Σύνοδος της Φλωρεντίας

gigatos | 27 Ιανουαρίου, 2022

Σύνοψη

Η Σύνοδος της Φλωρεντίας είναι η δέκατη έβδομη οικουμενική σύνοδος που αναγνωρίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1431 και 1449. Συγκλήθηκε ως Σύνοδος της Βασιλείας από τον Πάπα Μαρτίνο Ε” λίγο πριν από τον θάνατό του τον Φεβρουάριο του 1431 και έλαβε χώρα στο πλαίσιο των πολέμων των Χουσιτών στη Βοημία και της ανόδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το διακύβευμα ήταν η ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ του συνοδικού κινήματος και της αρχής της παπικής υπεροχής.

Το Συμβούλιο εισήλθε σε δεύτερη φάση μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Σιγισμούνδου το 1437. Ο Πάπας Ευγένιος Δ” συγκάλεσε μια αντίπαλη Σύνοδο της Φερράρας στις 8 Ιανουαρίου 1438 και κατάφερε να προσελκύσει στην Ιταλία ορισμένους από τους βυζαντινούς πρεσβευτές που παρευρίσκονταν στη Βασιλεία. Τα υπόλοιπα μέλη της Συνόδου της Βασιλείας τον έθεσαν αρχικά σε διαθεσιμότητα, τον κήρυξαν αιρετικό και στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 1439, εξέλεξαν έναν αντίπαλο, τον Φήλιξ Ε΄.

Αφού έγινε Σύνοδος της Φλωρεντίας (αφού μετακόμισε για να αποφύγει την πανούκλα στη Φερράρα), η Σύνοδος ολοκληρώθηκε το 1445 μετά από διαπραγματεύσεις με τις διάφορες ανατολικές εκκλησίες. Αυτή η γεφύρωση του Μεγάλου Σχίσματος αποδείχθηκε παροδική, αλλά αποτέλεσε πολιτικό πραξικόπημα για τον παπισμό. Το 1447, ο διάδοχος του Σιγισμούνδου Φρειδερίκος Γ” διέταξε την πόλη της Βασιλείας να αποβάλει το Συμβούλιο της Βασιλείας- το Συμβούλιο της Βασιλείας συνήλθε εκ νέου στη Λωζάνη προτού διαλυθεί το 1449.

Η αρχική τοποθεσία στην πριγκιπική επισκοπή της Βασιλείας αντανακλούσε την επιθυμία των κομμάτων που επεδίωκαν τη μεταρρύθμιση να συνεδριάσουν εκτός των εδαφών που ελέγχονταν άμεσα από τον Πάπα, τον αυτοκράτορα ή τους βασιλείς της Αραγωνίας και της Γαλλίας, τις επιρροές των οποίων το συμβούλιο ήλπιζε να αποφύγει. Ο Ambrogio Traversari συμμετείχε στο Συμβούλιο της Βασιλείας ως λεγάτος του Πάπα Ευγένιου Δ΄.

Υπό την πίεση για εκκλησιαστική μεταρρύθμιση, ο Πάπας Μαρτίνος Ε” ενέκρινε ένα διάταγμα της Συνόδου της Κωνσταντίας (9 Οκτωβρίου 1417) που υποχρέωνε τον παπισμό να συγκαλεί περιοδικά γενικές συνόδους. Κατά τη λήξη της πρώτης προθεσμίας που όριζε το διάταγμα αυτό, ο πάπας Μαρτίνος Ε΄ συμμορφώθηκε συγκαλώντας σύνοδο στην Παβία. Λόγω μιας επιδημίας η τοποθεσία μεταφέρθηκε σχεδόν αμέσως στη Σιένα (βλ. Συμβούλιο της Σιένα) και διαλύθηκε, υπό συνθήκες που είναι ακόμη ατελώς γνωστές, μόλις είχε αρχίσει να συζητά το θέμα της μεταρρύθμισης (ο Μαρτίνος Ε΄ τη συγκάλεσε δεόντως για την ημερομηνία αυτή στην πόλη της Βασιλείας και επέλεξε για πρόεδρό της τον καρδινάλιο Julian Cesarini, έναν αξιοσέβαστο ιεράρχη. Ο ίδιος ο Μαρτίνος, ωστόσο, πέθανε πριν από την έναρξη της συνόδου.

Η Σύνοδος συνεδρίασε στις 14 Δεκεμβρίου 1431, σε μια περίοδο κατά την οποία το συνοδικό κίνημα ήταν ισχυρό και η εξουσία του παπισμού αδύναμη. Η Σύνοδος της Βασιλείας άνοιξε με τη συμμετοχή λίγων μόνο επισκόπων και ηγουμένων, αλλά αυξήθηκε γρήγορα και για να αυξήσει τον αριθμό της έδωσε στα κατώτερα τάγματα την πλειοψηφία έναντι των επισκόπων. Υιοθέτησε μια αντιπαπική στάση, διακήρυξε την ανωτερότητα του Συμβουλίου έναντι του Πάπα και όρισε έναν όρκο που έπρεπε να δίνει κάθε Πάπας κατά την εκλογή του. Στις 18 Δεκεμβρίου ο διάδοχος του Μαρτίνου, ο Πάπας Ευγένιος Δ”, προσπάθησε να τη διαλύσει και να ανοίξει νέα σύνοδο σε ιταλικό έδαφος στην Μπολόνια, αλλά υπερψηφίστηκε.

Ο Σιγισμούνδος, βασιλιάς της Ουγγαρίας και τιτλούχος βασιλιάς της Βοημίας, είχε ηττηθεί στη μάχη του Ντομάζλιτσε στην πέμπτη σταυροφορία κατά των Χουσιτών τον Αύγουστο του 1431. Υπό την αιγίδα του, το Συμβούλιο διαπραγματεύτηκε ειρήνη με την παράταξη του Καλιξτίν των Χουσιτών τον Ιανουάριο του 1433. Ο Πάπας Ευγένιος αναγνώρισε το Συμβούλιο τον Μάιο και έστεψε τον Σιγισμούνδο Άγιο Ρωμαίο Αυτοκράτορα στις 31 Μαΐου 1433. Οι διαιρεμένοι Χουσίτες ηττήθηκαν τον Μάιο του 1434. Τον Ιούνιο του 1434, ο Πάπας αναγκάστηκε να διαφύγει από μια εξέγερση στη Ρώμη και άρχισε μια δεκαετή εξορία στη Φλωρεντία.

Όταν το Συμβούλιο μεταφέρθηκε από τη Βασιλεία στη Φεράρα το 1438, κάποιοι παρέμειναν στη Βασιλεία, ισχυριζόμενοι ότι ήταν το Συμβούλιο. Εξέλεξαν τον Αμαντέους Η”, δούκα της Σαβοΐας, ως αντιπάπα. Εκδιώχθηκαν από τη Βασιλεία το 1448 και μετακόμισαν στη Λωζάνη, όπου παραιτήθηκε ο Φέλιξ Ε”, ο πάπας που είχαν εκλέξει και ο μόνος διεκδικητής του παπικού θρόνου που έδωσε ποτέ τον όρκο που είχαν ορίσει. Τον επόμενο χρόνο, διέταξαν το κλείσιμο αυτού που γι” αυτούς εξακολουθούσε να είναι η Σύνοδος της Βασιλείας.

Το νέο συμβούλιο μεταφέρθηκε στη Φλωρεντία το 1439 λόγω του κινδύνου πανούκλας στη Φεράρα και επειδή η Φλωρεντία είχε συμφωνήσει, έναντι μελλοντικής πληρωμής, να χρηματοδοτήσει το συμβούλιο. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο είχε διαπραγματευτεί με επιτυχία την επανένωση με αρκετές Ανατολικές Εκκλησίες, καταλήγοντας σε συμφωνίες για θέματα όπως η δυτική προσθήκη της φράσης “Filioque” στο Σύμβολο της Νικαίας-Κωνσταντινουπολίτικης Πίστεως, ο ορισμός και ο αριθμός των μυστηρίων και η διδασκαλία του Καθαρτηρίου. Ένα άλλο βασικό ζήτημα ήταν το παπικό πρωτείο, το οποίο αφορούσε την καθολική και υπέρτατη δικαιοδοσία του Επισκόπου της Ρώμης σε ολόκληρη την Εκκλησία, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών Εκκλησιών της Ανατολής (Σερβική, Βυζαντινή, Μολδοβλαχική, Βουλγαρική, Ρωσική, Γεωργιανή, Αρμενική κ.ά.) και μη θρησκευτικά ζητήματα, όπως η υπόσχεση στρατιωτικής βοήθειας κατά των Οθωμανών. Το τελικό διάταγμα της ένωσης ήταν ένα υπογεγραμμένο έγγραφο που ονομάστηκε Laetentur Caeli, “Ας χαρούν οι ουρανοί”. Ορισμένοι επίσκοποι, ίσως νιώθοντας πολιτική πίεση από τον βυζαντινό αυτοκράτορα, αποδέχθηκαν τα διατάγματα της Συνόδου και υπέγραψαν απρόθυμα. Άλλοι το έκαναν από ειλικρινή πεποίθηση, όπως ο Ισίδωρος του Κιέβου, ο οποίος στη συνέχεια υπέφερε πολύ γι” αυτό. Μόνο ένας ανατολικός επίσκοπος, ο Μάρκος της Εφέσου, αρνήθηκε να αποδεχθεί την ένωση και έγινε ηγέτης της αντιπολίτευσης πίσω στο Βυζάντιο, ενώ ο Σέρβος πατριάρχης δεν συμμετείχε καν στη σύνοδο. Οι Ρώσοι, μόλις έμαθαν για την ένωση, την απέρριψαν οργισμένοι και εκδίωξαν κάθε ιεράρχη που ήταν έστω και ελάχιστα συμπαθής προς αυτήν, ανακηρύσσοντας τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία αυτοκέφαλη (δηλαδή αυτόνομη). Παρά τη θρησκευτική ένωση, η δυτική στρατιωτική βοήθεια προς το Βυζάντιο ήταν τελικά ανεπαρκής και η πτώση της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε τον Μάιο του 1453. Η Σύνοδος κήρυξε την ομάδα της Βασιλείας αιρετική και την αφόρισε, ενώ η υπεροχή του Πάπα έναντι των Συνόδων επιβεβαιώθηκε με τη βούλα Etsi non dubitemus της 20ής Απριλίου 1441.

Ο δημοκρατικός χαρακτήρας της συνέλευσης της Βασιλείας ήταν αποτέλεσμα τόσο της σύνθεσης όσο και της οργάνωσής της. Οι διδάκτορες της θεολογίας, οι διδάσκαλοι και οι εκπρόσωποι των κεφαλαίων, οι μοναχοί και οι υπάλληλοι των κατώτερων ταγμάτων υπερείχαν συνεχώς των ιεραρχών σε αυτήν, και η επιρροή του ανώτερου κλήρου είχε μικρότερη βαρύτητα, διότι αντί να χωριστούν σε “έθνη”, όπως στην Κωνσταντία, οι πατέρες χωρίστηκαν ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις κλίσεις τους σε τέσσερις μεγάλες επιτροπές ή “αναθέσεις” (deputationes). Η μία ασχολήθηκε με ζητήματα πίστης (fidei), η άλλη με διαπραγματεύσεις για την ειρήνη (pacis), η τρίτη με τη μεταρρύθμιση (reformatorii) και η τέταρτη με αυτό που αποκαλούσαν “κοινές ανησυχίες” (pro communibus). Κάθε απόφαση που λαμβανόταν από τις τρεις “αντιπροσωπείες” (οι κατώτεροι κληρικοί αποτελούσαν την πλειοψηφία σε κάθε μία) λάμβανε επικύρωση για λόγους μορφής στη γενική συνέλευση και, εάν ήταν απαραίτητο, οδηγούσε σε διατάγματα που εκδίδονταν στη σύνοδο. Οι παπικοί επικριτές αποκαλούσαν έτσι το συμβούλιο “συνέλευση αντιγραφέων” ή ακόμη και “ένα σύνολο από γαμπρούς και σκουλίνους”. Ωστόσο, ορισμένοι ιεράρχες, αν και απουσίαζαν, εκπροσωπούνταν από τους πληρεξουσίους τους.

Ο Νικόλαος της Κούσας ήταν μέλος της αντιπροσωπείας που στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη με την έγκριση του Πάπα για να φέρει πίσω τον βυζαντινό αυτοκράτορα και τους αντιπροσώπους του στη Σύνοδο της Φλωρεντίας του 1439. Κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της συνόδου το 1439, ο Κούσα ήταν τριάντα οκτώ ετών και επομένως, σε σύγκριση με τους άλλους κληρικούς της συνόδου, ένας αρκετά νεαρός άνδρας, αν και ένας από τους πιο καταξιωμένους όσον αφορά το σώμα των ολοκληρωμένων έργων του.

Από την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι πατέρες ήρθαν αργά στη Βασιλεία. Ο Cesarini αφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Χουσιτών, μέχρι που η καταστροφή του Taus τον ανάγκασε να εκκενώσει εσπευσμένα τη Βοημία. Ο Πάπας Ευγένιος Δ΄, διάδοχος του Μαρτίνου Ε΄, έχασε την ελπίδα ότι η σύνοδος θα μπορούσε να είναι χρήσιμη λόγω της προόδου της αίρεσης, των αναφερόμενων ταραχών στη Γερμανία, του πολέμου που είχε ξεσπάσει πρόσφατα μεταξύ των δούκων της Αυστρίας και της Βουργουνδίας και, τέλος, του μικρού αριθμού των πατέρων που είχαν ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Μαρτίνου Ε΄. Η γνώμη αυτή και η επιθυμία του να προεδρεύσει προσωπικά της συνόδου, τον ώθησαν να ανακαλέσει τους πατέρες από τη Γερμανία, καθώς η κακή υγεία του τον δυσκόλευε να μεταβεί. Διέταξε τη σύνοδο να διαλυθεί και όρισε την Μπολόνια ως τόπο συνάντησής τους σε δεκαοκτώ μήνες, με την πρόθεση να συμπέσει η σύνοδος της συνόδου με κάποιες διασκέψεις με τους εκπροσώπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βυζαντινής Ανατολής, που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν εκεί με σκοπό την οικουμενική ένωση (18 Δεκεμβρίου 1431).

Η διαταγή αυτή προκάλεσε κατακραυγή μεταξύ των πατέρων και προκάλεσε την έντονη αποδοκιμασία του λεγάτου Cesarini. Υποστήριξαν ότι οι Χουσίτες θα θεωρούσαν ότι η Εκκλησία φοβόταν να τους αντιμετωπίσει και ότι οι λαϊκοί θα κατηγορούσαν τον κλήρο ότι απέφευγε τη μεταρρύθμιση, και τα δύο με καταστροφικά αποτελέσματα. Ο πάπας εξήγησε τους λόγους του και υποχώρησε σε ορισμένα σημεία, αλλά οι πατέρες ήταν αδιάλλακτοι. Σημαντικές εξουσίες είχαν δοθεί στα εκκλησιαστικά συμβούλια από τη σύνοδο της Κωνσταντίας, η οποία εν μέσω των ταραχών του Δυτικού Σχίσματος είχε διακηρύξει την υπεροχή, σε ορισμένες περιπτώσεις, της συνόδου έναντι του πάπα, και οι πατέρες της Βασιλείας επέμεναν στο δικαίωμά τους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι. Συνεδρίαζαν, εξέδιδαν διατάγματα, παρενέβαιναν στη διακυβέρνηση της παπικής κόμητείας του Βενεϊσίν, συναλλάσσονταν με τους Χουσίτες και, ως εκπρόσωποι της παγκόσμιας Εκκλησίας, θεωρούσαν ότι μπορούσαν να επιβάλουν νόμους στον ίδιο τον κυρίαρχο ποντίφικα.

Ο Ευγένιος Δ” αποφάσισε να αντισταθεί στην αξίωση της Συνόδου για υπεροχή, αλλά δεν τόλμησε να αποκηρύξει ανοιχτά το συνοδικό δόγμα που θεωρούνταν από πολλούς ως το πραγματικό θεμέλιο της εξουσίας των παπών πριν από το σχίσμα. Σύντομα συνειδητοποίησε την αδυναμία να αντιμετωπίσει τους πατέρες της Βασιλείας ως απλούς επαναστάτες και επιχείρησε έναν συμβιβασμό- αλλά όσο περνούσε ο καιρός, οι πατέρες γίνονταν όλο και πιο δύστροποι και μεταξύ αυτού και αυτών δημιουργήθηκε σταδιακά ένα αδιαπέραστο φράγμα.

Εγκαταλελειμμένος από έναν αριθμό καρδιναλίων του, καταδικασμένος από τις περισσότερες δυνάμεις, στερημένος από την κυριαρχία του από condottieri που επικαλούνταν ξεδιάντροπα την εξουσία της συνόδου, ο πάπας έκανε τη μια παραχώρηση μετά την άλλη και κατέληξε στις 15 Δεκεμβρίου 1433 σε μια οικτρή παράδοση όλων των επίμαχων σημείων σε μια παπική βούλα, οι όροι της οποίας υπαγορεύτηκαν από τους πατέρες της Βασιλείας, δηλαδή κηρύσσοντας άκυρη τη βούλα διάλυσής του και αναγνωρίζοντας ότι η σύνοδος είχε συνέλθει νομίμως σε όλη τη διάρκεια. Ωστόσο, ο Ευγένιος Δ΄ δεν επικύρωσε όλες τις αποφάσεις που προέρχονταν από τη Βασιλεία, ούτε υπέβαλε οριστική υποταγή στην υπεροχή της συνόδου. Αρνήθηκε να εκφράσει οποιαδήποτε αναγκαστική δήλωση για το θέμα αυτό και η επιβεβλημένη σιωπή του έκρυβε το μυστικό σχέδιο της διαφύλαξης της αρχής της κυριαρχίας.

Οι πατέρες, γεμάτοι καχυποψία, επέτρεπαν μόνο στους λεγάτους του πάπα να προεδρεύουν υπό τον όρο ότι θα αναγνώριζαν την ανωτερότητα της συνόδου. Οι λεγάτοι υπέβαλαν το ταπεινωτικό τυπικό, αλλά στο όνομά τους, το οποίο διεκδικούσαν μόνο εκ των υστέρων, επιφυλασσόμενοι έτσι για την τελική κρίση της Αγίας Έδρας. Επιπλέον, οι πάσης φύσεως δυσκολίες τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Ευγένιος, όπως η εξέγερση στη Ρώμη, η οποία τον ανάγκασε να διαφύγει μέσω του Τίβερη, ξαπλωμένος στον πυθμένα μιας βάρκας, δεν του άφηναν αρχικά πολλές πιθανότητες να αντισταθεί στις επιχειρήσεις της συνόδου.

Ενθαρρυμένοι από την επιτυχία τους, οι πατέρες προσέγγισαν το θέμα της μεταρρύθμισης, με κύριο στόχο τον περαιτέρω περιορισμό της εξουσίας και των πόρων του παπισμού. Έλαβαν αποφάσεις για τα πειθαρχικά μέτρα που ρύθμιζαν τις εκλογές, για την τέλεση της θείας λειτουργίας και για την περιοδική διεξαγωγή επισκοπικών συνόδων και επαρχιακών συμβουλίων, τα οποία αποτελούσαν συνήθη θέματα στα καθολικά συμβούλια. Έλαβαν επίσης διατάγματα που στόχευαν σε ορισμένα από τα υποτιθέμενα δικαιώματα με τα οποία οι πάπες είχαν επεκτείνει την εξουσία τους και είχαν βελτιώσει τα οικονομικά τους εις βάρος των τοπικών εκκλησιών. Έτσι, η σύνοδος κατήργησε τους annates, περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την κατάχρηση της “επιφύλαξης” της πατρωνίας των ευεργεσιών από τον Πάπα και κατήργησε πλήρως το δικαίωμα που διεκδικούσε ο Πάπας της “επόμενης παρουσίασης” σε ευεργεσίες που δεν είχαν ακόμη κενωθεί (γνωστό ως gratiae expectativae). Άλλα συνοδικά διατάγματα περιόρισαν σημαντικά τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Ρώμης και έθεσαν ακόμη και κανόνες για την εκλογή των παπών και τη συγκρότηση του Ιερού Κολλεγίου. Οι πατέρες συνέχισαν να αφοσιώνονται στην καθυπόταξη των Χουσιτών και παρενέβησαν επίσης, σε αντιπαλότητα με τον πάπα, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας, οι οποίες οδήγησαν στη συνθήκη του Αρράς, που συνήψε ο Κάρολος Ζ΄ της Γαλλίας με τον δούκα της Βουργουνδίας. Επίσης, η περιτομή θεωρήθηκε θανάσιμο αμάρτημα. Τέλος, ερεύνησαν και έκριναν πλήθος ιδιωτικών υποθέσεων, αγωγές μεταξύ ιεραρχών, μελών θρησκευτικών ταγμάτων και κατόχων ευεργεσιών, διαπράττοντας έτσι οι ίδιοι μία από τις σοβαρές καταχρήσεις για τις οποίες είχαν επικρίνει το δικαστήριο της Ρώμης.

Η Σύνοδος αποσαφήνισε το λατινικό δόγμα της παπικής υπεροχής:

“Ομοίως ορίζουμε ότι η αγία Αποστολική Έδρα και ο Ρωμαίος Ποντίφικας κατέχουν το πρωτείο σε ολόκληρο τον κόσμο- και ότι ο ίδιος ο Ρωμαίος Ποντίφικας είναι ο διάδοχος του μακαριστού Πέτρου, του αρχηγού των Αποστόλων, και ο αληθινός αντιπρόσωπος του Χριστού, και ότι είναι η κεφαλή ολόκληρης της Εκκλησίας και ο πατέρας και διδάσκαλος όλων των Χριστιανών- και ότι του δόθηκε πλήρης εξουσία στον μακαριστό Πέτρο από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να τρέφει, να κυβερνά και να διοικεί την παγκόσμια Εκκλησία”.

Ο Ευγένιος Δ”, όσο κι αν επιθυμούσε να διατηρεί καλές σχέσεις με τους πατέρες της Βασιλείας, δεν ήταν ούτε σε θέση ούτε πρόθυμος να αποδεχθεί ή να τηρήσει όλες τις αποφάσεις τους. Ειδικά το ζήτημα της ένωσης με τη βυζαντινή εκκλησία δημιούργησε μια παρεξήγηση μεταξύ τους που σύντομα οδήγησε σε ρήξη. Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης Η” Παλαιολόγος, πιεζόμενος σκληρά από τους Οθωμανούς Τούρκους, επιθυμούσε να συμμαχήσει με τους καθολικούς. Συναίνεσε να έρθει με τους κυριότερους εκπροσώπους της Βυζαντινής Εκκλησίας σε κάποιο μέρος της Δύσης όπου θα μπορούσε να συναφθεί η ένωση παρουσία του Πάπα και της Λατινικής Συνόδου. Προέκυψε μια διπλή διαπραγμάτευση μεταξύ αυτού και του Ευγένιου Δ” από τη μια πλευρά και των πατέρων της Βασιλείας από την άλλη. Το συμβούλιο επιθυμούσε να καθορίσει τον τόπο συνάντησης σε ένα μέρος απομακρυσμένο από την επιρροή του πάπα και επέμεναν να προτείνουν τη Βασιλεία, την Αβινιόν ή τη Σαβοΐα. Από την άλλη πλευρά, οι Βυζαντινοί επιθυμούσαν μια παράκτια τοποθεσία στην Ιταλία για την εύκολη πρόσβασή τους με πλοία.

Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με την Ανατολή, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η” Παλαιολόγος αποδέχθηκε την προσφορά του Πάπα Ευγένιου Δ”. Με βούλα της 18ης Σεπτεμβρίου 1437, ο Πάπας Ευγένιος κήρυξε και πάλι τη διάλυση της Συνόδου της Βασιλείας και κάλεσε τους πατέρες στη Φεράρα της κοιλάδας του Πόου.

Η πρώτη δημόσια συνεδρίαση στη Φεράρα άρχισε στις 10 Ιανουαρίου 1438. Η πρώτη πράξη της κήρυξε τη μεταφορά του Συμβουλίου της Βασιλείας στη Φεράρα και ακύρωσε κάθε περαιτέρω διαδικασία στη Βασιλεία. Στη δεύτερη δημόσια συνεδρίαση (15 Φεβρουαρίου 1438), ο Πάπας Ευγένιος Δ΄ αφορίζει όλους όσοι συνέχιζαν να συγκεντρώνονται στη Βασιλεία.

Στις αρχές Απριλίου του 1438, το βυζαντινό απόσπασμα, πάνω από 700 άτομα, έφτασε στη Φεράρα. Στις 9 Απριλίου 1438 άρχισε η πρώτη επίσημη συνεδρίαση στη Φεράρα, με τη συμμετοχή του Αυτοκράτορα της Ανατολικής Ρώμης, του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης και των εκπροσώπων των Πατριαρχικών εδρών της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας και των Ιεροσολύμων και με πρόεδρο τον Πάπα Ευγένιο Δ΄. Οι πρώτες συνεδριάσεις διήρκεσαν μέχρι τις 17 Ιουλίου 1438 με κάθε θεολογικό ζήτημα του Μεγάλου Σχίσματος (1054) να συζητείται έντονα, συμπεριλαμβανομένων των πομπών του Αγίου Πνεύματος, της ρήτρας Filioque στο Σύμβολο της Νίκαιας, του Καθαρτηρίου και του παπικού πρωτείου. Συνεχίζοντας τις εργασίες της στις 8 Οκτωβρίου 1438, η Σύνοδος επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο θέμα του Filioque. Ακόμη και όταν έγινε σαφές ότι η Βυζαντινή Εκκλησία δεν θα συναινούσε ποτέ στη ρήτρα Filioque, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας συνέχισε να πιέζει για συμφιλίωση.

Με τα οικονομικά να εξαντλούνται και με το πρόσχημα ότι η πανούκλα εξαπλωνόταν στην περιοχή, τόσο οι Λατίνοι όσο και οι Βυζαντινοί συμφώνησαν να μεταφέρουν το συμβούλιο στη Φλωρεντία. Συνεχίζοντας στη Φλωρεντία τον Ιανουάριο του 1439, το Συμβούλιο σημείωσε σταθερή πρόοδο σε μια συμβιβαστική φόρμουλα, “ex filio”.

Τους επόμενους μήνες επιτεύχθηκε συμφωνία για το δυτικό δόγμα του Καθαρτηρίου και την επιστροφή στα προ του σχίσματος προνόμια του Παπισμού. Στις 6 Ιουλίου 1439 υπογράφηκε συμφωνία (Laetentur Caeli) από όλους τους ανατολικούς επισκόπους εκτός από έναν, τον Μάρκο της Εφέσου, αντιπρόσωπο του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, ο οποίος, σε αντίθεση με τις απόψεις όλων των άλλων, θεωρούσε ότι η Ρώμη συνέχιζε να βρίσκεται τόσο σε αίρεση όσο και σε σχίσμα.

Για να περιπλέξει τα πράγματα, ο Πατριάρχης Ιωσήφ Β” της Κωνσταντινούπολης είχε πεθάνει τον προηγούμενο μήνα. Οι Βυζαντινοί Πατριάρχες δεν ήταν σε θέση να υποστηρίξουν ότι η επικύρωση από την Ανατολική Εκκλησία θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη σαφή συμφωνία ολόκληρης της Εκκλησίας.

Με την επιστροφή τους, οι ανατολικοί επίσκοποι βρήκαν τις προσπάθειές τους για συμφωνία με τη Δύση να απορρίπτονται ευρέως από τους μοναχούς, τον πληθυσμό και τις πολιτικές αρχές (με την αξιοσημείωτη εξαίρεση των αυτοκρατόρων της Ανατολής, οι οποίοι παρέμειναν προσηλωμένοι στην ένωση μέχρι την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από την Τουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία δύο δεκαετίες αργότερα). Μπροστά στην επικείμενη απειλή, η Ένωση ανακηρύχθηκε επίσημα από τον Ισίδωρο του Κιέβου στην Αγία Σοφία στις 12 Δεκεμβρίου 1452.

Ο αυτοκράτορας, οι επίσκοποι και ο λαός της Κωνσταντινούπολης αποδέχθηκαν την πράξη αυτή ως προσωρινή διάταξη μέχρι την απομάκρυνση της οθωμανικής απειλής. Ωστόσο, ήταν πολύ αργά: στις 29 Μαΐου 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε. Η ένωση που υπογράφηκε στη Φλωρεντία, μέχρι σήμερα, δεν έχει εφαρμοστεί από τις περισσότερες Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Κόπτες και Αιθίοπες

Σύντομα το Συμβούλιο έγινε ακόμη πιο διεθνές. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας για την ένωση των Λατίνων και των Βυζαντινών ενθάρρυνε τον Πάπα Ευγένιο να ανακοινώσει τα καλά νέα στους Κόπτες Χριστιανούς και να τους καλέσει να στείλουν αντιπροσωπεία στη Φλωρεντία. Έγραψε μια επιστολή στις 7 Ιουλίου 1439, και για να την παραδώσει, έστειλε τον Alberto da Sarteano ως αποστολικό αντιπρόσωπο. Στις 26 Αυγούστου 1441, ο Sarteano επέστρεψε με τέσσερις Αιθίοπες από τον αυτοκράτορα Zara Yaqob και Κόπτες. Σύμφωνα με έναν σύγχρονο παρατηρητή “Ήταν μαύροι άνδρες και στεγνοί και πολύ αδέξιοι στη συμπεριφορά τους (…) πραγματικά, για να τους δει κανείς φαίνονταν πολύ αδύναμοι”. Εκείνη την εποχή, η Ρώμη είχε αντιπροσώπους από πλήθος εθνών, από την Αρμενία μέχρι τη Ρωσία, την Ελλάδα και διάφορα μέρη της βόρειας και ανατολικής Αφρικής.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το συμβούλιο της Βασιλείας, αν και ακυρώθηκε στη Φεράρα και εγκαταλείφθηκε από τον Τσεζαρίνι και τα περισσότερα μέλη του, επέμεινε εντούτοις, υπό την προεδρία του καρδινάλιου Aleman. Επιβεβαιώνοντας τον οικουμενικό της χαρακτήρα στις 24 Ιανουαρίου 1438, ανέστειλε τον Ευγένιο Δ΄. Η σύνοδος συνέχισε (παρά την παρέμβαση των περισσότερων δυνάμεων) να κηρύσσει έκπτωτο τον Ευγένιο Δ΄ (25 Ιουνίου 1439), δίνοντας αφορμή για ένα νέο σχίσμα, εκλέγοντας (4 Νοεμβρίου 1439) τον δούκα Αμαντέο Η΄ της Σαβοΐας, ως (αντι)πάπα, ο οποίος πήρε το όνομα Φήλιξ Ε΄.

Επιπτώσεις του σχίσματος

Το σχίσμα αυτό διήρκεσε δέκα ολόκληρα χρόνια, αν και ο πάπας βρήκε λίγους οπαδούς εκτός από τα δικά του κληρονομικά κράτη, αυτά του Αλφόνσου Ε” της Αραγωνίας, της ελβετικής συνομοσπονδίας και ορισμένων πανεπιστημίων. Η Γερμανία παρέμεινε ουδέτερη- ο Κάρολος Ζ΄ της Γαλλίας περιορίστηκε να εξασφαλίσει στο βασίλειό του (με την Πραγματική Κύρωση της Βουργουνδίας, η οποία έγινε νόμος στις 13 Ιουλίου 1438) το όφελος μεγάλου αριθμού μεταρρυθμίσεων που διατάχθηκαν στη Βασιλεία- η Αγγλία και η Ιταλία παρέμειναν πιστές στον Ευγένιο Δ΄. Τέλος, το 1447, ο Φρειδερίκος Γ΄, Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μετά από διαπραγματεύσεις με τον Ευγένιο, διέταξε τον δήμαρχο της Βασιλείας να μην επιτρέπει πλέον την παρουσία του συμβουλίου στην αυτοκρατορική πόλη.

Το σχίσμα συμφιλιώθηκε στη Λωζάνη

Τον Ιούνιο του 1448 το υπόλοιπο του συμβουλίου μετανάστευσε στη Λωζάνη. Ο πάπας, μετά από επιμονή της Γαλλίας, κατέληξε σε παραίτηση (7 Απριλίου 1449). Ο Ευγένιος Δ΄ πέθανε στις 23 Φεβρουαρίου 1447 και η σύνοδος της Λωζάνης, για να σώσει τα προσχήματα, έδωσε την υποστήριξή της στον διάδοχό του, τον πάπα Νικόλαο Ε΄, ο οποίος ήδη κυβερνούσε την Εκκλησία για δύο χρόνια. Αξιόπιστες αποδείξεις, είπαν, τους απέδειξαν ότι ο ποντίφικας αυτός αποδέχθηκε το δόγμα της ανωτερότητας της συνόδου, όπως ορίστηκε στην Κωνσταντία και στη Βασιλεία.

Ο αγώνας για την ένωση Ανατολής-Δύσης στη Φεράρα και τη Φλωρεντία, αν και πολλά υποσχόμενος, δεν απέδωσε ποτέ καρπούς. Ενώ η πρόοδος προς την ένωση στην Ανατολή συνέχισε να σημειώνεται τις επόμενες δεκαετίες, όλες οι ελπίδες για μια άμεση συμφιλίωση διαψεύστηκαν με την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Μετά την κατάκτησή τους, οι Οθωμανοί ενθάρρυναν τους σκληροπυρηνικούς αντιενωτικούς ορθόδοξους κληρικούς προκειμένου να διχάσουν τους Ευρωπαίους χριστιανούς.

Ίσως η σημαντικότερη ιστορική κληρονομιά της συνόδου ήταν οι διαλέξεις για την ελληνική κλασική λογοτεχνία που έδωσαν στη Φλωρεντία πολλοί από τους αντιπροσώπους από την Κωνσταντινούπολη, μεταξύ των οποίων και ο διάσημος νεοπλατωνιστής Γέμιστος Πλήθων. Αυτές βοήθησαν σημαντικά την πρόοδο του αναγεννησιακού ουμανισμού.

Πηγές

  1. Council of Florence
  2. Σύνοδος της Φλωρεντίας
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.