Slaget ved Königgrätz

Dimitris Stamatios | januar 16, 2023

Resumé

Slaget ved Königgrätz den 3. juli 1866 nær den bøhmiske by Königgrätz var det afgørende slag i den tyske krig. Den preussiske hær besejrede de østrigske og saksiske hære. I et område, der var omkring ti kilometer bredt og fem kilometer dybt, kæmpede mere end 400.000 soldater mod hinanden i et slag, der resulterede i store tab. Kampene stod i centrum på de strategisk vigtige bakker Svíb nær Maslowed og Chlum nær Schestar. Som følge af sejren blev Preussen den førende magt i Tyskland, og kansler Otto von Bismarck gennemførte dermed den lille tyske løsning. Slaget anses for at være en af forløberne for grundlæggelsen af det tyske kejserrige i 1871. På flere sprog er slaget opkaldt efter landsbyen Sadowa, især i Frankrig, hvor det blev opfattet som et politisk nederlag, og hvor råbet “Hævn for Sadowa!” blev fremsat.

Efter Napoleonskrigene blev den gamle mellemstatslige orden i Europa stort set genoprettet mellem de europæiske magter på Wienerkongressen. På det Hellige Romerske Riges område var det tyske forbund opstået som et løst statsforbund, der omfattede dele af Preussen og Østrig. Årsagen til den preussisk-østrigske krig lå i spændingerne mellem de to magter Preussen og Østrig, som voksede i kampen om overherredømmet i det tyske forbund: I efterårskrisen i 1850 var det næsten kommet til krig mellem de to lande; under russisk pres måtte Preussen opgive sit nationalstatsprojekt, Erfurtunionen, og det var ikke til at undgå, at de to lande blev tvunget til at opgive deres nationalstatsprojekt.

Årsagen til krigen var konflikten om besiddelsen af Slesvig og Holsten, som efter den tysk-danske krig blev administreret i fællesskab af Østrig og Preussen. I 1865 kunne modsætningerne igen overvindes med Gastein-konventionen, hvor Østrig begrænsede sig til at administrere Holsten. Da Preussen imidlertid besatte Holsten i strid med bestemmelserne i denne aftale, erklærede Østrig, at den føderale hær skulle mobiliseres. Preussen trak sig derefter ud af det tyske forbund og erklærede Østrig krig den 19. juni 1866.

På Østrigs side var de tyske centralstater Bayern, Hannover, Sachsen, Württemberg, Baden og forskellige små tyske stater.

På Preussens side var de fleste af de små thüringiske stater (Augusta af Sachsen-Weimar-Eisenach var den preussiske konges hustru), nogle nordtyske stater og Italien, som skulle modtage Veneto fra Østrig i tilfælde af en sejr.

På den preussiske side havde generalstabschefen, general von Moltke, udarbejdet en omfattende knibtangsmanøvre. Moltkes slagplan var baseret på et princip, som var ret problematisk i sin gennemførelse: “March separately – strike together”, dvs. en opstilling i strid med den traditionelle strategiske doktrin på de “ydre linjer” og ikke på de indre linjer med deres fordel af kortere afstande og lettere indbyrdes forstærkning.

I slutningen af juni 1866 satte den preussiske overkommando således tre hære i bevægelse – 1. armé under prins Friedrich Karl Nikolaus af Preussen samledes i Lausitz, mens 2. armé under hans fætter, kronprins Friedrich-Wilhelm, skulle rykke frem mod øst fra Schlesien. Elbarmee under general Herwarth von Bittenfeld vendte sig mod sakserne og rykkede fra Dresden over den bøhmiske grænse til Rumburg. Den store indringningsbevægelse skulle omfatte hele den østrigske styrke i det nordlige Bøhmen. Elbarmee (generalkommando VIII. armékorps med 46.000 mand) skulle besætte Sachsen og angribe østrigerne fra vest; fra nord skulle 1. armé (II., III. og IV. armékorps med 93.000 mand) trænge sydpå via Reichenberg og trække den fjendtlige hovedstyrke til sig, mens kronprinsens 2. armé (Garde-, I., V. og VI. armékorps med 115.000 mand) skulle rykke frem fra øst via Glatz og Ugle-bjergene.

Den preussiske 2. armé rykkede frem i tre kolonner, dels fra grevskabet Glatz, via Braunau, dels ad Landeshut-vejen til Liebau. Den 27. juni blev det preussiske I. korps besejret ved Trautenau af det østrigske X.  Korps under FML Ludwig von Gablenz og måtte trække sig tilbage til Goldenöls, hvorefter det preussiske Gardekorps, der rykkede frem via Eypel, overtog forspringet og besejrede dele af det østrigske IV Korps ved Soor og Burkers.  Korps ved Soor og Burkersdorf. Den 27. juni havde den venstre fløj af kronprinsens hær, general Steinmetz” V. korps, besejret det østrigske VI. korps under FML Ramming. Korps under FML Ramming ved Nachod, den 28. juni det østrigske VIII. korps under ærkehertug Leopold ved Skalitz, som var kommet til hjælp, og den 29. juni dele af det fjendtlige IV.  Korps (FML Tassilo Festetics) ved Jaromierz og Schweinschädel.

Den 28. juni havde den preussiske 1. armé slået fjenden tilbage ved Turnau og Podol og var i stand til at forene sig med Elbarmee ved Iser. Elbarmee havde samtidig besejret sakserne og det østrigske I. korps (FML Clam-Gallas) ved Münchengrätz. Den 29. juni opnåede den preussiske 1. armé endnu en succes mod det saksiske korps under prins Albert ved Gitschin. I Königinhof-området blev kronprinsens forbindelse med prins Frederik Karls hær endelig etableret den 30. juni med ca. 220.000 mand, men 60.000 af disse kunne ikke gribe ind i tide til slaget ved Königgrätz, som fulgte den 3. juli.

Den østrigske Feldzeugmeister Ludwig von Benedek var blevet kendt som en dygtig strateg gennem sine militære succeser i felttogene i Italien (1848 og 1859) og blev efter krigens udbrud – i en alder af 61 år – udnævnt til øverstkommanderende for den østrigske nordlige hær. Da han ikke havde nogen militær erfaring på den nye bøhmiske krigsskueplads, forsøgte han i første omgang forgæves at afvise posten, men til sidst indvilligede han i at følge kejser Franz Josephs beslutning.

De østrigske avantgarder havde allerede haft ubehagelige oplevelser med preussernes skydevåben i flere kampe, så Benedek besluttede at placere sin hovedstyrke i en stærk defensiv stilling på en række små bakker mellem Bistritz og Elben, hvor fæstningen Königgrätz bagved kunne dække tilbagetrækningen, hvis det var nødvendigt. Han håbede, at infanteriet, der lå i denne position, støttet af stærkt artilleri, kunne standse preussernes fremrykning.

Østrigerne havde syv korps, men tre af dem havde allerede lidt hårdt under de indledende kampe, så omkring 190.000 mand var samlet på højderne. På venstre fløj fik et ottende korps – ca. 22.000 saksere under kronprins Albert – tildelt højderne ved Problus. Den saksiske 2. division under generalløjtnant Thuisko von Stieglitz stod bag Problus, Leib-brigaden til højre og 1. brigade til venstre. Den saksiske 1. division under generalløjtnant Bernhard von Schimpf var samlet mellem Lubno, Popowitz og Tresowitz og havde koncentreret sine reserver mellem Problus og Stresetitz. Den saksiske 3. brigade var placeret ved Problus, 11. og 12. brigade ved Nieder-Prim. Det østrigske VIII. korps (under FML Joseph von Weber siden 29. juni), der tjente som bagtrop, sikrede stillingerne yderst til venstre i Ober-Prim og skoven foran den mod at blive omgået. Kavaleriet fra den saksiske 2. division holdt kontakt med det østrigske X. korps ved Popowitz.  Korps. I centrum forenede Benedek ca. 44.000 mand med 134 kanoner, X.  Korps under FML Gablenz, der var svækket af de indledende kampe, og det endnu friskere III Korps under ærkehertug Ernst, der holdt højderne ved Lipa og Chlum. Som højre fløj med ca. 55.000 mand fulgte IV Korps under FML Festetics syd for Maslowed, ved Cistowes og Nedelist, mens II Korps under FML Karl von Thun und Hohenstein holdt stillingen fra Sendrasitz til Elben. Benedek holdt en tredjedel af sin hær bagved, nemlig 1. (generalmajor Gondrecourt) og 6. korps (FML Ramming) med over 60.000 mand og 320 kanoner i reserve. Med disse enheder ønskede han at føre sit modangreb, så snart det preussiske angreb var gået i stå ved hans forreste forsvarsposition.

Den 3. juli omkring kl. 4 om morgenen begyndte den preussiske 1. armé under Friedrich Karl zur Bistritz sin fremrykning. På venstre side nåede 7. division Cerekwitz, i midten rykkede 8. division under general August von Horn frem mod Klenitz som forreste linje, på højre side rykkede 3. og 4. division frem mod Dohalitz og Mokrowous. Bag dem, i anden linje, fulgte 5. og 6. division i retning af Sadowa. Horn-divisionens avantgarde var involveret i en artilleriudveksling med artilleriet fra den østrigske X. Korpsartilleri. Da preusserne forsøgte at krydse Bistritz, besluttede to østrigske korpsledere at skille sig ud og rykke mod fjendens højre flanke. Uden at fortsætte med at danne front mod den forventede preussiske 2. armé forlod korpslederne Festetics og Thun deres stillinger og rykkede frem mod vest, hvilket efterlod et hul i det østrigske forsvar mod nord; præcis hvor den preussiske 2. armé senere skulle gribe afgørende ind.

Om morgenen havde østrigerne kun den preussiske 1. armé foran sig – kronprinsens enheder var stadig på march, og Elbarmee havde heller ikke krydset Bistritz nær Nechanitz endnu. Som følge heraf øgedes presset på de preussiske tropper i undertal på jorden. I midten var Thun og Festetics involveret i hårde kampe i Swiepskoven. Den preussiske 7. division under generalmajor Eduard von Fransecky, herunder især 2. Magdeburgske infanteriregiment nr. 27, forskansede sig i Swiepwald og forsøgte at afværge offensiven fra to østrigske korps i et frygteligt slagsmål. På fløjene besatte preusserne Swiepwald. Uden artilleriberedskab og uden kendskab til hærledelsen forsøgte østrigerne under grev Festetics at generobre skoven. Grev Festetics højre fod blev knust af en granat, så feltmarskal løjtnant Anton Mollinary ledede de videre angreb. Et voldsomt slag rasede i Swiepskoven, hvor den preussiske 7. division næsten blev udslettet, men samtidig led østrigerne store tab. I Holawald gik den preussiske 8. division i stå og blev forstærket af 4. division under general Friedrich Adrian Herwarth von Bittenfeld.

I mellemtiden krydsede Elbarmee også Bistritz i den sydlige ende af fronten. Fra kl. 10 om morgenen, da det var lykkedes 15. division at krydse Bistritz nær Lubno, forberedte general Philipp Carl von Canstein angrebet på Neu- og Nieder-Prim.

De østrigske generaler solede sig allerede i følelsen af sejr, og i det preussiske hovedkvarter opstod den første vrede mod den excentriske Moltkes uortodokse opstillingsplan. Selv kong Wilhelm I og hans premierminister Bismarck frygtede et nederlag. Omkring middagstid dukkede det preussiske 1. Garderegiment til fods op på højden af landsbyen Horenowes overfor. Den udgjorde forreste del af det preussiske gardekorps, der hørte til 2. armé – kronprinsens hær var der og indtog sammen med Elbarmee, der angreb fra sydvest, de østrigske tropper, der var forskanset i Swiepwald. Kl. 13.45 begyndte angrebet fra 14. division under general Hugo Eberhard zu Münster-Meinhövel også mod Problus-Stresetitz-linjen. Under presset fra Elbarmee fra Nechanitz trak de saksiske korps på den modsatte side sig langsomt tilbage om eftermiddagen.

Omkring kl. 13.00, da Benedek var ved at give ordre til at indsætte reserven, kendte østrigerne det fulde omfang af den fare, der nu truede fra nord. Den preussiske 1. garde-division under general Wilhelm Hiller von Gärtringen – forreste del af den nu indblandende 2. armé – nærmede sig Chlum via Maslowed. Feltmarskal løjtnant Thun, som var truet bagfra, måtte straks føre størstedelen af sine tropper tilbage mod øst. De østrigske stillinger i Swiepwald brød også sammen som følge heraf.

Bag den ankommende 2. garde-division var det preussiske I. og V. korps allerede på vej frem, og 11. og 12. division af VI. korps under general Louis von Mutius var allerede ved at trænge ind i den østrigske flanke på den yderste højre side. Thun måtte beordre tilbagetrækning af sit korps på den vestlige bred af Elben, hvilket gjorde situationen på den østrigske højre fløj endnu mere udsat.

Benedek selv førte en infanteribrigade til et ineffektivt modangreb ved Chlum. Den østrigske reserve – VI Korps – var næsten i stand til at generobre den tabte Chlum i nærkamp med den preussiske 1. Garde Division, men blev stoppet inden målet. Endelig angreb to østrigske kavaleridivisioner for at aflaste det hårdt trængte infanteri i kampene nær Stresetitz og nær Rosberitz-Langenhof, hvor 39,5 østrigske stod over for 31 preussiske eskadroner. Angrebet fra de hessiske kyrassere ved Rosberitz mødte den preussiske kavaleribrigade under generalmajor Georg von der Groeben og førte til en tidlig afbrydelse på grund af det fjendtlige infanteris indgriben. Den tunge 3. reservekavaleridivision under generalmajor greve Karl von Coudenhove viste sig imidlertid at være mere end ligeværdig med de preussiske dragoner med kyrasserbrigaden under prins Windischgrätz ved Stresetitz.

Allerede inden den 16. division under general August von Etzel, som var fulgt over Bistritz, kunne gribe ind, var de saksiske stillinger nær Problus brudt sammen. Da Rammings sidste modangreb ved Chlum var mislykkedes, beordrede Benedek, at hans sidste reserver skulle ofres. Da en omringning af hele den østrigske hær var nært forestående, opgav von Benedek slaget omkring klokken fire og gav ordre til at trække sig tilbage mod Königgrätz. I mellemtiden lykkedes det 14. division med sin 27. infanteribrigade under general Emil von Schwartzkoppen ved Elbarmee at presse sakserne ud af landsbyen Problus. Forsvarerne af Problus var blandt de sidste bataljoner, der forlod slagmarken, og de udgjorde østrigernes bagtrop. I. korps under generalmajor Leopold Gondrecourt skulle med tre brigader forhindre preusserne i at afskære den østrigske hovedstyrke i at trække sig tilbage. Før dette korps kunne løsrive sig fra fjenden på en midlertidig måde, havde det lidt tab på 279 officerer og 10.000 mand alene, hvoraf 2.800 var blevet taget til fange.

Østrigerne, der strømmede tilbage, blev forfulgt af det preussiske kavaleri, som derefter blev holdt på tilstrækkelig afstand af artilleriet. Under beskyttelse af kanonerne fra Königgrätz-fæstningen trak de besejrede østrigere sig tilbage til Elben. Fortets kommandant, generalmajor Leopold von Weigl, fejlvurderede situationen og lukkede byportene om aftenen og skabte ved at åbne sluser et lille sumpområde, som krævede yderligere unødvendige tab af østrigerne, der trængte tilbage.

De samlede preussiske tab i slaget var 359 officerer, 8.794 mænd og 909 heste, hvoraf 1.929 blev dræbt, 6.948 såret og 276 savnede. Østrigerne mistede 1.313 officerer, 41.499 mand og 6.010 ryttere, hvoraf 5.658 blev dræbt, 7.574 såret, 7.410 savnede og 22.170 taget til fange. Det saksiske korps mistede 55 officerer og 1.446 mand, hvoraf 135 blev dræbt, 940 såret og 426 savnede.

Nyere forskning har i væsentlig grad reduceret vurderingen af betydningen af skydnålsgeværet. Skudkadencen for en nålgevær er ca. 3 gange så høj som for en Minié-mundingslader, men rækkevidden for nålgeværerne var kun ca. halvdelen af den østrigske Lorenz-geværs rækkevidde (de preussiske nålgeværer havde en rækkevidde på 600 meter, men var praktisk talt upræcise over 300 meter; Minié-mundingsladere havde på den anden side en rækkevidde på ca. 900 meter).

Ud over den højere kadence ved bagladeren var en anden fordel, f.eks. i slaget ved Königgrätz, at skytten kunne genlade våbnet liggende. Han var således mindre udsat for fjendtlig ild end skytten med en mundingslader, som måtte stå eller knæle for at genlade og normalt var utildækket under genladningen. Mod en stormende fjende skød de preussiske soldater dog normalt stående.

Peter Aumüller har samlet følgende faktorer:

Thorsten Loch og Lars Zacharias argumenterer på samme måde – for nyere tid siden.

Den preussiske 1. armé under Frederik Karl forfulgte østrigerne til Brno; 2. armé under kronprinsen på Olmütz og Elbarmee fulgte østrigerne via Iglau til Znaim. Preusserne nåede Donauområdet i midten af juli og rykkede uden større modstand frem til Stockerau- og Gänserndorf-linjen i de nordlige udkanter af Wien. Den 26. juli 1866 blev den foreløbige fred i Nikolsburg indgået, efterfulgt af den endelige fredsaftale i Prag den 23. august.

Slaget havde også vidtrækkende politiske konsekvenser for det østrigske Habsburgske kejserrige. På trods af de vellykkede slag ved Custoza (24. juni) og Lissa (20. juli) mod italienerne, som var gået ind i krigen på preussernes side, blev kejser Franz Joseph tvunget til at kapitulere og afstå Veneto til Italien i Wienerfreden efter det ødelæggende nederlag ved Königgrätz. Som følge af det østrigske nederlag blev det tidligere Tyske Forbund opløst; Preussen annekterede Slesvig-Holsten, Hannover, Kurhessen, Nassau og den frie by Frankfurt og oprettede det Nordtyske Forbund. Også indenrigspolitisk kom kejser Franz Joseph under stærkt pres fra sine befolkningers ønske om autonomi. Det østrigske monarki var meget svækket i udenrigspolitisk henseende, og den 21. december 1867 skulle kompromiset med Ungarn og decemberforfatningen godkendes i Kejserrådet.

Slagets betydning gik ikke ubemærket hen af udenlandske samtidige. I det andet kejserriges Paris frygtede man, at der var ved at opstå en magtfuld, forenet nabo under preussisk overherredømme ved den østlige grænse. For at forhindre Preussen i at forene de tyske stater yderligere, blev kampråbet Revanche pour Sadowa! (“Hævn for Sadowa!”) kom frem. Målet var at “kvæle den nye nabo i opløbet”. Som en af de rustningsmæssige foranstaltninger blev Chassepot-geværet indført i 1866, selv om det i Paris var klart, at et gevær med en metalpatron ville have været ønskeligt, fordi Chassepot-systemet havde forskellige ulemper. Chassepot-geværet blev imidlertid hurtigt tilgængeligt til en forholdsvis lav pris.

Den østrigske kejser Franz Joseph skulle efter at have fået besked om udfaldet af slaget have skældt sin kommandant ud på en uimperial måde: “Benedek, fjols! Benedek blev afsat fra sit embede, erstattet af ærkehertug Albrecht af Østrig-Teschen og stillet for en krigsret. Men under pres fra kejserens side blev sagen dog droppet, og Benedek blev beordret til at tie om slaget resten af sit liv, hvilket han også gjorde.

Nutidens historikere mener, at selv om Benedek havde et par uheld, var nederlaget skyld i de ungarske officerer, som i strid med Benedeks ordrer indledte et modangreb i Swiepskoven, hvorved de splittede den østrigske front og blev overrasket af det “sene” preussiske 1. Garderegiment til fods. Benedek var imidlertid ret godt informeret om skydevåbnenes overlegenhed, ikke mindst fordi chefen for den militære efterretningstjeneste, Georg von Kees, var medlem af hans stab. Derfor valgte han normalt tæt skovterræn (som i Swiepwald) til de østrigske stillinger for at tvinge preusserne til nærkamp, hvor deres mere moderne geværer ikke var til megen nytte for dem. Denne taktik fungerede også ganske godt, indtil det skæbnesvangre modangreb for østrigerne.

I de mange anekdoter, der er bevaret om denne mindeværdige konfrontation mellem Preussen og Østrig, kan man igen og igen finde ordsproget “Så hurtigt skyder preusserne ikke!”. Dette skal være en hentydning til preussernes affyring af nålegeværer, som gav dem en stor fordel, selv om det ikke var en fordel, der afgjorde slaget eller endog krigen.

Sebastian Haffner modsiger denne udledning i sin bog “Prussia without Legend”:

Uanset fortolkningen er ordsproget i eftertidens øjne stadig forbundet med slaget ved Königgrätz og Preussens endelige opstigning som den dominerende magt i tysk politik.

En anden fortolkning skyldes, at inskriptionen “Ultima ratio regis” = “kongens sidste udvej” efter fransk forbillede var blevet indgraveret på alle preussiske kanoner siden 1742 og i folkemunde udviklet sig til “Preussere skyder ikke så hurtigt”.

Blandt observatørerne af slaget var tidens mest berømte krigskorrespondent, William Howard Russell fra den London-baserede avis The Times, som også havde en korrespondent i hvert af de to hovedkvarterer for de to modstående hære. Russell observerede slaget fra kirketårnet i Königgrätz med et teleskop.

Wilhelm I tillod prins Hermann von Pückler-Muskau, der på det tidspunkt allerede var 80 år gammel, at slutte sig til den kongelige følgeskare. På slagets dag undlod de imidlertid at vække den gamle herre. Selv om han sov under begivenhederne, blev han senere dekoreret for sin deltagelse.

I Theodor Fontanes roman Effi Briest føder titelpersonen sin datter Annie, sit eneste barn, på Königgrätz-dagen, den 3. juli. Citat fra det 14. kapitel: “… og om morgenen den 3. juli stod der en vugge ved siden af Effis seng. Doktor Hannemann klappede den unge kvinde i hånden og sagde: “I dag er det Königgrätz” dag, og det er en skam, at det er en pige. Men den anden kan følge efter, og preusserne har mange sejrsdage.”

Königgrätz var det første slag i Europa, hvor store troppekontingenter blev flyttet med jernbane. Moltke måtte have tropper til fire fronter (Østrig havde på den anden side fordel af den indre linje). Moltke tilskrev jernbanen en del af sin sejr; Clark sætter dette i perspektiv. Sachsiske lokomotivførere kørte adskillige saksiske lokomotiver til Eger for at tage dem væk fra preusserne. Det er muligt, at Preussen brugte den viden, som dets militære observatører havde fået fra Secessionskrigen (1861-1865) i USA. Sammenlignet med de hidtil anvendte mundingsladere kunne den preussiske ildnålsriffel ikke kun genlades hurtigere, men også liggende, dvs. i dækning. Paul von Hindenburg, der deltog i slaget som sekondløjtnant, beskrev senere virkningen af de skydende nålegeværer som “forfærdelig”.

Den preussiske militærmusiker Gottfried Piefke komponerede Königgrätzer Marsch til minde om slaget, angiveligt mens han stadig befandt sig på slagmarken (den bliver af indlysende årsager meget sjældent opført i Østrig).

I det militærhistoriske museum i Wien er slaget ved Königgrätz dokumenteret i detaljer med en række genstande. F.eks. er der udstillet adskillige skudnålsgeværer af Johann Nikolaus von Dreyse ved siden af østrigske Lorenz-geværer. En M 1863-feltkanon dokumenterer det østrigske artilleris overlegenhed i årene 1864-1866 med hensyn til præcision og bevægelighed i skydningen. Det monumentale maleri (8×5 meter) af Václav Sochor viser afslutningen på et kavaleribatteri fra det kejserlige og kongelige feltartilleriregiment nr. 8, som dækkede den besejrede østrigske hærs tilbagetog over Elben og ofrede sig selv i processen. Denne offerhandling var også emnet for Rudolf Otto von Ottenfelds maleri Ein Ruhmesblatt der österreichischen Artillerie.

Mindesmærkekorset for den sejrrige preussiske hær bærer inskriptionen: GUD VAR MED OS, HAM VÆRE ÆREN. Korset er lavet af lys bronze med en hævet kant og har en multi-rillet øsken med en båndring. Mellem de fire korsarmvinkler er der en omløbende laurbærkrans. På forsiden ses bogstavet WR i et rundt centralt skjold med den hvælvede indskrift PRØJSERNES SEJRRIGE HÆR. Korsets øverste arm viser den kongelige krone, og de tre andre arme bærer indskriften “Gud var med os, ham være æren”. På bagsiden ses den preussiske ørn i et rundt skjold i midten, på korsets fire arme er indskriften KÖNIGGRÄTZ 3. JULI 1866.

50.29722222222215.740277777778Koordinater: 50° 17′ 50″ N, 15° 44′ 25″ Ø

Kilder

 1. Schlacht bei Königgrätz
 2. Slaget ved Königgrätz
 3. a b Eric Dorn Brose: German history, 1789–1871. From the Holy Roman Empire to the Bismarckian Reich. Berghahn, Providence 1997, ISBN 1-57181-056-0, S. 342.
 4. Gordon A. Craig: Königgrätz. 1866 – eine Schlacht macht Weltgeschichte. 4. Auflage. Zsolnay, Wien 1997, ISBN 3-552-04824-3, S. 215.
 5. Gordon A. Craig: Königgrätz. 1866 – eine Schlacht macht Weltgeschichte. 4. Auflage. Zsolnay, Wien 1997, ISBN 3-552-04824-3, S. 262 und 263.
 6. Georg Ortenburg: Waffen der Einigungskriege 1848–1871. Bechtermünz 2005, Original 1990, ISBN 3-8289-0521-8, S. 145.
 7. Geoffrey Wawro: The Austro-Prussian War. Cambridge University Press, 1997; ISBN 0-521-62951-9.
 8. les rues de Berlin conservent le souvenir de ces accrochages[pas clair] : Trutnov, Náchod et Skalitz
 9. Alain Gouttman, La grande défaite 1870-1871, Perrin(Tempus), 2020, p8.
 10. Alfred Colling, La prodigieuse histoire de la bourse, Société d”éd. écon. et financières, 1949 (OCLC 249909286, lire en ligne)
 11. Heinrich Von Sybel, Les Droits de L”Allemagne Sur L”Alsace Et La Lorraine, BiblioBazaar, octobre 2008 (ISBN 978-0-559-21284-0, lire en ligne)
 12. ^ Perrett (1992)
 13. ^ Perrett (1992)
 14. ^ Prussian General Staff 1872, p. 187.
 15. ^ “Battle of Königgrätz | Austrian history | Britannica”.
 16. Кениггрец // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 17. 1 2 Душенко К. Битву при Садовой выиграл прусский школьный учитель // История знаменитых цитат. — КоЛибри, 2018. — 704 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-389-13120-0.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.