Битка при Требия

Dimitris Stamatios | април 3, 2023

Резюме

Битката при Требия се състои на 18 декември 218 г. пр.н.е. на брега на река Требия, в италианската провинция Емилия, където римският генерал Тиберий Семпронио Лонго е победен от картагенската армия, командвана от Ханибал, в едно от най-важните военни събития от Пуническите войни, в които се сблъскват римляни и картагенци.

Болен от наранявания и разтърсен от дезертьорството на галите, Публий Корнелий Сципион е решен да не влиза в битка с картагенците, докато към него не се присъедини съконсулът му Семпроний. Последният, след като е дал клетва на легионерите си да се върнат в Аримино (сега Римини) колкото се може по-бързо (ужасяващ поход от южния край на Италийския полуостров до североизточния, на Адриатическото крайбрежие, за около 40 дни), вече е в състояние да прехвърли двата си легиона през Плаценция. Сципион обаче, вместо да остане в снабдения с гарнизон град, решил, според Полибий, „да вдигне лагер и да тръгне към река Требия“. Той се надявал да намери в хълмовете около реката по-безопасно място, където да се разположи и да задържи картагенците, докато получи подкрепления.

Ханибал няма как да не получи новина за това преместване на войски; веднага щом Публий Корнелий Сципион започнал отстъплението си, той изпратил нумидийците си да последват римляните в похода им. Това бил моментът, в който Сципион със сигурност щял да бъде въвлечен в битката и напълно унищожен. Нумидийците обаче, неспособни да устоят на изкушението да грабят и плячкосват, изоставили преследването и след като разграбили останките от римския лагер, го подпалили. Въпреки че част от ариергарда му била убита или пленена, Сципион успял да се установи в солидно укрепен лагер по малките хълмове над реката. Ханибал не пожела да го преследва. Когато битката настъпи, тя щеше да се проведе при неговите условия; той нямаше намерение да прекарва войските си през Требия, за да срещне от другата страна вече укрепена римска армия. Междувременно му се усмихнал късмет: близката цитадела Кластидио, използвана от римляните като склад за снабдяване, била предадена от своя командир (с голям подкуп, казва Ливий), а зърнохранилището ѝ послужило добре на картагенците, когато на Италийския полуостров настъпила северната зима. Дъжд, студ, мразовити ветрове и все по-кална околна земя – с тези условия се сблъскали и двете страни в края на годината.

Семпронио преминава през Аримино (днешен Римини) и се присъединява към Публий Корнелий Сципион. Въпреки че армията му е тръгнала от Сицилия и оттам е прекосила почти целия Италийски полуостров – отлично доказателство за римската издръжливост и дисциплина – тя все още е сравнително силна. За разлика от войските на Сципион, тежко разбити по време на галското въстание и вече поразени от първите удари на картагенците, Семпронио и хората му, подготвени за нападението над Картаген, едва дочакали контакта с врага. Това важи особено за самия Семпроний, амбициозен човек, който особено много искал да се бие, преди да изтече консулският му период. Фактът, че Сципион бил почти напълно изключен от строя заради раняването си, на практика означавал прехвърляне на командването в ръцете на Семпронио; слабостта на системата обаче – разделеното командване – несъмнено компрометирала цялата римска реакция на присъствието на Ханибал в региона. Сципион е за отлагане, за изчакване през зимата, за да се държат Ханибал в затруднение, но без да се въвличат в сериозен конфликт, докато настъпи по-приемливият климат на новата година – когато и те ще бъдат подсилени от Рим. Семпронио прецени, че с двете си консулски армии, обединени заедно със силите на латинските и галските му съюзници, има повече от достатъчно хора, за да се справи с картагенските сили без особен риск. Времето беше по-неблагоприятно за картагенците, отколкото за римляните, които бяха свикнали с подобни зими, и макар че войските на Ханибал бяха подсилени от галите, едва ли щяха да бъдат в добро състояние толкова непосредствено след преминаването на Алпите.

С това събиране, точно преди битката при Требия, консулските сили наброявали около шестнадесет хиляди римляни, към които се прибавяли двадесет хиляди съюзници и четири хиляди конници. Армията на Ханибал била по-малка – състояла се от двадесет хиляди пехотинци сред африканци, иберийци и келти, а конницата му, включваща келтските съюзници, наброявала около десет хиляди души. Следователно Ханибал разполагал с по-многобройна кавалерия, но пехотата му отстъпвала по количество, а повечето от хората му били далеч от най-доброто си физическо състояние. Почти сигурно е, че всяка от страните е имала доста точна преценка за силата на своя враг, тъй като галите, които преминавали между линиите – някои проримски, други прокартагенски – сигурно са донасяли своите данни на офицерите от двете армии. Въпреки това е вероятно информационната система на Ханибал да е била по-добра, тъй като по-голям брой гали са били склонни да действат в полза на картагенците. Освен това още от първите дни, когато планирал кампанията си, той поддържал много ефективна шпионска система на Италийския полуостров. Малко вероятно е да не е бил наясно с различията между двамата консули и да не е преценил факта, че Семпронио е бил ефективен командир – особено когато армиите са наближавали битката – а Публий Корнелий Сципион – негоден да излезе на бойното поле. Именно на добре известната амбиция и желание за бърза победа, лелеяни от Семпронио, той трябваше да основе цялата си стратегия.

В търсене на повод за действие Семпронио не се забави да го намери. Ханибал бил обезпокоен, че редица гали в района между река Требия и река По търгуват както с римляни, така и с картагенци – стремейки се да се възползват от предстоящия конфликт. Тогава той изпраща две хиляди пехотинци и хиляда конници за нахлуване в земите им с надеждата да ги сплаши вътре в картагенския лагер, а също и да предизвика римски отговор. Това не закъсня, защото когато галите се обърнаха към римляните за помощ, Семпроний веднага изпрати по-голямата част от конницата си и хиляда пехотинци.

След като прекосяват река Требия, те влизат в битка с нахлуващите отряди на Ханибал; последва бурна малка битка, в която римляните имат превъзходство. Подобна схватка имала желания ефект; както съобщава Полибий, „Тиберий (Семпроний), възвишен и изпълнен с радост от успеха си, бил целият загрижен да води решителна битка колкото се може по-скоро“. Съветите на Публий Корнелий Сципион, а именно, че би било по-добре да изчака легионите му да подобрят представянето си със зимни упражнения и да се съобрази с факта, че келтските неверници скоро ще изоставят Ханибал, били пренебрегнати. Семпронио „нямаше търпение сам да нанесе решаващия удар и не желаеше Сципион да присъства на битката, нито пък назначените консули да встъпят в длъжност, преди всичко да е приключило – а този момент вече беше настъпил“.

Всичко се случваше според плановете на Ханибал, а мнението му за ситуацията беше подобно на това на Сципион. За римляните със сигурност щеше да е по-добре да изчакат, но той искаше да действа бързо – докато Семпронио продължаваше да командва ефективно, докато собствените му гали все още очакваха с нетърпение битката и преди римляните да имат повече време да обучат неопитните си, неизпитани досега в битка войски. По отношение на морала на хората на Ханибал Полибий мъдро отбелязва, че „когато един пълководец въвежда армията си в чужда страна и е ангажиран с толкова рисковано начинание, единственият му източник на сигурност се състои в това да поддържа постоянно живи надеждите на своите съюзници“.

Както всички велики генерали, Ханибал знаел как да използва земята в своя полза. Обучаван от детството си в лагери, а от младостта си – във война, той е усвоил специални познания за пространството, плътността и конфигурацията на земята около себе си – рядка характеристика, която го отличава от другите военни. По време на огледа на територията между собствения си лагер, от западната страна на Требия, и реката беше забелязал малък воден поток със стръмни брегове и гъсти храсти и гъсталаци. На пръв поглед то щеше да остане незабелязано, особено в дъжда и непрогледната зимна светлина. Намираше се на юг от лагера му, на юг от равнината, през която всяка армия би трябвало да премине, за да го нападне. Ако Ханибал успееше да примами римляните през Требия, като разположи собствените си войски северно от това място, „подходящо за засада“, тогава щеше да е възможно да скрие в района войски, които просто да изчакат, докато врагът премине, за да го нападнат откъм тила. Полибий, с неговия военен опит, коментира: „Всяко водно течение с тесен бряг и тръстика или папрат (…) може да се използва не само за укриване на пехотинци, но и на конници, като понякога се внимава щитовете с много видими детайли да се поставят в земните издатини, а шлемовете да се скрият под тях“.

Ханибал вече разполагаше с военен съвет. Той знаеше, че Семпронио, особено след малкия си успех над картагенските нашественици, е готов и нетърпелив да се бие. Нуждаеше се само от малко насърчение – може би ново нахлуване, но този път в собствения му лагер. Със своята агресивна самоувереност римският консул никога не би могъл да допусне такъв безразсъден жест като нападение срещу самия римски лагер. Всичко зависеше от успеха на засадата. Ханибал избра по-малкия си брат Магон – нетърпелив да заслужи шпорите си – и го постави за командир на избрана войска от хиляда пехотинци и хиляда конници. Заповедта на Магон беше да напусне лагера след настъпването на тъмнината, да заеме позиция в храстите около малкия овраг и да остане там в скривалище, докато прецени, че моментът е подходящ. След това Ханибал обясни точно плана си за основните действия.

На разсъмване на следващия ден всички нумидийски конници, носещи леки оръжия, прекосяват река Требия и в непрогледната утринна светлина атакуват римския лагер. Тяхната роля в работата през деня беше изключително важна и Ханибал им обеща съответните награди, ако постигнат очаквания от него резултат. Веднага щом римляните се събудиха и започнаха да реагират на стрелите и азагите на мародерстващите конници, последните отстъпиха, но не и преди да дадат време на врага да се качи на конете си и да тръгне в преследване. Целта беше да се привлече не само римската конница, но и цялата армия през Требия в равнината, където войските на Ханибал щяха да се разположат за битка.

Щом нумидийците нахлуха в лагера му, Семпронио веднага изпрати собствената си конница да се бие с тях. Всичко това можеше да се окаже само престрелка, тъй като нумидийците си тръгнаха веднага след пристигането на тежката кавалерия, но консулът се хвана на въдицата. Решен да нанесе на картагенците тежко поражение – или дори повече – той изпратил шест хиляди пехотинци, въоръжени с азагаи, и се заел да придвижи цялата армия. „Беше – разказва Ливий – ден с ужасно време (в района между Алпите и Апенините валеше сняг, а близостта на реките и блатата засилваше лютия студ. Изпращайки нумидийците си в ранни зори, Ханибал се е погрижил римляните, изненадани, без да са се нахранили рано сутринта, да бъдат принудени да се втурнат напред, неподготвени и все още полузаспали. Собствените му хора обаче, предупредени и добре информирани, спокойно си направиха закуска, застанаха пред огньове, за да се стоплят, и събраха телата си срещу студа, вятъра и студа. Конете получиха храна и вода, бяха обгрижвани и подготвяни; слоновете също получиха грижи, тъй като щяха да бъдат използвани начело на кавалерията на всеки фланг на армията, за да осигуряват защита на собствените си ездачи. За Ханибал това щеше да бъде специална битка, образец на грижа и старание, за която щеше да си спомня през следващите години.

Римляните, в своята упорита и характерна храброст, се сформираха и се насочиха към реката. Тук Ханибал накара природните сили да работят за него: „Отначало ентусиазмът и нетърпението им ги поддържаха, но когато трябваше да преминат през наводнената Требия поради дъжда, който бе паднал през нощта нагоре по долината (…), пехотата имаше големи трудности при преминаването, като водата бе на височината на гърдите“. Полибий продължава: „Резултатът беше, че цялата войска страдаше силно от студ, а също и от глад с напредването на деня“.

Ханибал изчаква, без да предприеме атака, докато римляните преминат реката, и едва тогава заповядва на около осем хиляди копиеносци и прашкари да атакуват врага, докато той прекроява формацията си. Баларидските фусибулиари със смъртоносната си точност поразяваха войниците като кацнали птици, защото с изтичането на водата линейният строй се разпадаше; копиеносците, облечени в леки дрехи, избираха и стреляха по отделни цели, като ги пронизваха в земята, докато самите те оставаха извън обсега на сечащите и пронизващи римските глави. Този тънък, къс меч имал своите достойнства, когато се използвал от войници в дисциплиниран строй, но бил в неизгодно положение при индивидуален бой.

Движейки се спокойно, докато настъпващите сили разбиваха римляните веднага щом се строяваха в редици, войските на Ханибал имаха време да се разположат почти като за церемониален парад. За операцията през този ден Ханибал допусна дълга линия от пехота: носещи тежки оръжия, африканците и иберийците служеха като подкрепление за галите; кавалерията, на всеки фланг, със слонове и техните водачи, които се втурваха пред ездачите – страховита гледка под студеното, облачно зимно небе. Семпронио, както четем, „напредвал срещу врага във внушителен стил, марширувайки спретнато с бавно темпо“.

Войските, въоръжени с леки оръжия, започнаха битката, но дори и тук картагенците имаха предимство, тъй като римляните бяха изразходвали по-голямата част от метателните си снаряди срещу дивата първа атака на нумидийците. Веднага щом леките сили се оттеглиха между оставените за тях пролуки в редиците, се стигна до първия сблъсък на тежката пехота. Когато ядрата влязоха в бой, картагенската конница насочи атаките си към двата фланга на противника, енергично инвестирайки за атаката и притежавайки числено превъзходство. Римските крила започнаха да отстъпват и когато това стана, нумидийските леки конници и картагенските копия, следвани от собствената си тежка кавалерия, се възползваха от слабото място, оставено на всеки фланг на римската пехота.

Докато двете ядра водеха ръкопашен бой, римската кавалерия отстъпи, а пехотата на всеки от фланговете ѝ започна да се разпада. Капанът на Ханибал се задейства. Излизайки от скривалищата си в скрития от дъжда овраг зад римляните, Маго и специалните му сили атакуваха с голям устрем, за да ударят ядрото на врага откъм тила. Забивайки се сред падащата градушка, слоновете помогнаха за отблъскването на крилото, което, обсадено от нумидийците и другите леки войски, започна да пада в бурната, ледена река зад него.

Римските легионери в авангарда, с оголени флангове и атакуван тил, се сражават храбро и пробиват тесните картагенски редици. Десет хиляди от тях успяват да удържат дисциплинирания си строй и да се оттеглят към Плаценция.

Смята се, че отстъплението е било забележително организирано, с ефективен ариергард, който се е борил с преследващите го картагенци, така че те все пак са успели да прекосят отново Требия и да достигнат до града, който е служил за гарнизон (нещо, което Ливий не споменава). Останалата част от римската армия, както кавалерия, така и пехота, се разпръсва на разкъсани групи сред картагенското настъпление и внезапната атака на Маган Барка и неговите хора откъм тила. Повечето от тези, които не загинали на полето, били избити при опит да прекосят пълноводната река; тези, които се спасили, се присъединили към общото отстъпление към Плаценсия. Картагенците проявили мъдрост и – несъмнено по заповед на Ханибал – не се опитали да преследват врага отвъд линията на реката.

Стратегията и тактическото планиране победиха в този ден. Римляните бяха дезориентирани, а армиите им – на парчета или разпръснати в бягство. Хиляди римляни и техни съюзници бяха убити, а хиляди станаха пленници. Пътят на юг през Апенините бил открит за нашественика. Едно от нещата, които битката в известен смисъл демонстрира – провалът на собственото ядро пред лицето на римското проникване – сигурно е подсказало на Ханибал една хитрост, която той щеше да приложи в бъдеще на далечното поле при Канас. Повечето от жертвите в неговите войски са сред галите, вероятно заради техните диви и недисциплинирани атаки или защото не са били толкова добре защитени с броня, колкото картагенците. Ханибал ще се погрижи да поправи този недостатък, като внимателно обучи новите си войници и им раздаде щитове, шлемове и брони, събрани от пленените римляни. Тежки загуби имало сред слоновете – Полибий твърди, че всички с изключение на един били убити, а Ливий казва „почти всички“ – но това само показвало несъвместимостта им с терена и климата на Италийския полуостров.

Римляните, особено Семпронио, се опитват да прикрият естеството на поражението си, като твърдят, че на армията им е попречило да победи само лошото време. Истинското положение на нещата не можеше да се прикрива дълго, тъй като картагенците все още оставаха в лагер; галите, колебаещи се относно бъдещия си съюз, се присъединиха към Ханибал без никакви възражения, а остатъците от двете консулски армии се оттеглиха към Плаценция и Кремона. Новината, че Ханибал е преминал Алпите, отекна в Рим; сблъсъкът на конницата при Тичино беше като първия и решителен удар на зловещ барабан; но поражението на двете консулски армии при Требия не прозвуча като ромон на гръм в далечните хълмове, а като дълбокия грохот на настъпваща лавина, която щеше да разтърси Рим из основи.

Източници

 1. Batalha do Trébia
 2. Битка при Требия
 3. M. A., History; M. S., Information and Library Science; B. A., History and Political Science. «Second Punic War: Battle of the Trebia». ThoughtCo (em inglês). Consultado em 30 de setembro de 2020
 4. ^ Brizzi 2016, p. 86.
 5. ^ a b Polibio, III, 72, 3; Livio, XXI, 54.7.
 6. ^ a b Periochae, 21.7.
 7. ^ a b c d Polibio, III, 72, 11.
 8. ^ a b c d e f Livio, XXI, 55.4.
 9. John Peddie: Hannibal’s War. Sutton Publishing, Stroud u. a. 1997, ISBN 0-7509-1336-3, S. 57.
 10. Polybios, Historíai 3, 10, 5–6.
 11. Livius 21, 9, 3–11, 2.
 12. a b Polybios, Historíai 3, 33–56.
 13. ^ The Roman army in Massalia had, in fact, continued to Iberia under Publius’s brother, Gnaeus; only Publius had returned.[29]
 14. ^ It was the settling of Roman colonists at Piacentia and Cremona that had been the cause of several of the Gallic tribes initiating their campaign against Rome earlier in the year.[14]
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.