Μιθριδάτης Α΄ της Παρθίας

Dimitris Stamatios | 29 Ιανουαρίου, 2023

Σύνοψη

Μιθριδάτης Α΄ (Αρσάκ ΣΤ΄), βασιλιάς της Παρθίας, κυβέρνησε από το 171 έως το 138 περίπου.

Μιθριδάτης (ελληνικά Μιθριδάτης) είναι η ελληνική προφορά του ιρανικού ονόματος Mihrdat, που σημαίνει “δοσμένος από τον Μίθρα”. Το ίδιο το όνομα προέρχεται από το αρχαίο ιρανικό Miθra-dāta-. Ο Μίθρα είναι η ηλιακή θεότητα στις πηγές του Ζωροαστρισμού, όπου παίζει το ρόλο του προστάτη της hwarna, δηλαδή της βασιλικής δόξας.

Ανάληψη του θρόνου

Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία της ανόδου του Μιθριδάτη Α” στο θρόνο, αλλά αναφέρεται από τον Ιουστίνο ως μονάρχης που ανέβηκε στο θρόνο ταυτόχρονα με τον Ευκρατίδη της Βακτρίας: “Σχεδόν ταυτόχρονα ο Μιθριδάτης έγινε βασιλιάς στην Παρθία και ο Ευκρατίδης στη Βακτρία, και οι δύο μεγάλοι άνδρες”. Αλλά αυτή η αναφορά δεν αρκεί, καθώς η ακριβής ημερομηνία ενθρόνισης του Ευκλατίδη Α” είναι επίσης άγνωστη. Αν ακολουθήσετε την παραδοσιακή χρονολόγηση, το γεγονός συνέβη γύρω στο 171 π.Χ. Ως άνδρας με εξαιρετική ανδρεία, ο Μιθριδάτης Α” διορίστηκε διάδοχος του μεγαλύτερου αδελφού του Θράατ Α”, αν και είχε αρκετούς ενήλικους γιους από μόνος του. Η άνοδός του στην εξουσία συνέπεσε με την αποδυνάμωση δύο εχθρικών παρθικών κρατών, του κράτους των Σελευκιδών και του ελληνοβακτριακού βασιλείου.

Επίθεση στη Βακτρία

Οι Πάρθοι κατά τη βασιλεία του Μιθριδάτη Α΄ πέρασαν στην επίθεση εναντίον των γειτόνων τους. Αρχικά εισέβαλε στην Ασπιάνα (στην περιοχή της Αρίας) και στην Ταπυρία (ανατολικά του μεσαίου τμήματος του Τζαν), διαχωρίζοντάς τες από τη Βακτρία, η οποία είχε αποδυναμωθεί από έναν παρατεταμένο εσωτερικό πόλεμο. Σχεδόν 600 χρόνια αργότερα, ο ιστορικός Ορόσιος υποστηρίζει ότι ο παρθικός στρατός του Μιθριδάτη Α” εισέβαλε ακόμη και στην Ινδία, κατακτώντας τις φυλές μεταξύ των ποταμών Γκιδάσπη και Ινδού. Ωστόσο, για τέτοιες κατακτήσεις δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά αξιόπιστα στοιχεία, με εξαίρεση αυτή τη σύντομη αναφορά του Ορόσιου, η αξιοπιστία των πληροφοριών δεν είναι βέβαιη.

Εισβολή στην Περσία και τη Μιδία

Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ορισμένα εδάφη είχαν αποσπαστεί από το βασίλειο των Σελευκιδών, ο Μιθριδάτης Α” μετακίνησε τους στρατούς του προς τα δυτικά. Η ταχεία απόσυρση του Σελευκίδη βασιλιά Αντίοχου Δ” του Επιφανή από την Παλαιστίνη, όπου εξαπλωνόταν τότε η εξέγερση των Μακκαβαίων, βαθιά μέσα στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας του είναι πιθανώς ενδεικτική μιας επίθεσης των Πάρθων. Παρόλο που το θέμα με τους Μακκαβαίους δεν είχε επιλυθεί -μια αρκετά συνηθισμένη κατάσταση στην περιοχή εκείνη- αλλά στα μάτια του Σελευκίδη ηγεμόνα ένα τέτοιο γεγονός όπως η εισβολή του Μιθριδάτη στα ανατολικά εδάφη φαινόταν πολύ πιο σημαντικό εκείνη την εποχή. Το 166 π.Χ. ο Αντίοχος εμφανίστηκε τελικά στη Βαβυλώνα. Από εκεί διέσχισε τον Ευφράτη το 165 π.Χ. και κινήθηκε προς την Αρμενία, όπου αιχμαλώτισε τον βασιλιά Αρτασέα Α΄ (Αρταξίας) και τον ανάγκασε να αποδεχθεί την κυριαρχία του. Στη συνέχεια, ο Αντίοχος επέστρεψε στον κύριο δρόμο που διέσχιζε το ιρανικό οροπέδιο, περνώντας από τους Εκβάτες, και προσπάθησε να καταλάβει την Περσέπολη. Ωστόσο, ο πληθυσμός της πόλης δεν το επέτρεψε αυτό. Μπορεί επίσης να εισέβαλε στην Ελίμεια στη νότια περιοχή των Σουσιανών, πάνω από τον Περσικό Κόλπο (αν η επιγραφή από τα Σούσα χρονολογείται πράγματι από την εποχή του Αντιόχου Δ”). Τελικά ο Αντίοχος ηττήθηκε και αναγκάστηκε να υποχωρήσει, και πέθανε επιστρέφοντας στην Γκαμπάχ (στην περιοχή του σημερινού Ισφαχάν).

Στα χρόνια που ακολούθησαν το θάνατο του Αντιόχου Δ”, εμφανίστηκαν διάφορα ανεξάρτητα βασίλεια στο δυτικό Ιράν. Η σημαντικότερη από αυτές, η Ελίμεια, προφανώς ανεξαρτητοποιήθηκε ήδη πριν από τη βασιλεία του Αντιόχου Δ”. Χάρη στα νομισματικά δεδομένα, γνωρίζουμε ακόμη και το όνομα του ηγεμόνα της Ελίμειας, ο οποίος καταγόταν από τους Σελευκίδες. Αυτό ήταν το Camnascir. Το κράτος του στις καλύτερες εποχές εκτεινόταν από τη Χαμπιένα (το σημερινό Ισφαχάν) μέχρι τον Περσικό Κόλπο. Δύο ανεξάρτητα βασίλεια σχηματίστηκαν στην Αρμενία γύρω από αυτή την εποχή: η Σοφενία και η Μεγάλη Αρμενία. Η υποτελής του Αντιόχου Γ”, η Αντιπάθεια της Μιδίας, έγινε και πάλι ανεξάρτητη. Ο Υσπασιοσίν, γιος του Σαγδοντάνακ, ίδρυσε ένα μικρό κράτος που ονομαζόταν Χαρακένε σε μια οικονομικά πολύ σημαντική περιοχή: στις εκβολές των μεγάλων ποταμών Ευφράτη και Τίγρη. Μετά το θάνατο του Αντιόχου Δ”, ο σατράπης της Μιδίας, ο Τίμαρχος, αρχίζει να εκδίδει τα δικά του νομίσματα. Η Περσία, της οποίας η υποταγή στους Σελευκίδες ήταν πάντοτε υπό όρους, έγινε τώρα εντελώς ανεξάρτητη. Έτσι, γύρω στο 16ο π.Χ. οι περισσότερες ανατολικές σατραπείες χάθηκαν τελικά από τους Σελευκίδες και κατακερματίστηκαν σε έναν αριθμό μικρών ανεξάρτητων κρατών. Η δύναμη που ένωσε όλα αυτά τα ανομοιογενή βασίλεια και ηγεμονίες σε ένα ενιαίο σύνολο ήταν οι Πάρθοι, οι οποίοι κατά τη βασιλεία του Μιθριδάτη Α” άρχισαν να καταλαμβάνουν τα εδάφη των γειτόνων τους.

Η εισβολή του Μιθριδάτη στην Ελίμεια πιθανώς ανησύχησε τον σατράπη της Μιδίας, Τίμαρχο, καθώς ήταν προφανές ότι επρόκειτο να γίνει το επόμενο θύμα της παρθικής επέκτασης. Ο Τίμαρχος κυβέρνησε τη Μηδία ήδη από το 161 π.Χ., και είναι γνωστό ότι η εισβολή του Μιθριδάτη στη Μηδία συνέπεσε με τη δολοφονία του Ευκρατίδη της Βακτρίας από τον ίδιο του το γιο, η οποία έλαβε χώρα περίπου το 155 π.Χ. Επομένως, για κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ 161 και 155 π.Χ. ο Μιθριδάτης διεξήγαγε έναν μακρύ πόλεμο με τη Μηδία με ποικίλη επιτυχία. Τελικά, αφού νίκησε, διόρισε έναν άνδρα που ονομαζόταν Μπάγκας (Βαγκάσης) για να κυβερνήσει τη νέα περιοχή.

Επίθεση στη Βαβυλωνία

Η κατάκτηση της Μιδίας άνοιξε για την επέκταση των Πάρθων την πύλη προς την εύφορη Μεσοποταμία. Μόνο αυτός που κατείχε αυτό το σημαντικότερο οικονομικό και πολιτικό κέντρο μπορούσε να περιμένει να ενώσει όλο το Ιράν υπό την εξουσία του. Ο βασιλιάς των Σελευκιδών Δημήτριος Β” Νικάτωρ, αντιλαμβανόμενος τις καταστροφικές συνέπειες της απώλειας της Μεσοποταμίας, προέβαλε πεισματική αντίσταση στον Μιθριδάτη. Μια σφηνοειδής πινακίδα που σώζεται σε κατεστραμμένη κατάσταση δίνει μια σύγχρονη περιγραφή των γεγονότων της προέλασης του Μιθριδάτη. Όταν η είδηση της προσέγγισής του έφτασε στον ηγεμόνα των Σελευκιδών Δημήτριο Νικάτορα, που βρισκόταν τότε στη Βαβυλωνία, πιθανώς στη Σελεύκεια επί της Τίγρης, συγκέντρωσε γρήγορα πολιτοφυλακή, παίρνοντας στο στρατό όλους τους άνδρες αδιακρίτως, και πήγε στη Μιδία για να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Ο βασιλιάς των Πάρθων κατάφερε να τον ξεγελάσει και συνέχισε την προέλασή του. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτριος έδωσε εντολή να συγκεντρώσει πρόσθετα στρατεύματα και ένας από τους διοικητές του, μαζί με ενισχύσεις, εισήλθε στη Μεσοποταμία, πιθανότατα προερχόμενος από τη Συρία. Ο Μιθριδάτης στράφηκε νότια προς τη Σελεύκεια και τον νίκησε. Στη Σελεύκεια ο Πάρθος μονάρχης δέχτηκε μια αντιπροσωπεία που είχε έρθει με προσφορά φιλίας από κάποια πόλη της χώρας του Ασούρ (Ασσυρία), όπου πιθανότατα γνώριζαν ήδη καλά την ήττα του στρατηγού Δημητρίου. Ο Μιθριδάτης εισήλθε στη βασιλική πόλη της Σελεύκειας στα τέλη Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου- ανακηρύχθηκε βασιλιάς στις 8 Ιουλίου 141 π.Χ. ή λίγο νωρίτερα.

“…Ο λαός αδιακρίτως στις πόλεις της Μιδίας… Στις αρχές εκείνου του μήνα, την 22η ημέρα, ο σου-μπου (;)… ραμπ-ουκ (πολέμαρχος) μπήκε στη γη της Ακκάδ. Αρσάκ, ο βασιλιάς στη Σελεύκεια τη χώρα της Ασούρ, στην οποία μπροστά στο πρόσωπο του βασιλιά Αρσάκ τη βασιλική πόλη μπήκε- τον μήνα, την 28η ημέρα”.

Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου του ίδιου έτους η ανώτατη εξουσία του Μιθριδάτη είχε ήδη αναγνωριστεί στην Ουρούκ (ελληνικά: Ορχοί), η οποία βρίσκεται στον κάτω ρου του Ευφράτη, πολύ νότια της Σελεύκειας. Οι κάτοικοι των Σουσών και της γύρω περιοχής δεν αισθάνονταν ασφαλείς, όπως δείχνει η επιγραφή από το έτος 171 της εποχής των Σελευκιδών (141 π.Χ.) που αναγγέλλει την υγεία του βασιλιά και της βασίλισσας, τα ονόματα των οποίων έχουν προσεκτικά παραλειφθεί. Λογικά, τα Σούσα ήταν το επόμενο σημείο στο ταξίδι του μεγάλου βασιλιά των Πάρθων. Οι μέρες της εξουσίας των Σελευκιδών είχαν ήδη περάσει, μειωμένο στα όρια σχεδόν μιας Συρίας το βασίλειο των Σελευκιδών δεν μπορούσε να αντισταθεί στην επίθεση των Παρθένων, ειδικά αφού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι ντόπιοι σε ορισμένες περιπτώσεις καλωσόριζαν την άφιξή τους…

Αντανακλώντας μια επιδρομή των Saks στην Hyrcania

Κάποια στιγμή μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του 141 π.Χ., ο Μιθριδάτης αναγκάστηκε να μετακινηθεί στην Υρκανία. Ο λόγος για την αποχώρησή του από τη Μεσοποταμία σε αυτό το κρίσιμο σημείο της εκστρατείας του ήταν πιθανότατα η επιδρομή των Σακ, οι οποίοι λίγο πριν από το 165 π.Χ. είχαν εκδιωχθεί από την πατρίδα τους στο Τουρκεστάν από τους Γιουέζι και αυτή τη στιγμή βρίσκονταν αρκετά κοντά στα ανατολικά όρια της Παρθίας. Τα στρατεύματα στη Μεσοποταμία τέθηκαν υπό τον Πάρθο διοικητή και ο Μιθριδάτης δεν επέστρεψε ποτέ ξανά στην περιοχή, καθώς το υπόλοιπο της βασιλείας του ήταν απασχολημένο με εκστρατείες στην ανατολική και κεντρική Παρθία. Η αποχώρησή του από το Ντουόρεχ στην Υρκανία επέτρεψε στους Ελαμίτες να επιτεθούν στην Απάμεια στον ποταμό Σύλχου.

Η ήττα και η αιχμαλωσία του βασιλιά των Σελευκιδών Δημητρίου

Πριν ακόμη φύγει ο Μιθριδάτης, ο Δημήτριος συνέχισε τον αγώνα. Αναμφίβολα, οι ενέργειες του τελευταίου δικαιολογούνταν από τις εκκλήσεις για βοήθεια από τα νεοκατακτημένα έθνη, ιδίως τους Έλληνες. Καθώς ο Δημήτριος προχωρούσε, μεγάλος αριθμός ανθρώπων συνέρρευσε κάτω από τις σημαίες του- ακούμε για τμήματα από τη Βακτρία, την Ελίμεια και την Περσίδα. Ο Δημήτριος κέρδισε αρκετές νίκες. Αλλά στο τέλος, είτε με πονηριά είτε με τη βία, συνελήφθη από τους Πάρθους και οδηγήθηκε στους δρόμους τους ως παραίνεση προς τις πόλεις που τον υποστήριζαν. Στη συνέχεια ο Δημήτριος στάλθηκε στην Υρκανία στον Μιθριδάτη. Εκεί του φέρθηκαν σύμφωνα με την υψηλή του θέση και παντρεύτηκε την κόρη του Μιθριδάτη, τη Ροδόγκουνα.

Εισβολή της Elimaida

Αφού ο εχθρός του είχε νικηθεί με ασφάλεια, ο Μιθριδάτης αποφάσισε να τιμωρήσει όσους είχαν βοηθήσει τον ηγεμόνα των Σελευκιδών. Προφανώς, μετά τη σύλληψη του Δημητρίου οι Πάρθοι κατέλαβαν τελικά την Ελίμεια. Αλλά η επίθεση στους Ελιμειανούς δεν οφειλόταν μόνο σε αυτό: ο πλούτος των ναών τους θα μπορούσε να αναπληρώσει το κουρασμένο από τον πόλεμο ταμείο. Αναφέρεται ότι η λεία από τους ναούς της Αθηνάς και της Αρτέμιδος και μόνο ανήλθε σε 10.000 τάλαντα, και αναμφίβολα λεηλατήθηκαν και άλλοι ναοί. Καταλήφθηκε η πόλη Σελεύκεια (Mange;), που παλαιότερα ονομαζόταν Solake, στον ποταμό Gedifon (Jarrahi). Δεδομένου ότι αμέσως μετά το θάνατο του Μιθριδάτη οι Πάρθοι εγκαταστάθηκαν στα Σούσα, είναι πιθανό ότι ο ίδιος ο μεγάλος βασιλιάς ενσωμάτωσε την περιοχή αυτή στην αυτοκρατορία του. Ο Μιθριδάτης πέθανε ειρηνικά το 138

Περίληψη της βασιλείας

Πριν από το θάνατο του Μιθριδάτη, η αυτοκρατορία περιελάμβανε την ίδια την Παρθία, την Υρκανία, τη Μιδία, τη Βαβυλωνία, την Ασσυρία, την Ελίμεια, την Περσία και τις περιοχές της Ταπούριας και της Τραξιανής. Έτσι, το παρθικό κράτος στο τέλος της βασιλείας του Μιθριδάτη Α” κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο το Ιράν και όλη τη Μεσοποταμία. Οι Πάρθοι έφτασαν στον Ευφράτη. Τα κινεζικά χρονικά αναφέρουν το κράτος των Αρσακιδών “με αρκετές εκατοντάδες πόλεις”. Οι νίκες του Μιθριδάτη έδωσαν τον πλήρη έλεγχο του Μεγάλου Δρόμου του Μεταξιού, γεγονός που εξασφάλισε την περαιτέρω ανάπτυξη της Παρθίας. Η επέκταση των Πάρθων στέρησε από τη Βακτρία τους δεσμούς της με τον ελληνιστικό κόσμο, γεγονός που οδήγησε στην παρακμή του ελληνισμού στην Ανατολή, αλλά ταυτόχρονα η ίδια η Παρθία υιοθέτησε ορισμένα στοιχεία του ελληνιστικού πολιτισμού.

Η γλώσσα της επίσημης αλληλογραφίας της Παρθικής διοίκησης γίνεται παχλαβί, δηλαδή περσική γραφή με αραμαϊκά γράμματα. Ο Μιθριδάτης ήταν ο πρώτος από τους Πάρθους βασιλείς του οποίου το όνομα δόξασε τον θεό Μίθρα- και η λατρεία αυτού του θεού, που μέχρι τότε αγνοούνταν καθολικά σε επίσημο επίπεδο, επρόκειτο να λάβει επίσημη έγκριση. Το “Mihr Yasht” από το “Videvdad” δημιουργήθηκε πιθανότατα στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Μιθριδάτη.

Πηγές

 1. Митридат I (царь Парфии)
 2. Μιθριδάτης Α΄ της Παρθίας
 3. Дибвойз Н. К. Политическая история Парфии. — С. 41.
 4. Дибвойз Н. К. Политическая история Парфии. — С. 41—42.
 5. Вторая книга Маккавейская. Глава 9 (1—2)  (неопр.). Дата обращения: 13 ноября 2015. Архивировано 24 ноября 2015 года.
 6. Дибвойз Н. К. Политическая история Парфии. — С. 42—43.
 7. Frye 1984, 211. o.
 8. a b Katouzian 2009, 41. o.
 9. Mayor 2009, 1. o.
 10. a b Daryaee 2012, 169. o.
 11. a b c Olbrycht 2010, 229–230. o.
 12. Según la costumbre parta la lista de reyes llevará siempre el nombre del fundador Arsaces. El resto de nombres es dado por los autores grecorromanos
 13. “Assar 2006”
 14. Epítome de las Historias filípicas de Pompeyo Trogo
 15. “Bivar A.D.H The political history of Iran under the Arsacids, The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, Cambridge: Yarshater (ed), 1983, p.21-99
 16. ^ Giustino, XLI, 5.9-10.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.