Askia Mohammad Ture

gigatos | 5 huhtikuun, 2022

Yhteenveto

Ásquia Muhammad I, jota kutsuttiin myös nimellä Muhammad I Ásquia, Ásquia Muhammad, Muhammad Turé, Muhammad ibne Abacar Turé (Muḥammad ibn Abī Bakr Ture, lit. ”Muhammad, Abacar Turén poika”), Ásquia Suuri, Alhaje Muhammad Ásquia tai Alhaje Ásquia Muhammad (suoritettuaan hajeensa Mekkaan), oli Songai-imperiumin keisari, sotilaskomentaja ja poliittinen uudistaja vuodesta 1493, jolloin hän nousi valtaistuimelle, vuoteen 1528, jolloin hänen poikansa Ásquia Muça (r. 1528-1531) syrjäytti hänet. Hänen uudistustensa ansiosta valtakunta laajeni huomattavasti Länsi-Sudanissa.

Hän toimi Suni Alin (r. 1464-1492), Suni Barun (r. 1492-1493) isän, kenraalina ja kuvernöörinä. Vuonna 1493 hän kokosi joukkoja ja voitti Suni Barun taistelussa, minkä jälkeen hän onnistui ottamaan kuninkaan aseman acequian arvonimellä. Hallituskautensa aikana hän toteutti useita sotaretkiä, joilla hän laajensi valtakunnan rajoja ja tukahdutti kapinoita, mutta hänet tunnetaan parhaiten hallinnollisista uudistuksistaan, joilla hän lujitti Songain valtaa. Hän teki myös useita jiadeja ja nimitti kadeja Länsi-Sudanin kalifiksi vuosina 1496-1498 Mekkaan suuntautuneen hajen aikana. Vuonna 1528 hän joutui poikiensa salaliiton uhriksi ja jäi maanpakoon vuoteen 1538, jolloin hän palasi Gaoon. Hän kuoli samana vuonna ja hänet haudattiin pääkaupunkiin.

Nousu ja haje

Hänen syntymäaikansa ja -paikkansa ovat epävarmoja. Pitkään luultiin, että hän oli Sila (Senegalin tuculorien klaani) tai Soninquêsta kotoisin oleva Turé, mutta 1700-luvun Tombuctun kronikoitsijoiden käyttämän arabialaisen kirjoitusasun perusteella (arabiaksi hänen nimensä on Muhammad Turi (Muḥammad al-Ṭūrī)) on todennäköistä, että hän oli kotoisin Senegalissa sijaitsevasta Futa Torosta. Hänen uskotaan myös kuuluneen Gaoon asettuneeseen tuculor-sukuun, ja hänen klaaninsa nimi oli ehkä Cam (Kan) tai Dialo (Dyallo). Suullinen perimätieto taas arvioi, että Mamar (Muhammad-nimen suosittu muoto) oli yksi kuningas Suni Alin (r. 1464-1492) veljenpojista hänen sisarensa Cassein tai Cassain (Kasey tai Kassaï) kautta, J. O. Hunwick, joka on samaa mieltä suullisen perimätiedon kanssa, ehdotti, että hänen isänsä oli soninquê ja äitinsä oli songai, kenties Suni Alin sisar. Jopa hänen isänsä nimi on epävarma, sillä lähteet antavat hänelle eri tavoin nimen Abacar.

Suni Alin alaisuudessa Muhammad toimi kenraalina ja tondifarmana (Kallion kuvernöörinä), joka ulottui Hombori-Tondon yli keskisen Nigerin eteläpuolelle. Kun kuningas kuoli vuonna 1492 erään sotaretken aikana, hänen poikansa Suni Baru nimitettiin kuninkaaksi 21. tammikuuta. Tästä huolimatta Suni Baru menetti pian valtakunnan muslimien tuen, sillä he pitivät häntä uskosta poikkeavana, ja Muhammed käytti tätä erimielisyyttä hyväkseen noustakseen valtaistuimelle. Jo helmikuussa 1493 Muhammad teki ensimmäisen yrityksensä. Huhtikuun 12. päivänä 1493 Anfaon taistelussa Muhammedin joukot voittivat, vaikka ne olivat lukumääräisesti alakynnessä. Voitettuaan vihollisensa Muhammad otti Asquian arvonimen pilkatakseen sunilaisten tyttäriä, jotka olisivat sanoneet hänelle si tya (”hän ei ole”). Asquiasta tuli hänen perustamansa dynastian ja sen johtajien nimi. Sunilaisten tyttäret puolestaan nimesivät hänet ”Asquia Usurperiksi”.

Lokakuussa

Palatessaan vuonna 1497

Retket

Hänen alaisuudessaan olevan maan laajuus on arvailtu. Abdal Sadi toteaa 1600-luvun Sudanin historiassaan, että hänen ”tulella ja miekalla” valloittamansa alue ulottui lännessä Atlantin valtamerelle, luoteessa Tagazan suolakaivoksiin (Malin pohjoisrajalla) ja lounaassa Benduguun (Josef W. Meri on ehdottanut, että Hausaland ja Saharan keitaat olivat hänen alaisuudessaan, kun taas Islamin ensyklopedian uuden niteen toimittajat pitävät tällaista ajatusta valloituksesta kiistanalaisena. Jean Pierre Rouchin mielestä on varmaa, että Songain vaikutusvalta Ashkalin valtakaudella oli huomattava ja ulottui Abdal Sadin kuvaamien rajojen ulkopuolelle, ja kaikki naapurivaltiot, liittolaiset tai viholliset, saivat kokea hänen sivilisaationsa käymisen. Lisäksi hän saavutti sotiensa tuloksena laajoja veronalaisia alueita ja Saharan ylittävien tärkeimpien kauppareittien hallinnan, mikä mahdollisti Songain valtakunnan vaurastumisen 1500-luvulla. Alberto da Costa e Silva hallitsi kaupankäyntiä, koska hän hallitsi Hauçalandin länsipuolella sijaitsevia suuria kauppakeskuksia (Gao, Tombuctu, Jené, Ualata), Tagazan (ja myöhemmin Taudenin) suolakaivoksia sekä Teguidan suola- ja kupariesiintymiä.

Vuonna 1498 hän voitti Iatengan mossit ja vei suuren joukon orjia Gaoon onnistumatta kuitenkaan valtaamaan niiden aluetta tai kesyttämään niitä. Vuonna 1499 hän hyökkäsi Agadeziin, jossa asui Mohammed Talzi Tanete, tuaregien ja airien sulttaani, lopettaakseen tuaregien hyökkäykset aavikon ylittäviä katarreja vastaan ja saadakseen haltuunsa tärkeän karavaanien kohtaamispaikan Gaon, Hausaalandin ja Bornun sekä Tripolin ja Egyptin välillä; Asquia voitti, syrjäytti sulttaanin ja pakotti kaupungin maksamaan veroa hänelle. Pian tämän jälkeen songais-heimo hyökkäsi menestyksekkäästi Baganan soninqueseja ja heidän liittolaisiaan, Macinan fuloja, vastaan ja varmisti heille Tombuctun ja Jenén välisen alueen hallinnan. Vuonna 1501 Malin valtakunnan vasalli Diara antautui, ja vuonna 1508 Gigam (Senegalissa), toinen Malin vasalli, antautui Songaille. Toisaalta vuonna 1504 Asquia kärsi tappion Bariban ratsuväeltä, ja vuosina 1505-1506 hänet kukisti Borgu (nykyisin Nigerin ja Nigerian rajalla sijaitseva alue), joka pysyi itsepäisenä. Vuonna 1512 Diaran kuningas, joka hyväksyi Songain herruuden, pyysi häneltä apua Futa Jalomin herraa Tengueláa vastaan. Asquia suostui Diaran kuninkaan pyyntöön. Hänen veljensä Omarin komennossa oleva valtava armeija kulki kahden kuukauden ajan kuivien maiden halki ja janon voittamisen jälkeen asettui vihollisen kimppuun. Songain ja Malin välisestä länsirajasta tuli Ylä-Senegal.

Agadezin tuaregien kukistamisen jälkeen hän kiinnitti huomionsa Aquilun asukkaisiin, jotka hallitsivat Ualataa, ja kukisti heidät jalkaväkensä ja ratsuväkensä avulla. Kun tuaregit olivat vallanneet kaupungin, he pakenivat aavikolle ja aloittivat hyökkäykset Ualataa vastaan. Songais-joukot olivat tietoisia kyvyttömyydestään selviytyä sisseistä, ja he suostuivat lähtemään vastineeksi vasalli- ja verolupauksesta. Airin, Tombuctun ja Ualatan lähialueiden tuaregit hyväksyivät Asquian herruuden liittolaisiksi, ja sopimuksen sinetöimiseksi Asquia antoi tyttären avioliittoon magcharencoille. Sopimuksen seurauksena tuaregit vahvistivat asemaansa kaupallisena välikätenä aavikkoreiteillä, kun taas songaille oli edullista käyttää berberikamelia karavaanien suojelemiseen eikä hyökkäämiseen. Kun tärkeimmät kaukokaupan satamat – Gao, Tombuctu, Jené ja Ualata – olivat hallussaan ja kun tuaregit oli saatu rauhoitettua, niin hyvässä kuin pahassa, Ashkazi suuntautui itään, kohti Hausan alueita kilpaillakseen Bornun kanssa kolan ja kullan kaupasta sekä kaikesta muusta Hausan kielellä: maataloustuotteista, karjasta, orjuudesta ja käsityöstä, erityisesti Pohjois-Afrikassa ja jopa Euroopassa kuuluisista nahkataideteollisuuksista, joita hienoimmat kutsuivat marokkolaisiksi.

Leo Africanon mukaan 1500-luvun toisella vuosikymmenellä Akaia hyökkäsi Catsinaan ja vähensi väestön puoleen, koska se oli vienyt sieltä niin paljon orjia. Sitten se kääntyi Zariaan ja Canoon, jotka taipuivat rauhaan pitkällisen piirityksen jälkeen. Sarqui tarjosi yhden tyttäristään vaimokseen acequialle sekä kolmanneksen valtion tuloista. Sopimus saatiin päätökseen, ja kun Songais-joukot olivat jättäneet veronkantajat Canoon, he suuntasivat Gobiriin, jossa kuningas tapettiin ja hänen pojanpoikansa kastroitiin palvelemaan eunukkeina. Suurin osa Gobirin väestöstä orjuutettiin, ja loput joutuivat kärsimään kunnianosoituksista; afrikkalaista leijonaa koskevat väitteet hylätään nykyään, koska Canon kronikassa, Hausan perinteissä tai muissa lähteissä ei mainita hyökkäyksistä mitään. Vuosien 1515 ja 1517 välillä Asquia joutui alistamaan Agadezin uudelleen, tällä kertaa asettaen sinne varuskunnan ja kenties sanghaihallitsijan.

Cunta Quenta de Quebi, Songalayan-alueiden ja Hausan alueiden välissä Socoton putousten länsipuolella sijaitseva valtio, oli Asquian liittolainen näillä retkillä. Inhoten osuuttaan Agadezin ryöstösaaliista, hän katkaisi siteensä Songaliin. Soiden suojassa Cunta onnistui puolustamaan itsenäisyyttään taistelemalla tehokkaasti Ásquian joukkoja vastaan ja onnistui tekemään maasta puskurivaltion Songain valtakunnan ja Hauçalandin välille suojellen ensin mainittua jälkimmäiseltä, mutta estämättä kuitenkaan sitä, että hauçankaupungit vähitellen joutuisivat Bornun kiertoradalle.

Remontit

Toisin kuin soturi Suni Ali, Asquia oli valtiomies. Malin vanhojen hallintorakenteiden pohjalta hän aloitti hallituksen jakamisen verotuksellisiin, sotilaallisiin, hallinnollisiin ja oikeudellisiin yksiköihin luomalla valtiovarain-, oikeus-, sisä-, protokolla-, maatalous-, vesi- ja metsäministerin ja ”valkoisten heimojen” (maurit ja tuaregit) ministerin virat, jotka olivat Songais”n vasalleja ja toimittivat dromedaareilla ratsastavia joukko-osastoja. Hän jakoi maan kuvernöörien alaisiin maakuntiin ja nimitti erityiskuvernöörejä Tombuctun, Jenén, Macinan ja Tagazan kaupunkeihin. Maakunnat ryhmiteltiin alueiksi, joita hallinnoivat ministerien avustamat alueelliset kuvernöörit; läntisiin maakuntiin hän loi kanfarin (kanfari) viran, jonka haltija, jonka kotipaikka oli Tindarma lähellä Fati-järveä, näyttää olleen koko valtakunnan länsipuoliskon varakuningas; lisäksi oli myös muita kuvernöörejä, kuten kaakkoisen alueen kuvernööri (dendifari). Hän ja hänen seuraajansa jakoivat toimilupia mamlukien tapaan; he loivat läänityksiä (ja sen sijaan, että he olisivat antaneet suosikeilleen – maaorjille – maita, joita ei voitu luovuttaa, tai heidän omaisuuttaan, he myönsivät heille oikeuksien käyttöoikeuden sekä valtiolle maksettavia palkkioita ja voittoja.

Byrokratian keskus oli acequia, jota avusti joukko neuvonantajia. Kuninkaallisessa hovissa acequian ympärillä järjestettyjä ylellisiä seremonioita hoiti hugucoreicoi (hugu-korei-koi) -niminen virkamies, jolla oli huomattavaa poliittista vaikutusvaltaa ja sotilaallista valtaa. Kuninkaan tiedottaja eli uanadu (wanadu) välitti kuninkaan sanan kuninkaallisille kuultaville, kun taas korkeat sihteerit, jotka olivat yleensä Marokosta kotoisin, valvoivat kuninkaallista kansliaa. Agachia otti käyttöön verojärjestelmän, jossa jokaisella kaupungilla tai alueella oli oma veronkantaja nimeltä farimondio (kirjaimellisesti ”peltojen päällikkö”). Idem käytti Tombuctun oppineiden asiantuntemusta valtiollisissa asioissa. Pitkien pääkaupungissa Gaossa vietettyjen kausien aikana (1502-1504 ja 1506-1507) hän työskenteli kymmenys- ja verojärjestelmän uudistamiseksi, maatalouden ja kalastuksen sääntelemiseksi sekä hallintovirkamiesten ja kuvernöörien rekrytoimiseksi ja kouluttamiseksi.

Perustettiin kiinteä armeija ja sotakanoottien laivasto (Junde Songai), jota johtivat alueelliset komentajat, joita avustivat upseerit, jotka järjestivät sotilaskuljetukset veneillä Nigerissä; yhtä heistä kutsuttiin nimellä hicoi (hi-koi, kirjaimellisesti ”kanoottien komentaja”). Lisäksi perustettiin ratsastavien eunukkien rykmentti. Erään 1400-luvun kronikan mukaan heitä oli yhdessä kampanjassa 2000, toisen mukaan 4000. Ensimmäisessä näistä teksteistä sanotaan, että kuninkaan perjantaiaudienssia seurasi 700 eunukia. Alberto da Costa e Silva päättelee, että jos luvut pitävät paikkansa, ”kastroitujen orjien on täytynyt muodostaa Songaissa pieni joukko, sillä kuninkaan kunniavartijoita lukuisammat olivat varmasti haaremien vastuuhenkilöt”.

Uskovaisena uskovana Asquia otti neuvonantajakseen marokkolaisen uudistaja Muhammad Almaguilin, joka auttoi häntä ottamaan haltuunsa kukistettujen sunnien jälkeläisten ja niiden vasalliryhmien, jotka eivät kääntyneet islaminuskoon, kartanot. Koska hän oli erittäin kiinnostunut islamilaisesta oikeusjärjestelmästä, hän esitti Almaguilille useita islamilaista teologiaa koskevia kysymyksiä; vastauksilla, jotka levisi Songain valtakunnassa hänen suojeluksessaan, oli suuri vaikutus ottomaanien Dan Fodion vallankumoukseen (r. 1803-1815). Asquian ja hänen seuraajiensa aikana Sudanin alkuperäiset uskonnot, jotka tekivät Songain islamista esoteerisen sunnien aikana, menettivät voimansa, ja Songain uskonto muutettiin valtiolliseksi islamiksi, jonka siviililaki oli Koraani ja virallinen kirjoitusasu arabia. Uuden islamilaisen näkemyksen vaikutus ulottui kuitenkin lähinnä kaupunkikeskuksiin, ja muilla alueilla paikalliset uskonnot säilyivät edelleen. Hän käytti paljon aikaa cadien kouluttamiseen (Mamude ibne Omar ibne Mamude Acite, Tombuctun cadi vuosina 1498-1499, oli yksi hänen nimittämistään henkilöistä). Asquia rakensi tuntemattomana ajankohtana Sidi Iáian moskeijan.

Jené ja Ualata nousivat uudelleen merkittäviksi oppineisuuden ja uskonnon keskuksiksi, ja Tombuctu sai maineen älyllisenä keskuksena, joka kilpaili muiden islamilaisen maailman keskusten kanssa; Sancoré houkutteli ihmisiä eri puolilta maailmaa opiskelemaan eri tieteenaloja (Euroopasta tulleet lähettiläät kävivät Sancoréssa katsomassa sen kirjastoja, joissa oli matemaatikkojen, tähtitieteilijöiden, lääkäreiden ja juristien käyttämiä käsikirjoituksia. Hän tuki paikallisia oppineita aarrekammiollaan ja nosti muslimien älymystön feodaaliluokkaan antamalla heille maata. Hän otti käyttöön yhtenäisen paino- ja mittajärjestelmän, joka hyödyttäisi kauppaa, ja uudisti valuutan, mikä mahdollisti yhtenäistämisen. Malista periytynyt käsityöläiskasti säilyi, ja orjatyövoima oli olennainen osa maataloutta; orjatyövoimaa ohjasivat fanfat, orjaupseerit, jotka hoitivat kuninkaallisia peltotiloja. Se vei kultaa, kolapähkinöitä ja orjia samalla tavalla kuin se toi maahan eksoottisia keramiikkatuotteita, tekstiilejä, hevosia, suolaa ja ylellisyystavaroita, joita kauppiaat toivat Aasiasta, Lähi-idästä ja Euroopasta. Careifarma (karey-farma) ohjasi valtakunnan ja arabien ja berberien välisiä kauppasuhteita. Hän sai myös valmiiksi suuren kanavan Nigeriä pitkin.

Viime vuodet

Asquian valtakausi ei päättynyt hyvin. Hänen poikansa kiistelivät saaliista, kun hänellä oli ajatuksia tulla islamisoituneen Sudanin ainoaksi hallitsijaksi. Hänen ylipäällikkönsä ja Canfari-veljensä Omarin kuoleman jälkeen vuonna 1519 Asquia ei ollut enää turvassa edes pääkaupungissa, ja songais tuntui hänestä ”yhtä kieroutuneelta kuin Niger-joen virtaus”. Katkeroituneena ja puoliksi sokeana nyt iäkkäämmällä Asquialla oli vain ystävänsä ja neuvonantajansa Ali Folim. Vuonna 1528

Josef W. Meri katsoi, että Asquia Muhammadin edistämät valloitus-, keskittämis- ja standardointiohjelmat olivat Saharan eteläpuolisen alueen historian kunnianhimoisimmat ja kauaskantoisimmat ohjelmat siihen asti, kunnes eurooppalaiset siirtyivät maanosaan. Jean Pierre Rouch arvioi, että Asquian ainoa virhe valtiomiehenä oli islamin määrääminen aatelisten viralliseksi uskonnoksi, sillä tämä vieras usko olisi ollut peruste sille, että Marokon Saadian sulttaanikunta olisi valloittanut Songain valtakunnan kuoleman jälkeen. Lisäksi usean vuosisadan ajan hänen kuolemansa jälkeen Afrikan pienet valtiot ja naapurimaiden johtajat ottivat mallia Songain valtakunnasta ja Askiasta. Suullisen perimätiedon mukaan Asquia esiintyy vielä nykyäänkin nerona, joka muistuttaa isäänsä tai niitä henkilöitä, joiden kanssa hän saattoi erityisen lahjan ansiosta neuvotella pyhiinvaellusmatkansa aikana Mekkaan. J. O. Hunwickille Asquian nousu merkitsi voittoa syvemmin islamisoituneista ei-suni-alien väestöistä, jotka asuttivat Keski-Nigerin länsiosaa. Lisäksi oppineet ja pyhät miehet saivat suosiota hänen valtakaudellaan, kun taas sunnien aikana heitä vainottiin.

lähteet

  1. Ásquia Maomé I
  2. Askia Mohammad Ture
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.