Пунически войни

Mary Stone | април 6, 2023

Резюме

Трите пунически войни или римско-картагенските войни противопоставят Древен Рим и картагенската или пуническата цивилизация в продължение на повече от век. Картагенците са наричани на латински Carthaginienses или Pœni, което е изопачаване на името на финикийците, от които произлизат картагенците, откъдето идва и френската дума „punique“.

Първоначалната причина за Пуническите войни е сблъсъкът на двете империи в Сицилия, която е частично контролирана от картагенците след цикъла от три сицилиански войни между град Елиса и нейните съюзници и сицилианските градове през V и IV в. пр. В началото на Първата пуническа война Картаген формира огромна морска империя и доминира в Средиземно море, докато Рим е завладял полуостровна Италия.

Първата пуническа война, продължила 23 години (264-241 г. пр.н.е.), включва предимно морски операции, които водят до ампутация на голяма част от финикийско-пуническата таласокрация. Войната довежда до превръщането на републиканския Рим в морска сила. Картаген е поставен на колене от един много тежък във финансово отношение мир и значителни териториални загуби.

Картаген се възстановява и разширява влиянието си в Испания. Втората пуническа война, започната от пуническия град, продължава от 218 до 202 г. пр.н.е. и е белязана главно от сухопътни сражения и противопоставянето на картагенския Ханибал Барка и римския Сципион Африкански. След 16-годишни сражения, основно в Италия, някои от които предполагат предстоящо римско поражение, войната се пренася в Африка и води до капитулацията на Картаген след битката при Зама. Последвалият мир все пак е много тежък за Картаген във финансово отношение и води до значителни териториални загуби за Картаген, като владенията му се ограничават до Африка.

С възраждането на пуническия град през първата половина на II в. Рим желае да сложи край на заплахата, която той представлява. Чрез предателство той обезоръжил града, а след това му обявил война – конфликт, който, макар и много небалансиран, продължил три години.

В края на Третата пуническа война, след 118-годишен конфликт и смъртта на стотици хиляди войници и цивилни от двете страни, Рим успява да завладее картагенските територии и да унищожи Картаген, превръщайки се по този начин в най-великата сила в Западното Средиземноморие. По същото време, след македонските войни и разгрома на Селевкидската монархия, Рим разширява господството си и в Източното Средиземноморие.

Рим и Картаген никога не подписват мирен договор след превземането и разрушаването на Картаген от римляните през 146 г. пр.н.е. През 1985 г. кметовете на Рим и общината на Картаген подписват мирен договор и договор за приятелство.

Древните източници, в които се споменава за конфликтите между Картаген и Рим, произлизат само от един от двамата герои. Извори, благоприятни за победените, са съществували и са известни от няколко фрагмента. Античните свидетелства изтъкват пуническата недобросъвестност, metus punica или Punica fides. Древните източници също са до голяма степен изгубени. Литературният жанр на историята се заражда в Рим от първата пуническа война.

Пуническата жестокост се изтъква и от благоприятни за Рим източници.

Съвременните източници се фокусират главно върху втория конфликт поради личността на главните герои и несигурността на изхода.

Древни източници

За трите войни древните източници ни позволяват да опознаем различни аспекти на конфликтите: силните и слабите страни на всяка от воюващите страни, военната организация на картагенците и римляните, политическите залози и дипломатическите преговори.

Съществували са пунически източници: в Картаген е имало летописи, както и дълга традиция на водене на записки. Тези източници обаче са унищожени по време на Третата пуническа война.

За първия конфликт Полибий, грък, изпратен като заложник в Рим след битката при Пидна, дава много подробен разказ, а също и Диодор от Сицилия. Смята се, че Полибий е разработил отговорността на Картаген в първите две войни, за да прикрие отговорността на Рим в последната, заслепен от възхищението си от Рим и неговите институции.

Полибий и Филинос от Агридженто спорят за нарушаването на един договор от страна на Рим. Много е вероятно Полибий да е черпил информация от съчиненията на Фабий Пиктор; Тит Ливий и Дион Касий също са източници на знания и са използвали Филинос от Агридженто. Победата се приписва в Историците на моралните качества на Рим, който противопоставя наемниците на Картаген на гражданите на града на Тибър.

Причините за конфликта се обсъждат много в древността, но са запазени само благоприятни за Рим източници. Благоприятните за Картаген източници – Сосилос от Лакедемон и Силенос от Кале-Акта – са изгубени в голямата разруха на античната литература.

Латинските източници смятат властта на барсидите в Испания за монархическа – традиция, предадена от Фабий Пиктор. Авторите, които са благосклонни към римляните, смятат, че Барсидите са отговорни за войната. Преминаването на Алпите, емблематично събитие за конфликта поради своята дързост, оставя траен отпечатък в съзнанието на хората.

Тит Ливий предоставя много подробен разказ, а началото на конфликта е представено в това, което е останало от разказа на Полибий. Той използва римските летописци.

Апиан, който съобщава фактите за войната в Иберия на старогръцки език от II в. пр.н.е. в Иберийската книга, обобщава основните събития, но допуска някои грешки. Неговият разказ се основава на свидетелствата на участници в конфликта, но само на римски. Трудът му включва само важните събития, а датираните данни в повечето случаи липсват.

Ханибал Барка е осъден от латинските автори заради хитростта си, която е антитеза на тяхното виждане за войната и отива в посока punica fides или punica perfidia. От друга страна, Полибий високо цени пуническия предводител като „гръцки идеал за елински стратег“.

Авторите, дори и тези с „партизански подбуди“, са белязани от характера на тази война, която е пример за промяна в концепцията на римската война, преминаваща от virtus, обявяването на война, към dolus, скриването на намеренията. Фактите, разказани от източниците, са свързани с желанието за възстановяване, за да се интегрират августовските теми и тези на pax romana.

За последния конфликт основен източник е Апиан, автор на Римска история в 24 книги, съставена през втората половина на II в. от н.е.

Полибий завършва своята „История“ през 145 г.: трудът му е важен, защото свидетелства за последната пуническа война. Полибий посочва дебатите, които вълнуват гръцкия свят след разрушаването на града, проявявайки обективност; въпреки това авторът не осъжда римския империализъм, като причината вероятно е почти братската му близост с неговия покровител Сципион Емилиан.

Римската история на Дион Касий, позната само от съкращението на Йоан Зонарас, е важна, защото авторът, който дълго е събирал източници, включва в разказа си елементи, които иначе са неизвестни.

Други историци дават само частична информация. Диодор Сицилийски споменава войната в своята „Всеобща история“. Ливий е изгубен в този конфликт и произведенията му са известни само чрез съкращения, като творбите му имат за цел да „прославят славата на Рим“.

Съвременни източници

Пуническите войни често са засенчвали останалата част от историята на Картаген, като са пренебрегвали вековете на растеж и разширяване на пуническия град. Разказите за Пуническите войни често са романоцентрични, като пристрастията са свързани с използваните източници. Историографската традиция отдавна е благосклонна към Рим, макар че сега изследванията са по-благосклонни към Картаген, понякога до прекалена степен, както в случая с Брисон през 1973 г. Неутралността на сегашните научни трудове е на дневен ред. Въпросът за отговорността за войната, Kriegsschuldfrage, сега се повдига за античните войни, особено от германските историци.

През ХХ в. археологическите открития също дават възможност за напредък: международната кампания на ЮНЕСКО в Картаген, но също и откриването на пуническите останки в Марсала. Нумизматичните източници също са ценни.

Неизбежността на конфронтацията между двете сили, често изтъквана поради паралелното развитие на два субекта, чиито империализми в даден момент ще се сблъскат, се оспорва от някои историци, които смятат, че двете сили са „паралелни или дори допълващи се“ поради морския и търговски характер на Картаген и сухоземния и земеделски характер на Рим. Сложността на събитията и „преобръщането на ценностите“, свързани с успеха на Рим по море и на Картаген по суша, изискват от историка, според Льо Боек, да бъде „специалист и по Рим, и по Картаген“.

Льо Боек описва конфликта като „първата Стогодишна война“, прекъсвана от дълги примирия. По отношение на използваните средства според него това е „тотална война“. Le Bohec изследва конфликта от гледна точка на военната история в съответствие с историографската традиция на Contamine, въпреки че се поставя в полето на световната история.

Установяването на Картаген в Испания след Първата пуническа война предизвиква ожесточени дебати между поддръжниците на семейната инициатива на барсидите и тези, които смятат, че пуническата метрополия иска да възстанови богатството си след конфликта, който я е оставил без кръв.

На Втората пуническа война е обърнато най-голямо внимание и тя е „много обсъждана“, а битките, водени от Ханибал Барка, са широко проучени, включително битката при Кана.

Третата война е слабо проучена, като книгата на Бърджън от 2015 г. компенсира това, като се фокусира изключително върху нея.

Действащите сили

Пуническите войни изправят една срещу друга две империи, практикуващи доктрината на империализма.

През III в. пр.н.е. Картаген е голям пристанищен град на брега на днешен Тунис. Основан от финикийците в края на IX в. пр.н.е., той е бил процъфтяващ град-държава с добре развита търговия и този просперитет е продължил до разрушаването му. Този просперитет се дължал на посредническата търговия, а също и на репутацията на селското стопанство.

Мрежата от пунически владения в западната част на Средиземноморския басейн позволява да се контролират търговските пътища. Тези понякога древни селища постепенно попадат под игото на града, разположен между двата басейна на Средиземно море. Тези селища са имали институции, моделирани от тези на главния град, и е съществувала йерархия в зависимостта им от него. Жителите на Пуническата империя плащали данъци в пари или в натура, а приносът им към военните усилия бил значителен. Понякога военните операции спирали поради проблеми с управлението или финансови проблеми.

От големите градове-държави в Западното Средиземноморие само Рим е съперник по отношение на мощ, богатство и население. Картаген, който имал силна морска мощ, разчитал за сухопътната си армия главно на наемници и войници, осигурени от покорените или съюзнически народи. Повечето от офицерите, които командвали армиите, били картагенци, прочути с навигационните си умения. Много картагенци с по-нисък ранг служели във флота, което им осигурявало доходи и стабилна кариера. Източници като Полибий противопоставят двете антагонистични армии. Картагенската армия е привлекателна за гражданите в определени моменти от историята си. Картагенските граждани осигурявали ръководството, като войниците били и наборници от териториите, принадлежащи на пуническия град, помощници на съюзници и наемници. Ръководството не е било добре познато и въпреки военните си качества е било жестоко наказвано при „най-малкия провал“. Разнообразието само по себе си не било пречка, всъщност Ханибал държал армията си заедно въпреки нейния състав. Армията на Картаген през 264 г. имала силно изразен елински характер в тактиката и състава си, с контингенти от военни слонове. Армията била организирана във фаланги, макар че не е ясно дали са били използвани сари. Картагенската армия е съставена от мъже, които „се сражават за Картаген“. Картагенският флот остава важен елемент до края на Втората пуническа война, като корабите му са „по-мобилни и по-бързи“ от тези на Рим. Пуническата армия е била талантлива в областта на полиоркезията, под влиянието на елинистичния свят, но със способност за иновации, като например изобретяването на таран или други машини.

За разлика от Картаген, Рим разполагал със сухопътна армия, съставена почти изцяло от римски граждани и съюзници. Тази армия е описана като „най-ефективната в човешката история“, като единството на манипулациите позволява гъвкавост. Всеки консул е командвал два легиона; освен това е имало и жива сила, осигурена от съюзниците на Рим. Армията не надхвърляла 40 000 души.

През 265-264 г. Рим има 292 334 граждани, което свидетелства за „силата и динамиката на регион с изключително многобройно население“. Плебеите, популярна обществена класа, обикновено служат като пехотинци в римските легиони и разполагат с добро военно оборудване. Тази класа „селяни-войници“ е създавала „дисциплинирани и издръжливи войници“. Висшата класа на патрициите осигурявала офицерския корпус. Римляните не разполагали с мощен флот и затова били в неизгодно положение. Въпреки това по време на Първата пуническа война римският флот започва да се развива. Този флот не е добре познат, но се твърди, че е бил по-малко маневрен от пуническия флот. През годините, предшестващи военните действия, Рим завладява Таранто през 272 г. и смазва въстание в Пиценум през 269 г., а малко след това и Месапия. През 267 г. на квесторите е поверено командването на флота.

Логистиката беше проблем, както в парично, така и в натурално изражение. Римският лагер е най-известен след Втората пуническа война и позволява провеждането на обсади.

Според Льо Боек движещите сили на римския империализъм са желанието за разширяване на територията, примамливата печалба чрез грабеж и „нуждата от сигурност“; тези причини са подкрепени от „морални и правни мотиви“. Пуническият империализъм, макар и в по-малка степен, съществува преди конфликта, но е ограничен до африканската територия: населението е повече или по-малко зависимо, в зависимост от разстоянието, което го дели от столицата, и е трябвало да плаща данък или да осигурява войски.

Отношенията между Картаген и Рим преди цикъла от войни

Двата града са много различни – единият е „континентална и европейска сила, а другият – морска и африканска сила“. Следователно те са две империи, които се сблъскват.

Договорите са знак за обща воля за съвместно съществуване, особено в лицето на западните гърци, които през III в. са в упадък. Търговската конкуренция между римляни и картагенци обаче е реална от IV в. и се засилва в началото на III в., с „римската експанзия към Южна Италия и (…) сицилианския въпрос“.

Първият договор между двата града е от 509 г., което е доста малко вероятно, защото е „твърде високо“. Друг договор е подписан през 348 г. и накрая през 278 г.

От края на IV в. римските успехи в Италия не спират да тревожат Картаген. През 311 г. римляните назначават двама адмирали, без да разполагат с флот, което е знак за интереса им към морската област. От 343 г. съюзът с Капуа позволява на Рим да се възползва от „морските и търговските умения“ на своите съюзници.

По време на Пиринската война в Италия клауза в договора между Рим и Картаген от 278 г. не позволява нахлуване на двете страни. Нарушенията на тази клауза от страна на двете страни обаче са доказани през 272 г. в полза на Картаген, който разполага с флот, закотвен край Таранто. Съюзът е теоретичен, тъй като има само една съвместна офанзива срещу Региум през 279 г. и голямо недоверие между двамата съюзници.

Непосредствен контекст преди Първата пуническа война

Пирх, цар на Епир, провежда експедиция в Италия и Сицилия между 280 и 275 г., но решава да прекрати начинанието си заради високите разходи за битките. Според Цицерон, когато Пирх I напуска Сицилия през 276 г. пр.н.е., той казва: „Каква арена оставяме, приятели, на картагенците и римляните! Епизодът понякога се поставя в 275 г. Интересът на Картаген към острова нараства през следващите години, а Рим несъмнено се чувства постепенно обграден от Пуническата империя.

Картаген е укрепен в Сицилия поради неуспеха на Пир, а Рим – в Италия, не само на юг, но и в центъра на полуострова. През 264 г. пр.н.е. Римската република поема контрола над Италийския полуостров на юг от река По, а също така се премества в Регион срещу Сицилия.

Първата пуническа война, наричана още Сицилианска война, продължава от 264 до 241 г. пр. Това е морски и сухопътен конфликт в Сицилия, Африка и Тиренско море, който води началото си от борбата за влияние в Сицилия и завършва с римска победа при Егейските острови.

Отговорност за войната

Въпросът за отговорността за избухването на войната е предмет на изследване, като той се припокрива със сложния въпрос за зараждането на римския империализъм. Някои историци свързват избухването на войната с въпрос от вътрешната политика или с икономически въпрос от категоричен интерес в Сицилия и Африка. Според Хурс-Миедан отговорността за войната произтича от римската амбиция за експанзия в Сицилия. Жилбер Шарл-Пикар споменава за кампанско лоби. Източната част на Сицилия била заета от Сиракуза, а западната – от Картаген; между тези два полюса се намирали гръцки и местни градове, „повече или по-малко елинизирани“.

Римската търговия е важна и договорите с Картаген са знак за тази жизненост. Завладяването на южната част на полуострова, в частност Калабрия и Брунда, е имало икономическа цел. Сицилия, благодарение на упорита работа, се е превърнала в земя на зърнопроизводството и културата, с елинизация. В допълнение към търговския въпрос римляните са очаквали и плячка поради богатството на сицилианските градове. Полибий (I, 11) споменава за потенциалната плячка, която се очаквала от разграбването на богатите сицилиански градове. Сицилия и Сардиния заемат и стратегическо географско положение.

Мамертинците, оскански наемници, които окупират град Месина между 288 и 270 г., се страхуват от експанзионистичната воля на краля на Сиракуза Хиерон II Сиракузки и се обръщат към Рим и Картаген. В историографията като цяло се смята, че апелът на мамертинците дразни сената, който се подчинява на консула. Две партии в Рим имат антагонистични възгледи за това как да отговорят на молбата на мамертинците – пацифистът Клавдий и войнственият Фабий, които в крайна сметка надделяват с мотива, че конфликтът ще бъде кратък. Според Мелити Клавдиите са били интервенционисти.

Военни операции

По искане на мамертинците, картагенски гарнизон от 1000 души. След това друга мамертинска партия или тези наемници отново призовават римляните през 264 г. пр.

Рим е обезпокоен поради разположението на града близо до гръцките градове в Италия, които току-що са паднали под тяхно господство. Римският сенат, който първоначално не желае да влезе във военни действия с Картаген, решава да се намеси под натиска на кампанските земевладелци, които се надяват да контролират пролива между Сицилия и Италия. На помощ са изпратени 15 000 до 20 000 римляни. Апий Клавдий Каудекс прекосява и изненадващо превзема пуническия гарнизон в Месина, докато мамертинците прогонват пуниките, с което поставят началото на войната. Той се съюзява с Хиерон II.

Ханон, командир на пуническия гарнизон, евакуира Месина и се връща в Картаген, където е разпънат на кръст по тази причина. Картагенците се опитват да преговарят с Рим, като същевременно ги предупреждават.

След известно колебание правителството на Картаген започва да прегрупира войските си в Агридженто и Лилибея под ръководството на Ханибаловия син Ханон, но римляните, водени от Апий Клавдий Каудекс и Маний Валерий Максим Корвин Месала, превземат градовете Сегеста след дезертьорство и Агридженто след седеммесечна обсада. Римляните са изградили лагер и мрежа от крепости. Първоначално римският сенат иска само ограничени операции.

Първата фаза на войната е сравнително спокойна и в нея сиракузкият крал Хиерон сменя страната си. Хиерон, който се сближил с Картаген, изоставил този съюз след първите пунически неуспехи и допринесъл с флота си за снабдяването на римските войски в Сицилия. През 263 г. той подписва договор с Рим, който позволява на последния да се подсили с доставки на жито, военни машини и пари. Картаген набира много наемници, за да се справи с това отстъпление.

Много гръцки градове във вътрешността на Сицилия се сплотяват с Рим. Навархът Ханибал провежда операции по италийското крайбрежие, за да прекъсне римските доставки. През 261 г. Хамилкар заменя сина на Ханибал – Ханон, като стратег.

Следват двадесет години на войни с променлива съдба и „несигурни битки на сушата и (…) в морето“: първите победи са спечелени от римската армия срещу пунически войски, съставени от наемници от цялото Средиземноморие и от Галия, африкански войски и сицилиански съюзници. Римската армия вече се е сражавала победоносно в Южна Италия и е усвоила гръцките военни техники, използвани от пуническите войски. Картагенците загубили голяма част от сицилианските земи, завладени от гърците.

Римският сенат, по инициатива на консула Валерий, построява флот от 100 квинкереми и 20 триреми с помощта на своите съюзници, като взема за образец пуническа квинкерема, пленена през 264 г. Според Le Bohec след завладяването на Лациум и още повече след превземането на Таранто Рим не може да пренебрегва морските дела, дори ако съюзниците са впрегнати в работа. Корабите били построени в арсеналите на Тарентина.

Пуническият флот претърпява голямо морско поражение през август 260 г. в битката при Мила срещу римски флот, изграден отчасти с техническата помощ на съюзените с Рим сицилиански гърци и с ново оръжие – „гарван“, командван от адмирал Кай Дуилий. Това устройство се състояло от подвижен мост, съчленен от мачтата на римски кораб, снабден в другия край с метални кътници, които се прикрепвали към противниковия мост. По този начин пуническите кораби били възпрепятствани в обичайната си тактика на тараниране, а римските легионери, които превъзхождали в сухопътния бой, успели да се качат на борда. Техниката на южноиталийските гърци била основната причина за победата, като акцентът върху това нововъведение имал пропаганден аспект. Две линии от кораби на Кай Дуилий се изправят срещу пуническите кораби. В битката Картаген губи 45 кораба, т.е. една трета от участващите войски. По този начин Дуилий постига първия морски триумф в римската история.

Флотът от 260 кораба включва 100 квинкереми и 20 триреми. Римляните, които през 264 г. пр. н. е. използвали съюзнически кораби, за да отидат в Сицилия, имали своите кораби три години по-късно и дълго време били тромави (Полибий, I, 20). След Мила, която има „неоспоримо психологическо въздействие“, настъпва затишие до 256 г., макар че римляните искат да отслабят натиска на пуническите кораби върху снабдителните си маршрути и желаят да превземат Корсика и Сардиния, от Алерия.

От този момент нататък Рим поема инициативата и разширява конфликта до островите, включително Корсика и Сардиния, по военни причини, но и от икономическа гледна точка – заради ресурсите от зърнени храни, минерали и роби.

След поражението при Милаите новият водач на картагенските войски Хамилкар подобрява положението, като провежда стратегия на набези и партизанска война по суша и море в Сицилия и Италия. Пуническата армия разполагала с по-добри техники за обсада и укрепване, научени от гърците, и римските войски вече не били в състояние да напредват в западната част на Сицилия. В резултат на едно сражение близо до Терме са загубени 5000 римски войници, а Хамилкар превръща Дрепане в непревземаема крепост и принуждава да задържи 10 легиона. Римляните си възвръщат много крепости в Южна Сицилия.

През зимата на 258 г. римляните нападат Сардиния и побеждават Ханибал, син на Гискон, който е разпънат на кръст от собствените си войници. Към края на 258 г. Ханибаловият син Ханон разбива римския флот и дава на лагера си отдих, който продължава до 257 г.

По същото време римска армия от 40 000 или 140 000 легионери и 330 кораба, предвождана от Манлий Вулсо и Марк Атилий Регул, печели морска победа при нос Екноме. Според съвременните историци общият брой на мъжете е по-малко от 100 000. В края на битката Рим губи 24 кораба, Картаген – 94, от които 30 са унищожени, а останалите попадат в ръцете на врага.

Тогава римляните искат да пренесат войната в Африка, подобно на Агатокъл през IV в., и през лятото на 256 г. се приземяват при нос Бон в Клипея (Келибия), след което опустошават Африка, по-специално района на нос Бон, където Регул с 15 000 души пленява 20 000 души, които попадат в робство. След това бил разрушен пуническият град, чието пуническо име не е известно, заемащ днешното място на Керкуане. Римляните превземат и други градове, които също са разрушени, и натрупват плячка. В началото на 255 г. една пуническа армия е разбита от Рим при Адис.

След завръщането на първия водач в Италия Регул заема сегашния Тунис. По същото време берберите се отърсват от игото на Картаген; това въстание е жестоко потушено, а победените са обложени с данъци, което е свидетелство за „империализма на Картаген“. В градовете е имало глад, защото селяните са се защитавали там.

Картаген наема много наемници, особено в Гърция, което принуждава пуническия град да прави големи монети. Картаген иска да си купи мир. Регул предлага да го прекрати, но с неприемливи условия: отказ от Сицилия и Сардиния, данък. Тези мирни предложения са отхвърлени от Картаген като твърде сурови, който тогава се обръща към Ксантипа. Ксантип, спартански генерал с опит в пуническите войски и армия от 12 000 пехотинци, 4 000 кавалеристи и 100 слона, подлага римляните на меч в битката при Тунис през 255 г. Хамилкар Барка е на страната на лакедемонците.

Само 2000 от 15 000 мъже успяват да избягат, а Картаген оплаква 800 убити, „предимно наемници“. Регул и 500 римляни са отведени в пуническата столица, а консулът завършва живота си в пунически затвори; друг източник споменава за завръщане в Рим като пратеник за мирни преговори, а след това за завръщане, за да сигнализира за отказа от прекратяване на конфликта, след което е ужасно измъчван, преди да бъде умъртвен. Този анекдот е отхвърлен от мнозинството „съвременни учени“ според Льо Бохек, защото би бил аргумент на римската пропаганда, знаейки, че освен това не се възприема от редица източници, още повече че завръщането в затворите след мисията би било несъзнателно. Същият специалист не е съгласен с това отхвърляне и смята, че то представлява „интерес за изучаването на колективните манталитети“.

Рим решава да завземе пуническите крепости в Сицилия, като превзема Панормос и блокира Лилибия. Други сицилиански градове преминават в пуническия лагер.

Римският флот, който прогонва пуническата флота, е до голяма степен унищожен от бурята. Друг флот се отличава в битката при Панормос, а последният, останал да опустошава африканските брегове, е унищожен в морето. Един флот е загубен поради римска неопитност и морска некомпетентност, а друга морска катастрофа е причинена от буря през 254-253 г. Римското непознаване на морето струва скъпо, но кампанците, които са основно заинтересовани от тази война, плащат за нов флот от няколкостотин кораба, като обаче искат да им бъдат възстановени от римската държава авансовите суми.

Пуничите изпращат в Сицилия нови войски, включително слонове, и нов флот и между 253 и 251 г. постигат почти пълно статукво. През 251 г. пуниките са победени в битката при Панормос. През 250 г. Рим обсажда Лилибея и губи 10 000 души, като римската армия страда и от болести. Изпратени са 10 000 войници, които да подсилят армията. Римляните отново са победени в битката при Дрепане през 249 г. пр.н.е., където са спасени само 27 кораба и са убити 20 000 римски войници. Картаген превзема римски конвой и корабите са унищожени от бурята – предимство, което макар и да възстановява ситуацията в тяхна полза, не води до уреждане на конфликта.

Краят на войната и мирът

Около 250 г. воюващите страни са изтощени и през същата година започва обсадата и блокадата на Лилибея. През 249 г. край Дрепане се води морска битка, която завършва с римско поражение.

Римският флот на консула Луций Юний Пул е унищожен от буря през 248 г. През есента на 249 г. консулът превзема Ерикс. Картагенците, възвърнали си контрола над моретата, не използват максимално предимството си, тъй като са заети от въстанието на либийското и нумидийското население. Това въстание било потушено едва след шест години, като въстаниците трябвало да платят 1000 таланта и 20 000 глави добитък, а водачите били разпънати на кръст.

През 249-247 г. и двете воюващи страни имат финансови затруднения. През 247 г. опитът за мир се проваля и Картаген запазва статуквото, като блокира римските доставки.

Хамилкар Барка поема контрола върху ситуацията в Сицилия. Той заменя Карталон начело на пуническия флот и превзема крепостта Хейрета, откъдето атакува римските позиции. След това картагенците чрез Хамилкар Барка тормозят римските войски и държат под контрол различни цитадели в Сицилия: Дрепане, Хейрете, Ерикс (превзет през 244 г., макар че защитата на последната крепост е поверена на Гискон. След това войната се състояла от „множество сблъсъци“ по инициатива на Хамилкар и „тактика на малки сблъсъци“.

След финансовите затруднения Рим притиска най-богатите с „принудителен заем“: военният флот е съставен от 200 пентереми.

Морската битка край картагенската цитадела Лилибея е решаваща, като римляните излизат победители благодарение на тактиката си за абордаж. Картагенците удържат Лилибея и Трапани, въпреки че загубата на Панормос е достойна за съжаление. От 247 до 241 г. пр.н.е. Хамилкар Барка държи цитаделата на Ерикс (Ериче).

Според Levesque римляните печелят победата на Лутаций Катул в битката при Егейските острови през лятото на 241 г. пр.н.е.: след като обсаждат Дрепана, римляните се разполагат срещу Лилибея и изненадват пуническия флот, който отговаря за снабдяването на гарнизона на планината Ерикс. Пуническият флот загубил 120 пленени или потънали кораба, а 10 000 мъже били пленени.

Картагенският командир Ханон е разпънат на кръст. В пуническия град се сблъскват войнствената партия, представлявана от барсидите, която е за защита на Сицилия и неотстъпване пред Рим, и другата партия, която иска да съсредоточи усилията си в района на Африка.

Със съгласието на картагенското правителство водачът на сицилианските войски Хамилкар Барка, изолиран и без надежда за достатъчно доставки, има възможност да договори с Гиско прекратяване на разрушителната война, която блокира търговията. След това той предлага мир на Рим в така наречения Лутациев договор: Сицилия е загубена, загубени са и островите между Сицилия и Италия – Липари, но Африка, Сардиния и Корсика остават в пуническото лоно. Трябва да се плати голям откуп и то 2200 таланта за 20 години (равностойни на 57 тона сребро). Пуническите защитници на Сицилия можели да напуснат острова срещу скромен откуп. Неяснотата на въпросните острови позволява „всички възможни тълкувания“. Римските пленници също трябвало да бъдат върнати и да не се предприемат действия срещу съюзниците на другата страна. Също така не е трябвало да се набират наемници от Италия или от съюзниците на победителя.

Тези клаузи се утежняват, тъй като хората искат да намалят срока за плащане на откупа, който е 10 години, и да увеличат сумата на 3200 таланта, от които 1000 са дължими веднага, а остатъкът – на годишни вноски от 220 таланта. Обезщетенията не възстановяват разходите за войната и според Тени Франк може би са били използвани за компенсиране на данъчните налози.

Хамилкар Барка е почитан от своите противници, които признават него и войските му за храбри противници. На останалите картагенски генерали им липсвала смелост, тъй като се страхували от репресии от страна на политическите власти, и инициативата била оставена на римляните. Като цяло генералите не са били подпомогнати от осигуряването на подкрепления в подходящи моменти. Пуническите благородници не се доверявали на военните лидери.

Така краят на тази първа война бележи военноморски упадък за Картаген, който вече не е господар на моретата, със загубата на около 500 кораба и икономическа криза, за която свидетелстват паричните емисии. Рим губи 700 кораба и също излиза от конфликта с отслабени финанси, въпреки че това се компенсира от обезщетението и приноса, който може да се очаква от поемането на пряк контрол над западната част на Сицилия. Въпреки бедствията римската армия полага значителни усилия и напредва. В резултат на „нуждите на войната“ Рим вече е морска сила. Рим завладява цяла Сицилия, с изключение на Месина и Сиракуза, които по този начин стават първата римска провинция.

Междувоенният период

Конфликтът струва много скъпо и на двете страни, а получените от Рим обезщетения от картагенците не са достатъчни, за да покрият потъналите в конфликта суми. Картаген пострадал от разграбването на нос Бон и парализирането на търговията, която била източник на богатството му, а липсата на ликвидност се отразила на заплащането на наемниците.

Сицилия става римска след двадесетгодишна война, без да броим предишните войни срещу гърците, които са оставили дълбоки следи. От 227 г. пр.н.е. тя се управлява от претор, който командва войските, разположени на острова, и правораздава. Някои градове като Панормос или Сегеста останали свободни, а царството на Сиракуза било под закрилата на победителя.

Картаген излиза от конфликта разделен, като „предимно народната“ партия на Барцидите взема надмощие над олигархията. По-лошото е, че икономическите и военните последици бързо го поставят в затруднено положение. Що се отнася до протакането на плащането на двадесетте хиляди наемници, доведени от Гискон от Сицилия на малки групи през 241 г., то довело до бунта срещу Картаген между 241 и 238 г.

Войната е последвана от безпрецедентна експанзия на Рим: демографска, икономическа и политическа.

Контролът над островите води до ръст в търговията и паричната политика. Римският плебс, който преди това е бил изключен, иска да се възползва от ager publicus. В културно отношение се развива вкус към елинизма.

Народите на Лигурия са подложени на легионни експедиции, за да спрат грабежите, а Генуа подписва договор с римляните през 230 г.

Галите застрашават Рим, което кара римляните да завладеят Цизалпийска Галия между 226 и 222 г. пр.н.е., да окупират Медиоланум и да създадат две колонии в Кремона и Пиаченца. Рим предприема тези експедиции, докато в Илирия се води друга война. Регионът бил богат и можел да бъде отдушник за италийската икономика.

През 232 г. Кай Фламиний Непос обнародва аграрен закон, който позволява заселването на плебеи в страната на Сенон. Между 228 и 225 г. инсубрийците и боите се разбунтували, като към тях се присъединили и гетите, и тръгнали на поход. За да угодят на божествата, римляните извършили човешко жертвоприношение във форума Боариум. Венетите и ценоманите се съюзили с Рим. Нашествениците са спрени в битката при Теламон през 225 г. Боите са победени през следващата година, а инсуберите и през 222 г.

През 229 г. Рим воюва с илирийците, водени от кралица Теута, която е обвинена, че толерира или насърчава пиратството, което вреди на търговията. Първата илирийска война продължава от 229 до 228 г. и завършва с „триумфален марш“. Въпреки това през 219 г. е въведен ред.

Въстанието се провежда по време, когато робските войни са широко разпространени в Изтока, но войната на наемниците има заявена политическа цел – на либийците им е омръзнало да бъдат „потискани от империализма на Картаген“. Освен това африканското население се присъединява към движението поради експлоатацията, претърпяна по време на Първата пуническа война.

Наемниците са дисциплинирани до лятото на 241 г., защото заплатата им е изплатена. Хамилкар Барка искаше да възобнови войната. 20 000 души първоначално бяха настанени в Картаген. След преминаване недалеч от Картаген те бяха съсредоточени на 150 км с оглед на бъдеща експедиция в районите, контролирани от нумидийците или либийците.

Ханон Раб, управител на африканските области, принадлежащи на Картаген, иска намаляване на заплащането на наемниците. Гискон от Лилибея, уважаван от хората си, се опитва да възстанови доверието, но противниците на Картаген побеждават.

Наемниците се установяват в Тунис, а Жискон и Ханон льо Раб се опитват да преговарят със средните ръководители, които бързо са елиминирани от масата бунтовници. Жискон е хвърлен в затвора от бунтовниците.

Последните, под ръководството на Спендиос, бивш римски роб, и Матос, либиец, са подкрепени от част от картагенското население, което вече не може да понася тежките тежести на войната. Либийците били най-непримирими в размяната с Картаген, всъщност берберските селяни трябвало да се откажат от половината от реколтата си. Наемниците бяха предимно либийци. Към въстаниците се присъединили 70 000 либийци, като числеността на въстаниците достигнала 100 000 души.

Ханно Велики не успява да превземе Хипо Диарит и Утика от бунтовниците. Тогава военното командване е поделено между Ханон и Хамилкар Барка. Хамилкар с армия от 10 000 души побеждава два пъти Спендиос, като е подпомогнат от сплотяването на Нарава. В битката при Баградас 10 000 пунически войници и 70 слона се изправят срещу 25 000 бунтовници и позволяват на Картаген да пробие блокадата към вътрешността на страната. Наравас се сплотява със своите 2000 конници преди битката при Джебел Лахмар. Тези две сражения са само частични победи. Рим застава на страната на Картаген.

Изправени пред примирителното отношение на Хамилкар, който пощадил пленниците и пожелал „да разбие вражеската армия“, бунтовниците, по инициатива на галския вожд Аутарит, избиват Гискон и 700 пленници, „изкопавайки ров от кръв“. В отговор Картаген смазва пленниците си с бойните си слонове. В крайна сметка Картаген започва „истинска война на изтребление“. Утика и Бизерта се присъединяват към бунтовниците, за да избегнат клането. По същото време се разбунтували и наемниците от Сардиния. Картаген се готви да се намеси, но Рим смята тази намеса за акт на война и започва преговори.

Хамилкар е назначен за единствен военен лидер на армията, докато Мато обсажда пуническата столица. Въстаниците са снабдявани от римски търговци, но това е поправено и търговците са в състояние да снабдяват Картаген сами. Въстаниците вдигнаха обсадата на Картаген, след което поведоха война срещу пуническите крепости на територията на страната.

Тази гражданска война нанася опустошения, но Хамилкар успява да възстанови положението с битката при Дефилето на Сие през 238 г., спечелена над Спендиос, между Загуан и Громбалия или между Хамилмет и Сиди Ждиди. 40 000 бунтовници са смазани. Матос разгромява пуникийците в Тунис, чийто капитан Ханибал, втори по командване след Хамилкар Барка, е разпънат на кръст. Матос и остатъците от въстаническата армия се придвижват на юг, а Ханон Раб възстановява командването. Последните оцелели са избити в Тунис или разпънати на кръст пред стените на Картаген. След това мирът завладява Африка и се твърди, че по този повод Картаген разширява територията си.

В Сардиния бунтът се разпространява от наемниците и сред местното население, като пуническият вожд Бостар е ликвидиран. Искането за намеса е отхвърлено от Рим на пръв поглед. Изпратеният на острова военачалник Ханон е разпънат на кръст, предаден от своите наемници. Бунтовниците отново се обръщат към Рим, а Картаген заплашва да възобнови войната.

Рим, виждайки, че Хамилкар придобива надмощие над картагенското правителство, изпраща консула Тит Семпроний да завземе Сардиния през 236 г., призован от бунтовническите наемници с допълнителен договор, към който са добавени нови финансови условия с 1200 допълнителни таланта и Корсика – изолираните острови на Картаген след загубата на Сицилия и морското му надмощие.

Допълнителният договор е смятан за „истинско разбойничество“ и „истинска причина за Втората пуническа война“ дори от проримски автор като Полибий. Сардиния е анексирана по стратегически или икономически причини, заради производството на зърнени култури или дървесина. Въпреки това големият остров е разтърсван от бунтове до 225 г. Със завладяването на островите Рим се оказва защитен от „островна ключалка“ и пуническата търговия в Средиземноморието вече е компрометирана.

Картаген не реагира, но тези анексии засилват желанието за отмъщение на картагенците и фамилията Барцид срещу проримската партия на Ханон Раб. Хамилкар е подкрепен от пуническото население и получава военна власт в Либия и Испания. Хамилкар и Ханон Раб имали общо командване и провеждали умиротворителни операции, като експедицията на Хасдрубал Красивия продължила по крайбрежието на Магреб до смъртта на Хамилкар.

По същото време Рим напредва към Адриатическо море и долината на река По, създавайки колонии.

След това пуническите племена, и по-специално Хамилкар, се придвижват в Южна Испания, регион, богат на минерали, под ръководството на барсидите, които основават барсидска Испания от Гадес през 237 г. Хамилкар, който е отстранен от Картаген заради популярността си и идеите си за политиката и армията, пристига в Испания в края на пролетта на 237 г. Той заклева сина си Ханибал с клетва за „вечна омраза към Рим“.

Испания е познавала ранна финикийска колонизация, особено в Тартесос, но без „териториално господство“. Барсидите са провеждали своите операции от крепости в днешна Андалусия и Балеарските острови. Там те основават град Нов Картаген (Карт Хадашт), днешна Картахена, което е знак за начина им на управление, основан на елинския модел.

Те експлоатират по-специално сребърните мини, което връща на Картаген икономическата и търговската му мощ. Районът е бил и един от крайните пунктове на пътя на оловото от Бретан. Според Хамилкар, който отговаря на римска делегация, завладяването дава възможност да се изплатят дължимите на Рим обезщетения. Предприятието на Барсидите пречи на гръцките селища Емпорион и Масалия.

Картаген подкрепял това образувание, което не било независимо, въпреки че властта на барсидите имала елементи на лична власт, за което свидетелстват монетите. Хамилкар е взел примера на елинските царе и го е адаптирал към ситуацията в Картаген; той е щял да промени конституцията, за да намали властта на олигархията. Барсидите реформирали пуническите армии и въвлекли институциите във военните дела, за разлика от предишното положение, при което войните били отбранителни или възпиращи и в зависимост от последствията за търговията им. Хамилкар преминава към настъпателна концепция, като насърчава неограничен военен мандат, приет в контекста на наемните войни и от армията, докато Ханон Раб също постулира. Изборът, направен от армията, се разглежда като демократично развитие на картагенската конституция в края на III в. пр. н. е. Според Мелити той е „средство за подкрепа на политическите действия или възход“ и знак за „милитаризация на политическата сфера“. След тази промяна нито един генерал не е осъден от Съда на сто и четирите. Генералът разполагал с качествен щаб, на който имал пълно доверие, и с малка, но много закалена и хомогенна армия, въпреки нейния много разнообразен произход.

Властта, която придобил в Испания, се основавала на асимилацията на местните жители и на монархическа тенденция, както и на известна автономия спрямо Картаген. Барсидите, персонализирайки властта, се противопоставят на пуническата олигархия, в частност на Сто и четиримата, и придобиват автономия при провеждането на военните операции, поставени под ръководството на божеството Херакъл-Мелкарт, в рамките на една истинска „политическа религия“. Въпреки това военните операции се провеждали със съгласието на Картаген, а победите били възможност за барсидите да изпратят съкровища в метрополията, както при превземането на Сагон или след битката при Кан. Хамилкар установява и „семейното предаване на харизмата“. Ханибал развивал своята аура и чрез присъствието си до войниците и споделянето на трудното им ежедневие. Ханибал работил за обединяването на армията на барсидите, като организирал армията по народи, според традиционните им начини на водене на бой, което позволявало ефективност в командната верига. Военната стратегия също така се променя от война за позиция към война за движение.

Завоеванието позволява и наемането на иберийски наемници. Келтиберите тормозят пуническите войски, но Хамилкар ги побеждава и освобождава над 10 000 пленници. Иберийците се съпротивляват на тази експанзия и Хамилкар загива след битка с град, който отказва да плаща данък, като се удавя в Юкар през 229 г.; зет му Хасдрубал Красивия го замества с подкрепата на метрополията. Хасдрубал продължил завоеванията заедно с Ханибал, но приложил и дипломация: оженил се за иберийска принцеса. Барсидите продължават завоеванията на Хамилкар. Тяхната цел е да изправят Картаген на крака финансово, като изплатят военните обезщетения, дължими на римляните, чрез приноса на испанските метали, но освен това да отмъстят на Рим, като възстановят картагенската военна мощ. През 226 г. ново римско посолство заминава за Барсидска Испания, за да преговаря за сключване на договор.

Пуническата експанзия, този „картагенски ренесанс в Иберия“, притеснява както Рим, така и Марсилия. Договорът от Ибер е подписан между Хасдрубал и Рим през 226-225 г.: Рим иска да гарантира съюз между келтите и пуните, които могат да продължат да разширяват влиянието си в Иберия. Келтите заплашват Цизалпините и Рим води война с тях от 225 до 222 г.

Хасдрубал умира през 222 г. от келтибер или 221 г. и е заменен от 25 или 26-годишния Ханибал, който завладява обширна област на юг от реката, определена с договора от Ебро. Ханибал започва действия в северозападна Испания през 221 и 220 г., а след това избира бойното поле, където се изправя срещу испанците, които губят 40 000 души в битката при Тежу.

Втората пуническа война, известна още като Войната на Ханибал, от 218 до 201 г. пр.н.е., завършва с Италианската кампания, която продължава повече от петнадесет години. Тя е „модел на блицкриг“, като в началото на пътя си изминава 1500 км за пет месеца.

Ханибал принадлежи към важна фракция на пуническия град, която разчита на събранието на народа, за да не бъде ликвидирана. След смъртта на Асдрубал Ханибал е назначен за стратег на армията – акт, потвърден от Сената и Народното събрание. Властта му се упражнява в рамките на картагенската конституция, както личи от текста, известен като Ханибаловата клетва, вероятно конструкция на Фабий Пиктор. Хамилкар подготвял синовете си за армията и армията на Ханибал му останала вярна заради тази „военна прецизност“, характер, който той споделял с Александър Велики, и защото споделял тежкия живот на войниците си.

Конфликтът засяга Испания, Италия, Сицилия, Африка, както и гръцкия свят, и по-специално първата от тях – Македонската война. Първите сражения са катастрофални за Рим и Ханибал напуска Италия едва със закъснение.

Действащите сили

Преди Втората пуническа война Картаген губи островите, но се разширява в Африка и Иберия.

Пуническата армия е съставена основно от иберийско и африканско ядро, с либийски кадри като Мутинес, който имал командване в Сицилия. Наемниците допълвали армията на Ханибал: келтибери, въоръжени с фалката, новобранци от Балеарските острови, въоръжени с копия и прашки, и лигури. След 218 г. се появяват галите. Галите и келтите често били изпращани на фронтовата линия.

Ханибал се възползвал от леко въоръжената нумидийска конница, която играела важна тактическа роля, и от тежката конница на иберийците и келтите. Той се възползва и от военни слонове, вероятно 200, от Нумидия, въведени в западните средиземноморски войни от Пирр. Ханибал разполагал с 90 000 пехотинци и 12 000 кавалеристи в Картахена, а 20 000 души оставил в Иберия при Хасдрубал.

Съставът на армиите зависел от моментните съюзи, а комплектуването било непопулярно. Малко пунически граждани били в армията: малцина служели в пехотата, но имало такива в кавалерията и флота. В началото на войната пуническият флот разполагал с по-малко от 150 квинкереми.

Военният потенциал на Картаген е по-малък от този на Рим, но пуническият град е богат както в африканските си владения, така и в Андалусия.

В конфликта се отчита личността на Ханибал, който „сам по себе си струваше няколко легиона“, на 29-годишна възраст през 218 г. Той изглежда елинизирана фигура в елинизиран град, но благочестив към божествата от пантеона на своя град. Той се опира на партия, благосклонна към народния елемент, но винаги уважава заповедите на своя град. Целта му е била да смаже противника си с коалиция.

Преди втория конфликт Рим разширява територията си на островите, но също и с протекторати, наложени на народите от Северна Италия и Илирия.

Римската армия, която била отлична, се състояла от контингенти, определени с договори със съюзниците. Според Полибий мобилизационният потенциал възлизал на 700 000 пехотинци и 700 000 кавалеристи, което позволявало както да се подбират най-добрите войници, така и да се възстановява работната сила.

По време на войната през 218 г. са мобилизирани 24 000 римски пехотинци и 18 000 кавалеристи, както и 40 000 съюзнически пехотинци и 4 400 кавалеристи. Рим също така контролира моретата с 220 квинкереми, което осигурява логистичен капацитет.

В навечерието на конфликта Рим също е богат – завоеванията дават възможност за събиране на плячка и данъци, да не говорим за манипулирането на паричното обращение.

Причини за войната

Дебатът за причините за войната винаги е бил оживен, още от древността, а според Льо Боек това е „сблъсъкът на два империализма“. Настъплението се свързва с чувството за отмъщение и желанието „да се премахнат претърпените унижения“, както и със страха от нови римски владения, като тези, последвали първата пуническа война. Следователно тя е отбранителна стратегия. Съществува обаче и желанието на Марсилия да се бори срещу пуническите си конкуренти, като тласне Рим към война.

Ханибал укрепва позициите си в Андалусия и провежда кампании през 220 и 219 г. с помощта на 15 000 либийски войници.

Сагонте информира Рим като свой съюзник за напредъка на барсидите в Испания. За да уреди спора със съседите си, Ханибал кани героите на събранието на иберийските народи – орган, създаден от Асдрубал Красивия. Сблъсквайки се с отказа на града, Ханибал повдига въпроса пред сената на Картаген и отблъсква римските заплахи по време на едно посолство в Картахена, сигурен в правото си над града след договора от Ебро.

Поводът за войната е обсадата на Сагонте от картагенците през 219 г. пр.н.е. и пресичането на река Ебро, която според договора от 226 г. пр.н.е. не може да премине под оръжие през река Ибър. Тази река, спомената в договора, може би не е Ебро, а друга, подобна на Юкар, според хипотезата, развита от Каркопино, в който случай картагенците биха били в грешка. Катон съобщава, че картагенците нарушили мирния договор шест пъти.

Съюзът между Сагон и Рим е сключен между 231 и 225 г. Сагонте включва италийци и гърци, вероятно от Масалия. През 220 г. град Сагонте преминава в ръцете на благоприятна за Рим група след интригите на победителя в Първата пуническа война и елиминирането на благоприятната за пуникийците интелигенция. Намесата на Ханибал е следствие от заплахите, отправени към негов съюзник недалеч от града.

Ханибал поискал инструкции от Картаген, когато обсаждал града. Рим е съюзник на Сагон преди 219 г. Той поискал от пуническия сенат да осъди Ханибал, което картагенската институция отказала да направи. Рим искал да се отърве от „последния си съперник в Средиземноморието“, затова дипломатическите преговори се провалили.

Обсадата на Сагонте продължава осем месеца и приключва през есента на 219 г. след кървави боеве, завършили с предателство. През зимата на 219-218 г. в Рим се провеждат дълги дебати относно последващите действия след обсадата. В Рим се сблъскали войнствено настроената партия на Аемилиите и консерваторите от Фабиите. В римското посолство, изпратено в Картаген, пуническите сенатори споменават за липсата на споменаване на Сагон сред съюзниците на Рим в последните договори, подписани между Рим и африканската метрополия. Договорът от 226 г. е представен като нератифициран от пуническия сенат.

Решението да се използва сухопътен маршрут е знак за загубата на морското господство на Картаген и за значението на латиноамериканските владения в схемата за изплащане на военните обезщетения.

Рим реагира бавно и едва след избирането за консули на 218 г. на двама поддръжници на войната – Тиберий Семпроний Лонг и Публий Корнелий Сципион. Първият заминава с два легиона и флот за Лилибея, а вторият трябва да посрещне армията на Ханибал.

Военни операции

Рим разчита на контрола си над моретата, за да се надява на бърза намеса в Испания и Африка.

Картагенският флот, флагманът на картагенската армия до Първата пуническа война, губи безспорната си мощ след този първи антагонизъм. Поради това Ханибал предпочита сухопътния път. Възможно е галските му съюзници да са му помогнали да планира маршрута си, особено пресичането на Алпите. Ханибал е очаквал помощта на Цизалпините. Ханибал вкарва войски, за да подсили отбраната на Испания. Испания остава незаменима като тилова база за неговото начинание с Картахена като нейно пристанище и „богат на минерали хинтерланд“.

Преди да предприеме начинанието си, Ханибал се отправя на поклонение в храма на Мелкарт от Гадес, за да го превърне в „покровителствено божество на експедицията“.

Под ръководството на Ханибал Барка картагенските войски от 90 000 пехотинци и 12 000 конници или 50 000 пехотинци, 9000 конници и 37 слона, съставени от нумидийци, иберийци и картагенци, тръгват от Испания през пролетта на 218 г., достигат река Ебро през юни 218 г. и преминаването ѝ е началото на войната.

През лятото на 218 г. Ханибал прекосява Пиренеите с 40 000 души и 37 слона, стига до река Рона близо до Оранж, а след това до Алпите, за да нахлуе в Италия. Римляните се опитват да ги спрат, като изпращат армия в Масалия, но Ханибал иска да избегне колкото се може повече боеве по пътя към Италия.

Войските ще бъдат подкрепени от силен контингент гали, които ще се считат за съюзници. Крайбрежният маршрут е отхвърлен, за да се избегнат Масалия, съюзник на Рим, и лигурите. Войските на Ханибал прекосяват Изер и след това Алпите през зимата, следвайки разделен маршрут. Преминаването е извършено с цената на големи човешки загуби – половината от армията му според Хурс-Мидан. Преминаването е записано като най-значимото събитие в конфликта. Долината на река По е достигната през септември 218 г. с 20 000 пехотинци и 6 000 кавалеристи. Експедицията се състояла през зимата и планинските племена тормозели пуничите.

Ханибал, който мразел Рим още от детството си и бил в дух на отмъщение, отдавна подготвял с помощта на дипломацията преминаването си в северна Италия и успял да намери там съюзници. Така галските войски се присъединяват към картагенските, които прекосяват Алпите с бойни слонове.

Рим изпраща войски в Испания, за да прекъснат доставките на Ханибал.

При пристигането си в Цизалпиния Ханибал не среща очакваната подкрепа, а митингите стават все по-многобройни след превземането на таврическата столица. С първите победи галите от Цизалпиния се присъединяват към пуническите редици, а някои галски помощници от римската армия дезертират след Тицин.

Между 218 и 215 г. пр.н.е. Ханибал Барка постига редица успехи (до лятото на 216 г. според Бешауш) в Италия и чрез братята си в Испания. Пуниките и техните съюзници разгромяват няколко римски армии, особено в битката при Тичино през декември 218 г., която завършва с отстъпление на римляните и раняване на консула, в резултат на което римляните губят 20 000 души от общо 36 000 и 4000 конници, след сражение, търсено от пуническия предводител и неговия брат Магон, чиито загуби възлизат на 1500 души и най-вече на всички негови бойни слонове, с изключение на един.

Във враждебния климат Ханибал губи много мъже, а за да стигне до Етрурия, губи око в блатата на Арно.

В началото на 217 г. войските на Ханибал тормозят римските войски и затрудняват снабдяването им. Рим избира двама нови консули за 217 г. – Кнай Сервилий Гемин и Кай Фламиний Непос. През 217 г. пр. н. е. Ханибал прекосява Апенините и при езерото Тразимено на 21 юни Ханибал разбива римската армия в засада. Римляните трябва да оставят на бойното поле 15 000 души, включително Фламиний. Ханибал губи 1500 или 2500 души в този бой.

Ханибал накарал войниците си да изоставят фалангата, която била снабдена в римски стил с мечове и придобила подвижност, която щяла да бъде от основно значение в предстоящите сблъсъци, а пуниките отишли да почиват в Пиценум и след това зимували в Кампания и Апулия).

Поражението предизвиква криза в Рим: Квинт Фабий Максим е назначен за диктатор през юли 217 г. и започва да провежда политика на изгорена земя срещу пуническата армия, която настъпва на юг от полуострова. Пуническата армия е на ръба на Адриатическо море и комуникира с метрополията си, а Фабий Максим избягва сраженията, докато врагът му опустошава провинцията. През есента на 217 г. римляните заложили капан на пуническата армия, от който Ханибал се измъкнал с измама. За диктатор е назначен Минуций Руф, който извършва преврат, в резултат на който Ханибал се оттегля. Битката при Герония едва не се превръща в катастрофа за Минуций, който е спасен от Фабий.

Ханибал искаше дезертьорството на Капуа и „плацдарм с Картаген“. От момента на пристигането си в Италия Ханибал непрекъснато се опитва да отдели италианските съюзници от Рим, като дипломацията му внушава визия за целите на войната и „може би планове за последствията“. Италианските пленници са освободени след битките при Требия, Тразимено и Кана. Договорите оставяли на градовете автономията им, институциите им, Ханибал не поискал данък или пунически гарнизон; Капуа щяла да бъде столица на Италия. Ханибал, след като проучил политическата ситуация в Италия и „правните и икономическите неудовлетворености“, съществуващи в някои части на Италия, искал да накара Рим да приеме договор след решителни битки. Региони се присъединяват към пуническия лагер, Цизалпийските гали се разбунтуват, градовете в Южна и Централна Италия, в Сицилия се налага да бъде изпратена римска армия, за да задържи острова, Сардиния въстава и е победена.

Фабий Кунктатор, подпомогнат от Марсилезата, пренася борбата в Испания, пленява Ханон, пунически генерал, и се установява недалеч от Сагонте.

През август 216 г. Ханибал е в Апулия с 40 000 души и към него се присъединяват римляните – 90 000 пехотинци или 80 000 пехотинци и 6000 конници. Римляните са разгромени на 2 август 216 г. в битката при Кана, като движенията се превръщат в „класическа тема за размисъл на стратезите от всички времена“, „най-голямото поражение на Рим“, като единият от двамата консули, Павел Емилио, губи живота си, а другият, Варун, го спасява само с бягство. Двамата консули от предходната година също са убити. Ханибал губи 4800 войници, а 67 000 римляни са убити при Кана, като много от войниците са изпреварени от нумидийската конница.

Ханибал отказва съвета на Махарбал, началник на кавалерията, да потегли към Рим на следващия ден след Кана и решава да изолира врага си във военно и политическо отношение. Ханибал развива интензивна дипломатическа дейност. Ханибал се отказва от обсадата на Рим, смятан за непревземаем, докато чака подкрепления, където Тит Ливий ситуира епизода с „Прелестите на Капуа“. Ханибал подписва договори с италийските градове. Няколко гръцки града напускат римския съюз. Битката при Кана поражда множество кризи в цяла Италия: икономическа, финансова, социална и политическа.

Ханибал иска да сключи мирен договор с Рим и да преразгледа неизгодните договори от 241 и 226 г., но предложенията, водени от делегация, са отхвърлени от римския сенат. В речта си пред пленниците Ханибал заявява, че се бие „само за dignitas и imperium“, и по този начин отхвърля унищожаването на врага си. Барцид желае да „обърне (…) унизителното положение на договорите от 241 и 236 г.“.

Пуническото племе опустошава южната част на полуострова и превзема Таранто.

Веднага след като Ханибал навлиза в Понската низина, Картаген открива вторични фронтове на Еолийските острови и в Сицилия. Картаген губи Малта през 218 г. Конфликтът се разпростира върху Сицилия, Иберия, Егейско море и Балканите. Ханибал сключва съюз с македонския крал Филип V Македонски, така че Рим губи протектората над Илирия. Съюзът е подписан, защото Филип е предприел тези стъпки и заради съпротивата на Рим след съкрушителното поражение при Кана; той е подписан през 215 г. Плановете на Ханибал се провалят заради некомпетентността на адмирала му Бомилкар и липсата на свръзка с Филип V. Въпреки това по-голямата част от градовете в Централна Италия, сърцето на Римската република, остават верни на Рим, още повече че пуническите войски живеят на територията на страната.

Хиерон II, верен на съюза, подписан с Римската република в началото на Първата пуническа война, умира през 215 г. пр. След това започват преговори с внука и нов цар на Сиракуза Хиероним. Те довеждат до проектодоговори, които са прекъснати от избиването на царя и семейството му и обсадата на града от Рим през 212 г. пр. н. е.

След Кана Рим посреща победения Варо, а Фабий Кунктатор установява стратегия на временност, отказвайки се от тежки битки и тормозейки пуническите войски и съюзниците си. След повторното превземане на града през 211 г. Капуа е наказана по показателен начин. Таранто е превзет отново през 209 г. С върховно военно усилие Рим успява да събере в строй 200 000 души с оръжие в ръка, след което постепенно възстановява положението, превземайки картагенските позиции една по една, унищожавайки една след друга подкрепителните експедиции, дошли от Картаген или Испания. След 215 г. Ханибал няма повече „светкавични победи“, които са знак за стратегическото му господство.

Римските победи следват една след друга в Сиракуза въпреки снабдяването на Картаген по море (по това време Архимед губи живота си от ръцете на римски войник), Агридженто през 210 г. пр.н.е., Капуа след двегодишна обсада. Още през 213 г. пр. н. е. римляните се опитват да постигнат сближаване със Сифакс, цар на нумидийското племе масаезили, който дипломатично се е дистанцирал от картагенците заради териториални спорове. Тогава двамата братя Сципиони изпращат трима посланици при Сифакс, за да може той да стане бъдещ съюзник, а римляните да подготвят почвата за бъдещ десант в Африка. Изглежда, че това първо дипломатическо сближаване не води до сключване на договор. През 210 г. пр.н.е. Сифакс на свой ред изпраща посолство в Рим, за да сключи договор след някои успехи над картагенците през предходните години. В отговор картагенците потърсили съюз с другото съперничещо на Сифакс нумидийско племе – Масилите на Гая и сина му Масиниса, което те успели да направят и Гая изпратила нумидийски войници на латинския фронт.

Завоюваните области са конфискувани, а жителите им са поробени. Сицилия е изцяло римска през 209 г., а Сардиния е умиротворена между 209 и 207 г. пр.

От есента на 218 г. римското настъпление е и в Испания и Рим побеждава пуническите войски на Ханон в битката при Сисе и в битката при Ебро. Контролирайки испанското крайбрежие от пролетта на 217 г., Рим завладява Балеарските острови. В края на 216 г. римляните побеждават картагенците на юг от Ебро.

Въпреки катастрофите, като смъртта на Публий Корнелий Сципион през 211 г. в битката при Бетис, превземането на Картахена от бъдещия Сципион Африкански дава на римляните логистично предимство. С тази победа Рим държи две големи морски бази – Сагон и Картахена.

Две пунически армии са изпратени като подкрепление. Братът на Ханибал – Хасдрубал, е убит в битката при Метаурус и главата му е хвърлена в лагера на брат му. По-малкият брат Магон Барка не успява да осигури подкрепления, след като се приземява в Лигурия.

Непобеденият във военно отношение Ханибал се намира в Южна Италия. Ситуацията му е особена, тъй като е откъснат от Галия и Картаген заради слабия си флот. Той никога не е имал пристанище в Италия.

През 206 г. пр.н.е. Публий Корнелий Сципион става консул и завладява Барсидска Испания след решителна победа в битката при Илипа срещу Хасдрубал Гиско и Магон Барка. Испания започва да се управлява от Рим едва от 200 г. пр.н.е., след като войната приключва. Македонската война приключва през 205 г. пр. н. е. с Финикийския мир, който спомага за изолирането на Картаген.

Същата година Сифакс и картагенците разрешават териториалния си спор и нумидийският цар се жени за дъщерята на картагенския Хасдрубал – Софониса. Сега Сифакс е съюзник на Картаген и денонсира договора за съюз, който е сключил със Сципион Африкански. Скоро след това Масиниса напуска картагенския съюз и се присъединява към римската страна по две основни причини: съперничеството със Сифакс, който е откраднал царството му след смъртта на баща му Гай, и римските победи в Испания. Съюзът между Рим и Масиниса е сключен през есента на 206 г. пр.н.е. след тайна среща със Сципион.

Сципион се приземява в Африка през 204 г. пр.н.е., следвайки стратегия, формулирана още през 218 г. от Сципион, и преминава през Сицилия близо до Утика с 25 000 войници, за да принуди Ханибал да се върне в Африка, за да защити задните си бази. Отначало той има смесени резултати, въпреки помощта на Масиниса.

През 203 г. пр.н.е. Сифакс е победен и пленен от Сципион и Масиниса. След битката при Голямата равнина сенатът на Картаген отзовава Магон, който умира от раните си по време на прехода, и се приземява близо до Хадрумет. Сципион е вдъхновен от стратегията на Ханибал и печели подкрепа в Африка.

През пролетта на 202 г. мирните преговори се провалят и войната се подновява. При липсата на достатъчна армия сблъсъкът се обръща в полза на Сципион, наричан по онова време „Африканеца“, който разполага с малко, но добре обучени войски и най-вече с нумидийската конница. Ханибал бил победен в битката при Зама, на 30 км северно от Мактар, вероятно в долината западно от днешна Силиана. Тази битка обаче не е унижение за Картаген, който капитулира през октомври 202 г. пр. н. е. Според Полибий и Ливий се твърди, че Сципион и Ханибал са разговаряли преди сблъсъка.

Мир и последствия

Мирните преговори започват през 203 г., но предварителните преговори се провалят. Договорът е подписан през 201 г. пр.н.е. с по-тежки условия от тези през 241 г., удвояване на обезщетението и намаляване на броя на разрешените кораби.

Разгромът на Картаген означава загуба на Испания, унищожаване на картагенския флот пред очите им, отказ от бойните слонове, забрана за всякакви военни действия без римско одобрение и изплащане на военно обезщетение, като са предадени 100 заложници. Изплащането на този данък от 10 000 таланта (258,5 тона сребро. На римските войски е трябвало да бъде доставена храна за три месеца. Нумидийците също били обявени за независими, а римляните признали помощта на Масиниса в края на конфликта. На Картаген е гарантирано владението на териториите на изток от финикийските ями. Рим се намесва във вътрешните работи на своя противник.

Картаген се оттеглил в африканската си територия и сега бил застрашен от Масиниса, който възстановил царството си и надделял над Сифакс; той се радвал на много дълго управление и на „мощни икономически, човешки и политически интереси“. Нумидийската постоянна армия наброявала 50 000 души. Нумидийският цар поема властта през 206 г., а Нумидия става римски протекторат през 203 г. Окуражен от отношенията си с Рим и от упадъка на Картаген след неговото поражение, Масиниса поискал да си върне земите, които принадлежали на предците му и били отнети от Картаген след установяването им. Клаузата правеше възможни всички злоупотреби.

Масиниса е предпазлив до 195 г., но през 193 г. превзема малкия Сирт и това не предизвиква реакция от страна на римляните. Десет години по-късно той завзема още територии и Картаген е слабо подкрепен от Рим. През 172 г. Рим отново е застигнат от ново пуническо оплакване след завземането на 70 места в централен Тунис. По време на нумидийските посегателства върху пунически територии Рим е примирителен към Картаген до 167 г. В края на управлението му, което изгражда „една наистина централизирана и елинизирана държава“, царството на Масиниса се простира от границите на Киренайка до Мавритания. През цялото си управление Масиниса постоянно предоставя подкрепления на Рим, като в замяна Рим оказва постоянна подкрепа на своя съюзник.

Въпреки крайната победа, тази война оставя дълбок отпечатък върху римляните. Войната довела до много жертви, броят на легионите се увеличил от 6 на 28, укрепил се сенатът, както и престижът на някои личности.

В резултат на разрушенията, причинени от войната, в Италия настъпват дълбоки промени: концентрира се поземлената собственост, като дребните фермери се отказват от парцелите си, обединени в огромни латифундии, в полза на богати земевладелци.

Въпреки строгостта на мирния договор пуническият град възвръща икономическата си мощ и предлага пшеница на Рим по време на новата война с македонците. Възползвайки се от претекста за нарушаване на мирния договор от 202 г. – Картаген е събрал армия, за да отблъсне нумидийските набези – римският сенат решава да започне офанзива в Африка с цел да унищожи града-съперник.

Втори междувоенен период

Десет години след края на войната, около 191 г., тя иска да плати остатъка от военните дългове, но сенатът на Рим ѝ отказва. След Втората пуническа война, която го лишава от външните му владения, Картаген бързо възвръща благосъстоянието си чрез „упорита работа“, а също така преживява демографски растеж. Това богатство е свидетелство за качественото развитие на африканската територия, която градът притежавал и която доставяла на победителя големи количества пшеница и ечемик. Пуническият град се обръщал и към източния средиземноморски басейн за търговия. Археологията обаче може да постави под съмнение това ново богатство: монетите са с намаляваща стойност на благородния метал, а погребалното обзавеждане е обедняло.

Този просперитет има архитектурен превод, доказан от археологията с новия квартал, наречен Ханибал, построен по склоновете на хълма Бърса, с колективни жилища, магазини и работилници, както и с новото строителство в пуническите пристанища. Новото строителство във военното пристанище изглежда потвърждава войнствената воля на Картаген.

След войната общественият живот в пуническия град се възобновява, като се водят политически борби. Завръща се в Картаген без проблеми и се оттегля от обществените дела през 200 г., като се грижи за развитието на Визакия. След войната Ханибал се оттегля в родните земи на семейството си, близо до Хадрумет (днес Сус). Ханибал е призован от жителите на Картаген, за да облекчи тежкото положение, и играе водеща роля през 196-195 г., като е избран за суфектконсул. Веднъж дошъл на власт, той изобличава корупцията в правителството като причина за поражението в Първата пуническа война, което му донася смъртна омраза. Предприема мерки в полза на населението, като се опитва да реформира конституцията на града си, с което си навлича враждебността на Картагенския сенат. Осъден като подготвящ нова война с Рим, той бяга в Хадрумет, Керкена и Тир, а накрая при Антиох III в Сирия и Витиния, където се самоубива през 183-182 г., предаден от цар Прусий. Според Диодор Картаген искал да се намеси военно като съюзник в Сирия, но римляните отказали да помогнат.

Пуническите фракции са разделени на демократична фракция, наследник на Барцидите, която подкрепя борбата срещу Масиниса, и аристократична фракция, която подкрепя мира и стои зад Ханон Велики. Появила се е и фракция, която е подкрепяла Масиниса и контрола на нумидийския цар над Северна Африка, като някои от членовете ѝ са били прогонени, когато демократичната фракция е взела властта.

Картаген е подложен на почти непрекъснати атаки от Масиниса, съюзник на римляните. Масиниса е много стар и царството му е застрашено от изчезване. Нападенията засягат както крайбрежната зона, така и западната и централната част на днешен Тунис. През 167 г. неговият съюзник му позволява да завладее емпорията на Голям Сирт. Бърджън смята, че тези събития датират от 193 г. Завземането на тези селища, включително Лептис Магна, позволява на Масиниса да завладее богат търговски район и да се утвърди като елински цар. Вероятно през 152 г. той завладява Великата равнина, включваща около 50 селища. Завладява също средната част на долината на Меджерд и Туска.

По време на Третата пуническа война картагенската територия е между 20 000 и 25 000 кв. км. Бърджън смята, че съюзът с Масиниса е имал за цел да отслаби Картаген в резултат на понесените удари. Градът изпратил посолство в Рим, за да протестира срещу завладяването на Масиниса, който също изпратил емисари: Рим не решил нищо, а запазил статуквото, резултат от турнето на нумидийците. През 174-173 г. Масиниса превзема 70 града и Картаген отново протестира с посолство в Рим през следващата година. Гулуса участва в нумидийско посолство през 172 г. и отново през следващата година; твърди се, че последното посолство е завършило с арбитраж, благоприятен за Картаген.

Благосклонната към Масиниса фракция е изгонена от Картаген и намира убежище при нумидийския цар.

В пуническия град са изпратени последователни посолства, включително едно през 153 г. пр.н.е., ръководено от Катон Старши, след по-нататъшни посегателства. Картагенците се усъмняват в неутралитета на посолството и отказват арбитраж. Преди това Картаген, воден от Карталон, се опитва да спре Масиниса, но партията, решена да се бие с нумидийския цар, набира сила. В същото време политиката в Рим беше изпълнена с променящи се съюзи. През 152 г. римско посолство включва Сципион Назика.

Забелязва се възобновената сила на пуническия град и въоръжаването му предизвиква опасения у римляните, като една политическа фракция е решена да сложи край на това или 152-151 г. През 151 г. пр. н. е. данъкът бил изплатен изцяло и в Картаген се наложила антиримска партия. Рим бил освободен от победата на Сципион през 150 г. на Иберийския полуостров срещу келтиберите и имал свободни ръце да реши пуническия въпрос.

Третата пуническа война е кампания за въвеждане на римски войски в обсадата на Картаген, продължила три години от 149 до 146 г. пр.н.е. поради съпротивата на населението.

Последният конфликт, воден с „отвратителен цинизъм“, е описан от Клод Николе като „война на изтребление и почти геноцид“, която оставя трайно впечатление у съвременниците му. Хурс-Миедан смята римската позиция за „най-незначителна недобросъвестност, както по време на първата пуническа война, (…) без основателна причина (…) докато Картаген изразява желанието си за мир“. Докато градът е обезоръжен, войната продължава три години.

Casus Belli

Водени от страха, че ще трябва отново да се изправят срещу картагенците, римляните започнали да обмислят пълното унищожаване на Картаген.

Още през 152 г. пр.н.е. Катон Цензор, който посещава Картаген в рамките на посолство, което трябвало да се застъпи за преговори между Картаген и Масиниса, е загрижен за възраждането на картагенското богатство и власт, тъй като по това време Картаген вече няма империя, която да поддържа. Икономиката на града – както селското стопанство, така и търговията и занаятите – процъфтявала въпреки ударите на нумидийския цар, а обществото се елинизирало все повече.

В Рим Катон Старши размахва в Сената великолепни смокини от Либия, като споменава, че градът, в който са произведени, се намира само на три дни плаване от Урбите. Малцина сенатори се заблудиха от хитрата маневра на Катон, защото мнозина знаеха, че пътуването от Рим до Картаген отнема поне шест дни, от които четири при благоприятен вятър, и че споменатите смокини произхождат от едно от именията на Катон в Италия, но римляните постепенно се подготвяха за нова война срещу Картаген.

Катон иска да демонстрира заплашителната близост и изковава известната фраза Delenda Carthago est (Картаген трябва да бъде унищожен!) като лайтмотив. От този момент нататък, между 153 г. пр.н.е. и 149 г. пр.н.е., до смъртта си, Катон завършва всичките си речи с прочутата фраза. За да мотивира поддръжниците си, Катон припомня зверствата, извършени от армията на Ханибал Барка в Италия по време на Втората пуническа война, в която е участвал.

В речта си Катон иска да подчертае „геостратегическите и психологическите последици“. Следствието от изречението на Катон е свързано с мита и трагичния край на пуническия град. За Бърджън целта на оратора е борбата срещу елинизма, който е проникнал дълбоко в пуническия град и застрашава римските морални ценности.

Мнозинството в римския сенат подкрепя предложението на Катон, а Сципион Назика (племенник на Сципион Африкански), който се застъпва за мирен подход към Картаген, представлява малцинството. Назика се опасяваше както от силата на нумидийците, така и от вътрешните проблеми на Римската република след изчезването на Картаген.

Полибий е трябвало да разработи в една от книгите си причините за войната, но за съжаление този труд е изгубен. Според Бърджън „благоразумието повелява да се пазим да правим еднозначни избори“ за римските мотиви.

Страхът от повторното процъфтяване на Картаген и евентуалното му превъоръжаване може да е бил фактор. Анексирането на Рим би било свързано с този страх. Легендарната пуническа недобросъвестност и предполагаемият упадък на конституцията на пуническия град, който се е превърнал в охлокрация, представляват „морално оправдание за завладяването“.

Жаждата за плячка, очаквана от победата над богат град, също е причина, особено след като победите позволяват обогатяването на много граждани от различни социални класи. Завоеванието също така позволявало да се отървем от търговските си конкуренти и да предоставим на Рим аграрните богатства на града.

Намалената територия на пуническия град и мирните условия означават, че той вече не е източник на опасност. Въпреки това за Рим геостратегическата причина е била важна и е било необходимо да се задържи съюзникът Масиниса, за да му се попречи да завладее пуническа територия и да се превърне в „твърде обременителен съюзник“. Тезата обаче е крехка поради възрастта на нумидийския цар и системата на наследяване, довела до разцепление в царството на починалия. Освен това Рим би искал да си възвърне мястото, което е особено благоприятно за търговия както към Средиземноморието, така и към Африка.

Войната е част от римския империализъм, който според Каркопино започва с Втората пуническа война. Според Буржон Третата пуническа война е признак на „преднамерен империализъм“.

Нумидийското посолство, водено от Миципса и Гулуса, е нападнато и принудено да се върне. Масиниса подновява нападенията и обсажда Ороскопа, а Картаген вдига срещу него армия, подкрепена от нумидийски конници и командвана от Хасдрубал Боетарх.

Няколко месеца по-късно Картаген се намесва срещу Масиниса през 150 г. пр. Хасдрубал е затворен в една крепост и е подложен на обсада: в условията на глад и епидемии той преговаря с нумидийския цар и армията му се завръща в пуническата столица само в разкъсано състояние и с военно обезщетение от 5000 таланта, което трябва да бъде изплатено за 50 години, както и с отзоваване на пуническите граждани, които са били благосклонни към нумидийския цар и са били прогонени. Тези привърженици бяха отзовани, а тези от националистическата партия бяха изгонени или избягаха.

Според Рим Картаген нарушава договора от 201 г. пр.н.е., сключен за прекратяване на Втората пуническа война. Двете пунически делегации в Рим не получават никакви желания от Рим за избягване на войната. Утика, старият съперник на Картаген, предлага помощта си на Рим, който не е недоволен, че разполага със значителен плацдарм.

Рим решава да воюва и едновременно с това изпраща посолство, което отправя искания към пуническия град. След това иска от пуническия град 300 заложници от пуническото висше общество и се приземява в Утика. Заложниците са предадени и изпратени в Остия.

Картагенската делегация, която през 149 г. пр.н.е. се явява пред римския сенат, не получава право на изказване и предлага deditio на своя град. Пуническите емисари са представени с нови искания. Рим иска флота и оръжия, които са безполезни след deditio. 200 000 оръжия и 2000 катапулта през пролетта на 149 г.

Тогава римляните поискали от жителите да напуснат града, който трябвало да бъде разрушен, да се заселят на около 15 км от морето и да се откажат от култовете си – искания, които били неприемливи за Картаген, защото отказът от морския характер обричал града на смърт. Градът напразно се опитвал да играе на религиозна вълна, за да ги накара да се откажат. Формулираното от Картаген deditio давало право на Рим да направи това, като процедурата била безусловна капитулация. Приемането е знак за пуническото непознаване на римското право.

След завръщането си пуническите депутати съобщават новината и избухват бунтове, по време на които сенаторите, които искат да отстъпят пред предишните искания на римляните, са избити, както и някои от присъстващите италийци. Скоро след това пуническият сенат обявява война, в която се включват освободени преди това роби. Поисканото едномесечно примирие е отказано.

Начало на войната и военни операции

През пролетта на 149 г. Рим разполага с около 50 000 души, които преминават в Сицилия. Според Слим, Махджуби, Белходжа и Енабли числеността им е била 80 000 пехотинци, 4000 конници и 50 хинкерми.

Картаген призовава Хасдрубал Боетарх за външната защита на града, а друг Хасдрубал, „роднина на Масиниса“, се грижи за града. Той подготвя отбраната си, като изработва оръжия през лятото на 149 г., а жените предлагат косите си за направата на катапултни въжета. Картаген възстановява стоки от градовете, които са му лоялни, както и Рим. Нумидийският цар Масиниса не е предупреден за римските намерения и се възмущава, като отказва да предложи исканата помощ. Последвалото предложение за помощ било отхвърлено.

Първоначално римското командване е посредствено, изправено пред добре защитен обект: обсадата е неблагоприятна за римската армия, изправена пред обект, чийто полуостров е обграден със стени. Според Апиан стената, която прорязва провлака на протежение от 5 км, е била тройна, като всяка част е била дебела повече от 8 м и е имала две нива, с кули на всеки 60 м. Отбраната е осигурена и от 300 слона, 12 000 коня и 720 000 войници. Според Лансел е по-вероятно да става дума за „тройна отбранителна линия“, с ров, малка стена, предшестваща високата стена.

Първоначално военните операции са ръководени от двама консули – Маний Манилий, отговарящ за сухопътните войски, и Луций Марций Цензорин, отговарящ за флота. Двамата консули опитали подход откъм провлака и северната страна на Туниското езеро, но без успех, въпреки откриването на пробойни. Римляните не са очаквали такава съпротива от своите противници, които са били „коварно разоръжени“. Римската армия била засегната и от болести, вероятно белодробна чума, във връзка с прекомерните температури и наличието на Туниското езеро, което наложило преместване. Римският флот е повреден от пламтящи лодки, изпратени срещу него от картагенците. Цензорин напуска обсадата на Картаген, за да председателства изборите за центуриалните комиции през есента на 149 г., и се връща, за да превземе Зембра.

В допълнение към армията, блокирана в града, обсаждащите трябваше да се изправят срещу армия от 10 000 пехотинци и 2000 кавалеристи, водена от Хасдрубал. Римляните се опитват да презаредят гориво в страната, но са преследвани от Хамилкар Фамея. Сципион Емилиан печели няколко оръжейни подвига и славата му нараства.

Манилий решава да нападне Хасдрубал при Неферис, близо до Джебел Ресас. Не следвайки съвета на Сципион, римската армия е принудена да отстъпи. Сципион спасява част от отцепилите се от групата Манилий и получава корона от войниците си.

Старият цар Масиниса умира през 148 г. на 90-годишна възраст. Сципион е близък с нумидийския цар. През пролетта на 148 г. Сципион е поканен от умиращия цар да му помогне в наследяването и той го назначава за изпълнител: синовете на наложниците са отхвърлени, а тримата законни синове – Миципса, Гулуса и Мастанабал – си поделят властта, докато и тримата са царе, в интерес на задържането на Рим в царството. Гулуса помага на римляните и в пуническия лагер се появяват дезертьорства.

Нов опит на Манилий срещу пуниките на Неферис отново се проваля. Въпреки това Фамея сменя страната си и се присъединява към Сципион с хората си. Начело на армията Манилий е заменен от Калпурний Пизон, който пристига през пролетта на 148 г. в театъра на бойните действия заедно с прокуратора си Л. Хостилий Манцин. Новодошлите намират обезкуражена римска армия.

Римляните променят стратегията си и избират да атакуват външните селища на Картаген, за да подкопаят доставките му, като Келибия, Неаполис или Хипагрета, въпреки обещанията, дадени на жителите. Това отношение довежда до нумидийско дезертьорство в пуническия лагер, като Хасдрубал се опитва да се приближи до Миципса и Мастанабал. Картагенците обещават да помогнат на Андрискос да поддържа натиска срещу Рим на втори фронт, но последният е разбит през 148 г.

Операциите са проведени от Сципион Емилиано, който успява и получава прозвището „Сципион Африкански“ (или „Сципион Втори Африкански“, за да не се бърка с предшественика му Сципион Африкански). Сципион се завръща с Фамея в началото на 148 г. и след завръщането му римляните преживяват поредица от победи.

През декември 148 г. Сципион, подкрепен от народа, е избран за консул въпреки опозицията на втория консул Спурий Постумий Албин Магнус поради възрастта му. Той е консул по едно и също време с Кай Ливий Друз. В Италия и Африка са набрани доброволци и през пролетта на 147 г. Сципион отново е в Африка.

Манцин, който се приземил през пролетта на 147 г. близо до Гамарт, място, труднодостъпно от природата, или Сиди Бу Саид, бил спасен от Сципион. Източниците не са единодушни относно военните качества на Манцин, който става консул през 145 г. Според Буржон превземането на града било съвместно усилие на Сципион и Манцин, въпреки че той се намирал в деликатна ситуация.

Сципион възстановява дисциплината в римската армия. През пролетта на 147 г. той напада Мегара, предградие на Картаген, едновременно от две страни. Атаката се провежда в северозападния ъгъл на укрепленията, а плацдармът е създаден от частна кула. Пуническите войски се оттеглили в Бърса, стария град. През пролетта на 147 г. по-голямата част от предградието била превзета, Хасдрубал Бетърх накарал римските пленници да бъдат измъчвани и избивани на крепостните стени, както и враждебно настроените към него сенатори.

През лятото на 147 г. цяла Мегара преминава към римляните и Сципион нарежда да се изкопаят ровове, включително един по протежение на 4,5 км от провлака. Той поръча да се построи нещо като правоъгълник със стена и висока кула, обърната към Картаген. Загубата на Мегара предизвикала глад в пуническия град, който можел да се снабдява само от морето. На този етап 30 000 войници и работници го защитавали.

Сципион решава да блокира достъпа до пристанището, като изгради дига. Съоръженията на военното пристанище са възстановени малко преди средата на II в. и археолозите са успели да определят капацитет от 170 кораба. Според елементите от разкопките на пуническите останки в Марсала корабите са били построени по стереотипен метод, който е позволявал бързо строителство. Пуниците създали още един достъп до своето пристанище и 120 кораба за по-малко от година. С гредите на къщите бил изграден флот, но ефектът на изненадата бил пропуснат, морската битка за съжаление нямала решаващ резултат за пуническия град.

Римляните получават достъп до пристанището от дигата – пробойна в стената, която не може да бъде затворена от пуническата контраатака, която бързо е разгромена. Подтикнат от отчаяното положение на обсадения град, Хасдрубал се опитва да преговаря с Гулуса през есента на 147 г. Нумидиецът докладва за разговора на Сципион, който в замяна инструктира Гулуса да предложи на Хасдрубал и десет семейства живота си – предложение, което пуникът отхвърля.

Римляните прекарват зимата на 147-146 г. в унищожаване на съпротивата при нос Бон. Неферис снабдява Картаген и трябва да бъде превзет, за да се сложи край на войната. При Неферис е унищожена цяла армия и битката е много несполучлива, тъй като на обсадените не могат да бъдат донесени подкрепления. След триседмична обсада в началото на 146 г. градът е превзет с хитрост: съсредоточени върху акция, насочена към пробойните в градските стени, съюзниците на Картаген са измамени от друга решителна атака.

Сципион извършва религиозна церемония – призоваване и посвещаване на божествата на противника, вероятно Баал Хамон и Танит или Юнона и Сатурн в interpretatio romana.

През пролетта на 146 г. е извършено последното нападение срещу Котон, търговското пристанище, като картагенците напразно подпалват съоръженията, за да забавят нападателите. След превземането на кръговото пристанище войниците превземат агората на града и лишават статуята на Аполон от златни листове, а по-късно тя е изпратена в Циркус Максимус. Последните защитници достигнали до цитаделата Бирса – военно, но и религиозно място, тъй като там се намирал храмът на Ешмун (Картаген).

Обсадата завършва през 146 г. пр.н.е. с пълното разрушаване и опожаряване на града след особено ожесточена улична война, започнала в района на пристанището. Битката продължила шест дни и шест нощи – срок, който символизирал „края на една борба“.

Последната обсада на цитаделата на хълма Бирса включва улични боеве с многоетажни къщи; три улици водят от агората към Бирса. Нападателите се борят във всяка къща, за да напреднат, като решават да подпалят сградите. Жителите са смазани от коне и колесници – жестокости, цитирани от източниците и потвърдени от френските разкопки на хълма Бирса. Археолозите са открили следи от селищата и боевете (тела, куршуми от прашки, оръжия).

На седмия ден една делегация моли да бъде спасен животът им. 50 000 души напускат цитаделата според Апиан, като тази цифра трябва да бъде намалена на 30 000 поради размера на обекта. 1000 или 900 души остават затворени в храма на Ешмун. Последната битка се провежда на върха на хълма, в храма.

Хасдрубал Бутарх се предава на Сципион и моли за милост, екипиран със stemmata, „превръзки на молителя“. Римлянинът сключва примирие с последните защитници. Съпругата на боетърха, Софонисаба, се самоубива, като се хвърля в пламъците „като нова Дидона“, последвана от децата си и хиляда оцелели, „предпочитайки пламъците пред срама“. Твърди се, че тя прерязала гърлата на децата си, след което произнесла реч пред победителя, приканвайки го да накаже съпруга ѝ, който „е предал страната си, боговете си и децата си“, преди да подпали храма. Палежът продължил шест дни.

Диодор Сикул припомня една сцена между Сципион Емилиан и Полибий: Сципион плаче и отговаря на Полибий, който го пита за причината, като цитира редове от „Илиада“: „Ще дойде ден, когато Илион, свещеният град, ще загине, когато Приам и хората на Приам, умеещи да боравят с копие, ще загинат“: той се страхува, че катастрофална съдба ще сполети страната му. По този начин Сципион е представен като „герой, който не е лишен от емоции и човечност“, а сцената е „правдоподобна“.

Легенда и последици

Рим празнува победата с игри. Победеният град е разграбен от войниците, въпреки че Сципион нарежда богатството на храмовете да се остави настрана, без да иска да си върне нищо. Градът е разрушен по заповед на Сената, но на някои места остават важни останки, като например на фланговете на Бирса, с височина до 3 м.

Легендата за солта, посята върху земята, за да я направи неплодородна от страх пред възкръсването на мощта на Картаген, разпространена от Созомен и Бонифаций VIII, е разпространена през 30-те години на ХХ в. от Халвард и след това е отхвърлена от много историци, като въпреки това почвата е обявена за sacer, т.е. прокълната на церемония, в която никой не трябвало да живее. Рим „пази трупа“, според израза на Момзен. Територията на Картаген става ager publicus.

Преди началото на обсадата населението на пуническата столица се оценява на 200 000 до 400 000 души. Страбон споменава цифрата 700 000 жители, но тя не е реалистична. Превземането на града, „първият геноцид в историята“ според Киернан, би довело до смъртта на 150 000 души. Недалеч от Бирса Алфред Луи Делатр разкопава два масови гроба, съдържащи няколкостотин тела. Според едно от тълкуванията тези мъртъвци са били погребани от картагенците, които са били взети в плен след превземането на града.

През 146 г. пр.н.е., след превземането на града, Сципион Емилиан изпраща в робство 55 000 жители, включително 25 000 жени. Затова Киърън твърди, че римляните не са избили оцелелите, за разлика от атиняните, когато превземат Мелос през 416 г. пр. Оцелелите се преселват в гръцкия свят.

Някогашната пуническа Африка продължава да бъде такава: цивилизацията не се срива с падането на града на Ханибал и продължава дълго време, като от този момент нататък се нарича неопуническа. Езикът и религията се запазват. Септимий Север, роден в Лепсис Магна, имал членове на семейството си, които говорели само пунически. Два века след разрушаването на Картаген надписи продължават да се изписват на този език, включително в Сардиния до II в. сл. Религията се запазва: двете главни божества на Картаген, Танит и Баал Хамон, са наричани африкански Сатурн и Юнона Калестис и са обект на важен култ до християнизацията на региона. Титлите на картагенските институции, като суфети или раби, продължават да се използват в градовете до управлението на Марк Аврелий. Процесът на акултурация към Рим е бавен и никога не е завършен.

След падането на Картаген римляните пощадили седем пунически града и разрушили пет други. Големите пунически градове се събрали в Рим, Утика и Лептис Магна, а картагенската цивилизация се разпространила в берберския свят.

Сципион наредил да се върнат на сицилийците приходите от плячката от първата пуническа война. Библиотеките на Картаген били унищожени или отнесени там, където били преведени на гръцки. Единствено 28-томният трактат по агрономия на Магон бил преведен на латински по нареждане на сената и имал успех в Италия през втората половина на II в. пр.

Утика се превръща в столица на провинция Африка, ager publicus, която преди разделянето обхваща 55 000 кв. км и е поделена между победителите или експлоатирана срещу хонорари. Сципион нарежда да се прокопае fossa regia, новата граница на новата териториална единица от 25 000 km2 , и отива да прибере триумфа в Рим. Територията била внимателно регистрирана и управлявана от магистрат с титлата проконсул от Сила нататък, като тази администрация замразила нумидийската прогресия.

Самият град е обект на опит за колонизация по времето на Гракхите през 123-122 г. в отговор на мизерията на една част от римското население, който се проваля, но процесът е осъществен основно от Юлиево-Клавдиевите, Цезар през 46 г. и Август през 29 г.

Последици за Рим

Рим се намира на кръстопът преди последната от Пуническите войни и това събитие е повратна точка в империализма.

Последиците от войната, свързани с развитието на големите стопанства и съсипването на дребните селяни, предвещават кризата на Републиката и раждането на войната за печалба.

Пуническите войни, които са добре документирани в древни източници, вдъхновяват писатели, учени и историци и до днес.

Митът за оцеляването на Картаген в Бретан

През XIX в. бретонски учени и други теоретици на финикийския произход на бретонските народи издигат хипотезата за картагенско присъствие в Арморика. Според Пиер Жоржелин оцелелите от Третата пуническа война се укриват в Арморика, в най-северните картагенски колонии, и формират народа на венетите, който изчезва от източниците в края на първото хилядолетие пр. Според тях Галската война е била четвъртата пуническа война, тъй като тези картагенски колонии в Бретан са възстановили властта на своята метрополия.

Пуническите войни в нацисткото въображение

Както Хитлер твърди в Mein Kampf (1924 г.), световната история в нацистката идеология се определя от борбата на расите. Твърди се, че противопоставянето между Рим и Картаген е противопоставяне между два Weltanschauungen – единият нордически, идеалистичен, аграрен, а другият семитски, материалистичен, търговски.

Насърчаван от Хитлер, Алфред Розенберг е един от първите нацистки автори, които предлагат анализ на Пуническите войни: римското, нордическо население за първи път се сблъсква с азиатското, семитско население. Дискурсът на Катон Старши придобива расистки смисъл, като Розенберг осъжда факта, че римляните не са се възползвали от успехите си, за да „унищожат всички сирийски, азиатски и юдео-семитски скривалища“. Последните тогава щели да си отмъстят „расово“ със завладяването на римския императорски престол от династията на Северите.

По време на Втората световна война германските пропагандисти често използват спомена за Пуническите войни. Сталин е представен като нов Ханибал. През 1943 г. е публикуван колективният труд „Рим и Картаген“ на германски антиквари, ръководен от Йозеф Фогт, който определя Пуническите войни като „расова борба, наситена с омраза“, между Римската република и „фундаментално семитския“ морски град Картаген.

За да мобилизира частите, разочаровани от пораженията през лятото на 1944 г., Гьобелс припомня пораженията, претърпени от Рим по време на Втората пуническа война, които не са попречили на победата. По същия начин германските поражения няма да попречат на окончателната победа на Райха.

През първите месеци на 1945 г. Хитлер, виждайки себе си като нов Кунктатор, който чака подходящите условия, за да смаже противниците си в гигантска обкръжаваща битка, споменава примера на Втората пуническа война пред близките си.

На 1, 8 и 15 април 1945 г. седмичното списание „Das Reich“ се спира подробно на темата. В седмичната си редакционна статия Гьобелс отново говори надълго и нашироко за Втората пуническа война. Историкът Валтер Франк пише популярна статия за отношението на римския сенат по време на войната и за паниката в Рим, когато Ханибал преминава Алпите, като обяснява римската победа със смелостта на римляните. Вестникът на НСДАП също използва темата, по по-малко научен и по-ясен начин, в изданията си от средата на април 1945 г.

Кратка библиография за Пуническите войни

Свързани статии

Източници

  1. Guerres puniques
  2. Пунически войни
  3. En rhétorique on la désigne comme étant une épanalepse
  4. Les tenants de cette théorie s’appuient sur la présence de pièces de monnaie, de stèles d’origine punique, et de divers objets arrivés en Bretagne à la faveur de la mode de la collection d’objets antiques.
  5. ^ The term Punic comes from the Latin word Punicus (or Poenicus), meaning „Carthaginian“ and is a reference to the Carthaginians’ Phoenician ancestry.[1]
  6. ^ Whose account of the Third Punic War is especially valuable.[18]
  7. ^ Sources other than Polybius are discussed by Bernard Mineo in „Principal Literary Sources for the Punic Wars (apart from Polybius)“.[19]
  8. Memorias de una campaña, JL Amezcua- 1924 – Tall. Gráf. de la Nación
  9. Ревяко К. А. Пунические войны. — Минск: Университетское, 1988. — С. 11–12.
  10. Ревяко К. А. Пунические войны. — С. 79.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.