Αποποίηση Ευθυνών

Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΑΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΎΜΑΣΤΕ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΡΗΤΏΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΏΝ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΕΣΆΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ. ΔΕΝ ΔΊΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ (1) ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΛΆΘΗ Ή ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ, (2) ΣΩΜΑΤΙΚΈΣ ΒΛΆΒΕΣ Ή ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΦΎΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, (3) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΏΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΏΝ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ Ή/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ, (4) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΉ Ή ΠΑΎΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ, (5) ΤΥΧΌΝ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΙΟΎΣ, ΔΟΎΡΕΙΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΎΝ ΣΤΟΝ Ή ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ, Ή/ΚΑΙ (6) ΤΥΧΌΝ ΛΆΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΌ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΊ, ΜΕΤΑΔΟΘΕΊ Ή ΚΑΤΑΣΤΕΊ ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΊΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΣΎΝΔΕΣΜΟ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ BANNER Ή ΆΛΛΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΟ ΜΈΡΟΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟΥ ΠΑΡΌΧΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΝΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ή ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΈΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΉ ΚΡΊΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΊ ΌΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΥΘΎΝΗΣ


ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΜΕΊΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΆΚΤΟΡΈΣ ΜΑΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ Ή ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΉ, ΤΥΧΑΊΑ, ΕΙΔΙΚΉ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΉ ΖΗΜΊΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΚΈΡΔΟΥΣ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΕΣΌΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΖΗΜΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΈΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ Η ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΡΗΤΩΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΜΠΟΜΠΗ (ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ΣΤΗΝ/ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΣΕΤΕ ΣΤΟ [email protected] ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝ ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.