitsemän, vuonna 1943 neljä ja vuonna 1944 yksi. Epäsovinnaisuuteen liitettyyn ”muu”-kategoriaan kuului kaikkea Hitlerin pilapiirroksen piirtäneestä miehestä katoliseen opettajaan, jonka epäiltiin suhtautuvan välinpitämättömästi kansallissosialismin opettamiseen luokassaan. Hallinnollinen valvonta -luokka koski niitä, jotka rikkoivat kaupungissa asumista koskevaa lakia. Luokka ”tavanomainen rikollisuus” koski talousrikoksia, kuten rahanpesua, salakuljetusta ja homoseksuaalisuutta.

Tavanomaisiin tutkimusmenetelmiin kuuluivat erilaiset kiristykset, uhkaukset ja kiristykset ”tunnustusten” saamiseksi. Tämän lisäksi tutkintamenetelminä käytettiin univajetta ja erilaisia häirinnän muotoja. Jos tämä ei onnistunut, kidutus ja todisteiden istuttaminen olivat yleisiä menetelmiä tapauksen ratkaisemiseksi, erityisesti jos tapaus koski jotakuta juutalaista. Kuulustelijoiden julmuus – usein ilmiantojen perusteella ja niitä seuranneiden pidätysten jälkeen – auttoi Gestapoa paljastamaan lukuisia vastarintaliikkeiden verkostoja; se sai heidät myös näyttämään siltä, että he tiesivät kaiken ja pystyivät tekemään mitä tahansa.

Vaikka Gestapon virkamiesten kokonaismäärä oli rajallinen, kun sitä verrattiin edustettuun väestöön, keskimääräinen Volksgenosse (natsien termi ”Saksan kansan jäsenelle”) ei yleensä ollut tarkkailun alla, joten joidenkin viimeaikaisten tutkijoiden mukaan Gestapon virkamiesten ja asukkaiden välinen tilastollinen suhde on ”suurelta osin arvoton ja merkityksettömän pieni”. Kuten historioitsija Eric Johnson totesi, ”natsien terrori oli valikoivaa terroria”, joka kohdistui poliittisiin vastustajiin, ideologisesti toisinajatteleviin (papisto ja uskonnolliset järjestöt), ammattirikollisiin, sinti- ja romaniväestöön, vammaisiin, homoseksuaaleihin ja ennen kaikkea juutalaisiin. Johnsonin mainitsemaa Gestapon ”valikoivaa terroria” tukee myös historioitsija Richard Evans, joka toteaa, että ”väkivalta ja pelottelu koskettivat harvoin useimpien tavallisten saksalaisten elämää. Kieltäminen oli poikkeus, ei sääntö, mitä tulee saksalaisten suuren enemmistön käyttäytymiseen.” Tavallisten saksalaisten osallistuminen ilmiantoihin on myös asetettava oikeisiin mittasuhteisiin, jotta Gestapoa ei vapautettaisi syytteistä. Kuten Evans tekee selväksi, ”…tavalliset saksalaiset eivät osallistuneet valvontaan, vaan Gestapo; mitään ei tapahtunut ennen kuin Gestapo sai ilmiannon, ja Gestapon aktiivinen poikkeavuuden ja toisinajattelun tavoittelu oli ainoa asia, joka antoi ilmiannoille merkityksen.” Gestapon tehokkuus säilyi kyvyssä ”projisoida” kaikkivoipaisuutta… se otti Saksan väestön avun käyttöönsä käyttämällä ilmiantoja hyödykseen; lopulta se osoittautui natsihallinnon aikana voimakkaaksi, häikäilemättömäksi ja tehokkaaksi terrorin elimeksi, joka oli näennäisesti kaikkialla. Lopuksi todettakoon, että vaikka Gestapon tehokkuutta auttoivatkin ilmiannot ja tavallisten saksalaisten valvova katse, se oli pikemminkin seurausta Saksan eri poliisielinten välisestä koordinoinnista ja yhteistyöstä, SS:n avusta ja natsipuolueen eri järjestöjen tarjoamasta tuesta; kaikki yhdessä muodostivat järjestäytyneen vainoverkoston.

Gestapo toimi natsien vallan, terrorin ja sorron välineenä kaikkialla miehitetyssä Euroopassa. SS:n ja SD:n tavoin Gestapo ”oli johtavassa asemassa” miehitetyiltä alueilta karkotettujen työläisten orjuuttamisessa ja karkottamisessa, siviilien kiduttamisessa ja teloittamisessa, juutalaisten erottelussa ja murhaamisessa sekä liittoutuneiden sotavankien kauheassa kohtelussa. Tämän vuoksi Gestapo oli ”elintärkeä osa sekä natsien sortotoimia että holokaustia”. Kun saksalaiset armeijat etenivät vihollisalueelle, niiden mukana kulki Einsatzgruppen, joissa oli Gestapon ja Kripon upseereita, jotka toimivat yleensä takamaastossa hallinnoimassa ja valvomassa miehitettyä maata. Aina kun alue siirtyi kokonaan Saksan sotilaallisen miehitysvallan alaisuuteen, Gestapo hallinnoi kaikkia toimeenpanotoimia sotilaskomentajan alaisuudessa, vaikkakin toimi suhteellisen itsenäisesti.

Miehitys merkitsi hallintoa ja poliisitoimintaa, joka oli SS:n, SD:n ja Gestapon tehtävä jo ennen vihollisuuksien alkamista, kuten Tšekkoslovakiassa. Vastaavasti Gestapon toimistot perustettiin miehitetyille alueille. Jotkut paikalliset avustivat Gestapoa joko poliisin apulaisina tai muissa tehtävissä. Tästä huolimatta joko Gestapon saksalaisten jäsenten tai muiden kansallisuuksien vapaaehtoisten kollaboraattoreiden suorittamat operaatiot olivat epäjohdonmukaisia sekä järjestelyiltään että tehokkuudeltaan. Kussakin paikassa tarvittiin eriasteisia rauhoitus- ja poliisitoimia, jotka riippuivat siitä, miten yhteistyöhaluisia tai vastahakoisia paikalliset asukkaat olivat natsien toimeksiantoja ja rotupolitiikkaa kohtaan.

Kaikkialla itäisillä alueilla Gestapo ja muut natsijärjestöt käyttivät apunaan paikallisia poliisiyksiköitä, joista lähes kaikki olivat virkapukuisia ja kykenivät toteuttamaan rajuja toimia. Monet Saksan järjestyspoliisin, SD:n ja Gestapon puolesta toimivista apupoliiseista kuuluivat Schutzmannschaftiin, johon kuului ukrainalaisia, valkovenäläisiä, venäläisiä, virolaisia, liettualaisia ja latvialaisia. Vaikka monissa natsien miehittämissä itäisissä maissa paikalliset poliisivoimat täydensivät saksalaisten operaatioita, tunnettu holokaustihistorioitsija Raul Hilberg väittää, että ”Puolan poliisivoimat osallistuivat vähiten juutalaisvastaisiin toimiin”. Siitä huolimatta Saksan viranomaiset määräsivät mobilisoitavaksi Puolan reservipoliisivoimat, jotka tunnettiin nimellä Sininen poliisi ja jotka vahvistivat natsien poliisivoimia ja suorittivat lukuisia ”poliisitehtäviä”; joissakin tapauksissa sen toimihenkilöt jopa tunnistivat ja keräsivät juutalaisia tai suorittivat muita vastenmielisiä tehtäviä saksalaisten herrojensa puolesta.

Tanskan kaltaisissa paikoissa, kuten Kööpenhaminassa, oli noin 550 tanskalaista, jotka työskentelivät Gestapon kanssa, partioivat ja terrorisoivat paikallista väestöä saksalaisten valvojiensa käskystä, ja monet heistä pidätettiin sodan jälkeen. Muut tanskalaiset siviilit toimivat Gestapon ilmiantajina, kuten monissa paikoissa Euroopassa, mutta tätä ei pidä pitää täydellisenä tukena natsiohjelmalle, sillä yhteistyön motiivit vaihtelivat. Kun taas Ranskassa Carlinguen jäsenten määrä (he suorittivat operaatioita, joita ei voi erottaa saksalaisista vastaavista.

Liittoutuneet perustivat 14. marraskuuta 1945 ja 3. lokakuuta 1946 väliseksi ajaksi Kansainvälisen sotarikostuomioistuimen (IMT), jonka tehtävänä oli tuomita 22 suurinta natsien sotarikollista ja kuusi ryhmää rikoksista rauhaa vastaan, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Yhdeksäntoista näistä 22:sta tuomittiin, ja kaksitoista – Martin Bormann (poissaolevana), Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyss-Inquart ja Julius Streicher – sai kuolemantuomion. Kolme – Walther Funk, Rudolf Hess ja Erich Raeder – saivat elinkautisen, ja loput neljä – Karl Dönitz, Konstantin von Neurath, Albert Speer ja Baldur von Schirach – saivat lyhyemmät vankeusrangaistukset. Kolme muuta – Hans Fritzsche, Hjalmar Schacht ja Franz von Papen – vapautettiin syytteistä. Gestapo tuomittiin tuolloin SS:n ohella rikollisjärjestöksi. Gestapon johtajaa Heinrich Mülleriä ei kuitenkaan koskaan tuomittu, sillä hän katosi sodan lopulla.

Johtajat, järjestäjät, tutkijat ja rikoskumppanit, jotka osallistuivat yhteisen suunnitelman tai salaliiton laatimiseen tai toteuttamiseen määriteltyjen rikosten tekemistä varten, julistettiin vastuullisiksi kaikista teoista, joita henkilöt tekivät suunnitelman toteuttamiseksi. Vastaajien virallinen asema valtionpäämiehinä tai korkeiden virkojen haltijoina ei vapauttanut heitä vastuusta tai lieventänyt heidän rangaistustaan; myöskään se, että vastaaja toimi esimiehen käskystä, ei vapauttanut häntä vastuusta, vaikka IMT saattoi ottaa sen huomioon rangaistuksen lieventämisessä.

Ryhmän tai järjestön yksittäisen jäsenen oikeudenkäynnissä IMT:llä oli oikeus julistaa (minkä tahansa teon yhteydessä, josta henkilö tuomittiin), että ryhmä tai järjestö, johon hän kuului, oli rikollisjärjestö. Kun ryhmä tai järjestö oli näin julistettu rikolliseksi, minkä tahansa allekirjoittajavaltion toimivaltaisella kansallisella viranomaisella oli oikeus asettaa henkilöt syytteeseen kyseisen järjestön jäsenyydestä, kun ryhmän tai järjestön rikollinen luonne oletettiin todistetuksi.

Myöhemmin IMT tuomitsi kolme ryhmää: natsien johtoryhmän, SS:n (mukaan lukien SD) ja Gestapon. Gestapon jäsenet Hermann Göring, Ernst Kaltenbrunner ja Arthur Seyss-Inquart tuomittiin erikseen. Vaikka kolme ryhmää vapautettiin kollektiivisista sotarikossyytteistä, tämä ei vapauttanut näiden ryhmien yksittäisiä jäseniä tuomiosta ja rangaistuksesta natsastamisohjelman mukaisesti. Britannia, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Ranska pidättivät kuitenkin kolmen tuomitun ryhmän jäsenet.Näillä ryhmillä – natsipuolueen ja hallituksen johdolla, Saksan yleisesikunnalla ja ylijohdolla (sekä Gestapolla) – oli yhteensä yli kaksi miljoonaa jäsentä, joten suuri osa niiden jäsenistä oli tuomittavana oikeudenkäynneissä, kun järjestöt tuomittiin.

Vuonna 1997 Köln muutti Kölnin entisen alueellisen Gestapon päämajan, EL-DE Hausin, museoksi, joka dokumentoi Gestapon toimintaa.

Sodan jälkeen Yhdysvaltain vastavakoilujoukot palkkasivat entisen lionilaisen Gestapon päällikön Klaus Barbien kommunisminvastaiseen työhön ja auttoivat häntä myös pakenemaan Boliviaan.

Gestapo oli salamyhkäinen siviilipukuinen virasto, ja sen agentit pukeutuivat yleensä siviilipukuihin. Gestapon kenttähenkilöstön henkilöllisyyttä suojasivat tiukat protokollat. Kun agenttia pyydettiin esittämään henkilöllisyystodistus, hänen oli esitettävä vain lupakorttinsa, ei kuvallinen henkilöllisyystodistus. Kortti osoitti toimihenkilön Gestapon jäseneksi paljastamatta henkilökohtaisia tietoja, paitsi jos valtuutettu virkamies määräsi hänet tekemään niin.

Leitstellungin (piiritoimiston) henkilökunta käytti harmaata SS-palveluspukua, mutta siinä oli poliisikuvioiset olkalaudat ja SS-arvomerkit vasemmassa kauluspaidassa. Oikeanpuoleinen kaulalappu oli musta ilman sig-riimuja. SD:n hihan timanttimerkkiä (SD Raute) pidettiin vasemmassa hihan alaosassa, myös SiPo-miehillä, jotka eivät kuuluneet SD:hen. Miehitetyillä alueilla Einsatzgruppeniin määrättyjen Gestapon miesten univormuja ei aluksi voinut erottaa Waffen-SS:n kenttäpuvusta. Waffen-SS:n valitukset johtivat siihen, että sotilasarvomerkkien olkakilvet vaihdettiin Waffen-SS:n olkakilvistä Ordnungspolizenin olkakilviksi.

Gestapo ylläpiti poliisin etsiväkuntaa, johon kuuluivat kaikki poliisit, sekä ne, jotka olivat SS:n jäseniä, että ne, jotka eivät olleet samaan aikaan SS:n jäseniä.

Lähteet:

Kirjallisuusluettelo

lähteet

  1. Gestapo
  2. Gestapo
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.