Erik Rudý

Delice Bette | 22 června, 2023

Souhrn

Erik Thorvaldsson (asi 950 – asi 1003), známý jako Erik Rudý, byl severský objevitel, který podle středověkých a islandských ság založil první osadu v Grónsku. Přízvisko „Rudý“ si pravděpodobně vysloužil díky barvě svých vlasů a vousů. Podle islandských ság se narodil v okrese Jæren v norském Rogalandu jako syn Thorvalda Asvaldssona. Jedním z Erikových synů byl známý islandský objevitel Leif Erikson.

Raný život

Erik Thorvaldsson se narodil roku 950 n. l. v norském Rogalandu. Byl synem Thorvalda Asvaldsona (psaného také Osvaldson). Jako způsob řešení konfliktů, který se následně stal jakýmsi rodinným zvykem, byl Erikův otec Thorvald Asvaldsson vypovězen z Norska za neúmyslné zabití. Se svou rodinou, včetně desetiletého Erika, odplul z Norska na západ a usadil se v Hornstrandiru na severozápadě Islandu, kde nakonec před rokem 1000 n. l. zemřel.

Manželství a rodina

Erik se oženil s Þjódhild Jorundsdottir a přestěhoval se do Haukadalru (Hawksdale), kde vybudoval farmu zvanou Eiríksstaðir. Þjódhild byla dcerou Jorundura Ulfssona a Þorbjorga Gilsdottira. Středověká islandská tradice vypráví, že Erik Rudý a jeho žena Þjódhild měli čtyři děti: dceru Freydís a tři syny, objevitele Leifa Eriksona, Thorvalda a Thorsteina. Na rozdíl od svého syna Leifa a Leifovy manželky, kteří se stali křesťany, zůstal Erik vyznavačem severského pohanství. Zatímco Erikova manželka přijala křesťanství s nadšením, a dokonce nechala postavit první kostel v Grónsku, Erik ho neměl rád a lpěl na svých severských bozích, což podle ság vedlo Þjódhildu k tomu, že se svým manželem nesouložila.

Exile

Po otcových stopách se i Erik ocitl na čas ve vyhnanství. K první konfrontaci došlo, když jeho thrallové (otroci) způsobili sesuv půdy na sousední farmě patřící Valthjofovi. Na oplátku Valthjofův přítel, Eyjolf Nečistý, thrály zabil. Erik tedy v odvetě zabil Eyjolfa a Holmgang-Hrafna. Protože Ejolfovi příbuzní požadovali jeho vypovězení z Haukadalu, odsoudili později Islanďané Erika na tři roky do vyhnanství za to, že kolem roku 982 zabil Ejolfa Faula.

Erik se poté přestěhoval na ostrov Brokey a ostrov Öxney (Eyxney) na Islandu. Požádal Thorgesta, aby si ponechal jeho setstokkr – zděděné zdobené trámy s významnou mystickou hodnotou, které jeho otec přivezl z Norska. Když dostavěl svůj nový dům, vrátil se pro ně, ale „nebylo možné je získat“. Erik se tedy vydal do Breidabolstadu a vzal si je. Pravděpodobně se jednalo o Thorgestovy setstokry, i když ságy jsou v tomto bodě nejasné. Thorgest ho pronásledoval a v následném boji Erik zabil oba Thorgestovy syny a „několik dalších mužů“.

Poté si každý z nich ponechal ve svém domě značný počet mužů. Erika podporoval Styr, stejně jako Eyiolf ze Sviney, Thorbjiorn, Vifilův syn, a synové Thorbranda z Alptafirthu, zatímco Thorgesta podporovali synové Thorda Jellera a Thorgeira z Hitardalu, Aslak z Langadalu a jeho syn Illugi.

Spor byl vyřešen na shromáždění Věc, které Erika na tři roky postavilo mimo zákon.

Smrt

Erikův syn Leif Erikson se stal prvním Vikingem, který prozkoumal zemi Vinland – část Severní Ameriky, pravděpodobně poblíž dnešního Newfoundlandu – a pozval svého otce na cestu. Podle legendy však Erik cestou k lodi spadl z koně, což považoval za špatné znamení a nechal svého syna pokračovat bez něj. Erik zemřel při epidemii, která v zimě po synově odjezdu zahubila mnoho kolonistů.

Přestože se v historii jako první objevil Grónsko Erik, islandské ságy naznačují, že Grónsko objevili a snažili se osídlit již dřívější Seveřané. Tradice připisuje první pozorování pevniny Gunnbjörnu Ulfssonovi (známému také jako Gunnbjörn Ulf-Krakuson). Téměř sto let před Erikem zahnaly silné větry Gunnbjörna ke krajině, kterou nazval Gunnbjörnovy skery. Náhodnost Gunnbjörnova objevu však vedla k jeho opomíjení v dějinách Grónska. Po Gunnbjörnovi navštívil Grónsko také Snæbjörn galti. od té doby stál Galti v čele prvního severského pokusu o kolonizaci Grónska, který skončil katastrofou. Prvním trvalým evropským osadníkem byl však Erik rudý.

Grónsko

Během svého vyhnanství, kolem roku 982, se Erik plavil do poněkud tajemné a málo známé země, kterou se před čtyřmi lety neúspěšně pokusil osídlit Snæbjörn galti Hólmsteinsson. Obepluli jižní cíp ostrova, později známý jako mys Loučení, a pluli proti západnímu pobřeží. Nakonec se dostal do části pobřeží, která se zdála být z větší části bez ledu, a tudíž s podmínkami podobnými těm na Islandu, které slibovaly růst a budoucí prosperitu. Podle Ságy o Eriku Rudém strávil tři roky vyhnanství průzkumem této země. První zimu strávil na ostrově Eiriksey, druhou zimu prožil v Eiriksholmaru (poblíž Hvarfsgnipy). Poslední léto prozkoumal až na sever ke Snaefellu a do Hrafnsfjordu.

Když se Erik po skončení svého vyhnanství vrátil na Island, přivezl si prý s sebou příběhy o „Grónsku“. Erik dal zemi záměrně přitažlivější jméno než Island, aby nalákal potenciální osadníky. Vysvětloval, že „lidi by lákalo jít tam, kdyby měla příznivé jméno“. Věděl, že úspěch jakéhokoli osídlení Grónska bude vyžadovat podporu co největšího počtu lidí. Jeho prodejní umění se ukázalo jako úspěšné, protože mnoho lidí – zejména „ti Vikingové, kteří žili na chudé půdě na Islandu“, a ti, kteří trpěli „nedávným hladomorem“ – se přesvědčilo, že Grónsko skýtá velké příležitosti.

Po zimě strávené na Islandu se Erik v roce 985 vrátil do Grónska s velkým počtem kolonistů. Z 25 lodí, které se vydaly do Grónska, se jich jedenáct ztratilo na moři a pouze 14 jich dorazilo. Islanďané založili dvě kolonie na jihozápadním pobřeží: Východní osadu neboli Eystribyggð v dnešním Qaqortoqu a Západní osadu poblíž dnešního Nuuku. Nakonec se rozrostla Střední osada, ale mnoho lidí se domnívá, že tvořila součást Západní osady. Východní a Západní osada, obě založené na jihozápadním pobřeží, se ukázaly jako jediné dvě oblasti vhodné pro zemědělství. V létě, kdy bylo počasí příznivější pro cestování, vysílala každá osada armádu mužů na lov do zátoky Disko za polárním kruhem, kde se lovily potraviny a další cenné komodity, například tuleni (používaní na provazy), slonovina z mrožích klů a velryby vyvržené na pláž.

Ve východní osadě Erik vybudoval panství Brattahlíð poblíž dnešního Narsarsuaqu. Měl titul nejvyššího náčelníka Grónska a stal se velmi váženým a bohatým.

Osada vzkvétala a rozrostla se na 5 000 obyvatel, kteří se rozkládali na značném území podél Eriksfjordu a sousedních fjordů. K původní skupině se přidaly skupiny přistěhovalců, kteří utíkali před přelidněním na Islandu. Jedna skupina přistěhovalců, která dorazila v roce 1002, však s sebou přinesla epidemii, která kolonii zpustošila a zabila mnoho předních obyvatel včetně samotného Erika. Přesto se kolonie vzpamatovala a přežila až do 15. století, kdy malá doba ledová způsobila, že se země stala pro evropský životní styl okrajovou – krátce před první plavbou Kryštofa Kolumba do Ameriky v roce 1492. Dalšími faktory úpadku kolonie byly pirátské nájezdy, konflikty s Inuity, kteří se stěhovali na severská území, a opuštění kolonie Norskem.

Mezi Ságou o Eriku Rudém a Ságou o Grónsku existuje řada paralel, včetně opakujících se postav a vyprávění o stejných výpravách, i když s několika významnými rozdíly. Sága o Eriku Rudém líčí řadu výprav z grónské ságy jako jedinou výpravu vedenou Thorfinnem Karlsefnim, ačkoli Erikův syn Thorvald, jeho dcera Freydís a Karlsefniho manželka Gudrid hrají ve vyprávění klíčovou roli. Dalším pozoruhodným rozdílem je umístění jejich sídel. Podle ságy Grœnlendinga se Karlsefni a ostatní usadili na místě, které je označováno pouze jako Vinland, zatímco v sáze o Eriku Rudém vytvořili dvě základní osady: Straumfjǫrðr, kde strávili zimu a následující jaro, a Hop, kde se později usadili, ale narazili na problémy s domorodci, kterým říkali Skrælingové, jak je vylíčeno v Sáze o Grónsku. Jinak jsou si obě vyprávění do značné míry podobná, v obou je kladen velký důraz na hrdinské činy Thorfinna Karlsefniho a jeho ženy Gudrid.

Zdroje

  1. Erik the Red
  2. Erik Rudý
  3. ^ Old Norse: Eiríkr Þórvaldsson [ˈɛiˌriːkz̠ ˈθoːrˌwɑldsˌson] Eiríkr hinn rauði [ˈɛiˌriːkz̠ ˈhinː ˈrɔuðe] Modern Icelandic: Eiríkur rauði Þorvaldsson [ˈeiːˌriːkʏr ˈrœiːðɪ ˈθɔrˌval(t)sˌsɔːn] Modern Norwegian: Eirik Raude
  4. Old Norse: Eiríkr Þórvaldsson [ˈɛiˌriːkz̠ ˈθoːrˌwɑldsˌson] Eiríkr hinn rauði [ˈɛiˌriːkz̠ ˈhinː ˈrɔuðe]
  5. Ólason, Páll Eggert; Jón Guðnason y Ólafur Þ. Kristjánsson. Islenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940 (1948-1976), (6 volumes. Reykjavík : Hid Íslenzka Bókmenntafélags, 1948-1952, 1976), FHL book 949.12 D3p., vol. 1, p. 428, 429; vol. 5, p. 431.
  6. Benediktsson, Jakob. Íslendingabók og Landnámabók (1968), 1907-., (1 volume in 2 parts. Reykjavík, Iceland: Íslenzka Fornritafélag, 1968), FHL book 949.12 H2bj., vol. 1, p. 5. 1-2, p. 35, 130, 163, 197; vol. 1, pt. 2, p. 232; Table 10; Source continued: p. 13, 14, 131-135, 141, 163, 197 (89, 92).
  7. Farley Mowat, Westviking: The Ancient Norse in Greenland and North America (1965) ISBN 978-0-7710-6692-4
  8. a b Eryk Rudy, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2014-02-02] .
  9. Praca zbiorowa: Historia powszechna Tom 7 Od upadku cesarstwa rzymskiego do ekspansji islamu. Karol Wielki. T. 7. Mediaset Group SA, 2007, s. 641. ISBN 978-84-9819-814-0.
  10. Marc Carlson: History of Medieval Greneland. idrisi.narod.ru, 2001-08-01. [dostęp 2014-02-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2004-06-22)].
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.