Edred

gigatos | 14 září, 2022

Souhrn

Eadred († 23. listopadu 955) byl anglickým králem od roku 946 až do své smrti.

Rodina a mládež

Eadred pocházel z rodu Wessexů. Byl nejmladším synem krále Eduarda Staršího (899-924) a jeho třetí manželky Eadgifu († 966).

Eadred se objevil již za vlády svého nevlastního bratra Æthelstana (924-939) a jeho bratra Edmunda I. (936-946), jejichž listiny podepisoval jako regis frater („králův bratr“) jako svědek. Nebyl ženatý a nezanechal žádné potomky.

Dominion

Poté, co byl král Edmund I. (936-946) 26. května 946 zavražděn, nastoupil na jeho místo Eadred. Korunován byl 16. srpna 946 v Kingstonu nad Temží arcibiskupem Odem z Canterbury. Korunovace se zúčastnilo mnoho biskupů, král jižního Walesu Hwyel Dda se svými bratry Morganem a Cadwganem a čtyři hrabata se skandinávskými jmény Orm, Morcar, Grim a Coll.

Eadred převzal od svého bratra a předchůdce Edmunda mnoho rádců, z nichž někteří pomáhali již jeho předchůdci, nevlastnímu bratru Æthelstanovi (924-939). To dodalo anglické politice jistou trvalost. Mezi nejvýznamnější poradce patřili duchovní arcibiskup Odo z Canterbury (941-958), biskup Ælfsige z Winchesteru (951-959), opat Dunstan z Glastonbury (945-956) a biskup Cenwald z Worcesteru (929-957). Æthelstan Půlkrále, ealdorman východní Anglie, byl Eadredovým nejdůležitějším světským rádcem. Významnou roli hrála také jeho matka Eadgifu, která se v listinách objevuje jako svědkyně. Eadred však mezi své důvěrníky přijal i nové lidi, jako byl Ælfhere, pozdější mercijský ealdorman. Ke konci své vlády Eadred dosadil Æthelwolda za opata v Abingdonu (asi 954-963) a přeměnil chátrající světské opatství na benediktinský klášter.

Eadredova závěť ukazuje hierarchii rádců a složení královské domácnosti. Arcibiskupovi Odovi z Canterbury odkázal 240 zlatých mank, každému biskupovi a ealdormanovi po 120. Jeho discþegn (latinsky dapifer, seneschal, truchsess), jeho hræglþegn (také burþegn, latinsky camerarius, komoří) a jeho biriele (latinsky pincerna, nosič pohárů) obdrželi každý 80 mank.

Eadred byl velmi uznávaný, ale jeho hegemonická nadvláda v Anglii nebyla nezpochybnitelná. Vzhledem k pramenné situaci je obtížné události rekonstruovat. Kroniky, které se zabývají tímto obdobím, byly sepsány s velkým časovým odstupem a často si vzájemně odporují, stejně jako soudobé listiny.

Království Jórvík (Northumbrie) se již v roce 927 podřídilo Eadredovu nevlastnímu bratrovi Æthelstanovi (924-939). Pod vedením Olafa Cuarana (927, 941-944, 947-949).

Zdá se, že Olaf Cuaran se v roce 947 stal králem s Eadredovým souhlasem nebo mlčením. Olaf měl blízko k anglickým králům: král Edmund byl jeho kmotrem a jeho mince se podobaly anglickým vzorům. Jeho pohanský soupeř Erik Blutaxt naopak nechal razit mince s tradičními „vikingskými“ motivy. Podle Anglosaské kroniky byl Olaf vyhnán Northumbrijci v roce 952, pravděpodobnější je však rok 949. Pravděpodobně v roce 949 došlo také k podrobení arcibiskupa Wulfstana a northumbrijské šlechty, které je zaznamenáno k roku 947. Zdá se, že v následujících letech vykonával vládu nad Yorkem sám Eadred. V letech 949 a 950 potvrdil několik listin a používal titul „král Angličanů, Northumbrijců, pohanů a Britů“.

Northumbrijci pak porušili přísahu věrnosti Eadredovi a zvolili si za svého krále Erika Bloodaxe. Eadred na tuto neposlušnost reagoval trestnou výpravou, při níž byl vypálen významný klášter v Riponu. Při zpátečním pochodu byl Eadredův zadní voj napaden a rozbit u Castlefordu. Když pak Eadred pohrozil, že znovu vtrhne do Northumbrie s celým svým vojskem a zemi „zcela zničí“, Northumbrijci, nebo alespoň okruh kolem arcibiskupa Wulfstana, se Erika zřekli a zaplatili Eadredovi peníze za jeho ztráty. Pravděpodobně v této souvislosti si Eadred přivlastnil relikvie svatého Wilfrida († 709), které odpočívaly v Riponu, a přivezl je do Canterbury. Datování těchto událostí je předmětem sporů: Anglosaská kronika uvádí rok 948, Historia Regum 950. Arcibiskup Wulfstan, jemuž byl zničený klášter v Riponu blízký, byl v roce 952 sesazen Eadredem a uvězněn v Juthanbyrigu (Jedburgh v Roxburghshire),

Northumbrijské kralování zaniklo vyhnáním Erika Blutaxta v roce 952, jak je zaznamenáno v Historia Regum. Osulf z Bamburghu byl Eadredem jmenován prvním hrabětem Northumbrie. Když byl Erik Bloodaxe v roce 954 na Osulfův popud zavražděn ve Stainmore (okres Eden v Cumbrii), bylo znovudobytí Northumbrie dokončeno.

Ke konci života se Eadredův zdravotní stav výrazně zhoršil. Nebyl už schopen žvýkat a mohl jídlo jen chlemtat. Kromě toho trpěl poruchou chůze nebo ochrnutím. Zdá se, že v posledních letech svého života delegoval královské pravomoci na Dunstana a další hodnostáře: V letech 953 až 955 sám podepsal necelou třetinu listin. Své nemoci nakonec podlehl ve věku něco málo přes 30 let 23. listopadu 955 ve Frome (Somerset). Eadred byl pohřben ve winchesterské katedrále.

Král Eadred zemřel svobodný a nezanechal žádné potomky. Po něm se stal králem jeho synovec Eadwig, starší syn jeho bratra Edmunda.

Zdroje

 1. Eadred
 2. Edred
 3. Pauline Stafford: Eadgifu. In: Lapidge et al. (Hrsg.): The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Wiley-Blackwell, Oxford u. a. 2001, ISBN 978-0-631-22492-1, S. 149.
 4. John Mitchell Kemble: Codex Diplomaticus Aevi Saxonici Band 2, Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-1-108-03586-6, passim.
 5. a b c Sean Miller: Eadred. In: Lapidge et al. (Hrsg.): The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Wiley-Blackwell, Oxford u. a. 2001, ISBN 978-0-631-22492-1, S. 150.
 6. Symeon von Durham: De Gestis Regum Anglorum zum Jahr 952
 7. Angelsächsische Chronik zum Jahr 955
 8. ^ A charter“s S number is its number in Peter Sawyer“s list of Anglo-Saxon charters, available online at the Electronic Sawyer.
 9. Stenton 1971, p. 319-321.
 10. Stenton 1971, p. 339-340.
 11. ^ Anglo-Saxon Chronicle MSS D and E, translated by Michael J. Swanton, The Anglo-Saxon Chronicles. 2nd ed. London, 2000.
 12. ^ Annals of Ulster 945 and 947.
 13. ^ Anglo-Saxon Chronicle MS E, 949.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.