Капсийска култура

Delice Bette | октомври 13, 2022

Резюме

Капсианската култура е археологическа култура от Магреб, която се появява през холоцена в югозападната част на Тунис, а след това се разпростира и в Западен Алжир, от средата на VIII хил. пр.н.е. до края на V хил. пр.н.е.

Капсианът е наречен и определен през 1909 г. от Жак дьо Морган и Луи Капитан по името на праисторическия обект Ел Мекта, разположен в Тунис, близо до Гафса. Името произлиза от Capsa, древното име на този град.

Капсианската култура е разпространена главно в Тунис и Алжир. Въпреки това в Мароко са открити и култури с капанско влияние – във Високия Атлас (Телует) и в Средния Атлас (Сиди Али). Капсианците са континентална култура от Високите равнини.

Изключение правят станциите на Капсиан под навес. В повечето случаи местата в Капезий са къмпинги на открито. Около водоемите, по върховете на хълмовете с изглед към равнините, по планинските проходи, сивият оттенък на голата пепел разкрива тяхното присъствие.

Капсианският период продължава от около 7500 до 4000 г. пр.н.е. Традиционно той се разделя на два хоризонта – типичен капсиански и горен капсиански, които понякога се намират в хроностратиграфска последователност. Те представляват варианти на една традиция, като разликите между тях са типологични, технологични и икономически.

Разкопките на праисторическия обект El Mekta в Тунис, проведени през 2012 г., позволиха да се предложи отчетлива последователност на обитаване на обекта – около 7500 г. пр.н.е. за типичния Капсиан и от 6200 г. пр.н.е. за Горния Капсиан.

Храната на капсианците е включвала голямо разнообразие от видове – от преживни животни като муфлони и газели до хищници като лъв, чакал и петниста хиена, както и различни видове гризачи, птици и влечуги.

Костите на антилопа от вида Hartebeest (Alcelaphus boselaphus) се откриват постоянно и в големи количества в капсинските находища. Според анализите на Е. Хигс е възможно капсианският човек да е опитомил този вид, като се има предвид последователният и целенасочен избор на млади животни.

При древните разкопки не са открити останки, които да ни кажат какви растения са били консумирани, но по-новите данни разкриват значението на растенията в диетата и в производството на домашните инструменти. Дейвид Любел смята, че ловът е осигурявал само част от хранителните им нужди, които са били допълвани от растителни ресурси.

По-голямата част от погребенията в Капсиан се състоят от лица, погребани поотделно.

М.-К. Чамла и Денис Ферембах ни разказват: „Орязването на зъбите е било често срещана практика. Смесеното изтръгване на резци в горната и долната челюст се практикуваше като цяло, по-често при жените, отколкото при мъжете (процент на изтръгванията при 15 мъже 46,6 %, при 18 жени 77,7 %).“

Останки от охра, инструменти за оцветяване и тела са открити в капсиански обекти. Черупките на щраусовите яйца се използват за изработване на мъниста и съдове. Черупките са използвани за изработване на огърлици, но също и като тежести за рибарски мрежи в близост до крайбрежните обекти, както в SHM-1 (Хергла).

Физическа антропология

Въз основа на черепната морфология популациите от Капсия са от протосредиземноморски тип, който се различава от този на човека от Мехта-Афалу, свързан с иберомавританската култура (горен палеолит на Магреб). Последният изглежда морфологично по-близък до европейските кроманьоидни популации от горния палеолит, докато мъжете от културата Капсиан биха показали сходства с мъжете от терминалния натуфийски период на Палестина.

Анализът на зъбните особености на човешките вкаменелости от Капсия показва, че те са тясно свързани с днешните северноафрикански популации, населяващи Магреб, долината на Нил и Канарските острови.

Капсианските вкаменелости, от друга страна, изглеждат напълно различни от днешните субсахарски популации, говорещи нигер-конго, нилосахарски или койсански езици, както и от мезолитните жители на Джебел Сахаба в Нубия.

Език

Предвид времевия хоризонт и географския обхват на Капсиан, някои лингвисти условно свързват тази култура с най-ранните носители на афроазиатски езици в Северна Африка.

Генетика

Различните генетични изследвания на северноафриканските популации, проведени от 2005 г. насам, доведоха до частично различаващи се резултати, които обаче уточняват предишните хипотези.

През горния палеолит например, според проучване от март 2018 г., натуфийците в Леванта и иберомаврите, които предхождат каспийците в Магреб, може да са наследили обща ДНК от население, живяло в Северна Африка или Близкия изток преди повече от 24 000 години.

Друго проучване от юни 2018 г. пък заключава, че по-късно през неолита земеделци от Иберийския полуостров, от културната област Кардиан, са дошли в Северна Африка, допринасяйки за три четвърти от местния произход. Въпреки това между 20 и 50 % от генофонда на съвременните северноафриканци все още произхожда от иберомавританци.

Източници

  1. Capsien
  2. Капсийска култура
  3. a b et c Danilo Grébénart, « Capsien », Encyclopédie berbère, no 12,‎ 1993, p. 1760–1770 (ISSN 1015-7344, lire en ligne)
  4. ^ Samorini/sahara_int, su web.archive.org, 16 gennaio 2006. URL consultato il 6 ottobre 2019 (archiviato dall’url originale il 16 gennaio 2006).
  5. 2005 D. Lubell. Continuité et changement dans l’Epipaléolithique du Maghreb. In, M. Sahnouni (ed.) Le Paléolithique en Afrique: l’histoire la plus longue, pp. 205-226. Paris: Guides de la Préhistoire Mondiale, Éditions Artcom’/Errance.
  6. 1979 C. Roubet. Économie Pastorale Préagricole en Algérie Orientale: le Néolithique de Tradition Capsienne. Paris: CNRS.
  7. 1985 D. Ferembach. On the origin of the Iberomaurusians (Upper Paleolithic, North Africa): a new hypothesis. Journal of Human Evolution 14: 393-397.
  8. Rahmani, N (2004), „Technological and Cultural Change Among the Last Hunter-Gatherers of the Maghreb: The Capsian (10,000–6000 BP)“ (Journal of World Prehistory, – Springer… 1, March 2004)
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.