Αντίοχος Γ΄ ο Μέγας

Alex Rover | 26 Ιανουαρίου, 2023

Σύνοψη

Αντίοχος Γ” († Ιούνιος

Ο Αντίοχος ανέβηκε στο θρόνο μετά τη δολοφονία του αδελφού του Σέλευκου Γ” το 223 π.Χ. κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας στη Μικρά Ασία εναντίον του Αττάλου Α” της Περγάμου. Ο Σέλευκος είχε κυβερνήσει την αυτοκρατορία των Σελευκιδών για μόλις τρία χρόνια, η οποία είχε περάσει μια μακρά φάση απώλειας ισχύος. Μια προσωρινή κορύφωση σηματοδοτήθηκε από την κατάρρευση που επήλθε ως αποτέλεσμα του Τρίτου Συριακού Πολέμου (246-241 π.Χ.) και της αναταραχής που ακολούθησε. Σε αυτόν τον πόλεμο, ο Πτολεμαίος Γ” προσπάθησε να επιβάλει τον δικό του διεκδικητή του θρόνου εναντίον του Σέλευκου Β”, πατέρα του Σέλευκου Γ” και του Αντιόχου Γ”. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά από βαριές υποθήκες που αποδυνάμωσαν οριστικά την αυτοκρατορία των Σελευκιδών. Ως αποτέλεσμα του πολέμου, τόσο η Συρία όσο και μεγάλα τμήματα της Βαβυλωνίας κατακτήθηκαν προσωρινά από τους Πτολεμαίους. Αν και ο Πτολεμαίος Γ” δεν μπόρεσε να εγκαταστήσει στο θρόνο των Σελευκιδών τον δικό του υποψήφιο, ο οποίος είχε προηγουμένως δολοφονηθεί, όπως ήλπιζε, κατάφερε να εξασφαλίσει τις σημαντικότερες παράκτιες πόλεις της Μικράς Ασίας και του Λεβάντε.

Ο Σέλευκος Β” κατάφερε αργότερα να επαναφέρει τα οικονομικά σημαντικά εδάφη στη Συρία και τη Μεσοποταμία υπό την κυριαρχία του, αλλά έπρεπε να αντιμετωπίσει την εκτεταμένη καταστροφή στην αυτοκρατορία του. Επιπλέον, ο αδελφός του Αντίοχος Ιέραξ είχε ξεσηκωθεί εναντίον του στη Μικρά Ασία και κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του τα εδάφη δυτικά των Ταυρών. Με την υποστήριξη των τοπικών βασιλέων στον Πόντο και τη Βιθυνία και με τη βοήθεια Γαλατικών μισθοφόρων, ο Αντίοχος Ιεράξ κατάφερε να κρατηθεί στη Μικρά Ασία. Επιπλέον, έλαβε οικονομική υποστήριξη από τους Πτολεμαίους, οι οποίοι ενδιαφέρονταν για μια μακροπρόθεσμη αποδυνάμωση της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών. Έτσι, ο Σέλευκος Β” αντιμετώπιζε μια μόνιμη απειλή για τα αυτοκρατορικά του κέντρα στη Συρία και τη Βαβυλωνία από τον αδελφό του, γεγονός που περιόριζε μαζικά τα πολιτικά και στρατιωτικά περιθώρια ελιγμών του. Μόνο όταν ο Άτταλος Α΄ της Περγάμου ανέλαβε δράση κατά του Αντίοχου Ιεράρχη υπέρ της δικής του επέκτασης, ο Σέλευκος Β΄ μπόρεσε να ανακτήσει τα ερείσματά του στη Μικρά Ασία. Αυτή η πολιτική αποκατάστασης συνεχίστηκε μετά το θάνατο του Σέλευκου από το γιο του Σέλευκο Γ” μέχρι το θάνατό του.

Πολυάριθμες σατραπείες στην περιφέρεια της αυτοκρατορίας, όπως η Παρθία, η Βακτρία, η Ατροπάτη ή η Αρμενία, είχαν ήδη διαλυθεί χωρίς οι Σελευκίδες ηγεμόνες να μπορούν να κάνουν τίποτα γι” αυτό. Οι σατραπείες ανατολικά της οροσειράς Ζάγκρος (που συνήθως ομαδοποιούνται με την ονομασία Άνω Σατραπείες) αποτελούσαν μια τεράστια και πολιτισμικά ή εθνοτικά πολύ ετερογενή περιοχή, ο αποτελεσματικός έλεγχος της οποίας αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολος για τους βασιλείς των Σελευκιδών. Οι τοπικοί ηγεμόνες και οι σατραπείες βρίσκονταν συνήθως μακριά από τα βασιλικά κέντρα των Σελευκιδών στη Μεσοποταμία και τη Συρία και ως εκ τούτου τους παραχωρήθηκε μεγαλύτερη αυτονομία. Ωστόσο, ο βαθμός αυτονομίας των σατραπειών διέφερε ανάλογα με τη γεωγραφική τους εγγύτητα στο αυτοκρατορικό κέντρο. Οι δυτικές σατραπείες, όπως η Μηδία, η Σουσιανή ή η Περσίδα, ήταν παραδοσιακά πιο στενά συνδεδεμένες με τον βασιλιά των Σελευκιδών. Διαμόρφωσαν μια ζώνη ασφαλείας και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από την οικονομικά σημαντική Μεσοποταμία. Ωστόσο, οι ανατολικές σατραπείες, όπως η Βακτρία και η Παρθία, ήταν συνήθως μόνο τυπικά υποτελείς στους βασιλείς των Σελευκιδών και ίσως έπρεπε να παρέχουν στρατιωτική βοήθεια. Ωστόσο, όταν η εξουσία των Σελευκιδών άρχισε να κλονίζεται ως αποτέλεσμα του Τέταρτου Συριακού Πολέμου, ο σατράπης στη Βακτρία και ο σατράπης στην Παρθία αποσχίστηκαν το 240 π.Χ. και ανακηρύχθηκαν βασιλείς (ως ένδειξη παραίτησης από την κυριαρχία των Σελευκιδών).

Ωστόσο, στην αρχή της βασιλείας του ο Αντίοχος Γ” μπόρεσε να βασιστεί στις αρχικές επιτυχίες των προκατόχων του, οι οποίοι είχαν σίγουρα επιτύχει με την πολιτική αποκατάστασης. Τα οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά σημαντικότερα κέντρα της Συρίας και της Βαβυλωνίας ανακαταλήφθηκαν σχεδόν πλήρως (με εξαίρεση τη σημαντική πόλη-λιμάνι της Σελευκείας Πιερίας, η οποία παρέμεινε υπό πτολεμαϊκή κατοχή). Ως αποτέλεσμα, ο Σέλευκος Γ” ήταν ήδη σε θέση να επιστρατεύσει ένα σημαντικό στρατιωτικό και οικονομικό δυναμικό στην εκστρατεία του κατά του Αττάλου Α” στη Μικρά Ασία. Μόνο οι Πτολεμαίοι ήταν σε θέση να συγκεντρώσουν ανάλογες δυνάμεις που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τους πόρους των Σελευκιδών.

Ενοποίηση της αυτοκρατορίας (223-213)

Ο Σέλευκος Γ” δολοφονήθηκε το 223 π.Χ. σε στρατόπεδο στη Μικρά Ασία από τον Γαλατικό μισθοφόρο Απατούριο και κάποιον Νικάνορα. Το ποιος ήταν πίσω από τη δολοφονία του Σέλευκου Γ” δεν μπόρεσε να διευκρινιστεί, καθώς οι δολοφόνοι εκτελέστηκαν λίγο αργότερα και δεν διεξήχθησαν έρευνες. Ο John Grainger τονίζει, ωστόσο, ότι το ερώτημα δεν είναι αν κάποιος από τον αυλικό κύκλο εμπλέκεται στη δολοφονία. Το κεντρικό ερώτημα είναι πόσοι αυλικοί συμμετείχαν στο σχέδιο δολοφονίας. Η εμπλοκή του Αντίοχου Γ” θεωρείται απίθανη, καθώς βρισκόταν στη Βαβυλώνα την εποχή της δολοφονίας του αδελφού του. Πιθανώς παρακολουθούσε θρησκευτικές τελετές της Βαβυλώνας, οι οποίες παραδοσιακά απαιτούσαν τη συμμετοχή ενός προσώπου βασιλικής καταγωγής στην εκτέλεσή τους. Επιπλέον, ο Αντίοχος μπορεί να είχε εσκεμμένα ψυχρανθεί από τον Σέλευκο Γ” και τη συνοδεία του στη Βαβυλώνα, ώστε να μην ανταγωνίζεται τον αδελφό του. Η περαιτέρω εκστρατεία κατά του Αττάλου Α” αναλήφθηκε επιδεικτικά ομαλά από τον εξάδελφο του Αντίοχου Γ”, τον Αχαιό, ο οποίος ως τοπικός δυναστής στη Μικρά Ασία πιθανότατα επεδίωκε τους δικούς του προσωπικούς στόχους με την έννοια της επέκτασης της δικής του εξουσίας. Τα βασιλικά στρατεύματα οδηγήθηκαν πίσω στη Συρία από τον σεβαστό στρατηγό Επιγένη. Ο Αχαιός έμεινε με τοπικά και δικά του αποσπάσματα στρατού. Όταν ο Αντίοχος έφτασε στην Αντιόχεια, τα χαρτιά είχαν ήδη διανεμηθεί μεταξύ των πιο ισχυρών παικτών της αυτοκρατορίας. Ο σατράπης Μολών επιβεβαιώθηκε στη θέση του στη Μηδία και τις Άνω Σατραπείες και ο Αχαιός έλαβε τα εδάφη ανατολικά των βουνών του Ταύρου στη Μικρά Ασία. Πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες, όπως ο Ηραίας ή ο προαναφερθείς Επιγένης, προσπάθησαν να επιβάλουν την επιρροή τους στον νεαρό ακόμη βασιλιά Αντίοχο. Ο Πολύβιος γράφει σχετικά ότι εκείνη την εποχή κανένας από τους πολιτικούς παράγοντες δεν έπαιρνε στα σοβαρά τον νεαρό βασιλιά και ο Αντίοχος θεωρούνταν ένας δυνητικά αδύναμος βασιλιάς.

Ήδη γύρω στο 222, ο σατράπης Μολών εξεγέρθηκε κατά της κυριαρχίας του Αντιόχου. Οι λόγοι της εξέγερσης παραμένουν στο σκοτάδι, καθώς ο Πολύβιος, η κύρια πηγή για την περίοδο αυτή, παραμένει μόνο ασαφής. Ο Πολύβιος γράφει ότι ο Μολών και ο αδελφός του Αλέξανδρος (σατράπης στην Περσίδα) αντιστάθηκαν στον υπουργό του Αντιόχου, τον Ηραμία. Οι τελευταίοι κυβερνούσαν την αυλή με σκληρότητα και ζήλια, δολοφονούσαν ή εξόντωναν τους αντιπάλους τους. Η εξέγερση του Μολών στις Άνω Σατραπείες, την περιοχή ανατολικά των βουνών Ζάγκρος, επρόκειτο αρχικά να τεθεί υπό τον έλεγχο των δύο στρατηγών Θεόδοτου Ημιόλιου και Ξένου, καθώς ο Αντίοχος ετοιμαζόταν ήδη για πόλεμο εναντίον της πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Αλλά ο Μολόν κατάφερε να αιφνιδιάσει τους δύο στρατηγούς με την ταχεία προέλασή του, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν χωρίς μάχη. Ο Αντίοχος πιθανώς ήλπιζε ότι η εξέγερση θα τελείωνε γρήγορα και είχε δώσει στον Θεόδοτο Αιμιόλιο και στον Ξένο πολύ λίγους στρατιώτες. Ως εκ τούτου, στάλθηκε ένας άλλος στρατηγός με το όνομα Ξενοϊτάς με μερικά στρατεύματα, αλλά ηττήθηκε στην Κτησιφώντα από ένα τέχνασμα του Μολών. Στη συνέχεια, ο Μολών κατάφερε να κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό μια από τις σημαντικότερες επαρχίες της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών (Μεσοποταμία), γεγονός που, μεταξύ άλλων, έβαλε τον Αντίοχο σε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μεταξύ των στρατιωτών του ξέσπασε ανταρσία, η οποία μπόρεσε να τερματιστεί μόνο αφού ο υπουργός Ερμείας πλήρωσε τον οφειλόμενο μισθό. Ένας από τους όρους του Ηραία για την πληρωμή αυτή ήταν ότι ο Αντίοχος έπρεπε να εγκαταλείψει πολιτικά τον ικανό και στρατιωτικά ικανό αξιωματικό του Επιγένη, ο οποίος στη συνέχεια δολοφονήθηκε από τον αντίπαλό του Ηραία.

Ο Αντίοχος βάδισε τώρα ανατολικά με μεγάλο στρατό εναντίον του Μολών. Ο αντάρτης δεν είχε πολλά να αντιτάξει σε αυτή την ανώτερη δύναμη, αλλά στάθηκε όρθιος στην αποφασιστική μάχη. Όταν η ήττα έγινε εμφανής, ο Μολόν αυτοκτόνησε, με αποτέλεσμα η επανάστασή του να καταρρεύσει γρήγορα. Ο αδελφός του Αλέξανδρος αυτοκτόνησε επίσης και ο Αντίοχος μοίρασε τις εκκενωμένες σατραπείες σε άξιους αξιωματικούς. Μετά την εξέγερση των Μολόνων, ο Αντίοχος κινήθηκε ακόμη εναντίον του βασιλιά Αρταβαζάνη της Μηδικής Ατροπάτης, ο οποίος γρήγορα υποτάχθηκε. Ο Πολύβιος δικαιολογεί την εκστρατεία με τη βοήθεια που θα έδινε ο Αρταβαζάνης στον Μόλωνα.

Ένας ξάδελφος του βασιλιά, ο Αχαιός, είχε καταφέρει να ανακαταλάβει το δυτικό εσωτερικό της χερσονήσου από τους Ατταλίδες ως αντιβασιλέας της Μικράς Ασίας από το 223 π.Χ.. Ο Αχαιός καταγόταν από μια διακεκριμένη οικογένεια τοπικών ελληνικών δυναστών, οι οποίοι, ως ισχυροί γαιοκτήμονες, είχαν καθοριστική επιρροή στην πολιτική της Μικράς Ασίας. Ως τοπικός ηγεμόνας, είχε ήδη υποστηρίξει την εκστρατεία του Σέλευκου Γ” κατά του Αττάλου Α”, όχι μόνο για καιροσκοπικούς λόγους, καθώς ήλπιζε να αυξήσει τη δική του εξουσία μετά το τέλος του πολέμου. Πιθανώς συμμετείχε επίσης στη δολοφονία του Σέλευκου, καθώς ανέλαβε τη διοίκηση της εκστρατείας χωρίς καμία εμφανή αντίσταση. Μετά τη δολοφονία του, του προσφέρθηκε αρχικά η βασιλεία από τα στρατεύματα το 223 π.Χ. σε ανταγωνισμό με τον Αντίοχο Γ”, αλλά αυτό απορρίφθηκε από τον Αχαιό. Το γιατί ο δυναστής απέρριψε την προκήρυξη δεν είναι σαφές. Ωστόσο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Αχαιός δεν ήθελε να τολμήσει μια αντιπαράθεση με τον Αντίοχο Γ”, εφόσον ο Άτταλος δεν είχε ακόμη αναγκαστεί σε ειρήνη.

Ωστόσο, ο Αχαιός σύντομα μετάνιωσε για την απόφασή του και αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς γύρω στο 220 π.Χ. Ο Πολύβιος εξηγεί αυτή την αλλαγή πορείας με μια κυκλοφορούσα φήμη ότι ο Αντίοχος είχε πεθάνει στον πόλεμο εναντίον του Αρταμπαζάνη της Μηδικής Ατροπάτης. Ο Αχαιός διεκδίκησε τότε τον θρόνο. Η ευκαιρία φάνηκε ευνοϊκή, καθώς ο Αχαιός είχε συνάψει ειρήνη με τον Άτταλο γύρω στο 221 π.Χ. και έτσι είχε γυρίσει την πλάτη του στη στρατιωτική δράση στα ανατολικά κατά του Αντίοχου. Αφού έγινε σαφές ότι ο Αντίοχος Γ” δεν είχε πεθάνει σε καμία περίπτωση, δεν υπήρχε ωστόσο επιστροφή για τον Αχαιό. Για το λόγο αυτό, σκόπευε να κινηθεί μέσω των βουνών Ταύρος προς τη Συρία. Οι στρατιώτες του δεν θέλησαν να συμφωνήσουν με αυτό το βήμα και στασίασαν εναντίον του Αχαιού με την αιτιολογία ότι δεν ήθελαν να κινηθούν “εναντίον του προγονικού βασιλιά”. Ο Grainger είναι επικριτικός απέναντι σε αυτό το σκεπτικό του Πολύβιου και αποδίδει την ανταρσία των στρατευμάτων στη συγκεκριμένη εθνική τους σύνθεση και στις προσδοκίες τους από τον Αχαιό ως βασιλιά. Τα στρατεύματα του Αχαιού σε αυτό το σημείο αποτελούνταν από τοπικές ομάδες συγκέντρωσης και δικούς του μισθοφόρους. Αυτοί θα έβλεπαν τον Αχαιό ως βασιλιά στη Μικρά Ασία και προστάτη από τους Γαλάτες, οι οποίοι ήταν γνωστοί για τις επιδρομές τους. Σε έναν πόλεμο στη Συρία, ο Αχαιός θα έπρεπε να παραμελήσει αυτά τα καθήκοντα. Ως εκ τούτου, οι στρατιώτες αρνήθηκαν να πολεμήσουν στη Συρία, αλλά ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν τον Αχαιό στη λεηλασία της Πισιδίας στη Μικρά Ασία. Ο Αντίοχος ερμήνευσε την ανταρσία ως αδυναμία του Αχαιού να αναλάβει δράση στη Συρία. Κατά συνέπεια, απέκλεισε μια οξεία απειλή από τη Μικρά Ασία. Αντ” αυτού, ο Αντίοχος μπόρεσε να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του εναντίον του Πτολεμαίου Δ” στον Τέταρτο Συριακό Πόλεμο.

Ο Αχαιός, εν τω μεταξύ, πολέμησε σε μια σειρά πολέμων στη Μικρά Ασία κατά τη διάρκεια του τέταρτου συριακού πολέμου. Πρώτα εναντίον των Σελγίων στην Πισιδία, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν μόνο μετά από έναν επίπονο πόλεμο μικρής κλίμακας. Στη συνέχεια πολέμησε με τον βασιλιά Προυσία της Βιθυνίας, με τον οποίο βρισκόταν σε άμεσο ανταγωνισμό στη δυτική Μικρά Ασία. Επιπλέον, οι μάχες με τον Άτταλο Α” αναζωπυρώθηκαν και πάλι. Ο Αχαιός χάθηκε έτσι σε πολέμους και αψιμαχίες, γεγονός που δυσκόλεψε την προετοιμασία του για την επερχόμενη αναμέτρηση με τον Αντίοχο Γ” και τον απομόνωσε πολιτικά στη Μικρά Ασία.

Μόνο μετά την ήττα του στη Ραφία το 217 π.Χ. ο Αντίοχος έστρεψε τη στρατιωτική του προσοχή στον ξάδελφό του. Σε συμμαχία με τον Άτταλο Α΄, ο οποίος απαιτούσε τα χαμένα εδάφη του πίσω από τον Αχαιό, ο Αντίοχος κατάφερε πολύ γρήγορα να περικυκλώσει τον ηττημένο Αχαιό στην κατοικία του στις Σάρδεις και να πολιορκήσει την πόλη. Ο Πτολεμαίος υπουργός Σωσίβιος (πιθανότατα για λογαριασμό του Πτολεμαίου Δ”) προσπάθησε ακόμη να αντιστρέψει την κατάσταση υπέρ του Αχαιού στέλνοντας στρατιωτικούς συμβούλους και μισθοφόρους. Μια μεγάλη στρατιωτική επέμβαση αποτράπηκε από την εκεχειρία της συνθήκης ειρήνης που συνήφθη μετά τον τέταρτο συριακό πόλεμο. Τελικά, ο Αχαιός έπεσε θύμα προδοσίας από τους δικούς του μισθοφόρους, συνελήφθη και παραδόθηκε στον Αντίοχο. Ο τελευταίος εκτέλεσε βάναυσα τον ξάδελφό του ως προδότη το 213 π.Χ. Τότε η αντίσταση στις Σάρδεις κατέρρευσε. Η πρώην επικράτεια του Αχαιού παραδόθηκε για διαχείριση σε έναν στενό έμπιστο του βασιλιά, τον Ζεύξη. Ο Ζεύξις είχε ήδη αποδείξει την ικανότητά του κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Μολών και του τέταρτου συριακού πολέμου.

Ο τέταρτος συριακός πόλεμος (220-217)

Η μεγαλύτερη στρατιωτική σύγκρουση της πρώτης βασιλείας του Αντίοχου Γ” ήταν αναμφίβολα ο πόλεμος κατά της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης ήταν η Κοίλεσυρια. Το αρχαίο αυτό τοπίο περιλάμβανε την περιοχή νότια του ποταμού Ελευθέρου και περιελάμβανε τη Φοινίκη με την ενδοχώρα της, καθώς και την Ιουδαία και τη Γαλιλαία. Η χερσόνησος του Σινά θεωρείται συνήθως ως το νότιο σύνορο της Κοιλεσυρίας. Το τοπίο είχε ιδιαίτερη στρατηγική αξία λόγω της μεγάλης ακτογραμμής του και των πολλών λιμενικών πόλεων, οι οποίες ήταν απαραίτητες κυρίως για τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών από την Αίγυπτο προς τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο. Τα αρχαία πλοία αυτής της περιόδου ήταν ως επί το πλείστον παράκτια σκάφη που δεν επιχειρούσαν να βγουν στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά έπλεαν στενά κατά μήκος των πολυάριθμων παράκτιων πόλεων. Ο έλεγχος των παράκτιων πόλεων στην Κοϊλεσυρία ισοδυναμούσε έτσι με τον έλεγχο όλου του εμπορίου στο Λεβάντε. Για μια αυτοκρατορία με ισχυρό ναυτικό, όπως αυτή των Πτολεμαίων, ο έλεγχος των σημαντικών ναυτικών βάσεων στις ακτές είχε επομένως μεγάλη σημασία και από στρατιωτική άποψη. Επιπλέον, η Κοιλεσυρία αποτελούσε έναν εύφορο διάδρομο από τη Συρία προς την Αίγυπτο, η οποία κατά τα άλλα περιβαλλόταν σε μεγάλο βαθμό από έρημο. Η απόκτηση νερού, τροφής και ζωοτροφών για τα άλογα και τα βοοειδή αποτελούσε κεντρικό πρόβλημα για τις αρχαίες πολεμικές επιχειρήσεις. Τα στρατεύματα θα μπορούσαν εύκολα να εισβάλουν στην εύφορη Αίγυπτο μέσω αυτού του διαδρόμου. Ως εκ τούτου, αποτελούσε βασικό συμφέρον της πολιτικής των Πτολεμαίων η διατήρηση της εύφορης Συρίας του Κοίλου ως ένα είδος “προθαλάμου” και ρυθμιστικού παράγοντα έναντι των Σελευκιδών. Αντίθετα, οι βασιλείς των Σελευκιδών προσπάθησαν να κρατήσουν τους Πτολεμαίους μακριά από τα κέντρα τους στη Συρία. Έτσι, το τοπίο της Κοιλεσυρίας ήταν μια ασταθής περιοχή στην οποία ξέσπασαν ξανά και ξανά μάχες και συγκρούσεις.

Η σύγκρουση αυτή είχε ήδη προκύψει υπό τους ιδρυτές της αυτοκρατορίας, τον Πτολεμαίο Α΄ και τον Σέλευκο Α΄. Μετά τη νίκη του Ύψωνα κατά του Αντίγονου Μονοφθαλμού το 301 π.Χ., οι νικητές Διαδόχοι είχαν μοιράσει μεταξύ τους την παλιά αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Πτολεμαίος είχε μείνει μακριά από τη μάχη και, σε αντίθεση με τον Σέλευκο, δεν είχε παίξει αποφασιστικό ρόλο στη νικηφόρα έκβασή της. Ως εκ τούτου, οι Πτολεμαίοι (σύμφωνα με τους Σελευκίδες) δεν είχαν καμία αξίωση στα λάφυρα, στα οποία συμπεριλαμβανόταν και η Κοιλεσυρία. Μέχρι την επιστροφή του Σέλευκου, ωστόσο, ο Πτολεμαίος είχε ήδη δημιουργήσει γεγονότα όταν κατέλαβε νωρίτερα την Κοιλεσυρία. Ο Σέλευκος δεν προσπάθησε να διεκδικήσει την (σύμφωνα με την ανάγνωση των Σελευκιδών) νόμιμη διεκδίκησή του, αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψε πλήρως αυτή τη διεκδίκηση. Αυτή η επιχειρηματολογία εξελίχθηκε αργότερα στον καθιερωμένο εξοπλισμό της διπλωματίας των Σελευκιδών, όπως την αποκαλεί ο Werner Huß, και οι διάδοχοι του Σέλευκου Α” θεώρησαν αυτή τη διεκδίκηση της Κοιλεσυρίας ως μέρος της κληρονομιάς τους επί ολόκληρης της αυτοκρατορίας.

Αυτή η κληρονομική διεκδίκηση γίνεται σαφής στις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Πτολεμαίου Δ” και του Αντίοχου Γ” το χειμώνα του 218 π.Χ., όταν ο Σελευκίδης διατύπωσε την κληρονομική του διεκδίκηση για το μερίδιο των λαφύρων της μάχης της Ίψου. Η πλευρά των Πτολεμαίων υποστήριξε ότι αν και δεν είχαν λάβει άμεσα μέρος στη μάχη της Ίψου, εντούτοις είχαν δώσει τις δικές τους μάχες γύρω και μέσα στην Κοιλεσυρία εναντίον του Αντιγόνου. Αυτό αποτελούσε επαρκή δικαιολογία για την αξίωση στα λάφυρα του πολέμου. Επιπλέον, οι Πτολεμαίοι διπλωμάτες αναφέρονταν σε συμφωνίες που είχαν ήδη συναφθεί (όπως η συνθήκη ειρήνης που τερμάτισε τον Τρίτο Συριακό Πόλεμο) και οι οποίες είχαν ήδη καθορίσει την υπαγωγή της Κοιλεσυρίας.

Ένα άλλο σημείο διαμάχης ήταν το καθεστώς της λιμενικής πόλης Σελεύκεια Πιερίας, η οποία είχε καταληφθεί από τον Πτολεμαίο Γ” στον Τρίτο Συριακό Πόλεμο. Η πόλη ιδρύθηκε από τον ιδρυτή της αυτοκρατορίας ως μέρος των “τεσσάρων αδελφών”, που αποτελούνταν από την Αντιόχεια στον Ορόντη, την Απάμεια στον Ορόντη, τη Λαοδίκεια και τη Σελεύκεια Πιερίας. Υπό τους Σελευκίδες, η ιδιαίτερα αστικοποιημένη περιοχή γύρω από τις πόλεις είχε γίνει πλούσια και ευημερούσα. Ως ένα από τα κέντρα των Σελευκιδών, οι τέσσερις πόλεις διαδραμάτισαν τεράστιο οικονομικό, στρατιωτικό και πολιτικό ρόλο σε ολόκληρη την αυτοκρατορία των Σελευκιδών. Όταν ιδρύθηκε από τον Σέλευκο Α΄, η Σελεύκεια Πιερία ήταν το κεντρικό λιμάνι της Συρίας και το κύριο σημείο μεταφόρτωσης των αγαθών που παράγονταν ή καταναλώνονταν στην εσωτερική Συρία. Καταλαμβάνοντας την πόλη, επομένως, οι Πτολεμαίοι έλεγχαν αποτελεσματικά τις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών από και προς τις σημαντικές πόλεις της Συρίας. Ταυτόχρονα, η πόλη ήταν πολύ καλά οχυρωμένη και αποτελούσε μια ευπρόσδεκτη βάση για τους Πτολεμαίους για κάθε είδους επιχείρηση εναντίον των Σελευκιδών, οι οποίοι είχαν έτσι τον εχθρό στην αυλή τους. Από κρατική ιδεολογική άποψη, η απώλεια της Σελευκείας Πιερίας ήταν επίσης σοβαρή, καθώς εδώ βρίσκονταν κεντρικά ιερά για την κρατική λατρεία των Σελευκιδών (π.χ. ο τάφος του Σέλευκου Α΄, του Αντίοχου Α΄ ή ο κύριος ναός για την κρατική λατρεία στο σύνολό της). Η ανακατάληψη της Σελευκείας Πιερίας μπορεί επομένως να εκλαμβανόταν από τον Αντίοχο Γ” ως αδιαμφισβήτητος και αδιαπραγμάτευτος πολεμικός στόχος.

Οι ερευνητές θεωρούν αδιαμφισβήτητο ότι ο Αντίοχος Γ” ξεκίνησε τον πόλεμο. Αρχικά, αμφισβητείται μόνο η ημερομηνία έναρξης του πολέμου. Ο Πολύβιος χρονολογεί την έναρξη του πολέμου ήδη από το 222 π.Χ., πριν από την εξέγερση του Μόλωνα. Ο Πολύβιος γράφει ότι η ευκαιρία ήταν ευνοϊκή επειδή ο νέος Πτολεμαίος βασιλιάς Πτολεμαίος Δ” θεωρούνταν αδύναμος και χωρίς ενέργεια. Ως εκ τούτου, δεν αναμενόταν σχεδόν καμία σημαντική αντίσταση. Ωστόσο, διάσημοι ιστορικοί, όπως ο Werner Huß και ο Frank Walbank, διαψεύδουν αυτή τη δήλωση, καθώς ο πατέρας του Πτολεμαίου Δ”, ο Πτολεμαίος Γ”, ήταν ακόμη ζωντανός το 222 π.Χ.. Ο Πτολεμαίος Γ” πέθανε μόλις το φθινόπωρο του 221 π.Χ., πράγμα που σημαίνει ότι ο πόλεμος δεν θα μπορούσε να έχει αρχίσει πριν από το γύρισμα του έτους 221 π.Χ. το νωρίτερο.

Η ευκαιρία για μια επίθεση στην Κοιλεσυρία ήταν αρκετά ευνοϊκή για τον Αντίοχο Γ”. Η Πτολεμαϊκή Αυτοκρατορία πάλευε με διαμάχες για τη διαδοχή μετά το θάνατο του Πτολεμαίου Γ”. Τόσο ο μετέπειτα Πτολεμαίος Δ” όσο και ο αδελφός του Μάγκας ήταν διαθέσιμοι ως κληρονόμοι. Σύμφωνα με τον Πολύβιο, ο Μάγκας μπορούσε να υπολογίζει σε ευρεία υποστήριξη από τον στρατό και από τη μητέρα του Βερενίκη. Ο Πτολεμαίος βρήκε υποστήριξη στους Σωσίβιο και Αγαθοκλή, δύο από τους ισχυρότερους πολιτικούς παράγοντες της αυτοκρατορίας. Σε μια εντυπωσιακή ενέργεια, ο Σωσίβιος δολοφόνησε τόσο τη Βερενίκη όσο και τον Μάγκα. Επιπλέον, υπήρξαν περαιτέρω διώξεις των αντάρτικων του νεκρού Μάγκα. Επιπλέον, ο στρατός βρισκόταν σε κακή κατάσταση, η οποία αποδυναμώθηκε περαιτέρω από τις διώξεις αξιωματικών που βρίσκονταν κοντά στον Μάγκα. Σύμφωνα με τον Huß, ο πόλεμος μεταξύ του Αντίοχου Γ” και του Πτολεμαίου ήταν θέμα χρόνου και ο Αντίοχος άρχισε τον εξοπλισμό του αμέσως μετά την ενθρόνισή του (αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει, για παράδειγμα, γιατί ο Αντίοχος έστειλε αρχικά μόνο λίγα στρατεύματα εναντίον του Μολών, καθώς ήθελε να συγκεντρώσει τον στρατό του για μια επίθεση εναντίον του Πτολεμαίου).

Γύρω στο 220 π.Χ., οι Σελευκίδες άρχισαν την πρώτη τους προέλαση στην Κοιλεσυρία, αλλά ο τοπικός Πτολεμαίος κυβερνήτης, Θεόδοτος ο Αιτωλός, μπόρεσε να τους αποκρούσει με βαριές απώλειες των Σελευκιδών. Αυτό επιτεύχθηκε με ένα οδόφραγμα μεταξύ των βουνών Λίβανος και Αντιλιμπανόν στην πεδιάδα Μπεκάα που βρίσκεται ανάμεσά τους. Ο δρόμος μέσω της παραλιακής οδού ήταν αποκλεισμένος από πολλές οχυρωμένες πόλεις. Η πρώτη επίθεση ήταν πιθανώς σχεδιασμένη ως πραξικοπηματική κατάκτηση, αλλά απέτυχε επειδή ο Θεόδοτος ήταν καλά προετοιμασμένος. Έτσι, η πρώτη απόπειρα κατάκτησης της Κοιλεσυρίας κατέληξε σε αδιέξοδο. Οι μάχες πλέον καταλάγιασαν, εν μέρει επειδή ο Μολόν κατάφερε να σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στα ανατολικά. Ο Αντίοχος έπρεπε να κινηθεί εναντίον του επαναστάτη με τον κύριο στρατό του.

Μόνο με την επιστροφή του το 219 π.Χ. και μετά την ήττα του Μολών, ο Αντίοχος επανέλαβε τις εχθροπραξίες. Ο Αντίοχος άλλαξε τώρα στρατηγική και πολιόρκησε πρώτα τη Σελεύκεια Πιερίας, η οποία έπεσε λίγο αργότερα από προδοσία. Τον Αύγουστο του 219 π.Χ., ο Θεόδοτος ο Αιτωλός προσφέρθηκε να αλλάξει στρατόπεδο και να περάσει στο πλευρό του Αντίοχου. Ο Πολύβιος δικαιολογεί την κίνηση του Αιτωλού με την έλλειψη εκτίμησης που είχε λάβει για τα επιτεύγματά του το 220 π.Χ. εναντίον του Αντίοχου. Ο Πτολεμαίος Δ” και οι οπαδοί του τον είχαν επικρίνει και απειλήσει με θάνατο. Ως αποτέλεσμα της αποστασίας του κυβερνήτη, ο Αντίοχος μπόρεσε να ξεπεράσει τα αμυντικά φράγματα στην πεδιάδα Μπεκάα και να εισέλθει στην Κοιλεσυρία. Τα στρατεύματα των Πτολεμαίων υποχώρησαν αρχικά και άφησαν τμήματα της Κοιλεσυρίας στους Σελευκίδες. Παρ” όλα αυτά, πολλές πόλεις στη βόρεια Παλαιστίνη προέβαλαν αντίσταση, μερικές από αυτές σθεναρή, με αποτέλεσμα ο Αντίοχος να αναγκαστεί να υποχωρήσει στο χειμερινό στρατόπεδο το 219 π.Χ. χωρίς να έχει εξασφαλίσει την Κοιλεσυρία. Αλλά σημειώθηκαν και σημαντικές επιτυχίες- για παράδειγμα, οι σημαντικές πόλεις-λιμάνια της Τύρου και της Πτολεμαΐδας έπεσαν, μαζί με 40 πλοία. Το χειμώνα του ίδιου έτους, ο Σωσίβιος έστειλε τους πρώτους απεσταλμένους στον Αντίοχο, προφανώς για να διαπραγματευτούν ειρήνη. Ο Πολύβιος τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν ποτέ σοβαρή πρόθεση, αλλά μόνο για να κερδίσουν χρόνο για να προωθήσουν τον εξοπλισμό ενός πτολεμαϊκού στρατού. Για τον νέο αυτό στρατό, δημιουργήθηκαν εντελώς νέες μονάδες και εκπαιδεύτηκαν από Έλληνες και Μακεδόνες αξιωματικούς με ελληνιστικό στυλ και τακτικές. Επιπλέον, 20.000 Αιγύπτιοι εκπαιδεύτηκαν στα όπλα, κάτι που αποτελούσε ειδική εξαίρεση, καθώς στον πτολεμαϊκό στρατό πολεμούσαν συνήθως Έλληνες ή Μακεδόνες.

Τελικά, το 218 π.Χ., οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν εντελώς εξαιτίας της απαίτησης των Πτολεμαίων διαπραγματευτών να συμπεριληφθεί στην ειρήνη ο επαναστάτης Αχαιός στη Μικρά Ασία. Αν ο Αντίοχος είχε συμφωνήσει σε αυτό, τότε ο Αχαιός θα είχε αναγνωριστεί ως ισότιμο μέρος της συνθήκης και όχι ως επαναστάτης και προδότης. Ο Σελευκίδης δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να συμφωνήσει σε αυτό. Ο Αντίοχος επανέλαβε τις εχθροπραξίες την άνοιξη του 218 μετά την ανοιχτή αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Νίκησε έναν στρατό υπό τον Πτολεμαίο στρατηγό Νικόλαο, προχώρησε στην Κοιλεσυρία και κατέλαβε κι άλλες πόλεις. Στην πορεία, ο Αντίοχος διακρίθηκε στηριζόμενος σε μεγάλο βαθμό σε Πτολεμαίους αποστάτες, στους οποίους παρείχε πλούσιες αμοιβές και περαιτέρω σταδιοδρομία στις δικές του τάξεις. Έτσι, ο Θεόδοτος ο Αιτωλός έλαβε περαιτέρω διαταγές στη μάχη της Ραφίας και στην πολιορκία της Ραμπαταμάνας. Αυτό του επέτρεψε να αποφύγει τις περιττές μάχες και να γλιτώσει τα δικά του στρατεύματα. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκστρατειών, ο Αντίοχος μπόρεσε να βελτιώσει περαιτέρω τις στρατιωτικές του ικανότητες και έδειξε ιδιαίτερο ταλέντο στην ηγεσία και τη διοίκηση στρατευμάτων. Ο Αντίοχος υποστηριζόταν από μια ολόκληρη σειρά ικανών συμβούλων και αξιωματικών, τους οποίους διατηρούσε σε συνεχή ανταγωνισμό μεταξύ τους. Για τον Αντίοχο, αυτό είχε το πλεονέκτημα ότι οι στρατηγοί πολεμούσαν για την εύνοιά του και ο ίδιος παρέμενε αδιαμφισβήτητος ως διαιτητής και αποφασιστική αρχή. Στα τέλη του 218 π.Χ., ο Αντίοχος πήγε σε χειμερινό στρατόπεδο στην Πτολεμαΐδα. Δεν είχε υπάρξει ακόμη σύγκρουση με τον κύριο στρατό των Πτολεμαίων, ο οποίος εξακολουθούσε να συγκροτείται, αλλά ο Αντίοχος μπόρεσε να καταλάβει σημαντικές θέσεις και πόλεις. Ωστόσο, άλλες πόλεις, όπως η Σιδώνα, συνέχισαν να αντιστέκονται, έτσι ώστε δεν μπορούσε να γίνει λόγος για πλήρη κατάκτηση της Κοιλεσυρίας.

Την άνοιξη του 217 π.Χ., ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες για τον κύριο στρατό των Πτολεμαίων, ο οποίος κινήθηκε γρήγορα βόρεια από τη Μέμφιδα μέσω της Πελούσιας. Ο Αντίοχος ήρθε να συναντήσει τον Πτολεμαίο Δ” και οι στρατοί συγκρούστηκαν στη Ραφία, κοντά στη σημερινή Γάζα. Στη μετέπειτα αποφασιστική μάχη της Ραφίας, ο Πτολεμαίος Δ” κατάφερε να νικήσει τον Αντίοχο. Ο τελευταίος υποχώρησε πρώτα στη Γάζα και προσπάθησε να συγκεντρώσει τα στρατεύματά του. Όταν αυτό απέτυχε, αποσύρθηκε στην Αντιόχεια και ξεκίνησε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Αντίοχος είχε υποστεί βαριές απώλειες στη μάχη της Ραφίας. Ταυτόχρονα, οι Σελευκίδες φοβήθηκαν ότι ο Αχαιός θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτή την περίοδο αδυναμίας για να εισβάλει τελικά στη Συρία. Επιπλέον, υπήρχε η απειλή μιας λεηλασίας της Συρίας, η οποία θα έβλαπτε οικονομικά τον Αντίοχο μακροπρόθεσμα. Μέχρι τότε, οι μάχες λάμβαναν χώρα κυρίως στη Συρία της Κοίλης και η χώρα του Αντιόχου είχε σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει. Η έναρξη σοβαρών ειρηνευτικών συνομιλιών φαινόταν επομένως επειγόντως σκόπιμη. Στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν, στις οποίες δεν συμμετείχε ο Αχαιός, ο Αντίοχος αναγκάστηκε να παραχωρήσει και πάλι όλες τις κατακτήσεις στην Κοιλεσυρία. Δεν έχει διασωθεί καμία ρητή δήλωση σχετικά με το καθεστώς της Σελευκείας Πιερίας, γι” αυτό και δεν είναι σαφές αν ο Αντίοχος έπρεπε επίσης να παραχωρήσει την πόλη. Οι ακριβείς διατάξεις της συνθήκης δεν έχουν διασωθεί αυτολεξεί και παραφράζονται στον Πολύβιο, τον Ιουστίνο και το Ραφειάδεκτ. Ο αρχαίος ιστορικός Ιουστίνος πιστεύει ότι όλες οι κατακτημένες πόλεις (συμπεριλαμβανομένης της Σελευκείας Πιερίας) έπρεπε να επιστραφούν και ο Werner Huß υποθέτει επίσης ότι αυτό συνέβαινε. Πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις των John Grainger και Stefan Pfeiffer, ωστόσο, βλέπουν ενδείξεις ότι ο Πτολεμαίος Δ΄ αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις και η Σελευκεία Πιερίας παρέμεινε Σελευκιδική. Λιγότερο από 15 χρόνια αργότερα, η Σελεύκεια Πιερία έπεσε σίγουρα και πάλι στους Σελευκίδες, καθώς ο Αντίοχος Γ” κατάφερε να επιτύχει πλήρη νίκη εναντίον του γιου του Πτολεμαίου Δ”, Πτολεμαίου Ε”, στον Πέμπτο Συριακό Πόλεμο (202-195 π.Χ.).

Ο Πολύβιος επέκρινε τον Πτολεμαίο Δ” για τη γρήγορη παραχώρησή του στις διαπραγματεύσεις με τον Αντίοχο Γ” και πιστεύει ότι ο Πτολεμαίος θα μπορούσε να απαιτήσει περαιτέρω παραχωρήσεις. Ο Πολύβιος βλέπει τον λόγο για την αδύναμη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων από τους Πτολεμαίους στον διεφθαρμένο χαρακτήρα του βασιλιά, ο οποίος εγκατέλειψε τους κόπους του συνεχούς πολέμου υπέρ του οχυρού του στην Αλεξάνδρεια. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, ωστόσο, ότι ο Πτολεμαίος Δ” υποστηριζόταν στις αποφάσεις του από ένα ολόκληρο επιτελείο συμβούλων και συχνά στήριζε τις αποφάσεις του σε αυτούς. Μεταξύ αυτών είναι ο Αγαθοκλής και ο Σωσίβιος, τους οποίους ο Werner Huß θεωρεί επιτυχημένους και ικανούς. Το ότι ο διεφθαρμένος χαρακτήρας του Πτολεμαίου και μόνο θα έπρεπε να είναι υπεύθυνος για την επιεική ειρήνη φαίνεται επομένως μια πολύ μονόπλευρη εξήγηση. Αντίθετα, η έρευνα αναφέρει μια δέσμη διαφόρων παραγόντων που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στη γρήγορη σύναψη ειρήνης. Πάνω απ” όλα, τα εσωτερικά προβλήματα μπορεί να επιτάχυναν τη σύναψη ειρήνης από την πλευρά των Πτολεμαίων. Για παράδειγμα, τα οικονομικά προβλήματα θα μπορούσαν να είχαν συντομεύσει τον πόλεμο, καθώς οι εκτεταμένοι εξοπλισμοί πριν από τη μάχη της Ραφήνας είχαν κοστίσει πολύ ακριβά. Σύμφωνα με τον Huß, οι κοινωνικές εντάσεις που προκλήθηκαν από τις αυξήσεις των φόρων, μεταξύ άλλων, ήταν μία από τις αιτίες των εξεγέρσεων στην Αίγυπτο που ξέσπασαν στο τέλος της βασιλείας του Πτολεμαίου Δ”. Αυτό θα καθιστούσε τις εξεγέρσεις άμεση συνέπεια των οικονομικών βαρών του πολέμου. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πτολεμαίος Δ” κάθε άλλο παρά ασφαλής ήταν ήδη στο θρόνο του πριν από τον πόλεμο. Η συνέχιση του πολέμου δεν θα συνέβαλε στη σταθεροποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, αλλά θα μπορούσε να επιδεινώσει τα προβλήματα νομιμοποίησης του βασιλιά. Για τους λόγους αυτούς, ένας παρατεταμένος πόλεμος φθοράς μάλλον δεν ήταν προς το συμφέρον του Πτολεμαίου. Ο Αντίοχος, από την άλλη πλευρά, βρισκόταν σε εξαιρετική αμυντική θέση, καθώς η Συρία διέθετε μια ολόκληρη σειρά ισχυρά οχυρωμένων πόλεων. Έτσι, η συνέχιση ενός πολέμου φάνηκε ασύμφορη για τον Πτολεμαίο Δ” και τους συμβούλους του και δεν ήταν ανάλογη της προσπάθειας.

Η ήττα στον Τέταρτο Συριακό Πόλεμο σηματοδότησε το πρώτο, πικρό πλήγμα για την εξωτερική πολιτική του Αντίοχου Γ. Δεν μπόρεσε να κατακτήσει την Κοιλεσυρία και το καθεστώς της Σελεύκειας Πιερίας αμφισβητείται στη σύγχρονη έρευνα. Σε αντίθεση όμως με τον Πτολεμαίο Δ”, ο Αντίοχος επιδίωξε νέους στόχους εξωτερικής πολιτικής, οι οποίοι ουσιαστικά αποσκοπούσαν σε μια πολιτική αποκατάστασης της παλιάς αυτοκρατορίας εντός των συνόρων της εποχής του Σέλευκου Α”. Σε αυτό τον τομέα επωφελήθηκε από την ειρήνη με τους Πτολεμαίους σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει φόβος για νέο πόλεμο κατά τη διάρκεια της ζωής και των δύο μοναρχών. Μόνο αν ένας από τους δύο μονάρχες πέθαινε, θα ήταν δυνατή η περαιτέρω πολεμική δράση (οι συνθήκες μεταξύ των ελληνιστικών μοναρχών συνήθιζαν να συνάπτονται για όλη τη διάρκεια της ζωής και των δύο μερών). Αυτό άφησε τον Αντίοχο ελεύθερο να ακολουθήσει τις δικές του στρατιωτικές φιλοδοξίες και δεν χρειάστηκε να ανησυχεί για την άμεση επέμβαση των Πτολεμαίων.

Ο μεγάλος χαμένος της ειρήνης του 217 π.Χ. ήταν σίγουρα ο Αχαιός. Δεν είχε συμπεριληφθεί στον ειρηνευτικό διακανονισμό και η βοήθεια των Πτολεμαίων θα περιοριζόταν στο μέλλον μόνο σε χρηματικές πληρωμές και μικρή βοήθεια. Έτσι, ο επαναστάτης Αχαιός είχε ουσιαστικά εγκαταλειφθεί από τους Πτολεμαίους συμμάχους του. Επιπλέον, λίγα μόνο στρατεύματα των Σελευκιδών ήταν ακόμη δεσμευμένα στα σύνορα με την Πτολεμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι ώστε ο Αντίοχος Γ” μπορούσε να επιστρατεύσει τα στρατεύματά του πιο δυνατά στον αγώνα κατά του Αχαιού. Παγιδευμένος σε αυτή την απομόνωση, ο Αχαιός δεν άργησε να βρει το τέλος του απέναντι στον βασιλιά των Σελευκιδών, ο οποίος ήταν πολύ ανώτερος από αυτόν σε πόρους.

Ανάβασις (212-205)

Μετά την καταστολή της εξέγερσης των Αχαιών το 213 π.Χ., ο Αντίοχος προετοιμάστηκε για την επόμενη μεγάλη εκστρατεία του: την κίνησή του προς την Ανατολή, τη λεγόμενη Ανάβασις. Η ευκαιρία για μια πολυετή εκστρατεία στην ανατολή ήταν πολύ ευνοϊκή. Στα δυτικά, η Μικρά Ασία είχε τεθεί υπό έλεγχο μετά την ήττα της Αχαΐας και οι Πτολεμαίοι υποχρεώθηκαν να παραμείνουν ήσυχοι με συνθήκη ειρήνης. Ο Αντίοχος μπορούσε επίσης να υπολογίζει σε βοήθεια και υποστήριξη από τις ανατολικές σατραπείες, οι οποίες είχαν εξεγερθεί εναντίον του λίγα χρόνια νωρίτερα υπό τον Μολών. Μετά τη νίκη του Αντίοχου επί του Μολών, είχε καταλάβει τις σατραπείες με πιστούς οπαδούς. Δεν είναι σαφές από τις πηγές ποιους συγκεκριμένους στόχους επεδίωκε ο Αντίοχος με την κίνησή του. Η κύρια πηγή για τον Αντίοχο Γ”, ο Πολύβιος, έχει διασωθεί μόνο αποσπασματικά κατά την περίοδο της Ανάβασης. Άλλοι δυνητικά σχετικοί συγγραφείς, όπως ο Πομπήιος Τρόγος και ο Διόδωρος, σώζονται επίσης σε πολύ αποσπασματική μορφή. Μόνο το Iustin μπορεί να συμπληρώσει αυτές τις πενιχρές πηγές, αλλά μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Επιπλέον, η σύγχρονη έρευνα έρχεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα ότι μερικές φορές δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις σχέσεις εξουσίας στην Ανατολή. Η έκταση των βασιλείων και των σατραπειών εκεί (βλ. χάρτες) βασίζεται επίσης μόνο σε εκτιμήσεις.

Ο John Grainger θεωρεί την αποκατάσταση της εξουσίας των Σελευκιδών στις Άνω Σατραπείες ως έναν πιθανό μεσοπρόθεσμο στόχο. Ο Σέλευκος Β” είχε ήδη αναλάβει στρατιωτικές εκστρατείες στην ανατολή προκειμένου να διεκδικήσει την κυριαρχία των Σελευκιδών επί των σατραπειών στην ανατολή, αλλά είχε αποτύχει. Ο Αντίοχος πιθανόν να μην έδινε την ψευδαίσθηση του ελέγχου με την έννοια της άμεσης κυριαρχίας επί των τεράστιων εδαφών στην ανατολή. Αντ” αυτού, ο Αντίοχος ακολούθησε τη στρατηγική να δεσμεύσει τους αποστάτες σατράπες και βασιλείς και πάλι πιο στενά με τον εαυτό του. Κατά συνέπεια, ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια σειρά από εξαρτημένους και σε μεγάλο βαθμό αυτόνομους υποτελείς που αποδέχονταν τον Αντίοχο ως ανώτερο βασιλιά τους. Διαφορετικά, ο έλεγχος των τεράστιων εδαφών στα ανατολικά θα ήταν απλά αδύνατος.

Αλλά πρώτα ο Αντίοχος εισέβαλε στην Αρμενία υπό τον βασιλιά του Ξέρξη. Οι σχέσεις των Αρμενίων βασιλέων με τους Σελευκίδες δεν αναφέρονται σχεδόν καθόλου στις πηγές, αλλά σύμφωνα με τον Πολύβιο, οι Αρμένιοι ηγεμόνες κατέβαλαν φόρους στους Σελευκίδες, τους οποίους είχε προσλάβει ο πατέρας του Ξέρξη, ο Αβδισάρης. Ο παππούς του Ξέρξη, Αρσάμης, λέγεται ότι υποστήριξε τον Αντίοχο Ιεράξο στην εισβολή του στη Βαβυλωνία. Εκτός από την τυπική υποταγή ενός φόρου υποτελούς κράτους που είχε αποστατήσει, τα συμφέροντα ασφαλείας μπορεί επίσης να έπαιξαν ρόλο στην κίνηση του Αντίοχου εναντίον του Ξέρξη. Ο ίδιος ο Ξέρξης αναγκάστηκε να υποταχθεί επίσημα στον Αντίοχο και να πληρώσει φόρο υποτέλειας, αλλά του επετράπη να συνεχίσει να κυβερνά την Αρμενία. Ταυτόχρονα, κανονίστηκε ένας γάμος μεταξύ του Ξέρξη και μιας από τις αδελφές του Αντίοχου για να επιβεβαιωθεί η νέα συμμαχία.

Μετά από μακρά προετοιμασία, ο Αντίοχος ξεκίνησε την ανάβασή του αφήνοντας τις βάσεις του στη Μεσοποταμία για τη Μηδία. Η κίνηση σε αυτή την περιοχή, η οποία κυβερνιόταν από τον πιστό σατράπη Διογένη, είναι εντελώς στο σκοτάδι λόγω της κακής κατάστασης των πηγών. Δεν είναι γνωστή ούτε η διαδρομή ούτε ο αριθμός των στρατευμάτων των Σελευκιδών. Ο John Grainger εκτιμά το μέγεθος της αποστολής σε περίπου 35.000 άνδρες. Σε σύγκριση με το απόσπασμα των Σελευκιδών στη μάχη της Ραφίας (περίπου 68.000 άνδρες), αυτό το απόσπασμα μπορεί να φαίνεται μάλλον χαμηλό, αλλά ο ανεφοδιασμός αυτών των στρατευμάτων έπρεπε να εξασφαλιστεί σε αυτή την δύσβατη και εν μέρει έρημη περιοχή. Η μείωση του αριθμού των στρατευμάτων προς όφελος της αυξημένης κινητικότητας μπορεί επομένως να ήταν το κύριο ενδιαφέρον του βασιλιά των Σελευκιδών για τις προετοιμασίες του. Επιπλέον, η αποστολή θα μπορούσε να συμπληρωθεί από τοπικά βοηθητικά στρατεύματα.

Το 209 π.Χ., ο Αντίοχος πραγματοποίησε στρατιωτική εκστρατεία στην αυτοκρατορία των Πάρθων. Ο Iustin γράφει ότι ο Αντίοχος εισέβαλε με 100.000 άνδρες, κάτι που, ωστόσο, φαίνεται σαφώς υπερβολικό λόγω της δύσκολης υλικοτεχνικής υποδομής. Οι Sherwin-White και Kuhrt βλέπουν γενικά μια τάση υπερεκτίμησης της δύναμης των Πάρθων αυτή την εποχή. Αντίθετα, θα υποτάσσονταν γρήγορα στον Αντίοχο. Ο βασιλιάς τους Αρσάκης Β” αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την κυριαρχία των Σελευκιδών, αλλά σε αντάλλαγμα του επετράπη να διατηρήσει το βασίλειό του και τον τίτλο του βασιλιά. Ως ο επόμενος στόχος, που εξασφαλίζεται από τις πηγές, το βασίλειο της Βακτρίας υποτάχθηκε υπό τον βασιλιά του Ευθύδημο Α΄. Ο Ευθύδημος είχε έρθει στην εξουσία ως σφετεριστής γύρω στο 230 π.Χ. Εκείνη την εποχή, η Βακτρία ήταν μια πλούσια, ευημερούσα και πολυπληθής χώρα που μπορούσε οικονομικά να συγκεντρώσει τους πόρους για μια παρατεταμένη αντίσταση. Η έκταση των μαχών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί λόγω της κακής κατάστασης των πηγών. Ωστόσο, η αντίσταση κατά του Αντίοχου λέγεται ότι ήταν πολύ σθεναρή. Για παράδειγμα, ο Αντίοχος έχασε το άλογό του και μερικά από τα δόντια του σε μια μάχη στον ποταμό Άριο εναντίον των Βακτριανών. Επιπλέον, η πρωτεύουσα της Βακτρίας, η Βάκτρα, φαίνεται ότι πολιορκούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πολύβιος, για παράδειγμα, επαινεί την πολιορκία της πόλης ως στρατιωτικό γεγονός. Γύρω στο 206 π.Χ., ο Αντίοχος και ο Ευθύδημος έκαναν ειρήνη. Ο Ευθύδημος αναγκάστηκε να υποταχθεί, αλλά του επετράπη επίσης να διατηρήσει το βασίλειο και τον τίτλο του.

Μετά τη συνθήκη ειρήνης με τον βασιλιά της Βακτρίας Ευθύδημο Α΄ (206 π.Χ.), μετέβη στην Ινδία, ακολουθώντας το παράδειγμα του Σέλευκου, και σύναψε εκεί συνθήκη φιλίας με τον βασιλιά των Μαυρίων(;) Σοφαγκασένιο.

Αυτές οι στρατιωτικές εκστρατείες άφησαν μόνιμη εντύπωση στον ελληνικό κόσμο. Η αναβάση του Αντίοχου αξιοποιήθηκε με μεγαλύτερη επιτυχία για προπαγανδιστικούς σκοπούς στην Ελλάδα. Σε αναγνώριση των επιτευγμάτων του, ο Αντίοχος έλαβε το επίθετο “ο Μέγας”.

Στην έρευνα αμφισβητείται η πραγματική πολιτική αξία που είχε η Ανάβασις για τον Αντίοχο Γ” και την αυτοκρατορία των Σελευκιδών. Οι Sherwin-White και Kuhrt θεωρούν τα επιτεύγματα της Ανάβασις αρκετά μετρήσιμα και σημαντικά, καθώς οι ταραγμένες σατραπείες και τα βασίλεια μπόρεσαν να ειρηνεύσουν για σχεδόν 25 χρόνια και να συνδεθούν και πάλι στενότερα με τους Σελευκίδες. Ο Χάττο Σμιτ αντικρούει τη δήλωση ότι η Ανάβασις ήταν ουσιαστικά καθαρή προπαγάνδα χωρίς καμία αντίτιμο. Από την άποψη της πραγματικής πολιτικής, ωστόσο, κρίνει ότι οι επιτυχίες είναι μικρές και όχι διαρκείς. Μετά την πικρή ήττα στον πόλεμο κατά της Ρώμης και τον θάνατο του Αντίοχου Γ” το 187 π.Χ., η Παρθία και η Βακτρία αποσχίστηκαν και πάλι από την αυτοκρατορία των Σελευκιδών. Ωστόσο, δεν πρέπει να υπερεκτιμηθεί η πραγματική σημασία των ανώτερων σατραπειών για τη δύναμη και τον πλούτο στην αυτοκρατορία των Σελευκιδών. Ο Schmitt γράφει: “Οι ιρανικές επαρχίες δεν ήταν παρά χώροι στρατολόγησης και πηγές φορολογίας για τον βασιλιά”. Τα σημαντικότερα κέντρα για τους βασιλείς των Σελευκιδών εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη Συρία και τη Μεσοποταμία. Η απώλεια ορισμένων υποτελών στην περιφέρεια μείωσε μόνο οριακά τις δυνατότητες των Σελευκιδών βασιλέων, οι οποίοι παρέμειναν ισχυροί. Μόνο μετά την απώλεια της Μεσοποταμίας από τους Πάρθους το 129 π.Χ. η θέση της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών ως μεγάλης δύναμης έφτασε στο τέλος της.

Αγώνας για την κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο (204-196)

Όταν ένα παιδί, ο Πτολεμαίος Ε”, ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου το 204 π.Χ., ο Αντίοχος έκανε νέα σχέδια για την κατάκτηση της Παλαιστίνης. Το 198 π.Χ. εξαπέλυσε νέα επίθεση και κέρδισε μια αποφασιστική νίκη στον Πανέα στις πηγές του Ιορδάνη, η οποία έθεσε τέλος στην κυριαρχία των Πτολεμαίων στην Παλαιστίνη (βλ.: Πέμπτος Συριακός Πόλεμος).

Ο “ψυχρός πόλεμος” με τη Ρώμη (196-192)

Στη Μικρά Ασία, οι Σελευκίδες είχαν υπό τον έλεγχό τους μόνο τις εσωτερικές περιοχές στα δυτικά της χερσονήσου. Οι παράκτιες περιοχές βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Αιγύπτου, της Περγάμου και της Ρόδου. Μετά τη Συνθήκη της Ληστείας, ο Φίλιππος Ε” της Μακεδονίας είχε επίσης προσπαθήσει να αποκτήσει ερείσματα στην Καρία και την Ιωνία, αλλά η θέση του στη Μικρά Ασία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Μακεδονικού Πολέμου κατά της Ρώμης. Έτσι, ο Αντίοχος μετακινήθηκε και πάλι στη Μικρά Ασία μετά τη νίκη του στον Πέμπτο Συριακό Πόλεμο για να εξασφαλίσει τα πρώην εδάφη των Πτολεμαίων και των Αντιγονιδών. Ως επί το πλείστον, τα κατάφερε χωρίς στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς σύναψε συμμαχίες με τις ελληνικές πόλεις που βρίσκονταν εκεί και τους άφησε την αυτονομία τους. Η Σμύρνη και η Λάμψακος, ωστόσο, εξαιρέθηκαν από αυτό, καθώς ζήτησαν από τη Ρώμη βοήθεια κατά του Αντίοχου. Ο βασιλιάς των Σελευκιδών απέφυγε αρχικά τις δύο πόλεις και πέρασε στην Ευρώπη. Στη Θράκη, ανοικοδόμησε τη σχεδόν εντελώς εγκαταλελειμμένη πόλη της Λυσιμαχείας, η οποία είχε κατακλυστεί από τις τοπικές φυλές.

Οι Ρωμαίοι φοβήθηκαν αρχικά ότι ο Αντίοχος ήθελε να βοηθήσει τον Φίλιππο, αλλά προς το παρόν μπορούσαν να καθησυχαστούν. Το πολιτικό σχέδιο του διοικητή τους Titus Quinctius Flamininus προέβλεπε ότι στο μέλλον δεν θα υπήρχε πλέον ηγεμονική δύναμη στην Ελλάδα. Ο Φλαμινίνος ήθελε πάση θυσία να αποφύγει ότι ο βασιλιάς των Σελευκιδών θα έπαιρνε τώρα τη θέση του προηγούμενου ηγεμόνα Φιλίππου. Ως εκ τούτου, η Ρώμη και ο Αντίοχος προσπάθησαν σε διάφορες διασκέψεις να οριοθετήσουν τις σφαίρες συμφερόντων τους, αλλά δεν μπόρεσαν να επιτύχουν. Αρχικά, καμία από τις δύο μεγάλες δυνάμεις δεν είχε άμεσο λόγο για στρατιωτική αντιπαράθεση, αλλά αναπτύχθηκε μεταξύ τους ένας “ψυχρός πόλεμος” κατά τα έτη 196 έως 192, κατά τη διάρκεια του οποίου φλέρταραν την εύνοια των ελληνικών δυνάμεων και πόλεων.

Ο Φλαμινίνος είχε διακηρύξει την ελευθερία όλων των Ελλήνων στους Ίσθμιους Αγώνες το 196. Απειλούσε έτσι την πολιτική θέση του Αντίοχου, ο οποίος εμφανιζόταν προς τα έξω ως ο απελευθερωτής των ελληνικών πόλεων και ο αποκαταστάτης της αυτονομίας τους. Τελικά, οι Ρωμαίοι τον έθεσαν μπροστά στην επιλογή είτε να εγκαταλείψει οριστικά τη Θράκη, οπότε θα του έδιναν ελεύθερα χέρια στη Μικρά Ασία, είτε να συνεχίσει να ανέχεται τη ρωμαϊκή επιρροή εκεί. Ωστόσο, ο Αντίοχος δεν το δέχτηκε αυτό, καθώς ήθελε τον έλεγχο τόσο της Θράκης όσο και της Μικράς Ασίας.

Η Ρώμη είχε συμμαχήσει με τους Ατταλίδες της Περγάμου από τους δύο πολέμους εναντίον του Φιλίππου. Από το 197, η αυτοκρατορία της Μικράς Ασίας κυβερνιόταν από τον Ευμένη Β”, ο οποίος είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τη Ρώμη να απωθήσει την επιρροή των Σελευκιδών στα σύνορά της. Αντίθετα, ο Αντίοχος συμμάχησε με την Αιτωλική Συμμαχία, η οποία ήταν εχθρική προς τη νέα ρωμαϊκή τάξη στην Ελλάδα. Παρόλο που οι Αιτωλοί είχαν πολεμήσει μαζί με τη Ρώμη εναντίον του Φιλίππου, τα εδαφικά τους κέρδη αποδείχθηκαν μικρότερα από ό,τι ήλπιζαν, καθώς ο Φλαμινίνος ήθελε μια ισορροπία δυνάμεων στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι Αιτωλοί μπορούσαν να ελπίζουν ότι θα επικρατούσαν σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρώμης μόνο με τη βοήθεια των Σελευκιδών, γι” αυτό και διαβεβαίωσαν τον Αντίοχο ότι όλη η Ελλάδα περίμενε να έρθει από την Ασία για να την απελευθερώσει.

Το 195, ο Καρχηδόνιος διοικητής Αννίβας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του και έλαβε άσυλο στην αυλή των Σελευκιδών, οπότε οι σχέσεις μεταξύ Ρώμης και Αντιόχου ψυχράνθηκαν περαιτέρω. Στις εκλογές για την ανάδειξη των προξένων το 194, εξελέγη ο Publius Cornelius Scipio Africanus, ο οποίος είχε νικήσει τους Καρχηδονίους στον Δεύτερο Πουνικό Πόλεμο. Ο Αντίοχος, ωστόσο, χρησιμοποίησε ελάχιστα τον Αννίβα. Ο τελευταίος ζήτησε από τον βασιλιά των Σελευκιδών στρατεύματα για ένα πολιτικό πραξικόπημα στην Καρχηδόνα. Στη συνέχεια, ο Αννίβας θα μπορούσε να τολμήσει μια δεύτερη εισβολή στην Ιταλία, ενώ ο Αντίοχος θα είχε το ελεύθερο να αλλάξει τις συνθήκες στην περιοχή του Αιγαίου προς όφελός του. Ο Σελευκίδης, ωστόσο, απέρριψε το σχέδιο αυτό, καθώς ο ίδιος θα έπαιζε μόνο έναν δευτερεύοντα ρόλο, κάτι που δεν συμβάδιζε με την εικόνα του ως ηγεμόνα.

Οι Αιτωλοί προσπάθησαν να προκαλέσουν πόλεμο στην Ελλάδα την άνοιξη του 192, οδηγώντας εξεγέρσεις στις σημαντικές πόλεις της Δημητριάδας, της Χαλκίδας και της Σπάρτης. Είχαν επιτυχία μόνο στη Δημητριάδα, όπου μπόρεσαν να εγκαθιδρύσουν μια αντιρωμαϊκή κυβέρνηση. Οι Ρωμαίοι έκαναν τότε γνωστό ότι δεν θα δέχονταν την αποστασία της πόλης. Ο Αντίοχος αποφάσισε τελικά να αποδεχτεί την πρόσκληση των Αιτωλών να “απελευθερώσει” την Ελλάδα, ώστε να μην επιτρέψει την περαιτέρω ενίσχυση των φιλορωμαϊκών δυνάμεων. Ο βασιλιάς ήταν ανεπαρκώς εξοπλισμένος στρατιωτικά, αλλά παρόλα αυτά τόλμησε να εισβάλει το φθινόπωρο με 10.000 άνδρες και αποβιβάστηκε στα Δημήτρια. Αυτή ήταν η αρχή του συρο-ρωμαϊκού πολέμου.

Ο συρο-ρωμαϊκός πόλεμος (192-188)

Οι Σελευκίδες και οι Αιτωλοί προσπάθησαν να θέσουν μεγαλύτερα τμήματα της Ελλάδας υπό τον έλεγχό τους πριν από τη ρωμαϊκή αντεπίθεση. Μέχρι την άνοιξη του 191, ο Αντίοχος μπόρεσε να επιβληθεί στη Χαλκίδα, τη Βοιωτία, την Ήλιδα και σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Ακαρνανίας. Εκτός από την Αιτωλική Συμμαχία, μπορούσε να λάβει στρατιωτική υποστήριξη μόνο από τον βασιλιά Αμύνανδρο της Αθαμανίας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο Αντίοχος παντρεύτηκε μια Χαλκιδαία για να δείξει τη σχέση του με την Ελλάδα. Ο Φίλιππος της Μακεδονίας, ωστόσο, αποφάσισε εναντίον του Αντίοχου και υπέρ του πρώην αντιπάλου του, της Ρώμης, καθώς του υποσχέθηκε τη μερική αποκατάσταση της παλιάς του εξουσίας. Ομοίως, η Αχαϊκή Συμμαχία τάχθηκε με τη Ρώμη.

Τα ρωμαϊκά στρατεύματα υπό την ανώτατη διοίκηση του Μάνιου Ακίλιου Γλάμπριου προέλασαν κατά της Θεσσαλίας με μακεδονική υποστήριξη, οπότε ο Αντίοχος αναγκάστηκε να υποχωρήσει προς τα νότια και οχυρώθηκε στις Θερμοπύλες. Ο Γλάμπριος επιτέθηκε στους 10.000 Σελευκίδες και τους 4.000 Αιτωλούς πολεμιστές με περίπου 25.000 στρατιώτες και κατάφερε τελικά να επιβάλει μια επανάσταση στη δεύτερη μάχη των Θερμοπυλών. Ο Αντίοχος δεν προσπάθησε να σώσει τη θέση του στην Ελλάδα, αλλά υποχώρησε στη Μικρά Ασία. Οι Αιτωλοί, ωστόσο, συνέχισαν τον πόλεμο με την οικονομική υποστήριξη του βασιλιά των Σελευκιδών.

Ο νέος ύπατος Λούκιος Κορνήλιος Σκιπίωνας επρόκειτο να ακολουθήσει τον Αντίοχο στη Μικρά Ασία, αλλά πρώτα έπρεπε να κερδηθεί η ναυτική υπεροχή. Ο διοικητής του ρωμαϊκού στόλου Gaius Livius Salinator κατάφερε να νικήσει τον σελευκιδικό ναύαρχο Πολυξενίδα στη μάχη του Κορυκού μαζί με τον περγαμηνιό στόλο το φθινόπωρο του 191. Ωστόσο, ο Αντίοχος δεν εγκατέλειψε τον ναυτικό πόλεμο και κατά τη διάρκεια του χειμώνα ναυπήγησε νέα πλοία, με τα οποία ο Πολυξενίδας νίκησε τους Ρόδιους που είχαν συμμαχήσει με τη Ρώμη στη μάχη του Πανόρμου. Επιπλέον, ο Αννίβας διατάχθηκε να συγκεντρώσει έναν δεύτερο στόλο στη Φοινίκη. Αυτός ηττήθηκε από έναν ροδιακό στόλο στη μάχη της Σιδέας το καλοκαίρι του 190. Αφού ο διάδοχος του Σαλινάτορα Λούκιος Αιμίλιος Ρέγκιλος, με τη στήριξη των Ροδίων, είχε επίσης νικήσει τον στόλο του Πολυξενίδα στη μάχη της Μυονέσσου, ο ναυτικός πόλεμος κρίθηκε υπέρ της Ρώμης.

Ο Λούκιος Σκιπίωνας, συνοδευόμενος από τον αδελφό του Σκιπίωνα Αφρικανό, βάδισε μέσω της Μακεδονίας προς τη Θράκη, κατέλαβε τη Λυσιμαχία, η οποία είχε εγκαταλειφθεί από τους Σελευκίδες, και διέσχισε τον Ελλήσποντο ανενόχλητος. Στα τέλη του 190, έως και 100.000 στρατιώτες και από τις δύο πλευρές συγκρούστηκαν στη μάχη της Μαγνησίας. Ο Αντίοχος ηγήθηκε του ιππικού και διέσπασε τις τάξεις των Ρωμαίων, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει το πεζικό του. Το εχθρικό ιππικό βρισκόταν υπό τις διαταγές του Περγαμηνού βασιλιά Ευμένη, ο οποίος επιτέθηκε από τα πλάγια στη φάλαγγα των Σελευκιδών. Αφού οι πολεμικοί ελέφαντες του Αντιόχου απωθήθηκαν από το ρωμαϊκό πεζικό, έσπασαν στις δικές τους γραμμές, οπότε ο στρατός του Αντιόχου τράπηκε σε φυγή.

Τη στρατιωτική απόφαση ακολούθησαν μακρές διαπραγματεύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με την Ειρήνη της Απάμειας το 188 π.Χ.. Ο Αντίοχος έχασε όλα τα εδάφη βόρεια και δυτικά του Ταύρου, έτσι ώστε από τις μικρασιατικές κτήσεις μόνο η Κιλικία παρέμεινε στην κατοχή του. Τα εδάφη που παραχωρήθηκαν περιήλθαν στους Ρωμαίους συμμάχους της Περγάμου και της Ρόδου ή έγιναν ανεξάρτητα αν είχαν έρθει εγκαίρως σε συμφωνία με τη Ρώμη. Στις Σελευκίδες απαγορεύτηκε οποιαδήποτε εξωτερική πολιτική στη Μικρά Ασία. Ο στόλος μειώθηκε σε δέκα πλοία, τα οποία δεν επιτρεπόταν να πλέουν πέρα από το ακρωτήριο Σαρπηδόνα, ενώ απαγορεύτηκε εντελώς η κατοχή πολεμικών ελεφάντων.

Επιπλέον, ο Αντίοχος ανέλαβε να καταβάλει βαριές αποζημιώσεις. Συνολικά, η αυτοκρατορία των Σελευκιδών χρειάστηκε να συγκεντρώσει 15.000 τάλαντα αργύρου σε δώδεκα χρόνια – 50 τοις εκατό περισσότερα από την Καρχηδόνα μετά τον Δεύτερο Πουνικό Πόλεμο και μάλιστα στο ένα τέταρτο του χρόνου. Ο Αντίοχος και οι γιοι του μπόρεσαν να συγκεντρώσουν αυτό το ποσό, αλλά αναγκάστηκαν να επιβάλουν βαρείς φόρους. Αυτό ήταν τελικά η καταστροφή του Αντιόχου του Μεγάλου, όταν σκοτώθηκε το 187 κατά τη λεηλασία ενός ναού στην Ελίμεια.

Εσωτερική πολιτική

Όταν ο Αντίοχος Γ” ανέβηκε στο θρόνο το 223 π.Χ., η αυτοκρατορία των Σελευκιδών είχε περάσει μια περίοδο κρίσης. Στην αρχή της βασιλείας του, φαινόταν ότι ο νεαρός Αντίοχος, ως αδύναμος και ελεγχόμενος βασιλιάς, δεν θα μπορούσε να τερματίσει αυτή την περίοδο αδυναμίας. Έτσι, ο Μολών δεν θα έπαιρνε αρχικά στα σοβαρά τον νεαρό Σελευκίδη κατά τη διάρκεια της ανόδου του και γι” αυτό το μόνο που τόλμησε ήταν να επαναστατήσει. Η περιφρόνηση της θέσης του Αντίοχου από τον Μολών μαρτυρούσε ένα πρόβλημα νομιμότητας εκ μέρους των Σελευκιδών. Μετά την ήττα του πολέμου εναντίον των Πτολεμαίων και την ειρήνη, η οποία θεωρήθηκε ατιμωτική, τις διαμάχες για το θρόνο μεταξύ των αδελφών Σέλευκου Β΄ (πατέρα του Αντίοχου Γ΄) και Αντίοχου Ιέρακα και τη δολοφονία του αδελφού του Αντίοχου Γ΄, Σέλευκου Γ΄, από αξιωματικούς, το κύρος και η θέση ισχύος της κεντρικής εξουσίας των Σελευκιδών είχαν υποφέρει πολύ. Αντίθετα, διάφορα κόμματα της αυλής γύρω από σημαντικούς αυλικούς, όπως ο Επιγένης ή ο Ερμείας, είχαν αποκτήσει τεράστια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιόδου, αν δεν εξεγέρθηκαν όπως ο Μολών ή ο Αχαιός. Εκτός από την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής, ήταν επομένως επίσης σημαντικό να τεθεί το δικαστήριο υπό άμεσο έλεγχο, πράγμα που ο Αντίοχος κατάφερε να κάνει εξαιρετικά γρήγορα. Ο Αντίοχος ήξερε πώς να παίζει τα επιμέρους κόμματα της αυλής μεταξύ τους, ώστε να αλληλοεξοντώνονται. Έτσι, η παράταξη του Ηραία εξόντωσε τον Επιγένη, ο οποίος είχε άριστες επαφές με το στρατό, στο πλαίσιο μιας ίντριγκας. Ταυτόχρονα, ο Αντίοχος προήγαγε άξιους και ικανούς πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματικούς που ήταν υπόλογοι μόνο σε αυτόν. Κατά την απονομή θέσεων, τιμών, δώρων και σατραπειών, ο Αντίοχος προσπάθησε να λάβει υπόψη του εκείνους τους ακόλουθους που είχαν αποδείξει την προσωπική τους πίστη, χωρίς όμως να επιτρέψει σε αυτούς τους αυλικούς να αποκτήσουν υπερβολική δύναμη. Για παράδειγμα, ο Ζεύξης από μεσαίος αξιωματικός έγινε αντιβασιλιάς της Μικράς Ασίας. Πριν από αυτό, ο Ζεύξις είχε πρώτα προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην άμυνα της Σελεύκειας στον Τίγρη εναντίον του Μολών και στη συνέχεια έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην αντεπίθεση του βασιλιά των Σελευκιδών. Τέτοιοι ευνοούμενοι αποτελούσαν εξουσιαστικά-πολιτικά αντίβαρα στις άλλες παρατάξεις της αυλής για να διατηρήσουν ζωντανό τον ανταγωνισμό για τη βασιλική εύνοια. Ο Αντίοχος, από την άλλη πλευρά, παρέμεινε ανέγγιχτος ως πηγή αυτής της εύνοιας ως διαιτητής και βασιλιάς. Με την πάροδο του χρόνου, ο Αντίοχος έμαθε τους κανόνες του παιχνιδιού στην αυλή και χρησιμοποίησε τις δικές του ίντριγκες για να ενισχύσει τη δική του θέση εξουσίας. Επιπλέον, ήξερε πώς να εκμεταλλευτεί αυτόν τον εσωτερικό ανταγωνισμό προς όφελός του. Έτσι, ο Πολύβιος αναφέρει ότι ο Αντίοχος έβαλε τους στρατηγούς Νίκαρχο και Θεόδοτο τον Αιτωλό σε ένα είδος διαγωνισμού για την καλύτερη επίδοση κατά την πολιορκία της Ραμπαταμάνας (218 π.Χ.). Και οι δύο στρατηγοί θα ήθελαν να αποδείξουν τον εαυτό τους με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάσουν σε στρατιωτικές κορυφαίες επιδόσεις.

Μετά τη δολοφονία του ισχυρού υπουργού Ερμείας, ο Αντίοχος θα μπορούσε να διατηρήσει τον έλεγχο των αυλικών του μέχρι το θάνατό του.

Εκτός από τους δικούς του ευνοούμενους, ο Αντίοχος βασίστηκε και σε ξένους συμβούλους. Πιθανώς ο πιο γνωστός σύμβουλος στον ρωμαιοσυριακό πόλεμο ήταν ο στρατηγός Αννίβας. Στις ρωμαϊκές πηγές, όπως ο Ιουστίνος, οι οποίες παρουσιάζουν τον Αννίβαλο ως έναν ευγενικό αρχι-εχθρό των Ρωμαίων, η επιρροή του φαίνεται να ήταν τεράστια. Ωστόσο, το πόσο ισχυρή ήταν η επιρροή των Καρχηδονίων στις αποφάσεις των Σελευκιδών αμφισβητείται στην έρευνα.

Ο Αντίοχος ήταν επίσης ο πρώτος βασιλιάς των Σελευκιδών που καθιέρωσε μια κεντρική κρατική λατρεία γύρω από το πρόσωπό του και τη δυναστεία του. Προηγουμένως, οι βασιλείς των Σελευκιδών λατρεύονταν αποκεντρωμένα σε διάφορες πόλεις ως μεμονωμένες λατρείες. Ο Αντίοχος καθιέρωσε ένα νέο, συγκεντρωτικό θρησκευτικό δόγμα.

Εξωτερική πολιτική

Τόσο ο Hatto Schmitt όσο και ο John D. Grainger υποθέτουν μια ατζέντα εξωτερικής πολιτικής σύμφωνα με την οποία ο Αντίοχος Γ” επιχείρησε την αποκατάσταση της παλιάς αυτοκρατορίας των Σελευκιδών. Τα σύνορα αυτής της παλιάς αυτοκρατορίας θα αποτελούσαν την επικράτεια του ιδρυτή της αυτοκρατορίας Σέλευκου Α” Νικάτορα κατά το θάνατό του το 281 π.Χ. Έτσι, η διεκδικούμενη επικράτεια εκτεινόταν από τη Θράκη στα δυτικά έως τον Ινδό στα ανατολικά. Η διεκδίκηση αυτή δικαιολογήθηκε από την έννοια της “γης που κερδήθηκε με δόρυ”, δηλαδή της κατάκτησης με βάση το δικαίωμα της νίκης. Ο Σέλευκος Α΄ είχε κερδίσει το δικαίωμά του να εξουσιάζει αυτά τα εδάφη νικώντας τον Αντίγονο Μονοφθαλμό στην Ίψο το 301 π.Χ. και τον Λυσίμαχο στη μάχη του Κουρουπηδείου το 281 π.Χ.. Κατά τη διάρκεια του Τέταρτου Συριακού Πολέμου, ο Αντίοχος Γ” χρησιμοποίησε αυτό ως βάση για τις αξιώσεις του να “ανακαταλάβει”, κατά την άποψή του, την Κοιλεσυρία. Ο Αντίοχος χρησιμοποίησε τα ίδια επιχειρήματα στις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις του με τη Ρώμη για τον έλεγχο της Θράκης. Ο Werner Huß αναφέρεται στην αναφορά στην απόκτηση ακοντίων από τον Σέλευκο Α΄ ως “βασικού εξοπλισμού” της διπλωματίας των Σελευκιδών, η οποία επανειλημμένα προτάθηκε (και αργότερα από τον γιο του Αντίοχου Γ΄, Αντίοχο Δ΄) κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Φυσικά, οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητήθηκαν από τους ανταγωνιστές των Σελευκιδών (π.χ. Πτολεμαϊκή Αίγυπτος, Ρώμη, Πέργαμος κ.λπ.) και αμφισβητήθηκαν με τα δικά τους επιλεκτικά επιχειρήματα και παραγώγους. Από την άλλη πλευρά, η πτολεμαϊκή Αίγυπτος, για παράδειγμα, χρησιμοποίησε επίσης στοιχεία της απόκτησης του δόρατος για να δικαιολογήσει τις δικές της διεκδικήσεις στην Κοιλεσυρία. Τόσο οι Πτολεμαίοι όσο και ο Αντίοχος και οι προκάτοχοί του ή οι διάδοχοί του ελάχιστα νοιάζονταν γι” αυτή την αντίφαση- η δική τους αξίωση που είχαν αποκτήσει με το δόρυ θεωρούνταν η μόνη έγκυρη.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ωστόσο, ότι η “απόκτηση ακοντίων” είναι ένα σύγχρονο terminus technicus- ο αφηρημένος όρος σε αυτή τη σύγχρονη μορφή ήταν εντελώς άγνωστος στους ελληνιστικούς χρόνους. Ούτε η “απόκτηση ακοντίων” πρέπει να εκληφθεί ως μέρος οποιουδήποτε είδους διεθνούς ή στρατιωτικού νόμου. Τέτοιοι προσδιορισμοί νομικών κανόνων σε κρατικό επίπεδο ή σε πόλεμο θεωρούνται στην έρευνα ως σύγχρονη εξέλιξη. Στην πράξη, το επιχείρημα της “απόκτησης λόγχης” χρησιμοποιήθηκε ωστόσο για να δικαιολογήσει εδαφικές διεκδικήσεις. Ο Clemens Koehn φτάνει μάλιστα στο σημείο να πει ότι η απόκτηση ακοντίων ήταν καθαρή προπαγάνδα κατά των αντίπαλων βασιλιάδων και για να δικαιολογήσει κανείς τη δική του επέκταση της εξουσίας. Για τον Αντίοχο Γ”, η επιχειρηματολογία αυτή προσέφερε ένα επιτυχημένο πρόσχημα για να παρουσιαστεί όχι ως επιτιθέμενος αλλά ως ο αναστηλωτής της αυτοκρατορίας του. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αναβάσεων στις Άνω Σατραπείες, αυτή η επιχειρηματολογία υποτίθεται ότι ήταν χρήσιμη. Προηγουμένως, οι Σελευκίδες είχαν ήδη ασκήσει επικυριαρχία σε αυτά τα βασίλεια και τις σατραπείες και είχαν επιχειρήσει επανειλημμένα μια νέα υποταγή των εδαφών (πιο πρόσφατα γύρω στα έτη 235-230 π.Χ. υπό τον πατέρα του Αντίοχου Γ”, Σέλευκο Β”). Έτσι, η κίνηση του Αντίοχου Γ” δεν ήταν καινούργια με αυτή την έννοια και οι αξιώσεις των Σελευκιδών για επικυριαρχία δεν θεωρήθηκαν εντελώς άγνωστες. Μεταξύ άλλων, αυτή η περίσταση εξηγεί τη συχνά ταχεία υποταγή των σατράπων και των βασιλιάδων στην Ανατολή, οι οποίοι απλώς αναγνώριζαν τους “παλιούς” αφέντες τους. Το έργο τους διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι τους επιτράπηκε να παραμείνουν στα γραφεία τους και σε ορισμένα μέρη να διατηρήσουν ακόμη και τους τίτλους τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αντίοχος Γ” εξοικονόμησε τους πόρους του για άλλα εγχειρήματα γύρω από τις βασικές του περιοχές στη Μεσοποταμία και τη Συρία, οι οποίες είχαν πολύ μεγαλύτερη σημασία για τον Αντίοχο από τις μακρινές σατραπείες στην ανατολή.

Στην εξωτερική του πολιτική, ο Αντίοχος ήταν πολύ δραστήριος και σχεδόν ανήσυχος, ιδίως στην αρχή της βασιλείας του. Ο Αντίοχος κατέστειλε μερικές φορές τις εξεγέρσεις του Μολώνου και του Αχαιού πολύ βάναυσα. Για τον Αντίοχο, οι άνδρες αυτοί ήταν προδότες και δεν άξιζαν άλλη τιμωρία. Στις εκστρατείες του κατά του Πτολεμαίου Δ” και κατά τη διάρκεια της Αναβάσεως, ο Αντίοχος ενήργησε συνήθως με σύνεση και σοφία. Οφείλει την επιτυχία του όχι λιγότερο στους ικανούς αξιωματικούς του, τους οποίους ο ίδιος είχε προαγάγει. Προσπάθησε να αποφύγει τις παρατεταμένες πολιορκίες ή τις μεγάλες μάχες στο πεδίο, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολύ χρόνο, στρατεύματα και πόρους. Αντιθέτως, του άρεσε να βασίζεται σε αποστασίες από τον εχθρό ή σε διαπραγματεύσεις με το άλλο εμπόλεμο μέρος. Αν ο αντίπαλος προσχωρούσε εθελοντικά, θα μπορούσε να ελπίζει σε μερικές φορές γενναιόδωρες ανταμοιβές. Έτσι, ο Πτολεμαίος προδότης Θεόδοτος ο Αιτωλός μπόρεσε να συνεχίσει απρόσκοπτα τη σταδιοδρομία του στο στρατό των Σελευκιδών μετά την αποστασία του κατά τη διάρκεια του Τέταρτου Συριακού Πολέμου. Και κατά τη διάρκεια της Ανάβασις, οι περισσότεροι σατράπες και βασιλείς στην Ανατολή μπόρεσαν να σώσουν τις θέσεις και τα αξιώματά τους όταν υποτάχθηκαν στον Αντίοχο.

Κατά τα πρώτα 20 χρόνια από την άνοδό του στο θρόνο, βρισκόταν συνεχώς (εκτός από μερικές διακοπές) σε εκστρατείες και πολέμους. Αυτός ο πολύ ενεργός τρόπος διακυβέρνησης αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τον σύγχρονο του Πολύβιο, καθώς ο Αντίοχος μπόρεσε να ενισχύσει και πάλι την ασθενική αυτοκρατορία του. Στον Πολύβιο άρεσε να κάνει σύγκριση με τον βασιλιά της Αιγύπτου, τον Πτολεμαίο Δ”, που βασίλευε την ίδια εποχή και ο οποίος φέρεται να είχε παραμείνει στην πρωτεύουσά του, διασκεδάζοντας και αραχτός. Ως αποτέλεσμα, η Πτολεμαϊκή Αίγυπτος είχε χάσει έδαφος έναντι της Αυτοκρατορίας των Σελευκιδών. Στη σύγχρονη έρευνα, γίνονται προσπάθειες για μια πιο διαφοροποιημένη θεώρηση αυτής της πολύ μονόπλευρης εικόνας του Πτολεμαίου Δ” στον Πολύβιο και σε άλλους αρχαίους συγγραφείς, όπως ο Στράβων ή ο Ιουστίνος.

Οι Έλληνες σύγχρονοι αξιολόγησαν πολύ θετικά και ως επιτυχημένη την πρώτη φάση της διακυβέρνησης του Αντίοχου. Ωστόσο, οι Σελευκίδες έχασαν αργότερα αυτόν τον δυναμισμό. Ο Iustin γράφει ότι ο Αντίοχος αργότερα έγινε ληθαργικός και ανίσχυρος. Ωστόσο, τέτοιες ηθικές αποδόσεις από τους αρχαίους ιστορικούς πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται κριτικά, δεδομένου ότι η αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής συχνά εξισωνόταν και δικαιολογούνταν με ηθικά σφάλματα. Στην Ελλάδα, ο Αντίοχος είχε κάνει μεγάλο λάθος όταν υπολόγιζε σε ισχυρότερη τοπική υποστήριξη. Ο Heftner γράφει ότι ο Αντίοχος δεν θα ήταν καλά προετοιμασμένος για αυτόν τον πόλεμο και ότι η έκκληση για βοήθεια από τους συμμάχους Αιτωλούς ήταν μια “ανεπιθύμητη έκπληξη”. Επιπλέον, όταν οι Αιτωλοί προκάλεσαν πόλεμο με τη Ρώμη το 192 π.Χ., μόνο η Αθαμανία τάχθηκε στο πλευρό των Σελευκιδών. Στον ρωμαιο-συριακό πόλεμο, η ενίοτε επιθετική επεκτατική πολιτική στη Μικρά Ασία και στην Ευρώπη εκδικήθηκε, καθώς ελληνικοί και μακεδονικοί παράγοντες, όπως η Πέργαμος, η Ρόδος, η Αχαϊκή Συμμαχία και η Μακεδονία, τάχθηκαν ενεργά στο πλευρό των Ρωμαίων. Η γρήγορη νίκη των Ρωμαίων στον πόλεμο δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ελληνική και μακεδονική υποστήριξη στο έδαφος. Ο Grainger πιστεύει ότι η υποστήριξη της Μακεδονίας προς τη Ρώμη ήταν ιδιαίτερα καθοριστική στον πόλεμο.

Ως αποτέλεσμα, το εκστρατευτικό του σώμα καταστράφηκε στις Θερμοπύλες. Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής προέλασης στη Μικρά Ασία, οι προαναφερθέντες σύμμαχοι της Ρώμης παρείχαν σημαντική υλικοτεχνική υποστήριξη. Στην αποφασιστική μάχη που ακολούθησε στη Μαγνησία, ο Αντίοχος υπέστη μια πικρή ήττα. Ο πολύ ικανός και έμπειρος διοικητής Αντίοχος διέσπασε τη δεξιά πτέρυγα των Ρωμαίων. Μόνο η παρέμβαση του τριβούνου Μάρκου Αιμίλιου απέτρεψε την καταστροφή για τον Ρωμαίο διοικητή Λούκιο Σκιπίωνα. Όταν ο Αντίοχος είδε τα στρατεύματά του να φεύγουν, τράπηκε και ο ίδιος σε φυγή. Αυτή η ήττα και οι επακόλουθοι σκληροί όροι ειρήνης ακύρωσαν τις επιτυχίες των Σελευκιδών στη Δύση. Οι υποδουλώσεις κατά τη διάρκεια της Ανάβασις έπεσαν από την αυτοκρατορία των Σελευκιδών το αργότερο με το θάνατο του μονάρχη το 187 π.Χ. Μέχρι το θάνατό του, ο Αντίοχος έπρεπε κυρίως να προσπαθήσει να διευθετήσει τις υψηλές αποζημιώσεις από την Ειρήνη της Απάμειας, αλλά δεν μπορούσε πλέον να επιδιώξει κανένα σημαντικό σχέδιο εξωτερικής πολιτικής.

Μόνο ο γιος του Αντίοχος Δ” ήταν σε θέση να αναλάβει και πάλι μεγαλύτερες εκστρατείες.

Σύμφωνα με τον Αππιανό, το επίθετο “ο Μέγας” δόθηκε στον Αντίοχο για τα επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια της Ανάβασις. Και οι δύο Kai Brodersen, Sherwin-White

Ομοίως, το “Μέγας” δεν πρέπει να συγχέεται με τον τίτλο “Μέγας Βασιλιάς”, καθώς το “Μέγας” ήταν μόνο επίθετο και όχι τίτλος. Ωστόσο, ο τίτλος Μεγάλος Βασιλιάς χρησιμοποιήθηκε και σε σχέση με τον Αντίοχο Γ”. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως σύνδεση με την παράδοση των Περσών Μεγάλων Βασιλέων των Αχαιμενιδών. Στην ανατολίτικη παράδοση, ο τίτλος του Μεγάλου Βασιλιά ενσάρκωνε την αξίωση μιας παγκόσμιας, ιεραρχικά υπέρτατης βασιλείας. Ήδη από τη Βαβυλωνία, δηλαδή πριν από την Περσική Αυτοκρατορία, ο τίτλος αυτός χρησιμοποιούνταν από τους Βαβυλώνιους βασιλείς. Οι ελληνιστικοί βασιλείς στην Ανατολή, όπως οι Σελευκίδες και οι Πτολεμαίοι βασιλείς, προσπάθησαν να βασιστούν σε αυτές τις παλιές, τοπικές παραδόσεις προκειμένου να αυξήσουν την αποδοχή τους από τον τοπικό πληθυσμό. Ως εκ τούτου, υιοθέτησαν ανατολίτικους ή αρχαίους αιγυπτιακούς τίτλους όπως “Μεγάλος Βασιλιάς” ή “Φαραώ”. Έτσι, ο Αντίοχος Α” είχε ήδη αποκληθεί Βαβυλώνιος Μεγάλος Βασιλιάς σε μια επιγραφή στη Μεσοποταμία. Ο Πτολεμαίος Γ” αναφέρεται επίσης ως ο Μεγάλος Βασιλιάς στην επιγραφή του Αδούλη, ακολουθώντας τις αρχαίες αιγυπτιακές παραδόσεις. Έτσι, η χρήση του τίτλου του Μεγάλου Βασιλιά λειτουργούσε κυρίως ως ειδικός κώδικας σε μια συγκεκριμένη επικοινωνία με τους αυτόχθονες, ανατολικούς λαούς στις αυτοκρατορίες των Σελευκιδών και των Πτολεμαίων. Οι Έλληνες βασιλείς είχαν ήδη χρησιμοποιήσει τον ίδιο τίτλο στο παρελθόν, χωρίς να θέλουν να δημιουργήσουν άμεση σχέση με την Περσική Αυτοκρατορία.

Απέναντι στον ελληνικό πληθυσμό των αυτοκρατοριών τους, οι Σελευκίδες και οι Πτολεμαίοι απέφυγαν τη χρήση των ανατολικών τίτλων, καθώς οι Έλληνες δεν μπορούσαν να ταυτιστούν με αυτές τις αρχαίες παραδόσεις- απέναντι στους Έλληνες, αντίθετα, συνηθιζόταν απλώς ο τίτλος του βασιλιά (Βασιλεύς Βασιλεύς).

Κληροδότησε στους γιους του Σέλευκο Δ” και Αντίοχο Δ” μια αυτοκρατορία που, αν και εξακολουθούσε να έχει τεράστιες διαστάσεις, ήταν στενά συνδεδεμένη με το πρόσωπο του αποθανόντος βασιλιά. Όταν πέθανε ο Αντίοχος Γ”, πολλοί από τους ανατολικούς σατράπες και βασιλείς αποσχίστηκαν και πάλι από την κεντρική εξουσία των Σελευκιδών και προσπάθησαν να ανεξαρτητοποιηθούν. Στην πρώην δυτική πλευρά της αυτοκρατορίας, στη Μικρά Ασία, οι Σελευκίδες δεν μπορούσαν πλέον να αποκτήσουν ερείσματα, καθώς ο νέος παίκτης, η Ρώμη, θεώρησε από νωρίς την περιοχή αυτή ως δική της σφαίρα επιρροής και δεν ανεχόταν τις δραστηριότητες των Σελευκιδών εκεί. Οι Σελευκίδες αντικαταστάθηκαν αρχικά ως σημαντική ηγεμονική δύναμη από τα κεντρικά κράτη της Περγάμου, της Βιθυνίας και του Πόντου, τα οποία ενισχύθηκαν μετά την Ειρήνη της Απάμειας, πριν τα βασίλεια αυτά μετατραπούν σε ρωμαϊκές επαρχίες υπό τον Πομπήιο.

Ωστόσο, η αυτοκρατορία των Σελευκιδών ήταν ακόμη σε θέση να διατηρηθεί ως μια σημαντική δύναμη στην ανατολική Μεσόγειο, κυρίως λόγω της παρατεταμένης αδυναμίας της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Ο Αντίοχος Δ”, γιος του Αντίοχου Γ”, στον Έκτο Συριακό Πόλεμο κατάφερε να νικήσει τους Πτολεμαίους μετά από επίθεση των Πτολεμαίων και να καταλάβει τμήματα της Αιγύπτου. Στόχος των Πτολεμαίων, καθώς και των Σελευκιδών, ήταν πλέον η πλήρης κατάκτηση ή η αναγκαστική ένωση των δύο πρώην μεγάλων δυνάμεων – αν και κανένα από τα δύο μέρη δεν ήθελε να υποταχθεί. Ακόμη και πριν από το τέλος του πολέμου, η Ρώμη, η οποία είχε ήδη δεσμευτεί στον Τρίτο Ρωμαϊκό-Μακεδονικό Πόλεμο, εξέδωσε τελεσίγραφο για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου από την Αυτοκρατορία των Σελευκιδών. Ο Αντίοχος Δ” υποχώρησε χωρίς αντίσταση και αποσύρθηκε από την Αίγυπτο. Έτσι, η Ρώμη μπόρεσε να εδραιωθεί ανοιχτά ως η αποφασιστική δύναμη και στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και η αυτοκρατορία των Σελευκιδών δύσκολα μπορούσε να διατηρήσει τη δική της εξωτερική πολιτική ανεξάρτητα από τη Ρώμη.

Μετά την υποχώρηση από την Αίγυπτο, οι Εβραίοι Μακκαβαίοι άρπαξαν την ευκαιρία για μια εξέγερση γύρω στο 165 π.Χ. και, μετά από επίπονο ανταρτοπόλεμο, κατάφεραν να εγκαθιδρύσουν με επιτυχία τη δική τους αυτοκρατορία στην Ιουδαία. Έτσι, το νότιο τμήμα της Κοιλεσυρίας, το οποίο είχε κατακτηθεί από τον Αντίοχο στον Πέμπτο Συριακό Πόλεμο, χάθηκε από τους Σελευκίδες.

Στην ανατολή, οι Πάρθοι, που προηγουμένως ήταν σατράπες υπό τον Αντίοχο Γ”, αναδείχθηκαν σε νέα μεγάλη δύναμη. Έδωσαν επανειλημμένες μάχες με τους Σελευκίδες πριν ο Μιθριδάτης Α΄ χάσει τη Μεσοποταμία και μαζί με αυτήν την οικονομικά σημαντικότερη περιοχή για τους Σελευκίδες. Ο Αντίοχος Ζ΄ διεξήγαγε πρώτα πόλεμο εναντίον των Μακκαβαίων, οι οποίοι του υποτάχθηκαν επισήμως ως υποτελείς, και στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον των Πάρθων το 131 π.Χ. για να τους εκδιώξει από τη Μεσοποταμία. Μετά τις αρχικές επιτυχίες, ωστόσο, ο Αντίοχος Ζ” απέτυχε στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία των Σελευκιδών και πέθανε σε αυτή την εκστρατεία. Μετά από αυτό, η αυτοκρατορία των Σελευκιδών υποχώρησε σε περιφερειακή δύναμη στη Συρία, την Κιλικία και τμήματα της Κοιλεσυρίας και δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Το 63 π.Χ., τα απομεινάρια της αυτοκρατορίας μετατράπηκαν από τον Πομπήιο στη ρωμαϊκή επαρχία της Συρίας. Αυτό σήμανε το τέλος της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών. Τη διαδέχτηκε η νέα μεγάλη δύναμη στην Ανατολή, η Αυτοκρατορία των Πάρθων.

Εκτός από αυτούς τους παράγοντες εξωτερικής πολιτικής, που ευνόησαν την παρακμή της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών, ήταν κυρίως οι διαμάχες για το θρόνο που αποδυνάμωσαν τη δύναμη των Σελευκιδών. Ξανά και ξανά, οι διάδοχοι του Αντίοχου Γ” πολέμησαν μεταξύ τους. Έτσι, οι Πάρθοι μπόρεσαν να κατακτήσουν με επιτυχία τη σημαντική Μεσοποταμία, ενώ οι Σελευκίδες υπό τον Δημήτριο Β” ήταν απασχολημένοι με εσωτερικά προβλήματα και σφετερισμούς. Αυτή η ασταθής κατάσταση προωθήθηκε, μεταξύ άλλων, από τη Ρώμη, η οποία υποστήριζε διάφορους διεκδικητές του θρόνου και ευνοούμενους στις εξεγέρσεις τους.

Η σημαντικότερη πρωτογενής πηγή για τη βασιλεία του Αντίοχου Γ” είναι ο Πολύβιος, ο οποίος είναι και η μόνη σωζόμενη πηγή μέχρι την Ανάβασις. Για την περίοδο της Ανάβασης και μετά, το έργο αραιώνει περαιτέρω και σώζεται μόνο αποσπασματικά. Για την εποχή της αντιπαράθεσης με τη Ρώμη, έχουν διασωθεί με μεγάλη λεπτομέρεια οι Ρωμαίοι ιστορικοί Τίτος Λίβιος, Αππιανός και Ιουστίνος.

Sourcebooks

Γενικές εργασίες έρευνας

Για τη Μικρά Ασία στον Ελληνισμό

Ο τέταρτος συριακός πόλεμος

Για την Ανάβασις και τις Άνω Σατραπείες

Για την εσωτερική πολιτική του Αντίοχου Γ”.

Σχετικά με το όνομα “ο Μέγας

Πηγές

  1. Antiochos III.
  2. Αντίοχος Γ΄ ο Μέγας
  3. Iustin 41,4,4f.; Lerner 1999, S. 33f.; Sherwin-White, Kuhrt 1993, S. 107.
  4. Polybios 4,48
  5. Słynny incydent rzymskiego posła Gajusza Popiliusza Lenasa. Gdy Antioch stacjonował w Aleksandrii, rzymski poseł wręczył mu pismo zabraniające prowadzenia wojny z Ptolemeuszem. Gdy Antioch zwlekał obiecując dać odpowiedź, poseł laską zakreślił na ziemi wokół Antiocha koło, mówiąc: Tu się musisz zastanowić. (Appian z Aleksandrii, Wojny syryjskie 66.350 – 352; Marek Junianus Justynus, Zarys dziejów powszechnych starożytności na podstawie Pompejusza Trogusa 34:3).
  6. Rien n”indique si ce mariage a bien eu lieu.
  7. ^ “Antiochus III the Great”. Livius.org. Archived from the original on 2020-05-04. Retrieved 2020-03-26.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.