Римска империя

Alex Rover | януари 31, 2023

Резюме

Римската империя (на гръцки: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων, транслит. Basileía tôn Rhōmaíōn) е следрепубликанската епоха на Древен Рим. Като държавно устройство той включва големи териториални владения около Средиземно море в Европа, Северна Африка и Западна Азия, управлявани от императори. От възкачването на Цезар Август като първи римски император до военната анархия през III в. той е принципат с метрополия на провинциите Италия и град Рим като единствена столица. По-късно империята е управлявана от множество императори, които си поделят контрола над Западната римска империя и Източната римска империя. Рим остава номинална столица и на двете части до 476 г., когато императорските инсигнии са изпратени в Константинопол след превземането на западната столица Равена от германските варвари под командването на Одоакър и последвалото сваляне на Ромул Августул. Приемането на християнството като държавна църква на Римската империя през 380 г. и падането на Западната римска империя под властта на германските крале условно бележи края на класическата античност и началото на Средновековието. Поради тези събития, заедно с постепенната елинизация на Източната римска империя, историците разграничават средновековната Римска империя, която остава в източните провинции, като Византийска империя.

Държавата предшественик на Римската империя – Римската република (заменила монархията в Рим през VI в. пр.н.е.) – е силно дестабилизирана в поредица от граждански войни и политически конфликти. В средата на I век пр.н.е. Юлий Цезар е назначен за вечен диктатор, а след това е убит през 44 г. пр.н.е. Гражданските войни и проскрипциите продължават, като в крайна сметка кулминацията е победата на Октавиан, осиновения син на Цезар, над Марк Антоний и Клеопатра в битката при Акциум през 31 г. пр.н.е. През следващата година Октавиан завладява Птолемеевото царство в Египет, с което приключва елинистичният период, започнал със завоеванията на Александър Велики през IV в. пр. Тогава властта на Октавиан става неоспорима и през 27 г. пр.н.е. римският сенат официално му предоставя всеобхватна власт и новата титла „Август“, с което той на практика става първият римски император. Огромните римски територии са организирани в сенаторски и императорски провинции с изключение на Италия, която продължава да служи като метрополия.

През първите два века на Римската империя настъпва период на безпрецедентна стабилност и просперитет, известен като Pax Romana (букв. „Римски мир“). Рим достига най-големия си териториален размах по време на управлението на Траян (период на нарастващи проблеми и упадък започва с управлението на Комод (177-192 г.). През III в. империята преживява криза, която застрашава съществуването ѝ. Галската и Палмирската империя се откъсват от римската държава, а начело на империята застават поредица от краткотрайни императори, често от легионите. Тя е обединена при Аврелиан (270-275 г.). За да я стабилизира, Диоклециан създава два различни императорски двора в гръцкия Изток и латинския Запад през 286 г. Християните се издигат на властови позиции през IV в. след Миланския едикт от 313 г. Малко след това периодът на преселението на народите, включващ големи нашествия на германски народи и на хуните на Атила, довежда до упадъка на Западната римска империя. С падането на Равена под властта на германските херули и свалянето на Ромул Августул през 476 г. от Одоакър, Западната римска империя окончателно се разпада; източноримският император Зенон официално я ликвидира през 480 г. От друга страна, Източната римска империя оцелява в продължение на още едно хилядолетие, докато през 1453 г. Константинопол пада под властта на османските турци под управлението на Мехмед II.

Поради огромния обхват и продължителността на съществуване на Римската империя институциите и културата на Рим оказват дълбоко и трайно влияние върху развитието на езика, религията, изкуството, архитектурата, литературата, философията, правото и формите на управление на територията, която управлява, и далеч отвъд нея. Латинският език на римляните еволюира в романските езици на средновековния и съвременния свят, а средновековният гръцки език става език на Източната римска империя. Приемането на християнството от империята води до формирането на средновековния християнски свят. Римското и гръцкото изкуство оказват огромно влияние върху Италианския ренесанс. Архитектурната традиция на Рим служи за основа на романската, ренесансовата и неокласическата архитектура, а също така оказва силно влияние върху ислямската архитектура. Преоткриването на гръцката и римската наука и технология (които са в основата и на ислямската наука) в Средновековна Европа довежда до Научния ренесанс и Научната революция. Корпусът на римското право има своите наследници в много днешни правни системи по света, като например Наполеоновия кодекс във Франция, докато републиканските институции на Рим оставят трайно наследство, оказвайки влияние върху италианските градове-държави от средновековния период, както и върху ранните Съединени щати и други съвременни демократични републики.

Преход от република към империя

Рим започва да се разраства скоро след основаването на републиката през VI в. пр.н.е., но не излиза извън пределите на Италийския полуостров до III в. пр.н.е. Хр. и е бил „империя“ (т.е. велика сила) много преди да има император. Римската република не е била национална държава в съвременния смисъл на думата, а мрежа от градове, оставени да се управляват сами (макар и с различна степен на независимост от римския сенат), и провинции, управлявани от военни командири. Тя е била управлявана не от императори, а от ежегодно избирани магистрати (преди всичко римски консули) съвместно със Сената. По различни причини I в. пр. н. е. е време на политически и военни сътресения, които в крайна сметка водят до управлението на императорите. Военната власт на консулите се основава на римското правно понятие imperium, което буквално означава „командване“ (макар и обикновено във военен смисъл). Понякога успешните консули получавали почетната титла imperator (пълководец) и това е произходът на думата император (и империя), тъй като тази титла (наред с други) винаги е била давана на първите императори при възкачването им на престола.

От края на II в. пр.н.е. Рим претърпява дълга поредица от вътрешни конфликти, заговори и граждански войни, като в същото време значително разширява властта си извън Италия. Това е периодът на кризата на Римската република. Към края на тази епоха, през 44 г. пр.н.е., Юлий Цезар за кратко е вечен диктатор, преди да бъде убит. Фракцията на неговите убийци е прогонена от Рим и разгромена в битката при Филипи през 42 г. пр.н.е. от армия, водена от Марк Антоний и осиновения син на Цезар – Октавиан. Разпределението на римския свят между Антоний и Октавиан не продължава дълго и силите на Октавиан побеждават тези на Марк Антоний и Клеопатра в битката при Акциум през 31 г. пр. н. е. През 27 г. пр.н.е. сенатът и народът на Рим правят Октавиан princeps („пръв гражданин“) с проконсулски imperium, като по този начин поставят началото на Принципата (първата епоха от римската имперска история, която обикновено се датира от 27 г. пр.н.е. до 284 г.), и му дават името „Август“ („почитан“). Макар че старият конституционен механизъм останал на мястото си, Август започнал да доминира в него. Макар че републиката се запазила по име, съвременниците на Август знаели, че това е само завеса и че Август притежава цялата значима власт в Рим. Тъй като управлението му сложило край на един век граждански войни и започнало безпрецедентен период на мир и благоденствие, той бил толкова обичан, че започнал да притежава властта на монарх де факто, ако не и де юре. През годините на неговото управление възникнал нов конституционен ред (отчасти органично и отчасти по замисъл), така че след смъртта му този нов конституционен ред действал както преди, когато Тиберий бил приет за нов император.

През 117 г. от н.е., при управлението на Траян, Римската империя, в най-далечния си край, доминира над голяма част от Средиземноморския басейн, обхващайки три континента.

Pax Romana

200-те години, започнали с управлението на Август, традиционно се смятат за Pax Romana („Римски мир“). По време на този период сплотеността на империята е подсилена от степен на социална стабилност и икономически просперитет, каквито Рим никога преди не е изпитвал. Въстанията в провинциите са редки, но когато се случват, са потушавани „безмилостно и бързо“. Успехът на Август в установяването на принципите на династичното наследяване е ограничен от това, че той надживява редица талантливи потенциални наследници. Юлиево-Клавдиевата династия продължила още четирима императори – Тиберий, Калигула, Клавдий и Нерон – преди да отстъпи през 69 г. сл. н. е. на раздираната от размирици Година на четиримата императори, от която Веспасиан излязъл като победител. Веспасиан става основател на кратката династия на Флавиите, последвана от династията на Нерва-Антонин, която създава „Петимата добри императори“: Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий и философски настроения Марк Аврелий.

Падение на Запад и оцеляване на Изток

Според гръцкия историк Дион Касий, съвременен наблюдател, възкачването на император Комод през 180 г. от н.е. бележи слизането „от царство на златото към царство на ръждата и желязото“ – известен коментар, който кара някои историци, особено Едуард Гибън, да приемат управлението на Комод за начало на упадъка на Римската империя.

През 212 г., по време на управлението на Каракала, римското гражданство е предоставено на всички свободно родени жители на империята. Въпреки този жест на универсалност обаче династията на Северите е бурна – управлението на императора приключва обикновено с убийство или екзекуция, а след нейния крах Римската империя е обхваната от кризата на Трети век – период на нашествия, граждански размирици, икономически неуредици и чума. При определянето на историческите епохи тази криза понякога се разглежда като преход от Класическата античност към Късната античност. Аврелиан (управлявал 270-275 г.) връща империята от ръба и я стабилизира. Диоклециан завършва работата по пълното възстановяване на империята, но се отказва от ролята на princeps и става първият император, към когото редовно се обръщат с domine, „господар“ или „господар“. Управлението на Диоклециан довежда и до най-съгласуваните усилия на империята срещу възприеманата заплаха от християнството – „Голямото преследване“.

Диоклециан разделя империята на четири области, всяка от които се управлява от отделен император – Тетрархията. Убеден, че е поправил смущенията, които измъчвали Рим, той абдикира заедно със своя съимператор и скоро Тетрархията се срива. В крайна сметка редът е възстановен от Константин Велики, който става първият император, приел християнството, и който установява Константинопол като нова столица на Източната империя. През десетилетията на Константиновата и Валентиновата династия империята е разделена по оста изток-запад с двойни властови центрове в Константинопол и Рим. Управлението на Юлиан, който под влиянието на своя съветник Мардоний се опитва да възстанови класическата римска и елинска религия, само за кратко прекъсва поредицата от християнски императори. Теодосий I, последният император, управлявал едновременно Изтока и Запада, умира през 395 г., след като превръща християнството в официална религия на империята.

Западната Римска империя започва да се разпада в началото на V в., когато германските миграции и нашествия надхвърлят възможностите на империята да асимилира мигрантите и да се бори с нашествениците. Римляните успяват да се преборят с всички нашественици, най-известният от които е Атила, въпреки че империята асимилира толкова много германски народи със съмнителна лоялност към Рим, че започва да се разпада. Повечето хронологии поставят края на Западната римска империя през 476 г., когато Ромул Августул е принуден да абдикира в полза на германския военачалник Одоакър. Като се поставя под управлението на източния император, вместо да назначи свой марионетен император, Одоакър слага край на Западната империя. Той прави това, като обявява Зенон за едноличен император, а себе си поставя като негов номинален подчинен. В действителност Италия вече се управлява само от Одоакър. Източната римска империя, наричана от по-късните историци Византийска империя, продължава да съществува до управлението на Константин XI Палеолог. Последният римски император загива в битка на 29 май 1453 г. срещу Мехмед II „Завоевателя“ и неговите османски сили в заключителните етапи на обсадата на Константинопол. Самият Мехмед II също ще претендира за титлата кесар или кайзер-и рум в опит да заяви връзката си с Римската империя.

Римската империя е една от най-големите в историята, с прилежащи територии в цяла Европа, Северна Африка и Близкия изток. Латинската фраза imperium sine fine („империя без край“) изразява идеологията, че нито времето, нито пространството ограничават империята. В епическата поема на Вергилий „Енеида“ се казва, че безграничната империя е предоставена на римляните от тяхното върховно божество Юпитер. Тази претенция за универсално господство е подновена и увековечена, когато през IV в. империята попада под християнско управление. Освен че анексират големи региони в стремежа си да изградят империя, римляните са и много големи скулптори на заобикалящата ги среда, които пряко променят географията си. Например цели гори са били изсечени, за да се осигурят достатъчно дървени ресурси за разрастващата се империя.

В действителност римската експанзия е осъществена най-вече по време на Републиката, въпреки че части от Северна Европа са завладени през I в. от н.е., когато римският контрол в Европа, Африка и Азия е засилен. По време на управлението на Август в Рим за първи път публично е показана „глобална карта на познатия свят“, което съвпада със съставянето на най-изчерпателния труд по политическа география, запазен от древността – „География“ на понтийския гръцки писател Страбон. Когато Август умира, във възпоменателния разказ за неговите постижения (Res Gestae) географският каталог на народите и местата в империята заема важно място. Географията, преброяването на населението и щателното водене на писмените документи са били основни проблеми на римската имперска администрация.

Империята достига най-големия си размах по времето на Траян (управлявал 98-117 г.), като обхваща площ от 5 милиона квадратни километра. Традиционната оценка на населението от 55-60 млн. жители представлява между една шеста и една четвърт от общото население на света и я превръща в най-многобройното население на обединена политическа единица на Запад до средата на XIX в. Последните демографски проучвания твърдят, че пикът на населението варира от 70 до над 100 милиона души. Всеки от трите най-големи града в империята – Рим, Александрия и Антиохия – е бил почти два пъти по-голям от всеки европейски град в началото на XVII век.

Както го описва историкът Кристофър Кели:

Тогава империята се простираше от Адриановия вал в мократа от дъжд Северна Англия до нажежените от слънцето брегове на Ефрат в Сирия; от голямата речна система Рейн-Дунав, която прекосяваше плодородните и равнинни земи на Европа от Ниските земи до Черно море, до богатите равнини на северноафриканското крайбрежие и буйната долина на Нил в Египет. Империята напълно заобикаляла Средиземно море… наричано от завоевателите ѝ mare nostrum – „нашето море“.

Наследникът на Траян Адриан възприема политика на поддържане, а не на разширяване на империята. Границите (fines) били маркирани, а границите (limites) – патрулирани. Най-силно укрепените граници били най-нестабилни. Стената на Адриан, която отделя римския свят от това, което се е възприемало като постоянно присъстваща варварска заплаха, е основният оцелял паметник на тези усилия.

Епидемиите са били често срещани в древния свят, а понякога пандемиите в Римската империя са убивали милиони хора. Римското население е било нездравословно. Около 20 % от населението – голям процент за древните стандарти – живеело в един от стотиците градове, като най-голям бил Рим с население, оценявано на един милион души. Градовете са били „демографска мивка“ дори в най-добрите времена. Смъртността превишавала раждаемостта и за поддържането на градското население била необходима постоянна миграция на нови жители. Средната продължителност на живота се оценява на средата на двадесетте години, а може би повече от половината деца са умирали, преди да достигнат зряла възраст. Гъстото градско население и лошите санитарни условия допринасят за опасността от болести. Свързаността по суша и море между обширните територии на Римската империя е направила пренасянето на инфекциозни болести от един регион в друг по-лесно и по-бързо, отколкото в по-малките, по-ограничени в географско отношение общества. Богатите не били имунизирани срещу нездравословните условия. Известно е, че само две от четиринадесетте деца на император Марк Аврелий са достигнали зряла възраст.

Добър показател за храненето и тежестта на заболяванията е средният ръст на населението. Заключението от изследването на хиляди скелети е, че средният римлянин е бил по-нисък на ръст от населението на предримските общества в Италия и на следримските общества в Европа през Средновековието. Заключението на историка Кайл Харпър е, че „не за последен път в историята преждевременният скок напред в социалното развитие е довел до биологични обрати“.

Езикът на римляните е латинският, който Вергилий изтъква като източник на римското единство и традиция. До времето на Александър Север (управлявал 222-235 г.) актовете за раждане и завещанията на римските граждани трябвало да бъдат написани на латински. Латинският е езикът на съдилищата на Запад и на военните в цялата империя, но не е наложен официално за народите, попаднали под римска власт. Тази политика контрастира с политиката на Александър Велики, който се стреми да наложи гръцкия език в цялата си империя като официален. Вследствие на завоеванията на Александър коинейският гръцки език се превръща в общ език в Източното Средиземноморие и в Мала Азия. „Езиковата граница“, разделяща латинския Запад и гръцкия Изток, минава през Балканския полуостров.

Римляните, които са получили елитно образование, са изучавали гръцки като литературен език, а повечето мъже от управляващите класи са знаели гръцки. Юлиево-Клавдиевите императори насърчават високите стандарти за правилен латински език (Latinitas), езиково направление, определяно в съвременните термини като класически латински, и предпочитат латинския език за водене на официални дела. Клавдий се опитва да ограничи употребата на гръцки език и понякога отнема гражданството на онези, които не владеят латински, но дори в Сената той използва собствения си двуезичен език при общуването с гръцкоговорящи посланици. Светоний го цитира да говори за „нашите два езика“.

В Източната империя законите и официалните документи редовно се превеждат от латински на гръцки. За ежедневното проникване на двата езика свидетелстват двуезичните надписи, които понякога дори преминават между гръцки и латински. След като през 212 г. всички свободно родени жители на империята са били всеобщо овластени, голяма част от римските граждани ще да са нямали латински език, въпреки че латинският език е останал маркер за „римлянин“.

Наред с другите реформи император Диоклециан (управлявал 284-305 г.) се стреми да поднови авторитета на латинския език, а гръцкият израз hē kratousa dialektos свидетелства за продължаващия статут на латинския като „език на властта“. В началото на VI в. император Юстиниан се ангажира с квиксотично усилие да възстанови статута на латинския като език на правото, въпреки че по негово време латинският вече не се е ползвал като жив език на Изток.

Местни езици и езиково наследство

Споменаването на преводачи показва, че местните езици, различни от гръцкия и латинския, продължават да се използват, особено в Египет, където преобладава коптският, и във военните среди по Рейн и Дунав. Римските юристи също проявяват загриженост към местните езици като пунически, галски и арамейски, за да гарантират правилното разбиране и прилагане на законите и клетвите. В провинция Африка либийско-берберският и пуническият език се използват в надписите и за легенди върху монети по времето на Тиберий (I в. сл. Хр.). Либийско-берберски и пунически надписи се появяват върху обществени сгради през II в., като някои от тях са двуезични с латински. В Сирия палмиренските войници дори използват своя диалект на арамейския език за надписи, което е поразително изключение от правилото, че латинският е езикът на военните.

Архивът на Бабата е показателен пример за многоезичието в империята. Тези папируси, наречени на еврейка от провинция Арабия и датиращи от 93 до 132 г., използват предимно арамейски, местния език, написан с гръцки букви със семитски и латински влияния; една петиция до римския управител обаче е написана на гръцки.

Доминирането на латинския език сред грамотния елит може да замъгли приемствеността на говоримите езици, тъй като всички култури в Римската империя са предимно устни. На Запад латинският език, наричан в разговорната си форма вулгарен латински, постепенно измества келтските и италийските езици, които са свързани с него чрез общ индоевропейски произход. Сходствата в синтаксиса и лексиката улесняват възприемането на латинския език.

След децентрализацията на политическата власт в късната античност латинският език се развива на местно ниво в клонове, които се превръщат в романски езици, като испански, португалски, френски, италиански, каталонски и румънски, както и в голям брой второстепенни езици и диалекти. Днес латинският език е роден за повече от 900 милиона души по света.

Като международен език на обучението и литературата латинският език продължава да бъде активно средство за изразяване в дипломацията и в интелектуалното развитие, свързано с ренесансовия хуманизъм до XVII в., както и в правото и Римокатолическата църква до наши дни.

Въпреки че гръцкият език продължава да бъде езикът на Византийската империя, езиковото разпространение на Изток е по-сложно. Гръкоезичното мнозинство живеело на гръцкия полуостров и островите, в Западен Анадол, в големите градове и в някои крайбрежни райони. Подобно на гръцкия и латинския, тракийският език е с индоевропейски произход, както и няколко изчезнали вече езика в Анатолия, за които свидетелстват надписи от императорската епоха. Албанският език често се разглежда като потомък на илирийския, въпреки че тази хипотеза се оспорва от някои лингвисти, които твърдят, че той произлиза от дакийския или тракийския език. (Различните афроазиатски езици – най-вече коптският в Египет и арамейският в Сирия и Месопотамия – никога не са били заменени от гръцкия. Международната употреба на гръцкия език обаче е един от факторите, които позволяват разпространението на християнството, както показва например използването на гръцкия език за посланията на Павел.

Няколко споменавания на галския език в късната античност може да показват, че той е продължил да се говори. През II в. сл. н. е. изрично се признава употребата му в някои юридически маниери, а Сулпиций Север, който пише през V в. сл. н. е. в Галия Аквитания, отбелязва двуезичието с галски като първи език. Оцеляването на галатския диалект в Анатолия, подобен на този, говорен от треверите край Трир, е засвидетелствано от Йероним (331-420 г.), който е имал познания от първа ръка. Голяма част от научните изследвания в областта на историческата лингвистика постулират, че галският език наистина е бил говорен още в средата и края на VI в. във Франция. Въпреки значителната романизация на местната материална култура се смята, че галският език е оцелял и е съжителствал с латинския през вековете на римското владичество в Галия. Последното споменаване на галския език е направено от Кирил Скитополски, който твърди, че зъл дух е обладал един монах и го е направил способен да говори само на галски език, докато последното споменаване на галския език във Франция е направено от Григорий от Тур между 560 и 575 г., като отбелязва, че едно светилище в Оверн, което „се нарича Vasso Galatae на галски език“, е разрушено и изгорено до основи. След дългия период на двуезичие възникналите гало-романски езици, включително френският, са оформени от галския по редица начини; в случая с френския те включват заемки и калки (включително oui, звукови промени и влияния в спрежението и словореда.

Римската империя е била забележително мултикултурна, с „доста удивителна способност за сплотяване“, за да създаде чувство за обща идентичност, като същевременно обхваща различни народи в рамките на политическата си система за дълъг период от време. Вниманието на римляните към създаването на обществени паметници и общи пространства, отворени за всички – като форуми, амфитеатри, писти и бани – спомага за формирането на чувство за „римскост“.

В римското общество е имало многобройни, припокриващи се социални йерархии, които съвременните понятия за „класа“ на английски език може да не представят точно. Двете десетилетия на гражданска война, след които Август се издига на власт, оставят традиционното общество в Рим в състояние на объркване и сътресения, но не водят до незабавно преразпределение на богатството и социалната власт. От гледна точка на нисшите класи към социалната пирамида просто бил добавен един връх. Личните взаимоотношения – покровителство, приятелство (amicitia), семейство, брак – продължават да влияят върху функционирането на политиката и управлението, както е било по времето на Републиката. По времето на Нерон обаче не е било необичайно да се срещне бивш роб, който е по-богат от свободен гражданин, или конник, който упражнява по-голяма власт от сенатор.

Размиването или разсейването на по-строгите йерархии на Републиката води до увеличаване на социалната мобилност в Империята, както нагоре, така и надолу, до степен, която надхвърля тази на всички други добре документирани древни общества. Жените, освободените и робите имат възможности да се възползват и да упражняват влияние по начини, които преди това са били по-малко достъпни за тях. Социалният живот в Империята, особено за тези, чиито лични ресурси са били ограничени, е бил допълнително насърчаван от множеството доброволни сдружения и братства (collegia и sodalitates), създадени с различни цели: професионални и търговски гилдии, групи на ветерани, религиозни содали, клубове за пиене и хранене и погребални общества.

Правен статут

Според юриста Гай основното разграничение в римското „право на лицата“ е, че всички човешки същества са или свободни (liberi), или роби (servi). Правният статут на свободните лица може да се определи допълнително чрез тяхното гражданство. Повечето граждани са имали ограничени права (като ius Latinum, „латинско право“), но са имали право на правна защита и привилегии, от които не са се ползвали тези, които не са имали гражданство. Свободните хора, които не се считали за граждани, но живеели в рамките на римския свят, имали статут на peregrini, неримляни. През 212 г. от н.е. чрез едикт, известен като Constitutio Antoniniana, император Каракала разширява гражданството на всички свободно родени жители на империята. Този правен егалитаризъм е изисквал мащабна ревизия на съществуващите закони, които са правели разлика между граждани и неграждани.

Свободнородените римски жени са били считани за граждани в Републиката и Империята, но не са имали право да гласуват, да заемат политически длъжности или да служат в армията. Гражданският статут на майката определял този на нейните деца, както се посочвало във фразата ex duobus civibus Romanis natos („деца, родени от двама римски граждани“). Римлянката запазвала до края на живота си собственото си фамилно име (nomen). Децата най-често приемали името на бащата, но през императорския период понякога името на майката ставало част от тяхното име или дори се използвало вместо него.

Архаичната форма на брак manus, при която жената е била подчинена на властта на съпруга си, до голяма степен е изоставена през императорската епоха, а омъжената жена запазва собствеността си върху всяка собственост, която внася в брака. Формално тя остава под юридическата власт на баща си, въпреки че се премества в дома на съпруга си, но когато баща ѝ умира, тя става юридически еманципирана. Това положение е един от факторите за степента на независимост на римските жени в сравнение с жените в много други древни култури и до съвременния период: въпреки че е трябвало да отговаря пред баща си по правни въпроси, тя е била свободна от неговия пряк контрол в ежедневния си живот и съпругът ѝ не е имал никаква правна власт над нея. Въпреки че е било гордост да бъдеш „еднократна жена“ (univira), която се е омъжила само веднъж, разводът не е бил особено заклеймяван, нито пък бързият повторен брак след загубата на съпруга поради смърт или развод.

Момичетата са имали равни права на наследяване с момчетата, ако баща им е починал, без да остави завещание. Правото на римската майка да притежава собственост и да се разпорежда с нея по свое усмотрение, включително да определя условията на своето завещание, ѝ давало огромно влияние върху синовете ѝ, дори когато те били възрастни.

Като част от августовската програма за възстановяване на традиционния морал и социален ред, моралното законодателство се опитва да регулира поведението на мъжете и жените като средство за насърчаване на „семейните ценности“. Прелюбодейството, което по времето на Републиката е било частен семеен въпрос, е криминализирано и е дефинирано в широк смисъл като незаконен полов акт (stuprum) между гражданин от мъжки пол и омъжена жена или между омъжена жена и друг мъж, различен от нейния съпруг. Раждаемостта е била насърчавана от държавата: жена, която е родила три деца, е получавала символични почести и по-голяма правна свобода (ius trium liberorum).

Благодарение на правния си статут на граждани и степента, в която могат да се еманципират, жените могат да притежават собственост, да сключват договори и да се занимават с бизнес, включително с превози, производство и даване на парични заеми. В надписите в цялата Империя жените са отбелязани като благодетелки, финансиращи обществени строежи, което е показател, че те са могли да придобиват и да разполагат със значителни богатства; например Арката на Сергиите е финансирана от Салвия Постума, почитана жена от семейството, а най-голямата сграда на форума в Помпей е финансирана от Евмахия, жрица на Венера.

По времето на Август до 35% от населението на Италия е робско, което прави Рим едно от петте исторически „робовладелски общества“, в които робите съставляват поне една пета от населението и играят важна роля в икономиката. Робството е било сложна институция, която е поддържала традиционните римски социални структури, както и е допринасяла за икономическата полза. В градски условия робите можели да бъдат професионалисти, като учители, лекари, готвачи и счетоводители, в допълнение към мнозинството роби, които предоставяли квалифициран или неквалифициран труд в домакинствата или на работните места. Селското стопанство и промишлеността, като например мелничарството и минното дело, разчитат на експлоатацията на роби. Извън Италия робите съставляват средно около 10-20 % от населението, като в римски Египет те са малко, но в някои гръцки области са по-концентрирани. Разширяването на римската собственост върху обработваемата земя и промишлеността би повлияло на съществуващите преди това практики на робство в провинциите. Въпреки че институцията на робството често се смята за отслабваща през III и IV в., тя остава неразделна част от римското общество до V в. Робството постепенно се прекратява през VI и VII в. заедно с упадъка на градските центрове на Запад и разпадането на сложната имперска икономика, която е създала търсенето му.

Законите, свързани с робството, са „изключително сложни“. Според римското право робите са били считани за собственост и не са имали юридическа правосубектност. Те можели да бъдат подлагани на телесни наказания, които обикновено не се прилагат спрямо гражданите, сексуална експлоатация, изтезания и екзекуции по бързата процедура. По закон робът не може да бъде изнасилен, тъй като изнасилване може да се извърши само срещу свободни хора; изнасилвачът на роба трябва да бъде преследван от собственика за имуществени вреди съгласно Аквилийския закон. Робите нямали право на форма на законен брак, наречена конубиум, но техните съюзи понякога били признавани и ако и двамата били свободни, можели да сключат брак. След войните за робство по време на републиката законодателството при Август и неговите наследници показва, че е насочено към контролиране на заплахата от бунтове чрез ограничаване на размера на работните групи и издирване на избягали роби.

Технически робът не можел да притежава собственост, но роб, който се занимавал с бизнес, можел да получи достъп до индивидуална сметка или фонд (peculium), които можел да използва като свои собствени. Условията на тази сметка варират в зависимост от степента на доверие и сътрудничество между собственика и роба: роб с бизнес способности може да получи значителна свобода на действие, за да генерира печалба, и може да му бъде позволено да завещае управлявания от него peculium на други роби от домакинството си. В рамките на едно домакинство или на едно работно място може да съществува йерархия на робите, като един роб на практика действа като господар на другите роби.

С течение на времето робите получават по-голяма правна защита, включително правото да подават жалби срещу господарите си. В договора за покупко-продажба може да се съдържа клауза, че робът не може да бъде използван за проституция, тъй като в Древен Рим проститутките често са били робини. Разрастващата се търговия с роби евнуси в края на I в. сл. н. е. предизвиква законодателство, което забранява кастрацията на роб против волята му „за похот или печалба“.

Римското робство не се основава на раса. Робите са били привличани от цяла Европа и Средиземноморието, включително Галия, Испания, Германия, Британия, Балканите, Гърция… Като цяло робите в Италия са били местни италианци, като малцинството от чужденци (включващо както роби, така и освободени), родени извън Италия, се оценява на 5% от общия брой в столицата в пика на нейното развитие, където броят им е бил най-голям. Тези извън Европа са били предимно от гръцки произход, докато еврейските никога не са се асимилирали напълно в римското общество, оставайки разпознаваемо малцинство. Тези роби (особено чужденците) са имали по-висока смъртност и по-ниска раждаемост от местните жители и понякога дори са били подлагани на масови изселвания. Средната регистрирана възраст при смъртта на робите в град Рим е била изключително ниска: седемнадесет години и половина (17,9 години за жените).

По време на периода на републиканския експанзионизъм, когато робството става широко разпространено, военните пленници са основен източник на роби. Разнообразието от етноси сред робите до известна степен отразява това на армиите, които Рим побеждава във войните, а завладяването на Гърция довежда в Рим редица висококвалифицирани и образовани роби. С роби се търгувало и на пазарите, а понякога те били продавани от пирати. Други източници са изоставянето на бебета и самозаробването на бедните. За разлика от тях верните са били „домашно отгледани“ роби, родени от робини в градското домакинство или в селското имение или ферма. Въпреки че не са имали специален правен статут, собственик, който се е отнасял лошо или не се е грижил за своите vernae, е бил подложен на социално неодобрение, тъй като те са били считани за част от неговата familia, семейното домакинство, и в някои случаи може да са били деца на свободни мъже в семейството.

Талантливите роби с талант в бизнеса можели да натрупат достатъчно голям пекулиум, за да оправдаят свободата си, или да бъдат манумитирани за оказани услуги. Манумисията станала достатъчно честа, така че през 2 г. пр. н. е. закон (Lex Fufia Caninia) ограничил броя на робите, които собственикът можел да освободи чрез завещанието си.

Рим се различава от гръцките градове-държави по това, че позволява на освободените роби да станат граждани. След манумисията робът, който е принадлежал на римски гражданин, се е радвал не само на пасивна свобода от собственост, но и на активна политическа свобода (libertas), включително право на глас. Робът, който е придобил libertas, е бил libertus („освободен човек“, женски род liberta) по отношение на бившия си господар, който след това е ставал негов покровител (patronus): двете страни са продължавали да имат обичайни и правни задължения една към друга. Като социална класа по принцип освободените роби са били libertini, макар че по-късните автори използват термините libertus и libertinus като взаимозаменяеми.

Либертинът нямал право да заема публични длъжности или висши държавни свещенодействия, но можел да играе свещенодействаща роля в култа към императора. Той не можел да се ожени за жена от семейство със сенаторски ранг, нито пък сам да постигне легитимен сенаторски ранг, но по време на ранната империя либертините заемали ключови позиции в държавната бюрокрация, дотолкова, че Адриан ограничил участието им със закон. Всяко бъдещо дете на свободен човек се раждало свободно, с пълни граждански права.

Издигането на успешни свободни хора – чрез политическо влияние в императорската служба или богатство – е характерно за ранното имперско общество. За просперитета на високопоставената група от свободни хора свидетелстват надписи в цялата империя, както и собствеността им върху някои от най-разкошните къщи в Помпей, като къщата на Вети. Излишъците на новобогаташите свободни хора са сатиризирани в образа на Трималхион в „Сатирикон“ от Петроний, който пише по времето на Нерон. Такива хора, макар и изключителни, са показателни за възходящата социална мобилност, възможна в Империята.

Ранг на преброяването

Латинската дума ordo (в множествено число ordines) се отнася до социално различие, което се превежда на български език по различни начини като „класа, ред, ранг“, като нито един от тези преводи не е точен. Една от целите на римското преброяване е да се определи ордо, към което принадлежи даден човек. Двата най-висши ордината в Рим били сенаторският и конният. Извън Рим декурионите, известни още като куриалес (гръцки bouleutai), са били висшата управленска ордина на отделен град.

В Древен Рим „сенатор“ не е бил изборна длъжност; човек е получавал достъп до Сената, след като е бил избран и е изкарал поне един мандат като магистрат в изпълнителната власт. Един сенатор е трябвало да отговаря и на изискването за минимално имущество от 1 милион сестерции, определено от преброяването на населението. Нерон направил големи парични подаръци на редица сенатори от стари семейства, които били твърде обеднели, за да се класират. Не всички мъже, които отговаряли на изискванията за ordo senatorius, избирали да заемат сенатско място, което изисквало законно местожителство в Рим. Императорите често попълвали свободните места в 600-членния състав чрез назначаване. Синът на сенатор принадлежеше към ordo senatorius, но трябваше да се класира сам по себе си, за да бъде приет в самия Сенат. Сенатор можел да бъде отстранен за нарушаване на моралните норми: например, било му забранено да се ожени за свободна жена или да се бие на арената.

По времето на Нерон сенаторите все още са предимно от Рим и други части на Италия, а някои са от Иберийския полуостров и Южна Франция; по времето на Веспасиан към тях започват да се добавят и хора от гръкоезичните провинции на Изтока. Първият сенатор от най-източната провинция, Кападокия, е приет при Марк Аврелий. По времето на династията на Северите (193-235 г.) италийците съставляват по-малко от половината от сената. През III в. пребиваването в Рим става непрактично и надписите свидетелстват за сенатори, които се занимават с политика и благотворителност в родната си страна (patria).

Сенаторите се ползват с престиж и са традиционната управленска класа, която се издига чрез cursus honorum – политическата кариера, но конниците в империята често притежават по-голямо богатство и политическа власт. Членството в конния орден се основавало на собственост; в ранните дни на Рим конниците или рицарите се отличавали със способността си да служат като конни воини („обществения кон“), но в Империята кавалерийската служба била отделна функция. При преброяване на населението, при което човек получавал 400 000 сестерции и три поколения свободен род, той ставал конник. Преброяването от 28 г. пр. н. е. разкрива голям брой мъже, които отговарят на изискванията, а през 14 г. от н. е. само в Кадис и Падуа са регистрирани хиляда конници. Конниците се издигали по пътя на военната кариера (tres militiae), за да станат високопоставени префекти и прокуратори в императорската администрация.

Издигането на мъже от провинцията в сенаторски и конни санове е аспект на социалната мобилност през първите три века на империята. Римската аристокрация се основава на конкуренцията и за разлика от по-късната европейска аристокрация, римското семейство не може да запази позицията си само чрез наследствено правоприемство или притежание на земи. Приемането във висшите ордени носи отличия и привилегии, но и редица отговорности. В древността градът е зависел от водещите си граждани, които са финансирали обществени работи, събития и услуги (munera), а не от данъчните приходи, които са подпомагали предимно армията. Поддържането на ранга изисквало огромни лични разходи. Декурионите са били толкова важни за функционирането на градовете, че в по-късната Империя, когато редиците на градските съвети се изчерпват, тези, които са се издигнали до сената, са насърчавани от централното правителство да се откажат от местата си и да се върнат в родните си градове, за да поддържат гражданския живот.

В по-късната Империя достойнството („достойнство, уважение“), което съпътствало сенаторския или конния ранг, било допълнително усъвършенствано с титли като vir illustris, „прочут човек“. Названието clarissimus (от гръцки lamprotatos) се използвало за обозначаване на dignitas на някои сенатори и техните най-близки роднини, включително жени. Разпространени са „степени“ на конния статус. Служителите на императорска служба били класирани по степен на заплащане (ducenarius, 200 000). Титлата eminentissimus, „най-изтъкнат“ (гръцки exochôtatos), била запазена за конници, които са били преториански префекти. Висшите конни служители като цяло били perfectissimi, „най-изтъкнати“ (гръцки diasêmotatoi), а по-ниските – само egregii, „изключителни“ (гръцки kratistos).

Когато републиканският принцип за равенство на гражданите пред закона избледнял, символичните и социалните привилегии на висшите класи довели до неофициално разделение на римското общество на хора, придобили по-големи почести (honestiores), и на по-смирени хора (humiliores). Като цяло honestiores били членовете на трите висши „ордена“, заедно с някои военни офицери. Предоставянето на универсално гражданство през 212 г. изглежда е засилило конкурентния стремеж сред висшите класи да бъде утвърдено тяхното превъзходство над останалите граждани, особено в рамките на съдебната система. Присъдата зависела от преценката на председателя на съда за относителната „стойност“ (dignitas) на обвиняемия: един honestior можел да плати глоба, когато е осъден за престъпление, за което humilior можел да получи бичуване.

Екзекуцията, която по времето на Републиката е била рядко законно наказание за свободните хора, дори и в случай на смърт, може да бъде бърза и сравнително безболезнена за имперския гражданин, смятан за „по-почтен“, докато тези, които са смятани за по-нисши, могат да бъдат подложени на мъчения и продължителна смърт, които преди това са били запазени за робите, като разпъване на кръст и осъждане на зверовете като зрелище на арената. В ранната Империя приелите християнството можели да загубят положението си на honestiores, особено ако отказвали да изпълняват религиозните аспекти на гражданските си задължения, и така ставали обект на наказания, които създавали условия за мъченичество.

Трите основни елемента на римската имперска държава са централното правителство, армията и провинциалното правителство. Военните установяват контрол над дадена територия чрез война, но след като даден град или народ е подчинен на договор, военната мисия се превръща в полицейска: защита на римските граждани (след 212 г. всички свободно родени жители на Империята), земеделските полета, които ги изхранват, и религиозните обекти. Без съвременни средства за масова комуникация или масово унищожение римляните не разполагали с достатъчно жива сила или ресурси, за да наложат управлението си само със сила. Сътрудничеството с местните властови елити е било необходимо за поддържане на реда, събиране на информация и извличане на приходи. Римляните често се възползвали от вътрешнополитическите разногласия, като подкрепяли една фракция за сметка на друга: според Плутарх „именно разногласията между фракциите в градовете довели до загубата на самоуправлението“.

Общностите, които демонстрират лоялност към Рим, запазват собствените си закони, могат да събират местни данъци и в изключителни случаи са освободени от римско данъчно облагане. Правните привилегии и относителната независимост са били стимул за запазване на добрите отношения с Рим. По този начин римското управление е било ограничено, но ефективно в използването на наличните ресурси.

Централно управление

Императорският култ в Древен Рим отъждествява императорите и някои членове на техните семейства с божествено санкционираната власт (auctoritas) на римската държава. Обредът на апотеоз (наричан още consecratio) означавал обожествяването на починалия император и признавал ролята му на баща на народа, подобно на концепцията за душата или маните на pater familias, почитани от неговите синове.

Господството на императора се основава на консолидирането на определени правомощия от няколко републикански служби, включително неприкосновеността на народните трибуни и властта на цензорите да манипулират йерархията на римското общество. Императорът също така се превръща в централен религиозен авторитет като Pontifex Maximus и централизира правото да обявява война, да ратифицира договори и да преговаря с чуждестранни лидери. Макар че тези функции са ясно определени по време на Принципата, с течение на времето правомощията на императора стават все по-малко конституционни и все повече монархически, като кулминацията е Домината.

Императорът е върховният авторитет в областта на политиката и вземането на решения, но в началото на Принципата от него се очаква да бъде достъпен за хората от всички слоеве на обществото и да се занимава лично с официални дела и молби. Около него постепенно се формирала бюрокрация. Юлиево-Клавдиевите императори разчитали на неофициално тяло от съветници, което включвало не само сенатори и конници, но и доверени роби и свободни хора. След Нерон на неофициалното влияние на последните се гледало с подозрение и съветът на императора (consilium) станал обект на официално назначаване с цел по-голяма прозрачност. Въпреки че до края на Антониновата династия сенатът има водеща роля в политическите дискусии, конниците играят все по-важна роля в консилиума. Жените от семейството на императора често се намесвали пряко в неговите решения. Плотина упражнява влияние както върху съпруга си Траян, така и върху неговия наследник Адриан. Влиянието ѝ било афиширано чрез публикуването на нейни писма по официални въпроси като знак, че императорът е разумен в упражняването на властта си и се вслушва в народа си.

Достъпът на други лица до императора може да се получи по време на ежедневните приеми (публични банкети, организирани в двореца, и религиозни церемонии). Обикновените хора, които нямали такъв достъп, можели да изразят общото си одобрение или недоволство като група по време на игрите, провеждани на големи места. Към IV в., когато градските центрове западат, християнските императори се превръщат в отдалечени фигуранти, които издават общи решения, без да отговарят на индивидуални молби.

Макар че Сенатът не може да направи почти нищо, освен да извърши убийство или открит бунт, за да се противопостави на волята на императора, той оцелява след Августовата реставрация и бурната Година на четиримата императори, за да запази символичното си политическо значение по време на Принципата. Сенатът легитимира управлението на императора, а императорът се нуждае от опита на сенаторите като легати (legati), които да служат като генерали, дипломати и администратори. Успешната кариера е изисквала компетентност като администратор и запазване на благоразположението на императора, а с течение на времето може би и на няколко императора.

Практическият източник на властта и авторитета на императора е армията. Легионерите са получавали заплата от императорската хазна и са полагали годишна военна клетва за вярност към императора (sacramentum). Смъртта на императора води до решаващ период на несигурност и криза. Повечето императори посочват своя избор на наследник, обикновено близък член на семейството или осиновен наследник. Новият император е трябвало да търси бързо признаване на статута и властта си, за да стабилизира политическия пейзаж. Никой император не би могъл да се надява да оцелее, още по-малко да управлява, без предаността и лоялността на преторианската гвардия и легионите. За да си осигурят тяхната лоялност, няколко императори плащали донатив – парична награда. Теоретично сенатът имал право да избере новия император, но го правел, като се съобразявал с акламацията на армията или преторианците.

Военни

След Пуническите войни римската императорска армия е съставена от професионални войници, които служат доброволно 20 години на активна служба и 5 години като резервисти. Преходът към професионална армия е започнал по време на късната република и е бил една от многото дълбоки промени в сравнение с републиканизма, при който армията от наборници е упражнявала задълженията си на граждани в защита на родината в кампания срещу конкретна заплаха. За императорския Рим армията е била самостоятелна кариера на пълен работен ден. Римляните разширяват военната си машина, като „организират общностите, които завладяват в Италия, в система, която генерира огромни резервоари от работна ръка за тяхната армия… Основното им изискване към всички победени врагове било всяка година да осигуряват мъже за римската армия“.

Основната мисия на римската армия в началото на империята е да запази Pax Romana. Трите основни подразделения на армията са:

Разпространението на военните гарнизони в цялата империя оказва голямо влияние върху процеса на културен обмен и асимилация, известен като „романизация“, особено по отношение на политиката, икономиката и религията. Познанията за римската армия идват от широк кръг източници: Гръцки и римски литературни текстове; монети с военна тематика; папируси, съхраняващи военни документи; паметници като колоната на Траян и триумфалните арки, които включват художествени изображения на бойци и военни машини; археология на военни погребения, места на битки и лагери; надписи, включително военни дипломи, епитафии и посвещения.

Чрез военните си реформи, които включват консолидиране или разпускане на частите със съмнителна лоялност, Август променя и узаконява легиона, като стига до шарката на хобота върху подметките на военните обувки. Легионът бил организиран в десет кохорти, всяка от които се състояла от шест центурии, а една центурия се състояла от десет дружини (точният размер на императорския легион, който най-вероятно се определял от логистиката, се изчислява на 4800-52800 души.

През 9 г. от н.е. германските племена унищожават три пълни легиона в битката в Тевтобургската гора. Това катастрофално събитие намалява броя на легионите до 25. По-късно общият брой на легионите отново е увеличен и през следващите 300 години винаги е малко над или под 30. През I в. армията имала около 300 000 войници, а през II в. – под 400 000, „значително по-малко“ от колективните въоръжени сили на завладените от нея територии. Не повече от 2 % от пълнолетните мъже, живеещи в Империята, служат в императорската армия.

Август създава и преторианска гвардия: девет кохорти, уж за поддържане на обществения мир, които са разположени на гарнизон в Италия. По-добре платени от легионерите, преторианците служели само шестнадесет години.

Ауксилиите се набират сред негражданите. Организирани в по-малки отряди с численост приблизително колкото кохортата, те получавали по-ниска заплата от легионерите и след 25 години служба били награждавани с римско гражданство, което се разпростирало и върху синовете им. Според Тацит имало приблизително толкова помощници, колкото и легионери. Така ауксилиите възлизат на около 125 000 души, което означава приблизително 250 помощни полка. Римската кавалерия в най-ранната фаза на империята е била предимно от келтски, латиноамерикански или германски области. Няколко аспекта на обучението и екипировката, като например седлото с четири рога, произхождат от келтите, както отбелязва Арриан и е посочено от археологията.

Римският флот (на латински: classis, „флота“) не само подпомага снабдяването и транспортирането на легионите, но и защитата на границите по реките Рейн и Дунав. Друга негова задача е била защитата на важните морски търговски пътища от заплахата на пиратите. Той патрулираше по цялото Средиземноморие, части от северноатлантическото крайбрежие и Черно море. Въпреки това армията се смяташе за по-старшия и по-престижен отрасъл.

Правителство на провинцията

Присъединената територия се превръща в провинция в три стъпки: съставяне на регистър на градовете, преброяване на населението и геодезическо заснемане на земята. По-нататъшното водене на държавни регистри включвало раждания и смъртни случаи, сделки с недвижими имоти, данъци и съдебни производства. През I и II в. централното правителство изпращало всяка година около 160 чиновници да управляват извън Италия. Сред тези длъжностни лица били „римските управители“, както се наричат на английски: или магистрати, избрани в Рим, които от името на римския народ управлявали сенаторските провинции, или управители, обикновено с ранг на конници, които от името на императора упражнявали императорската власт в провинциите, изключени от сенаторския контрол, най-вече в Римски Египет. Губернаторът е трябвало да бъде достъпен за народа, който управлява, но е можел да делегира различни задължения. Персоналът му обаче бил минимален: официалните му придружители (легати, както граждански, така и военни, обикновено с конен ранг; и приятели, различни по възраст и опит, които го придружавали неофициално.

Други длъжностни лица бяха назначени за надзорници на държавните финанси. Отделянето на финансовата отговорност от правосъдието и администрацията е реформа от императорската епоха. По времето на Републиката провинциалните управители и данъчните фермери можеха да използват местното население за лична изгода по-свободно. Конните прокуратори, чиято власт първоначално е била „извънсъдебна и извънконституционна“, са управлявали както държавната собственост, така и огромната лична собственост на императора (res privata). Тъй като римските държавни служители били малко на брой, провинциалист, който се нуждаел от помощ при правен спор или наказателно дело, можел да се обърне към всеки римлянин, за когото се смятало, че има някакво официално качество, като например прокуратор или военен, включително центуриони до най-ниските stationarii или военна полиция.

Римско право

Римските съдилища са имали първоначална юрисдикция по дела, свързани с римски граждани в цялата империя, но е имало твърде малко съдебни служители, за да наложат римското право еднакво в провинциите. В повечето части на Източната империя вече имало утвърдени правни кодекси и съдебни процедури. Като цяло римската политика е била да се зачита mos regionis („регионална традиция“ или „закон на страната“) и да се разглеждат местните закони като източник на правен прецедент и социална стабилност. Смятало се е, че съвместимостта на римското и местното право отразява основния ius gentium, „правото на народите“ или международното право, считано за общо и обичайно за всички човешки общности. Ако особеностите на провинциалното право са в противоречие с римското право или обичай, римските съдилища разглеждат жалби, а императорът има окончателна власт да постанови решение.

На Запад правото се е прилагало на силно локализирана или племенна основа, а правото на частна собственост може да е било новост от римската епоха, особено сред келтските народи. Римското право е улеснило придобиването на богатство от проримски елит, който е намерил новите си привилегии като гражданин за изгодни. Разширяването на универсалното гражданство за всички свободни жители на империята през 212 г. изисква единно прилагане на римското право, което заменя местните правни кодекси, прилагани за негражданите. Усилията на Диоклециан да стабилизира империята след кризата от III век включват два големи сборника с правни норми в рамките на четири години – Codex Gregorianus и Codex Hermogenianus, които да ръководят провинциалните администратори при установяването на последователни правни норми.

Широкото разпространение на римското право в цяла Западна Европа е довело до огромното му влияние върху западната правна традиция, което се изразява в продължаващото използване на латинска правна терминология в съвременното право.

Данъчно облагане

Данъчното облагане в Империята възлиза на около 5% от брутния продукт на Империята. Типичната данъчна ставка, плащана от физическите лица, варираше от 2 до 5 %. Данъчният кодекс е „объркващ“ със сложната си система от преки и косвени данъци, някои от които се плащат в брой, а други – в натура. Данъците можеха да бъдат специфични за дадена провинция или вид собственост, като например рибарство или езера за изпаряване на сол; те можеха да бъдат в сила за ограничен период от време. Събирането на данъци се оправдавало с необходимостта от поддържане на армията, а понякога данъкоплатците получавали обратно парите си, ако армията завладеела излишна плячка. Данъци в натура се приемали и от по-слабо монетизирани райони, особено от тези, които можели да доставят зърно или стоки за лагерите на армията.

Основният източник на приходи от преки данъци са физическите лица, които плащат данък върху гласоподавателите и данък върху земята си, разбиран като данък върху нейната продукция или производствен капацитет. Допълнителни формуляри можеха да подават лицата, които имаха право на определени облекчения; например египетските земеделци можеха да регистрират нивите като угари и да ги освободят от данък в зависимост от наводненията на Нил. Данъчните задължения се определяха от преброяването на населението, което изискваше всеки глава на домакинство да се яви пред председателстващия го служител и да представи броя на членовете на своето домакинство, както и отчет за притежаваната от него собственост, годна за земеделие или обитаване.

Основен източник на приходи от косвени данъци са портокалите, митата и таксите върху вноса и износа, включително между провинциите. Специални данъци се налагат върху търговията с роби. Към края на управлението си Август въвежда 4% данък върху продажбата на роби, който Нерон прехвърля от купувача върху търговците, които в отговор повишават цените си. Собственик, който манумитирал роб, плащал „данък свобода“, изчисляван на 5 % от стойността.

Данък върху наследството в размер на 5 % се начислявал, когато римските граждани над определена нетна стойност оставяли имущество на друг, освен на членовете на най-близкото си семейство. Приходите от данъка върху наследството и от 1% данък върху продажбите на търг отиват за пенсионния фонд за ветерани (aerarium militare).

Ниските данъци помогнали на римската аристокрация да увеличи богатството си, което се равнявало или надвишавало приходите на централното правителство. Понякога императорът попълвал хазната си, като конфискувал имотите на „свръхбогатите“, но в по-късния период съпротивата на богатите да плащат данъци била един от факторите, допринесли за разпадането на империята.

Моузес Финли е основният привърженик на примитивисткото схващане, че римската икономика е била „слабо развита и недоразвита“, характеризираща се с натурално земеделие; градски центрове, които са консумирали повече, отколкото са произвеждали по отношение на търговията и промишлеността; занаятчии с нисък статут; бавно развиваща се технология; и „липса на икономическа рационалност“. Съвременните възгледи са по-сложни. Териториалните завоевания позволяват широкомащабна реорганизация на земеползването, в резултат на която се стига до селскостопански излишък и специализация, особено в Северна Африка. Някои градове са били известни с определени отрасли или търговски дейности, а мащабът на строителството в градските райони показва наличието на значителна строителна индустрия. В папирусите са запазени сложни счетоводни методи, които предполагат елементи на икономически рационализъм, а империята е била силно монетаризирана. Въпреки че средствата за комуникация и транспорт са били ограничени в древността, през I и II в. транспортът се разширява значително, а търговските пътища свързват регионалните икономики. Договорите за снабдяване на армията, които прониквали във всяка част на империята, се основавали на местни доставчици в близост до базата (castrum), в цялата провинция и през провинциалните граници. Империята може би е най-добре да се разглежда като мрежа от регионални икономики, основана на форма на „политически капитализъм“, при която държавата наблюдава и регулира търговията, за да осигури собствените си приходи. Икономическият растеж, макар и да не е сравним със съвременните икономики, е по-голям от този на повечето други общества преди индустриализацията.

В социален план икономическият динамизъм открива един от пътищата за социална мобилност в Римската империя. По този начин социалното развитие не е зависело единствено от раждането, покровителството, късмета или дори от изключителните способности. Въпреки че аристократичните ценности проникват в традиционното елитно общество, за силната тенденция към плутокрация говорят изискванията за богатство за ранг по преброяване. Престижът можел да се придобие чрез инвестиране на богатството по начин, който го рекламира по подходящ начин: големи селски имения или градски къщи, трайни луксозни предмети като бижута и сребърни изделия, публични забавления, погребални паметници за членове на семейството или колеги и религиозни посвещения като олтари. Гилдиите (collegia) и корпорациите (corpora) осигурявали подкрепа на хората да успеят чрез създаване на мрежи, споделяне на добри бизнес практики и желание за работа.

Валута и банкиране

Ранната империя е била монетизирана в почти универсална степен, в смисъл че парите са били използвани като средство за изразяване на цени и дългове. Сестерцият (множествено число sestertii, на английски „sesterces“, символизиран като HS) е основната единица за отчитане на стойността до IV в., въпреки че сребърният денарий, струващ четири сестерции, също се използва за отчитане, като се започне от династията на Северите. Най-малката монета, която била разпространена в обръщение, била бронзовата аса (множествено число аси), една четвърт сестерций. Изглежда, че кюлчетата и слитъците не са били считани за pecunia, „пари“, и са се използвали само по границите за водене на дела или закупуване на собственост. Римляните през I и II в. са броили монетите, а не са ги претегляли – показател, че монетата се е оценявала по лицевата си страна, а не по съдържанието на метала. Тази тенденция към фиатни пари в крайна сметка води до обезценяване на римското монетосечене, което има последици в по-късната част на империята. Стандартизирането на парите в цялата империя насърчава търговията и пазарната интеграция. Голямото количество метални монети в обращение увеличило паричното предлагане за търговия или спестяване.

В Рим не е имало централна банка, а регулирането на банковата система е било минимално. Банките от класическата древност обикновено са държали в резерви по-малко от пълния размер на депозитите на клиентите. Типичната банка е имала доста ограничен капитал и често само един директор, въпреки че една банка е можела да има от шест до петнадесет директори. Сенека приема, че всеки, който се занимава с търговия, има нужда от достъп до кредит.

Професионалният банкер (argentarius, coactor argentarius или по-късно nummularius) получава и държи депозити за определен или неопределен срок и дава пари назаем на трети лица. Сенаторският елит е участвал активно в частното кредитиране, както като кредитори, така и като кредитополучатели, като е отпускал заеми от личното си състояние въз основа на социални връзки. Притежателят на дълг можел да го използва като платежно средство, като го прехвърли на друга страна, без да се сменят парите в брой. Макар понякога да се смята, че в Древен Рим липсват „хартиени“ или документални транзакции, системата от банки в цялата империя също позволява размяната на много големи суми без физическо предаване на монети, отчасти поради рисковете при пренасянето на големи суми в брой, особено по море. Известно е, че в ранната Империя е имало само един сериозен недостиг на кредити – кредитна криза през 33 г. от н. е., която излага на риск редица сенатори; централното правителство спасява пазара чрез заем от 100 милиона ХС, отпуснат от император Тиберий на банките (mensae). Като цяло наличният капитал е надвишавал сумата, необходима на кредитополучателите. Самото централно правителство не е вземало заеми и без публичен дълг е трябвало да финансира дефицитите от паричните резерви.

Императорите от династиите на Антонините и Северите общо взето обезценяват валутата, особено денарите, под натиска на необходимостта да покриват военните разходи. Внезапната инфлация по време на управлението на Комод нанася щети на кредитния пазар. В средата на 200-те години предлагането на спекула се свива рязко. Условията по време на кризата от третото столетие – като намаляване на търговията на дълги разстояния, прекъсване на минните дейности и физическото прехвърляне на златни монети извън империята от нахлуващи врагове – значително намаляват паричното предлагане и банковия сектор до 300 г. Въпреки че римското монетосечене отдавна е било фиатни пари или фидуциарна валута, общите икономически тревоги достигат връхната си точка при Аврелиан и банкерите губят доверие в монетите, законно емитирани от централното правителство. Въпреки въвеждането на златния солид и паричните реформи на Диоклециан, кредитният пазар на империята така и не възвръща предишната си стабилност.

Минно дело и металургия

Основните минни райони на империята са Иберийският полуостров (Британия) и Мала Азия (злато, сребро, желязо, калай). Интензивен широкомащабен добив – на алувиални находища, както и чрез открит и подземен добив – се провежда от управлението на Август до началото на III в. от н.е., когато нестабилността на империята нарушава производството. Златните мини в Дакия например вече не са достъпни за римска експлоатация, след като провинцията е предадена през 271 г. Изглежда, че добивът е възобновен до известна степен през IV в.

Хидравличният добив, който Плиний нарича ruina montium („разруха на планините“), позволява извличането на цветни и благородни метали в протоиндустриален мащаб. Общият годишен добив на желязо се оценява на 82 500 тона. Медта се произвеждала годишно в размер на 15 000 тона, като и двете нива на производство били несравними до индустриалната революция; само Испания имала 40% дял в световното производство на олово. Голямото производство на олово е било страничен продукт на интензивния добив на сребро, който е достигал 200 т годишно. В своя пик около средата на II в. сл. н. е. римските сребърни запаси се оценяват на 10 000 т, което е пет до десет пъти повече от общата сребърна маса на средновековна Европа и Халифата около 800 г. сл. н. е. Като показател за мащабите на римското производство на метали замърсяването с олово на ледената покривка на Гренландия се увеличава четирикратно спрямо праисторическите си нива през императорската епоха и след това отново спада.

Транспорт и комуникации

Римската империя изцяло обгражда Средиземно море, което нарича „нашето море“ (mare nostrum). Римските ветроходни кораби плавали по Средиземно море, както и по големите реки на империята, включително Гуадалкивир, Ебро, Рона, Рейн, Тибър и Нил. Транспортът по вода е бил предпочитан, когато това е било възможно, а пренасянето на стоки по суша е било по-трудно. Превозните средства, колелата и корабите свидетелстват за наличието на голям брой квалифицирани дърводелци.

Сухопътният транспорт използвал усъвършенстваната система от римски пътища, наречени „viae“. Тези пътища били изграждани предимно за военни цели, но служели и за търговски цели. Данъците в натура, плащани от общините, включвали предоставяне на персонал, животни или превозни средства за cursus publicus – държавната пощенска и транспортна служба, създадена от Август. Релейните станции били разположени по пътищата на всеки седем до дванадесет римски мили и обикновено прераствали в селище или търговски пункт. Мансио (множествено число mansiones) е частна станция, която е била франчайзирана от имперската бюрокрация за cursus publicus. Обслужващият персонал на такъв обект включвал мулетари, секретари, ковачи, каруцари, ветеринар и няколко военни полицаи и куриери. Разстоянието между манастирите се определяло от това, какво разстояние може да измине една каруца за един ден. Мулетата са били най-често използваното животно за теглене на каруци, като са се движили с около 4 км/ч. Като пример за темпото на комуникация може да се посочи фактът, че на един пратеник са били необходими минимум девет дни, за да стигне до Рим от Майнц в провинция Germania Superior, дори и по спешен въпрос. В допълнение към манастирите, някои таверни предлагали настаняване, както и храна и напитки; една записана сметка за престой показва разходи за вино, хляб, храна за мулета и услугите на проститутка.

Търговия и стоки

Римските провинции търгували помежду си, но търговията се разпростирала и извън границите им, като достигала до далечни региони като Китай и Индия. Китайската търговия се осъществявала предимно по суша чрез посредници по Пътя на коприната; индийската търговия обаче се осъществявала и по море от египетските пристанища на Червено море. По тези търговски пътища конят, от който зависели римската експанзия и търговия, бил един от основните канали за разпространение на болести. За целите на търговията се транспортират също така зехтин, различни хранителни продукти, гарум (рибен сос), роби, руда и произведени метални предмети, влакна и текстил, дървен материал, керамични и стъклени изделия, мрамор, папирус, подправки и materia medica, слонова кост, перли и скъпоценни камъни.

Въпреки че повечето провинции са били способни да произвеждат вино, регионалните сортове са били желани, а виното е било основен търговски артикул. Недостигът на обикновеното вино е бил рядък. Основните доставчици за град Рим са били западното крайбрежие на Италия, Южна Галия, регионът Tarraconensis в Испания и Крит. Александрия, вторият по големина град, внася вино от Лаодикия в Сирия и Егейско море. На дребно таверните или специализираните магазини за вино (vinaria) продавали вино на буркан за пренасяне и на питие на място, като ценовите диапазони отразявали качеството.

Труд и професии

В надписите са отбелязани 268 различни професии в град Рим и 85 в Помпей. Професионални сдружения или търговски гилдии (collegia) са засвидетелствани за широк спектър от професии, включително рибари (piscatores), търговци на сол (salinatores), търговци на зехтин (olivarii), артисти (scaenici), търговци на добитък (pecuarii), златари (aurifices), бригадири (asinarii или muliones) и каменоделци (lapidarii). Понякога те са доста специализирани: един колегиум в Рим е бил строго ограничен до занаятчии, които са работили със слонова кост и цитрусово дърво.

Работата, извършвана от робите, се разделя на пет общи категории: домашна работа, като в епитафиите са отбелязани поне 55 различни домакински дейности; императорска или обществена служба; градски занаяти и услуги; земеделие; и минно дело. Наказаните лица са осигурявали голяма част от работната ръка в мините и кариерите, където условията са били известни с жестокостта си. На практика разделението на труда между роби и свободни е било слабо, а повечето работници са били неграмотни и без специални умения. Най-голям брой обикновени работници са били заети в селското стопанство: в италианската система на промишлено земеделие (латифундии) те може би са били предимно роби, но в цялата империя робският земеделски труд вероятно е бил по-маловажен от другите форми на зависим труд на хора, които технически не са били поробени.

Производството на текстил и облекло е основен източник на заетост. Както текстилът, така и готовите облекла се търгували между народите на империята, чиито продукти често били кръщавани на тях или на определен град, по-скоро като моден „етикет“. По-добрите готови облекла са били изнасяни от бизнесмени (negotiatores или mercatores), които често са били заможни жители на производствените центрове. Готовите облекла можели да се продават на дребно от техните търговски агенти, които пътували до потенциалните клиенти, или от vestiarii, търговци на дрехи, които били предимно свободни хора; или можели да се продават от странстващи търговци. В Египет производителите на текстил са могли да управляват проспериращи малки предприятия, в които са работили чираци, свободни работници, получаващи заплата, и роби. Пълнителите (fullones) и бояджиите (coloratores) имали свои гилдии. Centonarii са били работници от гилдията, специализирани в производството на текстил и рециклирането на стари дрехи в изделия от пайети.

БВП и разпределение на доходите

Икономическите историци се различават в изчисленията си за брутния вътрешен продукт на римската икономика по време на Принципата. За годините на извадката – 14, 100 и 150 г. от н.е., оценките на БВП на глава от населението варират от 166 до 380 ХС. БВП на глава от населението в Италия се оценява като 40 по-висок от този в останалата част на империята, което се дължи на данъчните трансфери от провинциите и концентрацията на доходите на елита в сърцето на империята. По отношение на Италия „не може да има съмнение, че нисшите класи в Помпей, Херкулан и други провинциални градове на Римската империя са се радвали на висок стандарт на живот, който не е бил подобен отново в Западна Европа до XIX в. сл. н. е.“.

В икономическия модел на Шайдел-Фризен общият годишен доход, генериран от Империята, възлиза на близо 20 милиарда ХС, като около 5% се извличат от централното и местното правителство. Домакинствата в горните 1,5% от разпределението на доходите улавят около 20% от дохода. Други 20 % отиват при около 10 % от населението, което може да се характеризира като неелитна среда. Останалото „огромно мнозинство“ произвеждаше повече от половината от общия доход, но живееше почти на ръба на жизнения минимум. Елитът е бил 1,2-1,7 %, а средната част, „която се е радвала на скромно, комфортно ниво на съществуване, но не и на изключително богатство, е възлизала на 6-12 % (…), докато огромното мнозинство е живяло около жизнения минимум“.

Основните римски приноси в архитектурата са арката, сводът и куполът. Дори след повече от 2000 години някои римски постройки все още стоят, което се дължи отчасти на усъвършенстваните методи за производство на цимент и бетон. Римските пътища се смятат за най-съвременните пътища, строени до началото на XIX век. Системата от пътища улеснявала военната полиция, комуникациите и търговията. Пътищата са били устойчиви на наводнения и други опасности, свързани с околната среда. Дори и след разпадането на централното правителство някои пътища останали годни за употреба в продължение на повече от хиляда години.

Римските мостове са били едни от първите големи и трайни мостове, изградени от камък с арка като основна конструкция. В повечето от тях е използван и бетон. Най-големият римски мост е мостът на Траян над долното течение на река Дунав, построен от Аполодор от Дамаск, който в продължение на повече от хилядолетие остава най-дългият мост, който е бил построен както по отношение на общия размах, така и по дължина.

Римляните построяват много язовири и резервоари за събиране на вода, като например язовирите Субиако, два от които захранват Анио Новус – един от най-големите акведукти в Рим. Само на Иберийския полуостров те построяват 72 язовира, а в цялата империя са известни още много други, някои от които все още се използват. Няколко земни язовира са известни от римска Британия, включително един добре запазен пример от Лонговициум (Ланчестър).

Римляните построяват множество акведукти. Запазеният трактат на Фронтин, който е бил куриер на водите при Нерва, отразява административното значение, което се отдава на осигуряването на водоснабдяването. Зиданите канали пренасяли водата от далечни извори и резервоари по точно определен наклон, като използвали единствено гравитацията. След като водата преминавала през акведукта, тя се събирала в резервоари и се подавала по тръби към обществени фонтани, бани, тоалетни или промишлени обекти. Основните акведукти в град Рим са Aqua Claudia и Aqua Marcia. Сложната система, изградена за снабдяване на Константинопол, е имала най-отдалеченото захранване от повече от 120 км по извиващ се маршрут от над 336 км. Римските акведукти са построени с изключително висока толерантност и на технологично ниво, което не е било достигнато до наши дни. Римляните използват акведукти и при мащабните си минни дейности в империята, на места като Лас Медулас и Долаукоти в Южен Уелс.

Изолирани стъкла (или „двойни стъкла“) се използват при изграждането на обществени бани. Елитните жилища в по-хладните климатични зони може да са оборудвани с хипокаусти – вид централно отопление. Римляните са първата култура, която сглобява всички основни компоненти на много по-късната парна машина, когато Херо построява еолипила. Със системата на коляновия вал и свързващия прът всички елементи за конструиране на парна машина (изобретена през 1712 г.) – еолипилата на Херо (генерираща парна енергия), цилиндърът и буталото (в металните силови помпи), възвратните клапани (във водните помпи), зъбните колела (във водните мелници и часовниците) – са били известни още по римско време.

Град и държава

В древния свят градът се е възприемал като място, което насърчава цивилизацията, тъй като е „правилно проектиран, подреден и украсен“. Август предприел мащабна строителна програма в Рим, подкрепял публични прояви на изкуство, които изразявали новата имперска идеология, и реорганизирал града на квартали (vici), управлявани на местно ниво с полиция и противопожарни служби. В центъра на монументалната архитектура на Август е Campus Martius – открита площ извън центъра на града, която в ранните времена е била посветена на конния спорт и физическото обучение на младежите. Там се намирал Олтарът на Августовския мир (Ara Pacis Augustae), както и внесеният от Египет обелиск, който образувал стрелката (гномона) на хоролога. Със своите обществени градини Кампусът се превръща в едно от най-привлекателните за посещение места в града.

Градоустройството и градският начин на живот са повлияни от гърците още от ранна възраст, а в Източната империя римското управление ускорява и оформя местното развитие на градовете, които вече имат силно изразен елинистичен характер. Градове като Атина, Афродизия, Ефес и Гераса променят някои аспекти на градоустройството и архитектурата, за да се съобразят с имперските идеали, като същевременно изразяват своята индивидуална идентичност и регионално превъзходство. В районите на западната част на империята, населени с келтски говорещи народи, Рим насърчава развитието на градски центрове с каменни храмове, форуми, монументални фонтани и амфитеатри, често на местата или близо до местата на съществуващите преди това укрепени селища, известни като оппиди. Урбанизацията в римска Африка се развива на базата на гръцките и пуническите градове по крайбрежието.

Мрежата от градове в цялата империя (coloniae, municipia, civitates или на гръцки poleis) е основна сплотяваща сила по време на Pax Romana. Римляните от I и II в. сл. н. е. са насърчавани от имперската пропаганда да „възпитават навици за мирно време“. Както отбелязва класикът Клифърд Андо:

По-голямата част от културните придобивки, популярно свързвани с имперската култура – общественият култ и неговите игри и граждански банкети, конкурсите за артисти, оратори и спортисти, както и финансирането на по-голямата част от обществените сгради и публичното излагане на произведения на изкуството – са финансирани от частни лица, чиито разходи в това отношение помагат да оправдаят икономическата си мощ и законовите и провинциалните си привилегии.

Дори християнският полемист Тертулиан заявява, че светът в края на II в. е бил по-подреден и добре култивиран, отколкото в по-ранни времена: „Навсякъде има къщи, навсякъде хора, навсякъде res publica, общността, навсякъде живот.“ Упадъкът на градовете и гражданския живот през IV в., когато богатите класи не са в състояние или не са склонни да подкрепят обществените работи, е един от признаците за предстоящия разпад на империята.

В град Рим повечето хора живеели в многоетажни жилищни сгради (insulae), които често били мизерни капанчета за пожари. Обществените съоръжения – като бани (thermae), тоалетни, които се промиват с течаща вода (latrinae), удобно разположени умивалници или сложни фонтани (nymphea), доставящи прясна вода, и мащабни забавления като състезания с колесници и гладиаторски битки – са били предназначени предимно за обикновените хора, които са живеели в insulae. Подобни съоръжения са построени в градовете в цялата империя, а някои от най-добре запазените римски структури се намират в Испания, Южна Франция и Северна Африка.

Обществените бани са изпълнявали хигиенни, социални и културни функции. Къпането е било в центъра на ежедневното общуване в късния следобед преди вечеря. Римските бани се отличават с поредица от помещения, които предлагат общо къпане при три температури, с различни удобства, които могат да включват зала за упражнения и тренировки с тежести, сауна, спа център за ексфолиация (където маслата се масажират в кожата и се изстъргват от тялото със стригил), игрище за топка или открит плувен басейн. Баните са имали хипокаустно отопление: подовете са били окачени над топловъздушни канали, по които е циркулирала топлина. Смесеното къпане на голи хора не е било необичайно в началото на Империята, въпреки че някои бани може да са предлагали отделни съоръжения или часове за мъже и жени. Обществените бани са били част от градската култура в провинциите, но в края на IV в. индивидуалните вани започват да изместват общото къпане. Християните били съветвани да ходят на бани за здраве и чистота, а не за удоволствие, но да избягват игрите (ludi), които били част от религиозни фестивали, смятани от тях за „езически“. Тертулиан казва, че иначе християните не само се възползвали от баните, но и участвали пълноценно в търговията и обществото.

Богатите семейства в Рим обикновено са имали две или повече къщи – градска къща (domus, множествено число domūs) и поне една луксозна къща (villa) извън града. Домът е бил частна еднофамилна къща и е можел да бъде обзаведен с частна баня (balneum), но не е бил място за оттегляне от обществения живот. Въпреки че в някои квартали на Рим има по-голяма концентрация на заможни къщи, богатите не живеят в обособени анклави. Къщите им трябвало да бъдат видими и достъпни. Атриумът е служил като приемна зала, в която всяка сутрин paterfamilias (главата на дома) се е срещал с клиенти – от богати приятели до по-бедни зависими лица, които са получавали благотворителност. Той е бил и център на семейните религиозни обреди, като в него е имало светилище и изображения на семейните предци. Къщите са били разположени на оживени обществени пътища, а приземните помещения с изглед към улицата често са били отдавани под наем като магазини (tabernae). В допълнение към градината, която може да бъде заменена от прозоречни кутии в инсулата, къщите обикновено са ограждали перистилна градина, която е внасяла в стените подредена природа.

За разлика от тях вилата е бягство от градската суета и в литературата представлява начин на живот, който съчетава цивилизованото преследване на интелектуални и артистични интереси (otium) с признателност към природата и земеделския цикъл. В идеалния случай вилата е имала изглед или гледка, внимателно оформени от архитектурния дизайн. Тя може да е разположена в работещо имение или в „курортен град“, разположен на морския бряг, като Помпей и Херкулан.

Програмата за обновяване на градовете по времето на Август и нарастването на населението на Рим до 1 милион души е съпроводено с носталгия по селския живот, изразена в изкуството. Поезията възхвалява идеализирания живот на земеделците и пастирите. Интериорът на къщите често е украсен с изрисувани градини, фонтани, пейзажи, растителни орнаменти и животни, особено птици и морски обитатели, изобразени достатъчно точно, за да могат съвременните учени понякога да ги определят по вид. Августовският поет Хораций деликатно сатиризира дихотомията на градските и селските ценности в баснята си за градската и селската мишка, която често е преразказвана като детска приказка.

В по-практичен план централното правителство проявява активен интерес към подпомагането на селското стопанство. Производството на храна е основен приоритет при използването на земята. По-големите стопанства (латифундии) постигали икономия от мащаба, която поддържала градския живот и неговото по-специализирано разделение на труда. Дребните земеделски производители се възползвали от развитието на местните пазари в градовете и търговските центрове. Земеделски техники като сеитбооборот и селективно отглеждане се разпространяват в цялата империя, а нови култури се въвеждат от една провинция в друга, като грах и зеле в Британия.

Поддържането на достъпни хранителни доставки за град Рим се превръща в основен политически въпрос в края на Републиката, когато държавата започва да предоставя зърнена помощ (Cura Annonae) на гражданите, които се регистрират за нея. Около 200 000-250 000 пълнолетни мъже в Рим са получавали тази помощ, възлизаща на около 33 кг. на месец, което е общо около 100 000 тона пшеница годишно, предимно от Сицилия, Северна Африка и Египет. Помощите стрували поне 15 % от държавните приходи, но подобрявали условията на живот и семейния живот сред нисшите класи и субсидирали богатите, като позволявали на работниците да харчат повече от приходите си за вино и зехтин, произвеждани в именията на земевладелската класа.

Помощите за зърно имали и символична стойност: те утвърждавали както позицията на императора като универсален благодетел, така и правото на всички граждани да споделят „плодовете на завоеванието“. Анконата, обществените съоръжения и грандиозните забавления смекчавали иначе мрачните условия на живот на римляните от ниските класи и поддържали под контрол социалните вълнения. Сатирикът Ювенал обаче виждал в „хляба и цирковете“ (panem et circenses) емблема на загубата на републиканската политическа свобода:

Обществото отдавна е загърбило грижите си: народът, който някога е давал заповеди, консулства, легиони и всичко останало, вече не се меси и жадува само за две неща: хляб и циркове.

Храна и хранене

В повечето апартаменти в Рим липсват кухни, макар че за елементарно готвене може да се използва мангал с дървени въглища. Приготвена храна се е продавала в кръчми и барове, гостилници и сергии за храна (изискана храна е можело да се търси само на частни вечери в заможни къщи с главен готвач (archimagirus) и обучен кухненски персонал или на банкети, организирани от социални клубове (collegia).

Повечето хора са консумирали поне 70% от дневните си калории под формата на зърнени и бобови култури. Пулсът се счита за изконната храна на римляните. Основната зърнена потажа можела да бъде обогатена с нарязани зеленчуци, парчета месо, сирене или билки, за да се получат ястия, подобни на полента или ризото.

Градското население и военните предпочитат да консумират зърното си под формата на хляб. Мелниците и търговските пещи обикновено са били обединени в хлебозаводски комплекс. По времето на Аврелиан държавата започнала да разпределя annona като дневна дажба от хляб, изпечен в държавните фабрики, и добавила към дажбата зехтин, вино и свинско месо.

Значението на добрата диета за здравето е признато от медицински писатели като Гален (II в. сл. Хр.), чиито трактати включват „За ечемичената супа“. Възгледите за храненето са повлияни от мисловни школи като хуморалната теория.

Римската литература се фокусира върху хранителните навици на висшите класи, за които вечерното хранене (cena) има важни социални функции. Гостите са се забавлявали в изящно декорирана трапезария (триклиниум), често с изглед към градината на перистила. Вечерящите се разполагали на канапета, като се облягали на левия си лакът. В края на Републиката, ако не и по-рано, жените вечеряли, облягали се и пиели вино заедно с мъжете.

Най-известното описание на римска трапеза вероятно е вечерята на Трималхион в „Сатирикон“ – измислена феерия, която не прилича на действителността дори сред най-богатите. Поетът Марциал описва една по-правдоподобна вечеря, която започва с gustatio („дегустация“ или „предястие“), което представлява салата, съставена от листа от слез, маруля, нарязан праз, мента, рукола, скумрия, гарнирана с ружа, нарязани яйца и мариновано виме от свиня. Основното ястие включваше сочни парчета от козле, боб, зеленина, пиле и остатъци от шунка, последвани от десерт от пресни плодове и старинно вино. Латинският израз за вечеря с пълно меню е ab ovo usque mala, „от яйцето до ябълките“, еквивалент на английското „от супата до ядките“.

На Апиций се приписва сборник с римски рецепти – име на няколко личности в древността, което става синоним на „гурме“. Римските „кулинари“ се наслаждавали на дивеч, птици като паун и фламинго, големи риби (кефалът бил особено ценен) и ракообразни. Луксозните съставки били доставяни с флота от далечните краища на империята – от партската граница до Гибралтарския проток.

Изисканата кухня може да се морализира като признак на цивилизован напредък или упадък. Ранният императорски историк Тацит противопоставя разточителния лукс на римската трапеза по негово време на простотата на германската диета, състояща се от прясно диво месо, плодове и сирене, неподправени с вносни подправки и сложни сосове. Най-често, поради значението на земевладението в римската култура, продуктите – зърнени храни, бобови растения, зеленчуци и плодове – се считат за по-цивилизована храна от месото. Средиземноморските основни продукти – хляб, вино и олио – били сакрализирани от римското християнство, докато консумацията на месо от германците станала белег на езичество, тъй като можело да бъде продукт на жертвоприношение на животни.

Някои философи и християни се противопоставят на нуждите на тялото и удоволствията от храната и приемат поста като идеал. Храната като цяло се опростява, тъй като градският живот на Запад намалява, търговските пътища се прекъсват, а богатите се оттеглят към по-ограничената самодостатъчност на селските си имения. Тъй като градският начин на живот започнал да се свързва с упадък, Църквата официално възпирала чревоугодничеството, а ловът и скотовъдството се възприемали като прости и добродетелни начини на живот.

Отдих и зрелища

Когато Ювенал се оплаква, че римският народ е заменил политическата си свобода за „хляб и циркове“, той има предвид осигуреното от държавата зърнено обезщетение и цирковете – събития, провеждани в заведение за развлечения, наричано на латински цирк. Най-голямото такова място в Рим е Циркус Максимус, където се провеждат конни надбягвания, състезания с колесници, конната игра „Троя“, инсценировки на лов на зверове (venationes), атлетически състезания, гладиаторски битки и исторически възстановки. От най-древни времена няколко религиозни фестивала са включвали игри (ludi), предимно състезания с коне и колесници (ludi circenses). Макар че развлекателната им стойност обикновено засенчва ритуалното значение, състезанията остават част от архаичните религиозни обреди, свързани със земеделието, посвещението и цикъла на раждане и смърт.

По времето на Август публични забавления се организират през 77 дни в годината, а при управлението на Марк Аврелий броят на дните нараства до 135. Цирковите игри са били предшествани от сложно шествие (pompa circensis), което е завършвало на мястото на събитието. Състезателни прояви се провеждали и на по-малки места, като амфитеатъра, който се превърнал в характерно римско място за зрелища, и стадиона. Леката атлетика в гръцки стил включвала състезания с крака, бокс, борба и панкратиум. Водните спектакли, като инсценировка на морска битка (naumachia) и форма на „воден балет“, се представяли в проектирани басейни. Подкрепяните от държавата театрални събития (ludi scaenici) се провеждали на стъпалата на храмовете или в големи каменни театри, или в по-малките затворени театри, наречени одеум.

Цирковете са най-голямата постройка, която редовно се изгражда в римския свят, въпреки че гърците имат свои собствени архитектурни традиции за хиподрума с подобна цел. Амфитеатърът на Флавиите, по-известен като Колизеума, се превръща в редовна арена за кървави спортове в Рим, след като е открит през 80 г. сл. Цирковите състезания продължават да се провеждат по-често. Циркус Максимус можел да побере около 150 000 зрители, а Колизеумът – около 50 000, като имало място за правостоящи за още около 10 000. Много римски амфитеатри, циркове и театри, построени в градове извън Италия, днес могат да се видят като руини. Местният управляващ елит е отговарял за спонсорирането на спектакли и събития на арената, които едновременно са повишавали статута му и са източвали ресурсите му.

Физическата подредба на амфитеатъра представя реда в римското общество: императорът председателства в своята богата ложа; сенаторите и конниците наблюдават от запазените за тях изгодни места; жените седят на разстояние от действието; робите заемат най-лошите места, а всички останали са натъпкани между тях. Тълпата можеше да поиска резултат, като освирква или вика, но последната дума имаше императорът. Спектаклите бързо се превръщат в място на социален и политически протест и понякога императорите трябва да използват сила, за да потушат вълненията на тълпата, като най-известен е случаят с бунтовете в Ника през 532 г., когато войските на Юстиниан избиват хиляди хора.

Отборите на колесниците са известни по цветовете, които носят, като най-популярни са сините и зелените. Лоялността на феновете била жестока и понякога избухвала в спортни бунтове. Състезанията били опасни, но колесничарите били сред най-известните и добре платени спортисти. Една от звездите на този спорт бил Диоклес от Лузитания (днешна Португалия), който се състезавал с колесници в продължение на 24 години и в кариерата си спечелил 35 милиона сестерции. Конете също имали своите почитатели и били възпоменавани в изкуството и надписите, понякога поименно. Дизайнът на римските циркове бил разработен така, че никой отбор да няма несправедливо предимство и да се сведат до минимум сблъсъците (naufragia, „корабокрушения“), които въпреки това били чести и зрелищно удовлетворявали публиката. Състезанията запазват магическа аура поради ранното си свързване с хтонични ритуали: изображенията на цирковете са смятани за защитни или щастливи, на мястото на състезателните писти са открити заровени плочки с проклятия, а колесничарите често са били подозирани в магьосничество. Състезанията с колесници продължават и през византийския период под императорско спонсорство, но упадъкът на градовете през VI и VII в. води до окончателния им край.

Римляните смятат, че гладиаторските състезания са възникнали от погребални игри и жертвоприношения, при които избрани пленени воини са били принудени да се бият, за да изкупят смъртта на благородни римляни. Някои от най-ранните стилове на гладиаторски боеве са имали етнически наименования като „тракийски“ или „галски“. Инсценираните боеве се считали за munera, „услуги, жертвоприношения, благодеяния“, като първоначално се различавали от фестивалните игри (ludi).

По време на 40-годишното си управление Август организирал осем гладиаторски представления, в които се сражавали общо 10 000 души, както и 26 инсценировки на лов на зверове, в резултат на които били убити 3500 животни. За да отбележи откриването на Колизея, император Тит представя 100 дни събития на арената, като в един ден се състезават 3000 гладиатори. За очарованието на римляните от гладиаторите свидетелства широкото им изобразяване върху мозайки, стенописи, лампи и дори рисунки с графити.

Гладиаторите били обучени бойци, които можели да бъдат роби, затворници или свободни доброволци. Смъртта не е била необходим или дори желан резултат в мачовете между тези висококвалифицирани бойци, чието обучение е представлявало скъпоструваща и отнемаща време инвестиция. За разлика от тях, ноксите са осъдени на арената с малка или никаква подготовка, често невъоръжени и без очаквания за оцеляване. Физическото страдание и унижението се считали за подходящо възмездие за извършените от тях престъпления. Понякога тези екзекуции са били инсценирани или ритуализирани като възстановки на митове, а амфитеатрите са били оборудвани със сложна сценична техника за създаване на специални ефекти. Тертулиан смята, че смъртта на арената не е нищо повече от преобразена форма на човешко жертвоприношение.

Съвременните учени смятат, че удоволствието, което римляните са изпитвали от „театъра на живота и смъртта“, е един от най-трудните за разбиране и обяснение аспекти на тяхната цивилизация. По-младият Плиний обяснява гладиаторските спектакли като нещо добро за хората, като начин „да им вдъхне кураж да посрещнат почетни рани и да презрат смъртта, като демонстрира любов към славата и желание за победа дори в телата на роби и престъпници“. Някои римляни като Сенека критикуват бруталните зрелища, но намират добродетелта по-скоро в смелостта и достойнството на победения боец, отколкото в победата – отношение, което намира най-пълно изражение при християните, мъченически убити на арената. Дори литературата за мъчениците обаче предлага „подробни, дори пищни описания на телесните страдания“ и се превръща в популярен жанр, понякога неразличим от художествената литература.

В множествено число ludi почти винаги се отнася за мащабните игри за зрители. В единствено число ludus – „игра, забавление, спорт, тренировка“ – е имало широк спектър от значения, като „игра на думи“, „театрално представление“, „настолна игра“, „начално училище“ и дори „школа за обучение на гладиатори“ (както в Ludus Magnus, най-големия такъв тренировъчен лагер в Рим).

Дейностите за децата и младежите включваха търкаляне на обръч и кокалчета (астрагали или „жакове“). В саркофазите на деца често са изобразени игри. Момичетата са имали кукли, обикновено с височина 15-16 см, със съединени крайници, изработени от материали като дърво, теракота и особено от кост и слонова кост. Игрите с топка включват тригон, който изисквал сръчност, и харпастум – по-груб спорт. Домашните животни се появяват често в детските паметници и в литературата, включително птици, кучета, котки, кози, овце, зайци и гъски.

След юношеството по-голямата част от физическото обучение на мъжете е с военен характер. Първоначално Campus Martius е бил поле за упражнения, където младите мъже са развивали умения за езда и водене на война. Ловът също се е смятал за подходящо занимание. Според Плутарх консервативните римляни не одобрявали атлетиката в гръцки стил, която насърчавала хубавото тяло заради самото него, и осъдили усилията на Нерон да насърчи гимнастическите игри по гръцки образец.

Някои жени се обучавали като гимнастички и танцьорки, а някои – като гладиаторки. Известната мозайка „Момичета в бикини“ показва млади жени, които изпълняват упражнения на уреди, които могат да се сравнят с художествената гимнастика. Жените като цяло са били насърчавани да поддържат здравето си чрез дейности като игра с топка, плуване, ходене, четене на глас (като дихателно упражнение), каране на превозни средства и пътуване.

Хора от всички възрасти са играли настолни игри, в които двама играчи са се изправяли един срещу друг, включително latrunculi („Нападатели“) – стратегическа игра, в която опонентите са координирали движението и улавянето на множество игрални фигури, и XII scripta („Дванадесет знака“) – игра със зарове и подреждане на фигури върху мрежа от букви или думи. Играта, наричана alea (зарове) или tabula (дъска), към която император Клавдий е бил пословично пристрастен, може би е била подобна на табла, като е използвала чаша за зарове (pyrgus). Играта със зарове като форма на хазарт не е била одобрявана, но е била популярно занимание по време на декемврийския фестивал Сатурналии с неговата карнавална, преобърната от нормите атмосфера.

Облекло

В общество, което се е съобразявало със статута си, като това на римляните, облеклото и личните украшения са давали непосредствени визуални указания за етикета на общуване с притежателя им. Носенето на подходящо облекло е трябвало да отразява доброто състояние на обществото. Тогата е била отличителното национално облекло на римския гражданин от мъжки пол, но е била тежка и непрактична, носена главно за водене на политически дела и религиозни ритуали и за ходене в съда. Облеклото, което римляните носели, обикновено било тъмно или цветно, а най-често срещаното мъжко облекло, което се виждало ежедневно в провинциите, било туника, наметало, а в някои региони и панталон. Проучването на начина, по който римляните са се обличали в ежедневието, се затруднява от липсата на преки доказателства, тъй като портретите могат да показват обекта в облекло със символична стойност, а оцелелите текстилни изделия от периода са рядкост.

Основното облекло на всички римляни, независимо от пола или богатството им, е туниката с прости ръкави. Дължината ѝ се различаваше в зависимост от ползвателя: мъжката стигаше до средата на прасеца, а войнишката беше малко по-къса; женската падаше до краката, а детската – до коленете. Туниките на бедните хора и робите се изработвали от груба вълна в естествени, матови нюанси, а дължината им се определяла от вида на работата, която вършат. По-фините туники се изработвали от лека вълна или лен. Мъжът, който принадлежал към сенаторския или конния орден, носел туника с две пурпурни ивици (clavi), втъкани вертикално в плата: колкото по-широка била ивицата, толкова по-висок бил статутът на притежателя ѝ. Върху туниката можело да се наслагват други дрехи.

Императорската тога е „огромно пространство“ от полукръгла бяла вълна, което не може да се облече и драпира правилно без помощ. В своя труд за ораторското изкуство Квинтилиан описва подробно как ораторът трябва да организира жестовете си във връзка с тогата си. В изкуството тогата е изобразена с дълъг край, който се потапя между краката, с дълбока извита гънка отпред и с булообразна клапа в средата. С течение на времето драперията става все по-сложна и структурирана, като в по-късните периоди платът образува плътна ролка по гърдите. Тогата praetexta с пурпурна или пурпурночервена ивица, изобразяваща неприкосновеност, се носела от непълнолетни деца, магистрати-курули и държавни жреци. Само императорът можел да носи изцяло лилава тога (toga picta).

През II в. императорите и хората с високо положение често са изобразявани с палиум – първоначално гръцка мантия (himation), сгъната плътно около тялото. Жените също са изобразявани с палиум. Тертулиан смята палиума за подходяща дреха както за християните, за разлика от тогата, така и за образованите хора, тъй като се свързва с философите. През IV в. тогата е заменена от палиума като дреха, която олицетворява социалното единство.

С течение на времето римските стилове на обличане се променят, макар и не толкова бързо, колкото днешните модни тенденции. По време на Домината дрехите, носени от войниците и държавните бюрократи, стават силно украсени с тъкани или бродирани ивици (clavi) и кръгли кръгове (orbiculi), които се поставят върху туники и наметала. Тези декоративни елементи се състоят от геометрични модели, стилизирани растителни мотиви, а в по-сложните примери – от човешки или животински фигури. Употребата на коприна се увеличава и придворните в по-късната империя носят сложни копринени одежди. Милитаризацията на римското общество и отслабващият културен живот, основан на градските идеали, се отразяват на навиците на обличане: тежки колани във военен стил се носят както от бюрократите, така и от войниците, а тогата е изоставена.

Хората, които са посещавали или живели в Рим или в градовете на империята, ежедневно са виждали изкуство в различни стилове и медии. Общественото или официалното изкуство – включително скулптурата, паметниците като колони на победата или триумфални арки, както и иконографията върху монетите – често се анализира с оглед на историческото му значение или като израз на имперската идеология. В императорските обществени бани човек със скромни възможности може да види стенописи, мозайки, статуи и вътрешна украса, често с високо качество. В частната сфера предметите, изработени за религиозни посвещения, погребално възпоменание, домашна употреба и търговия, могат да показват различни степени на естетическо качество и художествени умения. Един заможен човек може да афишира своята признателност към културата чрез живопис, скулптура и декоративни изкуства в дома си – въпреки че някои усилия изглеждат на съвременните зрители и на някои древни ценители по-скоро напрегнати, отколкото с вкус. Гръцкото изкуство оказва силно влияние върху римската традиция и някои от най-известните примери за гръцки статуи са известни само от версиите на римските императори и от случайното описание в гръцки или латински литературен източник.

Въпреки високата стойност на произведенията на изкуството, дори известните художници са имали нисък социален статус сред гърците и римляните, които са смятали художниците, занаятчиите и майсторите за физически работници. В същото време нивото на уменията, необходими за създаването на качествени произведения, е било признато и дори считано за божествен дар.

Портретиране

Портретът, който е оцелял главно в скулптурата, е бил най-разпространената форма на имперското изкуство. Портретите по време на Августовския период използват младежки и класически пропорции, които по-късно се превръщат в смесица от реализъм и идеализъм. Републиканските портрети се характеризират с веристика „брадавици и всичко“, но още през II в. пр. н. е. гръцката конвенция за героична голота е възприета понякога за изобразяване на генерали-победители. Императорските портретни скулптури могат да моделират главата като зряла, дори грапава, на върха на голо или полуголо тяло, което е гладко и младежко с перфектна мускулатура; портретната глава може дори да е добавена към тяло, създадено с друга цел. Облечено в тога или военни регалии, тялото съобщава за ранг или сфера на дейност, а не за характеристиките на индивида.

Жените от семейството на императора често са изобразявани облечени като богини или божествени персонификации като Pax („Мир“). Портретите в живописта са представени предимно от портретите на мумии от Фаюм, които напомнят египетските и римските традиции за възпоменание на мъртвите с реалистичните техники на живописта на империята. Мраморната портретна скулптура би трябвало да е била изрисувана и макар че следите от боя само в редки случаи са оцелели през вековете, портретите от Фаюм показват защо древните литературни източници са се възхищавали от това колко реалистични могат да бъдат художествените изображения.

Скулптура

Примерите за римска скулптура са запазени в изобилие, макар и често в повредено или фрагментарно състояние, включително свободно стоящи статуи и статуетки от мрамор, бронз и теракота, както и релефи от обществени сгради, храмове и паметници като Ara Pacis, Колоната на Траян и Арката на Тит. Нишите в амфитеатри като Колизея първоначално са били запълнени със статуи, а нито една официална градина не е била пълна без статуи.

В храмовете се намират култовите изображения на божествата, често дело на прочути скулптори. Религиозността на римляните насърчава изработването на украсени олтари, малки изображения на божества за домашното светилище или за вотивни дарове, както и други произведения за посвещаване в храмове.

Саркофази

Изящно издълбаните мраморни и варовикови саркофази са характерни за периода от II до IV в., като са запазени поне 10 000 екземпляра. Въпреки че митологичните сцени са най-широко проучени, релефът на саркофазите е наречен „най-богатият единичен източник на римска иконография“ и може да изобразява също така професията или жизнения път на починалия, военни сцени и други теми. В същите работилници са изработвани саркофази с еврейски или християнски изображения.

Боядисване

Римляните усвояват първоначалните си модели и техники на рисуване отчасти от етруската живопис и отчасти от гръцката живопис.

Примери за римска живопис могат да бъдат открити в няколко двореца (предимно в Рим и околностите му), в много катакомби и в някои вили като вилата на Ливия.

Голяма част от сведенията за римската живопис се основават на интериорната украса на частни домове, особено на тази, запазена в Помпей, Херкулан и Стабии след изригването на Везувий през 79 г. В допълнение към декоративните бордюри и пана с геометрични или растителни мотиви, стенописите изобразяват сцени от митологията и театъра, пейзажи и градини, отдих и спектакли, работа и ежедневие, както и еротично изкуство.

Уникален източник за еврейската фигурална живопис по времето на Империята е синагогата в Дура-Европос, наричана „Помпей на сирийската пустиня“, погребана и запазена в средата на III в., след като градът е разрушен от персите.

Мозайка

Мозайките са едни от най-трайните произведения на римското декоративно изкуство и се намират по повърхността на подове и други архитектурни елементи като стени, сводести тавани и колони. Най-разпространената форма е мозайката с тесели, образувана от еднакви парчета (тесери) от материали като камък и стъкло. Обикновено мозайките се изработват на място, но понякога се сглобяват и доставят като готови пана. Работилницата за мозайки се е ръководела от майстор-художник (pictor), който е работил с две категории помощници.

Фигуралните мозайки споделят много теми с живописта, а в някои случаи изобразяват сюжети в почти идентични композиции. Въпреки че геометричните модели и митологичните сцени се срещат в цялата империя, регионалните предпочитания също намират израз. В Северна Африка, която е особено богат източник на мозайки, собствениците на жилища често избират сцени от живота в именията си, лова, земеделието и местната дива природа. Многобройни и значими примери за римски мозайки идват и от днешна Турция, Италия, Южна Франция, Испания и Португалия. Известни са повече от 300 мозайки от Антиохия от III в.

Opus sectile е сродна техника, при която плосък камък, обикновено цветен мрамор, се изрязва прецизно във форми, от които се оформят геометрични или фигурални модели. Тази по-трудна техника е високо ценена и става особено популярна за луксозни повърхности през IV в., чийто богат пример е базиликата на Юний Бас.

Декоративни изкуства

Декоративните изкуства за луксозните потребители включват фина керамика, сребърни и бронзови съдове и инструменти, както и стъклени изделия. Производството на керамични изделия с широк спектър от качества е важно за търговията и заетостта, както и за стъкларската и металообработващата промишленост. Вносът стимулира създаването на нови регионални производствени центрове. Южна Галия се превръща във водещ производител на по-фина червена гланцова керамика (terra sigillata), която е основен търговски артикул в Европа през I век. Римляните смятат, че стъкларството произхожда от Сирия през I в. пр. н. е., а през III в. Египет и Рейнската област стават известни с финото си стъкло.

Сценични изкуства

В римската традиция, заимствана от гърците, литературният театър се е изпълнявал от изцяло мъжки трупи, които са използвали маски с преувеличени изражения на лицето, позволяващи на публиката да „види“ как се чувства даден герой. Понякога тези маски са били специфични за определена роля и тогава един актьор е можел да играе няколко роли само като сменя маските си. Женските роли се изпълнявали от преоблечени мъже (travesti). Традицията на римския литературен театър е особено добре представена в латинската литература чрез трагедиите на Сенека. Обстоятелствата, при които са били изпълнявани трагедиите на Сенека, обаче са неясни; научните предположения варират от минимално инсценирани четения до пълноценни спектакли. По-популярен от литературния театър е бил жанровият театър на мимуса, който е включвал сценарии със свободна импровизация, рискован език и шеги, сексуални сцени, екшъни и политическа сатира, както и танцови номера, жонглиране, акробатика, ходене по въже, стриптийз и танцуващи мечки. За разлика от литературния театър, мимусът се играе без маски и насърчава стилистичния реализъм в играта. Женските роли се изпълнявали от жени, а не от мъже. Мимусът е свързан с жанра, наречен пантомимус – ранна форма на балет с разкази, която не съдържа говорен диалог. Пантомимусът съчетавал изразителни танци, инструментална музика и пеещо се либрето, често митологично, което можело да бъде трагично или комично.

Въпреки че понякога се смятат за чужди елементи в римската култура, музиката и танците са съществували в Рим от най-древни времена. Музиката е била обичайна при погребения, а на тибия (гръцки aulos), дървен духов инструмент, се е свирело при жертвоприношения, за да се отблъсне лошото влияние. Песента (carmen) е била неразделна част от почти всеки социален повод. Светската ода на Хораций, поръчана от Август, е изпълнена публично през 17 г. пр.н.е. от смесен детски хор. Смятало се е, че музиката отразява подредеността на космоса и се е свързвала най-вече с математиката и знанието.

Свирело се е на различни дървени и медни инструменти, на струнни инструменти, като цитара, и на ударни инструменти. Корну – дълъг метален тръбен духов инструмент, който се извива около тялото на музиканта, се е използвал за военни сигнали и на парад. Тези инструменти са открити в части на империята, откъдето не произхождат, и показват, че музиката е сред аспектите на римската култура, които се разпространяват в провинциите. Инструментите са широко изобразени в римското изкуство.

Хидравличният орган (hydraulis) е „едно от най-значимите технически и музикални постижения на древността“ и съпровожда гладиаторските игри и събитията в амфитеатъра, както и сценичните представления. Той е бил сред инструментите, на които е свирил император Нерон.

Въпреки че някои форми на танц понякога не са били одобрявани като неримски или немъжки, танцът е бил част от религиозните ритуали на архаичен Рим, като тези на танцуващите въоръжени салиански жреци и на братята Арвал – свещенически ордени, които претърпяват възраждане по време на Принципата. Екстатичните танци са характерни за международните религии на мистериите, особено за култа към Кибела, практикуван от нейните жреци евнуси Гали, и към Изида. В светската сфера изключително популярни били танцуващите момичета от Сирия и Кадис.

Подобно на гладиаторите, в очите на закона артистите са били нечестивци, малко по-добри от роби, дори ако формално са били свободни. „Звездите“ обаче можели да се радват на значително богатство и известност и да общуват социално, а често и сексуално с висшите класи, включително с императорите. Изпълнителите се подкрепяли взаимно, като създавали гилдии, и са запазени няколко паметника на членове на театралната общност. Театърът и танцът често са осъждани от християнските полемисти в късната империя, а християните, които включват танцови традиции и музика в богослужението си, са смятани от отците на Църквата за шокиращо „езически“. Предполага се, че свети Августин е казал, че да се доведат клоуни, актьори и танцьори в един дом е все едно да се покани банда нечисти духове.

Оценките за средното ниво на грамотност в империята варират от 5 до 30 % или повече, отчасти в зависимост от определението за „грамотност“. Римската мания по документите и публичните надписи показва високата стойност, която се придава на писменото слово. Имперската бюрокрация е толкова зависима от писмеността, че Вавилонският Талмуд заявява, че „ако всички морета бяха мастило, всички тръстики – перо, всички небеса – пергамент, а всички хора – писари, те не биха могли да изложат пълния обхват на грижите на римското правителство“. Законите и указите се публикували в писмен вид, както и се четели. На неграмотните римски поданици някой, например правителствен писар (scriba), прочитал или пишел вместо тях официалните документи. Общественото изкуство и религиозните церемонии са били начини за предаване на имперската идеология независимо от способността за четене. Римляните разполагали с обширен жречески архив, а надписите се появяват в цялата империя във връзка със статуи и малки вотиви, посветени от обикновените хора на божества, както и върху плочки за връзване и други „магически заклинания“, като стотици примери са събрани в гръцките магически папируси. Военните създават огромно количество писмени доклади и служебни документи, а грамотността в армията е „поразително висока“. Графитите в градовете, които включват литературни цитати, и нискокачествените надписи с правописни грешки и солецизми свидетелстват за случайна грамотност сред неелитите. Освен това за всяка форма на търговия е била необходима грамотност. Значителен брой роби са били грамотни, а някои от тях са били високообразовани.

Книгите са били скъпи, тъй като всеки екземпляр е трябвало да бъде изписан поотделно на руло папирус (volumen) от писари, които са се обучавали в занаята. Кодексът – книга с подвързани страници – е все още новост по времето на поета Марциал (I в. сл. Хр.), но в края на III в. измества volumen и става обичайната форма за книгите с християнско съдържание. Търговското производство на книги е установено в края на Републиката, а през I в. от н. е. някои квартали на Рим са известни със своите книжарници (tabernae librariae), които се срещат и в западни провинциални градове като Лугдунум (днешен Лион, Франция). Качеството на издаването варирало в широки граници и някои древни автори се оплакват от копия с грешки, както и от плагиатство или фалшификации, тъй като не е имало закон за авторското право. Квалифициран роб преписвач (servus litteratus) можел да бъде оценен до 100 000 сестерции.

Колекционерите натрупват лични библиотеки, като тази на Вилата на папирусите в Херкулан, а добрата библиотека е част от култивираното свободно време (otium), свързано с начина на живот във вилата. Значителните колекции можели да привлекат „собствени“ учени; Лукиан се подигравал на наемните гръцки интелектуалци, които се прикрепяли към филистерски римски покровители. Отделен благодетел може да дари общност с библиотека: Плиний Младши подарява на град Комум библиотека на стойност 1 милион сестерции и още 100 000 за поддържането ѝ. Императорските библиотеки, разположени в държавни сгради, са били отворени за потребители като привилегия на ограничена основа и са представлявали литературен канон, от който е можело да бъдат изключени непочтени писатели. Книгите, смятани за подривни, можели да бъдат публично изгаряни, а Домициан разпъвал на кръст преписвачите за възпроизвеждане на произведения, смятани за предателски.

Литературните текстове често се споделят на глас по време на хранене или в групи за четене. Учени като Плиний Старши са се занимавали с „многозадачна работа“, като са им чели произведения на глас, докато са вечеряли, къпали са се или са пътували – време, през което са можели да диктуват чернови или бележки на секретарите си. Многотомните „Атически нощи“ на Авъл Гелий са обширно изследване на начина, по който римляните са изграждали своята литературна култура. От I до III в. читателската публика се разширява и макар че тези, които четат за удоволствие, остават малцинство, те вече не са ограничени до изтънчения управляващ елит, което отразява социалната променливост на империята като цяло и дава началото на „потребителската литература“, предназначена за развлечение. Илюстрованите книги, включително еротиката, са били популярни, но са слабо представени от запазените фрагменти.

Начално образование

Традиционното римско образование е морално и практическо. Историите за велики мъже и жени или поучителните разкази за индивидуални провали са имали за цел да внушат римските ценности (mores maiorum). От родителите и членовете на семейството се е очаквало да служат като пример за подражание, а родителите, които са си изкарвали прехраната, са предавали уменията си на своите деца, които са можели да постъпят в чирашки курсове за по-напреднало обучение в занаяти или професии. Формалното образование е било достъпно само за децата от семействата, които са можели да плащат за него, а липсата на държавна намеса в достъпа до образование е допринесла за ниското ниво на грамотност.

Малките деца били посещавани от педагог или по-рядко от жена педагог, обикновено гръцка робиня или бивша робиня. Педагогът се грижел за безопасността на детето, учел го на самодисциплина и поведение на обществени места, присъствал в клас и помагал в обучението. Император Юлиан си спомня с обич и благодарност за своя педагог Мардоний, готски роб евнух, който го отглеждал от 7 до 15-годишна възраст. Обикновено обаче педагозите не се ползвали с особено уважение.

Началното обучение по четене, писане и смятане може да се провежда вкъщи за привилегированите деца, чиито родители са наели или купили учител. Други посещавали „обществено“ училище, макар и не на държавна издръжка, организирано от отделен учител (ludimagister), който приемал такси от множество родители. Vernae (родени вкъщи деца на роби) можели да се обучават в домашно или държавно училище. Училищата стават все повече по време на Империята и увеличават възможностите на децата да получат образование. Училището можело да се провежда редовно в наето помещение или във всяка свободна обществена ниша, дори на открито. Момчетата и момичетата получавали основно образование обикновено от 7 до 12-годишна възраст, но класовете не били разделени по класове или възрасти. За социално амбициозните хора двуезичното обучение по гръцки и латински език е било задължително.

Квинтилиан представя най-обширната теория за началното образование в латинската литература. Според Квинтилиан всяко дете има вроден ingenium – талант за учене или езикова интелигентност, която е готова да бъде развита и изострена, за което свидетелства способността на малкото дете да запаметява и подражава. Детето, което не е способно да учи, е рядкост. За Квинтилиан ingenium представлява потенциал, който се реализира най-добре в социалната среда на училището, и той се обявява против домашното обучение. Той също така признава значението на играта за развитието на детето и не одобрява телесното наказание, защото то обезкуражава любовта към ученето – за разлика от практиката в повечето римски начални училища децата да бъдат удряни с бастун (ferula) или брезова пръчка за това, че са бавни или нарушават реда си.

Средно образование

На 14-годишна възраст мъжете от висшата класа правят своя ритуал за преминаване в зряла възраст и започват да усвояват лидерски роли в политическия, религиозния и военния живот чрез наставничество от по-възрастен член на семейството или семеен приятел. Висшето образование се осигурявало от grammatici или rhetores. Граматикът или „граматикът“ е преподавал предимно гръцка и латинска литература, като историята, географията, философията или математиката са били разглеждани като обяснения на текста. С възхода на Август съвременните латински автори като Вергилий и Ливий също стават част от учебната програма. Реторът е бил учител по ораторско майсторство или публично говорене. Изкуството да се говори (ars dicendi) било високо ценено като белег за социално и интелектуално превъзходство, а eloquentia („способност за говорене, красноречие“) се смятала за „спойката“ на цивилизованото общество. Реториката е била не толкова съвкупност от знания (въпреки че е изисквала владеене на препратки към литературния канон), колкото начин на изразяване и благоприличие, които са отличавали онези, които са имали социална власт. Древният модел на реторическо обучение – „сдържаност, хладнокръвие под натиск, скромност и добро настроение“ – се запазва през XVIII в. като идеал на западното образование.

На латински език illiteratus (гръцки agrammatos) може да означава както „неспособен да чете и пише“, така и „лишен от културна осведоменост или изтънченост“. Висшето образование насърчавало кариерното развитие, особено за конниците на императорска служба: „красноречието и ученето се считали за белези на добре възпитан човек и заслужавали награда“. Поетът Хораций например получава първокласно образование от баща си, преуспяващ бивш роб.

Градските елити в цялата империя споделят литературна култура, въплътена в гръцките образователни идеали (paideia). Елинистическите градове спонсорирали висши учебни заведения като израз на културни постижения. Младите мъже от Рим, които желаели да получат най-високо образование, често отивали в чужбина, за да изучават реторика и философия, най-често в едно от няколкото гръцки училища в Атина. Учебните програми на Изток по-често включвали музика и физическо възпитание, както и грамотност и смятане. По елинистичен модел Веспасиан дарява катедри по граматика, латинска и гръцка реторика и философия в Рим и дава на учителите специални облекчения от данъци и законови санкции, макар че началните учители не получават тези привилегии. Квинтилиан е първият преподавател по граматика. В Източната империя Берит (днешен Бейрут) е необичаен с предлагането на латинско образование и става известен с училището си по римско право. Културното движение, известно като „втори софизъм“ (I-III в. сл. Хр.), насърчава асимилацията на гръцките и римските социални, образователни и естетически ценности, а гръцките наклонности, за които Нерон е критикуван, се разглеждат от времето на Адриан нататък като неразделна част от имперската култура.

Образовани жени

Грамотните жени били от културни аристократки до момичета, обучавани за калиграфки и писарки. „Приятелките“, към които се обръща любовната поезия на Августа, макар и измислени, представляват идеал, според който желаната жена трябва да бъде образована, да владее добре изкуствата и да бъде независима до неудовлетворителна степен. Изглежда, че образованието е било стандарт за дъщерите на сенаторския и конния орден по време на Империята. Високообразованата съпруга е била предимство за социално амбициозното домакинство, но Марциал я смята за ненужен лукс.

Жената, придобила най-голяма известност в древния свят със своята образованост, е Хипатия Александрийска, която обучава млади мъже по математика, философия и астрономия и съветва римския префект на Египет по въпросите на политиката. Влиянието ѝ я поставя в конфликт с епископа на Александрия Кирил, който може би е замесен в насилствената ѝ смърт през 415 г. от ръцете на християнска тълпа.

Формата на грамотността

Грамотността започва да намалява, може би драматично, по време на социално-политическата криза през III век. След християнизацията на Римската империя християните и отците на Църквата възприемат и използват с отмъщение латинската и гръцката езическа литература, философия и естествознание, за да библейски тълкуване.

Едуард Грант пише, че:

С пълния триумф на християнството в края на IV в. Църквата може да е реагирала срещу гръцката езическа наука като цяло и гръцката философия в частност, намирайки в нея много неща, които са били неприемливи или може би дори оскърбителни. Възможно е да са започнали големи усилия за потискане на езическата наука като опасност за Църквата и нейните доктрини.

Юлиан, единственият император след покръстването на Константин, който отхвърля християнството, забранява на християните да преподават класическата учебна програма с мотива, че те могат да развалят съзнанието на младежите.

Докато книгата на руло е наблягала на непрекъснатостта на текста, форматът на кодексите е насърчавал „откъслечен“ подход към четенето чрез цитиране, фрагментарно тълкуване и извличане на сентенции.

През V и VI в., поради постепенния упадък и падане на Западната римска империя, четенето става все по-рядко срещано дори за хората от църковната йерархия. Въпреки това в Източната римска империя, известна още като Византийска империя, четенето продължава през цялото Средновековие, тъй като то е от първостепенно значение като инструмент на византийската цивилизация.

В традиционния литературен канон литературата по времето на Август, заедно с тази от късната република, се разглежда като „златния век“ на латинската литература, въплъщаваща класическите идеали за „единство на цялото, съразмерност на частите и внимателно изразяване на една привидно цялостна композиция“. Тримата най-влиятелни класически латински поети – Вергилий, Хораций и Овидий – принадлежат към този период. Вергилий пише „Енеида“, създавайки национален епос за Рим по подобие на гръцките Омирови епоси. Хораций усъвършенства използването на гръцките лирични метри в латинския стих. Еротичната поезия на Овидий се радва на огромна популярност, но е в разрез с моралната програма на Август; това е една от предполагаемите причини императорът да го изпрати в Томис (днешна Констанца, Румъния), където остава до края на живота си. Метаморфозите на Овидий са непрекъсната поема от петнадесет книги, в която се преплита гръко-римската митология от създаването на вселената до обожествяването на Юлий Цезар. Версиите на Овидий на гръцките митове се превръщат в един от основните източници на по-късната класическа митология, а творчеството му е толкова влиятелно през Средновековието, че XII и XIII в. са наречени „епохата на Овидий“.

Основният латински прозаик от Августовата епоха е историкът Ливий, чийто разказ за основаването на Рим и ранната му история се превръща в най-познатия вариант в литературата от модерната епоха. Към този период принадлежи и книгата на Витрувий „De Architectura“, единственото цялостно произведение по архитектура, оцеляло от древността.

Латинските писатели са се потопили в гръцката литературна традиция и са адаптирали нейните форми и голяма част от нейното съдържание, но римляните са смятали сатирата за жанр, в който са надминали гърците. Хораций пише стихотворни сатири, преди да се превърне в придворен поет на Август, а в началото на Принципата се появяват и сатириците Персий и Ювенал. Поезията на Ювенал предлага живата гледна точка на криворазбран човек към градското общество.

Периодът от средата на I до средата на II в. обикновено се нарича „сребърен век“ на латинската литература. По времето на Нерон разочаровани писатели реагират на августинизма. Тримата водещи писатели – философът, драматургът и наставник на Нерон Сенека, племенникът му Лукан, който превръща гражданската война на Цезар в епическа поема, и писателят Петроний (Сатирикон) – се самоубиват, след като си навличат недоволството на императора. Сенека и Лукан били от Испания, както и по-късният епиграматик и остър социален наблюдател Марциал, който се гордеел с келтиберското си наследство. Марциал и епическият поет Стаций, чиято стихосбирка „Silvae“ оказва голямо влияние върху ренесансовата литература, пишат по време на управлението на Домициан.

Така нареченият „Сребърен век“ създава няколко изтъкнати писатели, сред които енциклопедистът Плиний Старши, неговият племенник, известен като Плиний Младши, и историкът Тацит. Природознанието на Плиний Стари, който умира по време на спасителните дейности след изригването на Везувий, представлява обширна колекция от сведения за флората и фауната, скъпоценните камъни и минералите, климата, медицината, природните феномени, произведенията на изкуството и античните предания. Репутацията на Тацит като литературен творец съвпада или надхвърля стойността му като историк; стилистичните му експерименти създават „един от най-силните стилове на латинската проза“. Дванадесетте цезари на неговия съвременник Светоний е един от основните източници за имперската биография.

Сред императорските историци, които пишат на гръцки, са Дионисий Халикарнаски, еврейският историк Йосиф Флавий и сенаторът Касий Дион. Други големи гръцки автори на Империята са биографът и антиквар Плутарх, географът Страбон и реторът и сатирик Лукиан. Популярните гръцки любовни романи са част от развитието на дългите художествени произведения, представени на латински език от „Сатирикон“ на Петроний и „Златната ослица“ на Апулей.

От II до IV в. християнските автори, които стават латински църковни отци, водят активен диалог с класическата традиция, в която са се образовали. Тертулиан, приел християнството от римска Африка, е съвременник на Апулей и един от най-ранните автори на проза, които изразяват ясно християнския си глас. След покръстването на Константин в латинската литература доминира християнската перспектива. Когато ораторът Симах се застъпва за запазването на религиозните традиции на Рим, Амвросий, епископ на Милано и бъдещ светец, му се противопоставя – дебат, запазен в техните послания.

В края на IV в. Йероним създава латинския превод на Библията, който става авторитетен като Вулгата. Августин, друг от църковните отци от провинция Африка, е наричан „един от най-влиятелните писатели на западната култура“, а неговите „Изповеди“ понякога се смятат за първата автобиография в западната литература. В „Градът на Бога срещу езичниците“ Августин изгражда визия за вечен, духовен Рим, нов imperium sine fine, който ще надживее разпадащата се империя.

За разлика от единството на класическия латински език литературната естетика на късната античност е с теселирано качество, което се сравнява с мозайките, характерни за този период. Продължаващ интерес към религиозните традиции на Рим преди християнското владичество се открива през V в. със Сатурналиите на Макробий и Сватбата на филологията и Меркурий на Марциан Капела. Изтъкнати латински поети от късната античност са Аузоний, Пруденций, Клавдий и Сидоний Аполинарис. Аузоний (поч. ок. 394 г.), бордейски възпитател на император Грациан, поне номинално е християнин, макар че в своите понякога непристойни стихотворения от смесен жанр запазва литературен интерес към гръко-римските богове и дори към друидизма. Императорският панегирик Клавдиан (поч. 404 г.) е vir illustris, който изглежда никога не се е обръщал към християнството. Пруденций (поч. ок. 413 г.), роден в Hispania Tarraconensis и ревностен християнин, познава задълбочено поетите от класическата традиция и трансформира тяхното виждане за поезията като паметник на безсмъртието в израз на стремежа на поета към вечен живот, завършващ с християнско спасение. Сидоний (р. 486 г.), родом от Лугдунум, е римски сенатор и епископ на Клермон, който култивира традиционен вилен начин на живот, докато наблюдава как Западната империя се поддава на варварските нашествия. Неговата поезия и събраните му писма предлагат уникален поглед към живота в късноримска Галия от перспективата на човек, който „е преживял края на своя свят“.

Религията в Римската империя обхваща практиките и вярванията, които римляните считат за свои, както и многобройните култове, внесени в Рим или практикувани от народите в провинциите. Римляните се смятали за силно религиозни и обяснявали успеха си като световна сила с колективната си набожност (pietas), която поддържала добри отношения с боговете (pax deorum). Архаичната религия, за която се смятало, че е предадена от първите римски царе, била в основата на mos maiorum – „пътят на предците“ или „традицията“, възприемана като основна за римската идентичност. Не е съществувал принцип, аналогичен на „отделянето на църквата от държавата“. Жреците на държавната религия се попълвали от същия социален кръг мъже, които заемали държавни длъжности, а в императорската епоха Pontifex Maximus бил императорът.

Римската религия е практична и договорна, основана на принципа do ut des, „Аз давам, за да можеш ти да дадеш“. Религията зависела от знанието и правилното практикуване на молитви, ритуали и жертвоприношения, а не от вярата или догмите, въпреки че в латинската литература са запазени научни разсъждения за природата на божественото и връзката му с човешките дела. За обикновените римляни религията е била част от ежедневието. Във всеки дом имало домашно светилище, в което се отправяли молитви и възлияния към домашните божества на семейството. Съседните светилища и свещени места, като извори и горички, били осеяни в града. Апулей (II в.) описва всекидневния характер на религията, като наблюдава как хората, които минават покрай култово място, могат да дадат обет или да поднесат плод, или просто да поседят за малко. Римският календар е структуриран около религиозните обреди. През императорската епоха цели 135 дни от годината са били посветени на религиозни празници и игри (ludi). Жените, робите и децата участвали в редица религиозни дейности.

След разпадането на Републиката държавната религия се адаптира, за да подкрепи новия режим на императорите. Като първи римски император Август оправдава нововъведението на едноличното управление с мащабна програма за религиозно възраждане и реформи. Публичните обети, които преди са били давани за сигурността на републиката, сега са насочени към благополучието на императора. Така нареченото „почитане на императора“ разширява в голям мащаб традиционното римско почитане на мъртвите предци и на Гения, божествения наставник на всеки човек. След смъртта си императорът можел да бъде превърнат в държавно божество (divus) чрез гласуване от Сената. Имперският култ, повлиян от елинистическия култ към владетеля, се превръща в един от основните начини, по които Рим рекламира присъствието си в провинциите и култивира обща културна идентичност и лоялност в цялата империя. Културният прецедент в източните провинции улеснил бързото разпространение на императорския култ, който достигнал чак до августовското военно селище в Наджран, в днешна Саудитска Арабия. Отхвърлянето на държавната религия става равносилно на предателство към императора. Това е контекстът на конфликта на Рим с християнството, което римляните считат за форма на атеизъм и ново суеверие.

Римляните са известни с големия брой божества, които почитат, което е повод за подигравки от страна на ранните християнски полемисти. Когато римляните разширяват господството си в Средиземноморския свят, тяхната политика като цяло е да възприемат божествата и култовете на другите народи, вместо да се опитват да ги изкоренят. Един от начините, по които Рим насърчава стабилността сред различните народи, е да подкрепя религиозното им наследство, като строи храмове на местни божества, които вписват теологията им в йерархията на римската религия. В надписите в цялата империя е отбелязано почитането на местни и римски божества, включително посвещения, направени от римляни на местни богове. В разцвета на империята в Рим и в провинциите се развиват многобройни култове към псевдочужди богове (римски превъплъщения на чужди богове), сред които са култовете към Кибела, Изида, Епона и към слънчеви богове като Митра и Сол Инвиктус, които се срещат чак до римска Британия. Тъй като римляните никога не са били задължени да култивират само един бог или само един култ, религиозната толерантност не е била проблем в смисъла, в който е за конкуриращите се монотеистични системи.

Мистерийните религии, които предлагат на посветените спасение в задгробния живот, са били въпрос на личен избор на индивида, практикуван в допълнение към семейните обреди и участието в обществената религия. Мистериите обаче били свързани с изключителни клетви и тайна – условия, на които консервативните римляни гледали с подозрение като характерни за „магия“, конспирация (coniuratio) и подривна дейност. Правени са спорадични и понякога брутални опити за потискане на религиозни дейци, които изглежда са застрашавали традиционния морал и единство. В Галия властта на друидите е проверена първо чрез забрана на римските граждани да членуват в ордена, а след това и чрез пълна забрана на друидизма. В същото време обаче келтските традиции са интерпретирани наново (interpretatio romana) в контекста на имперската теология и се заражда нова гало-римска религия със столица в светилището на тримата гали в Лугдунум (днешен Лион, Франция). Светилището създава прецедент за западния култ като форма на римско-провинциална идентичност.

Монотеистичната строгост на юдаизма създава трудности за римската политика, които понякога водят до компромиси и предоставяне на специални изключения. Тертулиан отбелязва, че юдейската религия, за разлика от християнската, се смята за religio licita, „законна религия“. Войните между римляните и евреите се случват, когато конфликтът, както политически, така и религиозен, става неразрешим. Когато Калигула искал да постави златна статуя на обожествения си Аз в храма в Йерусалим, потенциалното кощунство и вероятната война били предотвратени само благодарение на навременната му смърт. Обсадата на Йерусалим през 70 г. сл. н. е. довежда до разграбването на храма и разпръскването на еврейската политическа власт (вж. Еврейска диаспора).

Християнството възниква в римска Юдея като еврейска религиозна секта през I в. сл. Религията постепенно се разпространява извън Йерусалим, като първоначално създава големи бази първо в Антиохия, след това в Александрия, а с течение на времето – в цялата империя и извън нея. Разрешените от Империята гонения са ограничени и спорадични, като мъченичествата се случват най-често под ръководството на местни служители.

Първото преследване от страна на император е по времето на Нерон и е ограничено до град Рим. Тацит съобщава, че след Големия пожар в Рим през 64 г. от н.е. някои от жителите смятат Нерон за отговорен и че императорът се опитва да прехвърли вината върху християните. След Нерон при император Домициан настъпва голямо преследване, а през 177 г. в Лугдунум, гало-римската религиозна столица, се провежда преследване. Запазено е писмо от Плиний Младши, управител на Витиния, до император Траян, в което се описват преследванията и екзекуциите на християните. Дециановото преследване от 246-251 г. е сериозна заплаха за Църквата, но в крайна сметка засилва християнската непокорност. Диоклециан предприема най-тежкото преследване на християни, което продължава от 303 до 311 г.

В началото на IV в. Константин I става първият император, приел християнството. През останалата част на IV в. християнството се превръща в доминираща религия в империята. Император Юлиан, под влиянието на своя съветник Мардоний, прави краткотраен опит да възроди традиционната и елинистичната религия и да утвърди специалния статут на юдаизма, но през 380 г. (Солунският едикт) при Теодосий I християнството става официална държавна църква на Римската империя, като изключва всички останали. От II в. нататък отците на Църквата започват да осъждат различните религии, практикувани в цялата империя, колективно като „езически“. Молбите за религиозна толерантност от страна на традиционалисти като сенатора Симах (ум. 402 г.) са отхвърлени с усилията на папа Дамас I и Амвросий – римски администратор, станал епископ на Милано (Християнският монотеизъм се превръща в характеристика на имперското господство. Християнските еретици, както и нехристияните, са били обект на изключване от обществения живот или преследване, но първоначалната религиозна йерархия на Рим и много аспекти на ритуалите му са повлияли на християнските форми, а много предхристиянски вярвания и практики са оцелели в християнските празници и местните традиции.

След падането на Западната римска империя няколко държави се обявяват за нейни наследници. Свещената римска империя, опит за възкресяване на империята на Запад, е създадена през 800 г., когато папа Лъв III коронясва франкския крал Карл Велики за римски император на Коледа, въпреки че империята и императорският пост не са официализирани в продължение на няколко десетилетия. Тя запазва титлата си до разпадането си през 1806 г., като голяма част от империята е реорганизирана в Рейнска конфедерация от Наполеон Бонапарт: коронясан за император на французите от папа Пий VII. Все пак неговият дом ще загуби и тази титла, след като Наполеон абдикира и се отказва не само от собствените си права върху френския престол и всички свои титли, но и от тези на потомците си на 6 април 1814 г.

След падането на Константинопол Руското царство, като наследник на православната християнска традиция на Византийската империя, се смята за Третия Рим (Константинопол е вторият). Тези концепции са известни като Translatio imperii. След наследяването на Руското царство от Руската империя, управлявана от дома Романови, това окончателно приключва по време на Руската революция от 1917 г., след като болшевишките революционери свалят монархията.

След продажбата на императорската титла от последния източноримски титуляр Андреас Палаигос на Фердинанд II Арагонски и Изабела I Кастилска и династичната уния между тях, която провъзгласява Кралство Испания, то става пряк наследник на Римската империя до днес, след три реставрации на испанската корона.

Когато през 1453 г. османците, които основават държавата си на византийския модел, превземат Константинопол, Мехмед II установява столицата си там и претендира да седне на трона на Римската империя. Той дори предприема инвазия в Отранто, разположен в Южна Италия, с цел да обедини отново империята, която е прекъсната от смъртта му. Мехмед II кани в столицата си и европейски художници, сред които е и Джентиле Белини.

В средновековния Запад „римлянин“ означава църквата и римския папа. Гръцката форма Romaioi остава привързана към гръкоезичното християнско население на Източната Римска империя и все още се използва от гърците в допълнение към общото им наименование.

Териториалното наследство на Римската империя, която контролира Италианския полуостров, оказва влияние върху италианския национализъм и обединението на Италия (Рисорджименто) през 1861 г. По-нататъшният римски империализъм е заявен от фашистката идеология, особено от Италианската империя и нацистка Германия.

Основателите на Съединените щати са били възпитани в класическата традиция и са използвали класически модели за забележителностите и сградите във Вашингтон, за да избегнат феодалните и религиозните конотации на европейската архитектура, като замъци и катедрали. При формирането на теорията си за смесената конституция основателите търсят образци в атинската демокрация и римския републиканизъм, но смятат римския император за фигура на тиранията.

Цитирани източници

Източници

 1. Roman Empire
 2. Римска империя
 3. ^ Other ways of referring to the „Roman Empire“ among the Romans and Greeks themselves included Res publica Romana or Imperium Romanorum (also in Greek: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων – Basileía tôn Rhōmaíōn – [„Dominion (‘kingdom’ but interpreted as ’empire’) of the Romans“] and Romania. Res publica means Roman „commonwealth“ and can refer to both the Republican and the Imperial eras. Imperium Romanum (or „Romanorum“) refers to the territorial extent of Roman authority. Populus Romanus („the Roman people“) was/is often used to indicate the Roman state in matters involving other nations. The term Romania, initially a colloquial term for the empire’s territory as well as a collective name for its inhabitants, appears in Greek and Latin sources from the 4th century onward and was eventually carried over to the Eastern Roman Empire[1]
 4. ^ Fig. 1. Regions east of the Euphrates river were held only in the years 116–117.
 5. ^ Between 1204 and 1261 there was an interregnum when the empire was divided into the Empire of Nicaea, the Empire of Trebizond and the Despotate of Epirus – all contenders for the rule of the empire. The Empire of Nicaea is usually considered the „legitimate“ continuation of the Roman Empire because it managed to re-take Constantinople.[4]
 6. Outras possibilidades são República (Res publica) e România (Romania). República, como um termo denotando a comunidade romana em geral, pode referir-se tanto à era republicana como à era imperial, enquanto Império Romano é usado para denotar a extensão territorial da autoridade romana. O termo tardio România, que foi mais tarde usado para o Império Bizantino, aparece em fontes gregas e latinas do quarto século em diante.[1]
 7. Com a morte de Teodósio I em 395, o Império Romano oficialmente deixou de existir como entidade unificada. Nessa data, foi dividido definitivamente em duas metades. A porção ocidental, o Império Romano do Ocidente, foi dada a seu filho Honório (r. 395–423) e existiria até 476, quando Rômulo Augusto (r. 475–476) foi deposto pelo general bárbaro Odoacro.[2] A porção oriental, o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, foi dada a seu outro filho Arcádio (r. 395–408)[3] e existiu até 1453, quando a capital Constantinopla foi conquistada pelo sultão otomano Maomé II, o Conquistador (r. 1451–1481) e o imperador Constantino XI Paleólogo (r. 1449–1453) faleceu.[4]
 8. Entre 1204 y 1261 el Imperio se dividió en el Imperio de Nicea, el Imperio de Trebisonda y el Despotado de Epiro, todos pretendientes al trono de Constantinopla, que en aquel momento se encontraba bajo dominio cruzado.
 9. Es necesario resaltar que los censos oficiales no reflejan la verdadera realidad de la demografía romana. El Capítulo VIII del Res gestae Divi Augusti, por ejemplo, registra „4 937 000 ciudadanos romanos“, una cifra que en realidad solo representa a una pequeña parte del Imperio.[2]​
 10. À partir de l’année 395 apr. J.-C., l’Empire est partagé en deux parties, ce jusqu’à Justinien qui le réunifia en partie au VIe siècle avant que la partie occidentale ne tombe définitivement hors du contrôle administratif de l’écoumène constantinopolitain — Empire romain d’Occident et Empire romain d’Orient. C’est le premier qui prend fin en 476, le second ne tombera qu’en 1453, lors de la chute de Constantinople devant les armées ottomanes.
 11. Le latin était la langue officielle de l’État, le grec ancien étant la langue des élites cultivées.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.