Древна Спарта

Dimitris Stamatios | юли 29, 2023

Резюме

Спарта (Спарта на дорийски диалект, Спарта на атически диалект) е град-държава в Древна Гърция, построен на брега на река Евротас в Лакония в югоизточната част на Пелопонес. Тя е колония на народа на Беотия, който поради пренаселеност изоставя Централна Гърция и колонизира Пелопонес. Известен е в световната история с военната си сила, дисциплината си и големия брой роби. Известна е и в гръцката митология, особено с мита за красавицата Елена. Военната мощ на Спарта се дължала на уникалната за Древна Гърция съдебна система, наложена от законодателството на Ликург. Историческият период на Спарта започва след слизането на дорийците около 1100 г. пр.н.е. (въпреки че археологията предполага, че слизането на дорийците е било по-късно) и завършва по време на Римската империя. Районът е бил колония на народа на Беотия още в праисторически времена, което обяснява политическите институции и традиции на Древна Спарта. Всъщност, както може да се види от древните предания, жителите ѝ никога не забравят беотийския си произход.

По време на класическата Античност Спарта е един от двата най-могъщи града-държави в Древна Гърция, заедно с Атина. Спарта започва да се изявява като военно-политическа сила в Гърция в началото на архаичната епоха след края на мрачните години на геометричната епоха и достига абсолютния си връх след победата си в Пелопонеската война над Атина и нейните съюзници, когато успява да наложи хегемонията и влиянието си над по-голямата част от древногръцкия свят. Хегемонията ѝ не продължава дълго и след пораженията ѝ от тебаните през 371 г. пр. н. е. при Леуктра и 362 г. пр. н. е. при Мантинея тя губи старото си могъщество, като по същото време и с възхода на Македонското царство започва да играе второстепенна роля в гръцките дела. Някои проблясъци през III в. пр. н. е. не предотвратяват упадъка ѝ, следвайки съдбата на останалия гръцки свят, завладян от римляните. Въпреки това по време на Римската империя той продължава да бъде притегателен център заради богатата си история.

Древна Спарта е разположена в средата на долината на Еврота (в т.нар. Коили Лакедаимона, на западния бряг на реката) и е заобиколена от ниски хълмове (акрополът и Клараки на север, Евангелистрия на запад и Тубано и Ксения на югоизток) и от потока Магулица (на югозапад). Първоначално той се е състоял от четири кома-селища: Киносура, разположено на двата хълма югоизточно от града, Питани, разположено на запад (на мястото на днешната Магула), Езерата, които се простирали на изток до Евротас, и Месоа – централното селище на древна Спарта, което се развило в района около „гробницата на Леонид“. По-късно е добавено и пето селище – Амикъл.

Според историка Тукидид през V в. пр.н.е. спартанската държава се простирала на две пети от Пелопонес, т.е. на около 8500 кв. км – площ, три пъти по-голяма от тази на Атина. Тя се състояла от два основни региона, разделени от планински вериги.

Лакония, ако искаме да я определим строго, е ограничена на запад от планината Тайгетос, а на юг и изток – от морето Мирото. Северните ѝ граници са нестабилни: през 545 г. пр.н.е. Спарта, под ръководството на своя цар Есхестрат, завладява плодородната равнина Кинурия, която според легендата е била колонизирана от Кинурос, син на Персей от Аргос. Оттогава границите на региона минават от покрайнините на Тирия (близо до съвременния Астрос), областта на граф Тирос и Прасиас са естествените граници и никога не са били загубени за Спарта, южната част на планината Партенон, долината на Евротас (включително Скайритида) и след това областта в подножието на Хелмос, която се идентифицира с Велминатида.

Месиния, която е завладяна по време на едноименните войни, е оградена на север от река Неда и Аркадските планини, на изток от планината Тайгетос, на юг от Месинския залив и на запад от Йонийско море. Той включва големи планински вериги, включително планините Кипарисия и Итоми. В средата се намира долината на Месиния, която се захранва от река Памисос.

Първоначално лаконската държава се е състояла от четири комуни, наречени Конура, Лимнай, Месоа и Питана. Петата, намираща се на няколко километра, Амиклея, е добавена по неизвестно време.

Пътешественикът Паусаний предоставя богата информация за митологичния произход на много от горепосочените характерни имена на местности. Според разказа на спартанците първият цар на страната им (която по онова време не се е наричала така) е Лелегей. От неговото име жителите се наричали Лелегес. Царят имал две деца: Мили и Поликаон. Последният се оженил за дъщерята на царя на Аргос, Триопа, красивата Месена. Тя, като разбрала, че съпругът ѝ, като второроден, никога няма да заеме трона, го подтикнала да напусне страната. Преминавайки през планините, те открили голяма и плодородна равнина. Там построяват град – Месина. Поликаон станал цар на тази страна, която също нарекъл на името на съпругата си – Месиния.

В Спарта Лелегас е наследен от Милис, а Милис – от Еуротас. Този гениален цар вдъхновил великолепен проект. Долината, в която се намирала държавата му, била залята от река, образуваща голямо езеро. Чрез построяването на канал реката била ограничена в коритото си, а плодородната долина останала свободна. Така реката била наречена на името на царя – Евротас. Евротас не оставил потомци от мъжки пол, но имал дъщеря – Спарта. Нейният годеник, Лакедемон, бил обявен за наследник. Този цар дал името си на своята държава. За своя столица той построил град, който нарекъл Спарта в чест на съпругата си. Освен това дал на голямата планина, която отделяла страната му от Месиния, името на майка си – Тайгетис. Накрая синът му Амиклас оставил името си в историята, като построил град, известен като Амиклея.

Отбелязва се, че според устната традиция потомците на тези хора са героите от троянския цикъл: Елена, Клитемнестра, Диоскури и Пенелопа.

Праистория

За съвременните учени е трудно да реконструират предисторията на Древна Спарта, тъй като писмените източници са много отдалечени във времето от събитията, които вече са били силно изопачени от устната традиция. Въпреки това най-ранното сигурно доказателство за човешко заселване в района на Спарта е откриването на керамика, датираща от средния неолит, близо до Куфовуно, на около два километра югозападно от града. Това са най-ранните следи от първоначалната микенска спартанска цивилизация, за която се говори в „Илиада“.

Изглежда, че тази култура е изпаднала в упадък към края на бронзовата епоха, когато гръцките войнствени племена дорийци от Епир и Македония се спуснали и заселили в Пелопонес. Дорийците очевидно започват да разширяват границите на спартанската територия още преди да създадат своя собствена държава. Те воювали срещу дорийците от Аргос на изток и югоизток и аркадските ахейци на северозапад. Съществуват и доказателства, че самата Спарта, изключително недостъпна поради топографията на долината на Тайгетос, се е смятала за достатъчно сигурна по това време, поради което никога не е била укрепена.

Между VIII и VII в. пр.н.е. спартанците преживяват период на анархия и вътрешни конфликти, за които свидетелстват и Херодот, и Тукидид. В резултат на това те започват редица политически и социални реформи, които по-късно приписват на полумитичния законодател Ликург. Тези реформи бележат началото на класическа Спарта.

Класическа Спарта

По време на Втората месенска война Спарта се превръща във велика сила както на местно, така и на национално ниво. През следващите векове репутацията на спартанската военна мощ е несравнима. През 480 г. пр.н.е. малка войска от спартанци, теспийци и тебанци, водена от цар Леонид, води легендарна битка докрай при Термопилите срещу колосалната персийска армия, като дава безброй жертви, преди окончателно да бъде обкръжена. Превъзходството на екипировката и военните умения на хоплитите от спартанската фаланга е демонстрирано отново година по-късно, когато спартанската армия, този път в кворум, повежда обединените сили на гръцките градове срещу персите при Платея.

Решителната победа в битката при Платея слага край на Персийските войни, както и на персийските амбиции за експанзия в европейски територии. Въпреки че в битката се сражава армия, съставена от хора от всички краища на гръцкия свят, заслугата е на Спарта, която, освен че е главният герой при Термопилите и Платея, е фактическият лидер на гръцката кампания.

През късния класически период Спарта, заедно с Атина, Тива и Персийската империя, са основните сили, които се борят помежду си за надмощие. В резултат на избухването на Пелопонеската война Спарта, традиционно сухопътна цивилизация, се превръща в мощна морска сила. В разцвета на своето могъщество Спарта побеждава много от големите гръцки градове-държави и в крайна сметка успява да надвие могъщия атински флот. Към края на V в. пр. н. е. Спарта се откроява като сила, която побеждава Атина и нахлува в Персия – период, известен като „спартанска хегемония“.

По време на Коринтската война Спарта се изправя срещу коалиция от най-важните гръцки държави: град Тебес, Атина, Коринт и Аргос. Първоначално този съюз бил подкрепен от Персия, чиито територии в Анадола били преживели спартанско нашествие и поради това била нащрек за по-нататъшна експанзия на Спарта в Азия. Спарта успява да постигне редица сухопътни победи, но няколко от корабите ѝ са унищожени при Книдос от гръцко-феникийската наемна флота, която Персия предоставя на Атина. Това нанася големи щети на спартанския флот, макар че не слага край на амбициите ѝ да се разшири на персийска територия, докато Конон от Атина не разграбва спартанското крайбрежие и не предизвиква древния спартански страх от бунт на хелотите.

След още няколко години война е подписан „царският мир“, според който всички гръцки градове в Йония остават независими, а азиатските граници на Персия вече не са застрашени от Спарта. Резултатите от тази война са придобитата от персите възможност за намеса в гръцките дела, но също така и затвърждаването на хегемонистичната позиция, която Спарта заема в гръцката политическа система. Спарта изпада в упадък след съкрушителното поражение на армията ѝ от тебаните на Епаминонд в битката при Леуктра. Това е първата сухопътна битка, загубена от спартанска армия в пълен кворум.

Тъй като гражданството се наследявало по кръвен път, Спарта била принудена да се справи с проблема, че на нейните територии имало прекалено много свободни граждани, така наречените „хомои“. Тревожното намаляване на броя на Homoi в Спарта, често наричано в източниците „олигантропия“, е отбелязано от Аристотел.

Елинистическа и римска Спарта

Спарта никога не успява да замени броя на възрастните мъже, които губи при Леуктра през 371 г. пр.н.е. и в последвалите революции на Ейлотите. Нещо повече, високомерното отношение, което тя продължава да заема, отказвайки да се съюзи с други гръцки държави, освен ако не е начело, води до частичната ѝ изолация от останалата част на Гърция, което я прави непопулярна сред останалите гърци. Въпреки това тя продължава да бъде могъща сила в региона още два века; нито Филип II, нито синът му Александър дори се опитват да завладеят Спарта. Макар и сама, тя не можела да представлява значителна заплаха, но възможностите на армията ѝ оставали толкова големи, че всеки опит за нахлуване би означавал прекомерни загуби. Дори в периода на упадък Спарта не преставала да твърди, че е „защитник на елинизма“, нито пък губела лаконичния си дух, докато се хвалела, че никой не може да я завладее. В един исторически анекдот се разказва, че крал Филип II изпраща послание до Спарта, в което се казва: „Ако нахлуя в Лакедемония, ще изравня град Спарта със земята“. Отговорът, който получил, бил просто „Ако“.

Дори когато Филип създал Общогръцка армия под претекст да обедини цяла Гърция срещу персийската заплаха, спартанците решили да не участват доброволно. Те по никакъв начин не се интересували от обединяването на силите си с един панелен съюз, ако нямало да ръководят усилията. Херодот разказва, че македонците също са произлезли от дорийците и по този начин са били близкородствена раса на спартанците. Това обаче било без значение. Така, след завладяването на Персийската империя, Александър Велики изпратил в Атина, на Партенона, 300 персийски доспехи със следния надпис.

Антипатър, който след смъртта на Александър управлява Македонското царство и успява лесно да подчини на властта си всички градове-държави в Южна Гърция, които са избягали от македонското управление. След това той поискал от Спарта да приеме мирно македонското управление, но спартанците отказали и Антипатър навлязъл в Пелопонес с твърде голяма за гръцките стандарти армия. След като сломява съпротивата на аркадците, той напада Лакония. В битката при Селая успява да разгроми спартанската армия. Разгромените спартански сили се оттеглят в Гитион, за да се прегрупират. Възползвайки се от тази пролука, той навлиза в незасегнатата Спарта; но политическите проблеми в Македония го принуждават да се оттегли, след като преди това опожарява и разграбва града. Спартанската армия се опитва да го нападне по време на отстъплението на силите му към Мегалополис. Но те претърпяват злощастно поражение. Кампанията не довела до завладяването на Лакония, но Месиния била изгубена от контрола на Спарта и преминала под македонска власт, а хелотите били освободени от спартанското иго. По време на Картагенските войни Спарта се съюзява с Римската република.

В края на III в. в политическото ръководство на Спарта настъпва възраждане. Агис IV и неговият наследник Клеомен III ще се опитат да върнат Спарта в светлината на прожекторите. Първият ще се опита да върне законодателството на Ликург, който по негово време е бил убит, но ще бъде убит. Вторият временно ще възстанови престижа на Спарта и първоначално ще постигне значителни успехи срещу Ахейската лига, но ще бъде победен в битката при Селая през 222 г. пр. н. е. и ще бъде принуден да отиде в изгнание, което ще означава край на независима Спарта. Клеомен ще бъде описан от мнозина като „последния велик човек на Спарта“.

Политическата независимост на Спарта е прекратена, когато тя е принудена да се присъедини към Ахейската лига. Тя не участвала в Лигата на свободните, въпреки че нейното пристанище Гитион принадлежало към нея. През 146 г. пр.н.е. Гърция е завладяна от римския генерал Леуций Момий. По време на римската окупация, когато Спарта е известна като Лакедемон или Лакедемония, спартанците продължават да водят своя начин на живот, въпреки че градът им се превръща в нещо като туристическа атракция за богатите римляни, които идват да видят техните „екзотични“ навици, описани от Паусаний. Съществува хипотеза, че след голямото унищожение на римската императорска армия в битката при Адрианопол (378 г.) една спартанска фаланга се срещнала и разгромила сила от вестготски нашественици.

Византийската епоха

За разлика от други градове в Лакония, които са изоставени през IV в. от н.е., Спарта и Гитион продължават да бъдат обитавани въпреки земетресенията (като това през 375 г.), готските нашествия през 395 г. при Аларик и вандалските набези през 468 г. при Изериус, както и чумната епидемия през 541-43 г. Към края на управлението на Юстиниан обаче градът е изоставен, въпреки че е възможно цитаделата да е продължила да се използва. Мястото на Спарта се смятало за недостатъчно укрепено и податливо на дългосрочни блокади поради голямото разстояние от пристанището, а с преместването на столицата в Константинопол корабите от Гитион вече трябвало да плават около нос Малеа.

Поради гореспоменатите причини градските власти пристъпили не само към преместване на града, основавайки Монемвасия, но и към реорганизация на селищата в югоизточна Лакония. Реорганизацията включвала заселване в планинските проходи на Парнонас и миграция от Гитион. В Хрониката на Монемвасия се споменава, че част от населението се е преместило в Сицилия. Тъй като реконструкцията, преместването и заселването на населението на новото място трябва да са приключили няколко години по-късно, възможно е двата града да са съществували съвместно известно време.

Основен компонент на спартанското общество е подчинението на управниците и законите. Законът в Древна Спарта бил върховен и ясно определял както задълженията, така и правата на лакедемонците. Неговата крайна цел е да създаде общество от примерни граждани и предани войници. Той също така се стремял да гарантира, че градът ще бъде самодостатъчен, като го защитава от външни и вътрешни заплахи. Заслужава да се отбележи, че Спарта е градът-държава, който демонстрира най-дълготрайна конституция и политическа стабилност. До навлизането на римляните в политическите дела на Гърция тя никога не е преживявала нито чужд завоевател, нито вътрешен тиранин, нито политически промени, нито социални вълнения, както останалите гърци, с изключение, разбира се, на честите революции на хелотите.

Ликург

Политическата организация на Спарта граничи с фикция. За пръв законодател и основател на политическата система се смята Ликург – човек, който според мнозина не съществува. Доминираща черта на законодателната му дейност е, че той не въвежда множество закони, а институции, изхождайки от това, че законите се променят с течение на времето в зависимост от обстоятелствата. Напротив, институциите, традициите в най-простия смисъл, са включени в начина на живот на хората и имат вечна валидност. Според Пиндар Ликург получил божествено поръчение да напише законите си, като се консултирал с Делфийския оракул. Пития го уверила, че законите му са отлични. Според преданието, преди да тръгне на това пътешествие, той се заклел пред гражданите да продължат да спазват законите му, поне докато се върне. Когато получил желаното потвърждение, той решил никога повече да не се връща в града. Подложил се на гладна смърт и малко преди да умре, дал обет на слугите си да разпръснат пепелта му на вятъра. Така той никога не се върнал, жив или мъртъв, в Спарта, а гражданите, верни на клетвата си, никога не променили законите му.

Great Rhetra & Eunomia

Законите на Ликург, известни като „Великият обред“, въвеждат в град Спарта така наречената „Еуномия“, в резултат на което се създава специфичен начин на живот. Последният формирал форма на демокрация, основана на абсолютното равенство между „равните“: социално равенство, равенство в кухните за супа (следователно равенство в богатството), равенство в рамките на богатата фаланга. Разбира се, Спарта не е била форма на демокрация в смисъла на атинския си аналог. По-правилно е да се каже, че тя е била смесена конституция, в която е управлявала аристокрация. Демократичното равенство било ограничено сред онези, които имали правото да се наричат граждани-граждани. От тяхна страна съжителствали царската власт (двама царе), олигархията (сенат) и тиранията (куратори).

Гражданските права не се предоставяли просто по наследство: всеки млад мъж трябвало да докаже с морала си, че заслужава да ги получи, като успешно завърши строг образователен процес и се придържа към традиционния за лаконците пестелив начин на живот. Самият факт, че гражданските права не се предоставяли на всеки случаен човек, имал за цел да накара спартанеца да осъзнае важността на своите привилегии, но и да разбере, че от тях произтичат редица задължения. В последствие законодателството формирало и морала на гражданите, който се изразявал в отвращение към богатството и ненужния лукс, в благотворителност и храброст в битка, както и във военна етика. Проявата на малодушие в битка се смятала за най-лошата позорна постъпка, наказвана със загуба на правото да се претендира за длъжност и обществено възмущение. Интересът на гражданите е бил съсредоточен изключително върху една добродетел – воинската – ориентация, която може би може да се тълкува с оглед на дорийския произход на спартанците, както и на древния страх от възможността за бунт на хелотите.

Kings

След реформите на Ликург и оттогава насам Спарта имала двама царе. Единият принадлежал към династията на „Агиадите“, а другият – към тази на „Евриподите“ – две фамилии, които според легендата произхождали от близнаците потомци на Херкулес, съответно Евристен и Прокъл. Фамилиите при всички случаи трябвало да се разграничават една от друга: както използването на общи имена, така и браковете между членовете им били строго забранени. Дори гробниците им се намирали на различни места: в Питана, една от комите, които съставлявали град Спарта, се намирали гробниците на Агиадите, докато Евриподите, напротив, били погребани в Езерата. Двамата царе били равноправни, макар че, тъй като Евристен бил по-големият от близнаците, ни се предоставя теоретично първенство на Аятидите.

Достъпът до трона е наследствен, а не се основава на лични заслуги. В реда на наследяване синът предхождал брата, тъй като, въпреки че последният бил по-възрастен, синът, роден, докато баща му бил на трона, предхождал онези, които не се ползвали с този статут. Следователно не ставало дума за строго облагодетелстване на първородния, а за това, което византийците наричали „пурпурогенезис“. Изглежда обаче, че спартанците са тълкували това правило доста свободно. Плутарх дори отбелязва, че тези, които били отгледани, за да станат царе, били освободени от спартанско образование. Тъй като обучението на момчетата започвало на седемгодишна възраст, наследникът щял да бъде разпознат още в детска възраст.

Властта на кралете е била както военна, така и религиозна. Ксенофонт пише: „Царят нямаше друго задължение в похода, освен да бъде жрец на боговете и генерал на хората“. В ранните години на съществуването на институцията царят можел да води война в страна по свой избор. Единият цар ограничавал властта на другия. През 506 г. пр. н. е. се състояла „Раздялата в Елевзина“: цар Демарат се отказал от похода, който бил провел заедно с Клеомен I срещу Атина. Оттогава, разказва Херодот, в Спарта бил приет закон, според който и двамата царе нямали право да придружават армията в поход. През V в. Апела е тази, която гласува за война, а поне от IV в. ефорите и старейшините са тези, които решават за мобилизацията.

По време на похода обаче царете имат по-голяма свобода на движение, дотолкова, че Аристотел нарича спартанското царуване „стратегия на наследствения вожд“. По време на война царят имал правомощията на главнокомандващ, командвал останалите генерали, можел да договаря примирие и се сражавал в предната редица на дясното крило, заобиколен от почетната си гвардия. Той имал право на живот и смърт над своите войници, включително и над цивилните. Той обаче оставаше под надзора на трибуните и можеше да бъде съден при завръщането си в града. Той все още се считаше за един от членовете на Сената. И накрая, царете били жреци на лакедемонския Зевс или Небесния Зевс и ръководели публичните жертвоприношения.

Сенат

Сенатът се състоял от 28 мъже на възраст над 60 години (след приключване на военната служба), избирани пожизнено от Апела. Негови членове са били и двамата крале, така че той се е състоял от общо 30 души. Основният критерий за избора им била тяхната военна доблест. Въпреки че на практика всеки от свободните граждани на Спарта, независимо от богатството или социалното си положение, можел да бъде избран, традиционно в него влизали хора от стари аристократични фамилии. Избирането в сената се смятало за голяма чест, на която се радвали най-изтъкнатите мъже ( kaloi kagathoi ). Исократ споменава, че Ликург постановил изборът им да става със същото внимание, с което някога атиняните избирали членовете на Върховния съд.

След смъртта на даден член, кандидатите за негов наследник се явяват последователно пред Апела, която се събира именно за тази цел и изразява предпочитанията си чрез гласуване с подобен интензитет. При тази процедура избраните съдии чували гласовете от съседна сграда, без да виждат оценявания кандидат. По този начин кандидатът с най-силен вик бил обявен за „старейшина“. Макар че някой може да сметне този необичаен начин на избор за достатъчно справедлив, някои древни автори, като Аристотел, го смятат в най-добрия случай за несигурен.

Сенатът играе важна роля в политическия живот на държавата, като има право да подготвя закони за приемане, както и да има законодателна инициатива. Освен това членовете му можели да налагат вето на решенията на Апела, може би по времето, когато кураторите също имали законодателни правомощия. Като цяло това е бил орган, който е отговарял за вътрешната политика и не е подлежал на ничий контрол за решенията си. Сенатът е бил и най-висшият съдебен орган, който е разглеждал наказателни дела, като е имал право да налага смъртно наказание или загуба на гражданските права на дадено лице. Заедно с жалбоподателите членовете на Сената можели дори да критикуват кралете.

Куратори

Петимата ефори са група служители в Древна Спарта, които имат за задача да контролират царете и жителите на града, особено що се отнася до спазването на традициите. Не е известно кога точно е създадена тази институция и от кого. Това, което знаем, е, че те са били избирани от Апела за срок от една година, на първото новолуние след есенното равноденствие. Един от петимата, известен като „едноименния куратор“, давал името си на годината и на официалните документи.

Първата отговорност на ефорите е била да поддържат обществения ред. Те бдяха отблизо над жителите и селяните, като имаха правото да решават въпроси, свързани с живота и смъртта на последните. Сред отговорностите им беше и контролът върху морала и физическия облик на спартанците. Младите мъже също са били класа граждани, които са били внимателно наблюдавани: кураторите са проверявали физическото им състояние на всеки десет дни, а дрехите и постелята им – ежедневно.

Те контролирали и други държавни служители, включително кралете, и имали право да налагат глоби, затвор или смъртно наказание. Те също така контролирали външната политика на държавата и изпълнението на решенията на Апела (на който били председатели). Имали са и правомощията да вземат решения по време на криза.

Тяхната власт е толкова голяма, че Аристотел я сравнява с тази на тираните ( isotyranos ). Те дори са имали право да остават седнали пред царете. Теоретично обаче те са представлявали народа. Римският оратор Цицерон ги оприличава на „трибуните на плебса“ в римското общество. Всеки месец царете се заклевали да спазват законите, а приставът – да поддържа царството. Дори властта на кураторите не била безгранична: те не можели да бъдат избирани втори път, а мандатът им се оценявал от техните наследници, които можели дори да им наложат смъртно наказание, ако извършат тежко престъпление.

Aella

С термина „Апела“ се обозначава събранието на „хомоите“, т.е. на всички свободни спартанци от мъжки пол, които имат политически права. Очевидно ролята му е била доста ограничена, дотолкова, че Аристотел не го споменава, когато изброява демократичните елементи на спартанската конституция.

Ролята му не е ясна на съвременните учени, както и минималната възраст за участие в него. Възможни са версии както за 20-годишна възраст (постъпване в армията и участие в кухните за бедни), така и за 30-годишна възраст (възможност за създаване на семейство и заемане на обществени длъжности). Все още не знаем каква е била честотата на тези срещи. Във Великия обред просто се споменава за среща „от време на време“ при сливането на реките Евротас и Онос. В коментар на Тукидид се твърди, че то се е провеждало всеки месец, когато е имало пълнолуние.

Apella нямаше законодателна инициатива: обикновените граждани не участваха в изготвянето на резолюциите, нито имаха право на глас. Те се ограничаваха до избора на педиатри, старейшини и куратори, както и до приемането или отхвърлянето на резолюции, предложени от последните две камари и кралете. Те обикновено се отнасяли до въпроси, свързани с войната и мира, либациите, външната политика и освобождаването на емигрантите. Апела също така решавала кой да бъде назначен за генерал на дадена кампания. Изборът за приемане или отхвърляне на предложенията се провеждал чрез акламация. Само ако председателят се съмняваше в силата на гласовете, поддръжниците на всяко мнение се разделяха на едната или другата страна и се извършваше преброяване.

В Спарта нямало социални класи в смисъла на тези, които съществували в Атина и други градове, т.е. земеделци, търговци, занаятчии и т.н. Основното разграничение на жителите е било между „хомои“, „пойкии“ и „илиоти“.

Гражданите на Спарта са малцинствена част от общото население на града-държава. Според Исократ именно 2000 дорийци са нахлули в Лакония, simple supposition sans valeur réelle. Аристотел твърди, че по времето на първите царе спартанците са били 10 000 на брой. Là encore, il est difficile de porter foi à ce chiffre rond. Първото достоверно сведение е предоставено от Херодот : около 480 г. пр. н. е. цар Демарат оценява броя на мобилизираните хоплити на малко над 8000 – по-късно в битката при Платея присъстват 5000 спартански хоплити. Ce nombre décroît tout au long du Prototype:S-, principalement en raison du tremblement de terre de 464 av. J.-C., qui selon Plutarque, détruit le gymnase, tuant ainsi tous les éphèbes, et de la révolte des Hilotes (10 ans de guérilla).

Като

Членовете на висшия ранг в Древна Спарта са били хомоиои. Homoios означавало равен или евпатрид. Това били и законните спартански граждани, чието основно задължение било да участват в общността и да бъдат добри воини. Задължението на хомойоите било да се занимават само с военна дейност и да не се занимават с нищо друго. Останалите дейности, като земеделие, животновъдство, занаяти и търговия, се извършвали основно от местното население. Докато тежката работа се вършела от селяните. Поради постоянните конфликти и войни, в които участвала Спарта, броят на спартанците, т.е. на гражданите на Спарта, рязко намалявал. През 480 г. пр. н. е. според Херодот Спарта е имала 8000 хомои. Към края на IV в. пр. н. е. броят им е намалял до по-малко от хиляда, което се дължи на постоянните конфликти и вероятно на отказа на спартанците да се обединят с перипатетиците и хелотите. Аристотел смята, че намаляването на броя на спартанските граждани е довело до неизбежния упадък на Спарта по негово време.

Жители

Периокеите са социална група, състояща се от семейства, които живеят относително самостоятелно в градове или комуни в по-широката периферия на града, но нямат право на глас в управлението на държавните дела. Те са се занимавали с производствени дейности, с които хомоите не са се занимавали, т.е. упражнявали са професиите занаятчия, дърводелец, земеделец, скотовъдец и търговец. Те били единствените, на които било позволено да пътуват в други градове, въпреки че икономическата им дейност била ограничена от строгата спартанска опека.

Те имали право да създават свои собствени закони, а не да следват спартанското законодателство, което така или иначе имало превес. Те не са имали политически права, нито са участвали в събрания. Но плащали данъци и били задължени да служат в спартанската армия като тежко въоръжени войници.

Цилиндри

Хелотите са най-ниската социална класа в Древна Спарта. Те не са типичните роби, които са съществували в останалата част на Древна Гърция, както в Атина. Тяхната форма на робство не е била частна, а е принадлежала на спартанската държава, за която са работили. Произходът на хелотите не е напълно ясен. Смята се, че те са потомци на по-ранните жители на Древна Спарта, които са поробени с идването на дорийците. Известно е също, че месенците също стават хелоти, когато са поробени от спартанците след пораженията им в Месенските войни. Спартанците не можели да ги продадат, нито да ги освободят, докато те вършели предимно земеделска работа в земята на хомонците и трябвало да дават част от реколтата си на държавата. Те живеели със семействата си и понякога следвали спартанската армия в битка като леко въоръжени войници. Отличието в битката можело да означава освобождение на хелотите и техните семейства. Поради численото си превъзходство (смята се, че са превъзхождали връстниците си с около двадесет към едно) те са били способни да предизвикат бунтове, което е било стар страх на спартанците, които винаги са държали голям брой войници в Спарта, за да потушават бунтове. Макар че Епаминонд освободил месенските хелоти, като завзел Месения от Спарта, институцията на хелотите в Лакония се запазила до II в. пр.

Xenolasia

Ксенилазията била дорийски институт, който съществувал не само в Спарта, но и в дорийски Крит. Това била институцията, която забранявала гостоприемството на чужденци в град Спарта без специалното разрешение на спартанската държава. Спартанците вярвали, че ще запазят дорийския характер на града, ако не допускат в него всички чужденци. Освен това вярвали, че ако държат чужденците извън града, няма да има опасност да се разкрие истинският брой на спартанските граждани. Разбира се, имало и изключения за приятели, съюзници или лаконци, като например Алкивиад, когато избягал от кораба, който го превозвал до Атина за съд, и, разбира се, лаконският историк Ксенофонт.

Социално положение на жените

Жените се радват на големи привилегии в Древна Спарта, което е изненадващо, ако сравним положението на жените в Спарта с това в Атина и другите гръцки градове от древността. Тъй като мъжът отсъствал дълго време от дома, жената в Спарта била еманципирана до степен, немислима за онова време. Мъжете винаги са оставали зад гърба си, за да контролират хелотите. Тя се упражнявала като момчетата и мъжете и била известна с атлетичните си способности. Участвала е в борба, гола като мъжете, и е тренирала хвърляне на диск и копие. Придавала голямо значение и на танците. Този вид тренировки за жените са били елемент от спартанската евгеника, за да могат те да станат съвестни майки и да отгледат силни деца. Плутарх съобщава, че когато някой се подиграл на спартанските жени, Горго, съпругата на Леонид, отговорила: Ние доминираме над нашите мъже, защото само ние раждаме мъже.

Препратките към спартанската жена я представят като добродетелна и героична. Съществуват истории, които искат от спартанските жени стоически да приемат убийството на новородените си деца, ако те не са способни, и сами да убиват синовете си, ако те са страхливи пред лицето на врага. Други пък гледат белезите по мъртвите тела на децата си, за да установят дали раните ги почитат или позорят, потвърждавайки известното или тане, или на таис. Жените в Спарта се радват на абсолютното уважение на обществото, в което живеят, докато в никой друг град не се наблюдава същата степен на свобода и равенство. По време на война властта се упражнявала от жените, докато мъжете отсъствали. Властта на спартанската жена произтича от законодателството на Ликург, което дава на жените правото да притежават земя, като по този начин им осигурява финансови средства, за да бъдат помазани глави на семейството.

Институция на брака

В Древна Спарта зестрата не е била обичайна, бракът не е бил съчетан с религиозна церемония, а изборът на партньор е бил по-скоро личен, отколкото родителски въпрос. Спартанците и спартанките са имали възможност още от детството си да се срещат многократно по време на многобройните религиозни фестивали, които са включвали танци, музика и гимнастически прояви и в които често са участвали и момчета, и момичета, разголени до голо. Атеней записва, че преди да сключат брак, спартанците използвали девойки, а като любовници използвали непълнолетни момчета. За спартанците законната възраст за брак започвала на 20 години, когато завършвали съдебния процес, но те имали право на духовническа издръжка от държавата, където живеели със семейството си, едва след 30-годишна възраст. За младите спартанки възрастта за сключване на брак е била малко след началото на менструацията, на около петнадесет години, което е било обичайната възраст в Древна Гърция. Най-разпространеният начин за сключване на брак бил отвличането на булката, често със съгласието на бащата. Годеницата отрязвала дългата коса на отвлеченото момиче, обличала го в туника като момчетата от процеса и го оставяла да чака младоженеца в тъмна стая. Младоженецът идвал след задушница и осъществявал полов акт с нея. Ако бил над 30-годишен, в който случай имал право да получи много от града, жена му вече не живеела в дома му, но ако бил по-млад, жената все още живеела при родителите си и той можел да я посещава само тайно.

Спартанската култура е най-основната характеристика на Древна Спарта, характеристика, която я прави напълно различна от останалите гръцки градове и показва отлично чисто военния характер на лакедемонците и страхотната военна машина, с която разполага град Спарта. Когато се раждало дете, то се къпело във вино, за да се определи силата му, и се давало на по-възрастните спартанци, които изследвали тялото на бебето и определяли дали то е способно или не. Децата, които се раждали болни или осакатени, били оставяни в „Апотекарите“ (вероятно съвпадащи с Кайафа, за които по-новите изследвания показват, че са били място за екзекуция на престъпници и бунтовници). . Родителите отглеждали детето си от мъжки пол само до седемгодишна възраст, когато отговорността за възпитанието му се поемала от спартанската държава. От седемгодишна възраст момчетата в Спарта били закалявани. От тринадесет години те били научени да се бият, да оцеляват, да ядат малко, да носят една и съща дреха през всички сезони на годината. Ядяха черен живот, но бяха насърчавани да крадат за храната си и щяха да бъдат наказвани само ако бъдат хванати, именно защото бяха хванати. Освен това трябваше да спят върху тръстика, отрязана от бреговете на Евротас, и да говорят малко и да бъдат лаконични, (лаконични). Всичко това ставало под надзора на педонома, който имал едно дете, обикновено най-силното и най-смелото, ирената, за водач на децата. Огненото кръщение се извършвало в църквите.

Криптография

Криптея е социален феномен или с други думи институция в Древна Спарта, по време на която младите спартанци, почти невъоръжени, се крият през деня, а през нощта правят набези срещу хелотите. Древните източници са оскъдни и противоречиви по този въпрос. Съвременните историци също дават различни тълкувания на явлението. Някои смятат, че това е правено, за да се контролират хелотите, които превъзхождали по численост спартанците. Други смятат, че това е било вид военно обучение за младите спартанци, а трети – че е било ритуал за преминаване в мъжественост. Според един от възгледите това е било просто прилагане на нощен полицейски час за елита.

Спартанската армия е може би най-страховитата военна машина в древния свят. Тази военна машина, с невероятната си дисциплина и подготовка, успяваше много добре в продължение на векове да прикрие най-големия си и основен недостатък, който, разбира се, беше не друг, а нейният числен състав. Спартанските хоплити винаги носели червено наметало, защото то прикривало кръвта, ако били ранени, а и според Ликург по някакъв начин плашело врага. В битките спартанските хоплити не носели сандали, а ходели боси, за да поддържат фалангата по-стабилна. В Спарта съществувало схващането, че войниците трябва да се върнат от битката победени или мъртви, въпреки че нямало закон, който да осъжда тези, които изоставят битката, но тогава те били маргинализирани от обществото, като например Аристодем, който избягал от Термопилите по заповед на Леонид, за да предупреди, че гърците са обкръжени. Знаменателно е, че преди да влязат в битка, когато майката подавала щита на сина си, тя казвала „или тан, или на него“, което означавало „или с него ще се върне победен, или на него мъртъв“.

Военната структура на спартанската армия е следната: водач на армията е един от двамата царе, които ръководят кампанията от 506 г. пр. Втори по ранг бил военачалникът, който бил водач на една от общо шестте къртици на спартанската армия. Трети по ранг беше капитанът, който беше командир на една рота, която беше 1

Въоръжението на спартанците не се различавало много от това на останалите гърци, като единствената разлика била туниката и червената хламида. По време на Пелопонеската война на всички спартански щитове била изписана буквата L (ламбда), която символизирала Лакедемония. Характерно за тях е също, че са оставяли косите си дълги и са ги разресвали преди битки, което по онова време се е смятало за предимно предспартанска характеристика. През архаичния период те носели коринтски шлем, перуники и бронзов нагръдник, въпреки че след Персийските войни, когато войните станали по-открити, те заменили бронзовия нагръдник с ленен нагръдник или по-лек екзомб. Основните им оръжия са били копието, щитът и мечът. По време на управлението на Клеомен III, през III в. пр. н. е., спартанската армия е екипирана с македонски сари.

Икономическият модел на Спарта се основава на философия, която не позволява концентрация на богатството. Поне на теория тя забранявала на хомоите да се занимават с каквато и да било производствена дейност – сектор, до който били ограничени периферните жители и хелотите. Последните имали за задача да експлоатират „лотовете“, т.е. имотите на хомоите, на които плащали дял („апофора“). Периоикоите, както в много гръцки градове, са били земеделци, а може би и занаятчии и търговци.

И в този случай на теория използването на парични знаци беше възпрепятствано чрез редица мерки. Първоначално валутата се превръща в безполезна: дажбите се осигуряват от държавата, а луксозните стоки и произведенията на изкуството се считат за неприемливи. След това спартанската валута умишлено била направена неизползваема: нямало златни и сребърни монети, а само един вид, изработени от желязо, със стойност, непропорционална на теглото им, така че една каруца трябвало да превозва сума, равна на десет минеи (или хиляда драхми), и освен това тази валута нямала валидност извън града. И накрая, богатството било презряно от убеждението.

Всъщност мнозинството историци смятат, че в архаична Спарта не е имало закон, който да забранява сеченето на монети. Множество доказателства свидетелстват, че лакедемонците са използвали монети и през класическата епоха. След края на Пелопонеската война самият град е бил изправен пред дилемата дали да емитира сребърни монети или не. В крайна сметка е взето решение да се запази желязната монета за определени сделки и да се въведе използването на скъпоценни монети само за държавни дела. Накрая Спарта последвала примера на други градове в началото на III в. пр. н. е., когато цар Арей I, следвайки примера на царете от елинистическия период, отсякъл монета на свое име и със своя форма.

Въпреки духа на равенство, изразен в реформата на Ликург, богатството се разпределяло много неравномерно сред спартанците. Херодот споменава за лица от знатен произход, които са били сред най-богатите в града. През IV в. пр. н. е. Аристотел отбелязва, че някои са натрупали голямо богатство, докато други не са имали почти нищо, а земята е била в ръцете само на няколко граждани. Освен това според Плутарх през III в. пр. н. е. само някои от гражданите са притежавали земя.

Религията е важна част от живота на древните спартанци, може би повече, отколкото в други градове. За това свидетелства броят на храмовете и светилищата, споменати от пътешественика Паусаний. В допълнение към тях има различни погребални паметници, много на брой, тъй като спартанците погребвали своите мъртви в периметъра на града, някои от които имали култов характер: например тези на Ликург, Леонид I и Паусаний I.

Поклонение и божества

В Древна Спарта женските божества заемат важно място: от 50-те храма, посочени от Павзаний, 34 са посветени на богини. Атина, с голям брой призовавания, е най-почитана от всички. Аполон имал малко светилища, но значението му било особено: той играел роля във всички големи религиозни празници, а най-важният религиозен паметник в Лакония бил „Тронът на Аполон“ в Амикъл. Заслужава да се отбележи и специалната почит, оказвана на Гелотас, второстепенно божество на древните гърци, което олицетворявало смеха.

Отдадени са почести и на героите от Троянския цикъл. Според Анаксагор Ахил бил почитан като бог и имало две светилища, посветени на неговото име. Обожествявани били също Агамемнон, Касандра (под името Александра), Клитемнестра, Менелай и Елена. Поклонението на Елена и Менелай според Павзаний било в така наречения „Менелайон“ в Древна Терапана. Поклонението на Елена вероятно е започнало в архаични времена, като е заменило по-ранна богиня.

Поклонението на Кастор и Полидевк, синовете близнаци на Зевс, също е било важно. Пиндар ги смята за „управители на Спарта“, тъй като традицията посочва града като тяхно родно място. Тяхната двойственост напомня тази на двамата царе. На Диоскурите се приписват редица чудеса, свързани главно със спасяването на спартанските войски.

И накрая, в Древна Спарта Херкулес е смятан за национален герой, но и за закрилник – бог на младостта. Според легендата той помагал на Тиндарей да си върне трона. Смятало се е също, че той е построил храма на Асклепий в града. Дванадесетте труда на героя често се появяват в спартанската иконография.

Жертвоприношения

Спартанците, както и останалите гърци, принасяли жертви на своите богове, за да ги успокоят и да потърсят помощта им. Известно е, че преди всяка битка спартанците принасяли жертви на бог Ерос, което било обичай не само на спартанците, но и на дорийците от Крит. Мнозина са се опитвали да свържат тези жертвоприношения с института на педофилията. За разлика от други гръцки градове Спарта не е изисквала животните за клане да бъдат красиви, здрави или дори работоспособни.

Празненства

В Древна Спарта, както и в останалите древногръцки градове, се провеждали много празници, някои от които имали някои особености, като например празникът в светилището на Артемида Ортиада, който бил един от най-странните в Древна Гърция, заради протестите на спартанските тийнейджъри пред олтара на богинята. В светилището на Аполон в Амиклеос е имало общо поклонение на Аполон и Хиацинт, поради връзката между двамата богове. Тези празненства включвали оплаквания за Хиацинт и музика и танци за Аполон. Карнея или Карнеас е може би най-важният празник на дорийците, посветен на Аполон Карнеиос. Гимнопедиите били свързани с почитането на Аполон, макар и да не били свързани с този конкретен фестивал. В дните на Карнея се провеждали много атлетически игри. Други фестивали в Спарта били Егатория в чест на Зевс и Аполон, Аграния в чест на мъртвите, празнувана и в други градове на гръцкия свят, Атанаея в чест на Атина, Алкидея, Амиклея в чест на Аполон и Диоскури, Брасидия в чест на падналия генерал Брасидас, Гимнопадия в чест на Аполон, Артемида и Лето, където се провеждали ежегодни атлетически игри за деца, Дамия в чест на богинята на еуфорията Дамия, Паспорт в чест на Зевс, който бил чисто дорийски обред. Имало е и Еления в чест на Елена и Менелай, където се провеждало голямо шествие на девойки до Менелай в Терапни. Спартанците

Построяването на съвременния град на мястото на древна Спарта, природните бедствия (най-вече земетресението през IV в. сл. Хр.) и набезите (най-вече на готите през 394 г.) оставят малко следи от града. Така днес археологическите находки от Спарта са несъразмерно малко в сравнение със славата и могъществото, които градът е имал през античността и късноримската епоха.

Повечето находки са открити в акропола на древна Спарта – нисък и широк хълм, който е бил политически, религиозен и икономически център на древния град.

На северозападния склон на древния акропол при разкопките на Английското училище по археология са разкрити части от светилището на Атина – най-важното светилище на древна Спарта. Наречено е така, защото вътрешните му стени са били покрити с медни листове, на които са изобразени релефи. Това място е било място за поклонение от геометричния до римския период. Първоначално е бил създаден храм с олтар, а през VI в. пр. н. е. е построен малък храм с преддверие, в който се е намирала статуята на покровителката Атина. В светилището са се провеждали обществени събрания, паради и конни състезания.

На югозападната страна на хълма на Акропола, под светилището на Атина, при разкопки на Английското училище по археология са разкрити части от голям римски театър с капацитет 16 000 зрители, който е бил използван до края на IV в. сл. Това е третата по големина и една от най-впечатляващите театрални структури в древния свят.

Театърът имал две части: основен театър в долната част с тридесет реда седалки и епитеатър с още седемнадесет реда. Вдлъбнатината – чийто общ отвор е дълъг 140 м – е изработена от бял мрамор и датира от около 30 г. пр. н. е. – 20 г. пр. н. е. Нейното изграждане се основава не само на естествените характеристики на терена, но и на работата, извършена с изграждането на подпорните стени. В горната част на вдлъбнатината е изграден фронт към светилището на Атина Халкиокос или периметрова стоа, за да се предпазят зрителите.

Подът на подковообразната оркестрина с диаметър 25 м е постлан с мраморни плочи, редуващи се в бяло и червено. Голям интерес представляват почетните надписи на източната галерия.

При археологически разкопки в акропола е разкрита кръгла структура. Тя представлява подпорна стена, обграждаща естественото възвишение на хълма. Много хора я идентифицират със Скиада, където хората са се събирали, а други – с Гаспептон (светилище на Земята).

В непосредствена близост до театъра и светилището на Атина от Халкиокос са запазени руините на голямата базилика „Христос Спасител“. Според традицията издигането ѝ се приписва на свети Николай Метаноийски. Тя обаче е ранновизантийска църква от VII в. от н.е., от която, както е при църквите от този период, липсва храмът, отделящ светилището от главната църква. Притворът, параклисът, камбанарията и редица други сгради са по-късни допълнения. Църквата служи в продължение на много векове като митрополия на Лакедемония.

В покрайнините на акропола на Спарта и в северните граници на днешния град са запазени руините на особена храмоподобна постройка – Леонидайон (V в. пр. Хр.). Хр. и е изграден от големи варовикови камъни и е разделен на две камери. Местната традиция смята, че това е гробницата на Леонид, но е известно, че останките му са пренесени от Термопилите и погребани по-на север, близо до театъра. Според някои сведения тя се отъждествява с храма на Аполон в Карнеос.

Върху бордюрите на хълма на Акропола, зад националния стадион на града, са открити останки от стена от късноримския период (края на IV в. сл. Хр.). Разрушаването на Спарта от земетресението през 375 г. и заплахата от готски нашествия подтикват жителите да изградят висока стена, която огражда само римската цитадела. Тази стена изиграва решаваща роля през следващите векове на варварските нашествия.

Спарта остава неразделена до първите десетилетия на III в. пр. Тя дори се хвалела, че стените ѝ са съставени от нейните мъже. Първите непълни строежи датират от края на IV в., но първите истински укрепления са част от отбранителната програма на Клеомен III и са построени в началото на III в. пр. н. е. под заплахата на Деметрий Полиоркет и Пирр. Стената, която защитава целия град, с периметър около 9 км, е завършена по време на управлението на Набис (207 г. пр. Хр. – 192 г. пр. Хр.). През по-късния римски период е построена втора силна крепостна стена, която защитава града от набезите на варварите. Тя огражда само хълма на цитаделата и има високи квадратни кули. Тази стена е запазена с няколко поправки през по-късните години.

Източници

 1. Αρχαία Σπάρτη
 2. Древна Спарта
 3. 1,0 1,1 Θουκυδίδης, «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου», I, 10, 2
 4. Cartledge 2001a, σελ. 6
 5. Cartledge 2001a, σελ. 4-5
 6. a b Klaus Bringmann: Die soziale und politische Verfassung Spartas – Ein Sonderfall der griechischen Verfassungsgeschichte? In: Karl Christ (Hrsg.): Sparta (= Wege der Forschung. Band 622). Darmstadt 1986, S. 448–469, hier S. 448; Ernst Baltrusch: Sparta: Geschichte, Gesellschaft, Kultur, München 2010, S. 27–35.
 7. a b Spartas Militärmacht war zeitweise jeder anderen in Griechenland überlegen, sodass Sparta, zumal in der Auseinandersetzung mit den Persern, auch in dem Ruf stand, Beschützer und Anwalt Griechenlands (προστάτης τὴς Ἑλλάδος) zu sein. (Christian Meier: Kultur, um der Freiheit willen: Griechische Anfänge – Anfang Europas? München 2009, S. 177)
 8. Cartledge 2001, S. 26; Lukas Thommen: Der spartanische Kosmos und sein „Feldlager“ der homoioi. Begriffs- und Forschungsgeschichtliche Überlegungen zum Sparta-Mythos. In: Robert Rollinger (Hrsg.): Griechische Archaik: interne Entwicklungen – externe Impulse. Berlin 2003, S. 127–143, hier S. 127; Nino Luraghi: The Helots: Comparative Approaches, Ancient and Modern. In: Stephen Hodkinson (Hrsg.): Sparta. Comparative Approaches. Swansea 2009, S. 261–304, hier S. 262; Lukas Thommen: Spartas Umgang mit der Vergangenheit. In: Historia. Band 49, 2000, S. 40–53, hier S. 40.
 9. Arnulf Zitelmann: Die Welt der Griechen. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2008, S. 57 f.
 10. ^ Edmond Lévy, Sparta, Mottola, Argo, 2010, pp. 5-6.
 11. ^ (FR) F. Ollier, Le mirage spartiate, Parigi, De Boccard, 1938.
 12. Hansen, Mogens Herman & Nielsen, Thomas Heine: ”345 Sparta”, An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-814099-1.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.