János Zsigmond

gigatos | 5 tammikuun, 2022

Yhteenveto

Johannes Sigismund Zápolya tai Szapolyai (7. heinäkuuta 1540 – 14. maaliskuuta 1571) oli Unkarin kuningas Johannes II:na vuosina 1540-1551 ja 1556-1570 sekä Transilvanian ensimmäinen ruhtinas vuodesta 1570 kuolemaansa saakka. Hän oli Unkarin kuninkaan Johannes I:n ja Puolan Isabellan ainoa poika. Johannes I hallitsi osaa Unkarin kuningaskunnasta ottomaanien sulttaani Suleimanin tuella; muita alueita hallitsi Habsburgin Ferdinand I, joka hallitsi myös Itävaltaa ja Böömiä. Nämä kaksi kuningasta tekivät vuonna 1538 rauhansopimuksen, jossa tunnustettiin Ferdinandin oikeus yhdistää Unkari uudelleen Johannes I:n kuoleman jälkeen, vaikka pian Johannes Sigismundin syntymän jälkeen ja kuolinvuoteellaan Johannes I testamenttasi valtakuntansa pojalleen. Edesmenneen kuninkaan vankimmat kannattajat valitsivat lapsena syntyneen Johannes Sigismundin kuninkaaksi, mutta häntä ei kruunattu Unkarin pyhällä kruunulla.

Suleiman tunkeutui Unkariin sillä verukkeella, että hän suojeli Johannes Sigismundia Ferdinandilta. Unkarin pääkaupunki Buda kaatui ottomaanien haltuun ilman vastarintaa vuonna 1541, mutta Suleiman antoi leskikuningatar Isabellan pitää Tisza-joen itäpuoliset alueet hallussaan Johannes Sigismundin puolesta. Isabella ja Johannes Sigismund muuttivat Lippaan (nykyinen Lipova Romaniassa). Ennen pitkää he asettuivat asumaan Gyulafehérváriin Transilvaniaan (Alba Iulia Romaniassa). Johannes Sigismundin valtakuntaa hallinnoi hänen isänsä rahastonhoitaja Yrjö Martinuzzi, joka pyrki yhdistämään Unkarin uudelleen Ferdinandin vallan alle. Martinuzzi pakotti Isabellan luopumaan poikansa valtakunnasta vastineeksi kahdesta Sleesian herttuakunnasta ja 140 000 guldenista vuonna 1551. Johannes Sigismund ja hänen äitinsä asettuivat asumaan Puolaan, mutta hän jatkoi neuvotteluja Johannes Sigismundin palauttamisesta Ferdinandin vihollisten kanssa.

Ferdinand ei kyennyt suojelemaan Itä-Unkaria ottomaaneja vastaan. Suleimanin kehotuksesta Transilvanian valtiopäivät taivuttelivat vuonna 1556 Johannes Sigismundin ja hänen äitinsä palaamaan Transilvaniaan, jossa hän hallitsi poikansa valtakuntaa kuolemaansa saakka vuonna 1559. Rikas lordi Melchior Balassa kapinoi Johannes Sigismundia vastaan vuoden 1561 lopulla, ja Ferdinand sai hallintaansa suurimman osan Transilvanian ulkopuolisista kreivikunnista. Myös Székelyn kansa, jonka vapauksia oli rajoitettu 1550-luvulla, nousi Johannes Sigismundia vastaan, mutta hän murskasi kapinan. Sitä seuranneen Habsburgien vastaisen sodan aikana ottomaanit tukivat Johannes Sigismundia, ja hän osoitti kunnioitusta Suleimanille Zemunissa vuonna 1566. Adrianopolin sopimus vuodelta 1568 päätti sodan ja vahvisti Johannes Sigismundille keskiaikaisen Unkarin kuningaskunnan itäiset alueet (Transilvania ja ”Partium”).

Johannes Sigismund käynnisti 1560-luvulla uskonpuhdistuksen teologisten koulukuntien edustajien välisen teologisten keskustelujen sarjan. Hän kääntyi katolilaisuudesta luterilaisuuteen vuonna 1562 ja luterilaisuudesta kalvinismiin vuonna 1564. Noin viisi vuotta myöhemmin, kun hän hyväksyi lääkärinsä Giorgio Biandratan ja hovisaarnaaja Ferenc Dávidin antitrinitaristiset näkemykset, hänestä tuli historian ainoa unitaristinen hallitsija. Vuonna 1568 valtiopäivät hyväksyivät Tordan (nyk. Turda Romaniassa) ediktin, jossa korostettiin, että ”usko on Jumalan lahja”, ja kiellettiin ihmisten vainoaminen uskonnollisista syistä. Edikti laajensi uskonnonvapauden rajoja yli 1500-luvun lopun Euroopan standardien. Johannes Sigismund luopui tittelistä ”Unkarin valittu kuningas” Speyerin sopimuksessa vuonna 1570. Sen jälkeen hän kutsui itseään ”Transilvanian prinssiksi ja Unkarin kuningaskunnan osien herraksi”. Hän kuoli lapsettomana. Hänen seuraajakseen tuli katolilainen Tapan Báthory.

John Sigismundin isä, John Zápolya, oli 1500-luvun alun rikkain unkarilainen herra. Kun ottomaanien sulttaani Suleiman Mahtava aiheutti Unkarin armeijalle murskatappion Mohácsin taistelussa, aatelisten enemmistö valitsi Johannes Zápolyan kuninkaaksi vuonna 1526. Ryhmä vaikutusvaltaisia herroja julisti kuitenkin samana vuonna Itävallan arkkiherttua Ferdinand I:n kuninkaaksi. Unkari ajautui vuosikymmeniä kestäneeseen sisällissotaan.

Johannes kunnioitti Suleimania Mohácsissa vuonna 1529 varmistaakseen ottomaanien tuen Ferdinandia vastaan. Sen enempää Johannes kuin Ferdinandkaan eivät kuitenkaan onnistuneet saamaan koko maata hallintaansa seuraavien vuosien aikana. Sisällissodan päättämiseksi kuninkaiden lähettiläät allekirjoittivat 24. helmikuuta 1538 Váradin sopimuksen, jossa vahvistettiin kummankin kuninkaan oikeus pitää hallussaan olevat maat. Lapseton Johannes tunnusti myös Ferdinandin oikeuden ottaa valtakuntansa (Unkarin kuningaskunnan keski- ja itäosan) hallintaansa kuolemansa jälkeen. Johannes määräsi myös, että jos hän synnyttäisi pojan, hänen poikansa perisi hänen esi-isiensä alueet. Ferdinand osoittautui kuitenkin kykenemättömäksi suojelemaan Johanneksen valtakuntaa ottomaanien hyökkäykseltä. 52-vuotiaana Johannes avioitui Puolan kuninkaan Sigismund I Vanhan 22-vuotiaan tyttären Isabella Jagiellonin kanssa 2. maaliskuuta 1539. Humanistitutkijat Paolo Giovio ja Antun Vrančić korostivat, että Isabella oli yksi aikansa koulutetuimmista naisista.

Johannes Sigismund syntyi Budassa 7. heinäkuuta 1540. Saatuaan tiedon syntymästä hänen isänsä, joka oli sotaretkellä Transilvaniassa, ratsasti sotilaidensa leiriin ilmoittamaan heille ilosanomasta. ja hän kuoli 21. tai 22. heinäkuuta. Ennen kuolemaansa hän sai kuolinvuoteellaan läsnäolijat vannomaan, että he estäisivät valtakuntansa siirtämisen Ferdinandille.

Liittyminen

Pian Johannes Zápolyan kuoleman jälkeen hänen rahastonhoitajansa Yrjö Martinuzzi kiirehti Budaan varmistamaan Johannes Sigismundin perintöä. Martinuzzin ehdotuksesta Unkarin valtiopäivät valitsivat John Sigismundin kuninkaaksi 13. syyskuuta 1540, mutta häntä ei kruunattu Unkarin pyhällä kruunulla. Valtiopäivät julistivat kuningatar Isabellan ja Yrjö Martinuzzin sekä kaksi vaikutusvaltaista lordia, Péter Petrovicsin ja Bálint Törökin, lapsena syntyneen monarkin suojelijoiksi.

Ferdinandin lähettiläät olivat elokuussa vaatineet edesmenneen Johannes Zápolyan valtakunnan siirtämistä Ferdinandille Váradin sopimuksen mukaisesti. Peter Perényi, joka oli ollut Zápolyan joukkojen komentaja Ylä-Unkarissa, ja Kalocsan arkkipiispa Franjo Frankopan karkasivat pian Ferdinandin puolelle. Rikas Stephen Majláth karkotti suurimman osan Johannes Sigismundin kannattajista Transilvaniasta yrittäessään vallata maakunnan itselleen. Ferdinandin lähettiläs Hieronymus Łaski ilmoitti Suleimanille Váradin sopimuksesta ja pyysi sulttaania suostumaan Unkarin yhdistämiseen Ferdinandin vallan alla. Sen sijaan sulttaani ilmoitti tukevansa Johannes Sigismundia ja määräsi Łaskin pidätettäväksi.

Ferdinandin armeija valtasi Visegrádin, Vácin, Pestin, Tatan ja Székesfehérvárin lokakuussa, mutta ei onnistunut valtaamaan Budaa. Hänen sotapäällikkönsä Wilhelm von Roggendorf piiritti Budaa uudelleen 4. toukokuuta 1541. Suleiman lähti Istanbulista suuren armeijan johdolla kesäkuussa hyödyntääkseen Unkarin uutta sisällissotaa. Hänen komennossaan Moldovan ruhtinas Petru Rareș vangitsi Tapanin Majláthin ja pakotti Transilvanian valtiopäivät vannomaan uskollisuutta Johannes Sigismundille heinäkuun lopulla. Roggendorf purki Budan piirityksen ennen kuin Suleiman saavutti kaupungin 26. elokuuta.

Suleiman kertoi tulleensa suojelemaan Johannes Sigismundin etuja, mutta ilmoitti myös haluavansa nähdä lapsena syntyneen kuninkaan, koska hän oli kuullut huhuja siitä, että Isabella oli todellakin synnyttänyt tyttären. Kuusi unkarilaista lordia (muun muassa Yrjö Martinuzzi ja Bálint Török) saattoi Johannes Sigismundin sulttaanin leiriin 29. elokuuta. Tapaamisen aikana janissarit tunkeutuivat Budaan ja sanoivat haluavansa nähdä kaupungin. Tämä osoittautui tempuksi, jonka avulla he pystyivät valtaamaan Unkarin pääkaupungin ilman vastarintaa. Bálint Török vangittiin sulttaanin leirissä. Suleiman julisti, että Johannes Sigismund sai pitää Tisza-joen itäpuoliset alueet vastineeksi 10 000 floriinin vuotuisesta tribuutista.

Ensimmäinen sääntö

Isabella ja Martinuzzi lähtivät Budasta 5. syyskuuta 1541 ja ottivat mukaansa Johannes Sigismundin ja Pyhän kruunun. Hän ja hänen poikansa asettuivat Lippaan, joka oli Zápolya-suvun vanhan kartanon keskus. Johannes Sigismundin valtakunnan kreivikuntien valtuutetut kokoontuivat Debrecenissä 18. lokakuuta. He vannoivat hänelle uskollisuutta ja tunnustivat sulttaanin suvereniteetin. Martinuzzi allekirjoitti sopimuksen Ferdinand I:n edustajan Caspar Serédyn kanssa Gyalussa (nyk. Gilău Romaniassa) 29. joulukuuta. Gyalun sopimuksen mukaan Unkari oli tarkoitus yhdistää uudelleen Ferdinandin vallan alle, mutta Johanneksen Sigismundin oikeus Zápolyojen alueisiin Ylä-Unkarissa vahvistettiin.

”Transilvaniassa asuvat kolme kansakuntaa” kehottivat 29. maaliskuuta 1542 Isabellaa muuttamaan Lippasta (joka sijaitsi lähellä Osmanien valtakuntaa) Transilvaniaan. Kun Transilvanian piispa Johannes Statileo kuoli huhtikuussa, valtiopäivät myönsivät piispanistuimen alueet kuninkaalliselle perheelle. Isabella ja Johannes Sigismund muuttivat kesäkuussa Gyulafehérváriin ja asettuivat asumaan piispanlinnaan.

Transilvanian valtiopäivät vahvistivat Gyalun sopimuksen elokuussa. Myös Partiumin (Tiszan ja Transilvanian väliset maakunnat) aatelisten edustajat suostuivat marraskuussa sotaan Osmanien valtakuntaa vastaan. Habsburgien armeija ei kuitenkaan kyennyt valtaamaan takaisin Pestiä eikä voittamaan ottomaaneja. Caspar Serédy tuli Gyaluun ottamaan haltuunsa Johannes Sigismundin valtakunnan Ferdinandin puolesta, mutta Isabella torjui hänet 17. joulukuuta. Kolme päivää myöhemmin valtiopäivät julistivat Gyalun sopimuksen mitättömäksi Transilvanian saksien edustajien vastalauseiden vuoksi.

Isabellan ja Martinuzzin välit olivat kireät. Martinuzzi hallitsi edelleen valtion hallintoa ja taloutta myös sen jälkeen, kun valtiopäivät vahvistivat Isabellan ylimmän aseman helmikuussa 1543. Ensimmäinen Johanneksen Sigismundin valtakunnasta tuleva vero lähetettiin ottomaanien sulttaanille kesäkuussa. Samassa kuussa luterilaisuuden omaksuneet Kronstadtin (nyk. Brașov Romaniassa) saksilaiset papit osallistuivat Gyulafehérvárissa kuningattaren ja Martinuzzin läsnä ollessa keskusteluun katolisten pappien kanssa. Saksalaiset saivat lähteä, vaikka Martinuzzi, joka oli Váradin piispa, halusi viedä heidät oikeuteen harhaoppisuudesta syytettynä. Huhtikuussa 1544 Tordan valtiopäivillä määrättiin, että matkustajien oli kunnioitettava vierailemiensa paikkakuntien uskonnollisia tapoja, mikä osoitti, että uskonpuhdistuksen ajatukset olivat levinneet koko maakuntaan.

Ensimmäinen Transilvanian valtiopäivät, jossa Partiumin edustajat olivat läsnä, pidettiin elokuussa 1544. Valtiopäivillä Martinuzzi nimitettiin ylituomariksi. Viisi lääniä, jotka olivat aiemmin hyväksyneet Ferdinandin vallan – Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ung ja Zemplén – vannoivat uskollisuutta Johannes Sigismundille ennen vuoden 1555 loppua.

Osmanit ottivat vuoden 1546 alussa haltuunsa kaksi linnoitusta, Becsen ja Becskerekin (nykyiset Novi Bečej ja Zrenjanin Serbiassa). Sulttaani kieltäytyi sisällyttämästä Johannes Sigismundin valtakuntaa rauhansopimukseen, jonka hän teki Ferdinandin veljen, keisari Kaarle V:n kanssa vuonna 1547. Molemmat toimet viittasivat siihen, että Suleiman aikoi vallata osan Johannes Sigismundin valtakunnasta, mikä sai Isabellan ja Martinuzzin aloittamaan uudelleen neuvottelut Ferdinandin kanssa Unkarin yhdistämisestä vuonna 1548. Martinuzzi ja Ferdinandin lähettiläs Nicolaus Salmilainen allekirjoittivat sopimuksen Nyírbátorissa 8. syyskuuta 1549. Sopimuksen mukaan Isabellan ja Johannes Sigismundin piti luopua vallasta ja saada vastineeksi Opolen ja Racibórzin Sleesian herttuakunnat sekä 100 000 guldenin korvaus. Isabella kieltäytyi täyttämästä sopimusta ja jäi Gyulafehérváriin. Martinuzzi piiritti kaupunkia ja pakotti hänet luopumaan vastarinnasta lokakuussa 1550.

Isabella ja hänen tukijansa Péter Petrovics ja Ferenc Patócsy yrittivät uudelleen estää Nyírbátorin sopimuksen täytäntöönpanon toukokuussa 1551, mutta Martinuzzi kukisti heidät. Pakon edessä Isabella luopui Johanneksen Sigismundin puolesta Ferdinandin hyväksi ja sai vastineeksi kaksi Sleesian herttuakuntaa ja 140 000 guldenia 19. heinäkuuta. Kaksi päivää myöhemmin hän luovutti Pyhän kruunun Ferdinandin edustajalle Giovanni Battista Castaldolle. Valtiopäivät tunnustivat luopumisensa ja vannoivat uskollisuutta Ferdinandille 26. heinäkuuta.

Maanpaossa

Isabella ja Johannes Sigismund lähtivät Transilvaniasta 6. elokuuta 1551 Péter Petrovicsin seurassa. He asettuivat asumaan Kassaan (nykyään Košice Slovakiassa) ja muuttivat maaliskuussa 1552 Opoleen. Kun he huomasivat, että Sleesian herttuakunnat olivat köyhiä, he lähtivät Puolaan ennen huhtikuun loppua. Seuraavien vuosien aikana he asuivat Krakovassa, Varsovassa, Sanokissa ja muissa Puolan kaupungeissa. Johannes Sigismund kävi usein metsästämässä biisoneita ja vieraili säännöllisesti setänsä, Puolan kuninkaan Sigismund II Augustuksen luona. Hänen terveytensä oli kuitenkin heikko, sillä hän kärsi epilepsiasta ja kroonisista suolistosairauksista.

Aikalaishistorioitsija Ferenc Forgách, joka oli Isabellan armoton vihollinen, syytti Isabellaa siitä, että tämä oli kasvattanut poikansa ”häpeällisesti” ja antanut tämän pitää huonoa seuraa ja juoda. Johannes Sigismundin opettajat olivat itse asiassa humanistisia oppineita: unkarilainen Mihály Csáky ja puolalainen Wojciech Nowopołski. Nowopołski herätti John Sigismundin kiinnostuksen teologisiin keskusteluihin.

Ferdinandin hallinto jäi hauraaksi Unkarin kuningaskunnan itäisillä alueilla, koska hän ei lähettänyt riittävästi palkkasotilaita puolustamaan niitä. Castaldo epäili Martinuzzin vehkeilevän ottomaanien kanssa ja murhasi Martinuzzin vuoden 1551 lopulla. Osmanit miehittivät Banatin alankoalueet kesällä 1552.

Maaliskuussa 1553 Suleiman kehotti Isabellaa palaamaan Unkariin. Péter Petrovics nousi Ferdinandia vastaan, ja Székelyn kansan kokous julisti uskollisuutensa Johannes Sigismundille. Molemmat kansannousut kuitenkin murskattiin ennen syyskuun loppua. Huhtikuussa 1554 Suleiman päätti, että Unkari olisi palautettava Johannes Sigismundille, ja antoi Péter Petrovicsin ottaa haltuunsa kaksi linnoitusta Banatissa. Ranskan Henrik II, joka oli sodassa Habsburgeja vastaan, kehotti myös Isabellaa palaamaan Unkariin ja lupasi yhden tyttäristään avioliittoon Johannes Sigismundin kanssa.

Suleiman lähetti vuonna 1555 Transilvanian herroille viestejä, joissa hän vaati heitä tottelemaan Johannes Sigismundia ilman vastarintaa. Ennen vuoden loppua kolmen kansakunnan edustajat pyysivät Ferdinandia joko lähettämään vahvistuksia tai vapauttamaan heidät uskollisuudenvalastaan. Petrovics ryntäsi Transilvaniaan vuoden 1556 alussa. Valtiopäivät vannoivat 12. maaliskuuta 1556 uskollisuudenvalan Johannes Sigismundille ja viittasivat häneen ”kuningas Johanneksen poikana”. Valtiopäivien lähettiläät lähtivät 1. kesäkuuta Puolaan taivuttelemaan Isabellaa ja hänen poikaansa palaamaan. Kaksi viikkoa myöhemmin Ferdinand ilmoitti Suleimanille olevansa valmis vetämään joukkonsa pois Johannes Sigismundin entisestä valtakunnasta.

Isabella omaksui suvaitsevaisen uskontopolitiikan, joka mahdollisti kalvinismin leviämisen erityisesti Partiumissa ja Kolozsvárissa. Vuonna 1559 hän aloitti uudet neuvottelut Ferdinandin kanssa ja ehdotti, että hän luopuisi poikansa kuninkaan tittelistä, jos Ferdinand suostuisi naimaan yhden tyttäristään Johannes Sigismundin kanssa ja vahvistaisi Johannes Sigismundin vallan Tiszan itäpuolella olevissa maissa. Leskikuningatar kuitenkin kuoli 40-vuotiaana 18. syyskuuta 1559.

Henkilökohtaisen säännön alku

Johannes Sigismundin valtakausi alkoi hänen äitinsä kuolemasta. Hän ei ottanut käyttöön uutta arvonimeä, vaan jatkoi itseään rex electus (valittu kuningas) -nimellä. Mihály Csáky, Christopher ja Stephen Báthory sekä hänen äitinsä muut neuvonantajat osallistuivat edelleen valtionhallintoon. Johannes Sigismund lähetti Ferdinandille lähettiläitä, jotka ehdottivat avioliittoa yhden Ferdinandin tyttären kanssa, mutta myös ilmoittaakseen vaatimuksestaan Ferdinandin hallitsemiin Unkarin osiin. Hänen vaatimuksensa hylättiin, mutta rauha säilyi.

Johannes Sigismund oli erityisen kiinnostunut uskonnollisista asioista ja käynnisti useita keskusteluja eri teologisten koulukuntien edustajien kesken. Ensimmäinen keskustelu käytiin luterilaisten ja kalvinististen pappien välillä Medgyesissä (nykyinen Mediaș Romaniassa) tammikuussa 1560. Puolitoista vuotta myöhemmin Johannes Sigismund lähetti kirjeitä Wittenbergin yliopistoon ja muihin Saksan teologisiin keskuksiin pyytääkseen neuvoja kahden protestanttisen koulukunnan pääkohdista.

Melchior Balassa, yksi Johannes Sigismundin valtakunnan rikkaimmista herroista, karkasi Ferdinandille joulukuussa 1561. Johannes Sigismund ryhtyi valtaamaan Balassan alueita, mutta hänen armeijansa kukistettiin Hadadissa (nykyisin Hodod Romaniassa) 4. maaliskuuta 1562. Balassan yllyttämänä Székelyn rahvaan edustajat nousivat palauttamaan vanhat vapautensa (muun muassa verovapauden), joita oli rajoitettu 1550-luvulla. Johannes Sigismundin armeija kukisti heidät toukokuussa, ja heidän johtajansa seivästettiin tai silvottiin. Valtiopäivät hyväksyivät uusia lakeja, joilla rajoitettiin székelyjen etuoikeuksia, muun muassa kiellettiin rahvaan palkkaaminen valamiehiksi. Székely-maahan pystytettiin kaksi uutta kuninkaallista linnaa, jotka nimettiin Székelytámadiksi (”Székely-hyökkäys”) ja Székelybánjaksi (”Székely-vainaja”). Balassan kapinan jälkeen suurin osa Transilvanian ulkopuolisista kreivikunnista vaihtoi uskollisuuttaan Johannes Sigismundilta Ferdinandille. Saadakseen Ferdinandin luopumaan kreivikunnista Johannes Sigismund tarjoutui jopa olemaan nimittämättä itseään kuninkaaksi, mutta tämä ehdotus hylättiin heinäkuussa 1562.

Johannes Sigismund, joka oli alun perin roomalaiskatolinen, kääntyi luterilaiseksi ennen vuoden 1562 loppua. Luterilaisten ja kalvinististen teologien väliset kiistat kuitenkin jatkuivat. Johannes Sigismund nimitti hovilääkärinsä Giorgio Biandratan (joka antitrinitaristina ei jakanut luterilaista eikä kalvinistista näkemystä) johtamaan synodia, jonka tarkoituksena oli sovittaa yhteen luterilaiset ja kalvinistiset papit, mutta heidän erimielisyytensä osoittautuivat ylitsepääsemättömiksi huhtikuussa 1564. Valtiopäivät tunnustivat erillisen kalvinistisen uskontokunnan olemassaolon kesäkuussa. Myös Johannes Sigismund omaksui kalvinismin ja teki Ferenc Dávidista hovisaarnaajansa.

Sodat ja keskustelut

Ferdinand kuoli 25. heinäkuuta 1564, ja hänen poikansa Maximilian II tuli hänen seuraajakseen. Transilvanian valtiopäivät julistivat sodan vallatakseen takaisin Habsburgien vuonna 1562 menettämät maakunnat. Johannes Sigismundin armeija valtasi Szatmárin (nykyisin Satu Mare Romaniassa), Hadadin ja Nagybányan (nykyisin Baia Mare Romaniassa) ennen vuoden 1562 loppua, mutta Lazarus von Schwendin tekemä vastahyökkäys saavutti Szamos-joen maaliskuussa 1565. Johannes Sigismundin ja Maximilian II:n lähettiläät tekivät Szatmárissa 13. maaliskuuta 1565 sopimuksen, jossa Johannes Sigismund luopui kuninkaan tittelistään vastineeksi siitä, että hänen perinnöllinen hallintonsa Transilvaniassa tunnustetaan. Johannes Sigismundin oli myös määrä mennä naimisiin Maximilian II:n sisaren Johannan kanssa.

Osmanit pakottivat kuitenkin Johannes Sigismundin julistamaan sopimuksen mitättömäksi 21. huhtikuuta. Johannes Sigismund ja Temesvárin pasa Hasan yhdistivät voimansa ja valtasivat takaisin Erdődin (nykyinen Ardud Romaniassa), Nagybányan ja Szatmárin. Hän aikoi tavata sulttaanin Istanbulissa antaakseen selityksen Szatmárin sopimuksesta, mutta Suleiman ilmoitti hänelle, että hän tulisi henkilökohtaisesti Unkariin.

Ferenc Dávid alkoi sisällyttää saarnoihinsa trinitarismin vastaisia ajatuksia, mikä suututti Debrecenin kalvinistisen piispan Péter Melius Juhászin. Johannes Sigismund järjesti avoimen keskustelun kolminaisuusopista, joka pidettiin Gyulafehérvárissa huhtikuussa 1566. Väittelyn jälkeen Johannes Sigismund myönsi varoja Debrecenin kalvinistiselle kustantamolle. Hän tuki myös protestanttisten opistojen perustamista Kolozsváriin, Marosvásárhelyiin (nykyinen Târgu Mureș Romaniassa) ja Nagyváradiin. Hänen kirjeistään Petrus Ramukselle ja muille uskonpuhdistuksen johtaville oppineille käy ilmi, että hän halusi kehittää Gyulafehérvárin kuninkaallisesta opistosta akatemian. Venetsiassa 1560-luvulla julkaistussa italialaisten runojen antologiassa Johannes Sigismundia ylistettiin ”renessanssin suojelijana”.

Sulttaani Suleiman saapui Tonavan varrella sijaitsevaan Zemuniin valmistautuakseen kesällä 1566 Habsburgien alueita vastaan suunnattuun sotaretkeen. Johannes Sigismund kiirehti sulttaanin leiriin 400 transsilvanialaisen herran seurassa. Kun Johannes Sigismund ja hänen tärkeimmät neuvonantajansa olivat kumartuneet sulttaanin edessä tämän teltassa, Suleiman vahvisti Johannes Sigismundin aseman perinnöllisenä hallitsijana. Silminnäkijä Mustafa Selanikin mukaan sulttaani puhutteli Johannes Sigismundia ”rakkaaksi pojakseen”.

Johannes Sigismund hyökkäsi sulttaanin käskystä Ylä-Unkariin 28. heinäkuuta. Kun Suleiman kuitenkin kuoli Szigetvárin piirityksen aikana 6. syyskuuta, Sokollu Mehmed pasha määräsi John Sigismundin palaamaan Transilvaniaan. Noihin aikoihin Firenzen herttualle Cosimo I:lle kirjoittamassaan kirjeessä palkkasoturi Giovanandrea Gromo kuvaili Johannes Sigismundia ”erittäin hyväntahtoiseksi, armolliseksi, hienovaraiseen ajatteluun kykeneväksi, viisaaksi, tasapuoliseksi ja ahkeraksi” Gromo mainitsi, että Johannes Sigismund puhui hyvin latinaa, italiaa, saksaa, puolaa, unkaria ja romaniaa ja osasi myös kreikkaa ja turkkia.

on keskipitkä ja hoikka, vaaleat, silkkiset hiukset ja erittäin hieno, valkoinen iho. … on siniset silmät katsovat lempeästi ja hyväntahtoisesti … Hänen kätensä ovat pitkät ja hienosti nivelletyt, mutta voimakkaat … hän nauttii sydämellisesti kaikenlaisesta metsästyksestä, sekä suurriistan … että jäniksen ja kanojen metsästyksestä. … Hän harrastaa hevosten kouluttamista. … Hän on erittäin vahva taistelussa keihään kanssa … jousiammunnassa vain harvat ovat hänen veroisiaan … Hän juoksee ja hyppää keskimääräistä paremmin; hän rakastaa painia, vaikka monet ovat häntä parempia … hän rakastaa musiikkia hyvin paljon … Hän soittaa luuttua paremmin kuin kaikki muut paitsi harvat. … Hän on enemmän iloinen kuin alakuloinen… Hän vastustaa kärsimystä, ja vain suurella vaivalla hän saa itsensä jakamaan rangaistuksia … Hänen tunnustettuihin hienoihin ominaisuuksiinsa kuuluu hänen pidättyväinen elämäntapansa …

Johannes Sigismund nimitti marraskuussa 1566 kalvinistisen piispan valtakuntansa romanien ainoaksi uskonnolliseksi johtajaksi. Valtiopäivät määräsivät myös, että kaikki romanialaiset papit, jotka kieltäytyivät kääntymästä kalvinismiin, oli karkotettava, mutta tätä päätöstä ei pantu täytäntöön. Dávidin ja Biandratan vaikutuksen alaisena Johannes Sigismund tuli vuoden 1567 alusta lähtien vastaanottavaiseksi trinitarismin vastaisille ajatuksille. John Sigismundin tuella Dávid julkaisi viisi kirjaa edistääkseen näkemyksiään ja moitti epäjumalanpalveluksesta niitä, jotka hyväksyivät kolminaisuusdogman.

Johannes Sigismund ja Hasan pasha rynnäköivät Ylä-Unkariin maaliskuussa 1567. Johannes Sigismund sairastui kuitenkin vakavasti kesällä. Transilvanian herrat lupasivat kunnioittaa hänen viimeistä tahtoaan valitessaan hänelle seuraajan. Osmanien sulttaani Selim II myönsi Transilvanian herroille oikeuden valita vapaasti monarkkinsa ja säilytti vain oikeuden hyväksyä heidän päätöksensä. Ennen pitkää Johannes Sigismund toipui.

Uskonnonvapaus

Valtiopäivät kokoontuivat jälleen Tordassa vuoden 1568 alussa ja antoivat saarnaajille luvan ”opettaa evankeliumia” oman käsityksensä mukaan. Valtiopäivät julisti myös, ettei kenenkään tulisi ”kärsiä toisten käsissä uskonnollisista syistä”, ja totesi, että ”usko on Jumalan lahja”. Tordan edikti laajensi uskonnonvapauden rajoja paljon yli 1500-luvun Euroopan standardien. Asetus ei lopettanut syrjintää kokonaan, sillä virallisen aseman saivat vain katoliset, luterilaiset ja kalvinistiset papit, mutta myös unitaristit, ortodoksit, armenialaiset, juutalaiset ja muslimit saivat harjoittaa uskontoaan vapaasti.

Helmikuussa 1568 allekirjoitettu Adrianopolin sopimus päätti ensimmäisen sodan Osmanien valtakunnan ja Habsburgien välillä. Sopimuksen mukaan Johannes Sigismund piti itsellään kaikki alueet, jotka hän oli valloittanut Maximilian II:lta edellisinä vuosina. Osmanien sulttaani Selim II:n lähettiläs Pariisissa ehdotti, että Johannes Sigismundin pitäisi mennä naimisiin Valois”n Margaretan kanssa, mutta hänen ehdotuksensa jätettiin huomiotta.

Vuonna 1568 järjestettiin useita teologisia keskusteluja kolminaisuudesta, joista ensimmäinen käytiin hänen läsnäollessaan Gyulafehérvárissa 8.-17. maaliskuuta. Antitrinitaristien kasvava vaikutus Johannes Sigismundiin tuli ilmeiseksi vuonna 1569. Kun kalvinistinen pappi Péter Károlyi oli valittanut Johannes Sigismundin puolueellisuudesta, Johannes Sigismund syytti kalvinistista piispaa Meliusta siitä, että tämä oli vainonnut ei-kalvinistisia pappeja, ja totesi, että Meliuksen ”ei pitäisi leikkiä paavia”. Suurin keskustelu kalvinististen ja antitrinitarististen eli unitarististen teologien välillä käytiin Nagyváradissa 20.-25. lokakuuta 1569. Vaikka kumpaakaan osapuolta ei julistettu voittajaksi, keskustelun jälkeen Johannes Sigismund hyväksyi anti-trinitaristiset ajatukset, mikä teki hänestä historian ainoan unitaristisen hallitsijan.

John Sigismund”s words to Péter Károlyi

Johannes Sigismundin kääntymyksen jälkeen myös useimmat hänen hoviväkeensä liittyivät unitarismiin. Historiantutkija Gábor Bartan mukaan myös poliittiset tekijät vaikuttivat osaltaan Johannes Sigismundin kääntymykseen, sillä hän ”löysi keinon, jonka avulla hän pystyi ilmaisemaan sekä pitäytymisensä kristillisessä maailmassa että etäisyytensä siitä”. István Keul sanoo, että myös ajatuksen ”On vain yksi Jumala!” yksinkertaisuus vaikutti osaltaan unitarismin leviämiseen erityisesti Székelyn kyläläisten ja Kolozsvárin kaupunkilaisten keskuudessa. Eräs uskonnonharrastaja, György Karácsony, yllytti monia Partiumin talonpoikia käymään pyhää sotaa ottomaaneja vastaan vuonna 1569. He marssivat Debreceniä vastaan, mutta naapurin aateliset ajoivat heidät kaupungin lähelle vuoden 1570 alussa.

Johannes Sigismundin ja Maximilian II:n väliset neuvottelut päättyivät Speyerin sopimukseen, joka allekirjoitettiin 16. elokuuta 1570. Johannes Sigismund tunnusti Maximilian II:n Unkarin ainoaksi kuninkaaksi ja luopui omasta kuninkaallisesta arvonimestään. Sen sijaan hän otti käyttöön uuden arvonimen ”Transilvanian ruhtinas ja Unkarin kuningaskunnan osien herra”, ja vahvisti samalla, että hänen valtakuntansa oli osa Unkarin kuningaskuntaa ja että se siirtyisi Johannes Sigismundin kuoleman jälkeen Maximilian II:lle tai Maximilian II:n perilliselle.

Johannes Sigismund, joka oli nyt vakavasti sairas, ratifioi sopimuksen 1. joulukuuta. Hänen valtakautensa aikana kokoontunut viimeinen valtiopäivät vahvisti aiempien valtiopäivien uskonnonvapautta lisäävät asetukset. Hän kuoli Gyulafehérvárissa 14. maaliskuuta 1571, muutama päivä sen jälkeen, kun Maximilian II oli ratifioinut Speyerin sopimuksen. Transilvanian herrat pitivät hänen kuolemaansa salassa päiväkausia. Hänet haudattiin Gyulafehérvárin Pyhän Mikaelin katedraaliin unitaarisen riitin mukaisesti.

Johannes Sigismund oli tehnyt viimeisen testamenttinsa ja testamenttinsa kansleri Mihály Csákyn ja rahastonhoitaja Gáspár Bekesin läsnä ollessa hänen aikaisemman sairautensa aikana kesällä 1567. Toipumisestaan huolimatta hän ei muuttanut tekstiä seuraavien vuosien aikana. Hän testamenttasi suurimman osan omaisuudestaan sedälleen, Puolan Sigismund Augustille, ja kolmelle tädilleen, Sofialle, Annalle ja Katariinalle. Kirjastonsa hän testamenttasi Gyulafehérvárin protestanttiselle koululle.

Johannes Sigismund, joka ei koskaan mennyt naimisiin eikä jättänyt perillistä, oli Zápolyan suvun viimeinen jäsen. Testamentissaan hän vakuutti valtiopäiville oikeuden valita uusi hallitsija. Kolmen kansakunnan edustajat valitsivat roomalaiskatolisen Tapanin Báthoryn, joka otti käyttöön arvonimen Transilvian vouti. Maximilian II:n tukema Gáspár Bekes kiisti vaalin, mutta Báthory voitti siitä seuranneen sisällissodan ja vakiinnutti valtansa.

lähteet

  1. John Sigismund Zápolya
  2. János Zsigmond
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.