Slaget ved Chalons

Dimitris Stamatios | januar 1, 2023

Resumé

Slaget på de katalauniske sletter (eller marker), også kaldet slaget ved Campus Mauriacus, slaget ved Châlons, slaget ved Troyes eller slaget ved Maurica, fandt sted den 20. juni 451 e.Kr. mellem en koalition – ledet af den romerske general Flavius Aetius og den vestgotiske konge Theodoric I – mod Hunnerne og deres vasaller – under ledelse af deres konge Attila. Det blev en af de sidste store militære operationer i det vestlige romerske imperium, selv om de germanske foederati udgjorde størstedelen af koalitionens hær. Det er fortsat omstridt, om slaget var strategisk afgørende: Romerne stoppede muligvis hunnernes forsøg på at etablere vasaller i det romerske Gallien. Hunnerne havde dog held til at plyndre og plyndre store dele af Gallien og lamme romernes og vestgoternes militære kapacitet. Attila døde kun to år senere i 453, og efter slaget ved Nedao (454) opløste en koalition af hunnernes germanske vasaller hans hunnerige imperium.

I 450 var den romerske autoritet over Gallien blevet genoprettet i store dele af provinsen, selv om kontrollen over alle provinserne uden for Italien fortsat blev mindre og mindre. Armorica var kun nominelt en del af imperiet, og de germanske stammer, der besatte romersk territorium, var blevet tvangsbosat og bundet ved traktat som Foederati under deres egne ledere. Nordgallien mellem Rhinen nord for Xanten og Lys (Germania Inferior) var uofficielt blevet overladt til de saliske franker. Visigoterne ved Garonne blev mere og mere urolige, men holdt stadig fast ved deres traktat. Burgunderne i Sapaudia var mere underdanige, men ventede ligeledes på en åbning for oprør. Alanerne ved Loire og i Valentinois var mere loyale, idet de havde tjent romerne siden Jovinus” nederlag i 411 og belejringen af Bazas i 414. De dele af Gallien, der stadig var sikkert under romersk kontrol, var Middelhavskysten, en region, der omfattede Aurelianum (den midterste og øvre del af Rhinen til Köln) og nedstrøms langs Rhônen.

Historikeren Jordanes fortæller, at Attila blev lokket af vandalkongen Genseric til at føre krig mod visigoterne. Samtidig ville Genseric forsøge at skabe splid mellem vestgoterne og det vestromerske rige. Jordanes” beretning om goternes historie er dog notorisk upålidelig. Andre samtidige forfattere giver andre motivationer: Justa Grata Honoria, kejser Valentinian III”s søster, var året før blevet forlovet med den tidligere konsul Herculanus. I 450 sendte hun eunukken Hyacinthus til den hunniske konge og bad om Attilas hjælp til at undslippe sin indespærring med sin ring som bevis på brevets legitimitet. Angiveligt tolkede Attila det som et tilbud om at gifte sig med hende, og han havde krævet halvdelen af riget som medgift. Han krævede Honoria udleveret sammen med medgiften. Valentinian afviste disse krav, og Attila brugte det som en undskyldning for at indlede et ødelæggende felttog gennem Gallien. Hughes foreslår, at virkeligheden i denne fortolkning bør være, at Honoria brugte Attilas status som honorær magister militum som politisk pressionsmiddel.

En anden konflikt, der førte til krigen, var, at frankernes konge (muligvis Chlodio) døde i 449, og at hans to sønner skændtes om arvefølgen: mens den ældste søn søgte Attilas hjælp, tog den yngste søn parti for Aetius, som adopterede ham. Identiteten af den yngre prins, som blev set i Rom af historikeren Priscus, er fortsat uklar, selv om Merowech og hans søn Childeric I er blevet foreslået.

Attila krydsede Rhinen tidligt i 451 med sine tilhængere og et stort antal allierede og plyndrede Divodurum (nu Metz) den 7. april. Andre byer, der blev angrebet, kan bestemmes ud fra de hagiografier, der er skrevet til minde om deres biskopper: Nicasius af Reims blev slagtet foran alteret i sin kirke i Reims; Servatius af Tongeren skulle have reddet Tongeren med sine bønner, ligesom Genevieve skulle have reddet Paris. Lupus, biskop af Troyes, skal også have reddet sin by ved at møde Attila personligt. Mange andre byer hævdes også at være blevet angrebet i disse beretninger, selv om arkæologiske beviser ikke viser noget ødelæggelseslag fra invasionens tidsramme. Den mest sandsynlige forklaring på Attilas omfattende ødelæggelse af Gallien er, at Attilas hovedkolonne krydsede Rhinen ved Worms eller Mainz og derefter marcherede til Trier, Metz, Reims og til sidst Orleans, mens han sendte en lille deling nordpå ind i frankisk område for at plyndre landskabet. Denne forklaring ville understøtte de litterære beviser, der hævder, at Nordgallien blev angrebet, og de arkæologiske beviser, der viser, at større befolkningscentre ikke blev plyndret.

Attilas hær nåede Aurelianum (det nuværende Orleans, Frankrig) inden juni. Ifølge Jordanes havde den alanske kong Sangiban, hvis føderatiske rige omfattede Aurelianum, lovet at åbne byportene. Denne belejring bekræftes i beretningen i Vita S. Aniani og i den senere beretning af Gregor af Tours, selv om Sangibans navn ikke optræder i deres beretninger. Indbyggerne i Aurelianum lukkede imidlertid deres porte mod de fremadstormende angribere, og Attila begyndte at belejre byen, mens han ventede på, at Sangiban skulle indfri sit løfte. Der findes to forskellige beretninger om belejringen af Aurelianum, og Hughes foreslår, at en kombination af dem giver en bedre forståelse af, hvad der faktisk skete. Efter fire dage med kraftig regn begyndte Attila sit endelige angreb den 14. juni, som blev afbrudt på grund af den romerske koalitions tilgang. Moderne forskere er generelt enige om, at belejringen af Aurelianum var højdepunktet i Attilas angreb på Vesten, og at det standhaftige alanske forsvar af byen var den virkeligt afgørende faktor i krigen i 451. I modsætning til Jordanes havde alanerne aldrig planer om at hoppe af, da de var den loyale rygrad i det romerske forsvar i Gallien.

Da han fik kendskab til invasionen, flyttede magister utriusque militiae Flavius Aetius sin hær hurtigt fra Italien til Gallien. Ifølge Sidonius Apollinaris ledede han en styrke bestående af “få og sparsomme hjælpetropper uden en eneste regulær soldat”. Det ubetydelige antal romerske tropper, der er rapporteret, skyldes, at størstedelen af Aetius” hær var stationeret i Gallien. Aetius forsøgte straks at overtale Theodoric I, visigoternes konge, til at slutte sig til ham. Det hævdes, at Theodoric erfarede, hvor få tropper Aetius havde med sig, og besluttede, at det var klogere at vente og bekæmpe Hunnerne i sit eget land, så Aetius henvendte sig derefter til den tidligere prætorianerpræfekt for Gallien, Avitus, for at få hjælp. Ifølge traditionen lykkedes det Avitus ikke kun at overtale Theodoric til at slutte sig til romerne, men også en række andre vaklende barbariske indbyggere i Gallien. Koalitionen samledes i Arles, inden den drog af sted for at møde goterne ved Toulouse, og hæren blev forsynet af Tonantius Ferreolus, som havde forberedt sig på et hunnerangreb i nogle år. Den samlede hær marcherede derefter til Aurelianum (Orléans) og nåede frem til byen den 14. juni.

Fra Orleans forfulgte Aetius og hans koalition Attila, som forlod Gallien med størstedelen af sine mål nået. Ifølge Jordanes mødte nogle af de franker, der var allierede med romerne, natten før hovedkampen en gruppe Gepider, der var loyale over for Attila, og de indgik i en skænderi med dem. Jordanes” optegnede tal på 15.000 døde på begge sider i denne skænderi kan ikke verificeres. Attila havde sat en taktisk forsinkelse op langs sin tilbagetrækningsrute for at forhindre Aetius i at indhente ham, før han nåede frem til et egnet slagmarksted. De to styrker mødtes til sidst et sted på Catalaunian Fields omkring den 20. juni, en dato, der først blev foreslået af J. B. Bury og siden accepteret af mange, selv om nogle forfattere har foreslået den første uge af juli eller den 27. september.

Ifølge overleveringen fik Attila sine spåmænd til at undersøge indvoldene fra et offer om morgenen på slagets dag. De forudsagde, at hunnerne ville blive ramt af en katastrofe, men at en af de fjendtlige ledere ville blive dræbt. Attila ventede til den niende time (ca. kl. 14.30), så den forestående solnedgang ville hjælpe hans tropper til at flygte fra slagmarken i tilfælde af nederlag. Hughes tager sin egen fortolkning af dette og bemærker, at spådommen kan være en indikator for Attilas barbari og derfor muligvis et opspind. Han anfører, at valget af at begynde slaget på den niende time skyldtes, at begge sider havde brugt hele dagen på at indsætte deres koalitionshære omhyggeligt.

Ifølge Jordanes steg den katalauniske slette på den ene side med en skarp hældning til en højderyg; dette geografiske træk dominerede slagmarken og blev slagets centrum. Hunnerne indtog først den højre side af højderyggen, mens romerne indtog den venstre, mens kammen var ubesat mellem dem. Jordanes forklarer, at visigoterne holdt den højre side, romerne den venstre, mens Sangiban af usikker loyalitet og hans alanere var omringet i midten. De hunniske styrker forsøgte at indtage højderyggen, men blev overhalet af romerne under Aetius og goterne under Thorismund.

Jordanes fortsætter med at fortælle, at Theodoric, mens han førte sine egne mænd mod fjenden Amalingoterne, blev dræbt under angrebet, uden at hans mænd opdagede det. Han anfører derefter, at Theodoric enten blev kastet af sin hest og trampet ihjel af sine fremadstormende mænd eller dræbt af Amaling-andagernes spyd. Da Jordanes fungerede som notar for Andag”s søn Gunthigis, var denne version helt sikkert en stolt familietradition, selv om sidstnævnte historie ikke er sand, selv om den ikke er sand, og den var en del af familietraditionen.

Jordanes hævder, at visigoterne derefter overhalede alanerne ved siden af dem og faldt over Attilas egen hunniske husstandsenhed. Attila blev tvunget til at søge tilflugt i sin egen lejr, som han havde befæstet med vogne. Det romersk-gotiske angreb fejede tilsyneladende forbi den hunniske lejr i forfølgelsen; da natten faldt på, gik Thorismund, søn af kong Theodoric, som vendte tilbage til venskabelige linjer, ved en fejltagelse ind i Attilas lejr. Der blev han såret i den efterfølgende nærkamp, før hans tilhængere kunne redde ham. Mørket adskilte også Aetius fra sine egne mænd. Da han frygtede, at der var sket en katastrofe for dem, tilbragte han resten af natten sammen med sine gotiske allierede.

Da de den følgende dag fandt, at slagmarken var “fyldt med lig, og hunnerne ikke vovede sig frem”, mødtes goterne og romerne for at beslutte deres næste skridt. Da de vidste, at Attila var løbet tør for proviant og “blev forhindret i at nærme sig af en byge af pile, der var placeret inden for den romerske lejr”, begyndte de at belejre hans lejr. I denne desperate situation forblev Attila ukuelig og “ophobede et ligbål af hestesadler, så hvis fjenden skulle angribe ham, var han fast besluttet på at kaste sig selv i flammerne, for at ingen skulle have den glæde at såre ham, og for at herren over så mange folkeslag ikke skulle falde i hænderne på sine fjender”.

Mens Attila blev belejret i sin lejr, søgte visigoterne efter deres forsvundne konge og hans søn Thorismund. Efter lang tids søgen fandt de Theodoric”s lig “hvor de døde lå tættest” og bar ham væk med heroiske sange i fjendens påsyn. Da Thorismund hørte om sin fars død, ville Thorismund angribe Attilas lejr, men Aetius frarådede ham det. Ifølge Jordanes frygtede Aetius, at hvis hunnerne blev fuldstændig udslettet, ville visigoterne bryde deres troskab mod Romerriget og blive en endnu større trussel. Så Aetius overtalte Thorismund til hurtigt at vende hjem og sikre sig selv tronen, før hans brødre kunne gøre det. Ellers ville der opstå borgerkrig blandt visigoterne. Thorismund vendte hurtigt tilbage til Tolosa (det nuværende Toulouse) og blev konge uden nogen modstand. Gregor af Tours hævder, at Aetius brugte samme ræsonnement til at afskedige sine frankiske allierede og samlede byttet fra slagmarken til sig selv.

De primære kilder giver kun få oplysninger om udfaldet af slaget, bortset fra Jordanes. Alle fremhæver antallet af tab i slaget, og slaget blev i stigende grad betragtet som en gotisk sejr, begyndende med Cassiodorus i begyndelsen af det sjette århundrede.

Hydatius siger:

Hunnerne brød freden og plyndrede de galliske provinser. Mange byer blev indtaget. På den katalauniske slette, ikke langt fra byen Metz, som de havde indtaget, blev hunnerne med Guds hjælp nedkæmpet i kamp og besejret af general Aetius og kong Theoderik, som havde indgået en fredsaftale med hinanden. Nattens mørke afbrød kampene. Kong Theoderic blev lagt ned der og døde. Næsten 300.000 mænd siges at være faldet i dette slag. – Hydatius, Chronicon, 150.

Prosper, der var samtidig med slaget, udtaler:

Efter at have dræbt sin bror blev Attila styrket af den afdødes ressourcer og tvang mange tusinde nabofolk i krig. Denne krig ville han som vogter af det romerske venskab kun føre mod goterne. Men da han havde krydset Rhinen, og mange galliske byer havde oplevet hans brutale angreb, blev både vores folk og goterne snart enige om at modsætte sig med allierede styrker deres stolte fjenders raseri. Og Aetius havde så stor forudseenhed, at da kæmpende mænd i al hast blev samlet fra alle steder, mødte en ikke ulige stor styrke den modstående skare. Selv om slagtningen af alle dem, der døde der, var uoverskuelig – for ingen af siderne gav efter – ser det ud til, at Hunnerne blev besejret i dette slag, fordi de af dem, der overlevede, mistede lysten til at kæmpe og vendte hjem. -Prosper, Epitoma Chronicon, s.a. 451.

I de galliske krøniker fra 452 og 511 står der:

Attila gik ind i Gallien, som om han havde ret til at bede om en hustru, som han skyldte ham. Der påførte og led han et nederlag og trak sig derefter tilbage til sit hjemland. -Chronica Gallica Anno 452, s.a. 451.

Patricius Aetius og goternes kong Theodoric kæmpede mod Hunnernes konge Attila ved Tricasses på Mauriac-sletten, hvor Theodoric blev dræbt, af hvem det er uvist, og Laudaricus, en slægtning til Attila, og ligene var utallige. -Chronica Gallica Anno 511, s.a. 451.

I Paschale-krøniken, som har bevaret en forvrænget og forkortet passage af Priscus, står der:

Mens Theodosius og Valentinian, Augusti, var kejsere, marcherede Attila, fra den Gepidiske Hunnerace, mod Rom og Konstantinopel med en hær af mange titusinder. Han meddelte Valentinian, kejser af Rom, gennem en gotisk ambassadør: “Attila, min og din herre, beordrer dig gennem mig at gøre paladset klar til ham.” Han gav den samme meddelelse til Theodosius, kejseren i Konstantinopel, gennem en gotisk ambassadør. Aetius, den første mand af senatsrang i Rom, hørte den overdrevne dristighed i Attilas desperate svar og drog af sted til Alarik i Gallien, som var fjende af Rom på grund af Honorius. Han opfordrede ham indtrængende til at slutte sig til ham i kampen mod Attila, da han havde ødelagt mange romerske byer. De kastede sig uventet ud mod ham, da han bivuakerede nær Danubios-floden, og nedlagde hans mange tusinder. Alaric, der blev såret af en saggita i kampen, døde. Attila døde på samme måde, bortført af en næseblødning, mens han sov om natten med sin hunniske konkubine. Det blev mistænkt, at denne pige dræbte ham. Den meget kloge Priscus fra Thrakien skrev om denne krig. -Chronicon Paschale, p. 587.

Jordanes oplyser, at antallet af døde i dette slag var 165.000, eksklusive tabene fra det fransk-kepidiske skænderi, der gik forud for hovedkampen. Hydatius, en historiker, der levede på det tidspunkt, hvor Attila invaderede, oplyser, at der var 300.000 døde. Den forvrængede Fredegar-krønike angiver, at der i et tidligere slag ved Loire blev dræbt 200.000 goter og 150.000 hunner. Tallene er usandsynligt høje, men slaget blev i alle de primære kilder betegnet som usædvanligt blodigt. Det er i sidste ende Jordanes” skrift, der fører til de forskellige meninger i moderne fortolkninger af slagets udfald.

Som en romersk sejr

I den traditionelle beretning anlægger moderne lærde en meget direkte fortolkning af Jordanes, om end der normalt er forskellige punkter, hvor der er uenighed. Moderne forskere er ofte enige om, at slaget fandt sted på en lang højderyg og ikke på en slette med en bakke til den ene side. Hughes hævder, at Hunnerne opstillede sig i midten med deres vasaller på fløjene, fordi de forventede et romersk infanteri i midten med kavaleri på fløjene. På denne måde kunne Attila fastholde centrum med den uorganiserede hunniske krigsstil, mens størstedelen af hans tropper fokuserede på at bryde en eller begge fjendens flanker. Hughes hævder imidlertid, at romerne forventede dette, hvilket er grunden til, at han placerede alanerne i midten af formationen, som var dygtige kavalerister og havde avanceret viden om, hvordan man kæmpede ved siden af den romerske krigsstil. Bachrach bemærker også, at Jordanes” pointe med at placere alanerne i midten på grund af illoyalitet er forudindtaget fra Jordanes” side.

Jordanes” beskrivelse af slaget foregår ifølge Hughes ud fra det romerske perspektiv. Attilas styrker ankom først til højderyggen, på den yderste højre side, før visigoterne kunne indtage denne position. Derefter ankom Aetius” romere på venstre side af højderyggen og slog Gepiderne tilbage, da de kom op. Til sidst kæmpede alanerne og visigoterne under Thorismund sig op og sikrede sig midten af højderyggen og holdt den mod Attila. Hughes adskiller sig dog fra de gængse forklaringer ved at placere Thorismund mellem alanerne og visigoterne i stedet for på visigoternes flanke. MacDowall placerer for eksempel Thorismund yderst til højre på slagmarken. Slagets slutfase er præget af goternes forsøg på at indtage højresiden af højderyggen, hvor Theodoric bliver dræbt, mens resten af hans hær ikke er klar over hans død. Det er på dette tidspunkt, at Thorismund lokaliserer Attilas position i den hunniske kamplinje og angriber det hunniske centrum, hvor han næsten dræber Attila selv og tvinger det hunniske centrum til at trække sig tilbage. Begge hære faldt i forvirring, da mørket sænkede sig, og ingen af parterne kendte udfaldet af slaget før den følgende morgen.

Efter slaget besluttede de allierede, hvad de nu skulle gøre, og de besluttede at belejre Attila i et par dage, mens de diskuterede sagen. Aetius overtalte angiveligt både Thorismund og goterne, og også frankerne, til at forlade slaget og vende hjem. Hughes hævder, at eftersom frankerne udkæmpede en borgerkrig under slaget, og Thorismund havde fem brødre, der kunne tilrane sig hans nyfundne position som konge, er det sandsynligt, at Aetius rådede dem til at gøre det. O”Flynn hævder, at Aetius overtalte visigoterne til at vende hjem for at eliminere en gruppe ustabile allierede, og han hævder, at han lod Attila flygte, fordi han ville have været lige så glad for at indgå en alliance med Hunnerne som med visigoterne. De fleste historikere deler også den opfattelse, at Attilas “aura af uovervindelighed” på dette tidspunkt var brudt, og at Aetius lod hunnerne trække sig tilbage i håb om, at han kunne vende tilbage til en status som partner med dem og trække på hunnerne for fremtidig militær støtte.

Som et romersk nederlag eller ubeslutsomt

Hyun Jin Kim har foreslået, at hele slaget er et spil på slaget ved Marathon, hvor romerne er plataanerne til venstre, alanerne er det svage atheniske centrum og goterne er de atheniske regulære soldater til højre, med Theodoric som Miltiades og Thorismund som Callimachus. Goternes hjemkomst for at sikre Thorismunds trone er det samme som goternes hjemkomst til Athen for at beskytte det mod oprør og den persiske flåde. Kims synspunkter har imidlertid fået en blandet modtagelse blandt forskere af perioden, og en anmelder bemærker, at meget af teksten er lig med “en forvirret og forvirrende historie, der involverer omskrivning af historier, genealogier og kronologier … forværret af mærkelige og klodsede sammenblandinger”. Hans synspunkt om, at Attila vandt slaget, bør derfor tages med skepsis.

Andre forfattere mener imidlertid, at slaget var ubeslutsomt. Sidstnævnte synspunkt er ret bredt accepteret, selv om der fortsat er uenighed om resultatet som helhed.

Kims forslag om, at Jordanes er en parallel til Herodot, er blevet bemærket af tidligere forskere. Franz Altheim drog en parallel mellem de katalauniske felter og Salamis og mente, at kampberetningen var fuldstændig opdigtet. John Wallace-Hadrill trak en parallel mellem Aetius og Themistokles med hensyn til den påståede underfundighed efter slaget i nogle primære kildeberetninger. Andre historikere har bemærket dens mulige politiske udsagn om Jordanes” samtid, især med hensyn til slaget ved Vouille og de gotiske krige mod slutningen af Justinians regeringstid. I sidste ende har dette ført til, at mainstream-forskningen er blevet enige om, at Jordanes” beskrivelse af slaget på de katalauniske marker er fordrejet, selv om de ikke er enige i en pro-hunnisk fortolkning af udfaldet.

Begge hære bestod af soldater fra mange forskellige folkeslag. Udover de romerske tropper, alanerne og vestgoterne opregner Jordanes Aetius” allierede som værende Francii, Sarmatae, Armoriciani, Liticiani, Burgundiones, Saxones, Riparii og Olibrones (som han beskriver som “engang romerske soldater og nu blomstringen af de allierede styrker”), samt “andre keltiske eller tyske stammer”. Liticiani kunne være enten Laeti eller romersk-britere, hvoraf sidstnævnte er beskrevet af Gregor. Halsall hævder, at Rhine limitanei og den gamle britiske felthær udgjorde armorikanernes styrker, og Heather antyder, at visigoterne kan have været i stand til at opstille omkring 25.000 mand i alt. Drinkwater tilføjer, at en fraktion af alamannerne kan have deltaget i slaget, muligvis på begge sider ligesom frankerne og burgunderne. Olibrones forbliver ukendt, selv om det er blevet foreslået, at det var germanske limitanei garnisoner.

En fornemmelse af størrelsen af den faktiske romerske hær kan findes i A.H.M. Jones” undersøgelse af Notitia Dignitatum. Dette dokument er en liste over embedsmænd og militære enheder, som senest blev opdateret i de første årtier af det femte århundrede. Notitia Dignitatum opregner 58 forskellige regulære enheder og 33 limitanei, der enten tjente i de galliske provinser eller ved de nærliggende grænser; det samlede antal af disse enheder er ifølge Jones” analyse 34.000 for de regulære enheder og 11.500 for limitanei, eller knap 46.000 alt i alt. Dette tal er dog et skøn for årene 395-425 og et tal, der hele tiden ændrer sig med ny forskning. Tabet af de vestromerske provinser i Nordafrika resulterede i tab af midler til 40.000 infanterister og 20.000 kavalerister i den romerske hær, ud over tidligere tab, hvilket var nok til at lamme den romerske militære kapacitet permanent efter 439 e.Kr. Ifølge Herwig Wolfram skulle det vestlige imperium med en årlig indtægt på 40.000 pund guld i 450 e.Kr. have brugt næsten to tredjedele af sin indtægt på at opretholde en hær på 30.000 mand. Hugh Elton angiver det samme tal i 450, men anslår omkostningerne ved at opretholde en hær på 300.000 til 31.625 pund guld eller 7,6 solidi om året pr. soldat. Han anfører, at der også var andre ikke-kvantificerbare militære omkostninger såsom forsvarsanlæg, udstyr, logistiske forsyninger, papir, dyr og andre omkostninger. Hærens størrelse i 450 e.Kr. må derfor have været væsentligt reduceret i forhold til dens status i slutningen af 420”erne.

Jordanes” liste over Attilas allierede omfatter Gepiderne under deres konge Ardaric, samt en hær af forskellige gotiske grupper ledet af brødrene Valamir, Theodemir (faderen til den senere østgotiske konge Theodoric den Store) og Videmir, der er efterkommere af Amali-goterne. Sidonius tilbyder en mere omfattende liste over allierede: Rugians, Gepids, Geloni, Burgundere, Sciri, Bellonoti, Neuri, Bastarnae, Thüringer, Bructeri og Frankerne, der boede langs floden Neckar. E.A. Thompson udtrykker sin mistanke om, at nogle af disse navne er hentet fra litterære traditioner snarere end fra selve begivenheden:

Bastarnae, Bructeri, Geloni og Neuri var forsvundet flere hundrede år før hunnernes tid, mens Bellonoti aldrig havde eksisteret overhovedet: den lærde digter tænkte formentlig på Balloniti, et folk, der var opfundet af Valerius Flaccus næsten fire århundreder tidligere.

På den anden side mener Thompson, at tilstedeværelsen af burgundere på den hunniske side er troværdig, idet han bemærker, at en gruppe er dokumenteret tilbage øst for Rhinen; ligeledes mener han, at de andre folkeslag Sidonius nævner (rougianerne, scirerne og thuringerne) var deltagere i dette slag.

Thompson bemærker i en fodnote: “Jeg tvivler på, at Attila kunne have brødfødt en hær på bare 30.000 mand.” Lindner hævder, at hunnerne ved at krydse Karpaterne til området i det moderne Ungarn havde mistet deres bedste logistiske base og græsningsområder, og at den store ungarske slette kun kunne bære 15.000 beridne nomader. Kim bemærker, at hunnerne fortsatte med at bruge Xiongnu-decimalsystemet, hvilket betyder, at deres hær sandsynligvis var organiseret i divisioner på 10, 100, 1.000 og 10.000, men der kan ikke fastsættes nogen reelle skøn over den hunniske militære kapacitet. Deres barbariske allierede bliver dog omtalt på andre tidspunkter i andre kilder: i 430 e.Kr. blev den hunniske kong Octar besejret af en styrke på 3.000 Neckar-burgundere, som senere skulle komme under hunnernes underkastelse, og Heather anslår, at både Gepiderne og Amali-goterne hver kunne have stillet med højst 15.000 mand i slaget ved Nedao i 454. Derfor kunne de samlede hunniske styrker plausibelt set have været på over 48.000 mand. Dette understøttes i nogen grad af Chronicon Paschale, som bevarer et ekstremt forkortet og forvrænget fragment af Priscus” beretning om felttoget, hvori det hedder, at Attilas styrker talte i titusindvis.

De samlede styrker fra føderaterne ville have været langt større end Aetius” egen romerske hær, som var blevet meget mindre på dette tidspunkt. Hvis man antager, at de hunniske og germanske styrker var nogenlunde lige så store som den romerske og føderale hær, kunne de involverede i slaget være over 100.000 kombattanter i alt. Dette udelukker de uundgåelige tjenere og lejrfølgere, som normalt undgår at blive nævnt i de primære kilder.

Den faktiske placering af de katalauniske felter har længe været anset for uklar. Som helhed er den nuværende videnskabelige konsensus, at der ikke findes noget entydigt sted, men blot at det ligger i nærheden af Châlons-en-Champagne (tidligere kaldet Châlons-sur-Marne) eller Troyes. Historikeren Thomas Hodgkin har lokaliseret stedet i nærheden af Méry-sur-Seine. En nyere vurdering af placeringen er foretaget af Phillippe Richardot, som foreslog en placering ved La Cheppe, lidt nord for den moderne by Chalons.

Simon Macdowall foreslår i sin Osprey-titel fra 2015, at slaget fandt sted ved Montgueux lige vest for Troyes. Macdowall går så langt som til at identificere den romerske alliances lejrplads ved Fontvannes, et par kilometer vest for den foreslåede slagmark, og placerer Attilas lejr ved Seine ved Saint-Lyé. Dette trækker på det tidligere arbejde af M. Girard, som var i stand til at identificere Maurica som “les Maures”-ryggen i Montgueux, baseret på den anden Additamenta Altera til Prosper”s Epitoma Chronicon, som angiver, at det fandt sted fem romerske mil fra Tecis eller Tricasses, det moderne Troyes. Vejen i området er kendt som “Voie des Maures”, og foden af højderyggen er kendt som “l”enfer” af de lokale. Et lille vandløb nær slagmarken, der løber til Troyes, er den dag i dag kendt som “la Riviere de Corps”. Ifølge MacDowall identificerer moderne kort fortsat sletterne i området som “les Maurattes”. Højderyggen ved Montgueux er i øjeblikket det mest grundigt undersøgte forslag til slagmarkens placering.

I 1842 fandt en arbejdsmand en begravelse i Pouan-les-Vallées, en landsby på den sydlige bred af Aube-floden, som bestod af et skelet med en række juveler og guldsmykker, der var begravet med to sværd. På grund af gravgaverne troede man i første omgang, at det var Theodoric”s begravelse, men Hodgkin udtrykte skepsis og foreslog, at denne elitebegravelse var en fyrstelig germansk kriger, der havde levet i det femte århundrede. Skatten fra Pouan opbevares i Musée Saint-Loup (Musée d”Art d”Archéologie et de Sciences Naturelles) i Troyes. Det vides endnu ikke, om fundet har forbindelse til slaget.

De umiddelbare og langsigtede virkninger af slaget på de katalauniske marker er noget omstridte. Attila vendte tilbage for at invadere det vestlige romerske imperium i 452, hvilket var mere vellykket end hans invasion af Gallien. Efter en 3 måneders belejring af Aquileia, arrangeret af Aetius i håb om at det ville opbruge hele hans felttogssæson, raserede Attila byen og hærgede Po-dalen. Aetius, uden hjælp fra føderaterne i Gallien og uden militær kapacitet til at stoppe Attila på egen hånd, sendte en ambassade bestående af pave Leo I, Trygetius og Gennadius Avienus for at mægle en traktat med Attila. Attila trak sig i sidste ende tilbage fra Italien, sandsynligvis på grund af en lokal hungersnød og sygdom i hans hær. Nogle forfattere har hævdet, at denne række af militære fiaskoer for Aetius i sidste ende førte til hans undergang. Merrils og Miles hævder også, at det førte til Valentinian III”s fald som følge af Aetius” mord. Dette er for nylig blevet anfægtet af Meghan McEvoy, som hævder, at Valentinian III ønskede at være en aktiv kejser og blot havde brug for at fjerne sin leder, og at der ikke var nogen egentlig direkte årsag til Aetius” mord.

I Gallien var virkningerne noget mere markante. Hughes hævder, at deres hjælp ved Catalaunian Plains fik goterne til at ødelægge alanerne og belejre Orleans, fordi de mente, at de ikke var blevet tilstrækkeligt belønnet for deres tjeneste. Dette førte til gengæld til yderligere indrømmelser til goterne fra Aetius efter Thorismunds mord på hans bror, som var venligsindet over for romerne. Han mener, at dette kan have været det tidspunkt, hvor goterne fik samme status som et uafhængigt kongerige, som Gaiseric havde. På den anden side hævder Kim, at slaget førte til nedgangen i den romerske indflydelse i Nordgallien og styrkede de saliske frankeres og burgundernes position. Han hævder, at det i sidste ende førte til Childeric og frankernes sejr over goterne, den romerske comes Paul, der havde afløst Aegidius, og Odoacer, der vendte tilbage til Donau. Dette gav frankerne mulighed for at dominere i Gallien og gav Odoacer magten tilbage som konge af Sciri. Dette skulle i sidste ende føre til, at han tjente i det vestromerske riges sidste år og oprettede et kongerige i Italien.

Tackholm gør opmærksom på slagets stigende betydning i den gotiske historie. Han viser, at samtidige kilder anfører, at slaget var ubeslutsomt og giver Aetius æren, mens senere kilder fremstiller slaget som en gotisk sejr og et vigtigt punkt for gotisk stolthed. Dette bemærkes også af Barnish, som hævder, at Cassiodorus og Jordanes værker havde til hensigt at fremstille Clovis, der havde været i krig med østgoterne, som en ny Attila og Theoderik den Store som en ny Aetius. I de romerske kilder, som f.eks. i Procopius” og Victor Tunnensis” kilder, er Aetius imidlertid fortsat den centrale figur af stolthed og betydning.

Den vigtigste effekt af slaget anses normalt for at være dets indvirkning på den langsigtede hunniske hegemoni i Europa, hvilket der er delte meninger om.

Traditionel opfattelse: slaget var af makrohistorisk betydning

Slaget ved Catalaunian Plains fik sit første moderne historiske perspektiv af Edward Gibbon, som kaldte det den sidste sejr, der blev opnået i det vestromerske imperiums navn. Den første individuelle historiske oversigt over slaget blev givet af Edward Creasy, der prædikede det som det kristne Europas triumf over Asiens hedenske vilde, som reddede den klassiske arv og den europæiske kultur.

Attilas angreb på det vestlige imperium blev snart genoptaget, men aldrig med den samme fare for den civiliserede verden som før hans nederlag ved Châlons; og ved hans død, to år efter dette slag, blev det enorme imperium, som hans geni havde grundlagt, snart splittet op af de underlagte nationers succesfulde oprør. Navnet Hunnerne ophørte i nogle århundreder med at indgyde skræk i Vesteuropa, og deres overherredømme forsvandt med livet på den store konge, som havde øget det på så frygtelig vis.

John Julius Norwich, en historiker kendt for sine værker om Venedig og Byzans, gentager i nogen grad Creasy og siger om slaget ved Châlons:

Man må aldrig glemme, at i sommeren 451 og igen i 452 hang hele den vestlige civilisations skæbne på en tynd tråd. Hvis den hunniske hær ikke var blevet standset i disse to på hinanden følgende felttog, hvis dens leder havde styrtet Valentinian fra tronen og oprettet sin egen hovedstad i Ravenna eller Rom, er der næppe tvivl om, at både Gallien og Italien ville være blevet reduceret til åndelige og kulturelle ørkener.

Moderne forfattere har dog for det meste fjernet sig fra dette synspunkt, og nogle kategoriserer det som et slag, der brød myten om hunnernes uovervindelighed. Parker kaldte det en triumf for romersk forsvarsstrategi. Arther Ferrill bemærker, at bortset fra slaget ved Qarqar (Karkar) var dette den første betydelige konflikt, der involverede store alliancer på begge sider. Ingen enkelt nation dominerede nogen af siderne; derimod mødtes to alliancer og kæmpede i en for tiden overraskende koordination. Meghan McEvoy anfører også, at Aetius” succesfulde opbygning og udnyttelse af føderaterne i Gallien var et bevis på hans diplomatiske og administrative evner samt på indflydelsen fra hans militære succes. Ferrill skriver:

Efter at han havde sikret sig Rhinen, rykkede Attila ind i det centrale Gallien og belejrede Orleans. Hvis han havde nået sit mål, ville han have været i en stærk position til at underlægge sig vestgoterne i Aquitanien, men Aetius havde samlet en formidabel koalition mod Hunnerne. Den romerske leder havde i et hektisk arbejde opbygget en magtfuld alliance af vestgoter, alanere og burgundere og forenet dem med deres traditionelle fjende, romerne, til forsvar af Gallien. Selv om alle parter til beskyttelse af det vestromerske imperium havde et fælles had til Hunnerne, var det stadig en bemærkelsesværdig bedrift af Aetius at have fået dem til at indgå i et effektivt militært forhold.

Selv Hyun Jin Kim, der argumenterer for en hunnisk sejr, mener, at slaget havde en stor betydning for det romerske Galliens fremtid. For det første afkræfter han påstandene om, at det var en religiøs og kulturel sejr over hunnerne i Centralasien. Kim hævder, at slaget svækkede alanernes, vestgoternes og romernes militære kapacitet betydeligt, hvilket gav mulighed for frankisk og burgundisk hegemoni i Nordgallien. Han mener også, at det satte gang i Odoacers karriere, som senere skulle stifte sit eget kongerige i Italien efter at have afsat den sidste vestromerske kejser og underkastet sig Konstantinopel.

Modsættende synspunkt: slaget var ikke af makrohistorisk betydning

J.B. Bury giver imidlertid udtryk for en helt anden vurdering:

Slaget ved Maurica var et slag mellem nationer, men dets betydning er blevet overdrevet enormt i den konventionelle historie. Det kan ikke på nogen rimelig måde betegnes som et af verdens afgørende slag. Det galliske felttog var i virkeligheden blevet afgjort af de allieredes strategiske succes med at afskære Attila fra Orleans. Slaget blev udkæmpet, da han var på tilbagetog, og dets værdi bestod i at skade hans prestige som en uovervindelig erobrer, at svække hans styrker og at forhindre ham i at udvide sine hærgenes rækkevidde.

Denne vurdering bekræftes også af Hughes, Bachrach og Kim, som alle hævder, at det virkelige vendepunkt for invasionen af Gallien var det vellykkede forsvar af Orleans. De mener, at slaget ved Catalaunian Plains fandt sted, da Attila allerede var ved at trække sig tilbage fra Gallien. Bury mener også, at slaget på de katalauniske sletter som helhed ikke ville have ændret historien alvorligt, hvis det havde været en hunnisk sejr:

Hvis Attila havde sejret, hvis han havde besejret romerne og goterne ved Orleans, hvis han havde holdt Gallien i sin magt og havde flyttet – og vi har ingen beviser for, at det var hans hensigt – sæde for sin regering og opholdssted for sit folk fra Theiss til Seinen eller Loire, er der ingen grund til at antage, at historiens gang ville have ændret sig alvorligt. For hunnernes herredømme i Gallien kan kun have været et spørgsmål om et år eller to; det kunne ikke have overlevet her, lige så lidt som det overlevede i Ungarn, døden af den store konge, hvis hjerne og personlige karakter det var afhængig af. Uden at nedvurdere Aetius” og Theoderiks præstation må vi erkende, at den fare, de afværgede, i værste fald var af en helt anden størrelsesorden end de spørgsmål, der stod på spil på plataea- og metaurusmarkerne. Hvis Attila havde haft succes med sit felttog, ville han sandsynligvis have været i stand til at tvinge Honoria til at overgive sig, og hvis en søn var blevet født af deres ægteskab og udråbt til Augustus i Gallien, ville hunnerne måske have været i stand til at udøve betydelig indflydelse på dette lands skæbne; men denne indflydelse ville sandsynligvis ikke have været anti-romersk.

På trods af hans synspunkter om slaget er det bemærkelsesværdigt, at Bury, som ikke mener, at slaget ved Chalôns er af makrohistorisk betydning, karakteriserer Aetius” styre således: “Fra regentens afslutning til sin egen død var Aetius herre over imperiet i vest, og det må tilskrives hans politik og våben, at det kejserlige styre ikke brød sammen i alle provinserne i midten af det femte århundrede.” Bury mener, at det står klart, at der ikke var nogen, der var i stand til at tage Aetius” plads. Men han mener også, at slaget ved Nedao-floden havde langt større betydning for Europas historie end slaget på de katalauniske sletter, et synspunkt, som også deles af mange moderne forfattere. Kim hævder, at Hunnerne var medvirkende til at udløse udviklingen af middelalderens Europa i den tidlige folkevandringstid ved indførelsen af østasiatiske, centralasiatiske og iranske kulturelle og samfundsmæssige praksisser, hvilket er enig med Bury i, at udfaldet af slaget ikke ville have gjort Europa til en kulturel ørken.

Kilder

 1. Battle of the Catalaunian Plains
 2. Slaget ved Chalons
 3. ^ The Getica (or “Gothic History”), our principal source for this battle, is the work of Jordanes, who acknowledges that his work is based on Cassiodorus” own Gothic History, written between 526 and 533. However, the philologist Theodor Mommsen argued that Jordanes” detailed description of the battle was copied from lost writings of the Greek historian Priscus. It is available in an English translation by Charles Christopher Mierow, The Gothic History of Jordanes (Cambridge: Speculum Historiale, 1966, a reprint of the 1915 second edition); all quotations of Jordanes are taken from this edition, which is in the public domain.
 4. ^ Connor Whately notes that Jordanes” entire work may in fact be a political statement on the campaigns of Belisarius and the policies of Justinian, who also considers the Battle of Chalons to be the climax of the piece.[12] Barnish thinks it was used to portray Theodoric as the new Aetius and Clovis as the new Attila.[13] Hyun Jin Kim suggests the account is an allusion to the Battle of Marathon and severely distorted to fit Herodotus” narrative format.[14] Therefore, any claims by Jordanes must be rigorously scrutinised, and the possibility that his entire account may be fabricated cannot be excluded.
 5. ^ A modern narrative based these sources can be found in Thompson, Edward Arthur (1996) [1948] The Huns. Oxford: Wiley-Blackwell. pp. 144–48. This is a posthumous revision by Peter Heather of Thompson”s A History of Attila and the Huns, originally published in 1948.
 6. ^ The various hagiographies are summarized in Hodgkin, Thomas (1967) [1880–1889] Italy and Her Invaders, Vol. II, New York: Russell & Russell. pp. 128ff.
 7. Simon MacDowall: Catalaunian Fields AD 451. Rome’s last great battle, Bloomsbury, London 2015, S. 55.
 8. Le nombre de combattants est estimé au minimum à deux grandes armées de part et d”autre, soit environ 24 000 à 25 000 combattants (hypothèse de Michel Rouche) mais d”autres historiens médiévaux n”ont pas hésité à évoquer un grand fracas d”hommes, mettant en prise plus de 100 000 hommes de part et d”autre. Il est certain que les chiffres médians décomptent déjà tous les participants ou groupes épars concernés par les déplacements militaires qui ne pouvaient être présents sur le lieu de la bataille.
 9. Un campus est un lieu à végétation basse ou rase, d”où l”observateur peut voir de loin
 10. Gabriel (1889-1991) Auteur du texte Groley, Ces fameux Champs catalauniques ! : nouvelle version de la bataille d”Attila localisée à Mauriac (Moirey) devenu Dierrey-Saint-Julien (Aube)… (Avec une bibliographie inédite (1951 à 1964) et une iconographie auboise de Saint-Loup…) / Gabriel Groley,… ; notes de Jean Amsler,…, 1964 (lire en ligne)
 11. Mot latin signifiant « limites, frontières ».
 12. Cette Belgica secunda est la partie occidentale de la Belgique romaine, ayant gardé son ancienne capitale Reims. Il est évident d”en déduire le prestige religieux de Reims et de son archevêché.
 13. Bóna-Hunok 81. o.
 14. Bóna-Hunok 56. o.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.