Картагенска цивилизация

gigatos | април 4, 2023

Резюме

Картаген е селище в днешен Тунис, което по-късно се превръща в град-държава, а след това и в империя. Основан от финикийците през IX в. пр.н.е., той е разрушен от римляните през 146 г. пр.н.е., които по-късно възстановяват града с разкошна постройка. В разцвета си през IV в. пр.н.е. Картаген е един от най-големите метрополиси в света и център на Картагенската империя – основна сила в древния свят, която доминира в западната част на Средиземноморието.

Картаген е заселен около 814 г. пр.н.е. от колонисти от Тир – водещ финикийски град-държава, разположен в днешен Ливан. През VII в. пр.н.е., след завладяването на Финикия от Неоасирийската империя, Картаген става независим и постепенно разширява икономическата и политическата си хегемония в Западното Средиземноморие. Към 300 г. пр.н.е. чрез огромната си плетеница от колонии, васали и сателитни държави Картаген контролира най-голямата територия в региона, включително крайбрежието на Северозападна Африка, Южна Иберия (Испания, Португалия и Гибралтар) и островите Сицилия, Сардиния, Корсика, Малта и Балеарския архипелаг.

Сред най-големите и богати градове в древния свят, стратегическото местоположение на Картаген осигурява достъп до богата плодородна земя и основни морски търговски пътища. Обширната търговска мрежа на града достигала до Западна Азия, Западна Африка и Северна Европа, като освен доходоносния износ на селскостопански продукти и промишлени стоки, осигурявала и редица стоки от целия древен свят. Тази търговска империя е обезпечена с един от най-големите и мощни военноморски флоти в древното Средиземноморие и с армия, съставена предимно от чуждестранни наемници и помощници, по-специално иберийци, балеарийци, келтски гали, сицилийци, италийци, гърци, нумидийци и либийци.

Като доминираща сила в Западното Средиземноморие Картаген неизбежно влиза в конфликт с много съседи и съперници – от местните бербери в Северна Африка до зараждащата се Римска република. След векове на конфликти със сицилианските гърци, нарастващото съперничество с Рим достига своята кулминация в Пуническите войни (264-146 г. пр. Хр.), в които се водят едни от най-големите и сложни битки в древността. Картаген едва избягва унищожението след Втората пуническа война и е разрушен от римляните през 146 г. пр.н.е. след третата и последна пуническа война. По-късно римляните основават на негово място нов град. Всички останки от картагенската цивилизация попадат под римско владичество през I в. от н.е., а впоследствие Рим се превръща в доминираща сила в Средиземноморието, проправяйки пътя за възхода си като голяма империя.

Въпреки космополитния характер на своята империя, културата и идентичността на Картаген остават вкоренени във финикийско-канаанското наследство, макар и в една локализирана разновидност, известна като пуническа. Подобно на другите финикийски народи, обществото му е градско, търговско и ориентирано към мореплаването и търговията; това е отразено отчасти в по-известните му нововъведения, сред които серийното производство, неоцветеното стъкло, дъската за рязане и котонното пристанище. Картагенците били известни с търговските си умения, амбициозните си проучвания и уникалната си система на управление, която съчетавала елементи на демокрация, олигархия и републиканизъм, включително съвременни примери за контрол и баланс.

Въпреки че е бил една от най-влиятелните цивилизации в древността, Картаген е запомнен най-вече с дългия си и ожесточен конфликт с Рим, който застрашава възхода на Римската република и почти променя хода на западната цивилизация. Поради унищожаването на почти всички картагенски текстове след Третата пуническа война голяма част от това, което се знае за неговата цивилизация, идва от римски и гръцки източници, много от които са писали по време на или след пуническите войни и в различна степен са били повлияни от военните действия. Популярното и научното отношение към Картаген исторически отразява преобладаващата гръко-римска гледна точка, въпреки че археологическите изследвания от края на XIX в. насам спомагат за хвърлянето на повече светлина и нюанси върху картагенската цивилизация.

Името Картаген

Пуническият език, който понякога се използва като синоним на картагенски, произлиза от латинските poenus и punicus, основани на древногръцката дума Φοῖνιξ (Phoinix), pl. Φοίνικες (Phoinikes), екзоним, използван за описание на ханаанските пристанищни градове, с които гърците търгували. По-късно латинският език заимства гръцкия термин за втори път като phoenix, pl. phoenices. Както пуническият, така и финикийският термин са използвани от римляните и гърците за обозначаване на финикийците в цялото Средиземноморие; съвременните учени използват термина пунически изключително за финикийците в западното Средиземноморие, като например картагенците. Специфични пунически групи често се наричат с дефис, като например „сикуло-пунически“ за финикийците в Сицилия или „сардо-пунически“ за тези в Сардиния. Древногръцките автори понякога наричат смесените пунически жители на Северна Африка („Либия“) „либийци-финикийци“.

Не е ясно какъв термин, ако изобщо има такъв, са използвали картагенците, за да се самоназоват. Родината на финикийците в Леванта е известна на местен език като 𐤐𐤕 (Pūt), а народът ѝ – като 𐤐𐤍𐤉𐤌 (Pōnnim). Древноегипетските сведения предполагат, че хората от региона се идентифицират като кенаани или кинаани, еквивалентни на ханаанци. Един пасаж от Августин често се тълкува като указание, че говорещите пунически език в Северна Африка са се наричали ханани (ханаанци), но напоследък се твърди, че това е погрешно тълкуване. Нумизматични данни от Сицилия показват, че някои западни финикийци са използвали термина Phoinix.

В сравнение със съвременни цивилизации като Рим и Гърция, за Картаген се знае много по-малко, тъй като повечето местни документи са изгубени при цялостното разрушаване на града след Третата пуническа война. Източниците на знания се ограничават до древни преводи на пунически текстове на гръцки и латински език, пунически надписи върху паметници и сгради и археологически находки от материалната култура на Картаген. По-голямата част от наличните първични източници за Картаген са написани от гръцки и римски историци, най-вече от Ливий, Полибий, Апиан, Корнелий Непос, Силий Италик, Плутарх, Дио Касий и Херодот. Тези автори произхождат от култури, които почти винаги са се конкурирали с Картаген: гърците – по отношение на Сицилия, а римляните – по отношение на господството в Западното Средиземноморие. Неизбежно е, че чуждите сведения за Картаген обикновено отразяват значителна пристрастност, особено тези, написани по време на или след Пуническите войни, когато в interpretatio Romana се затвърждава „злонамерена и изкривена представа“. Разкопките на древни картагенски обекти от края на XIX в. насам разкриват все повече материални доказателства, които или противоречат, или потвърждават някои аспекти на традиционната картина на Картаген; много от тези находки обаче остават нееднозначни.

Легенди на фондацията

Конкретната дата, обстоятелствата и мотивите за основаването на Картаген са неизвестни. Всички запазени сведения за произхода на града са от латинската и гръцката литература, които обикновено са легендарни, но може да имат някаква основа.

Стандартният мит за основаването на града във всички източници е, че той е основан от колонисти от древния финикийски град-държава Тир, водени от изгонената от него принцеса Дидона (известна също като кралица Елиса или Алисар). Братът на Дидона, Пигмалион (на финикийски: Pummayaton), е убил съпруга ѝ, върховния жрец на града, и е взел властта като тиранин. Дидона и нейните съюзници избягват от управлението му и основават Картаген, който се превръща в проспериращ град под нейното управление като царица.

Римският историк Юстин, който пише през II в. от н.е., разказва за основаването на града въз основа на по-ранния труд на Трог. Принцеса Дидона е дъщеря на тирския цар Белус II, който след смъртта си завещава трона съвместно на нея и брат ѝ Пигмалион. След като измамва сестра си, лишавайки я от нейния дял в политическата власт, Пигмалион убива съпруга ѝ Ацербас (финикийско име: Закарбал), известен още като Сихай, върховен жрец на Мелкарт, чието богатство и власт желае. Преди тираничният ѝ брат да успее да отнеме богатството на покойния ѝ съпруг, Дидона незабавно бяга със своите последователи, за да основе нов град в чужбина.

След като каца в Северна Африка, тя е посрещната от местния берберски вожд Иарбас (наричан още Хиарбас), който обещава да ѝ отстъпи толкова земя, колкото може да се покрие с една волска кожа. С присъщата си съобразителност Дидона нарязва кожата на много тънки ленти и ги нарежда една до друга, докато не обгърнат целия хълм Бирса. Докато копаят, за да поставят основите на новото си селище, тирийците откриват глава на вол – знамение, че градът ще бъде богат, „но труден и винаги поробен“. В отговор на това те преместват мястото на града на друго място, където е намерена глава на кон, която във финикийската култура е символ на смелост и завоевания. Конят предсказва къде ще се издигне новият град на Дидона и се превръща в емблема на Картаген, произлизаща от финикийското Qart-Hadasht, което означава „Нов град“.

Богатството и просперитетът на града привличат както финикийците от близката Утика, така и местните либийци, чийто цар Иарбас търси ръката на Дидона. Заплашена с война в случай на отказ, но и вярна на паметта на починалия си съпруг, царицата нарежда да се построи погребална клада, където се самоубива, като се пробожда с меч. След това тя е почитана като богиня от жителите на Картаген, които са описани като смели в битка, но склонни към „жестоката религиозна церемония“ на човешко жертвоприношение, дори на деца, когато търсят божествено облекчение от всякакви проблеми.

Епичната поема на Вергилий „Енеида“ – написана повече от век след Третата пуническа война – разказва митичната история на троянския герой Еней и неговото пътуване към основаването на Рим, като неразривно свързва митовете за основаването и крайните съдби на Рим и Картаген. Въведението му започва със споменаването на „древен град“, който много читатели вероятно са предположили, че е Рим или Троя, но продължава да го описва като място, „държано от колонисти от Тир, срещу Италия . … град с голямо богатство и безмилостен в преследването на войната. Името му било Картаген и се казва, че Юнона го обичала повече от всяко друго място … Но тя била чула, че от кръвта на Троя се надига раса от хора, които в близките дни щели да сринат тази тирийска цитадела …

Вергилий описва кралица Елисавета, за която използва древногръцкото име Дидона, означаващо „любима“, като уважавана, умна, но в крайна сметка трагична героиня. Както и в други легенди, подтикът за нейното бягство е тираничният ѝ брат Пигмалион, чието тайно убийство на съпруга ѝ е разкрито насън. Умело използвайки алчността на брат си, Дидона подмамва Пигмалион да подкрепи пътуването ѝ, за да намери и донесе богатство за него. Чрез тази хитрост тя отплава със злато и съюзници тайно в търсене на нов дом.

Както и в разказа на Юстин, след като каца в Северна Африка, Дидона е посрещната от Иарбас и след като той ѝ предлага толкова земя, колкото може да се покрие с една волска кожа, тя нарязва кожата на много тънки ивици и обгражда цяла Бързия. Докато копаят, за да поставят основите на новото си селище, тирийците откриват глава на кон, която във финикийската култура е символ на смелост и завоевание. Конят предсказва къде ще се издигне новият град на Дидона, превръщайки се в емблема на „новия град“ Картаген. Само за седем години след бягството си от Тир картагенците изграждат успешно царство под управлението на Дидона. Тя е обожавана от поданиците си и й е организиран празник на възхвалата. Вергилий представя характера ѝ като още по-благороден, когато тя предлага убежище на Еней и неговите хора, които наскоро са избягали от Троя. Двамата се влюбват по време на ловен поход и Дидона започва да вярва, че ще се оженят. Юпитер изпраща дух под формата на бога-пратеник Меркурий, за да напомни на Еней, че мисията му не е да остане в Картаген с новооткритата си любов Дидона, а да отплава за Италия, за да основе Рим. Троянецът заминава, оставяйки Дидона толкова съкрушена, че тя се самоубива, като се пробожда на погребалната клада с меча му. Докато умира, тя предрича вечна борба между народа на Еней и своя народ, обявявайки: „Издигни се от костите ми, отмъстителен дух“, призовавайки Ханибал. Еней вижда дима от кладата, докато отплава, и макар да не знае съдбата на Дидона, я определя като лошо предзнаменование. В крайна сметка неговите потомци основават Римското кралство, предшественик на Римската империя.

Подобно на Юстин, историята на Вергилий по същество предава отношението на Рим към Картаген, илюстрирано от прочутото изказване на Катон Старши: „Carthago delenda est“ – „Картаген трябва да бъде унищожен“. По същество Рим и Картаген са обречени на конфликт: Еней избрал Рим пред Дидона, предизвиквайки нейното предсмъртно проклятие върху римските си потомци, и по този начин осигурил митичен, фаталистичен фон за един век ожесточен конфликт между Рим и Картаген.

Тези разкази характеризират отношението на римляните към Картаген: неприязнено уважение и признание за тяхната храброст, просперитет и дори за това, че градът им е по-стар от Рим, както и подигравка с тяхната жестокост, лукавство и упадък, пример за което е практикуването на човешки жертвоприношения.

Заселване като тирийска колония (ок. 814 г. пр. Хр.)

За да улеснят търговските си начинания, финикийците създават многобройни колонии и търговски пунктове по крайбрежието на Средиземно море. Организирани в силно независими градове-държави, финикийците нямат достатъчно численост и дори желание да разширяват дейността си в чужбина; повечето колонии имат по-малко от 1000 жители и само няколко от тях, включително Картаген, се разрастват. Мотивите за колонизацията обикновено са били практически, като например търсене на сигурни пристанища за търговските си флоти, поддържане на монопол върху природните ресурси на даден район, задоволяване на търсенето на търговски стоки и намиране на райони, където могат да търгуват свободно, без външна намеса. С течение на времето много финикийци се опитват да избегнат и трибутарните си задължения към чужди сили, които са подчинили родината на финикийците. Друг мотивиращ фактор била конкуренцията с гърците, които се превърнали в зараждаща се морска сила и започнали да създават колонии в Средиземноморието и Черно море. Първите финикийски колонии в Западното Средиземноморие израстват по двата пътя към минералните богатства на Иберия: по северозападното африканско крайбрежие и в Сицилия, Сардиния и Балеарските острови. Като най-голям и най-богат град-държава сред финикийците Тир е водещ в заселването или контрола на крайбрежните райони. Страбон твърди, че само тирийците са основали триста колонии по западноафриканското крайбрежие; макар че това очевидно е преувеличено, много колонии наистина са възникнали в Тунис, Мароко, Алжир, Иберия и в много по-малка степен по сухото крайбрежие на Либия. Обикновено те са създадени като търговски станции на интервали от около 30 до 50 км по африканското крайбрежие.

По времето, когато се установяват в Африка, финикийците вече присъстват в Кипър, Крит, Корсика, Балеарските острови, Сардиния и Сицилия, както и на европейския континент, в днешните Генуа и Марсилия. Предвещавайки по-късните Сицилиански войни, селищата в Крит и Сицилия непрекъснато се сблъскват с гърците, а финикийският контрол над цяла Сицилия е кратък. Почти всички тези области ще попаднат под ръководството и защитата на Картаген, който в крайна сметка основава свои собствени градове, особено след упадъка на Тир и Сидон.

Мястото на Картаген вероятно е било избрано от тирийците по няколко причини. Той е разположен в централната част на Туниския залив, което му осигурява достъп до Средиземно море и същевременно го предпазва от прословутите бури в региона. Освен това се намирал близо до стратегически важния Сицилийски проток – ключово място за морската търговия между Изтока и Запада. Теренът се оказва също толкова безценен, колкото и географията. Градът е построен на хълмист триъгълен полуостров, заобиколен от Туниското езеро, което осигурява богати запаси от риба и място за безопасно пристанище. Полуостровът бил свързан със сушата с тясна ивица земя, което в съчетание с неравния околен терен правело града лесно защитим; на Бирса, нисък хълм с изглед към морето, била построена цитадела. И накрая, Картаген бил проводник на два основни търговски пътя: единият между тирийската колония Кадис в Южна Испания, която доставяла суровини за производството в Тир, а другият – между Северна Африка и северното Средиземноморие, а именно Сицилия, Италия и Гърция.

Независимост, експанзия и хегемония (ок. 650-264 г. пр. Хр.)

За разлика от повечето финикийски колонии Картаген се разраства по-бързо благодарение на комбинацията от благоприятен климат, обработваема земя и изгодни търговски пътища. Само за един век от основаването му населението му нараства до 30 000 души. В същото време градът майка, който в продължение на векове е главният икономически и политически център на финикийската цивилизация, започва да губи своя статут през VII в. пр.н.е. след поредица от обсади от страна на вавилонците. По това време картагенската му колония е станала изключително богата благодарение на стратегическото си местоположение и широката си търговска мрежа. За разлика от много други финикийски градове-държави и зависими територии Картаген процъфтява не само благодарение на морската търговия, но и на близостта си до плодородни земеделски земи и богати минерални залежи. Като главен търговски център между Африка и останалата част от древния свят, той също така предоставял безброй редки и луксозни стоки, включително теракотени фигурки и маски, бижута, деликатно издълбани слонове, щраусови яйца, както и разнообразни храни и вина. Нарастващата икономическа значимост на Картаген съвпада със зараждащата се национална идентичност. Въпреки че картагенците остават твърдо убедени във финикийските си обичаи и вяра, поне до VII в. пр. н. е. те развиват отделна пуническа култура, примесена с местни влияния. Някои божества стават по-значими в картагенския пантеон, отколкото във Финикия; през V в. пр. н. е. картагенците се покланят на гръцки божества като Деметра. Възможно е Картаген да е запазил и религиозни практики, които отдавна са излезли от употреба в Тир, като например жертвоприношенията на деца. По същия начин той говорел свой собствен пунически диалект на финикийския език, който също отразявал приноса на съседните народи.

Тези тенденции най-вероятно са ускорили появата на колонията като независима държава. Макар че конкретната дата и обстоятелства не са известни, Картаген най-вероятно става независим около 650 г. пр.н.е., когато предприема собствени колонизационни усилия в Западното Средиземноморие. Въпреки това той поддържа приятелски културни, политически и търговски връзки с града основател и с родината на финикийците; продължава да приема мигранти от Тир и за известно време продължава практиката да изпраща годишен данък в тирския храм на Мелкарт, макар и на нередовни интервали.

През VI в. пр.н.е. мощта на Тир намалява още повече след доброволното му подчинение на персийския цар Камбиз (530-522 г. пр.н.е.), което води до включването на родината на финикийците в Персийската империя. Поради липса на достатъчно военноморска сила Камбиз потърсил тирийска помощ за планираното завладяване на Картаген, което може да означава, че бившата тирийска колония е станала достатъчно богата, за да оправдае една дълга и трудна експедиция. Херодот твърди, че тирийците отказали да сътрудничат поради афинитета си към Картаген, което накарало персийския цар да прекрати кампанията си. Въпреки че избягва репресии, статутът на Тир като водещ град във Финикия е значително ограничен; съперникът му Сидон впоследствие получава по-голяма подкрепа от персите. Въпреки това той също остава подчинен, което дава възможност на Картаген да запълни вакуума като водеща финикийска политическа сила.

Макар че картагенците запазват традиционния финикийски афинитет към морската търговия, те се отличават със своите имперски и военни амбиции: докато финикийските градове-държави рядко се занимават с териториални завоевания, Картаген се превръща в експанзионистична сила, водена от желанието си да получи достъп до нови източници на богатство и търговия. Не е известно какви фактори са повлияли на гражданите на Картаген, за разлика от тези на другите финикийски колонии, да създадат икономическа и политическа хегемония; близкият град Утика е бил много по-стар и се е радвал на същите географски и политически предимства, но никога не е предприел хегемонистично завоевание, а вместо това е попаднал под картагенско влияние. Една от теориите е, че вавилонското и персийското господство над родината на финикийците е довело до появата на бежанци, които са увеличили населението на Картаген и са пренесли културата, богатството и традициите на Тир в Картаген. Заплахата за търговския монопол на финикийците – чрез етруската и гръцката конкуренция на запад и чрез чуждото подчинение на родината на изток – също създава условия Картаген да укрепи властта си и да развие търговските си интереси.

Друг фактор може да е била вътрешната политика: макар че за управлението и ръководството на Картаген преди III в. пр.н.е. се знае малко, управлението на Маго I (ок. 550-530 г.) и политическата доминация на фамилията Магониди през следващите десетилетия ускоряват възхода на Картаген като доминираща сила. Юстин заявява, че Маго, който бил и генерал на армията, е първият картагенски лидер, който “ въвежда ред във военната система“, което може да е означавало въвеждане на нови военни стратегии и технологии. На него се приписва също така, че инициира или поне разширява практиката за набиране на подвластни народи и наемници, тъй като населението на Картаген е твърде малобройно, за да осигури и защити разпръснатите си колонии. Либийци, иберийци, сардинци и корсиканци скоро били привлечени за експанзионистичните кампании на Магонидите в региона.

В началото на IV в. пр.н.е. картагенците се превръщат в „превъзхождаща сила“ в Западното Средиземноморие и остават такава през следващите три века. Картаген завладява всички близки финикийски колонии, включително Хадруметум, Утика, Хипо Диарит и Керкуан; подчинява много съседни либийски племена и окупира крайбрежието на Северна Африка от Мароко до Западна Либия. Той държи Сардиния, Малта, Балеарските острови и западната половина на Сицилия, където крайбрежните крепости като Мотия и Лилибеум осигуряват владенията му. На Иберийския полуостров, който бил богат на благородни метали, се намирали някои от най-големите и важни картагенски селища извън Северна Африка, макар че степента на политическото им влияние преди завладяването от Хамилкар Барка (237-228 г. пр. Хр.) е спорна. Нарастващото богатство и мощ на Картаген, заедно с чуждото подчинение на финикийската родина, довеждат до изместването на Сидон като върховен финикийски град-държава. Империята на Картаген била до голяма степен неформална и многостранна, състояща се от различни нива на контрол, упражнявани по също толкова различни начини. Той създава нови колонии, заселва и укрепва старите, сключва отбранителни пактове с други финикийски градове-държави и придобива територии директно чрез завладяване. Докато някои финикийски колонии доброволно се подчиняват на Картаген, плащайки данък и отказвайки се от външната си политика, други в Иберия и Сардиния се противопоставят на картагенските усилия. Докато другите финикийски градове никога не са упражнявали реален контрол върху колониите, картагенците назначават магистрати, които пряко контролират своите (политика, която ще доведе до това, че редица иберийски градове ще застанат на страната на римляните по време на Пуническите войни). В много други случаи хегемонията на Картаген се установява чрез договори, съюзи, трибутарни задължения и други подобни договорености. Тя имала елементи на Делийската лига, ръководена от Атина (съюзниците споделяли средства и работна ръка за отбрана), Спартанското царство (подвластни народи, които служели като крепостни на пуническия елит и държава) и в по-малка степен на Римската република (съюзници, които предоставяли работна ръка и данък за военната машина на Рим).

През 509 г. пр.н.е. Картаген и Рим подписват първия от няколко договора, с които разграничават своето влияние и търговска дейност. Това е първият текстов източник, който доказва картагенския контрол над Сицилия и Сардиния. Договорът също така показва степента, до която Картаген е бил най-малкото в равни условия с Рим, чието влияние е било ограничено до части от Централна и Южна Италия. Картагенското господство по море отразява не само финикийското наследство, но и подход към изграждането на империя, който се различава значително от този на Рим. Картаген набляга на морската търговия, а не на териториалното разширяване, и съответно съсредоточава своите селища и влияние в крайбрежните райони, като същевременно инвестира повече в своя флот. По сходни причини амбициите му са по-скоро търговски, отколкото имперски, поради което империята му приема формата на хегемония, основана повече на договори и политически споразумения, отколкото на завоевания. За разлика от тях римляните се съсредоточават върху разширяването и затвърждаването на контрола си над останалата част от континентална Италия и ще се стремят да разширят контрола си далеч извън пределите на родината си. Тези различия ще се окажат ключови за провеждането и траекторията на по-късните Пунически войни.

През трети век пр.н.е. Картаген е център на разрастваща се мрежа от колонии и държави-клиенти. Той контролира повече територия от Римската република и се превръща в един от най-големите и проспериращи градове в Средиземноморието с четвърт милион жители.

Картаген не се фокусира върху разрастването и завладяването на земи, а върху развитието на търговията и защитата на търговските пътища. Търговията през Либия е била територия и Картаген е плащал на либийците за достъп до тази земя в Кейп Бон за земеделски цели до около 550 г. пр. Около 508 г. пр. н. е. Картаген и Рим подписали договор, за да запазят търговските си самолети отделени един от друг. Картаген се съсредоточава върху увеличаването на населението си, като приема финикийски колонии и скоро започва да контролира либийски, африкански и римски колонии. Много финикийски градове също трябвало да плащат или да поддържат картагенските войски. Пуническите войски защитавали градовете и тези градове имали малко права.

Конфликт с гърците (580-265 г. пр. Хр.)

За разлика от екзистенциалния конфликт по време на по-късните Пунически войни с Рим, конфликтът между Картаген и гърците е съсредоточен върху икономически проблеми, тъй като всяка от страните се стреми да развие собствените си търговски интереси и влияние чрез контрол върху ключови търговски пътища. В продължение на векове финикийските и гръцките градове-държави са започнали морска търговия и колонизация в Средиземноморието. Въпреки че първоначално финикийците доминират, гръцката конкуренция все повече подкопава техния монопол. И двете страни започват да създават колонии, търговски пунктове и търговски отношения в Западното Средиземноморие приблизително едновременно, между IX и VIII век. Финикийски и гръцки селища, засиленото присъствие на двата народа довело до нарастващо напрежение и в крайна сметка до открит конфликт, особено в Сицилия.

Икономическите успехи на Картаген, насърчавани от обширната му морска търговска мрежа, довеждат до развитието на мощна флота, която да защитава и охранява жизненоважните морски пътища. Хегемонията на Картаген го вкарва в нарастващ конфликт с гърците от Сиракуза, които също се стремят да контролират централното Средиземноморие. Основана в средата на VII в. пр.н.е., Сиракуза се превръща в един от най-богатите и могъщи гръцки градове-държави, както и в най-значимата гръцка държава в региона.

Остров Сицилия, разположен на прага на Картаген, се превърнал в главната арена на този конфликт. Още от най-ранните си дни гърците и финикийците са привлечени от големия, централно разположен остров, като всеки от тях създава голям брой колонии и търговски пунктове по крайбрежието му; в продължение на векове между тези селища се водят битки, като нито една от страните никога не установява пълен и дългосрочен контрол над острова.

През 480 г. пр.н.е. Гело, тиранинът на Сиракуза, се опитва да обедини острова под свое управление с подкрепата на други гръцки градове-държави. Заплашен от потенциалната мощ на обединена Сицилия, Картаген се намесва военно, воден от крал Хамилкар от династията на Магонидите. Традиционните сведения, включително на Херодот и Диодор, сочат, че армията на Хамилкар наброява около 300 000 души; макар и вероятно да е преувеличена, тя вероятно е имала огромна сила.

Докато плава към Сицилия, Хамилкар претърпява загуби поради лошото време. Пристигайки в Панорм (днешно Палермо), той прекарва три дни в реорганизиране на силите си и поправяне на разбития си флот. Картагенците тръгват по крайбрежието към Химера, където правят лагер, преди да влязат в битка срещу силите на Сиракуза и нейния съюзник Агригентум. Гърците печелят решителна победа, като нанасят тежки загуби на картагенците, включително на техния водач Хамилкар, който или е убит по време на битката, или се самоубива от срам. В резултат на това картагенската аристокрация подава иск за мир.

Конфликтът се оказва важна повратна точка за Картаген. Въпреки че запазва известно присъствие в Сицилия, по-голямата част от острова остава в гръцки (а по-късно и в римски) ръце. Картагенците никога повече няма да разширят територията или сферата си на влияние на острова в значителна степен, като вместо това насочват вниманието си към осигуряване или увеличаване на влиянието си в Северна Африка и Иберия. Смъртта на цар Хамилкар и катастрофалното протичане на войната предизвикват и политически реформи, които установяват олигархична република. От този момент нататък Картаген ще ограничава своите управници чрез събрания на благородниците и обикновените хора.

Към 410 г. пр.н.е. Картаген се възстановява от тежките си поражения в Сицилия. Той завладява голяма част от днешен Тунис и основава нови колонии в Северна Африка. Освен това разширява обхвата си далеч отвъд Средиземно море; Хано Мореплавателя пътува по западноафриканското крайбрежие, а Химилко Мореплавателя изследва европейското атлантическо крайбрежие. Експедиции са провеждани и в Мароко и Сенегал, както и в Атлантическия океан. През същата година иберийските колонии се отделили, което отрязало Картаген от основен източник на сребро и мед. Загубата на такива стратегически важни минерални богатства, съчетана с желанието за по-твърд контрол върху морските пътища, накарала Ханибал Маго, внук на Хамилкар, да се подготви да си върне Сицилия.

През 409 г. пр.н.е. Ханибал Маго се отправя с войската си към Сицилия. Той превзема по-малките градове Селин (съвременен Селинунте) и Химера – където картагенците са претърпели унизително поражение седемдесет години по-рано – преди да се завърне триумфално в Картаген с военната плячка. Но основният враг, Сиракуза, остава недокоснат и през 405 г. пр.н.е. Ханибал Маго повежда втора картагенска експедиция, за да превземе останалата част от острова.

Този път обаче той среща по-ожесточена съпротива, както и нещастие. По време на обсадата на Агригентум картагенските сили са опустошени от чума, която покосява и самия Ханибал Маго. Наследникът му Химилко успява да разшири кампанията, превземайки град Гела и разгромявайки многократно армията на Дионисий Сиракузки. Но и той е поразен от чума и е принуден да поиска мир, преди да се върне в Картаген.

През 398 г. пр.н.е. Дионисий възвръща силите си и нарушава мирния договор, като напада картагенската крепост Мотия в Западна Сицилия. Химилко реагира решително, като повежда експедиция, която не само отвоюва Мотия, но и превзема Месена (днешна Месина). В рамките на една година картагенците обсаждат самата Сиракуза и са близо до победата, докато чумата отново не опустошава и намалява силите им.

По-малко от десетилетие по-късно, през 387 г. пр.н.е., бойните действия в Сицилия преминават в полза на Картаген. След като печели морска битка край бреговете на Катания, Химилко обсажда Сиракуза с 50 000 картагенци, но поредната епидемия поваля хиляди от тях. След като вражеското нападение било спряно и отслабено, Дионисий предприел изненадваща контраатака по суша и море, като унищожил всички картагенски кораби, докато екипажите им били на брега. В същото време сухопътните му сили щурмуват линиите на обсаждащите и ги разгромяват. Химилко и началниците му изоставят армията си и бягат от Сицилия. Картагенците отново са принудени да настояват за мир. Завръщайки се в Картаген в немилост, Химилко е посрещнат с презрение и се самоубива, като умира от глад.

Независимо от постоянния лош късмет и скъпоструващите обрати, Сицилия остава мания за Картаген. През следващите петдесет години цари нелек мир, тъй като картагенските и гръцките сили водят постоянни сблъсъци. Към 340 г. пр. н. е. Картаген е изтласкан изцяло в югозападния край на острова.

През 315 г. пр.н.е. Картаген се оказва в отбранителна позиция в Сицилия, тъй като Агатокъл от Сиракуза нарушава условията на мирния договор и се опитва да доминира над целия остров. В рамките на четири години той превзема Месена, обсажда Агригентум и нахлува в последните картагенски владения на острова. Хамилкар, внук на Хано Велики, води картагенския отговор с голям успех. Благодарение на властта на Картаген над търговските пътища Картаген разполагал с богата и силна флота, която била в състояние да води. В рамките на една година след пристигането си картагенците контролирали почти цяла Сицилия и обсаждали Сиракуза. В отчаянието си Агатокъл тайно повел експедиция от 14 000 души, за да нападне Картаген, принуждавайки Хамилкар и по-голямата част от армията му да се върнат у дома. Въпреки че в крайна сметка силите на Агатокъл са разбити през 307 г. пр.н.е., той успява да избяга обратно в Сицилия и да договори мир, като по този начин запазва статуквото и Сиракуза като крепост на гръцката власт в Сицилия.

Картаген отново е въвлечен във война в Сицилия, този път от Пирр от Епир, който оспорва както римското, така и картагенското надмощие в Средиземноморието. Гръцкият град Тарентум в Южна Италия влиза в конфликт с експанзионистичния Рим и търси помощта на Пирр. Виждайки възможност за създаване на нова империя, Пирр изпраща в Тарентум авангардна гвардия от 3000 пехотинци под командването на своя съветник Циней. Междувременно той прекарва основната си армия през гръцкия полуостров и печели няколко победи над тесалийци и атиняни. След като подсигурява гръцкия континент, Пирх се присъединява към предната си гвардия в Тарентум, за да завладее Южна Италия, като печели решителна, но скъпоструваща победа при Аскулум.

Според Юстин картагенците се притесняват, че Пирх може да се намеси в Сицилия; Полибий потвърждава съществуването на пакт за взаимна защита между Картаген и Рим, ратифициран скоро след битката при Аскулум. Тези опасения се оказват прозорливи: по време на Италианската кампания Пирх получава пратеници от сицилианските гръцки градове Агригентум, Леонтини и Сиракуза, които предлагат да се подчинят на управлението му, ако той подпомогне усилията им да изтласкат картагенците от Сицилия. След като губи твърде много хора при завладяването на Аскулум, Пирх решава, че войната с Рим не може да бъде продължена, което прави Сицилия по-примамлива перспектива. Така той откликва на молбата с подкрепления, състоящи се от 20 000-30 000 пехотинци, 1500-3000 конници и 20 бойни слона, подкрепени от около 200 кораба.

Последвалата сицилианска кампания продължава три години, през които картагенците претърпяват редица загуби и обрати. Пирр преодолява картагенския гарнизон в Хераклея Минойска и превзема Азонес, което подтиква градове, номинално съюзници на Картаген, като Селин, Халикия и Сегеста, да се присъединят на негова страна. Картагенската крепост Ерикс, която имала силна естествена защита и голям гарнизон, се задържала дълго време, но в крайна сметка била превзета. Яеция се предаде без бой, а Панорм, който имаше най-доброто пристанище в Сицилия, се поддаде на обсада. Картагенците са изтласкани обратно в най-западната част на острова, като държат само Лилибея, който е подложен на обсада.

След тези загуби Картаген се опитва да сключи мир, предлагайки големи суми пари и дори кораби, но Пирх отказва, освен ако Картаген не се откаже изцяло от претенциите си към Сицилия. Обсадата на Лилибея продължава, като картагенците успешно удържат благодарение на числеността на силите си, големите количества обсадни оръжия и скалистия терен. Тъй като загубите на Пирх се увеличават, той се заема да построи по-мощни бойни машини; след още два месеца упорита съпротива обаче той се отказва от обсадата. Плутарх твърди, че амбициозният цар на Епир се е прицелил в самия Картаген и е започнал да подготвя експедиция. При подготовката на инвазията си той се отнася по-безмилостно към сицилийските гърци, като дори екзекутира двама от техните владетели по фалшиви обвинения в измяна. Последвалата враждебност между сицилианските гърци накарала някои от тях да се присъединят към картагенците, които „предприели енергична война“, след като забелязали намаляващата подкрепа на Пир. Касий Дион твърди, че Картаген е приютил прогонените сиракузци и „ги тормозил толкова силно, че те изоставили не само Сиракуза, но и Сицилия“. Подновяването на римската офанзива също го принуждава да насочи вниманието си към Южна Италия.

Според Плутарх и Апиан, докато армията на Пирх е транспортирана с кораби до континентална Италия, картагенският флот нанася съкрушителен удар в битката при Месинския проток, като потопява или обезврежда 98 от 110 кораба. Картаген изпраща допълнителни сили в Сицилия и след отпътуването на Пирр успява да си възвърне контрола над владенията си на острова.

Кампаниите на Пирх в Италия се оказват безрезултатни и в крайна сметка той се оттегля в Епир. За картагенците войната означава завръщане към статуквото, тъй като те отново държат западните и централните райони на Сицилия. За римляните обаче голяма част от Магна Греция постепенно попада в тяхната сфера на влияние, което ги доближава до пълното господство на Италийския полуостров. Успехът на Рим срещу Пирр затвърждава статута му на възходяща сила, което проправя пътя към конфликта с Картаген. В един вероятно апокрифен разказ Пирх, след като отпътувал от Сицилия, казал на спътниците си: „Какво поле за борба оставяме, приятели, за картагенците и римляните“.

Пунически войни (264-146 г. пр. Хр.)

Когато през 288 г. пр.н.е. Агатокъл от Сиракуза умира, голяма част от италианските наемници, които преди това са били на негова служба, внезапно остават без работа. Нарекли се мамертинци („синове на Марс“), те завзели град Месана и се превърнали в закон за себе си, като тероризирали околността.

Мамертинците стават все по-голяма заплаха както за Картаген, така и за Сиракуза. През 265 г. пр.н.е. Хиеро II от Сиракуза, бивш генерал на Пирр, предприема действия срещу тях. Изправени пред значително превъзхождаща ги сила, мамертинците се разделят на две фракции – едната се обявява за капитулация пред Картаген, а другата предпочита да търси помощ от Рим. Докато римският сенат обсъжда най-добрия начин на действие, картагенците с готовност се съгласяват да изпратят гарнизон в Месана. Картагенските сили бяха допуснати в града и картагенски флот навлезе в пристанището на Месана. Скоро след това обаче те започнали да преговарят с Хиеро. Разтревожени, мамертинците изпратили ново посолство в Рим с молба да изгонят картагенците.

Намесата на Хиеро поставя военните сили на Картаген точно срещу Месинския проток – тесния воден канал, който отделя Сицилия от Италия. Нещо повече, присъствието на картагенския флот им дава ефективен контрол над това стратегически важно тясно място и демонстрира ясна и настояща опасност за близкия Рим и неговите интереси. В резултат на това Римската асамблея, макар и неохотно да се съюзява с група наемници, изпраща експедиционна сила, която да върне контрола над Месана на мамертинците.

Последвалата римска атака срещу картагенските сили в Месана предизвиква първата от Пуническите войни. През следващото столетие тези три големи конфликта между Рим и Картаген ще определят хода на западната цивилизация. Войните включват драматично картагенско нашествие, водено от Ханибал, което почти довежда до края на Рим.

По време на Първите пунически войни римляните под командването на Марк Атилий Регул успяват да се приземят в Африка, но в крайна сметка са отблъснати от картагенците. Независимо от решителната защита на родината си, както и от някои първоначални морски победи, Картаген претърпява поредица от загуби, които го принуждават да подаде молба за мир. Скоро след това Картаген се сблъсква и с голям бунт на наемници, който драматично променя вътрешнополитическия му пейзаж и извежда на преден план влиятелната фамилия Барцид. Войната се отразява и на международното положение на Картаген, тъй като Рим използва събитията от войната, за да подкрепи претенциите си за Сардиния и Корсика, които бързо завзема.

Войната на наемниците, известна също като Война на безвластниците, е бунт на войници, наети от Картаген в края на Първата пуническа война (264-241 г. пр.н.е.), подкрепен от въстания на африкански селища, които се бунтуват срещу картагенския контрол. Тя продължава от 241 до края на 238 или началото на 237 г. пр. н. е. и завършва с потушаване на бунта и въстанието от страна на Картаген.

Продължаващата взаимна враждебност и подновеното напрежение по граничните им територии довеждат до Втората пуническа война (218-201 г. пр. Хр.), в която участват фракции от цялото Западно и Източно Средиземноморие. Войната е белязана от изненадващото пътуване на Ханибал по суша към Рим, особено от скъпото и стратегически смело прекосяване на Алпите. Навлизането му в Северна Италия е последвано от подсилването му от галски съюзници и съкрушителни победи над римските армии в битката при Требия и гигантската засада при Тразимен. Срещу уменията му на бойното поле римляните прилагат стратегията на Фабиан, при която се прибягва до схватки вместо до пряк сблъсък, с цел забавяне и постепенно отслабване на силите му. Макар и ефективен, този подход е политически непопулярен, тъй като противоречи на традиционната военна стратегия. Така римляните прибягват до още една голяма полева битка при Кана, но въпреки численото си превъзходство претърпяват съкрушително поражение, като според сведенията дават 60 000 жертви.

Вследствие на това много римски съюзници преминават на страната на Картаген, което удължава войната в Италия с повече от десетилетие, през което все повече римски армии са почти постоянно унищожавани на бойното поле. Въпреки тези неуспехи римляните разполагали с достатъчно жива сила, за да поемат тези загуби и да попълнят редиците си. Заедно с превъзходството си в обсадата те успяват да си върнат всички големи градове, които са се присъединили към врага, както и да разгромят опита на картагенците да подкрепят Ханибал в битката при Метаурус. Междувременно в Иберия, която служи като основен източник на жива сила за картагенската армия, втора римска експедиция под командването на Сципион Африкански превзема Нови Картаген и слага край на картагенското господство над полуострова в битката при Илипа.

Последният сблъсък е битката при Зама, която се провежда в сърцето на картагенците в Тунис. След като разгромява картагенските сили в битките при Утика и Голямата равнина, Сципион Африкански принуждава Ханибал да се откаже от все по-затъващата си кампания в Италия. Въпреки численото превъзходство и новаторската тактика на последния, картагенците претърпяват съкрушително и решително поражение. След години на скъпоструващи боеве, които ги довеждат до ръба на унищожението, римляните налагат на Картаген сурови и репресивни условия за мир. В допълнение към голямото финансово обезщетение картагенците са лишени от някогашната си горда флота и са сведени само до територията на Северна Африка. На практика Картаген се превръща в римска клиентска държава.

Третата и последна пуническа война започва през 149 г. пр.н.е. до голяма степен благодарение на усилията на римските сенатори, водени от Катон Старши, да приключат веднъж завинаги с Картаген. Катон е известен с това, че почти всяка реч в Сената, независимо от темата, завършва с фразата ceterum censeo Carthaginem esse delendam – „Освен това съм на мнение, че Картаген трябва да бъде унищожен“. В частност разрастващата се Римска република се стреми към прочутите богати земеделски земи на Картаген и неговите африкански територии, които са били известни на римляните след нахлуването им в предишната Пуническа война. Граничната война на Картаген със съюзника на Рим Нумидия, макар и започната от последния, все пак дава повод на Рим да обяви война.

Третата пуническа война е много по-малка и по-кратка от предходните, като се състои предимно от едно основно действие – битката при Картаген. Въпреки значително по-малките си размери, военни сили и богатство обаче картагенците успяват да организират изненадващо силна първоначална отбрана. Скоро римската инвазия е спряна от пораженията при Туниското езеро, Неферис и Хипагрета; дори намаленият картагенски флот успява да нанесе сериозни загуби на римската флота чрез използването на огнени кораби. Самият Картаген успява да устои на римската обсада в продължение на три години, докато Сципион Емилиан – осиновеният внук на Сципион Африкански – не е назначен за консул и не поема командването на щурма.

Въпреки впечатляващата съпротива, поражението на Картаген в крайна сметка било предрешено, предвид далеч по-големите размери и сила на Римската република. Въпреки че е най-малката от Пуническите войни, третата война ще бъде най-решителната: пълно унищожаване на Картаген, присъединяване на цялата останала картагенска територия към Рим и смърт или поробване на десетки хиляди картагенци. Войната слага край на независимото съществуване на Картаген и съответно елиминира последната финикийска политическа сила.

Последици

След унищожаването на Картаген Рим създава Africa Proconsularis, първата си провинция в Африка, която приблизително съответства на картагенската територия. Утика, която се съюзява с Рим по време на последната война, получава данъчни привилегии и става столица на региона, а впоследствие се превръща във водещ център на пуническата търговия и култура.

През 122 г. пр.н.е. Гай Гракх, римски сенатор популист, основава краткотрайната колония Колония Юнония, по латинското име на пуническата богиня Танит – Юнона Калестис. Разположена близо до мястото на Картаген, целта ѝ е да осигури обработваема земя за обеднелите фермери, но скоро е премахната от римския сенат, за да подкопае властта на Гракх.

Близо век след падането на Картаген, между 49 и 44 г. пр.н.е. Юлий Цезар построява на същото място нов „римски Картаген“. Скоро той се превръща в център на провинция Африка, която е основна житница на Римската империя и една от най-богатите ѝ провинции. През I век Картаген се разраства до втория по големина град в западната част на Римската империя, като населението му достига 500 000 души.

Пуническият език, идентичност и култура се запазват в Рим в продължение на няколко века. Двама римски императори през III в. – Септимий Север и неговият син и наследник Каракала – са от пунически произход. През IV в. Августин от Хипон, който сам е берберски потомък, отбелязва, че пуническият език все още се говори в региона от хора, които се определят като кн’нм или „ханани“, както са се наричали картагенците. В населените места в Северна Африка, Сардиния и Сицилия продължават да говорят и пишат на пунически език, за което свидетелстват надписи върху храмове, гробници, обществени паметници и произведения на изкуството, датиращи доста след римското завоевание. Пуническите имена продължават да се използват поне до IV в., дори от видни жители на римска Африка, а някои местни служители в бившите пунически територии използват титлата.

Някои пунически идеи и нововъведения оцеляват след римското завоевание и дори се превръщат в основна част от римската култура. Наръчникът на Маго за земеделие и управление на имението е сред малкото картагенски текстове, които са пощадени от унищожение, и дори е преведен на гръцки и латински по заповед на Сената. В латинския местен език има няколко препратки към пуническата култура, включително mala Punica (pavimentum Punicum за описание на използването на шарени теракотени парчета в мозайките; и plostellum Punicum за дъската за млатене, която е въведена при римляните от Картаген. Отразявайки трайната враждебност към Картаген, изразът Pūnica fidēs или „пуническа вяра“ често се използва за описание на действия на нечестност, коварство и предателство.

Власт и организация

Преди IV в. Картаген най-вероятно е бил монархия, въпреки че съвременните учени спорят дали гръцките автори не са наричали политическите лидери „царе“ поради неразбиране или непознаване на конституционните разпоредби на града. По традиция повечето финикийски царе не упражнявали абсолютна власт, а се съветвали с орган от съветници, наречен Адирим („могъщи“), който вероятно се състоял от най-богатите членове на обществото, а именно търговците. Изглежда Картаген е бил управляван от подобен орган, известен като Блм, съставен от благородници, отговарящи за всички важни държавни въпроси, включително религията, администрацията и армията. Тази кабала включвала йерархия, на върха на която стояло доминиращото семейство, обикновено най-богатите членове на търговската класа, които имали някакъв вид изпълнителна власт. Данните сочат, че различни семейства са притежавали властта в различни периоди, което говори за ненаследствена система на управление, зависеща от подкрепата или одобрението на консултативния орган.

Политическата система на Картаген се променя драматично след 480 г. пр.н.е., когато цар Хамилкар I умира след катастрофалното си участие в Първата сицилианска война. Последвалите политически сътресения водят до постепенното отслабване на монархията; поне до 308 г. пр.н.е. Картаген е олигархична република, която се характеризира със сложна система от проверки и баланси, комплексна административна система, гражданско общество и сравнително висока степен на обществена отчетност и участие. Най-подробната информация за картагенското управление след този момент идва от гръцкия философ Аристотел, чийто трактат от IV в. пр. н. е. „Политика“ разглежда Картаген като единствения негръцки пример.

Начело на картагенската държава стояли двама суфети, или „съдии“, които имали съдебна и изпълнителна власт. Макар понякога да са наричани „царе“, поне от края на V в. пр. н. е. суфетите са били ненаследници, избирани ежегодно измежду най-богатите и влиятелни семейства; не е известно как са се провеждали изборите и кой е имал право да служи. Ливий оприличава суфетите на римските консули, тъй като те управлявали колегиално и се занимавали с различни рутинни държавни дела, като свикване и председателстване на Адирим (върховен съвет), представяне на делата на народното събрание и произнасяне на съдебни решения. Съвременните учени са единодушни с описанието на Ливий за суфетите, въпреки че някои твърдят, че суфетите са заемали изпълнителна длъжност, по-близка до тази на съвременните президенти в парламентарните републики, тъй като не са имали абсолютна власт и са изпълнявали предимно церемониални функции. Тази практика може да е възникнала от плутократичните договорености, които са ограничавали властта на суфетите в по-ранните финикийски градове; например през VI в. пр.н.е. Тир е „република, оглавявана от изборни магистрати“, с двама суфети, избрани за кратък мандат измежду най-могъщите благороднически фамилии.

Уникално сред владетелите в древността, суфетите нямат власт над военните: Поне от VI в. пр. н. е. генералите (rb mhnt или rab mahanet) стават отделни политически служители, назначавани от администрацията или избирани от гражданите. За разлика от Рим и Гърция, военната и политическата власт са били разделени и рядко се е случвало едно лице да служи едновременно като генерал и суфет. Генералите не са имали фиксирани мандати, а са служили за времето на войната. Въпреки това фамилия, която доминирала в суфетите, можела да назначи роднини или съюзници на генералския пост, както се случило с династията на Барцидите.

Най-голямата политическа власт се падала на „съвет на старейшините“, наричан „върховен съвет“ или Адирим, който класическите автори оприличавали на римския сенат или спартанската Геросия. Адирим може би е наброявал тридесет членове и е имал широк спектър от правомощия, като например управление на държавната хазна и водене на външните работи. Според сведенията по време на Втората пуническа война той е упражнявал известна военна власт. Подобно на суфетите, членовете на съвета били избирани от най-богатите слоеве на картагенското общество. Важните държавни въпроси изисквали единодушното съгласие на суфетите и на членовете на съвета.

Според Аристотел „най-висшият конституционен орган“ на Картаген е съдебен трибунал, известен като Сто и четирима (𐤌𐤀𐤕 или miat). Въпреки че сравнява този орган с ефорите в Спарта – съвет на старейшините, който имал значителна политическа власт, основната му функция била да наблюдава действията на генералите и другите длъжностни лица, за да се гарантира, че те служат на интересите на републиката. Сто и четиримата имали право да налагат глоби и дори разпъване на кръст като наказание. Тя също така сформирала групи от специални комисари, наречени пентархии, които се занимавали с различни политически въпроси. Многобройни младши чиновници и специални комисари отговаряли за различни аспекти на управлението, като например обществените работи, събирането на данъци и управлението на държавната хазна.

Въпреки че олигарсите упражняват твърд контрол над Картаген, управлението включва някои демократични елементи, включително профсъюзи, градски събрания и народно събрание. За разлика от гръцките държави Спарта и Крит, ако суфетите и върховният съвет не можели да постигнат споразумение, решаващият глас имало народното събрание. Не е ясно дали това събрание е било ad hoc или официална институция, но Аристотел твърди, че „гласът на народа е преобладавал в обсъжданията“ и че „народът сам е решавал проблемите“. Той и Херодот представят картагенското управление като по-меритократично от някои елински аналози, като „велики мъже“ като Хамилкар са избирани на „царски постове“ въз основа на „изключителни постижения“ и „особени заслуги“. Аристотел също така възхвалява политическата система на Картаген за нейните „балансирани“ елементи на монархия, аристокрация и демокрация. Неговият съвременник от Атина, Исократ, издига политическата система на Картаген като най-добрата в древността, сравнявана единствено с тази на Спарта.

Заслужава да се отбележи, че Аристотел отрежда на Картаген място сред гръцките държави, защото гърците твърдо вярвали, че само те са способни да основават „poleis“, докато варварите живеели в племенни общества („ethne“). Затова е забележително, че Аристотел твърди, че картагенците са единственият негръцки народ, който е създал „полис“. Подобно на Крит и Спарта, Аристотел смята Картаген за изключителен пример за идеално общество.

Потвърждавайки твърденията на Аристотел, Полибий заявява, че по време на Пуническите войни картагенската общественост имала по-голямо влияние върху правителството, отколкото римляните върху своето. Той обаче смята това развитие за фатален недостатък, тъй като карало картагенците да се карат и да обсъждат, докато римляните, чрез по-олигархичния Сенат, действали по-бързо и решително. Възможно е това да се дължи на влиянието и популизма на фракцията на Барцидите, която от края на Първата пуническа война до приключването на Втората пуническа война доминира в правителството и армията на Картаген.

Съобщава се, че Картаген е имал конституция под някаква форма. Аристотел сравнява конституцията на Картаген с тази на спартанците, като я описва като сложна, функционална и отговаряща на „всички нужди на умереността и справедливостта“. Ератостен (ок. 276 г. пр.н.е. – ок. 194 г. пр.н.е.), гръцки полиглот и ръководител на Александрийската библиотека, възхвалява картагенците като едни от малкото варвари, които са били изтънчени и „възхитително“ управлявани. Някои учени предполагат, че гърците като цяло са се отнасяли с голямо уважение към институциите на Картаген, считайки картагенците за почти равностойни.

Изглежда, че републиканската система на Картаген се е разпространила и в останалата част от империята, макар че до каква степен и под каква форма, остава неизвестно. Терминът „суфет“ е използван за длъжностни лица в цялата картагенска колония и територия; надписи от пуническата епоха в Сардиния са датирани с четири имена: суфет на острова, както и на Картаген. Това предполага известна степен на политическа координация между местните и колониалните картагенци, може би чрез регионална йерархия на суфетите.

Търговците от Картаген са били потайни, за да запазят търговските си пътища от гърците. Повечето конфликти на Картаген с Гърция и нейните търговски пътища продължават от 600 г. пр.н.е. до 500 г. пр.н.е. Гръцките стоки не съответствали на стоките на Картаген и целта им била да изнасят в африканските пристанища, като същевременно не допускат гръцките стоки. Жителите на Картаген говорели на пунически език, който имал собствена азбука и по-късно продължил да се използва по търговските пътища и да се разраства в Африка. Картаген е силно повлиян и от египетската култура. В Картаген са открити амулети и печати, произхождащи от египетската религия, както и използването на скарабеи. В египетската култура тези скарабеи са били предназначени за погребения и за представяне на задгробния живот. Намирането на тези и много други изображения, издълбани в глина, камък и други образци, е голяма връзка между връзките на Египет с Картаген.

Гражданство

Подобно на републиките в латинския и елинистичния свят, Картаген вероятно е имал понятие за гражданство, което е разграничавало онези членове на обществото, които са можели да участват в политическия процес и са имали определени права, привилегии и задължения. Въпреки това остава неясно дали е съществувало такова разграничение, още по-малко пък конкретните критерии. Например, макар че Народното събрание е описано като даващо политически глас на обикновените хора, не се споменават никакви ограничения, основани на гражданството. Картагенското общество се е състояло от много класи, включително роби, селяни, аристократи, търговци и различни професионалисти. Империята му се състои от често неясна мрежа от пунически колонии, подвластни народи, държави-клиенти и съюзнически племена и царства; не е известно дали хората от тези различни области и националности са формирали някаква конкретна социална или политическа класа по отношение на картагенското правителство.

Римските свидетелства сочат, че картагенските граждани, особено тези, които са имали право да се кандидатират за висши длъжности, е трябвало да доказват произхода си от основателите на града. Това би означавало, че финикийците са били привилегировани спрямо другите етнически групи, а тези, чието родословие е водело началото си от основаването на града, са били привилегировани спрямо финикийците, произхождащи от по-късните вълни заселници. Това обаче би означавало също, че някой с частично „чуждо“ потекло все пак е можел да бъде гражданин; наистина, Хамилкар, който служил като суфектконсул през 480 г. пр.н.е., бил наполовина грък. Гръцките писатели твърдят, че произходът, както и богатството и заслугите, са път към гражданство и политическа власт. Тъй като Картаген е бил търговско общество, това означава, че както гражданството, така и принадлежността към аристокрацията са били сравнително достъпни според древните стандарти.

Аристотел споменава за картагенските „сдружения“, подобни на хетеариите в много гръцки градове, които са били приблизително аналогични на политически партии или групи по интереси. Най-вероятно това са били споменатите в картагенските надписи mizrehim, за които се знае малко или са засвидетелствани, но които изглежда са били многобройни по брой и предмет – от култове към богослужението до професионални гилдии. Не е известно дали подобно сдружаване е било задължително за гражданите, както в някои гръцки държави като Спарта. Аристотел описва и картагенски еквивалент на сиситията – общи ястия, които са били белег за гражданство и социална класа в гръцките общества. Отново не е ясно дали картагенците са приписвали някакво политическо значение на своята еквивалентна практика.

Военните в Картаген дават представа за критериите за гражданство. Гръцките свидетелства описват „Свещен отряд на Картаген“, който се сражава в Сицилия в средата на IV в. пр.н.е., като се използва елинският термин за професионални граждани-войници, подбрани въз основа на заслуги и способности. В римските писания за Пуническите войни се описва, че ядрото на армията, включително командирите и офицерите, се състои от „либийци-финикийци“ – широк термин, който включва етнически финикийци, хора със смесен пуническо-североафрикански произход и либийци, които са се интегрирали във финикийската култура. По време на Втората пуническа война Ханибал обещава на чуждестранните си войници картагенско гражданство като награда за победата. Поне двама от чуждестранните му офицери, и двамата гърци от Сиракуза, са граждани на Картаген.

Оцеляване под римско управление

Аспектите на политическата система на Картаген се запазват и през римския период, макар и в различна степен и често в романизирана форма. Навсякъде в големите селища на римска Сардиния в надписите се споменават суфети, което може би показва, че пуническите потомци са използвали длъжността или нейното име, за да се противопоставят на културната и политическата асимилация с латинските си завоеватели. Още в средата на II в. от н.е. двама суфети упражняват власт в Бития, сардински град в римската провинция Сардиния и Корсика.

Изглежда, че римляните активно са толерирали, ако не и възприели, картагенските служби и институции. Официалната държавна терминология от края на Римската република и последвалата я Империя използва думата sufet за обозначаване на местни магистрати от римски тип, работещи в Africa Proconsularis, която включва Картаген и основните му територии. Свидетелстват се суфети, които са управлявали над четиридесет града след Картаген, включително Алтибурос, Калама, Капса, Цирта, Гадиауфала, Галес, Лимиса, Мактар и Туга. Макар че много от тях са бивши картагенски селища, в някои от тях влиянието на картагенците е било малко или никакво; Волубилис, в днешно Мароко, е бил част от Кралство Мавритания, което след падането на Картаген става римска държава-клиент. Употребата на суфети се запазва и в края на II в. сл.

Суфетите са били разпространени дори във вътрешните райони на римска Африка, които Картаген никога не е заселвал. Това предполага, че за разлика от пуническата общност в римска Сардиния, пуническите заселници и бежанци са се харесали на римските власти, като са приели лесно разбираемо управление. В сведенията от I в. сл. н. е. в Алтибурос, Мактар и Туга се появяват едновременно трима служещи суфети, което отразява избора да се приеме пуническата номенклатура за романизираните институции без действителната, традиционно балансирана магистратура. В тези случаи третата, нееднократна длъжност на племенен или общински вожд бележи повратна точка в асимилацията на външни африкански групи в римското политическо лоно.

Sufes, латинското приближение на термина sufet, се появява в поне шест произведения на латинската литература. Погрешните споменавания на картагенските „царе“ с латинския термин rex издават преводите на римски автори от гръцки източници, които приравняват суфета с по-монархическия basileus (на гръцки: βασιλεύς).

От края на II или началото на I в. пр.н.е., след разрушаването на Картаген, в Лептис Магна се секат „автономни“ монети с пунически надписи. Лептис Магна има статут на свободен град, управлява се от двама суфети и има държавни служители с титли като mhzm, ʽaddir ʽararim и nēquim ēlīm.

Армията на Картаген е една от най-големите в древния свят. Въпреки че флотът на Картаген винаги е бил основната му военна сила, армията придобива ключова роля в разширяването на картагенската власт над местните народи в Северна Африка и южната част на Иберийския полуостров от VI до III в. пр.

Като предимно търговска империя с относително малко местно население Картаген обикновено не поддържа голяма постоянна армия. Въпреки това поне от управлението на Маго в началото на VI в. пр.н.е. Картаген редовно използвал армията си, за да развива търговските и стратегическите си интереси. Според Полибий Картаген е разчитал в голяма степен, макар и не само, на чуждестранни наемници, особено при войните в чужбина. Съвременните историци смятат това за прекалено опростяване, тъй като много чуждестранни войски всъщност са били помощни войски от съюзнически или клиентски държави, осигурени чрез официални споразумения, трибутарни задължения или военни пактове. Картагенците поддържат близки отношения, понякога чрез политически бракове, с владетелите на различни племена и царства, най-вече с нумидийците (със седалище в съвременен Северен Алжир). Тези водачи на свой ред предоставяли съответния контингент от сили, като понякога дори ги предвождали в картагенските кампании. Във всеки случай Картаген използва огромното си богатство и хегемония, за да попълни редиците на своята армия.

Противно на общоприетото схващане, особено сред по-войнствените гърци и римляни, Картаген е използвал войници-граждани, т.е. етнически пуници

Ядрото на картагенската армия винаги е било от собствената ѝ територия в Северозападна Африка, а именно етнически либийци, нумидийци и „либийци-финикийци“ – широк етикет, който включва етнически финикийци, хора със смесен пуническо-североафрикански произход и либийци, които са се интегрирали във финикийската култура. Тези войски били подкрепяни от наемници от различни етнически групи и географски местоположения в Средиземноморието, които се сражавали в собствените си национални части. Например келтите, балеарите и иберийците били набирани в значителен брой, за да се бият в Сицилия. За сицилианските кампании били наети гръцки наемници, които били високо ценени заради уменията си. Картаген наема иберийски войски много преди Пуническите войни; Херодот и Алкивиад описват бойните способности на иберийците сред наемниците от Западното Средиземноморие. По-късно, след като барсидите завладяват голяма част от Иберия (днешна Испания и Португалия), иберийците стават още по-голяма част от картагенските сили, макар и по-скоро на базата на лоялността им към фракцията на барсидите, отколкото към самия Картаген. Картагенците разполагат и с прашкари – войници, въоръжени с ремъци от плат, използвани за хвърляне на малки камъни с висока скорост; за целта често наемат жители на Балеарските острови, които се славят с точност.

Изключително разнообразният състав на картагенската армия, особено по време на Втората пуническа война, е забележителен за римляните; Ливий описва армията на Ханибал като „смес от безродници от всички националности“. Той също така отбелязва, че картагенците, поне при Ханибал, никога не са налагали някакво унифициране на разнородните си сили, които обаче са имали толкова висока степен на единство, че „никога не са се карали помежду си, нито са се бунтували“, дори при трудни обстоятелства. Пуническите офицери на всички нива поддържали известна степен на единство и координация сред тези иначе разнородни сили. Те също така се справяли с предизвикателството да гарантират, че военните заповеди са правилно предадени и преведени на съответните чуждестранни войски.

Картаген използвал разнообразието на силите си в своя полза, като се възползвал от специфичните предимства или възможности на всяка националност. Келтите и иберийците често били използвани като ударни части, северноафриканците – като кавалерия, а кампанците от Южна Италия – като тежка пехота. Освен това тези части обикновено се разполагали в неродствени земи, което гарантирало, че те нямат афинитет към противниците си и могат да ги изненадат с непозната тактика. Например Ханибал използвал иберийци и гали (от днешна Франция) за кампаниите в Италия и Африка.

Изглежда Картаген е разполагал със страховита конна войска, особено в северозападната си африканска родина; значителна част от нея е била съставена от лека нумидийска конница, която е била смятана за „най-добрите конници в Африка“. Тяхната бързина и ловкост се оказват решаващи за няколко картагенски победи, най-вече в битката при Требия – първото голямо действие във Втората пуническа война. Репутацията и ефективността на нумидийската кавалерия са такива, че римляните използват свой контингент в решаващата битка при Зама, където според сведенията те „обръщат везните“ в полза на Рим. Полибий предполага, че кавалерията остава силата, в която картагенските граждани са най-представени след преминаването към предимно чуждестранни войски след III в. пр.

Благодарение на кампаниите на Ханибал по време на Втората пуническа война Картаген е запомнен най-вече с използването на изчезналия вече северноафрикански слон, който е бил специално обучен за водене на война и наред с другите си приложения е бил използван за фронтални атаки или като защита срещу кавалерия. Една армия е можела да използва до няколкостотин такива животни, но в повечето случаи са били използвани по-малко от сто. Ездачите на тези слонове са били въоръжени с шипове и чукове, за да убиват слоновете, в случай че те се насочат към собствената им армия.

През VI в. пр.н.е. картагенските генерали се превръщат в отделна политическа длъжност, известна на пунически език като rb mhnt или rab mahanet. За разлика от други древни общества. Хр. в Картаген се поддържа разделение на военната и политическата власт, като генералите се назначават от администрацията или се избират от гражданите. Генералите не са имали фиксирани мандати, а обикновено са били избирани в зависимост от продължителността или мащаба на войната. Първоначално генералската длъжност очевидно е била заемана от две отделни, но равностойни длъжности, като например командир на армия и адмирал; към средата на III в. военните кампании обикновено се провеждат от върховен главнокомандващ и негов заместник. По време на Втората пуническа война Ханибал, изглежда, е упражнявал пълен контрол върху всички военни дела и е имал до седем подчинени генерали, разпределени по различните театри на военните действия.

Военноморският флот на Картаген обикновено подпомага сухопътните му кампании, които остават ключови за експанзията и отбраната му. Картагенците запазват репутацията на древните финикийци като опитни мореплаватели, навигатори и корабостроители. Полибий пише, че картагенците били „по-упражнени в морските дела от всеки друг народ“. Военноморският им флот бил един от най-големите и най-мощните в Средиземноморието, като използвал серийно производство, за да поддържа голям брой кораби при умерени разходи. По време на Втората пуническа война, когато Картаген вече е загубил повечето от средиземноморските си острови, той все още успява да разполага с около 300-350 бойни кораба. Моряците и морските пехотинци на картагенския флот били набирани предимно от пуническите граждани, за разлика от многонационалните съюзнически и наемнически войски на картагенската армия. Военноморският флот предлагал стабилна професия и финансова сигурност за моряците, което допринасяло за политическата стабилност на града, тъй като безработните и затънали в дългове бедняци в други градове често били склонни да подкрепят революционни лидери с надеждата да подобрят собствената си съдба. Репутацията на картагенските моряци предполага, че обучението на гребци и кормчии се е извършвало в мирно време, което е давало на флота предимство.

В допълнение към военните си функции картагенският флот е ключов за търговското господство на империята, като помага за осигуряване на търговските пътища, защита на пристанищата и дори за налагане на търговски монопол срещу конкурентите. Картагенските флоти изпълнявали и проучвателна функция, най-вероятно с цел откриване на нови търговски пътища или пазари. Съществуват доказателства за поне една експедиция – тази на Хано Мореплавателя, която вероятно е плавала покрай западноафриканското крайбрежие до райони на юг от Тропика на Рака.

В допълнение към серийното производство Картаген разработва сложна инфраструктура за поддръжка и поддържане на големия си флот. Цицерон описва града като „заобиколен от пристанища“, а сведенията на Апиан и Страбон описват голямо и сложно пристанище, известно като Котон (на гръцки: κώθων, букв. „съд за пиене“). Въз основа на подобни структури, използвани в продължение на векове в целия финикийски свят, Котонът е ключов фактор за картагенското военноморско превъзходство; разпространението му в цялата империя не е известно, но и Утика, и Мотия са имали подобни пристанища. Както според древните описания, така и според съвременните археологически находки Котонът е бил разделен на правоъгълно търговско пристанище, последвано от вътрешно защитено пристанище, предназначено за военни кораби. Вътрешното пристанище е било кръгло и заобиколено от външен пръстен от структури, разделени на заливи за акостиране, заедно с островна структура в центъра му, която също е приютявала военни кораби. Всеки отделен доков отсек е снабден с повдигнат стапел, който позволява на корабите да бъдат стоварвани на сух док за поддръжка и ремонт. Над издигнатите докове има второ ниво, състоящо се от складове, където се съхраняват гребла и такелаж, както и консумативи като дървен материал и платно. Островната структура имаше издигната „кабина“, откъдето командващият адмирал можеше да наблюдава цялото пристанище и околното море. Като цяло вътрешният пристанищен комплекс може да побере до 220 кораба. Цялото пристанище е било защитено с външна стена, а главният вход е можел да бъде затворен с железни вериги.

Римляните, които преди Първата пуническа война нямат голям опит в морските войни, успяват да победят Картаген отчасти чрез обратен инженеринг на заловени картагенски кораби, подпомогнати от наемането на опитни гръцки моряци от завладените градове, от нестандартното устройство corvus и от превъзходството си в броя на морските пехотинци и гребците. Полибий описва тактическо нововъведение на картагенците по време на Третата пуническа война, състоящо се в допълване на малкото им триреми с малки кораби, които носели куки (за атака на гребците) и огън (за атака на корпусите). С тази нова комбинация те успяват да се противопоставят на числено превъзхождащите ги римляни в продължение на цял ден. Римляните използвали Котон и при възстановяването на града, което спомогнало за търговското и стратегическото развитие на региона.

Сто и четири

Картаген е бил уникален в древността с това, че е разделял политическите и военните служби и че първите са упражнявали контрол върху вторите. Освен че са били назначавани или избирани от държавата, генералите са били подлагани на преглед на работата им. Правителството било печално известно със суровото си отношение към победените командири; в някои случаи наказанието за провал било екзекуция, обикновено чрез разпъване на кръст. Преди четвърти или пети век пр.н.е. генералите вероятно са били съдени от върховния съвет и

Картагенците говорят на разновидност на финикийския език, наречена пунически – семитски език, произхождащ от тяхната прародина Финикия (днешен Ливан).

Подобно на майчиния си език пуническият език се пише отдясно наляво, състои се от 22 съгласни без гласни и е познат най-вече от надписите. По време на класическата древност пуническият език се е говорел в териториите и сферите на влияние на Картаген в Западното Средиземноморие, а именно Северозападна Африка и няколко средиземноморски острова. Въпреки че картагенците поддържат връзки и културна близост с финикийската си родина, пуническият им диалект постепенно се повлиява от различни берберски езици, говорени в Картаген и около него от древните либийци. След падането на Картаген се появява „неопунически“ диалект, който се различава от пуническия по отношение на правописните конвенции и използването на несемитски имена, предимно от либийско-берберберски произход.

Този диалект най-вероятно се е разпространил чрез доминиращи търговци и търговски спирки в Средиземно море. Смята се също, че пуническият език по-късно е повлиял на азбуката, която много езици използват днес, като например повечето азиатски езици, различни от индийския. Диалектът идва от често използваните йероглифи, използвани в египетския език. Писмените езици ще бъдат използвани от робите и работниците в Египет и други региони за общуване помежду им през предишните десетилетия и по-късно.

Независимо от унищожаването на Картаген и асимилацията на народа му в Римската република, пуническият език изглежда се е запазил в продължение на векове в бившата картагенска родина. Това най-добре е засвидетелствано от Августин от Хипон, който сам е от берберски произход, говорел и разбирал пунически и служил като „първоизточник за оцеляването на пуническия език“. Той твърди, че през V в. езикът все още се е говорел в неговия регион в Северна Африка и че все още е имало хора, които са се самоопределяли като ханаанци (ханаанци: картагенци). Съвременни погребални текстове, открити в християнски катакомби в Сирт, Либия, носят надписи на старогръцки, латински и пунически език, което предполага сливане на културите под римско управление.

Съществуват доказателства, че пуническият език все още се говори и пише от обикновените жители на Сардиния поне 400 години след римското завоевание. Освен от Августин от Хипон пуническият език е бил познат на някои грамотни северноафриканци до втори или трети век (макар и написан с римски и гръцки букви) и е останал говорен сред селяните поне до края на четвърти век.

Търговията на Картаген се разпростира по море в цялото Средиземноморие и може би до Канарските острови, а по суша – в пустинята Сахара. Според Аристотел картагенците са имали търговски договори с различни търговски партньори, за да регулират износа и вноса си. Търговските им кораби, които надминавали по брой дори тези на първоначалните финикийски градове-държави, посещавали всички големи пристанища на Средиземноморието, както и Британия и атлантическото крайбрежие на Африка. Тези кораби можели да пренасят над 100 тона стоки. Археологическите находки показват доказателства за всякакъв вид обмен – от огромните количества калай, необходими за цивилизациите, основани на бронза, до всякакви видове текстил, керамика и фини метални изделия. Дори в периода между наказателните пунически войни картагенските търговци остават във всяко пристанище в Средиземноморието, търгувайки в пристанища със складове или от кораби, изхвърлени на брега.

Империята на Картаген зависи до голяма степен от търговията си с Тартесос и други градове на Иберийския полуостров, откъдето получава огромни количества сребро, олово, мед и – най-важното – калаена руда, която е от съществено значение за производството на бронзови предмети, високо ценени в древността. Търговските отношения на Картаген с иберийците, както и морската мощ, която налагала монопола на Картаген върху тази търговия и търговията с калай през Атлантическия океан, го превръщали в единствения значим посредник на калай и производител на бронз по онова време. Поддържането на този монопол било един от основните източници на власт и просперитет за Картаген; картагенските търговци се стремели да запазят в тайна местоположението на калаените мини. В допълнение към изключителната си роля на главен дистрибутор на калай, централното разположение на Картаген в Средиземно море и контролът върху водите между Сицилия и Тунис му позволяват да контролира доставките на калай за източните народи. Картаген е и най-големият производител на сребро в Средиземноморието, добивано в Иберия и по северозападното африканско крайбрежие; след монопола върху оловото това е една от най-доходоносните му търговски дейности. Една мина в Иберия осигурявала на Ханибал 300 римски лири (3,75 таланта) сребро на ден.

Икономиката на Картаген започва да се развива като продължение на икономиката на града-майка Тир. Огромният търговски флот на града преминава по търговските пътища, начертани от Тир, и Картаген наследява от Тир търговията с изключително ценния тирийски пурпур. В Картаген не са открити доказателства за производството на пурпурна боя, но при разкопките на пуническия град Керкуан, в Дар Есафи на нос Бон, са намерени могили от черупки на морските охлюви murex, от които се получава тази боя. Подобни могили от murex са открити и в Джерба в Тунис. Страбон споменава за пурпурните багрилници в Джерба, както и за тези в древния град Зучис. Пурпурната боя се превръща в една от най-високо ценените стоки в древното Средиземноморие, като струва петнадесет до двадесет пъти повече от теглото си в злато. В римското общество, където възрастните мъже носели тога като национална дреха, използването на тога praetexta, украсена с ивица от тирийски пурпур, широка около два до три инча по ръба, било запазено за магистратите и висшите жреци. Широките пурпурни ивици (latus clavus) били запазени за тогите на сенаторската класа, докато конната класа имала право да носи тесни ивици (angustus clavus). В допълнение към широката си търговска мрежа Картаген имал разнообразен и развит производствен сектор. Той произвеждал фино бродирани коприни и вълна, художествена и функционална керамика, фаянс, тамян и парфюми. Неговите занаятчии работели умело със слонова кост, както и с алабастър, бронз, месинг, олово, злато, сребро и скъпоценни камъни, за да създадат широк спектър от стоки, включително огледала, мебели и шкафове, легла, спално бельо и възглавници, бижута, оръжия, инструменти и предмети за бита. Той търгува със солена атлантическа риба и рибен сос (гарум) и посредничи за промишлени, селскостопански и природни продукти на почти всички средиземноморски народи. Пунически амфори, съдържащи солена риба, са изнасяни от картагенската територия при Херкулесовите стълбове (Испания и Мароко) до Коринт, Гърция, което показва търговията на дълги разстояния през V в. пр. Бронзовата гравюра и дърворезбата върху камък са описани като достигнали своя зенит през IV и III век.

Макар да е предимно морска сила, Картаген изпраща кервани и във вътрешността на Африка и Персия. Той търгува с промишлени и селскостопански стоки с крайбрежните и вътрешните народи на Африка срещу сол, злато, дървен материал, слонова кост, абанос, маймуни, пауни, кожи и кожуси. Неговите търговци изобретяват практиката на продажба чрез търг и я използват за търговия с африканските племена. В други пристанища те се опитвали да създадат постоянни складове или да продават стоките си на открити пазари. Те получавали кехлибар от Скандинавия, а от иберийците, галите и келтите получавали кехлибар, олово, сребро и кожи. Сардиния и Корсика произвеждали злато и сребро за Картаген, а финикийските селища в Малта и на Балеарските острови произвеждали стоки, които се изпращали обратно в Картаген за широкомащабно разпространение. Градът снабдява по-бедните цивилизации с прости продукти като керамика, метални предмети и орнаменти, като често измества местното производство, но доставя най-добрите си произведения на по-богатите цивилизации като гърците и етруските. Картаген търгувал с почти всички стоки, търсени от древния свят, включително подправки от Арабия, Африка и Индия, както и с роби (империята на Картаген временно владеела част от Европа и изпращала покорените варварски воини в робство в Северна Африка).

Около 430 г. пр.н.е. Херодот пише разказ за картагенската търговия по атлантическото крайбрежие на Мароко. Пуническият изследовател и суфект на Картаген, Хано Мореплавателят, ръководи експедиция за реколонизиране на атлантическото крайбрежие на Мароко, която може би е стигнала до Сенегал, а може би и по-далеч. Гръцкият вариант на „Периплус на Хано“ описва неговото пътешествие. Въпреки че не е известно колко далеч е плавал флотът му по африканското крайбрежие, този кратък доклад, датиращ вероятно от пети или шести век пр.н.е., посочва отличителни географски характеристики като крайбрежен вулкан и среща с космати хоминиди.

Етруският език не е напълно разчетен, но двуезичните надписи, открити при археологически разкопки на местата на етруските градове, показват, че финикийците са поддържали търговски отношения с етруските в продължение на векове. През 1964 г. в Италия е открито светилище на Астарта, популярно финикийско божество, съдържащо три златни плочки с надписи на етруски и финикийски език, което дава осезаемо доказателство за финикийското присъствие на Италианския полуостров в края на VI в. пр.н.е., много преди възхода на Рим. Тези надписи предполагат политически и търговски съюз между Картаген и етруския град-държава Кайре, което би потвърдило твърдението на Аристотел, че етруските и картагенците са били толкова близки, че са образували почти един народ. Понякога етруските са били както търговски партньори, така и военни съюзници.

При разкопките на Картаген през 1977 г. са открити много артефакти и структурни останки, включително урни, мъниста и амулети сред скалите под руините. Разкопвачите откриват гравирани варовици, поставени под повърхността на земята, заедно с урни, в които се съхраняват овъглени останки на бебета, а понякога и на животни. Екипът на разкопките открива и доказателства за това как лодките и стоките са се придвижвали по водните канали на града: картагенците изграждат кейови стени, които служат за основи на корабни хангари, използвани за сушене и поддръжка на корабите. Жителите на града също така са изкопали няколко тона пясък под водата, за да образуват по-дълбок басейн за своите кораби – метод, който би бил изключително труден в древността. Това е особено важно за историята и дизайна на Картаген поради значението му по търговските пътища.

Селско стопанство

Северноафриканският хинтерланд на Картаген е бил известен в древността с плодородната си почва и способността си да отглежда много добитък и култури. Диодор споделя разказ на очевидец от IV в. пр.н.е., в който описва пищни градини, зелени плантации, големи и луксозни имения и сложна мрежа от канали и напоителни канали. Римски пратеници, посетили града в средата на II в. пр.н.е., сред които и Катон Цензор, известен с пристрастието си към земеделието, както и с ниското си отношение към чуждите култури, описват картагенската природа като процъфтяваща с човешки и животински живот. Полибий, който пише за посещението си през същия период, твърди, че в Картаген се отглеждат повече и по-разнообразни животни, отколкото където и да било другаде в познатия свят.

Първоначално картагенците, подобно на своите финикийски основатели, не се занимават активно със земеделие. Подобно на почти всички финикийски градове и колонии Картаген е заселен предимно по крайбрежието; данни за заселване във вътрешността на страната има едва от края на IV в. пр.н.е., няколко века след основаването му. При заселването си във вътрешността на страната картагенците в крайна сметка се възползват максимално от богатата почва на региона и развиват един от най-проспериращите и разнообразни земеделски сектори за времето си. Те практикуват високоразвито и продуктивно земеделие, сеитбооборот, машини за вършитба, ръчни роторни мелници и конски мелници, като последните две са изобретени от картагенците съответно през VI и IV в. пр. н. е.

Картагенците умеят да усъвършенстват и преоткриват земеделските си техники, дори и в условията на трудности. След Втората пуническа война Ханибал насърчава земеделието, за да възстанови икономиката на Картаген и да плати скъпото военно обезщетение на Рим (10 000 таланта или 800 000 римски лири сребро), което се оказва успешно. Страбон съобщава, че дори в годините, предшестващи Третата пуническа война, иначе опустошеният и обеднял Картаген отново е направил така, че земите му да процъфтяват. Силно доказателство за значението на земеделието за Картаген може да се направи от факта, че от малкото известни на съвременните историци картагенски писатели двама – оттеглилите се генерали Хамилкар и Маго – се занимават със земеделие и агрономия. Последният написва енциклопедия по земеделие и управление на имоти, която съдържа двадесет и осем книги; съветите му са толкова добре оценени, че след разрушаването на града той е един от малкото, ако не и единственият, пощаден картагенски текст, а римският сенат издава указ за превода му на латински език. Впоследствие, въпреки че оригиналът е изгубен, остават фрагменти и препратки от римски и гръцки писатели.

Косвени доказателства сочат, че Картаген е развил лозарство и винопроизводство преди IV в. пр.н.е. и е изнасял широко своите вина, за което свидетелстват характерните картагенски амфори с форма на пура, открити в археологически обекти в Западното Средиземноморие, въпреки че съдържанието на тези съдове не е окончателно анализирано. Картаген също така доставя големи количества вино от стафиди, известно на латински като passum, което е популярно в древността, включително сред римляните. В обширната вътрешност на града се отглеждат плодове като смокини, круши и нарове, които римляните наричат „пунически ябълки“, както и ядки, зърно, грозде, фурми и маслини; зехтинът се преработва и изнася в цялото Средиземноморие. Картаген отглеждал и прекрасни коне – предците на днешните коне Барб, които се смятат за най-влиятелната състезателна порода след арабската.

Картагенците се покланяли на множество богове и богини, всеки от които ръководел определена тема или аспект на природата. Те изповядвали финикийската религия – политеистична система от вярвания, произлизаща от древните семитски религии в Леванта. Въпреки че повечето основни божества били донесени от финикийската родина, Картаген постепенно развил уникални обичаи, божества и стилове на поклонение, които станали основни за неговата идентичност.

Начело на картагенския пантеон стояла върховната божествена двойка – Ваал Ḥамон и Танит. Баал Хамон бил най-значимият аспект на главния финикийски бог Баал, но след независимостта на Картаген станал бог-покровител и главно божество на града; той отговарял и за плодородието на посевите. Неговата съпруга Танит, известна като „Лицето на Ваал“, била богиня на войната, девствена богиня-майка и кърмачка, както и символ на плодородието. Макар и второстепенна фигура във Финикия, тя била почитана като покровителка и закрилница на Картаген и била известна и с титлата рабат, женската форма на rab (макар че обикновено се свързвала с Ваал, тя винаги се споменавала на първо място. Символът на Танит, стилизирана женска форма с разперени ръце, се появява често в гробници, мозайки, религиозни стели и различни предмети от бита като фигурки и керамични съдове. Повсеместното присъствие на нейния символ и фактът, че тя е единственото картагенско божество с икона, силно подсказва, че тя е била първостепенното божество на Картаген, поне през по-късните векове. По време на Третата пуническа война римляните я определят като покровителка на Картаген.

Други картагенски божества, засвидетелствани в пунически надписи, са Ешмун, бог на здравето и изцелението; Решеф, свързан с чума, война или гръмотевици; Кусор, бог на знанието, и Хавот, богиня на смъртта. Астарта, богиня, свързана с плодородието, сексуалността и войната, изглежда е била популярна в ранните времена, но все повече се идентифицира чрез Танит. По подобен начин Мелкарт, божеството-покровител на Тир, не е бил толкова значим в Картаген, въпреки че е останал доста популярен. Култът му бил особено значим в пуническа Сицилия, на която той бил покровител и която впоследствие била известна по време на картагенското управление като „нос Мелкарт“. Както и в Тир, Мелкарт бил обект на важен религиозен ритуал на смъртта и прераждането, извършван ежедневно или ежегодно от специализиран жрец, известен като „будител на бога“.

Противно на честото обвинение в безбожие от страна на гръцките и римските автори, религията заема централно място в политическия и социалния живот на Картаген; градът има толкова свещени места, колкото и Атина и Рим. Запазените пунически текстове показват наличието на много добре организирана свещеническа класа, която се е формирала предимно от елитната класа и се е отличавала от по-голямата част от населението по това, че е била гладко избръсната. Както и в Леванта, храмовете са били сред най-богатите и влиятелни институции в Картаген и са били дълбоко интегрирани в обществения и политическия живот. Религиозните ритуали служели като източник на политическо единство и легитимност и обикновено се извършвали публично или във връзка с държавни функции. Храмовете са били важни и за икономиката, тъй като са поддържали голям брой специализиран персонал, който е осигурявал правилното изпълнение на ритуалите. Жреците и аклитите изпълнявали различни функции за различни цени и цели; разходите за различните дарения, или molk, били изброени много подробно и понякога обединени в различни ценови категории. На молителите дори е била осигурена известна защита на потребителите, като храмовете са предупреждавали, че свещениците ще бъдат глобявани за злоупотреба с ценовата структура на приношенията.

Картагенците са имали висока степен на религиозен синкретизъм, като са включвали божества и практики от многото култури, с които са взаимодействали, включително Гърция, Египет, Месопотамия и Италия; обратно, много от култовете и практиките на картагенците са се разпространили из Средиземноморието чрез търговията и колонизацията. В Картаген имало и общности от евреи, гърци, римляни и либийци. Египетският бог Бес бил популярен за отблъскване на зли духове и се среща на видно място в пуническите мавзолеи. Изида, древноегипетската богиня, чийто култ се разпространява из цялото Средиземноморие, имала храм в Картаген; добре запазен саркофаг изобразява една от нейните жрици в елинистичен стил. Гръцките богини Деметра и Коре стават известни в края на IV в., след войната със Сиракуза, и са почитани през II в. сл. Техните култове привличали жреци и жрици от високопоставени картагенски семейства, а картагенците отдавали достатъчно голямо значение на почитането им, за да наемат гръцки жители, които да гарантират правилното провеждане на ритуалите им. Мелкарт все повече се отъждествявал с гръцкия си колега Херакъл и поне от VI в. пр. н. е. бил почитан както от гърци, така и от картагенци; един надпис в Малта го почита както на гръцки, така и на пунически език. Мелкарт става достатъчно популярен, за да послужи като обединителна фигура сред разнородните съюзници на Картаген във войните срещу Рим. Неговият обред за пробуждане може би се е запазил в Нумидия до края на II в. сл. В договора си с Македония през 215 г. пр.н.е. картагенските чиновници и генерали полагат клетва както пред гръцките, така и пред картагенските богове.

Кипи и стели от варовик са характерни паметници на пуническото изкуство и религия, които се срещат в целия западен финикийски свят в непрекъсната приемственост както в исторически, така и в географски план. Повечето от тях са поставени върху урни с кремирани човешки останки, разположени в открити светилища. Тези светилища представляват едни от най-добре запазените и забележителни реликви на пуническата цивилизация.

Малко се знае за картагенските ритуали или теология. Освен ритуала за събуждане на Мелкарт, пуническите надписи, открити в Картаген, свидетелстват за фестивал майумас, който вероятно включва ритуално пренасяне на вода; самата дума вероятно е семитска заемка от гръцкото hydrophoria (ὑδροφόρια). Всеки текст завършва с думите: „за Господарката, за Танит Лицето на Баал, и за Господаря, за Баал от Аманус, това, което така и така се обрича“. При разкопки на гробници са открити съдове за храна и напитки, както и рисунки, изобразяващи нещо, което изглежда като душа на човек, приближаваща се към ограден град. Тези находки силно подсказват, че е съществувала вяра в живота след смъртта.

Човешко жертвоприношение

Картаген е обвиняван в жертвоприношения на деца както от съвременните историци, така и от противниците си; Плутарх, Орозий, Филон и Диодор Сикул твърдят, че това е практика, макар че Херодот и Полибий не го правят. Скептиците твърдят, че ако критиците на Картаген са знаели за подобна практика, макар и ограничена, те биха били ужасени от нея и биха преувеличили мащабите ѝ поради полемичното си отношение към картагенците. Според Чарлз Пикар гръцките и римските критици се противопоставят не на убийството на деца, а на религиозния му контекст: както в древна Гърция, така и в Рим неудобните новородени обикновено са били убивани чрез излагане на стихиите. Еврейската Библия споменава за детски жертвоприношения, практикувани от ханаанците, предците на картагенците, докато гръцките източници твърдят, че финикийците са принасяли в жертва синовете на принцовете по време на „сериозна опасност“. Въпреки това археологическите доказателства за човешки жертвоприношения в Леванта остават оскъдни. Сведенията за детски жертвоприношения в Картаген датират тази практика от основаването на града през около 814 г. пр. Жертвоприношението на деца очевидно е било противно дори на картагенците и според Плутарх те започнали да търсят алтернативи на жертвоприношението на собствените си деца, като например да купуват деца от бедни семейства или да отглеждат вместо тях деца на слуги. Въпреки това, според сведенията, жреците на Картаген са изисквали младежи по време на кризи, като война, суша или глад. Противно на Плутарх, Диодор предполага, че децата на знатните хора са били предпочитани; крайните кризи са били причина за специални церемонии, при които до 200 деца от най-богатите и влиятелни семейства са били убивани и хвърляни в горящата клада.

Съвременната археология в бившите пунически области открива редица големи гробища за деца и бебета, представляващи гражданска и религиозна институция за поклонение и жертвоприношения; тези места се наричат тофет от археолозите, тъй като пуническото им име е неизвестно. Възможно е тези гробища да са били използвани като гробове за мъртвородени бебета или деца, които са починали много рано. Разкопките са интерпретирани от много учени като потвърждение на съобщенията на Плутарх за картагенските детски жертвоприношения. В тофета, открит в района на Саламбо в днешен Картаген, между 400 и 200 г. пр.н.е. са били положени около 20 000 урни, като тази практика е продължила до II век. По-голямата част от урните в този обект, както и в подобни обекти в Мотия и Тарос, съдържат овъглени кости на бебета или фетуси; в по-редки случаи са открити останки на деца на възраст между две и четири години. Костите на животни, особено на агнета, също са често срещани, особено в по-ранните находища.

Съществува ясна връзка между честотата на кремациите и благосъстоянието на града: по време на кризи кремациите са по-чести, макар и по неясни причини. Едно от обясненията е, че картагенците са принасяли в жертва деца в замяна на божествена намеса. Такива кризи обаче естествено биха довели до повишена детска смъртност и съответно до повече погребения на деца чрез кремация. Скептиците твърдят, че телата на деца, открити в картагенските и финикийските гробища, са просто кремирани останки на деца, починали по естествен път. Серджо Рибичини твърди, че топетът е бил „детски некропол, предназначен за приемане на останките на бебета, които са починали преждевременно от болест или други естествени причини, и които по тази причина са били „принасяни“ на определени божества и погребвани на място, различно от това, предназначено за обикновените мъртъвци“. Данните от съдебномедицинската експертиза сочат още, че повечето от бебетата са починали преди кремацията. В едно изследване от 2014 г. обаче се твърди, че археологическите доказателства потвърждават, че картагенците са практикували човешки жертвоприношения.

Декстър Хойос твърди, че е невъзможно да се даде „окончателен отговор“ на въпроса за детското жертвоприношение. Той отбелязва, че в древността детската и младенческата смъртност са били високи – може би една трета от римските бебета са умирали от естествена смърт през първите три века от н.е. – което не само би обяснило честотата на детските погребения, но и би направило редовното, мащабно жертвоприношение на деца екзистенциална заплаха за „общностното оцеляване“. Хойос отбелязва и противоречията между различните исторически описания на практиката, много от които не са подкрепени от съвременната археология.

Както и за повечето други аспекти на картагенската цивилизация, за нейната култура и общество се знае малко, освен това, което може да се заключи от чужди сведения и археологически находки. Като финикийски народ картагенците са имали афинитет към търговията, мореплаването и изследванията; повечето чуждестранни сведения за тяхното общество се фокусират върху търговските и морските им умения. За разлика от финикийците обаче картагенците стават известни и с военния си опит и сложното си републиканско управление; техният подход към войната и политиката е широко застъпен в чуждестранните сведения.

По време на разцвета на богатството и мощта си през IV и III в. пр.н.е. Картаген е сред най-големите метрополии в древността; само свободното мъжко население може да е наброявало около 200 000 души през 241 г. пр.н.е., без да се включват пребиваващите в града чужденци. Страбон изчислява общия брой на населението на 700 000 души – цифра, която вероятно е взета от Полибий; не е ясно дали този брой включва всички жители или само свободните граждани. Съвременната наука смята, че към 300 г. пр.н.е. населението на града е достигнало своя връх от 500 000 души, което би направило Картаген най-големия град в света по това време.

Описанията на търговските кораби, пазарите и търговските техники на Картаген са непропорционално по-често срещани и подробни. Картагенците са еднакво прочути и печално известни със своето богатство и търговски умения, които предизвикват както уважение и възхищение, така и подигравки; Цицерон твърди, че любовта на Картаген към търговията и парите е довела до неговото падение, а много гръцки и римски писатели редовно описват картагенците като коварни, алчни и коварни. В началото на V в. пр.н.е. сиракузкият водач Хермократ според сведенията описва Картаген като най-богатия град в света; векове по-късно, дори в отслабеното му състояние след Първата пуническа война, „всеобщото мнение“ е, че Картаген е „най-богатият град в света“. Най-известният картагенец в гръко-римския свят, освен военните и политическите лидери, вероятно е измисленият Хано от римската комедия „Поенул“ („Малкият картагенец“ или „Нашият картагенски приятел“), който е представен като гарван, хитър и богат търговец.

Макар и опростен стереотип, картагенците изглежда са имали богата материална култура; при разкопки на Картаген и неговия хинтерланд са открити стоки от цялото Средиземноморие и дори от Субсахарска Африка. Полибий твърди, че богатата природа на града е поддържала всички „индивидуални нужди на хората“. Чуждестранните посетители, включително иначе враждебно настроени личности като Катон Цензор и Агатокъл от Сиракуза, постоянно описват картагенската провинция като благоденстваща и зелена, с големи частни имения, „разкрасени за тяхно удоволствие“. Диодор Сикул дава представа за начина на живот на картагенците в описанието си на земеделските земи край града около 310 г. пр:

Той беше разделен на зеленчукови градини и овощни градини с всякакви видове плодни дървета, а многобройните потоци вода течаха в канали, напояващи всяка част. Навсякъде имаше селски къщи, богато построени и покрити с мазилка. … Част от земята беше засадена с лозя, друга – с маслини и други плодоносни дървета. Освен тях в равнините пасеха говеда и овце, а по ливадите имаше ливади с пасящи коне.

Всъщност картагенците се отличават както със селскостопанския си опит, така и с морската си търговия. Изглежда, че те са придавали значителна социална и културна стойност на земеделието, градинарството и животновъдството. Запазените фрагменти от трудовете на Маго се отнасят до засаждането и отглеждането на маслинови дървета (например присаждане), овощни дървета (нар, бадем, смокиня, финикова палма), лозарство, пчели, говеда, овце, домашни птици и изкуството на винопроизводството (а именно вид шери). След Втората пуническа война и загубата на няколко доходоносни отвъдморски територии картагенците се насочват към земеделието, за да възстановят икономиката си и да платят скъпоструващото военно обезщетение на Рим, което в крайна сметка се оказва успешно; това най-вероятно засилва значението на земеделието в картагенското общество.

Класа и социална стратификация

Древните свидетелства, съчетани с археологическите находки, сочат, че Картаген е имал сложно, урбанизирано общество, подобно на елинския полис или латинската civitas; то се е характеризирало със силна гражданска активност, активно гражданско общество и класово разслоение. Надписите върху пунически гробници и надгробни плочи описват голямо разнообразие от професии, включително занаятчии, пристанищни работници, земеделци, готвачи, грънчари и други, което показва сложна, разнообразна икономика, която най-вероятно е поддържала разнообразни начини на живот. Картаген е имал голяма и централно разположена агора, която е служила като средище на бизнеса, политиката и социалния живот. Агората вероятно е включвала обществени площади и площадки, където хората можели да се събират за фестивали или да се събират за политически функции; възможно е в този район да са функционирали държавните институции и да са се провеждали публично различни държавни дела, като например съдебни процеси. При разкопките са разкрити множество занаятчийски работилници, включително три обекта за обработка на метал, пещи за керамика и работилница за приготвяне на вълнени платове.

Съчиненията на Маго за управлението на пуническото стопанство дават представа за социалната динамика на картагенците. Собствениците на малки имоти изглежда са били главните производители и Маго ги съветва да се отнасят добре и справедливо към своите управители, селскостопански работници, надзиратели и дори роби. Някои древни историци предполагат, че собствеността върху земеделски земи е осигурила нова властова база сред градската аристокрация, която традиционно е била доминирана от търговци. Историк от XX в. изказва мнение, че градските търговци са притежавали селска земеделска земя като алтернативен източник на печалба или дори за да избягат от летните горещини. Маго дава някои сведения за отношението към земеделието и собствеността върху земята:

Човекът, който придобива имот, трябва да продаде къщата си, за да не предпочете да живее в града, а не в провинцията. Всеки, който предпочита да живее в града, няма нужда от имот в страната. Човек, който е купил земя, трябва да продаде къщата си в града, за да няма желание да се покланя на домашните богове в града, а не на тези в страната; човек, който изпитва по-голяма наслада от пребиваването си в града, няма да има нужда от имение в страната.

Наетите работници вероятно са били местни бербери, някои от които са ставали арендатори; робите често са били военнопленници. В земите извън прекия пунически контрол независимите бербери отглеждали зърно и коне; в земите, които непосредствено заобикаляли Картаген, съществували етнически разделения, които се припокривали с полуфеодалните различия между господар и селянин или господар и крепостен. Присъщата на селските райони нестабилност привлича вниманието на потенциалните нашественици, въпреки че Картаген като цяло успява да се справи с тези социални трудности и да ги овладее.

Според Аристотел картагенците са имали сдружения, подобни на гръцките hetairiai, които са били организации, приблизително аналогични на политически партии или групи по интереси. В пуническите надписи се споменават mizrehim, които изглежда са били многобройни по брой и предмет на дейност – от култове към богослужение до професионални гилдии. Аристотел описва и една картагенска практика, сравнима със syssitia – общи трапези, които насърчават роднинството и укрепват социалния и политическия статус. Конкретното им предназначение в картагенското общество обаче е неизвестно.

Литература

Освен някои древни преводи на пунически текстове на гръцки и латински език, както и надписи върху паметници и сгради, открити в Северозападна Африка, от картагенската литература не е останало много. Когато Картаген е разграбен през 146 г. пр.н.е., библиотеките и текстовете му са или систематично унищожени, или, според Плиний Старши, дадени на „дребните африкански царе“. Единственото забележително пуническо съчинение, което оцелява, е обемистият трактат на Маго за земеделието, който е запазен и преведен по нареждане на римския сенат; останали са обаче само някои откъси и препратки на латински и гръцки език.

Късноримският историк Амиан твърди, че Джуба II от Нумидия е чел Punici lbri, или „пунически книги“, които може би са били с картагенски произход. Амиан също така споменава, че пунически книги са съществували дори по време на неговия живот през IV в. от н.е., което предполага, че някои произведения са оцелели или поне че пуническият език е останал литературен. Други римски и гръцки автори споменават съществуването на картагенска литература, най-вече писанията на Ханибал за военните му кампании.

В римската комедия „Поенул“, която очевидно е написана и изиграна малко след Втората пуническа война, главен герой е богат и възрастен картагенски търговец на име Хано. Няколко от репликите на Хано са на пунически език, което представлява единствените дълги примери за този език в гръко-римската литература и вероятно показва ниво на популярно познаване на картагенската култура.

Клейтомах, плодовит философ, който оглавява Атинската академия в началото на II в. пр.н.е., е роден като Хасдрубал в Картаген. Той изучава философия при скептика Карнеад и е автор на над 400 съчинения, повечето от които са изгубени. Той е високо ценен от Цицерон, който базира части от своите De Natura Deorum, De Divinatione и De Fato на едно произведение на Клейтомах, което нарича De Sustinendis Offensionibus (Клейтомах посвещава много от своите трудове на видни римляни като поета Гай Луцилий и консула Луций Марций Цензорин, което предполага, че творбите му са били известни и ценени в Рим. Въпреки че прекарва по-голямата част от живота си в Атина, Клейтомах запазва привързаност към родния си град; след разрушаването му през 146 г. пр.н.е. той написва трактат, адресиран до сънародниците си, в който предлага утеха чрез философия.

Картаген е най-запомнен с конфликтите си с Римската република, която почти е победена във Втората пуническа война – събитие, което вероятно би променило хода на човешката история, като се има предвид последвалата централна роля на Рим в християнството, европейската история и западната цивилизация. На върха на могъществото си преди Първата пуническа война гръцките и римските наблюдатели често пишат с възхищение за богатството, просперитета и изтънченото републиканско управление на Картаген. Но по време на Пуническите войни и в годините след разрушаването на Картаген сведенията за неговата цивилизация обикновено отразяват предразсъдъци и дори пропаганда, формирани от тези конфликти. С изключение на някои недоволни уважения към военния блясък на Ханибал или към икономическите и морските му постижения, Картаген често е представян като политическо, културно и военно противопоставяне на Рим, място, където царят „жестокост, предателство и нерелигиозност“. Доминиращото влияние на гръко-римските възгледи в западната история оставя това изкривено представяне на Картаген в продължение на векове.

Поне от XX в. насам по-критичното и изчерпателно разглеждане на историческите данни, подкрепено от археологическите находки в цялото Средиземноморие, разкрива, че картагенската цивилизация е много по-сложна, нюансирана и прогресивна, отколкото се е смятало досега. Нейната огромна и доходоносна търговска мрежа е засегнала почти всяко кътче от древния свят – от Британските острови до Западна и Централна Африка, а вероятно и отвъд тях. Подобно на своите финикийски предци – чиято идентичност и култура те стриктно поддържат – нейните хора са предприемчиви и прагматични, демонстрирайки забележителна способност да се адаптират и да въвеждат иновации при промяна на обстоятелствата, дори по време на екзистенциалната заплаха на Пуническите войни. Макар че от литературата и изкуството на Картаген са останали малко следи, косвени доказателства сочат, че той е бил мултикултурна и изтънчена цивилизация, която е установила трайни връзки с народи от целия древен свят, включвайки техните идеи, култури и общества в собствената си космополитна рамка.

Изобразяване в художествената литература

Картаген е включен в историческия роман на Гюстав Флобер „Саламбо“ (1862 г.). Действието се развива по време на войната на наемниците и включва драматично описание на детско жертвоприношение, като момчето Ханибал едва избягва да бъде принесено в жертва. Епичният ням филм на Джовани Пастроне „Кабирия“ е създаден в тясна връзка с романа на Флобер.

„Младият картагенец“ (1887 г.) от Г. А. Хенти е приключенски роман за момчета, разказан от гледната точка на Малх, измислен тийнейджър, лейтенант на Ханибал по време на Втората пуническа война.

В „Мъртвото минало“, научнофантастичен разказ на Айзък Азимов, главният герой е историк на древността, който се опитва да опровергае твърдението, че картагенците са извършвали детски жертвоприношения.

„Пурпурното търсене“ на Франк Г. Слотър е измислен разказ за основаването на Картаген.

Die Sterwende Stad („Умиращият град“) е роман на Антони П. Ру, написан на африканс и публикуван през 1956 г. Той е измислен разказ за живота в Картаген и включва поражението на Ханибал от Сципион Африкански в битката при Зама. В продължение на няколко години книгата е задължителна за четене от учениците от 11 и 12 клас на гимназиите в Южна Африка, изучаващи африкански език.

Алтернативна история

„Delenda Est“, разказ от поредицата „Времеви патрул“ на Поул Андерсън, е алтернативна история, в която Ханибал печели Втората пуническа война, а Картаген съществува през XX век.

Дуологията на Джон Мадокс Робъртс, включваща „Децата на Ханибал“ (2002 г.) и „Седемте хълма“ (2005 г.), се развива в алтернативна история, в която Ханибал побеждава Рим във Втората пуническа война, а Картаген все още е голяма средиземноморска сила през 100 г. пр.

Мери Джентъл използва алтернативна версия на историята на Картаген като място на действието в романите си Ash: и Ilario, A Story of the First History. В тези книги Картаген е доминиран от германски племена, които завладяват Картаген и създават огромна империя, която отблъсква мюсюлманското завоевание. В тези романи титли като „господар-амир“ и „учен-маг“ показват сливане на европейските и северозападните африкански култури, а арианското християнство е държавната религия.

Стивън Бакстър включва Картаген и в своята трилогия за алтернативната история Northland, където Картаген надделява над Рим и го подчинява.

Координати: 36°50′38″N 10°19′35″E

Източници

 1. Ancient Carthage
 2. Картагенска цивилизация
 3. ^ Thus rendered in Latin by Livy (30.7.5), attested in Punic inscriptions as SPΘM /ʃuftˤim/, meaning „judges“ and obviously related to the Biblical Hebrew ruler-title Shophet „Judge“). Punic: 𐤔‏𐤐𐤈, šūfeṭ; Phoenician: PΘ /ʃufitˤ/
 4. ^ Punic: 𐤓‬𐤔 𐤌𐤋‬𐤒𐤓‬𐤕, rš mlqrt.
 5. « Punique » veut dire « phénicien » en latin, sachant que le mot « phénicien » vient du grec Φοινικήϊος / Phoinikếïos. Lui-même est fortement lié au mot grec « pourpre » (φοῖνιξ ou phoĩnix), une spécialité phénicienne.
 6. „Púnico“ significa „fenício“ em latim; por sua vez „fenício“ deriva do grego Φοινικήϊος (romaniz.: Phoinikếïos), um termo fortemente ligado à palavra grega para púrpura (φοῖνιξ; phoĩnix), um dos produtos em que os fenícios eram especialistas e pelo qual eram famosos. No entanto, alguns autores discordam que os termos „púnico“ e „fenício“ sejam sinónimos. Por sua vez, Cartago deriva do fenício Qart-ḥadašt[1] („cidade nova“).[2]
 7. «Pelo seu poderio, eles igualaram os Gregos, pela sua riqueza, os Persas». Apiano in Libyca, 2.
 8. «Os cartagineses não eram apenas fenícios que se foram instalar a oeste, como se tem dito usualmente. Muitos dados levam a que se lhes reconheça uma especificidade […] Na realidade, a civilização cartaginesa é produto de uma hibridação. O elemento fenício misturou-se com o elemento autóctone, que aparece sob o nome de ‘libu [en]’ („os líbios“).» — M’hamed Hassine Fantar [3]
 9. Segundo Diodoro Sículo, a Península Ibérica era a região mais rica em minas de prata, mas os nativos não sabiam usar o metal, o que foi aproveitado pelos fenícios, que o levavam para vender na Grécia e na Ásia com grande lucro. Além de prata, os fenícios obtinham na Ibéria também estanho, cobre e ouro (este último também em África).[5]
 10. a b Gades ou Gadir, chamada Didýme pelos gregos, deu origem à cidade atual de Cádis.
 11. ^ (en) Rein Taagepera, «Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D.», Social Science History, vol. 3, nos 3/4, 1979, p. 115 ISSN 0145-5532,
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.