Bernd ja Hilla Becher

gigatos | 15 helmikuun, 2022

Yhteenveto

Bernhard ”Bernd” Becher († 22. kesäkuuta 2007 Rostockissa) ja Hilla Becher, o.s. Wobeser, († 10. lokakuuta 2015 Düsseldorfissa) ovat taiteilijaparina saavuttaneet kansainvälistä mainetta valokuvaajina mustavalkoisilla valokuvillaan, joissa he kuvaavat puolitoistakerroksisia taloja ja teollisuusrakennuksia (kuten tuulitornit, masuunit, hiilibunkkerit, tehdashallit, kaasumittarit, viljasiilot ja mutkikkaat teollisuusmaisemat). He perustivat tunnetun Düsseldorfin valokuvakoulun. Bernd Becherin kuoleman jälkeen myös Hilla Becher jatkoi valokuvataiteellista työtä uusilla teoksilla.

Bernd Becher oli peräisin Siegenin käsityöläisperheestä. Hänen isänsä omisti koristemaalausliikkeen, jossa poika oli oppisopimuskoulutuksessa vuosina 1947-1950. Tämän jälkeen hän opiskeli vapaata grafiikkaa Karl Rössingin johdolla Stuttgartin valtion taideakatemiassa vuosina 1953-1956. Vuonna 1959 hän siirtyi Düsseldorfin taideakatemiaan, jossa hän opiskeli typografiaa vuoteen 1961 asti. Bernd Becher oli aloittanut teollisuusmuistomerkkien piirtämisen ja maalaamisen jo ennen opintojaan. Samaan aikaan hän keräsi kontaktikuvia teollisuusrakennuksista. Hän otti valokuvia vuodesta 1957 lähtien dokumentointia varten sekä piirustusten ja maalausten malliksi. Myöhemmin hän teki yhdessä Hillan kanssa kollaaseja valokuvista ja piirroksista luodakseen puhtaasti valokuvallisen dokumentaation. Bernd Becher ja Hilla Wobeser tapasivat vuonna 1957 Düsseldorfin mainostoimistossa. He menivät naimisiin vuonna 1961.

Hilla Becher oli lähtöisin Potsdamissa asuvasta ylemmän keskiluokan perheestä. Hän aloitti valokuvaamisen jo lapsena. Hänen äitinsä, joka oli itse saanut valokuvaajakoulutuksen Lette-Vereinissä, tuki häntä. Vuodesta 1951 alkaen Hilla suoritti kolmivuotisen oppisopimuskoulutuksen Walter Eichgrünin (1887-1957) maineikkaassa valokuvastudiossa. Eichgrün oli ottanut yrityksen haltuunsa isältään, hovivalokuvaaja Ernst Eichgrüniltä (1858-1925). Vuonna 1890 perustettua studiota pidettiin Potsdamissa instituutiona. Se ei tehnyt vain tavanomaisia muotokuvatoimeksiantoja, vaan osallistui myös historiallisen palatsin ja Potsdamin kaupunkikuvan dokumentointiin 1950-luvun alussa. ”Tuolloin Hilla Becher otti tehtäväkseen avustaa muun muassa Sanssoucin palatsien ja puutarhojen valokuvaamisessa. Tässä varhaisessa työssä hän sai tuntumaa arkkitehtuurin ja veistoksen laajaan valokuvaukselliseen kehitykseen kyseisessä maisematilassa, mikä oli eduksi hänen tulevalle työlleen.” Hän mainitsi August Sanderin vaikuttaneen hänen kehitykseensä. Vuonna 1954 hän muutti Hampuriin, jossa hän työskenteli valokuvaajana ilmakuvausyrityksessä. Vuonna 1957 hän löysi työpaikan Hubert Troostin mainostoimistosta (”Persil 59 – paras Persil, mitä on koskaan ollut”) Düsseldorfissa, jossa hän tapasi paitsi tulevan aviomiehensä myös tulevan professorinsa Walter Brekerin. Vuonna 1958 hän haki Düsseldorfin taideakatemiaan valokuvasalkun kanssa ja hänet hyväksyttiin. Yhdessä Bernd Becherin kanssa hän osallistui Walter Brekerin kaupallisen taiteen kursseille, jonka ansiosta hän pystyi perustamaan akatemian ensimmäisen valokuvatyöpajan. Siitä lähtien akatemiassa järjestettiin maalaustekniikoiden, taidegrafiikan, puun tai metallin työstön lisäksi myös valokuvaukseen perehtymistä.

Bernd Becher otti vastaan Düsseldorfin taideakatemian valokuvauksen professuurin vuonna 1976, mutta pariskunta näki itsensä opettajina yhdessä ja teki tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden kouluttamisessa. He kouluttivat monia valokuvataiteilijoita, jotka ”Becherin koulukuntana” ovat nykyään saksalaisen valokuvauksen kansainvälisesti merkittäviä edustajia. Näihin kuuluvat Andreas Gursky, Thomas Struth, Candida Höfer, Thomas Ruff, Jörg Sasse, Axel Hütte, Elger Esser, Götz Diergarten, Petra Wunderlich ja Tata Ronkholz.

Keskeistä teoksen hahmottumiselle oli Bechereiden osallistuminen documenta 5 -tapahtumaan vuonna 1972. He esittivät mustavalkoisen sarjan teollisuusrakennuksia, joista tulisi heidän tulevien valokuviensa muotoja.Ileana Sonnabend löysi Bechereiden teokset Yhdysvaltoja varten ja järjesti ensimmäisen näyttelyn New Yorkin galleriaansa vuonna 1973. Vuonna 1973 Bernd ja Hilla Becherin valokuvia esiteltiin Pariisissa. Vuonna 1984 Becherit olivat edustettuina Kasper Königin kuratoimassa näyttelyssä ”From Here – Two Months of New German Art in Düsseldorf”, johon osallistui yksinomaan näyttelyluettelo. Tuohon aikaan ”puhdas” valokuvaus oli melko harvinaista saksalaisessa nykytaiteessa, mutta tilanne muuttui muutamaa vuotta myöhemmin, kun ”Becher-oppilaiden” läsnäolo gallerioissa ja museoiden näyttelyissä lisääntyi.

Valokuvaustyönsä lisäksi Bernd ja Hilla Becher tulivat tunnetuiksi myös Dortmundissa sijaitsevan Zollern II -kaivoksen purkamista vastustaneesta kampanjastaan. Näin ne antoivat sysäyksen erilaiselle suhteelle teollisuusrakennuksiin aikana, jolloin niitä ei vielä ymmärretty teollisen kulttuurin muistomerkkeinä ja jolloin kuilu- ja masuunirakennusten julistaminen osaksi maailman kulttuuriperintöä vaikutti tuskin ajateltavissa olevalta. Tämän pohjalta Becher-opiskelija Martin Rosswog dokumentoi vuonna 1985, että

Kun molemmilla oli monta vuotta työhuone Einbrunger Mühlen alueella Düsseldorfin pohjoispuolella, he muuttivat 2000-luvun alussa asuntonsa ja työhuoneensa Düsseldorf-Kaiserswerthin keskustassa sijaitsevaan entiseen kouluun, joka oli muutettu Kaiserswerthin taidearkistoksi. Vuonna 2007 Bernd Becher kuoli 75-vuotiaana Rostockin sairaalassa vaikean leikkauksen aikana. Hilla Becher kuoli düsseldorfilaisessa sairaalassa 10. lokakuuta 2015 saatuaan vakavan aivohalvauksen.

Bernd ja Hilla Becher aloittivat yhteisen valokuvauksen opiskeluaikana. He pyrkivät dokumentoimaan aikakaudelleen tyypillisiä teollisuusrakennuksia, jotka olivat usein purku-uhan alla. Lukuun ottamatta Siegerlandin alueella sijaitsevia puolitoistakerroksisia rakennuksia koskevia asiakirjoja he ovat aina käsitelleet teollisia tuotantolaitoksia ja teollisuusrakennuksia, jotka liittyvät tavaroiden tuotantoon. Heidän lähestymistavalleen ovat usein tyypillisiä ”purkautumiset”, kuusi, yhdeksän, kaksitoista tai useampia valokuvia samasta kohteesta eri kulmista. Tämä johti teollisuusrakennusten ”typologioihin”.

Valokuvat on suunniteltu korostetun objektiivisesti. Bernd ja Hilla Becher suosivat valokuvaustekniikassaan keskeisiä näkökulmia, vääristymättömyyttä, ihmisten puuttumista ja pilvistä, pehmeää auringonvaloa. Jotta myös yksityiskohdat saatiin tarkasti jäljitettyä, he käyttivät suurikokoisia kameroita, joiden koko oli 13 × 18 cm. Kuvien sommittelun ansiosta pintarakenteet ja rakennusten rakenne, jotka on periaatteessa sijoitettu keskelle, erottuvat voimakkaasti.

Bernd ja Hilla Becher dokumentoivat tyylinsä mukaisesti Siegerlandin alueen puutaloja, Ruhrin alueen teollisuuslaitoksia, Alankomaita, Belgiaa, Ranskaa (erityisesti Lothringenia), Iso-Britanniaa (erityisesti Walesia) ja Yhdysvaltoja, mutta myös vesitorneja ja kaasusäiliöitä. 1970- ja 1980-luvun teräs- ja hiilikriisien aikana he kuvasivat monia rakennuksia, jotka katosivat pian sen jälkeen lopullisesti. Heidän työnsä loi siten ainutlaatuisen kokoelman teollisuusrakennuksia, sillä vain muutama yksittäinen esimerkki on säilynyt. Bernd ja Hilla Becher keksivät teollisuusarkkitehtuurista termin ”nomadinen arkkitehtuuri”, koska näiden rakennusten rakentaminen ja purkaminen noudattaa pääoman hyväksikäytön ja voiton tavoittelun etuja (sitaatti: ”Nomadiset kansat eivät jätä raunioita.”). Tässä mielessä Becherit näkivät itsensä myös teollisuusarkkitehtuurin arkeologeina. Heidän työnsä oli yhtä aikaa jälkien etsintää ja kulttuuriantropologiaa.

Bernd ja Hilla Becherin valokuvatyöt ovat sarjakäsitteitä uuden objektiivisuuden merkityksessä. Kuvataiteen näkökulmasta se luokiteltiin pian käsitetaiteeseen. Tämä johti tunnustukseen ja maineeseen kaukana valokuvauksen ulkopuolella. Konseptitaiteen ja minimalismin taiteilijoiden kanssa järjestettyjen yhteisnäyttelyiden kautta, ensin Düsseldorfin Prospect-näyttelyssä, teos sai taiteellista tunnustusta ja pian myös kansainvälistä tunnustusta. Tämä tapahtui aikana, jolloin valokuvaa ei varsinkaan Euroopassa vielä tunnustettu taiteelliseksi välineeksi (toisin kuin Yhdysvalloissa, esimerkiksi Stephen Shoren tai William Egglestonin kohdalla).

Bernd ja Hilla Becher osallistuivat Documenta 5:een (1972), Documenta 6:een (1977), Documenta 7:ään (1982) ja Documenta 11:een (2002) Kasselissa. Heidän teoksiaan on Euroopan ja Yhdysvaltojen johtavissa museoissa ja monissa yksityiskokoelmissa.

Vuodesta 2020 lähtien Düsseldorfin kaupunki on myöntänyt joka toinen vuosi Bernd ja Hilla Becher -palkinnon elämäntyöstä 15 000 eurolla ja 5 000 euron sponsoripalkinnon. Ensimmäiset palkinnot saivat Evelyn Richter ja englantilainen Theo Simpson.

Kuolinilmoitukset Bernd Becherin kuolemasta

lähteet

  1. Bernd und Hilla Becher
  2. Bernd ja Hilla Becher
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.