Нов свят

Резюме

„Новият свят“ е термин, с който се обозначава по-голямата част от западното полукълбо на Земята, по-специално Америка. Терминът придобива популярност в началото на XVI в., по време на европейската епоха на откритията, малко след като италианският изследовател Америго Веспучи стига до заключението, че Америка представлява нов континент, и впоследствие публикува откритията си в брошура, озаглавена Mundus Novus. Това откритие разширява географския хоризонт на класическите европейски географи, които са смятали, че светът се състои от Африка, Европа и Азия, наричани сега общо Стария свят или Афро-Евразия. Американският континент също е наричан четвъртата част на света.

Обикновено флорентинският изследовател Америго Веспучи е считан за автор на термина „Нов свят“ (Mundus Novus) за Северна и Южна Америка в писмото си от 1503 г., което му придава популярност, въпреки че подобни термини са използвани и прилагани и преди него.

Предишна употреба

Венецианският изследовател Алвизе Кадамосто използва термина „un altro mondo“ („друг свят“), за да обозначи Африка на юг от Сахара, която изследва през 1455 и 1456 г. от името на португалците. Това е просто литературен похват, а не предложение за нова „четвърта“ част на света; Кадамосто е знаел, че Субсахарска Африка е част от африканския континент.

Роденият в Италия испански летописец Петър Мартир д’Ангиера се съмнява в твърденията на Христофор Колумб, че е достигнал Източна Азия („Индиите“), и затова измисля алтернативни имена за обозначаването им. Само няколко седмици след завръщането на Колумб от първото му пътешествие Мартир пише писма, в които нарича откритите от Колумб земи „западни антиподи“ („antipodibus occiduis“, писмо от 14 май 1493 г.), „новото полукълбо на Земята“ („novo terrarum hemisphaerio“, 13 септември 1493 г.), а в писмо от 1 ноември 1493 г. нарича Колумб „откривател на новия глобус“ („Colonus ille novi orbis repertor“). Година по-късно (20 октомври 1494 г.) Петър Мъченик отново споменава чудесата на Новия глобус („Novo Orbe“) и „Западното полукълбо“ („ab occidente hemisphero“).

В писмото на Колумб от 1499 г. до католическите монарси на Испания, в което той съобщава за резултатите от третото си пътуване, той разказва как огромните води на делтата на Ориноко в Южна Америка, които се вливат в залива Пария, предполагат, че зад тях трябва да се намира непознат досега континент. Колумб предлага, че южноамериканската суша не е „четвърти“ континент, а по-скоро земният рай от библейската традиция, земя, за която се твърди, че е позната (но не е открита) от християнството. В друго писмо (до сестрата на принц Йоан, писано през 1500 г.) Колумб споменава, че е достигнал „ново небе и свят“ („nuevo cielo é mundo“) и че е поставил „друг свят“ („otro mundo“) под властта на испанските крале.

Mundus Novus

Терминът „Нов свят“ (Mundus Novus) е измислен от Америго Веспучи в писмо, написано до неговия приятел и бивш покровител Лоренцо ди Пиер Франческо Медичи през пролетта на 1503 г. и публикувано (на латински език) през 1503-2004 г. под заглавието Mundus Novus. Писмото на Веспучи вероятно съдържа първото изрично изказване в печата на хипотезата, че откритите от европейските мореплаватели земи на запад не са краищата на Азия, както твърди Колумб, а по-скоро съвсем различен континент, „Нов свят“.

Според Mundus Novus Веспучи разбира, че се намира в „Нов свят“ на 17 август 1501 г., когато пристига в Бразилия и сравнява природата и хората на това място с това, което португалските моряци му разказват за Азия. Всъщност на спирката „Безегиш“ (заливът на Дакар, Сенегал) се е състояла известната случайна среща между две различни експедиции – собствената експедиция на Веспучи, която е била на път да картографира бреговете на новооткритата Бразилия, и авангардните кораби на Втората португалска армада в Индия на Педро Алварес Кабрал, завръщаща се у дома от Индия. След като вече е посетил Северна и Южна Америка през предходните години, Веспучи вероятно е срещнал трудности да съчетае видяното в Западна Индия с това, което завръщащите се моряци му разказват за Източна Индия. Докато е на котва в Безегиш, Веспучи пише предварително писмо до Лоренцо, което изпраща обратно с португалския флот – в този момент той изразява само известно недоумение от разговорите си. Веспучи окончателно се убеждава в това, когато продължава своята картографска експедиция през 1501-02 г., обхващаща огромна част от крайбрежието на Източна Бразилия. След завръщането си от Бразилия, през пролетта на 1503 г., Америго Веспучи съставя в Лисабон писмото Mundus Novus до Лоренцо във Флоренция с известния встъпителен параграф:

През изминалите дни ви писах много подробно за завръщането си от нови страни, които бяха открити и изследвани с корабите, за сметка и по заповед на този най-справедлив крал на Португалия; и е законно да ги нарека нов свят, защото нито една от тези страни не е била позната на нашите предци и за всички, които чуят за тях, те ще бъдат напълно нови. Защото мнението на древните е било, че по-голямата част от света отвъд линията на равноденствието на юг не е суша, а само море, което те са нарекли Атлантически океан; и дори да са твърдели, че там има някакъв континент, те са посочили много причини, за да отрекат, че е населен. Но това мнение е погрешно и напълно противоречи на истината. Последното ми пътешествие го доказа, защото открих континент в тази южна част; пълен с животни и по-населен от нашата Европа, Азия или Африка, и дори по-умерен и приятен от който и да е друг познат ни регион.

Писмото на Веспучи се превръща в издателска сензация в Европа и веднага (и многократно) се препечатва в няколко други страни.

Петър Мартир, който от 1493 г. пише и разпространява частни писма, в които коментира откритията на Колумб, често споделя заслугата на Веспучи за обявяването на Америка за нов свят. Петър Мартир използва термина Orbe Novo (буквално „Нов глобус“, но често превеждан като „Нов свят“) в заглавието на своята история на откриването на Америка като цяло, която започва да излиза през 1511 г. (От гледна точка на космологията, използваното тук „orbis“ се отнася за цялото полукълбо, докато „mundus“ се отнася за земята в него.)

Приемане

Пасажът на Веспучи по-горе поставя етикета „Нов свят“ само върху континенталната суша на Южна Америка. По онова време по-голямата част от континента Северна Америка все още не е открита и коментарите на Веспучи не изключват възможността откритите по-рано от Христофор Колумб Антилски острови да са все още източните краища на Азия, както Колумб продължава да настоява до смъртта си през 1506 г. На глобус от 1504 г., вероятно създаден от Леонардо да Винчи, е изобразен Новият свят без Северна и Централна Америка. През 1505 г. испанските монарси свикват в Торо конференция на мореплавателите, известна като Junta de Navegantes, която продължава в Бургос през 1508 г., за да обобщи цялата налична информация за Индиите, да постигне съгласие относно откритото и да определи бъдещите цели на испанското изследване. Америго Веспучи присъства и на двете конференции и изглежда е имал огромно влияние върху тях – в Бургос той е назначен за първия piloto mayor, началник на навигацията в Испания. Въпреки че липсват протоколи от конференциите в Торо и Бургос, почти сигурно е, че там Веспучи е изразил пред колегите си мореплаватели своята теза за „Новия свят“. По време на тези конференции испанските официални лица изглежда най-накрая са приели, че Антилите и известната част от Централна Америка не са Индия, както са се надявали. (въпреки че Колумб все още настоявал, че са такива). Те определят новата цел на испанските изследователи: да намерят морски проход или проток през Америка, път към същинска Азия.

Терминът „Нов свят“ не е общоприет, навлиза в английския език сравнително късно и напоследък е обект на критика.

Макар че след Веспучи става общоприето, че откритите от Колумб земи не са Азия, а „Новият свят“, географската връзка между двата континента все още е неясна. Това, че между Азия и Северна и Южна Америка трябва да има голям океан, се подразбирало от известното съществуване на огромно непрекъснато море покрай бреговете на Източна Азия. Като се има предвид размерът на Земята, изчислен от Ератостен, това оставяло голямо пространство между Азия и новооткритите земи.

Още преди Веспучи на няколко карти, например на планисферата на Кантино от 1502 г. и на картата на Канерио от 1504 г., е поставен голям открит океан между Китай в източната част на картата, а в западната част на картата са разположени откритията на Северна и Южна Америка, заобиколени предимно от вода. Въпреки това, от несигурност, те изобразяват пръст от азиатската суша, простиращ се отгоре до източния край на картата, предполагайки, че тя се пренася в западното полукълбо (напр. на плана на Кантино Гренландия е обозначена като „Punta d’Asia“ – „край на Азия“). На някои карти, например на картата на Контарини-Росели от 1506 г. и на картата на Йоханес Руйш от 1508 г., прекланяйки се пред авторитета на Птолемей и твърденията на Колумб, северната азиатска суша се простира далеч в западното полукълбо и се слива с познатата Северна Америка (Лабрадор, Нюфаундленд и др.). На тези карти остров Япония е разположен близо до Куба, а южноамериканският континент – същинският „Нов свят“ на Веспучи – е откъснат и се носи сам надолу. Картата на Валдсеемюлер от 1507 г., която придружава известния том Cosmographiae Introductio (включващ препечатки на писмата на Веспучи), се доближава най-много до съвременността, като поставя напълно открито море (без разтегливи сухоземни пръсти) между Азия от източната страна и Новия свят (представен два пъти на същата карта по различен начин: със и без морски проход в средата на това, което сега се нарича Централна Америка) от западната страна – който (на това, което сега се нарича Южна Америка) на същата карта е обозначен просто като „Америка“. Въпреки това картата на Мартин Валдзеемюлер от 1516 г. отстъпва значително от предишната му карта и се връща към класическия авторитет, като азиатската суша се слива със Северна Америка (която той вече нарича Terra de Cuba Asie partis) и спокойно премахва етикета „Америка“ от Южна Америка, наричайки я просто Terra incognita.

Западният бряг на Новия свят – Тихият океан – е открит едва през 1513 г. от Васко Нуньес де Балбоа. Минават още няколко години, преди друг португалец – Фердинанд Магелан – да установи по време на своето пътуване през 1519-22 г., че Тихият океан определено представлява един голям воден басейн, който отделя Азия от Америка. Минават още няколко години, преди тихоокеанското крайбрежие на Северна Америка да бъде картографирано, което разсейва продължителните съмнения. До откриването на Беринговия проток през XVII в. няма абсолютно потвърждение, че Азия и Северна Америка не са свързани, а някои европейски карти от XVI в. все още продължават да изобразяват Северна Америка, свързана със сухоземен мост с Азия (например глобусът на Йоханес Шьонер от 1533 г.).

През 1524 г. терминът е използван от Джовани да Верацано в запис на пътуването му през същата година по атлантическото крайбрежие на Северна Америка – земя, която днес е част от Съединените щати и Канада.

Терминът „Нов свят“ все още се използва често, когато се обсъждат исторически пространства, особено пътешествията на Христофор Колумб и последвалата европейска колонизация на Америка. Той е определян като проблематичен поради това, че прилага колониална перспектива на откриването и не отдава дължимото нито на историческата, нито на географската сложност на света. Твърди се, че както „световете“, така и епохата на западния колониализъм по-скоро са навлезли в нов етап, както в „модерния свят“.

Специфична употреба

Във винената терминология понятието „Нов свят“ има специално определение. „Вината от Новия свят“ включват не само северноамериканските и южноамериканските вина, но и тези от Южна Африка, Австралия, Нова Зеландия и всички други места извън традиционните лозарски райони на Европа, Северна Африка и Близкия изток. Полезността на термите за вината обаче е оспорвана като произволна и твърде обобщена.

В биологичен контекст видовете могат да бъдат разделени на такива от Стария свят (палеарктични, афротропни) и такива от Новия свят (неарктични, неотропни). Биологичните таксономисти често поставят етикета „Нов свят“ на групи видове, които се срещат изключително в Америка, за да ги разграничат от техните събратя в „Стария свят“ (Европа, Африка и Азия) – например маймуни от Новия свят, лешояди от Новия свят, певци от Новия свят.

Етикетът често се използва и в селското стопанство. Азия, Африка и Европа споделят обща земеделска история, водеща началото си от неолитната революция, и едни и същи опитомени растения и животни са се разпространили в тези три континента преди хиляди години, което ги прави до голяма степен неразличими и полезни за класифициране заедно като „Стар свят“. Общите култури от Стария свят (напр. ечемик, леща, овес, грах, ръж, пшеница) и опитомените животни (напр. говеда, пилета, кози, коне, свине, овце) не съществуват в Америка до въвеждането им при постколумбовите контакти през 90-те години на XIV в. Обратно, много от разпространените култури първоначално са били опитомени в Америка, преди да се разпространят по света след колумбовия контакт, и все още често се наричат „култури от Новия свят“; обикновеният фасул (фазол), царевицата и тиквата – „трите сестри“, както и авокадото, доматите и широките сортове пипер (камбанка, люта чушка и др. ), както и пуйката, първоначално са опитомени от предколумбовите народи в Мезоамерика, докато земеделците в Андския регион на Южна Америка са създали маниоката, фъстъците, картофите, киноата и опитомени животни като алпака, морско свинче и лама. Други известни култури от Новия свят са кашуто, какаото, каучукът, слънчогледът, тютюнът и ванилията, както и плодове като гуава, папая и ананас. Има редки случаи на припокриване, например калабашът, памукът, бататът и кучето, за които се смята, че са били опитомени поотделно както в Стария, така и в Новия свят, като ранните им форми вероятно са донесени от палеоиндианците от Азия през последния ледников период.

Източници

 1. New World
 2. Нов свят
 3. ^ „America.“ The Oxford Companion to the English Language (ISBN 0-19-214183-X). McArthur, Tom, ed., 1992. New York: Oxford University Press, p. 33: „[16c: from the feminine of Americus, the Latinized first name of the explorer Amerigo Vespucci (1454–1512). The name America first appeared on a map in 1507 by the German cartographer Martin Waldseemüller, referring to the area now called Brazil]. Since the 16c, a name of the western hemisphere, often in the plural Americas and more or less synonymous with the New World. Since the 18c, a name of the United States of America. The second sense is now primary in English: … However, the term is open to uncertainties: …“
 4. ^ Mundus Novus: Letter to Lorenzo Pietro Di Medici, by Amerigo Vespucci; translation by George Tyler Northrup, Princeton University Press; 1916.
 5. ^ a b M.H.Davidson (1997) Columbus Then and Now, a life re-examined. Norman: University of Oklahoma Press, p. 417)
 6. ^ Cadamosto Navigationi, c. 1470, as reprinted in Giovanni Ramusio (1554: p. 106). See also M. Zamora Reading Columbus, (1993: p. 121)
 7. «Real Differences: New World vs Old World Wine». Wine Folly (em inglês). 21 de agosto de 2012. Consultado em 6 de setembro de 2021
 8. Cadamosto Navigationi, c. 1470, as reprinted in Giovanni Ramusio (1554: p. 106). See also M. Zamora Reading Columbus, (1993: p. 121)
 9. E.G. Bourne Spain in America, 1450–580 New York: Harper (1904: p. 30)
 10. Peter Martyr, Opus Epistolarum (Letter 130 p. 72)
 11. Colomb interprète au départ l’archipel où il se trouve comme faisant partie du Japon, « Cipango ». Colomb a aussi accosté sur le continent sud-américain (actuel Venezuela), lors de son troisième voyage, mais n’y a pas effectué d’exploration prolongée.
 12. de Madariaga, Salvador (1952). Vida del muy magnífico señor Don Cristóbal Colón (στα Castilian) (5th έκδοση). Mexico: Editorial Hermes. σελ. 363. „nuevo mundo“, […] designación que Pedro Mártyr será el primero en usar CS1 maint: Μη αναγνωρίσιμη γλώσσα (link)
 13. (Αγγλικά) «Edmundo O’Gorman – The invention of America, Greenwood Press, 1972».
 14. Zerubavel, Eviatar (2003). Terra Cognita: The Mental Discovery of America, p. 72. Citing: Thachohn B. (1903). Christopher Columbus, vol. 1, p. 62.
 15. James Loewen, (1970). Lies My Teacher Told Me. The New Press, pp. 65.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.