Πρώτος ελληνικός αποικισμός

Σύνοψη

Οι μεταναστεύσεις των Ελλήνων της Εποχής του Σιδήρου πραγματοποιήθηκαν από έναν πληθυσμό μεταναστών από τις μετακινήσεις και την ανοικοδόμηση που συνέβησαν στην ίδια την Ελλάδα από τα μέσα του 11ου αιώνα έως το τέλος του 9ου αιώνα π.Χ. (οι ελληνικοί σκοτεινοί αιώνες). Οι μετακινήσεις είχαν ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση στα νησιά του Αιγαίου, την Κύπρο, την Κρήτη και τις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας και την ίδρυση νέων πόλεων, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν κέντρα του ελληνικού πολιτισμού. Οι μεταναστεύσεις από διάφορες φυλετικές ομάδες πραγματοποιήθηκαν σε διαδοχικά κύματα γνωστά ως Αιολική, Ιωνική, Δωρική και Αχαϊκή (Αρκαδική) μετανάστευση. Οι μετακινήσεις αυτές διέφεραν από τον ελληνικό αποικισμό της αρχαϊκής περιόδου στο ότι ήταν περισσότερο ad hoc υποθέσεις και όχι το αποτέλεσμα μιας προγραμματισμένης διαδικασίας αποικισμού εκ μέρους της μητρικής πόλης. Είναι επίσης λιγότερο καλά τεκμηριωμένες ιστορικά και στις λαϊκές ιστορίες αναφέρεται συχνά ότι ηγούνταν ένας μυθοποιημένος ή ημι-θρυλικός ηγέτης, όπως ο Ηρακλής ή ο Ορέστης.

Η εγκατάσταση των Δωριέων στην Κεντρική Ελλάδα

Μέσα στο διάστημα του 13ου αιώνα π.Χ. οι Δωριείς, κατά πάσα πιθανότητα μεταφυτευμένοι από τις περιοχές της Ηπείρου και της νότιας Μακεδονίας, μετακινήθηκαν νοτιότερα και άσκησαν ισχυρή κυριαρχία στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας με κέντρο εξουσίας τη Δωρίδα. Οι Δωριείς που εκτόπισαν τους προηγούμενους κατοίκους της Νότιας Ελλάδας γνώριζαν την κατεργασία του σιδήρου και εκεί αναπτύχθηκε γρήγορα μια μεγάλη δύναμη στην ορεινή χώρα της Στερεάς Ελλάδας, από την οποία στη συνέχεια οι Δωριείς που θα έχουν αναγκαστικά επεκταθεί προς νότο στις περιοχές που κατοικούσαν στους ιστορικούς χρόνους οι Αιτωλοί και οι Λοκροί. Με την απόκτηση της περιοχής εκτόπισαν τους προηγούμενους κατοίκους, τους Δρυόπες, οι οποίοι κατέφυγαν στην Εύβοια, στα νησιά των Κυκλάδων και στη νότια Αργολίδα. Στην Εύβοια δημιούργησαν κράτος, με έδρα την Κάρυστο, ενώ στη νότια Αργολίδα ίδρυσαν τις πόλεις Ερμιόνη, Ασίνη, Χείονες και Μάσες. Αυτή η μετακίνηση των Δρυπόνων ήταν η πρώτη ουσιαστική στην περιοχή της Νότιας Ελλάδας κατά τη μετάβαση από την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου.

Η δωρική εισβολή στην Πελοπόννησο

Μετά την εδραίωσή τους στην περιοχή της Στερεάς οι Δωριείς οργάνωσαν εκστρατεία εναντίον των πλούσιων και ισχυρών βασιλέων της Αχαΐας στην Πελοπόννησο. Στην εκστρατεία τους συμμετείχαν δύο γειτονικά φύλα, οι Αιτωλοί και οι Βοιωτοί, οι οποίοι είτε απλώς πολέμησαν στο πλευρό των Δωριέων είτε βρέθηκαν υπό την εξουσία τους εκείνη την περίοδο. Στα μέσα του 12ου αιώνα π.Χ., οι Δωριείς επιτέθηκαν στην Πελοπόννησο, διασχίζοντας με τον στόλο τους τα Στενά του Ρίου. Σύμφωνα με την παράδοση πέρασαν στην Πελοπόννησο στο στενό Ρίου-Αντιρρίου, και από αυτή την άφιξη (από το naus, “πλοίο”) πήρε το όνομά της η πόλη Ναύπακτος (σύγχρονη προφορά Ναύπακτος).

Μετά το πέρασμά τους στην Πελοπόννησο, οι Δωριείς χωρίστηκαν σε τέσσερα τμήματα και καθένα από αυτά κινήθηκε για να καταλάβει ένα από τα κύρια αχαϊκά βασίλεια. Μια ομάδα υπό την ηγεσία του Κρεσφόντη κινήθηκε προς τη Μεσσηνία και κατέλαβε το βασίλειο της Πύλου. Μια δεύτερη ομάδα υπό την ηγεσία του Αριστόδημου κινήθηκε κατά της Λακωνίας και εγκαταστάθηκε στη Σπάρτη, ενώ η τρίτη υπό την ηγεσία του Τεμένους κατέλαβε το Άργος και τις Μυκήνες. Υπολογίζεται ότι η καταστροφή των Μυκηνών από την εισβολή των Δωριέων συνέβη γύρω στο 1150 π.Χ. Τέλος, μια τέταρτη ομάδα υπό την ηγεσία του Αλήτη, γιου του Ιπποτάτου κινήθηκε στον ισθμό της Κορίνθου και κατέλαβε την περιοχή γύρω από την Κόρινθο.

Η κυριαρχία των Δωριέων στην Πελοπόννησο έφερε περαιτέρω ανακατατάξεις και αλλαγές στον πληθυσμό. Οι Αχαιοί της Αργολίδας μετακινήθηκαν προς τα βόρεια και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αχαΐας. Από την περιοχή αυτή εκτόπισαν τους Ίωνες που τη διοικούσαν και στη συνέχεια μετακινήθηκαν ανατολικά από την περιοχή της Κορίνθου. Πρώτα εγκαταστάθηκαν στην Εύβοια, εκτοπίζοντας τους προηγούμενους κατοίκους εκεί, τους Αβάντες και συνέχισαν προς το Αιγαίο και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι Ίωνες της Αττικής μπόρεσαν να αποκρούσουν την εισβολή των Δωριέων, όπως αποδεικνύεται από τη συνέχεια της βασιλείας τους από τον Κόδρο που μετεξελίχθηκε στην αρχοντοκρατία (ή βασιλεία) του γιου του Μέδωνα.

Αιολική μετανάστευση

Την ίδια περίοδο που οι Δωριείς κινήθηκαν στην Πελοπόννησο, άλλοι έκαναν τις δικές τους κινήσεις μέσα στην ίδια την Ελλάδα. Οι Θεσσαλοί, από την πρώτη τους εμφάνιση στην περιοχή της Θεσπρωτίας, μετακινήθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας, εκτοπίζοντας την παλαιότερη φυλή των Αιολόφωνων που κατοικούσε στην περιοχή αυτή. Μεταξύ αυτών των φυλών που ζούσαν στη Θεσσαλία πριν από την εγκατάσταση των Θεσσαλών ήταν και οι Βοιωτοί, οι οποίοι μετακινήθηκαν προς τα νότια και ίδρυσαν την περιοχή της Βοιωτίας. Άλλοι πληθυσμοί της Θεσσαλίας και οι προηγούμενοι κάτοικοι της Βοιωτίας κατέφυγαν στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου μετά την απώλεια των εδαφών τους και εγκαταστάθηκαν πρώτα στη Λέσβο και την Τένεδο και το Μοσχονήσι (Αρωματικά Νησιά). Αυτοί οι κάτοικοι ονομάστηκαν αργότερα Αιολείς από το όνομα μιας θεσσαλικής φυλής που είχε λάβει μέρος στη μετανάστευση. Οι Αιολείς αποίκισαν στη συνέχεια την απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας, η οποία ονομάστηκε Αιολίδα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει την ίδρυση δώδεκα πόλεων σε αυτό το τμήμα της Μικράς Ασίας. Αυτές ήταν οι εξής: Αιγές, Αιγείρες, Γρυνεία, Κίλλα, Κύμη, Λάρισα, Μύρινα, Νεόντειχος, Νότιον, Πιτάνη, Σμύρνη και Τέμνος. Τον 7ο αιώνα π.Χ., οι Αιολείς επεκτάθηκαν και στην Τρωάδα, ιδρύοντας τις πόλεις Γαργάρα Άσσος, Άντανδρο, Κέβρη, Σκέψις, Νεάνδρεια και Πιτυία. Οι Αχαιοί της Πελοποννήσου που ακολούθησαν τους αιολικούς ομιλητές συμμετείχαν στην αιολική επανεγκατάσταση. Η παραδεδομένη παράδοση καταγράφει τον Ορέστη ως υποκινητή της μετεγκατάστασης των Αιολικών, και η βασιλική οικογένεια των Πεντηλιδών στη Μυτιλήνη διεκδικούσε την καταγωγή της από τον Ορέστη.

Μετανάστευση στο Ιόνιο

Οι Ίωνες, πριν από την άφιξη των Δωριέων, ζούσαν στη βόρεια Πελοπόννησο, στη Μέγαρη και στην Αττική. Μετά την απώλεια των εδαφών τους από τους Δωριείς και τους Αχαιούς της Αργολίδας, μετακινήθηκαν ανατολικότερα και εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Εύβοια, εκτοπίζοντας τους παλαιότερους κατοίκους, τους Αβάντες. Στα μέσα του 11ου αιώνα π.Χ. κατοίκησαν τις βόρειες Κυκλάδες και, μαζί με τους Ίωνες της Αττικής, κατοίκησαν τα νησιά Σάμο και Χίο και το κεντρικό τμήμα των μικρασιατικών ακτών ονομάστηκε από αυτούς Ιωνία. Οι Ίωνες ίδρυσαν δώδεκα πόλεις οι οποίες διατήρησαν φυλετικούς δεσμούς και παρέμειναν ενωμένες σε ένα κοινό πολίτευμα, την Ιωνική Συμμαχία. Οι πόλεις της συμμαχίας ήταν η Μίλητος, η Μύος, η Πριήνη, η Έφεσος, η Κολοφών, η Λεμπέδος, η Τήος, οι Κλαζομενές, οι Ερυθραίες, η Φώκαια και οι νησιωτικές πολιτείες Χίος και Σάμος. Ένας ναός του Ποσειδώνα, στην περιοχή της Μυκάλης, κατέληξε να είναι το θρησκευτικό τους κέντρο. Άλλες φυλές, όπως οι Αχαιοί της Πελοποννήσου, οι Αρκάδες, οι Αμπανταίοι, οι Μινύες από τον Ορχομενό, οι Φωκαείς και οι Μολοσσοί εγκαταστάθηκαν εκτός από τους Ίωνες, αλλά στην περιοχή της Ιωνίας. Οι Αβανταίοι εγκαταστάθηκαν στη Χίο και προηγήθηκαν των Ιώνων που εγκαταστάθηκαν εκεί αργότερα. Η εγκατάσταση των Αχαιών από την Πυλία σχετίζεται με εκείνη στην Κολοφώντα, ενώ οι Αχαιοί από την Αργολίδα εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των Κλαζομενών. Οι περαιτέρω παραδόσεις των ιωνικών πόλεων πιστεύεται ότι οφείλονται στο ότι ο αρχηγός της μετανάστευσης ήταν ένας από τους απογόνους του Κόδρου, και το σημείο αναχώρησής τους φαίνεται ότι ήταν η Αττική.

Μετανάστευση Dorian

Οι Δωριείς που κατέλαβαν το Άργος και την Κόρινθο επεκτάθηκαν σταδιακά σε όλη τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Μετά την αποτυχία τους να καταλάβουν την Αττική, στράφηκαν προς τη θάλασσα. Με αφετηρία τις δωρικές πολιτείες της Αργολίδας, εγκαταστάθηκαν στην Αίγινα, τις νότιες Κυκλάδες, την Κύπρο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις νοτιοδυτικές ακτές της Μικράς Ασίας. Αποτελούμενοι από διάφορες ομάδες Δωριέων από την Τροιζήνα, εγκατέστησαν την Αλικαρνασσό, από την Επίδαυρο την Κω και από το Άργος τη Ρόδο, την Κρήτη και τα νησιά των Κυκλάδων. Τα επόμενα χρόνια Δωριείς από τη Λακωνία εγκαταστάθηκαν επίσης στην Κρήτη, στη Θήρα (σημερινή Σαντορίνη), στη Μήλο και στην Κνίδο. Οι Δωριείς άποικοι των περιοχών των Δωδεκανήσων και της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας ενώθηκαν σε μια μορφή κοινής διακυβέρνησης, την Εξάπολη, η οποία περιλάμβανε τις πόλεις της Αλικαρνασσού, της Κνίδου, της Λίνδου, της Ιαλυσού, του Καμερίου και της Κω. Το κέντρο των Δωριέων της Μικράς Ασίας ήταν ο ναός του Απόλλωνα στο ακρωτήριο Τριόπιο της Κνίδου. Τελικά απαγορεύτηκε στους Αλικαρνασσούς να συμμετέχουν στις τελετές εκεί, εξαιτίας της ιεροσυλίας κάποιου Αγκασικλή.

Πηγές

  1. Iron Age Greek migrations
  2. Πρώτος ελληνικός αποικισμός
  3. ^ Herodotus (1920). “43.1”. Histories. Vol. 8 (Ourania). Translated by A. D. Godley. … ἐόντες οὗτοι πλὴν Ἑρμιονέων Δωρικόν τε καὶ Μακεδνὸν ἔθνος, ἐξ Ἐρινεοῦ τε καὶ Πίνδου καὶ τῆς Δρυοπίδος ὕστατα ὁρμηθέντες. οἱ δὲ Ἑρμιονέες εἰσὶ Δρύοπες, ὑπὸ Ἡρακλέος τε καὶ Μηλιέων ἐκ τῆς νῦν Δωρίδος καλεομένης χώρης ἐξαναστάντες. (…All of these except the Hermioneans are Dorian and Macedonian and had last come from Erineus and Pindus and the Dryopian region. The Hermioneans are Dryopians, driven out of the country now called Doris by Herakles and the Malians.)
  4. ^ Pausanias (1920) [1903]. “38.10”. In Teubner (ed.). Ἑλλάδος περιήγησις (Pausaniae Graeciae Descriptio, Description of Greece). Vol. 10 (Phocis and Ozolian Locri ). Translated by W.H.S. Jones; H.A. Ormerod. …ἐπεὶ ἐπὶ Ναυπάκτῳ γε οἶδα εἰρημένον ὡς Δωριεῖς οἱ ὁμοῦ τοῖς Ἀριστομάχου παισὶ τὰ πλοῖα αὐτόθι ἐποιήσαντο, οἷς ἐς Πελοπόννησον ἐπεραιώθησαν: καὶ ἀντὶ τούτου γενέσθαι τὸ ὄνομα τῷ χωρίῳ φασί. τὰ δέ μοι Ναυπακτίων, ὡς τοῖς ἐς Ἰθώμην ἀποστᾶσιν ὁμοῦ τῷ σεισμῷ τῷ ἐν Λακεδαίμονι Ἀθηναῖοι Ναύπακτον… (..while as for Naupactus, I have heard it said that the Dorians under the sons of Aristomachus built here the vessels in which they crossed to the Peloponnesus, thus, it is said, giving to the place its name…1. Naupactus means “the city of ship-building.”) N.b. A more literal translation of this passage would add that the Lacedaemonians call the land Naupaktioi, while the Athenians call it Naupaktos.
  5. ^ Herodotus (1920). “176.4”. Histories. Vol. 7 (Terpsichore). Translated by A. D. Godley. … ἐπεὶ Θεσσαλοὶ ἦλθον ἐκ Θεσπρωτῶν οἰκήσοντες γῆν τὴν Αἰολίδα τήν νῦν ἐκτέαται…(…Athe Thessalians when these came from Thesprotia to dwell in the Aeolian land, the region which they now possess…)
  6. Βικιθήκη, Ηροδότου ιστορία/Ουρανία οἱ δὲ Ἑρμιονέες εἰσὶ Δρύοπες, ὑπὸ Ἡρακλέος τε καὶ Μηλιέων ἐκ τῆς νῦν Δωρίδος καλεομένης χώρης ἐξαναστάντες
  7. Παυσανία, Ελλάδος περιήγησις, 10.38.10 ἐπεὶ ἐπὶ Ναυπάκτῳ γε οἶδα εἰρημένον ὡς Δωριεῖς οἱ ὁμοῦ τοῖς Ἀριστομάχου παισὶ τὰ πλοῖα αὐτόθι ἐποιήσαντο, οἷς ἐς Πελοπόννησον ἐπεραιώθησαν: καὶ ἀντὶ τούτου γενέσθαι τὸ ὄνομα τῷ χωρίῳ φασί. τὰ δέ μοι Ναυπακτίων,
  8. Ιστορίαι (Ηροδότου)/Πολύμνια, παρ. 176 ἐπεὶ Θεσσαλοὶ ἦλθον ἐκ Θεσπρωτῶν οἰκήσοντες γῆν τὴν Αἰολίδα τήν νῦν ἐκτέαται.
  9. Ηροδότου Ιστορία, βιβλίο Ι αὗται μὲν αἱ Ἰάδες πόλιες εἰσί, αἵδε δὲ αἱ Αἰολίδες, Κύμη ἡ Φρικωνὶς καλεομένη, Λήρισαι, Νέον τεῖχος, Τῆμνος, Κίλλα, Νότιον, Αἰγιρόεσσα, Πιτάνη, Αἰγαῖαι, Μύρινα, Γρύνεια. αὗται ἕνδεκα Αἰολέων πόλιες αἱ ἀρχαῖαι· μία γὰρ σφέων παρελύθη Σμύρνη ὑπὸ Ἰώνων· ἦσαν γὰρ καὶ αὗται δυώδεκα αἱ ἐν τῆ ἠπείρῳ. 2 οὗτοι δὲ οἱ Αἰολέες χώρην μὲν ἔτυχον κτίσαντες ἀμείνω Ἰώνων, ὡρέων δὲ ἥκουσαν οὐκ ὁμοίως.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.