Битка при Тразименското езеро

gigatos | март 15, 2023

Резюме

Битката при Тразимено е един от големите военни сблъсъци по време на Втората пуническа война и се провежда сутринта на 21 юни 217 г. пр.н.е. близо до северозападния бряг на езерото Тразимено между римската армия, водена от консула Гай Фламиний Непот, и картагенската армия, под чието командване е Ханибал Барка.

Ханибал иска да унищожи двата легиона, водени от Фламиний, които го следват по време на похода му в Етрурия, преди да се присъединят към легионите на другия консул Гней Сервилий Гемин. Спускайки се по долината Вал ди Киана в посока към Рим, картагенският пълководец ускорява темпото на войските си и достига езерото Тразимено с няколко часа предсрочно. След това решава да се отклони от маршрута си на изток, в посока Перуджа, тъй като в една долина между крайните склонове на планината Кортона и езерото е набелязал подходящи места за засада на римските легиони. Тук Ханибал разположил лагера на тежката си пехота на един хълм, а останалите части разположил по склоновете на околните хълмове, скрити така, че да изненадат римската армия от фланговете и да я обкръжат.

Римският консул пристигнал на брега на езерото, когато слънцето вече залязвало, и бил принуден да се разположи на лагер и да изчака до следващия ден, за да продължи преследването, без да знае, че вражеският лагер е наблизо, отделен само от ниските хълмове на Кортона, които се издигали към езерото.

На следващия ден войските на Ханибал бяха готови за засада, когато на разсъмване римляните започнаха да напускат лагера си и след като преминаха през тесен проход между един скалист откос и водите на езерото, навлязоха в мъгливата долина, без да подозират за надвисналата опасност, тъй като не бяха изпратили разузнавачи.

Картагенската армия постига пълна победа на бойното поле, след като застига в дъното на долината повечето от римските войски, които все още са в походна готовност.

Източниците съобщават за смъртта на консула Фламиний в битката и за значителни римски загуби, докато загубите на картагенците са между 1500 и 2500 войници, главно от келтските редици.

Поражението, смъртта на Фламиний и отдалечеността от Рим на другия консул Сервилий подтикват центурите да назначат Квинт Фабий Максим Веррукос за диктатор, а Марк Минуций Руф – за магистър на рицарството.

В първата фаза на Втората пуническа война Ханибал и неговата армия, съставена от либийци, нумидийци, маври, иберийци, келтиберийци и балеарийци, успяват през есента на 218 г. пр.н.е. да достигнат долината на река По след дълъг поход от картагенските владения в Иберия. След като прекосяват Алпите, войските под командването на Барцид се състоят от 20 000 пехотинци и 6000 конници. Ханибал бързо успява да спечели първите големи сражения срещу римляните: първо при Тичино, а след това и при Требия. След това той установява зимните си лагери в долината на река По. Келтските племена, които междувременно се съюзили с него (най-важните от тях са Бои и Инсубри), му позволили да увеличи числеността си с около 20 000 души.

Останалите римски въоръжени сили, спасили се от двете катастрофални поражения, са преместени в Кремона и Пиаченца, за да презимуват на сигурно място. Междувременно в Рим се провеждат събрания, които избират за консули за 217 г. пр. Гай Фламиний Непот, плебей, и Гней Сервилий Гемин, патриций. Сенатът решава, че отбраната трябва да бъде преместена в границите на републиката. Считайки долината на река По за незащитена, а новооснованите колонии Пиаченца и Кремона – за безопасни от картагенски обсади, сенатът разделя силите и възлага на всеки от консулите район на действие: Фламиний трябва да контролира проходите и прохода в Етрурия, а Сервилий – района на Римини и достъпа до Виа Фламиния. За да изпълни задачата си, всеки консул трябвало да разполага с два „подсилени“ легиона (с по-голям брой от обичайното), фланкирани от контингенти от соци, с обща численост около 25 000 души. Действали още седем легиона: два в Рим, два в Испания, два в Сицилия и един в Сардиния. Други сили бяха изпратени в Тарентум и бяха създадени още 60 квинкереми. Допълнителни подкрепления бяха изпратени от Хиерон, цар на Сиракуза, исторически съюзник на Рим, и се състояха от петстотин критски стрелци и хиляда пелтасти.

От друга страна, Ханибал възнамерявал да пренесе войната в границите на Римската република. Стратегията на Ханибал за спечелване на войната е да откъсне федеративното италийско население от Рим и да го присъедини към себе си, като по този начин увеличи войските и ресурсите, с които разполага, и същевременно намали тези на Рим, като го доведе до колапс и го принуди да се предаде. Пропагандата и победоносните битки щяха да бъдат инструментите за постигане на икономическата и политическата капитулация на федерацията, разрушена вътрешно от центробежните сили, катализирани от картагенската намеса.

През пролетта на 217 г. пр. Фламиний поема в Лука войските, които са зимували в Пиаченца при Семпроний, попълва редиците им с нови хора, след което прекосява Етрурия и лагерува в Арецо. Ханибал, виждайки растящото недоволство на келтите, които се страхуват от удължаването на войната в техните земи, и желаейки да изненада римляните, се придвижи бързо от зимния си лагер в Емилия и навлезе в Етрурия по най-краткия и същевременно неудобен път. По маршрута Болоня-Пистоя той пресича Апенините, вероятно близо до Пасо Колина, и след това достига до наводнената от проливните дъждове Вал д’Арно. Преминаването ѝ отнело на картагенската армия четири дни и три нощи, като оставила зад себе си много животни и провизии. Самият Ханибал загубил зрението на едното си око поради нелекувана офталмологична инфекция. Планът на Ханибал обаче успял: той прекосил Апенините и достигнал етруската земя, без да срещне съпротива. След като отпочинал на войниците си близо до Фиезоле и се информирал за особеностите на региона, римските сили и техния командир, Барцид решил да тласне римския консул към битка, преди да успее да се присъедини към колегата си и неговите войски.

Ето защо картагенските сили започват да подлагат Етрурия на меча, като я разграбват, за да разкрият слабостите на римляните, да им създадат политически неудобства пред федеративните им съюзници и да провокират сангвиничния Фламиний. Ханибал се опитва да го подтикне към битка, като открито го предизвиква, докато марширува с армията си към Арецо, където консулът лагерува с войските си. Последният отхвърлил предизвикателството, изпратил пратеници до Сервилий, за да го предупредят за ситуацията, и решил, противно на съветите на генералния щаб, да успокои духа на съюзниците, като следва пуническата армия на разстояние. Трябваше да избягва загубата на контакт с вражеската армия, като се увери, че картагенският предводител не може да марширува свободно към Рим или към войските на Сервилий, поставяйки го в сериозни затруднения. Следователно целта е била да се обединят легионите на двамата консули и едва тогава да се даде сражение.

Ханибал се възползвал от възможността: докато преминавал през Вал ди Киана, имайки Кортона отляво и езерото Тразимено отдясно, той решил да не продължава по пътя, който водел към Киузи – и по този начин към Рим (бъдещата Виа Касия), – а променил посоката и завил на изток, към Виа Фламиния, и пресичайки едно дефиле, тесен проход, навлязъл в долина, разположена покрай северозападния бряг на езерото. Смятал я за подходящо място за засада, затова тук разположил лагера на войските си и ги разположил по хълмовете, граничещи с долината, в очакване на пристигането на римската армия. Фламиний с двата си легиона стигнал до Тразименското езеро едва привечер и трябвало да се разположи на лагер за през нощта в околностите му, в местност недалеч от дефилето.

Пътят през долината първоначално минава през тесен проход с дължина около 400 м, което се дължи на близостта на последните скалисти склонове на планината Кортона до брега на езерото. Ханибал искал да използва в своя полза характеристиките на тези места и на своите войници, както и слабите места на врага.

С лице към пътя, който минавал от запад на изток недалеч от езерото, Ханибал издигнал лагер, открит и видим, на хълма, който се намирал от другата страна на пътя, и там разположил иберо-либийската тежка пехота (около 15

На следващия ден, на разсъмване, римляните напуснаха лагера и през теснините навлязоха в долината, чието дъно бе покрито с гъста мъгла, докато от хълмовете се виждаше ясно. Походът им не беше предшестван от разузнаване на местата от разузнавачи и затова легионерите се придвижваха, без да осъзнават заплахите, които бяха надвиснали над тях. Мъглата е фактор, който, макар и непредвиден, играе в полза на плановете на Ханибал. След като преминала през тясното място, римската армия навлязла в по-широка долина, заобиколена от високи и стръмни хълмове, а зад тях се намирало езерото. Когато римските авангарди достигнаха до околностите на хълма, на който беше разположена тежката пехота на противника, те видяха само видимата заплаха и започнаха да се организират, докато тези, които ги следваха, все още бяха в поход. Когато Ханибал сметнал, че по-голямата част от римската армия е вътре в долината, дал сигнал за едновременна обща атака.

Не след дълго Фламиний и войниците му разбраха, че са обкръжени, тъй като чуваха шумотевица от всички страни. Келтските пехотинци нападнали левия фланг на римската колона, която марширувала по дефилето, и изтласкали войниците към брега на езерото и в него. Зарязващата кавалерия помете римския ляв фланг, който беше преминал Малпасо, а леката пехота, заобикаляйки хълма, зад който се беше скрила, затвори пътя за бягство на римляните по посока на похода и, правейки обръщане на север, се стовари върху десния фланг на маршируващата колона. В този момент легионерите бяха предимно неподготвени за битка, все още в походно облекло и не бяха подредени според обичайното подреждане хастати-принцове-триарии. Липсваше им обичайният автоматизъм и организираност: беше невъзможно да се дават и получават команди в пълно объркване, сред мъглата. Всеки трябваше да се бие сам за себе си.

Въпреки трудностите римляните успяват да се задържат в продължение на три часа, докато консулът, постоянно атакуван от враговете, докато се сражава доблестно, опитвайки се да донесе помощ на собствените си войници в беда, е убит от келтски конник от племето инсубри на име Дукарий, който иска да отмъсти за смъртта и болката, причинени на народа му от Фламиний по време на първото му консулство.

В този момент римската армия се разбягва и отчаяно се хвърля във всички посоки, търсейки безопасност: към планините и към езерото. Много войници загиват във водите на Тразименското езеро: опитвайки се да намерят изход, те биват убити от разположената там конница или се удавят под тежестта на доспехите си, докато се опитват да плуват. Някои римски войници се убиват един друг, за да не попаднат в плен.

Не всички римляни, попаднали в капана, загиват в мелето. Около 6000 от тях, които съставлявали авангарда, успели да пробият вражеските линии и да се изкачат по хълмовете, мислейки, че ще намерят още врагове, но напразно. След като мъглата се разсеяла, те видели от високата си позиция, че другарите им в долината долу са унищожени. След това 6000 души се насочват, колкото могат по-бързо, към едно етруско село наблизо и го достигат. На следващия ден те били нападнати от картагенската лека пехота, водена от Маарбале, и се предали, предвид трудностите, в които се намирали, с обещанието да спасят живота си. Ханибал решава да потвърди обещанието, дадено от неговия подчинен на италийците, за да спечели доверието на това население, и задържа римските граждани като пленници.

Според Ливий 15 000 римски войници са убити и взети в плен на бойното поле, а 10 000 оцелели се връщат в Рим. Картагенците са имали 2500 убити, към които се прибавят още жертви сред ранените. Ханибал нарежда да се търси тялото на Фламиний, но то не е намерено. Според Полибий 15 000 римски войници били взети в плен и още толкова били убити. Броят на падналите картагенски войници възлизал на 1500 души, главно от келтските редици.

Ханибал е безспорният главен герой на битката при Тразимено, както и на цялата Втора пуническа война. В съвременната историография той е смятан за един от най-великите генерали на древността, ако не и за най-добрия. Човек, добре запознат с военното дело, както на практическо, така и на теоретично ниво, той е харизматичен, интелигентен, проницателен и полиглот. Неговата, обширна, култура е едновременно картагенска и гръцка.

Винаги наясно със случващото се в противниковия лагер и с неговите планове, той държи инициативата в ръцете си, особено в първата фаза, и успява да порази врага с внезапни, бързи и ефективни действия. Когато навлиза в Етрурия, той знае, че римляните са разделили силите си и че следователно има голямо числено предимство срещу отделните консулски армии, с които му е изгодно да се бие поотделно. Ханибал също така знае, че има значително по-добри качества като военачалник в сравнение с римските командири, обикновено консули или други магистрати „cum imperio“ с военна власт.

Това са предимно политици, временно избрани на този пост, и въпреки че имат предишен военен опит, никой от тях не притежава стратегическите и тактическите качества на Барцид и е изключително чувствителен към общественото мнение и изкушенията на личната слава. Ханибал, от друга страна, има богат военен опит, който започва още от детството му, когато следва баща си Хамилкар по време на военния му поход в Иберия, продължава почти две десетилетия, през които служи на подчинени длъжности при баща си, а след смъртта на баща си – при Хасдрубал, докато на 24-годишна възраст не е назначен за главнокомандващ на картагенските войски в Иберия. Ханибал съчетава познаването на военната тактика и стратегическите договори от онова време с голям опит на терен, което го обединява с войниците му, предимно професионални наемници, които го ценят, тъй като споделят трудностите на ежедневието.

Фламиний е важен политик в Рим по онова време, чудесен пример за администратор, който се отличава от всички съвременни политици със своите популярни и антисенаторски инициативи. Кариерата му на военачалник датира от първия му консулски мандат, когато се сражава с галите инсубри, спечелвайки битка по бреговете на река Адда, в края на която е свален от консулския пост.

Макар че политическите възгледи на Фламиний се различават от тези на мнозинството съвременни политици, той все пак напълно съответства на римския военен манталитет от неговото време, който се изправя пред война срещу iustus hostis, следвайки fides и пренебрегвайки fraus.

Като се имат предвид характеристиките на двамата военачалници, Фламиний реагира предвидимо на инициативите на Ханибал: той не може да допусне той да пристигне в Рим необезпокояван или колегата му да бъде нападнат, докато той остава на лагер в Арецо. Той отказва да се бие, когато би имал благоприятни условия: това се случва, след като пуническата армия е прекосила блатата на Арно или при Арецо. Фламиний е воден от неотложната нужда да не губи контакт с врага и попада в капана, замислен от Ханибал на брега на Тразименското езеро. Източниците за поведението му в битката обаче се различават. Ливий го описва като пълководец, който запазва хладнокръвие, опитва се да подбужда войниците и привлича помощта си в точките, където римляните изглежда отстъпват; с присъствието и доблестта си дава пример; след него вървят най-добрите му войници. Полибий, от друга страна, пише с кратки, презрителни думи, че консулът е завладян от събитията, притеснен и отчаян е и е убит от група келтски конници.

Древните историци гледали на Фламиний като на враг, тъй като до голяма степен принадлежали към аристократичната фракция, която му се противопоставяла. Съвременните критици до голяма степен смекчават тези негативни оценки, изтъквайки съществената правилност на действията му, извършени в рамките на ограниченията, наложени от задачата на Сената и собствените му способности. Всички виждат сериозен недостатък в това, че не е наредил да се провери долината, преди войските му да влязат в нея, което обаче трябва да се отдаде не толкова на неговата небрежност, колкото на рицарския начин на водене на бой от армиите на Рим, които все още не са подозирали и следователно не са се страхували от хитростта, засадата и измамата, които вместо това са дошли при Ханибал от гръцката военна култура.

Предвид относителната близост на бойното поле и драматичния изход, поражението не е омаловажено в Рим, както е било след битката при Требия. Когато преторът Марк Помпоний обявява на форума: „Ние бяхме победени в голяма битка“, населението изпада в отчаяние.

Сенатът се опитва да намери решение, когато след три дни му съобщават, че 4000 конници, изпратени от Сервилий в помощ на колегата му и неговите войски, са били частично убити и частично пленени, вероятно близо до Асизи или Спело, от конниците и леките пехотинци, командвани от Маарбал.

Положението на войските на Ханибал отрязва оцелелия консул и неговите редици от Рим, затова е решено да се вземе крайно решение, което не е взимано от дълго време: да се назначи диктатор. В отсъствието на консула, който притежавал правото да назначава, със задачата по изключение били натоварени центуриалните комиции, които назначили за диктатор Квинт Фабий Максим, веррукоз, наречен по-късно „кунктатор“, темпоратор, а към него като господар на конницата се присъединил плебеят Марк Минуций Руф: диктатурата веднага била подкопана, тъй като Руф не бил подчинен на Фабий Максим, и скоро се родила диархия.

Квинт Фабий Максим организира изкупителни ритуали за успокояване на боговете и за организиране и укрепване на отбраната в Централна Италия. Диктаторът поема двата легиона под командването на Сервилий и зачислява още два, по изключение също съставени от свободни хора. Той диктува и линията на поведение, която се спазва почти през цялото времетраене на войната: изтласкване на населението в укрепени позиции, опожаряване на земята, за да се избегне снабдяването на картагенските войски с храна, избягване на открити сражения срещу Ханибал.

Римляните приели няколко военни мерки, които имали дълбоко отражение в по-късната им история: удължили длъжностите на магистратите, за да осигурят приемственост в командването и стратегията; удължили продължителността на военната служба; броят на действащите легиони бил увеличен, минималният ценз за постъпване на служба бил намален и дори освободени роби били постъпвали на служба. Това са първите стъпки, които по-късно водят до създаването на професионалния римски войник.

Въпреки победата си Ханибал не получава очакваните предложения за съюз от италийското население на Централна Италия. Федератите се придържат към Рим, с изключение на няколко разпръснати групи, а опитът на картагенците да завладеят латинската колония Сполето завършва с безизходица. Предвид ситуацията картагенският предводител сметнал, че не е изгодно да се насочи към Рим, но прекосил Умбрия и Пиценум, докато стигнал до Адриатическо море, където си починал и се погрижил за хората и животните си. По пътя картагенската армия плячкосала много, опустошила селата и много мъже във военна възраст били убити. След това Ханибал се насочил към Апулия, за да продължи плановете си на по-благоприятни за него места.

От военна гледна точка Ханибал решава тежката му пехота да приеме римското въоръжение, събрано от бойните полета след Требия и Тразимено. Следователно картагенската тежка пехота преминава от ударното копие към меча, разпространен в Западното Средиземноморие. По този начин е осъществен необходимият преход от фалангова към манипулна формация.

Свидетелствата на историческите извори оставят съмнения у учените от по-късните периоди, поради което са разработени различни теории за мястото на битката, идентифицирано през вековете от учени на различни места на разстояние до 20 км едно от друго. Трудностите, с които се сблъскват учените, произтичат главно от сложното описание на местата, дадено от Полибий, и от оскъдните данни за местоположението по онова време на бреговете на Тразименското езеро.

Теория за битката в долината между Monte Gualandro и Montigeto

Филип Клувер в посмъртния си труд Italia antiqua определя долината между Монте Гуаландро и Монтиджето като locus pugnae ad Thrasymenum lacum. До същото заключение вече е стигнал Джулиано де’ Ричи в писмо до Пиер Ветори от 17 август 1569 г., но публикувано два века по-късно. Към Клувер се присъединяват и други учени (Чиати,), докато между втората половина на XIX и първата половина на XX в. много съвременни историци решават да придадат на тази реконструкция систематичен характер: основните от тях са Нисен, De Sanctis.

Нисен е първият, който систематизира тази теория (1867 г.) във времево отношение, и се различава най-много от останалите по предположенията си за разположението на лагера на Ханибал (на хълма Туоро) и кавалерията извън долината, към римския лагер, за да се създаде отблъскващо действие на маршируващата вражеска колона.

Другите три представят почти идентично разположение на пуническите войски и позицията на техния лагер (на хълма Монтиджето), с изключение на пътя за бягство на 6000 римляни, които пробиват вражеските линии. По-конкретно тримата учени изказват хипотезата, че картагенските войски са се разположили на двата лоба, които съставляват долината: на запад – келтската пехота и конницата (първата тръгва от дефилето), на изток – леката пехота и балеарите, които са били доста малобройни. Лагерът на Ханибал бил разположен по склоновете на Монтиджето, а пред него, в подножието на хълма, тежката пехота трябвало да се противопостави фронтално на вражеските войски, които марширували по маршрут, заобикалящ езерото, дълъг около 6 км, колкото лети гарванът.

Теория за битката в долината между Пасиняно и Монтеколонола

През първите години на XX в. Йоханес Кромайе развива своята теория, систематизирайки това, което други учени, като Арнолд, вече са изказали като хипотеза. Според немския учен битката се е състояла в тясната ивица земя между езерото и хълмовете между Пасиняно и Монтеколонола, по североизточния бряг на езерото. След като изследва района и проучва някои древни пътни карти (особено от периода на Ренесанса), Кромайер изказва хипотезата, че нивото на езерото Тразимено по време на битката е било по-високо, отколкото по негово време, което е възпрепятствало преминаването към залятото с вода Малпасо, и че пътят между Вал ди Киана и Перуджа е минавал през седловината Монте Гуаландро. Той смята, че при Пасиняно е открил дефилето, през което са преминали двете армии. Според него Ханибал е разположил лагера на хълмовете Монтеколонола, организирал е тежката пехота да гарнизонира тези хълмове, докато е разположил кавалерията и келтската пехота на 9-километровия маршрут покрай езерото, а леката пехота, заедно с балеарските прашки, да затвори южния проход (сега Монте дел Лаго).

Смятайки, че римската армия е била напълно изненадана по време на похода, германският учен изказва хипотезата, че римската армия е била разположена по тясната (днес не повече от няколкостотин метра) долина между Пасиняно и Торичела и че 6000 римляни, които са успели да пробият вражеските линии, са успели да го направят в съзвучие с картагенската лека пехота. Следвайки логическите изводи на първоначалната си хипотеза, Кромайер критикува теориите, които се отнасят до долината на Туоро, защото не вярва, че Малпасо ди Боргето е съществувала, а ако е съществувала, то разстоянието между нея и Монтиджето (или хълма Туоро) е било твърде малко, което не е позволявало римските легиони да се разгърнат в пълен състав.

Теорията на Кромайер има добър успех, въпреки че е критикувана от различни съвременни учени, особено заради първоначалните ѝ предположения за древната пътна система и нивото на езерото, които го карат да намери друго дефиле, през което да преминат войските, и друга долина за провеждане на бойните подвизи. Беше изтъкнато също така, че има малко съгласие с описанието на местата, дадено от източниците, и трудностите при организирането на засада с хора, разположени на непроходими хълмове в продължение на 9 км.

Теория на битката в долината Сангуинето

Някои учени смятат, че мястото, което най-добре отговаря на историческите описания, е долината Сангуинето в рамките на дъгата от хълмове, започваща от Малпасо и завършваща с възвишението Туоро.

Тази реконструкция откриваме през втората половина на XVI в. в записките и картите на военния архитект Чиприано Пиколпасо (1559-1579), който пръв назовава дефилето на името на Малпасо. Тази реконструкция е много добре илюстрирана през 1582 г. от перущенския географ и математик Егнацио Данти във фреската, озаглавена Perusinus ac Tifernus, в Галерията на картите във Ватиканските музеи в Рим.

Допълнителни доказателства за тази теория могат да бъдат намерени в трудовете на абат Бартоломео Борги, географ и математик (1750-1821 г.), който аргументира собствената си мисъл в своите трудове и я представя в редица карти, като се доближава много до заключенията, направени от Brizzi и Gambini (2008). В периода между XIX и XX в. тази линия на тълкуване изразяват Grundy (и Reuss (1906), които разполагат пуническия лагер в Туоро.

Тази теория се оспорваше главно заради размера му, който се смяташе за ограничен, за да позволи разполагането на голям брой войници.

Теория на Сузини (1960 г.)

В периода 1960-64 г. Джанкарло Сузини съживява дебата за мястото на битката, като многократно публикува резултатите от собствените си изследвания, опровергавайки двете най-широко приети тогава тези (Kromayer, Fuchs

Изследвайки научните и народните традиции, Сузини установява, че:

Що се отнася до археологическия принос, проучванията на Susini:

Въз основа на всички тези данни Сузини развива своята теория: Ханибал е разположил лагера си на откоса на Туоро, където е щял да разположи тежката пехота; келтската пехота и кавалерия в смесени редици – на дъгата от хълмове от дефилето до хълма Туоро; балеарските и леките войски са били зад гребена на откоса на Туоро, откъдето са щели да се спуснат в долината. След като преминат Малпасо, римляните ще се отправят покрай брега до подножието на хълма Туоро и след като забележат картагенската тежка пехота, ще започнат да се разгръщат в бойно снаряжение. Когато Ханибал видял, че по-голямата част от вражеските войски са навлезли в долината, той дал сигнал за обща атака, като ги хванал в капан и лесно ги разгромил.

Теорията на Сузини е критикувана най-вече по отношение на ограниченото пространство за разполагане на римските и картагенските войски (Walbank): на тази критика Сузини отговаря, че не всички римски войски са били в долината по време на нападението; че част от тях са били разположени и че на картагенския фронт балеарските войски са започнали откъм хълма Туоро, следователно откъм лагера и линиите на тежката пехота.

По-късно се оказва, че нивото на езерото и бреговата линия от римския период, за които Сузини предполага, са погрешни. Той не е знаел за данните, получени от последните географско-исторически и геофизични изследвания, проведени на езерото Тразимено.

Теория на Brizzi-Gambini (2008 г.)

През първото десетилетие на 2000 г. бяха направени различни проучвания, които позволиха да се определят окончателно размерът и нивото на езерото Тразимено по време на битката. Откриването на артефакти от етруско-римския период и на депозити от отпадъчни материали в езерото Тразимено, както и резултатите от поредица геоложки проучвания, проведени от CNR в Болоня, показват, че езерото по това време е имало средно малко по-малка площ от тази днес, като се изключат периодите на наводнения

Съчетавайки работата на предишните учени, особено на Сузини, с тази нова фундаментална информация, Джовани Брици и Ермано Гамбини публикуват през 2008 г. нова теория, съвместима с научните и археологическите открития, както и с основните исторически източници. Впоследствие тази статия беше разширена и обогатена в том, публикуван през 2018 г. Те успяха да използват в своята реконструкция някои пасажи, които никога не са били разглеждани от предишните учени: фактът, че римляните са били нападнати от двете страни и обкръжени, разположението на картагенските леки войски „post montes“ (Тит Ливий в Ab Urbe Condita, XXII, 3 пише „…Baliares ceteramque levem armaturam post montes circumducit…“) или „водени зад височините отдясно, той ги разположи на широк фронт“ (Полибий в Истории, III, 83, 2 пише „… τούς δέ Βαλιαρεῖς καί λογχοφόρους κατὰ πρωτοπορεῖίαν ἐκπεριάγων ὑπὸ τούς ἐν δεξιᾷ βουνούς τῶν παρά τόν αὐλῶνα κειμένων…“) вече са добре разбрани и оценени.

Двамата учени определят мястото на битката основно в долината Сангуинето и отчасти в долината Туоро. Ханибал разполага лагера на видима позиция на хълма Туоро и там разполага либийската и иберийската тежка пехота. След това разполага келтската пехота по хълмовете, фланкиращи дефилето, докато кавалерията тръгва от района на Сангуинето, възползвайки се от маршрутите на потока Мачероне и рововете на Церете; балеарските прашки и леката пехота са скрити в долината на потока Навакия, зад откоса на Туоро, готови да затворят пространството между хълма и бреговете на езерото, прикривайки единствения път за бягство. На следващия ден римляните напускат лагера в Боргето на разсъмване. Първоначално те преминават през теснините на Малпасо, а след това, навлизайки в забулената в мъгла долина, вероятно приемат удължен маршов строй, продължавайки по маршрут, който отначало минава успоредно на езерото. Когато авангардите забелязват огньовете на картагенския лагер, но не и скритите войски, те се опитват да се открият в равнината, докато армията продължава да дефилира в дефилето. Ханибал смята, че е време да даде сигнал за обща атака, и римляните скоро се оказват обкръжени от вражески войски. Изненадани и в неблагоприятно числено и позиционно положение, легионерите се сражават пламенно в продължение на три часа, опитвайки се да намерят пролука във всички посоки. Офицерите и Фламиний се опитват да реорганизират редиците и да донесат помощ там, където е необходима.

След смъртта на командира си римските войници в последния си поход търсят път за бягство към хълмовете, оставяйки следи от устрини в подножието на хълмовете в долината Сангуинето и в посока към Тразименското езеро, където намират смъртта си от ръцете на нумидийските конници или се удавят поради тежестта на доспехите си.

Накрая Brizzi и Gambini описват маршрута за бягство на 6000 души: приемайки за цел етруското село край M.te Castelluccio, вече описано от Susini, те смятат, че маршрутът трябва да премине по западния фланг на откоса Tuoro и да продължи през хълмовете. Според Брици и Гамбини тяхната теория е вярна на историческите извори, както и на събитията, станали известни през последните десетилетия, и също така им позволява да преодолеят възраженията, които са били отправени към Сузини, свързани с ограниченото пространство, с което са разполагали армиите.

Като се разположат балеарите и леките войски в долината на потока Навача, отвъд прохода Туоро, и се държи тежката пехота притисната в близост до прохода, има достатъчно пространство за атака, която не включва цялата пуническа и римска армия, която само частично е навлязла в долината Сангуинето.

Брици и Гамбини оспорват валидността на теорията на Фукс

За теорията на Кромайер те изтъкват липсата на основания, като се има предвид установената липса на научни и исторически доказателства, които да потвърдят изходната му хипотеза: липсва потвърждение за високото ниво на езерата, за което немският учен погрешно съди, и има несъответствия с източниците (отдалеченост от планините на Кортона, тясна долина на битката, невъзможност за обкръжаване). Ако приемем, че Тит Ливий е написал истината, когато е заявил, че 10 000 души са се върнали в Рим, че цифрата 25 000 души е разумно приближение на размера на консулската армия и че много от сътрудниците, които са избягали от битката или са били освободени от Ханибал в края на сражението, за да създаде съчувствие около тях, са се върнали по домовете си, Брици и Гамбини смятат, че броят на римските жертви трябва да бъде леко занижен – общо 9 или 10 000 души.

Теория на Val di Chiana

През XVI в. започва да се разпространява теорията, че битката се е състояла в котловината югоизточно от Кортона. Сузини реконструира генезиса на тази теория, свързана основно с топономастични съображения, която се разпространява през XVIII в. от кортонския културен кръг на доня Мадалена Панкраци, и доказва нейната несъстоятелност.

През 1982 г. отец Бруно Фрескучи публикува книга, в която твърди, че мястото на битката се намира във Вал ди Киана, близо до Кортона, по течението на потока Есе. По-късно тази теория е подета от Р. Сабатини и Г. Пеличи, като се оспорва теорията на Сузини и стойността на приведените от него археологически доказателства (устрината). Brizzi и Gambini (2008) опровергават изказаната от тези учени хипотеза, тъй като тя не се съгласува добре с историческите извори и топонимичните данни, както и със съвременните познания относно липсата на езероподобни водни басейни под Кортона по римско време.

Източници

 1. Battaglia del lago Trasimeno
 2. Битка при Тразименското езеро
 3. ^ a b Strabone, Geografia, V, 2,9.
 4. ^ Polibio, Storie, III, 85, 1 e Livio, Ab Urbe Condita, XXII, 7, 2
 5. ^ Livio, XXII, 7,2.
 6. ^ a b Polibio, Storie, III, 85, 1
 7. ^ This could be increased to 5,000 in some circumstances,[45] or, rarely, even more.[46]
 8. ^ „Shock“ troops are those trained and used to close rapidly with an opponent, with the intention of breaking them before or immediately upon contact.[51]
 9. ^ The Spanish used a heavy throwing spear which the Romans were later to adopt as the pilum.[52]
 10. M. A., History; M. S., Information and Library Science; B. A., History and Political Science. «Punic Wars: Battle of Lake Trasimene». ThoughtCo (em inglês). Consultado em 1 de outubro de 2020
 11. S.A, Priberam Informática. «ínsubre». Dicionário Priberam. Consultado em 23 de abril de 2021
 12. Livius, Ab Urbe condita, XXI.64
 13. Livius, Ab Urbe condita, 21.63
 14. Polübiosz, Hisztoriai, 3.82; Ld. még Livius, Ab Urbe condita, 22.3.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.