Δουλεία στην αρχαία Ελλάδα

Σύνοψη

Η δουλεία ήταν μια συνήθης πρακτική στην αρχαία Ελλάδα, όπως και σε άλλες κοινωνίες της εποχής. Ορισμένοι κλασικοί Έλληνες συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένου του Αριστοτέλη, θεωρούσαν τη δουλεία φυσική ή και αναγκαία. Αυτό το παράδειγμα αμφισβητήθηκε ιδιαίτερα στον σωκρατικό διάλογο. Οι Στωικοί κατέγραψαν την πρώτη καταγεγραμμένη καταδίκη της δουλείας.

Οι περισσότερες δραστηριότητες ήταν ελεύθερες για τους σκλάβους, εκτός από την πολιτική, η οποία ήταν αποκλειστικά για τους υπηκόους. Οι σκλάβοι εκμεταλλεύονταν κυρίως στη γεωργία, αλλά εκατοντάδες σκλάβοι απασχολούνταν επίσης σε λατομεία και ορυχεία, και πιθανώς δύο απασχολούνταν σε οικιακές εργασίες. Είναι βέβαιο ότι η Αθήνα είχε τον μεγαλύτερο πληθυσμό δούλων, με 80.000 δούλους τον 5ο και 6ο αιώνα π.Χ., με μέσο όρο τρεις ή τέσσερις δούλους ανά νοικοκυριό, εξαιρουμένων των φτωχότερων οικογενειών.

Η σύγχρονη ιστοριογραφία διακρίνει μεταξύ της δουλείας και των ομάδων που συνδέονται με τη γη. Οι δούλοι ήταν προσωπική ιδιοκτησία, όπου ο δούλος θεωρούνταν ένα κομμάτι ακίνητης περιουσίας, σε αντίθεση με ένα μέλος της κοινωνίας που μπορούσε να κινείται ελεύθερα. Η άλλη ομάδα αποτελούνταν από υπηκόους, οι οποίοι ήταν δεμένοι με τη γη τους, όπως οι Πενέστες της Θεσσαλίας ή οι Χελότες, οι οποίοι υποδουλώθηκαν από τους Σπαρτιάτες. Αυτές οι ομάδες ήταν περισσότερο σαν μεσαιωνικοί δουλοπάροικοι, μια προσθήκη στην ιδιοκτησία. Ο ελλοτ είναι κάποιος που στερείται την ελευθερία του και αναγκάζεται να υποταχθεί σε έναν ιδιοκτήτη που μπορεί να τον αγοράσει, να τον πουλήσει ή να τον νοικιάσει, όπως κάθε άλλη κινητή περιουσία.

Η ακαδημαϊκή μελέτη της δουλείας στην αρχαία Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικά μεθοδολογικά προβλήματα. Η τεκμηρίωση είναι ασύνδετη και αποσπασματική και επικεντρώνεται κυρίως στην πόλη-κράτος της Αθήνας. Δεν υπάρχουν ειδικές πραγματείες αφιερωμένες στο θέμα και η νομολογία ενδιαφέρθηκε για τη δουλεία μόνο στο βαθμό που αποτελούσε πηγή εισοδήματος. Οι ελληνικές κωμωδίες και τραγωδίες απεικόνιζαν στερεότυπα, ενώ η εικονογραφία δεν έκανε ουσιαστική διάκριση μεταξύ δούλων και τεχνιτών.

Ο Αθηναίος φιλόσοφος Πλάτων, στον διάλογό του Μένω, σκηνοθετεί έναν σκλάβο που ερωτάται από τον Σωκράτη, στην περίπτωση αυτή για ένα μαθηματικό πρόβλημα, για να δείξει ότι υπομονετικά θέτοντας και απαντώντας σε εύστοχες ερωτήσεις μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε γνώσεις, στην απεικόνιση του Πλάτωνα μια αποκάλυψη της λανθάνουσας γνώσης που υπάρχει ήδη σε όλους -δηλαδή ακόμη και στους σκλάβους που δεν απολάμβαναν κύρος.

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν διαφορετικές λέξεις για τους δούλους, πράγμα που γίνεται ασαφές όταν δεν δίνεται το πλαίσιο. Στα έργα του Ομήρου, του Ησιόδου και του Θεογένη των Μεγάρων, ο δούλος ονομαζόταν δμώς, δμος. Η ονομασία αυτή έχει γενική σημασία, αλλά αναφέρεται ειδικά στους αιχμαλώτους πολέμου που λαμβάνονται ως λάφυρα. Κατά την κλασική περίοδο, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τακτικά τη λέξη ἀνδράποδον, ανδράποδον, κυριολεκτικά: ένα με πόδια ανθρώπου, σε αντίθεση με το τετράποδον, τετράποδον, τετράποδο, τετράποδο ή βοοειδές. Η πιο συνηθισμένη λέξη για τους δούλους είναι δοῦλος, δούλος, σε αντίθεση με το “ελεύθερος άνθρωπος”. Ήταν πριν από αυτό ἐλεύθερος, ελευθέρων, και απαντάται σε επιγραφές στα ελληνικά μυκηναϊκά, ως do-e-ro, αρσενικός δούλος, υπηρέτης ή δουλοπάροικος, γραμμικό Β: ή do-it-ra, θηλυκός δούλος, υπηρέτρια ή δούλη. Το ρήμα δουλεὐω, το οποίο διατηρείται στα αρχαία ελληνικά και σημαίνει “εργάζομαι”, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταφορά για άλλες μορφές κυριαρχίας, μια πόλη πάνω σε μια άλλη ή γονείς πάνω στα παιδιά τους. Τέλος, υπήρχε και οἰκέτης, οἰκέτης, για “εκείνον που ζει στο σπίτι”, εννοώντας τους οικιακούς βοηθούς.

Άλλες ονομασίες για τους δούλους ήταν λιγότερο ακριβείς και απαιτούσαν πλαίσιο:

Κατά την κλασική περίοδο, σήμαινε υπηρέτης.

Ορισμένες ανασκαμμένες πινακίδες από την Πύλο αναφέρουν την παρουσία δούλων κατά τη διάρκεια του μυκηναϊκού πολιτισμού. Δύο νομικές κατηγορίες μπορούν να διακριθούν: εοιο, δούλοι και θεοιο, δούλοι του θεού, πιθανότατα του Ποσειδώνα. Οι σκλάβοι του θεού αναφέρονται πάντα ονομαστικά και έχουν το δικό τους κομμάτι γης. Το νομικό τους καθεστώς είναι παρόμοιο με αυτό των ελεύθερων πολιτών. Η φύση και η προέλευση της δέσμευσής τους προς τους θεούς δεν είναι ξεκάθαρη. Τα ονόματα των κοινών δούλων δείχνουν ότι ορισμένοι από αυτούς προέρχονταν από τα Κύθηρα, τη Χίο, τη Λήμνο ή την Αλικαρνασσό και πιθανώς υποδουλώθηκαν ως αποτέλεσμα της πειρατείας. Οι πινακίδες δείχνουν ότι η ένωση μεταξύ δούλων και ελεύθερων πολιτών ήταν συνηθισμένη και ότι οι δούλοι μπορούσαν να εργάζονται και να κατέχουν τη δική τους γη. Φαίνεται ότι ο κύριος διαχωρισμός στον μυκηναϊκό πολιτισμό δεν ήταν αυτός μεταξύ ελεύθερου και δούλου, αλλά μάλλον το αν κάποιος ζούσε σε ανάκτορο ή σε απλούστερη κατοικία.

Δεν υπάρχει καμία συνέχεια μεταξύ της μυκηναϊκής εποχής και της εποχής του Ομήρου, όπου οι κοινωνικές δομές αντανακλούν τον ελληνικό σκοτεινό μεσαίωνα. Η ορολογία είναι διαφορετική: ο δούλος δεν ονομάζεται πλέον do-e-ro (doulos), αλλά dmōs. Στην Ιλιάδα, οι σκλάβοι αποτελούνται κυρίως από γυναίκες που λαμβάνονται ως λάφυρα πολέμου, ενώ οι άνδρες είτε απελευθερώνονται στο πεδίο της μάχης είτε σκοτώνονται. Φαίνεται ότι οι σκλάβοι εδώ είναι κυρίως γυναίκες. Αυτοί οι σκλάβοι ήταν υπηρέτες και μερικές φορές παλλακίδες. Υπήρχαν κάποιοι άνδρες δούλοι, ειδικά στην Οδύσσεια, παράδειγμα του οποίου είναι ο χοιροτρόφος Εύμαιος.

Χαρακτηριστικό του δούλου ήταν ότι ανήκε στον πυρήνα του οίκου, στον πυρήνα της οικογένειας ή του νοικοκυριού. Ο Λαέρτης τρώει και πίνει με τους υπηρέτες του και το χειμώνα κοιμάται μαζί τους. Το Dmōs δεν ήταν υποτιμητικό, και ο Εμαίος, ο “θεϊκός”, ο χοιροβοσκός φέρει το ίδιο ομηρικό παρατσούκλι με τους Έλληνες ήρωες. Η δουλεία, ωστόσο, παρέμεινε μια ντροπή. Ο ίδιος ο Εύμαιος δηλώνει:

Ο Δίας, με τη φωνή που ακούγεται από μακριά, απογυμνώνει τη μισή αρετή του ανθρώπου όταν έρχεται η μέρα της δουλείας.

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε ξεκίνησε το δουλεμπόριο στην αρχαϊκή περίοδο. Στο ποίημα Έργα και Ημέρες, 8ος αιώνας π.Χ., ο Ησίοδος κατέχει μεγάλο αριθμό δμόων, αν και η ιδιότητά τους δεν είναι απολύτως σαφής. Η παρουσία των δούλων, των “δούλων”, επιβεβαιώνεται από λυρικούς ποιητές όπως ο Αρχίλοχος ή ο Θεόγνις των Μεγάρων. Σύμφωνα με την επιγραφική έρευνα, οι δούλοι αναφέρονται επίσης στον νόμο περί φόνων του Δράκοντα, γύρω στο 620 π.Χ. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Σόλων, γύρω στο 594-593 π.Χ., απαγόρευσε στους δούλους να συμμετέχουν στη γυμναστική και στην παιδοφιλία. Προς το τέλος αυτής της περιόδου, οι αναφορές γίνονται πιο συχνές. Η δουλεία γίνεται κοινή την εποχή που ο Σόλων θέτει τα θεμέλια της δημοκρατίας στην Αθήνα. Ο κλασικιστής Moses Finley σημειώνει επίσης ότι η Χίος, σύμφωνα με τον Θεόπομπο, η πρώτη πόλη που οργάνωσε το δουλεμπόριο, είχε επίσης πρώιμη δημοκρατική διαδικασία, τον 6ο αιώνα π.Χ. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια πτυχή της ελληνικής ιστορίας είναι ότι η πρόοδος συνοδεύεται από ελευθερία και δουλεία.

Όλες οι δραστηριότητες ήταν προσβάσιμες στους σκλάβους, εκτός από την πολιτική. Για τους Έλληνες, η πολιτική ήταν η μόνη δραστηριότητα που ανήκε μόνο σε έναν πολίτη, ενώ τα υπόλοιπα τα άφηναν σε μη πολίτες, όποτε ήταν δυνατόν. Η θέση ήταν αυτό που είχε σημασία, όχι η δραστηριότητα.

Η δουλεία εφαρμόστηκε κυρίως στη γεωργία, τη βάση της ελληνικής οικονομίας. Ορισμένοι μικροϊδιοκτήτες γης μπορεί να είχαν έναν ή δύο δούλους. Μια πληθώρα εγχειριδίων για τους γαιοκτήμονες, όπως το Oeconomicus του Ξενοφώντα ή εκείνα των συγγραφέων που παριστάνουν τον Αριστοτέλη, μαρτυρούν την παρουσία δεκάδων δούλων σε μεγαλύτερα κτήματα. Μπορεί να ήταν τόσο απλοί εργάτες όσο και εργοδηγοί. Δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι δούλοι χρησιμοποιούνταν ως γεωργικό εργατικό δυναμικό. Είναι βέβαιο ότι η δουλεία ήταν πολύ διαδεδομένη στην αγροτική Αθήνα, αλλά η αρχαία Ελλάδα δεν γνώριζε τίποτα για τους εξαιρετικά μεγάλους πληθυσμούς δούλων στα ρωμαϊκά λατιφούντια.

Η δουλεμπορική εργασία ήταν ευρέως διαδεδομένη στα ορυχεία και τα λατομεία, τα οποία αποτελούνταν από μεγάλους πληθυσμούς δούλων. Συχνά ανατέθηκαν από πλούσιους ιδιώτες. Ο διοικητής του στρατού Νικίας νοίκιασε 1.000 δούλους στα μεταλλεία αργύρου του Λαυρίου στην Αττική, ο Ιππόνικος 600 και ο Φιλομήδης 300. Ο Ξενοφών αναφέρει ότι έπαιρναν έναν οβολό ανά δούλο την ημέρα, που αντιστοιχούσε σε 60 δραχμές το χρόνο. Αυτή ήταν μια από τις πιο πολύτιμες επενδύσεις των Αθηναίων. Ο αριθμός των δούλων που εργάστηκαν στα ορυχεία του Λαυρίου ή στα μεταλλεία μεταλλευμάτων υπολογίζεται σε 30.000. Ο Ξενοφών πρότεινε στην πόλη να αγοράσει έναν μεγάλο αριθμό δούλων, ο οποίος ανερχόταν σε τρεις κρατικούς δούλους ανά κάτοικο, έτσι ώστε η ανάθεσή τους να εγγυάται τη διαβίωση όλων των πολιτών της πόλης.

Οι δούλοι χρησιμοποιούνταν επίσης ως τεχνίτες και τεχνίτες, για παράδειγμα στη γεωργία. Έπρεπε να εκτελούν εκεί εργασίες, τις οποίες οι γαιοκτήμονες ή οι οικογένειές τους δεν ήταν σε θέση να κάνουν οι ίδιοι. Αλλά οι περισσότεροι δούλοι εργάζονταν σε εργαστήρια- το εργοστάσιο ασπίδων του Λυσίου απασχολούσε 120 δούλους και ο πατέρας του Δημοσθένη είχε 32 μαχαιροποιούς και 20 κατασκευαστές κρεβατιών.

Στο σπίτι απασχολούνταν επίσης σκλάβοι. Το κύριο καθήκον του υπηρέτη ήταν να υποκαθιστά τον αφέντη του κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών συναλλαγών ή να τον συνοδεύει στα ταξίδια του. Οι σκλάβοι έπρεπε επίσης να συμμετέχουν σε πολέμους. Ήταν ελαφρά οπλισμένοι, ήταν οπλισμένοι με ελαφρά ριπτικά δόρατα, σφεντόνες ή τόξο και βέλη και δεν φορούσαν πανοπλία. Συχνά συνόδευαν έναν οπλίτη. Οι σκλάβες εκτελούσαν οικιακές εργασίες, οι σημαντικότερες από τις οποίες ήταν το ψήσιμο του ψωμιού και η κατασκευή υφασμάτων. Μόνο οι φτωχότεροι πολίτες δεν είχαν δούλους στο σπίτι.

Πληθυσμός

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αριθμός των δούλων στην αρχαία Ελλάδα, ελλείψει ακριβούς απογραφής, ενώ την εποχή εκείνη χρησιμοποιούνταν διαφορετικοί ορισμοί. Είναι βέβαιο ότι η Αθήνα είχε τον μεγαλύτερο πληθυσμό δούλων, με 80.000 δούλους τον 5ο και 6ο αιώνα π.Χ., περίπου τρεις ή τέσσερις δούλους ανά νοικοκυριό. Ο Θουκυδίδης ανέφερε τον 5ο αιώνα π.Χ. ότι 20.890 δούλοι είχαν λιποτακτήσει κατά τη διάρκεια του Δεκελειακού Πολέμου. Ο πληθυσμός της Αθήνας τον τέταρτο αιώνα π.Χ. υπολογίζεται ότι αποτελούνταν κατά το ένα τρίτο από δούλους. Η χαμηλότερη εκτίμηση, αυτή των 20.000 δούλων κατά την περίοδο του Δημοσθένη, αντιστοιχεί σε έναν δούλο ανά οικογένεια. Μεταξύ του 317 και του 307 π.Χ., ο τύραννος Δημήτριος του Φαλήρου διέταξε γενική απογραφή στην Αττική, η οποία έδωσε τα εξής στοιχεία: 21.000 πολίτες, 10.000 μετοίκους και 400.000 δούλους. Ο ρήτορας Υπερείδης είπε στο έργο του “Κατά Αρεστογείτονος” ότι η προσπάθεια να στρατολογηθούν 15.000 άνδρες δούλοι σε στρατεύσιμη ηλικία οδήγησε στην ήττα του νότιου ελληνικού στρατού στη μάχη της Χαιρώνειας. Αυτό ταιριάζει με τα στοιχεία του Ctesicles.

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η πλειονότητα των ελεύθερων Αθηναίων είχε τουλάχιστον έναν δούλο. Ο ποιητής Αριστοφάνης, στην κωμωδία Πλούτος, περιγράφει φτωχούς αγρότες που είχαν περισσότερους δούλους. Ο Αριστοτέλης ορίζει το νοικοκυριό ως ένα νοικοκυριό με ελεύθερους και δούλους. Αντίθετα, η έλλειψη έστω και ενός δούλου ήταν σαφές σημάδι φτώχειας. Στο επιχείρημά του Για τους ανάπηρους, ο Λυσίας βάζει έναν ανάπηρο να επικαλεστεί παροχές, εξηγώντας ότι το εισόδημά του είναι πολύ χαμηλό, ότι είναι υποχρεωμένος να κάνει πράγματα μόνος του και ότι δεν έχει καν τα μέσα να αγοράσει έναν δούλο για να κάνει αυτά τα πράγματα γι” αυτόν. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν γνώριζαν ότι υπήρχε ένας τεράστιος αριθμός δούλων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όταν ο Αθήναιος αναφέρει την περίπτωση του Μνάσωνος, φίλου του Αριστοτέλη και ιδιοκτήτη 1.000 δούλων, αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικό. Ο Πλάτωνας, ο οποίος είχε πέντε δούλους την εποχή του θανάτου του, περιγράφει πώς οι εξαιρετικά πλούσιοι είχαν 50 δούλους. Ο Θουκυδίδης εκτιμά ότι το νησί της Χίου είχε αναλογικά τον μεγαλύτερο αριθμό δούλων.

Προμήθεια

Υπήρχαν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούσαν να υποδουλωθούν. Συνήθως αυτό γινόταν μέσω του πολέμου, όπου όσοι είχαν ηττηθεί γίνονταν σκλάβοι των νικητών τους, αλλά η πειρατεία, οι χερσαίες επιδρομές και το διεθνές εμπόριο έπαιξαν επίσης ρόλο.

Στην αρχαία Αθήνα ήταν σύνηθες φαινόμενο ένας πολίτης που αδυνατούσε να πληρώσει τα χρέη του να γίνεται “δούλος” του πιστωτή του.

Σύμφωνα με το πολεμικό δίκαιο της εποχής, ο νικητής είχε απόλυτα δικαιώματα έναντι των ηττημένων, ανεξάρτητα από το αν ήταν στρατιώτες ή όχι. Αν και όχι επίσημα σύμφωνα με το σύστημα, η υποδούλωση κάποιου ήταν μια συνηθισμένη πρακτική. Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι 7.000 κάτοικοι της Υκάρας στη Σικελία αιχμαλωτίστηκαν από τον Νικία και πουλήθηκαν για 120 τάλαντα στο γειτονικό χωριό Κατάνα. Ομοίως, οι κάτοικοι της Ολύνθου καταδικάστηκαν σε δουλεία το 348 π.Χ., όπως και οι κάτοικοι της Θήβας από τον Μέγα Αλέξανδρο, το 335 π.Χ., και οι κάτοικοι της Μαντινείας από την Αχαϊκή Συμμαχία.

Η ύπαρξη των Ελλήνων δούλων αποτελούσε μόνιμη πηγή ανησυχίας για τους ελεύθερους Έλληνες. Η υποδούλωση ολόκληρων πόλεων ήταν επίσης μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Ορισμένοι στρατηγοί την αρνήθηκαν, όπως ο Σπαρτιάτης Αγησίλαος Β” και ο Καλλικράτιδας. Ορισμένες πόλεις συμφώνησαν να απαγορεύσουν αυτή την πρακτική: στα μέσα του τρίτου αιώνα π.Χ., η Μίλητος συμφώνησε να μην υποδουλώσει κανέναν ελεύθερο κάτοικο της Κνωσού και αντίστροφα. Αντίθετα, η απελευθέρωση μιας πόλης, της οποίας ολόκληρος ο πληθυσμός ήταν υπόδουλος, με την καταβολή λύτρων έφερε μεγάλο κύρος. Ο Κάσσανδρος, βασιλιάς της Μακεδονίας, αποκατέστησε και επανακατοίκησε τη Θήβα το 316 π.Χ. Πριν από αυτόν, ο Φίλιππος Β” της Μακεδονίας είχε κατακτήσει την πόλη των Σταγείρων και στη συνέχεια την επανέκτισε με τους πρώτους σκλαβωμένους κατοίκους της.

Η πειρατεία και οι επιδρομές παρείχαν μια σημαντική και σταθερή προμήθεια σκλάβων, αλλά η σημασία αυτής της πηγής σκλάβων διέφερε ανάλογα με την εποχή και την περιοχή. Οι πειρατές και οι ληστές απαιτούσαν λύτρα όταν η κατάσταση της ψαριάς τους μπορούσε να τα εγγυηθεί. Όταν δεν καταβάλλονταν λύτρα ή προκαταβολή, οι αιχμάλωτοι πωλούνταν σε έναν έμπορο. Η πειρατεία αποτελούσε σχεδόν “εθνική ειδικότητα” σε ορισμένες περιοχές, που περιγράφεται από τον Θουκυδίδη ως ο παλιομοδίτικος τρόπος ζωής. Ήταν διαδεδομένη στην Ακαρνανία, την Κρήτη και την Αιτωλία. Έξω από την Ελλάδα, ήταν οι Ιλλυριοί, οι Φοίνικες και οι Ετρούσκοι. Κατά την ελληνιστική περίοδο, οι Κίλικες και οι ορεινοί λαοί των ακτών της Ανατολίας θα μπορούσαν επίσης να προστεθούν σε αυτόν τον κατάλογο. Ο Στράβων εξηγεί τη δημοτικότητα αυτής της πρακτικής μεταξύ των Κιλίκων, επειδή ήταν τόσο επικερδής.

Το σκλαβοπάζαρο στο σημαντικό εμπορικό λιμάνι της Δήλου, ενός νησιού στο Αιγαίο Πέλαγος, επέτρεπε την καθημερινή διακίνηση “αμέτρητων σκλάβων”. Λέγεται ότι μερικές φορές πωλούνταν περίπου χίλιοι σκλάβοι την ημέρα. Με την αυξανόμενη επιρροή της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, η οποία ήταν μεγάλος καταναλωτής δούλων, η αγορά αυτή αναπτύχθηκε και η πειρατεία αυξήθηκε. Μέχρι τον πρώτο αιώνα π.Χ., ωστόσο, οι Ρωμαίοι είχαν εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό την πειρατεία για να προστατεύσουν τους εμπορικούς τους δρόμους στη Μεσόγειο.

Το δουλεμπόριο γινόταν μεταξύ των βασιλείων και των κρατών της ευρύτερης περιοχής. Στον αποσπασματικό κατάλογο των δούλων που κατασχέθηκαν από τα περιουσιακά στοιχεία των ακρωτηριαστών του ειδώλου, υπάρχουν 32 δούλοι των οποίων η καταγωγή έχει διαπιστωθεί: 13 προέρχονταν από τη Θράκη, επτά από την Καρία και οι υπόλοιποι ήταν από την Καππαδοκία, τη Σκυθία, τη Φρυγία, τη Λυδία, τη Συρία, την Ιλλυρία, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι ντόπιοι επαγγελματίες πούλησαν τους δικούς τους ανθρώπους στους Έλληνες δουλέμπορους. Φαίνεται ότι τα κύρια κέντρα του δουλεμπορίου ήταν η Έφεσος, το Βυζάντιο και ακόμη και η Τανάη, που βρισκόταν πιο μακριά, στις εκβολές του Δον. Ορισμένοι “βάρβαροι” σκλάβοι έπεσαν θύματα πολέμου ή πειρατείας σε τοπικό επίπεδο, αλλά άλλοι πουλήθηκαν από τους γονείς τους. Δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις για το δουλεμπόριο, αλλά το υλικό φαίνεται να το υποστηρίζει.

Πρώτον, ορισμένες εθνικότητες εκπροσωπούνται πάντοτε και σημαντικά στον πληθυσμό των δούλων, όπως το σώμα των Σκυθών τοξοτών, που απασχολούνταν ως αστυνομική δύναμη στην πόλη της Αθήνας. Αυτοί ήταν αρχικά 300, αλλά τελικά αριθμούσαν σχεδόν 1.000. Δεύτερον, τα ονόματα των σκλάβων στις κωμωδίες είχαν συχνά γεωγραφική αναφορά. Για παράδειγμα, Θράττα, που χρησιμοποιείται από τον Αριστοφάνη στις Σφήκες, σήμαινε Αχαρνείς και “Ειρήνη”, γυναίκα από τη Θράκη. Τέλος, η εθνικότητα ενός σκλάβου αποτελούσε σημαντικό κριτήριο.

Η κλασική συμβουλή να μην συγκεντρώνονται πολλοί δούλοι της ίδιας εθνικότητας στο ίδιο μέρος ήταν να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξέγερσης. Είναι επίσης πιθανό ότι, όπως και με τους Ρωμαίους, ορισμένες εθνικότητες θεωρούνταν πιο παραγωγικές από άλλες. Η τιμή των σκλάβων κυμαινόταν ανάλογα με την ικανότητά τους. Ο Ξενοφών εκτιμούσε έναν μεταλλωρύχο από το Λαύριο σε 180 δραχμές, ενώ ένας εργάτης σε ένα μεγάλο εργαστήριο αμείβεται με μία δραχμή την ημέρα. Τα μαχαιροπήρουνα του πατέρα του Δημοσθένη αποτιμούνταν σε 500 έως 600 δραχμές ανά άτομο. Συγκριτικά, μία δραχμή ήταν το μέσο ημερομίσθιο ενός Αθηναίου εργάτη.

Η τιμή ήταν επίσης ένας δείκτης του αριθμού των διαθέσιμων δούλων: τον 4ο αιώνα π.Χ., υπήρχαν άφθονοι διαθέσιμοι δούλοι και υπήρχε αγορά αγοραστών. Οι πόλεις της αγοράς επέβαλαν φόρους επί των εσόδων από τις πωλήσεις. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών στο ναό του Απόλλωνα στη χερσόνησο του Ακτίου οργανώθηκε μια μεγάλη αγορά δούλων. Η Ακαρνανική Ένωση, η οποία ήταν υπεύθυνη για την υλικοτεχνική υποδομή, λάμβανε το ήμισυ των φορολογικών εσόδων, ενώ το άλλο μισό πήγαινε στην πόλη Ανακτόριο, μέρος της οποίας ήταν το Άκτιο. Οι αγοραστές είχαν εγγύηση για κρυφά ελαττώματα- μια πώληση μπορούσε να ακυρωθεί αν αποδεικνυόταν ότι ο αγορασθείς σκλάβος ήταν ανάπηρος και ο αγοραστής δεν είχε ενημερωθεί σχετικά.

Φυσική ανάπτυξη

Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες δεν ενθάρρυναν τους σκλάβους τους να κάνουν παιδιά. Τουλάχιστον αυτό συνέβαινε κατά την κλασική περίοδο. Ο αριθμός των δούλων που γεννήθηκαν στο σπίτι φαίνεται ότι ήταν αρκετά υψηλός στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο, όπως αποδεικνύεται από επιγραφές στους Δελφούς για την απελευθέρωση δούλων. Μερικές φορές ο λόγος ήταν φυσικός- τα ορυχεία, για παράδειγμα, ήταν αποκλειστικό κτήμα των ανδρών. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν σχετικά πολλοί οικιακοί δούλοι. Αντίθετα, το παράδειγμα των Αφρικανών σκλάβων στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει την ικανότητα μιας κοινότητας σκλάβων να επεκτείνεται. Δεν υπάρχει σαφής εξήγηση για αυτή τη διαφορά, μεταξύ των δούλων στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ξενοφών συμβούλευε να στεγάζονται χωριστά οι άνδρες και οι γυναίκες δούλοι, “ώστε… να μην γεννηθούν παιδιά στους δούλους μας χωρίς τη γνώση και την έγκρισή μας ̶ δεν είναι ασήμαντο θέμα, αν η πράξη της ανατροφής των παιδιών κάνει τους πιστούς δούλους λιγότερο πιστούς, τότε η συγκατοίκηση ενισχύει την εφευρετικότητα για σκανδαλιές”. Η εξήγηση μπορεί να είναι οικονομική: ακόμη και ένας ικανός σκλάβος ήταν φτηνός, οπότε μπορεί να ήταν φθηνότερο να αγοράσεις έναν σκλάβο από το να τον αναθρέψεις. Επιπλέον, ο τοκετός έθετε σε κίνδυνο τη ζωή της μητέρας σκλάβας και δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι το μωρό θα έφτανε στην ενηλικίωση.

Οἰκογενεις, οἰκογενεις, οἰκογενεις, ἦταν συχνά μέρος μιᾶς προνομιούχας τάξης. Για παράδειγμα, τους ανατέθηκε να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και μάλιστα βοηθούσαν στην ανατροφή τους. Κάποιοι από αυτούς ήταν απόγονοι του άρχοντα του σπιτιού, αλλά στις περισσότερες πόλεις, ιδίως στην Αθήνα, το παιδί κληρονομούσε την ιδιότητα της μητέρας του.

Οι Έλληνες γνώριζαν διαφορετικές τάξεις δούλων. Υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός κατηγοριών που κυμαίνονταν από τον ελεύθερο πολίτη έως τον δούλο, ως ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των πενέστων ή ελοτών, των πολιτών των οποίων τα δικαιώματα είχαν αφαιρεθεί, των απελευθερωμένων δούλων και των μόνιμων αλλοδαπών. Το κοινό τους επιχείρημα ήταν ότι είχαν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Ο Moses Finley πρότεινε ένα σύνολο κριτηρίων για τον καθορισμό των διαφόρων βαθμίδων της δουλείας.

Δούλοι από την Αθήνα

Οι δούλοι στην Αθήνα αποτελούσαν ιδιοκτησία του κράτους ή του κυρίου τους, ο οποίος μπορούσε να τους πουλήσει όποτε ήθελε. Θα μπορούσε να τα χαρίσει, να τα πουλήσει ή να τα αφήσει σε κάποιον μετά το θάνατό του. Ένας σκλάβος μπορούσε να έχει γυναίκα και παιδιά, αλλά η οικογένεια των σκλάβων δεν αναγνωριζόταν από το κράτος και ο κύριος μπορούσε να διαλύσει την οικογένεια ανά πάσα στιγμή. Οι δούλοι είχαν λιγότερα νομικά δικαιώματα από τους πολίτες του κράτους και εκπροσωπούνταν από τον κύριό τους σε όλες τις δικαστικές υποθέσεις. Ένα αδίκημα που θα απέφερε στον ελεύθερο άνθρωπο ένα πρόστιμο, ο σκλάβος έπρεπε να το πληρώσει με ξυλοδαρμό. Η αναλογία σήμαινε πιθανότατα ένα μαστίγωμα ανά δραχμή.

Με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, η μαρτυρία ενός σκλάβου δεν γινόταν δεκτή παρά μόνο όταν μαρτύρησε. Οι σκλάβοι βασανίζονταν κατά τη διάρκεια της δίκης, επειδή συχνά παρέμεναν πιστοί στον κύριό τους. Ένα διάσημο παράδειγμα πιστού δούλου ήταν ο Σικίννος, ο Πέρσης δούλος του Θεμιστοκλή, ο οποίος παρά την περσική καταγωγή του εξαπάτησε τον Ξέρξη και βοήθησε τους Αθηναίους στη μάχη της Σαλαμίνας.

Παρόλο που οι Αθηναίοι δούλοι βασανίζονταν κατά τη διάρκεια των δικών, εξακολουθούσαν να προστατεύονται έμμεσα. Ο κύριος ενός κακοποιημένου δούλου μπορούσε να ασκήσει αγωγή για αποζημίωση και τόκους, δίκη βλάβης. Ἀντίθετα, ἕνας δουλοκτήτης ποὺ κακομεταχειριζόταν ὑπερβολικά τὸν δούλο του μποροῦσε νὰ μηνυθεῖ ἀπὸ ὁποιονδήποτε πολίτη, γραφὴ ὕβρεως. Ὁ νόμος αὐτός δέν δημιουργήθηκε γιά χάρη τοῦ δούλου, ἀλλά γιά νά ἀποτρέψει τήν ὑπερβολική βία, τήν ὕβρις, τήν ὑβρις.

Ο Ισοκράτης υποστήριζε ότι “ακόμη και ο πιο άχρηστος δούλος δεν πρέπει να καταδικάζεται σε θάνατο χωρίς δίκη”: ο κύριος δεν είχε απόλυτη εξουσία πάνω στον δούλο του. Σύμφωνα με το νόμο του Draco, η δολοφονία ενός σκλάβου τιμωρούνταν με τη θανατική ποινή. Η βασική αρχή ήταν η εξής: ήταν το έγκλημα τέτοιο που αν εξαπλωνόταν περαιτέρω, η κοινωνία θα υπέστη σοβαρή βλάβη; Η νομική αγωγή που μπορούσε να ασκηθεί κατά του δολοφόνου ενός δούλου δεν ήταν για αποζημίωση, όπως θα συνέβαινε για τη θανάτωση βοοειδών, αλλά μια δίκη φονική, dikē phonikē, που απαιτούσε την τιμωρία για τη θρησκευτική βεβήλωση που είχε προκύψει από την αιματοχυσία. Τον 4ο αιώνα π.Χ., ο κατηγορούμενος δικάστηκε από το Παλλάδιον, ένα δικαστήριο που είχε δικαιοδοσία, δικαιοδοσία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η τιμωρία που επιβλήθηκε φαίνεται να ήταν μεγαλύτερη από ένα πρόστιμο, αλλά μικρότερη από τη θανατική ποινή> Μπορεί να ήταν η εξορία, όπως συνέβαινε με τη δολοφονία ενός μετόχου, ενός μόνιμου αλλοδαπού.

Οι δούλοι ανήκαν στο νοικοκυριό του κυρίου τους. Ένας νεοαγορασθείς σκλάβος καλωσοριζόταν με ξηρούς καρπούς και φρούτα, όπως καλωσοριζόταν μια νεόνυμφη γυναίκα. Οι σκλάβοι συμμετείχαν στις περισσότερες αστικές και οικογενειακές τελετουργίες. Καλούνταν ρητά να συμμετάσχουν στο συμπόσιο των Χοέων, τη δεύτερη ημέρα των Ανθεστηρίων, και τους επιτρεπόταν να μυηθούν στα μυστήρια της Ελευσίνας. Ένας δούλος, όπως και ένας ελεύθερος πολίτης, μπορούσε να ζητήσει άσυλο σε έναν ναό ή σε έναν βωμό.

Οι δούλοι μοιράζονταν τους θεούς του κυρίου τους και μπορούσαν να ασκούν τις δικές τους θρησκευτικές πρακτικές, αν ήταν απαραίτητο. Οι σκλάβοι δεν μπορούσαν να έχουν ιδιοκτησία, αλλά ο ιδιοκτήτης τους συχνά τους άφηνε να αποταμιεύουν ώστε να μπορούν να αγοράσουν την ελευθερία τους. Υπάρχουν καταγραφές σκλάβων που δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά ανεξάρτητα, πληρώνοντας μόνο ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή στον κύριό τους. Η Αθήνα είχε επίσης έναν νόμο που απαγόρευε τον ξυλοδαρμό των δούλων: αν κάποιος στην Αθήνα χτυπούσε κάποιον που με την πρώτη ματιά μοιάζει με δούλο, θα μπορούσε κάλλιστα να χτυπήσει έναν συμπολίτη του, καθώς πολλοί πολίτες δεν ντύνονται καλύτερα. Ξάφνιασε τους άλλους Έλληνες το γεγονός ότι οι Αθηναίοι ανέχονταν τη διαφωνία των δούλων. Οι Αθηναίοι δούλοι πολέμησαν μαζί με τους ελεύθερους Αθηναίους πολίτες στη μάχη του Μαραθώνα και τιμήθηκαν στα μνημεία της νίκης. Πριν από τη μάχη της Σαλαμίνας, ένα διάταγμα όριζε ότι οι άμαχοι έπρεπε να “σώσουν τον εαυτό τους, τις γυναίκες, τα παιδιά και τους δούλους τους”.

Οι σκλάβοι είχαν ειδικούς σεξουαλικούς περιορισμούς και υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, ένας σκλάβος δεν μπορούσε να συνάψει παιδοφιλική σχέση με ένα ελεύθερο αγόρι: “ένας σκλάβος δεν πρέπει να είναι εραστής ενός ελεύθερου αγοριού, ούτε να το ακολουθεί, αλλιώς θα δεχτεί πενήντα χτυπήματα δημοσίως” και δεν είχαν πρόσβαση σε σχολή πάλης. “Ο δούλος δεν πρέπει να εκπαιδεύεται ή να χρίζεται στη σχολή πάλης”. Και οι δύο νόμοι αποδίδονται στον Σόλωνα. Οι πατέρες που ήθελαν να προστατέψουν το γιο τους από τη σεξουαλική παρενόχληση, τον φρουρούσε ένας δούλος, ο paidagogos, ο οποίος μπορούσε να συνοδεύει το αγόρι στα ταξίδια του. Οι γιοι των ηττημένων εχθρών υποδουλώνονταν και συχνά εξαναγκαζόταν να εργάζονται σε οίκους ανοχής, όπως συνέβη στην περίπτωση του Φαίδωνα από την Ήλιδα, ο οποίος εξαγοράστηκε και απελευθερώθηκε από μια τέτοια επιχείρηση μετά από αίτημα του Σωκράτη από πλούσιους φίλους του φιλοσόφου. Από την άλλη πλευρά, οι πηγές δείχνουν ότι ο βιασμός δούλων διώκεται τουλάχιστον περιστασιακά.

Σκλάβοι στη Γόρτυνα

Σύμφωνα με έναν κώδικα χαραγμένο σε πέτρα από τον 6ο αιώνα π.Χ., οι δούλοι, οι δούλοι ή ορκέοι, βρίσκονταν σε κατάσταση μεγάλης εξάρτησης στην πόλη Γόρτυνα της Κρήτης. Τα παιδιά τους ανήκαν στον αφέντη. Ήταν υπεύθυνος για όλα τα αδικήματά τους και αντίστροφα, αποζημιωνόταν για τα αδικήματα που διέπρατταν άλλοι εναντίον των δούλων του.

Σύμφωνα με τον κώδικα της Γόρτυνας, όπου όλες οι ποινές ήταν χρηματικές, τα πρόστιμα διπλασιάζονταν αν οι δούλοι διέπρατταν κάποιο παράπτωμα ή έγκλημα. Αντίθετα, ένα έγκλημα κατά ενός σκλάβου ήταν πολύ φθηνότερο από ένα έγκλημα κατά ενός ελεύθερου ατόμου. Για παράδειγμα, ο βιασμός μιας ελεύθερης γυναίκας τιμωρούνταν με πρόστιμο 200 στατέρ ή 400 δραχμές, ενώ ο βιασμός μιας μη παρθένας σκλάβας από άλλον σκλάβο τιμωρούνταν με πρόστιμο μόνο 1 obool, 1

Μια ειδική περίπτωση: δουλεία χρέους

Πριν ο Σόλων καταργήσει τη δουλεία χρέους, η δουλεία αυτή εφαρμόστηκε από τους Αθηναίους: ένας πολίτης που αδυνατούσε να πληρώσει τα χρέη του γινόταν “δούλος” του πιστωτή του. Ήταν αυτό πραγματικά μια μορφή δουλείας ή μια μορφή υποτέλειας; Το ερώτημα αυτό αφορά κυρίως τους αγρότες που είναι γνωστοί ως hektemoroi Εργάζονταν σε μισθωμένη γη από πλούσιους γαιοκτήμονες, αν δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν τα ενοίκιά τους. Θεωρητικά, οι υπόδουλοι θα απελευθερώνονταν όταν εξοφλούνταν το αρχικό τους χρέος.

Το σύστημα είχε ξεκινήσει από την Εγγύς Ανατολή και αναφέρεται στη Βίβλο. Ο Σόλων έβαλε τέλος σε αυτό εδώ και εκεί με τη σεισάχθεια, τη Σεισάχθεια, την απαλλαγή από το χρέος, η οποία απέτρεπε κάθε απαίτηση από τον ενάγοντα και απαγόρευε την πώληση των ελεύθερων Αθηναίων, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων. Ο Αριστοτέλης, στο Σύνταγμα των Αθηναίων, παραθέτει ένα από τα ποιήματα του Σόλωνα.

“Στους αμέτρητους που πουλήθηκαν με δόλο ή σύμφωνα με το νόμο” Μακριά από τη γη που δημιούργησε ο Θεός, ένας απόκληρος σκλάβος, Επέστρεψε στην Αθήνα: ναι, και λίγο, Εξόριστος από το σπίτι του από το βαρύ φορτίο των χρεών, Που δεν μιλούσαν πλέον την αγαπημένη αθηναϊκή γλώσσα, Αλλά ταξίδεψα πολύ και έφερα πίσω, Και εκείνοι εδώ στην πιο άθλια σκλαβιά, douleia Σέρνονται κάτω από το ανελέητο βλέμμα του αφέντη τους, των δεσποτών, εκείνων που απελευθέρωσα.

Ενώ μεγάλο μέρος του λεξιλογίου του Σόλωνα είναι παρόμοιο με εκείνο της “παραδοσιακής” δουλείας, η υποδούλωση με χρέος ήταν τουλάχιστον διαφορετική στο ότι ο υπόδουλος Αθηναίος παρέμενε Αθηναίος στη γενέτειρά του, εξαρτώμενος από έναν άλλο Αθηναίο.

Αυτή είναι η πτυχή που εξηγεί το κύμα δυσαρέσκειας για τη δουλεία του 6ου αιώνα π.Χ.- δεν είχε ως στόχο την απελευθέρωση όλων των δούλων, αλλά μόνο εκείνων που είχαν υποδουλωθεί από υπαιτιότητα. Οι μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα άφησαν δύο εξαιρέσεις: ο κηδεμόνας μιας ανύπαντρης γυναίκας που είχε χάσει την παρθενιά της είχε το δικαίωμα να την πουλήσει ως σκλάβα και ένας πολίτης μπορούσε να “βρει ένα ανεπιθύμητο νεογέννητο μωρό”.

Χειραφέτηση

Η χρήση του μανούμισιου στη Χίο φαίνεται ότι υπήρχε ήδη από τον έκτο αιώνα π.Χ. Πιθανώς χρονολογείται από παλαιότερη περίοδο, καθώς επρόκειτο για προφορική διαδικασία. Άτυπες αθωωτικές αποφάσεις αναφέρονται επίσης στην Κλασική Περίοδο. Αρκούσε να συνοδεύσει τον πολίτη μαζί με μάρτυρες σε μια δημόσια τελετή στο θέατρο ή να προσέλθει σε ένα δημόσιο δικαστήριο για να κηρυχθεί ο δούλος του ελεύθερος. Στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., η πρακτική αυτή απαγορεύτηκε στην Αθήνα για την αποφυγή διαταραχών της δημόσιας τάξης. Τον 4ο αιώνα π.Χ., η χρήση του έγινε όλο και πιο διαδεδομένη, όπως αποδεικνύεται από επιγραφές που βρέθηκαν σε πέτρες σε ναούς όπως στους Δελφούς και στη Δωδώνη. Χρονολογούνται κυρίως από τον πρώτο και δεύτερο αιώνα π.Χ. και από τον πρώτο αιώνα μ.Χ.

Ήταν επίσης δυνατή η κοινή επανένωση, ένα παράδειγμα της οποίας είναι γνωστό από τον δεύτερο αιώνα π.Χ. στο νησί της Θάσου. Πιθανόν να έλαβε χώρα μετά από μια περίοδο πολέμου, ως ανταμοιβή για την πίστη που επέδειξαν οι δούλοι, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η τεκμηρίωση αφορά μια εκούσια πράξη του αφέντη, κυρίως άνδρα, αλλά κατά την ελληνιστική περίοδο και γυναίκας.

Συχνά, ο σκλάβος έπρεπε να πληρώσει για τον εαυτό του ένα ποσό τουλάχιστον ίσο με την αξία του στο δρόμο. Για το σκοπό αυτό, μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις οικονομίες τους ή να πάρουν το λεγόμενο “φιλικό” δάνειο ἔρανος, εράνος από τον κύριό του, έναν φίλο ή πελάτη, όπως έκανε ο έταυρος, ένας εταίρος της Νεαρείας.

Η απελευθέρωση είχε συχνά θρησκευτικό χαρακτήρα, όπου ο δούλος υποτίθεται ότι “πουλήθηκε” σε μια θεότητα, στην προκειμένη περίπτωση συχνά στον Δελφικό Απόλλωνα, ή καθαγιάστηκε μετά την απελευθέρωσή του. Ο ναός λάμβανε μερίδιο από τη χρηματική συναλλαγή και εγγυόταν τη σύμβαση. Η χειραφέτηση θα μπορούσε επίσης να έχει εντελώς αστικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος έπαιζε το ρόλο της θεότητας.

Ο δούλος μπορούσε να είναι εντελώς ή εν μέρει ελεύθερος, ανάλογα με τις ορέξεις του αφέντη του. Στην πρώτη περίπτωση, ο απελευθερωμένος δούλος προστατεύονταν νομικά από κάθε προσπάθεια να επανέλθει στη δουλεία, για παράδειγμα εκ μέρους των κληρονόμων του πρώην κυρίου του. Στην τελευταία περίπτωση, ο απελευθερωμένος δούλος μπορούσε να υποχρεωθεί να τηρήσει μια σειρά από υποχρεώσεις προς τον πρώην κύριό του. Το πιο περιοριστικό συμβόλαιο ήταν αυτό του paramone, μια μορφή υποταγής περιορισμένης διάρκειας, όπου ο κύριος διατηρούσε σχεδόν απόλυτα δικαιώματα.

Όσον αφορά τα δικαιώματά του στην πόλη, ο απελευθερωμένος σκλάβος δεν ήταν καθόλου ίσος με κάποιον που ήταν πολίτης εκ γενετής. Από τον διάλογο “Νόμοι” του Πλάτωνα συνάγεται ότι ο απελευθερωμένος δούλος έπρεπε να τηρεί κάθε είδους κανονισμούς: την υποχρέωση να εμφανίζεται στο σπίτι του πρώην αφέντη του τρεις φορές τον μήνα, την απαγόρευση να γίνει πλουσιότερος από αυτόν και πολλά άλλα. Στην πραγματικότητα, το καθεστώς του απελευθερωμένου δούλου ήταν παρόμοιο με εκείνο του μετόχου, του αλλοδαπού που παρέμενε στη χώρα, ελεύθερος αλλά χωρίς πολιτικά δικαιώματα.

Ο Σπαρτιάτης σκλάβος

Οι Σπαρτιάτες χρησιμοποίησαν τους ελεώτες ως δούλους, μια υποτελή ομάδα που ανήκε συλλογικά στο κράτος. Δεν είναι απολύτως σαφές αν είχαν και δικούς τους δούλους. Υπάρχουν αναφορές σε δούλους που απελευθερώθηκαν από τους Σπαρτιάτες, κάτι που φαινομενικά απαγορεύεται στους ελεήμονες, ή που πουλήθηκαν εκτός Λακωνίας: ο ποιητής Αλκμάν- κάποιος Φιλόξενος από τα Κύθηρα, ο οποίος λέγεται ότι οδηγήθηκε στη δουλεία μαζί με όλους τους συμπολίτες του μετά την κατάληψη της πόλης του και αργότερα πουλήθηκε σε έναν Αθηναίο- ένας Σπαρτιάτης μάγειρας, που πουλήθηκε είτε στον Διονύσιο Α” είτε στον βασιλιά του Πόντου, και οι δύο εκδοχές αναφέρονται από τον Πλούταρχο- και οι φημισμένες Σπαρτιάτισσες νοσοκόμες, τις οποίες εκτιμούσαν τόσο πολύ οι Αθηναίοι γονείς.

Ορισμένα κείμενα αναφέρουν τόσο τους δούλους όσο και τους ελωτές, υπονοώντας ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ τους. Ο Πλάτων στον διάλογό του Αλκιβιάδης Ι αναφέρει “την ιδιοκτησία των δούλων και ιδίως των ειλώτων” υπό την εξουσία των Σπαρτιατών, και ο Πλούταρχος γράφει για “δούλους και ειλώτες”. Τέλος, η συμφωνία με την οποία τερματίστηκε η εξέγερση των Ελοτών το 464 π.Χ. όριζε ότι κάθε επαναστάτης από τη Μεσσηνία που θα βρισκόταν στο εξής στη χερσόνησο της Πελοποννήσου θα ήταν “δούλος του καπετάνιου του”, υπονοώντας ότι εκείνη την εποχή δεν απαγορευόταν η κατοχή δούλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα.

Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι στην ελληνική πόλη-κράτος της Σπάρτης, τουλάχιστον μετά τη νίκη των Σπαρτιατών επί των Αθηναίων το 404 π.Χ. κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, χρησιμοποιούνταν πράγματι προσωπικοί δούλοι, αλλά όχι σε μεγάλους αριθμούς και μόνο στα ανώτερα κλιμάκια. Όπως συνέβαινε και στις άλλες ελληνικές πόλεις, οι προσωπικοί δούλοι μπορούσαν να πωληθούν στην αγορά ή να γίνουν αιχμάλωτοι πολέμου.

Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τις συνθήκες του Έλληνα δούλου σύμφωνα με τη σωστή αξία. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η καθημερινή ρουτίνα των δούλων μπορούσε να εκφραστεί με τρεις όρους: “εργασία, πειθαρχία και τροφή”. Ο Ξενοφών έδωσε τη συμβουλή να αντιμετωπίζονται οι δούλοι όπως τα οικόσιτα ζώα, δηλαδή να τιμωρείται η ανυπακοή και να επιβραβεύεται η καλή συμπεριφορά. Όσο για τον Αριστοτέλη, προτιμά να αντιμετωπίζει τους δούλους σαν παιδιά και να τους δίνει όχι μόνο εντολές αλλά και συμβουλές, καθώς ο δούλος είναι σε θέση να κατανοήσει τα κίνητρα αν του τα εξηγήσουν.

Στην ελληνική λογοτεχνία υπάρχουν αρκετές σκηνές μαστίγωσης δούλων. Ήταν ένα μέσο που τους ανάγκαζε να εργαστούν, όπως θα μπορούσε να γίνει με τη διανομή τροφίμων, ρουχισμού και ανάπαυσης. Υπήρχε βία κατά των δούλων, την οποία ασκούσε ο κύριος ή ένας επόπτης, ο οποίος μπορεί να ήταν και ο ίδιος δούλος. Για παράδειγμα, στην αρχή του έργου του Αριστοφάνη “Οι ιππότες” (4-5), δύο δούλοι παραπονιούνται ότι “μελανιάστηκαν και μαστιγώθηκαν χωρίς διακοπή” από τον νέο τους επόπτη. Ωστόσο, ο Αριστοφάνης παραθέτει ένα χαρακτηριστικό παλιό ρητό από την κλασική ελληνική κωμωδία. Επίσης, απέλυε ή μαστίγωνε τους σκλάβους που συνέχιζαν να το σκάνε ή να εξαπατούν κάποιον. Πάντα έβγαιναν κλαίγοντας, ώστε κάποιος από τους συντρόφους του σκλάβους να κοροϊδέψει τους μώλωπες και μετά να ρωτήσει: “Αχ, καημένε, τι έπαθε το δέρμα σου;”.

Οι συνθήκες διαβίωσης των δούλων διέφεραν σημαντικά ανάλογα με την ιδιότητά τους. Οι δούλοι στα ορυχεία του Λαυρίου και οι δούλοι των γεωτρυπάνων, οι πορναίοι, ιδιαίτερα, ζούσαν μια σκληρή ζωή, ενώ οι κρατικοί δούλοι, οι τεχνίτες, οι μικροέμποροι και οι τραπεζίτες ήταν σχετικά ανεξάρτητοι. Μέ ἀντάλλαγμα τήν ἀμοιβή, τήν ἀποφορά, τήν ἀποφορά, στόν ἀφέντη τους, μποροῦσαν νά ζοῦν καί νά ἐργάζονται ἀνεξάρτητα. Επιπλέον, μπορούσαν να κερδίσουν κάποια χρήματα, τα οποία μερικές φορές ήταν αρκετά για να αγοράσουν την ελευθερία τους. Η δυνατότητα να γίνουν ελεύθεροι ήταν ένα ισχυρό κίνητρο, αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πώς αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην πραγματικότητα.

Οι κλασικοί συγγραφείς πίστευαν ότι οι δούλοι από την Αθήνα είχαν “μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη μοίρα”. Ο Ψευδο-Ξενοφών θρηνεί για τις ελευθερίες που παρέχονται στους Αθηναίους δούλους: “Όσο για τους δούλους και τους μετοίκους από την Αθήνα, απολαμβάνουν τις μεγαλύτερες ελευθερίες. Δεν μπορείς απλά να τους νικήσεις και δεν κάνουν στην άκρη για να σε αφήσουν να περάσεις”. Αυτή η λεγόμενη μεταχείριση δεν εμπόδισε 20.000 Αθηναίους δούλους να το σκάσουν στο τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου με την προτροπή της σπαρτιατικής φρουράς στην Αττική. Αυτοί ήταν κυρίως ειδικευμένοι τεχνίτες, kheiroteknai, και πιθανώς ήταν μεταξύ των σκλάβων που είχαν καλύτερη μεταχείριση. Ο τίτλος μιας κωμωδίας του 4ου αιώνα από τον Αντιφάνη, “Η σύλληψη του δραπέτη”, Δραπεταγωγός, υποδηλώνει ότι η φυγή των δούλων ήταν πιο συνηθισμένη.

Αντίθετα, πουθενά δεν έχει καταγραφεί μεγάλης κλίμακας ελληνική εξέγερση ανάλογη με εκείνη του Ρωμαίου σκλάβου Σπάρτακου. Αυτό μπορεί πιθανώς να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι Έλληνες δούλοι ήταν σχετικά διασκορπισμένοι, γεγονός που εμπόδιζε την προετοιμασία μεγάλης κλίμακας. Η εξέγερση των δούλων ήταν σπάνια, ακόμη και στη Ρώμη. Μεμονωμένες πράξεις κατά τις οποίες οι σκλάβοι επαναστάτησαν εναντίον του αφέντη τους συνέβησαν, αν και σε περιορισμένο αριθμό. Μια δικαστική ομολογία αναφέρει μια απόπειρα ανθρωποκτονίας του αφέντη του από έναν σκλάβο που δεν ήταν ακόμη 12 ετών.

Ιστορικές απόψεις

Λίγοι συγγραφείς της κλασικής αρχαιότητας αμφισβητούν ότι υπήρχαν δούλοι. Για τον Όμηρο και τους προκλασικούς συγγραφείς, η δουλεία ήταν αναπόφευκτη συνέπεια του πολέμου. Ο Ηράκλειτος δήλωσε ότι “ο πόλεμος είναι ο πατέρας όλων, ο βασιλιάς όλων, μετατρέπει κάποιους σε δούλους και δίνει ελευθερία σε άλλους”. Την άποψη αυτή υποστήριζε και ο Αριστοτέλης, ο οποίος δήλωνε: “ο νόμος κατά τον οποίο όλα όσα συλλαμβάνονται στον πόλεμο ανήκουν στον νικητή”. Ωστόσο, λέει επίσης ότι μπορεί να υπάρχουν μερικά ζητήματα εδώ, “γιατί τι τώρα, αν ο λόγος για τον οποίο γίνεται ο πόλεμος είναι άδικος;”. Εάν ο πόλεμος οφείλεται σε έναν άδικο ή λανθασμένο λόγο, θα πρέπει να επιτραπεί στους νικητές του πολέμου αυτού να πάρουν τους ηττημένους ως σκλάβους;

Κατά την Κλασική Περίοδο, η κύρια αιτιολόγηση της δουλείας ήταν οικονομική. Από φιλοσοφική άποψη, η ιδέα της “φυσικής” δουλείας εμφανίστηκε την ίδια εποχή. Για παράδειγμα, ο Αισχύλος λέει στην τραγωδία του Πέρσες, “οι Έλληνες δεν αποκαλούνται πουθενά δούλοι ή υποτελείς κανενός”, ενώ οι Πέρσες, όπως γράφει ο Ευριπίδης στην Ελένη, “είναι όλοι δούλοι εκτός από έναν: τον Μεγάλο Βασιλιά”. Ο Ιπποκράτης διατυπώνει θεωρίες σχετικά με αυτή τη λανθάνουσα ιδέα τον πέμπτο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με αυτόν, το εύκρατο κλίμα της Ανατολίας παρήγαγε έναν ειρηνικό και υποτακτικό λαό. Η δήλωση αυτή επαναλαμβάνεται από τον Πλάτωνα και στη συνέχεια από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά του, στα οποία αναπτύσσει την έννοια της “φυσικής” δουλείας. “Διότι εκείνος που μπορεί να βλέπει μπροστά με το μυαλό του είναι από τη φύση του κυρίαρχος και κύριος, ενώ εκείνος που μπορεί να τα κάνει αυτά με το σώμα του είναι υποδεέστερος και από τη φύση του δούλος”. Σε αντίθεση με ένα ζώο, ένας σκλάβος είναι σε θέση να κατανοήσει τη λογική, αλλά “… δεν έχει την ικανότητα να σκέφτεται”.

Ο Αλκιδάμας, σύγχρονος του Αριστοτέλη, είχε την αντίθετη άποψη και θεωρούσε ότι από τη φύση του κανείς δεν ήταν δούλος. Παράλληλα, οι σοφιστές ανέπτυξαν την αντίληψη ότι κάθε άνθρωπος, είτε Έλληνας είτε βάρβαρος, ανήκε στην ίδια φυλή και ότι ορισμένοι άνθρωποι ήταν επομένως δούλοι, παρόλο που είχαν την ψυχή ενός ελεύθερου ανθρώπου ή το αντίστροφο. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης, σύμφωνα με τη θεωρία του για τη “φυσική” δουλεία, αναγνώρισε αυτή τη δυνατότητα και υποστήριξε ότι η δουλεία δεν μπορεί να επιβληθεί παρά μόνο αν ο κύριος είναι καλύτερος από τον δούλο. Οι σοφιστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πραγματική δουλεία δεν ήταν θέμα θέσης αλλά χαρακτήρα. Ο Μαιάνδρος είπε γι” αυτό: “Να είσαι ελεύθερος στο πνεύμα, αν και είσαι σκλάβος, και τότε δεν θα είσαι πλέον σκλάβος”. Η σκέψη αυτή, η οποία επαναλαμβανόταν μεταξύ των Στωικών και των Επικούρειων, δεν ήταν τόσο απόρριψη της δουλείας όσο ευτελισμός της.

Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να φανταστούν την απουσία δούλων. Οι δούλοι εμφανίζονται ακόμη και στη “Χώρα των Νεφών” του έργου “Τα Πουλιά” του Αριστοφάνη, καθώς και στις ιδανικές πόλεις του διαλόγου του Πλάτωνα “Νόμοι” ή “Δημοκρατία”. Οι ουτοπικές πόλεις των αρχιτεκτόνων Φαλέα της Χαλκηδόνας και Ιππόδαμου της Μιλήτου βασίζονται στην ισοκατανομή της ιδιοκτησίας, αλλά οι κυβερνητικοί δούλοι απασχολούνται ως τεχνίτες ή γεωργικοί εργάτες.

Οι “αντίστροφες πόλεις” έφεραν τις γυναίκες στην εξουσία και είδαν ακόμη και το τέλος της ατομικής ιδιοκτησίας, όπως στην κωμωδία Λυσιστράτη ή στο Κοινοβούλιο των Γυναικών, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τους σκλάβους να είναι υπεύθυνοι για τους αφέντες τους. Η μόνη κοινωνία χωρίς δούλους ήταν αυτή της Χρυσής Εποχής, στην οποία όλες οι ανάγκες καλύπτονταν χωρίς κανείς να χρειάζεται να εργαστεί. Όπως εξήγησε ο Πλάτωνας, σε αυτού του είδους την κοινωνία κάποιος θερίζει άφθονα χωρίς να σπέρνει.

Στην κωμωδία Αμφικτύονες του Τηλεκλείδη, τα κριθαρένια ψωμιά ανταγωνίζονται με τα σιταρένια ψωμιά για την τιμή να “φαγωθούν από τους ανθρώπους”. Επιπλέον, τα ίδια τα αντικείμενα κινούνται: η ζύμη ζυμώνεται μόνη της και η κανάτα χύνεται μόνη της. Παρομοίως, ο Αριστοτέλης είπε ότι η δουλεία δεν θα ήταν απαραίτητη αν “κάθε όργανο μπορούσε να κάνει τη δουλειά του μόνο του… η σαΐτα θα ύφαινε και το πλέκτρο θα χτυπούσε τη λύρα χωρίς ένα χέρι να το καθοδηγεί”, όπως οι θρυλικές έννοιες του Δαίδαλου και του Ήφαιστου. Μια κοινωνία χωρίς δούλους είναι, επομένως, υποβιβασμένη σε έναν άλλο χρόνο και χώρο. Σε μια “κανονική” κοινωνία, κάποιος χρειάζεται σκλάβους. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι οι δούλοι είναι παρ” όλα αυτά μια αναγκαιότητα, λέγοντας: “Η ιδιοκτησία είναι μέρος του νοικοκυριού… γιατί κανείς δεν μπορεί να ζήσει καλά ή έστω να ζήσει αν δεν του παρέχονται οι απαραίτητες ανάγκες”. Υποστηρίζει επίσης ότι οι δούλοι είναι το σημαντικότερο μέρος της ιδιοκτησίας, διότι έχουν “προτεραιότητα έναντι όλων των μέσων”. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι τουλάχιστον κάποιοι σκλάβοι θα είχαν καλή μεταχείριση, για τον ίδιο λόγο που κάποιος φροντίζει καλά τα πιο σημαντικά εργαλεία του. Βλέποντας τους σκλάβους ως εργαλεία ενός νοικοκυριού, αυτό δημιουργεί έναν ακόμη λόγο για την αποδοχή της δουλείας. Ο Αριστοτέλης λέει: “Πράγματι, η χρήση των δούλων ή των οικόσιτων ζώων δεν διαφέρει πολύ”, δείχνοντας ότι ορισμένοι δούλοι δεν είναι ανώτερης τάξης από τα κοινά οικόσιτα ζώα της εποχής.

Ο Αντιφών έβλεπε τους σκλάβους ως κάτι περισσότερο από συνηθισμένα ζώα ή όργανα. Σχετικά με το ζήτημα της δολοφονίας του δούλου του, λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να “εξαγνιστεί και να μείνει μακριά από τα μέρη που ο νόμος ορίζει, με την ελπίδα ότι έτσι θα αποτρέψει καλύτερα την καταστροφή”. Αυτό υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποια αίσθηση ακαταλληλότητας όταν κάποιος σκοτώνει έναν σκλάβο, ακόμη και αν ανήκει σε αυτόν που τον σκοτώνει.

Η τιμωρία των σκλάβων θα ήταν σκληρή και άμεση. Ο Δημοσθένης δέχθηκε ότι οι δούλοι τιμωρούνταν με σωματική τιμωρία για οτιδήποτε μπορεί να έκαναν λάθος, δηλώνοντας: “το σώμα ενός δούλου θεωρείται υπεύθυνο για όλες τις παρανομίες του, αφού η σωματική τιμωρία είναι η τελευταία τιμωρία που μπορείς να επιβάλεις σε έναν ελεύθερο άνθρωπο”. Αυτό συζητήθηκε σε δικαστικές διαδικασίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι επρόκειτο για έναν ευρέως αποδεκτό τρόπο μεταχείρισης των σκλάβων.

Σύγχρονη σκέψη

Η δουλεία στην αρχαία Ελλάδα αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο απολογητικού διαλόγου μεταξύ των χριστιανών, αλλά το τέλος της δουλείας αποδίδεται συνήθως σε αυτούς. Ο διάλογος απέκτησε ηθικοπλαστικό χαρακτήρα από τον 16ο αιώνα και μετά. Η ύπαρξη της αποικιακής δουλείας είχε σημαντικό αντίκτυπο στη συζήτηση, με ορισμένους συγγραφείς να τη θεωρούν αξιόλογη για τον πολιτισμό και άλλους να καταγγέλλουν τα κακώς κείμενά της. Το 1847, για παράδειγμα, ο Henri-Alexandre Wallon δημοσίευσε την Ιστορία της δουλείας στο πλαίσιο των έργων του που υποστήριζαν την κατάργηση της δουλείας στις γαλλικές αποικίες.

Μια πολιτικοοικονομική πραγματεία εμφανίστηκε τον δέκατο ένατο αιώνα. Δεσμεύτηκε να διακρίνει διαφορετικές φάσεις στην οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών και να εντοπίσει σωστά τη δουλεία στην ελληνική κοινωνία. Η επιρροή του Καρλ Μαρξ ήταν καθοριστική. Για τον ίδιο, η αρχαία κοινωνία χαρακτηριζόταν από την ανάπτυξη της ατομικής ιδιοκτησίας και οι δούλοι ήταν ένα πολύ σημαντικό μέσο παραγωγής, άρα όχι δευτερεύουσας σημασίας όπως σε άλλες προκαπιταλιστικές κοινωνίες. Οι θετικιστές εκπροσωπήθηκαν από τον ιστορικό Eduard Meyer, με το έργο του Η δουλεία στην αρχαιότητα, 1898, και σύντομα ήρθαν σε σύγκρουση με τη μαρξιστική θεωρία. Σύμφωνα με τον Meyer, η δουλεία ήταν το θεμέλιο της ελληνικής δημοκρατίας. Ήταν επομένως ένα νομικό και κοινωνικό φαινόμενο και όχι ένα οικονομικό φαινόμενο.

Η σύγχρονη ιστοριογραφία αναπτύχθηκε τον 20ό αιώνα. Με επικεφαλής συγγραφείς όπως ο Joseph Vogt, επικράτησε η ιδέα ότι η διατήρηση σκλάβων ήταν μία από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ελίτ. Αντίθετα, σύμφωνα με τη θεωρία, ήταν επίσης δυνατό να ενταχθούν στην ελίτ αυτή και οι σκλάβοι. Τέλος, ο Vogt κρίνει ότι η σύγχρονη κοινωνία, που βασίζεται στις ανθρωπιστικές αξίες, έχει ξεπεράσει αυτό το επίπεδο ανάπτυξης. Οι δούλοι στην αρχαία Ελλάδα παραμένουν αντικείμενο ιστορικής συζήτησης, η οποία επικεντρώνεται σε δύο ερωτήματα: μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι δούλοι έπαιζαν κεντρικό ρόλο στον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, και αποτελούσαν αυτοί οι δούλοι μια κοινωνική τάξη;

Πηγές

 1. Slavernij in het oude Griekenland
 2. Δουλεία στην αρχαία Ελλάδα
 3. a b Carla Boos. De slavernij. mensenhandel van de koloniale tijd tot nu. blz 11
 4. Vertaling van een Engelse vertaling van Grondwet van de Atheners 12:4.
 5. Une mention chez Homère dans Iliade [détail des éditions] [lire en ligne] (VII, 475), qui se rapporte à des prisonniers de guerre ; le vers est athétisé par Aristarque de Samothrace qui suit Zénodote et Aristophane de Byzance. Kirk, p. 291.
 6. Aux époques classique et hellénistique, c”est le maître qui nomme son esclave. Celui-ci peut donc porter celui de son maître ; un ethnique, comme mentionné ; un nom de lieu (Asia, Carion, Lydos, entre autres) ; un nom issu de sa patrie d”origine (Manès pour un Lydien, Midas pour un Phrygien, etc.) ; un nom de personnage historique (Alexandre, Cléopâtre, etc.). Un esclave peut porter pratiquement n”importe quel nom ; seuls ceux forgés sur des noms de pays barbares sont spécifiquement réservés aux esclaves. Cf. O. Masson, « Les noms des esclaves dans la Grèce antique », Actes du colloque 1971 sur l”esclavage, p. 9-21.
 7. Par exemple à Thasos au cours du IIe siècle, sans doute en période de guerre, pour remercier les esclaves de leur fidélité. Choix d”inscriptions grecques, Belles Lettres, Paris, 2003, no 39.
 8. δμώς in: Pierre Chantraine: Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Klincksieck, Paris 2009.
 9. Z. B. in der Odyssee 1, 398 (Memento vom 27. September 2011 im Internet Archive), wo Telemachos „die Sklaven, die Odysseus erbeutete“ so bezeichnet.
 10. Der Begriff wird einmal bei Homer (Ilias 7, 475) für Kriegsgefangene verwendet. Diese Stelle wurde später durch Aristarchos von Samothrake, der Zenodot und Aristophanes von Byzanz folgte, als nicht authentisch verworfen, siehe Geoffrey Stephen Kirk (Hrsg.): The Iliad: a Commentary. Band 2: Gesänge V-VIII. Cambridge University Press, Cambridge 1990, S. 291.
 11. ^ For instance Chryseis (Iliad 1:12–13, 29–30, 111–115), Briseis (2:688–689), Diomede (6:654–655), Iphis (6:666–668) and Hecamede (11:624–627).
 12. ^ See in the Iliad the pleas of Adrastus the Trojan (Iliad 1:46–50), the sons of Antimachus (11:131–135) and Lycaon (21:74–96), all begging for mercy in exchange of a ransom.
 13. ^ There are 50 female slaves serving Penelope in Odysseus” house (Odyssey 22:421) and in Alcinous” house (7:103).
 14. ^ Before his fight with Achilles, Hector predicts for his wife Andromache a life of bondage and mentions weaving and water-fetching (Iliad 6:454–458). In the Odyssey, servants tend the fire (Odyssey 20:123), prepare the suitors” feast (1:147), grind wheat (7:104, 20:108–109), make the bed (7:340–342) and take care of the guests.
 15. ^ In the Iliad, Chryseis sleeps with Agamemnon, Briseis and Diomede with Achilles, Iphis with Patroclus. In the Odyssey, twelve female servants sleep with the suitors (Odyssey 20:6–8) against Euryclea”s direct orders (22:423–425).
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.